Centrale Bank Suriname: pas lenen als het kan

25

PARAMARIBO, 4 okt – “Leningen moeten aangegaan worden wanneer de ruimte daarvoor bestaat.” Dit zegt governor Gilmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Het is nu meer dan ooit oppassen geblazen voor en burger en overheid. President Desiré Bouterse lijkt juist geneigd de voet van de rem te halen.

Het leningenplafond voor de overheid is een sta-in-de-weg voor grote projecten. “We gaan het leningenplafond ontrafelen”, zei Bouterse onlangs in het parlement. De CBvS heeft een uitgesproken mening. “Heel gematigd bezig zijn, zowel de overheid als de particuliere sector”, zegt Hoefdraad tegenover de Times of Suriname. Leningen moeten gepland worden opgenomen en een bepaald doel hebben.

Bovendien moet het te verantwoorden zijn. “Zeer belangrijk is dat je met de inkomsten in staat bent om jouw leningen te betalen”, aldus Hoefdraad. De regering wil een reeks grote projecten uitvoeren. Infrastructuur als bruggen, een diepzeehaven en wegen moeten zoveel effect hebben dat het uiteindelijk rendement oplevert. Een optie is lenen bij China. De vorige regering stelde het plafond in om buitensporig lenen te voorkomen.

Bekijk ook:


25 REACTIES

 1. Bouta moet zijn grote beloftes waarmaken dus zal hij moeten! lenen.Alleen zo zullen de grote projecten gerealliseerd kunnen worden.Het volk betaalt wederom het gelag.


  Maak melding

 2. Eerst was het Ameerali die Bouterse waarschuwde met zijn grootdoenerij nu is het de centrale Bank president.Een gewaarschuwd recidivist telt voor 4.


  Maak melding

 3. zo is dat..

  als je leent,moet je terug kunnen betalen..

  de tijd van geweldig doen overkomen biegie-ting biegie-vasie is allang voorbij..

  de hele wereld ligt op zijn kont te puffen,sme zal het alleen niet kunnen overleven..

  dus gebruik je verstand als je die nog hebt.

  denk ook aan je leeftijd ,het is zo voorbij en je neemt niks mee..dus no heb-zuchtig..

  aan al die boeven schurken moordenaars verkrachters wil ik alleen zeggen het heeft geen zin.,werk hard voor je geld en spaar..


  Maak melding

 4. ODA-donoren zijn overheden en multilaterale instellingen. De OESO onderscheidt verschillende categorieën van donoren. De belangrijkste categorie zijn de DAC-landen: 22 leden van de OESO, die de zitting hebben in de DAC, de Commissie Ontwikkelingssamenwerking. De DAC-landen zijn Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Wanneer de OESO jaarcijfers publiceert over de officiële ontwikkelingshulp, dan gaat het over de hulp door DAC-landen.

  De OESO verzamelt daarnaast gegevens van een aantal donoren die niet tot de DAC behoren, zoals Turkije, Israël, Thailand, Polen en Tsjechië. Daarnaast verzamelt het gegevens van multilaterale instellingen, zoals de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken. De OESO-statistieken geven dus geen volledig beeld van de wereldwijde overheidshulp aan ontwikkelingslanden. Zo verstrekken landen als Rusland, India en China geen officiële gegevens over de ontwikkelingshulp die zij geven. Hun overdrachten aan ontwikkelingslanden blijven dus buiten de statistieken.

  Dus Suriname kan ontwikkelingshulp van China ontvangen zonder , dat aan de grote klok hoeft te hangen . Als ik het dan goed begrijpt , gaat predident DD Bouterse deze methode toepassen om de megaprojecten toch te financieren. Is dat misschien het ontrafelen van de leningen-plafond ???


  Maak melding

 5. “Pas lenen als het kan”.
  Dit zet de deur open voor politici.
  Verkeerd geciteerd? Verkeerde woordkeuze?
  Ik hoop het maar.
  Suriname moet niet lenen als het kan, maar als het noodzakelijk is en dat is het niet!
  De lange rente is nu net aan het oplopen als gevolg van verschillende maatregelen van zowel FED als ECB.
  De toekomstverwachtingen zijn somber zowel in Europa, de VS, maar ook in China en Japan.
  Bouterse heeft een kleine week geleden hier ook opgewezen. (De voorzitter van economen van Suriname is de enige die van mening is dat dit Suriname niet zal raken. Poor boy or girl)
  Deze sombere toekomstverwachtingen zullen ertoe leiden dat grondstofprijzen zullen afnemen. Het gevolg zal onder andere zijn lagere exportopbrengsten zowel in volumina alsook in waarde. Lagere belastingopbrengsten die hier weer het gevolg van zijn zullen ertoe leiden dat het begrotingstekort van Suriname zal oplopen.
  Hoe wil je dan je schulden gaan afbetalen?
  Nee, dit is een zeer, zeer slecht moment om te gaan lenen.
  Dit moet de overheid zelf toch ook kunnen inzien.
  De CBVS kan en mag het beleid van de overheid natuurlijk niet bepalen, maar kan haar stem laten horen en een mooie barriere opwerpen. Zij kan eisen dat geleend moet worden in SRD en natuurlijk weer terug betaald moet worden in SRD.
  Dit is bankbeleid en geen staatsbeleid.
  Welk land zal nu nog geld willen lenen aan Suriname.
  GEEN enkel land.


  Maak melding

 6. Terecht is door de vorige regering een plafond ingesteld en gelukkig maar anders was het hek al van de dam. Vandaag de dag zien we in Griekeland wat de gevolgen zijn. De ene regering leent en speelt mooi weer met het geleende geld en de volgende regering wordt gedwongen om drastische maaregelen te nemen die het volk zwaar treffen.
  Ook in SME hebben we dat recent mee gemaakt. Bosje en DDB leende enorme bedragen waarna we 10 jaar nodig hadden om de zaken weer een beetje op orde te hebben. Zoiets willen we beslist niet weer.

  Voor de goede orde. Als het leningen betreft in de productieve sector zoals bedrijven, etc. Dan is er geen enkele belemmering. De overheid moet dan een bedrijf met aandeelhouders oprichten en voor een goed management zorgen. Als dat bedrijf economisch rendabel is dan zal het geen enkel probleem zijn om de financiering rond te krijgen via aandelen, obligatie en leningen. Staats is daar het bewijs van.

  Er is dan ook geen enkele reden om het plafond te verhogen en er zijn 400.000 redenen om het beslist NIET te verhogen.


  Maak melding

 7. Paramaribo – De vrees voor een dreigende mondiale financiële crisis is gisteren nog meer gevoed met de daling van de euro tot het laagste niveau van dit jaar. Reden genoeg voor Gillmore Hoefdraad, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), om zowel het bedrijfsleven als de overheid op te roepen om prioriteiten te stellen bij het samenstellen van het uitgavenpatroon …

  om weerstand te bieden aan de gevolgen van een eventuele crisis. “Niet buitensporig consumeren dat is heel belangrijk.”

  Foto: Gillmore Hoefdraad, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS)

  Hij sluit zich hiermee aan bij Sigmund Proeve, directeur van de DSB Bank, die eerder verklaarde dat consumptiegoederen op dit moment, gezien de economische en financiële situatie in de euro- en dollarzone, geen prioriteit moeten zijn, maar eerder investeringen die een duurzaam karakter hebben. “Heel gematigd bezig zijn, zowel de overheid als de particuliere sector”, zegt Hoefdraad.

  In de VS en Europa zijn onder andere verkeerde financiële handelingen, zoals monetaire financieringen bij de overheid en buitensporige leningen van particuliere instanties en de gemeenschap, de oorzaak van de meest gevreesde crisis in de zeventiger jaren. “Leningen moeten altijd gepland zijn met een bepaald doel”, benadrukt Hoefdraad.

  In New York heeft president Desi Bouterse aangegeven dat ontwikkelingslanden, waaronder Suriname, niet de oorzaak zijn van de onstuimige financiële sfeer in de wereld, maar toch gevaar lopen juist vanwege maatregelen in de ontwikkelde landen. “Zeer belangrijk is dat je met de inkomsten in staat bent om jouw leningen te betalen”, zegt de governor van de Centrale Bank.

  Suriname verwacht hoge inkomsten uit de mijnbouwsector en heeft het voornemen om daarmee de agrarische sector te ontwikkelen als duurzame inkomstenbron. De regering heeft een miljardenlening gepland om haar megaprojecten zoals woningbouw en grote infrastructurele werken te financieren. Het uitgangspunt is dat enkele strategische projecten zoals de diepzeehaven, spoorverbinding tussen Suriname en brazil en brug naar Guyana een dusdanige bijdrage leveren om de schuld terug te betalen.

  “Leningen moeten aangegaan worden wanneer de ruimte daarvoor bestaat”, stelt Hoefdraad. De regering werkt momenteel mogelijkheden uit om zonder overschrijding van het leningenplafond het geld dat klaar zou liggen bij onder andere China, ter beschikking te krijgen.
  (B.Chandralall)

  Dus dames en heren ; er wordt aan gewerkt . Verder moet worden geconstateerd , dat de regering niet over een nacht ijs gaat , maar alle aspecten dienaangaande de financiering van de megaprojecten , diep in overweging neemt om scheef-groei van de economie te verkomen .


  Maak melding

 8. Nu lenen of niet, feit is dat de oliedomme aanhangers het gelag zullen moeten betalen. Het verwordt met dit land als vele afrikaanse landen,waar warlords de macht is gegeven door oliedomme aanhangers. Leve de autocratie Suribabwe.


  Maak melding

 9. MINISTER RAYMOND SAPOEN van Onderwijs en Volksontwikkeling sprak de afgelopen weken veel over garanties van een vlekkeloze start van het nieuwe schooljaar. Die voorspelling is uitgebleven. Op het eerste gezicht lijkt het erop alsof met de geïntroduceerde voorinschrijving het ‘bivakkeren’ van ouders zou leiden tot correcte plaatsing van leerlingen op scholen. Overnachting heeft weliswaar niet plaatsgevonden, maar aan het plaatsingsprobleem is niets in positieve zin veranderd. Overvolle scholen zijn weer aan de orde van de dag. De enkele scholen waar steekproeven zijn genomen geven een triest beeld, laat staan een landelijk onderzoek. Sommige schoolleiders hebben maar tot het laatste kind dat is doorgestuurd opgevangen, hoewel er geen plaatsingsmogelijkheid was. Mede daardoor zijn overvolle klassen ontstaan. Sapoen zei op een persconferentie dat de opening van het schooljaar vlekkeloos zou verlopen. Hij heeft zich ernstig vergaloppeerd of de gemeenschap moedwillig een rad voor ogen gedraaid. Als de voorinschrijving een x- aantal aanmeldingen te zien gaf en het beeld op alle scholen in Suriname de normale opvangcapaciteit bekend was, zou reeds bij de afsluiting van de vooraanmelding de overbezetting van de klassen bekend zijn. Hoe kon de minister het dan in zijn hoofd halen dat de opening van het schooljaar vlekkeloos zou verlopen. Want een overschot in de orde van ver boven de 40 in een klas is niet normaal. In feite zoekt Sapoen een lapje voor het bloeden dat lang voor zijn aantreden bestond. Hij doet zichzelf geen goed door niet eerlijk en oprecht tegen de samenleving te zeggen dat het probleem van plaatsing om een structurele aanpak vraagt, zoals het bouwen van meer scholen. Wat het Minov ook verwijtbaar maakt, is dat de nodige voorzieningen voor meubilair niet zijn genomen. Goed georganiseerde scholen worden geacht over een inventarislijst te beschikken. Op de eerste schooldag tot de ontdekking komen dat het meubilair niet voldoende is, komt door het toelaten van meer leerlingen waarop de voorzieningen niet berekend zijn. Dat betekent dat de technische dienst ernstig in gebreke is gebleven om proactief zich bezig te houden met mogelijke overschrijding van het aantal leerlingen en dus ook het tekort aan meubilair dat zou ontstaan. Het gebed om goede sanitaire voorzieningen blijft er een zonder eind. Geconstateerde problemen met schoonmaaksters en bewakingpersoneel bij onderwijs zijn naweeën van partijpolitieke besluiten om verkiezingswinst te verruimen.

  MINISTER MARTIN MISIEDJAN van Justitie en Politie was in zijn goede doen toen hij opmerkte dat ondernemers de criminaliteit helpen tegengaan door te investeren in hun eigen veiligheid. Het is opvallend dat ondernemers op zo’n voor hun impopulaire uitspraak het eens zijn met de opvatting van Misiedjan. Trouwens in alle redelijkheid kunnen ondernemers niet verwachten dat de politie die er is voor de algemene veiligheid zich extra inzet om objecten van ondernemers te bewaken. Het is daarom in de eerste plaats in het belang van de ondernemer en zijn personeel dat hij zorgt voor een professionele bewakingsdienst. Ondernemen houdt ook risico nemen in. Dat uitgangspunt houdt in dat ondernemers de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen veiligheid zoals veel burgers dat ook doen. Beveiliging dient daarom gecalculeerd worden in het ondernemingsplan en niet worden afgewenteld op de consument zoals Ferdinand Welzijn van de VSB redeneert. Burgers treffen ook tal van maatregelen bij hun woning maar bij diefstal kunnen zij de schade toch op niemand verhalen. Welzijn spreekt terecht zijn bezorgdheid uit over zaken die scheef liggen in de sfeer van resocialisatie en reclassering van gedetineerden. Over de plaats waar criminelen de tactieken leren, moet maar eens naar de geweldfilms worden gekeken op de televisie. Niet zonder reden slaken omstanders na een overval een diepe zucht: ‘Het gebeurde net als in een film’.-.

  Ps. Een jaar marionettenregering heeft de samenleving geen baat gebracht, jong en oud voelen zich in de steek gelaten, ook de oliedomme aanhangers,op de ndp/ac /pl parasieten na, als het in een jaar niet gelukt is om voor rust en stabiliteit te zorgen, hoe dan voor zegen en voorspoed. Natuurlijk hebben de huidige machthebbers en co zichzelf eerst rijkelijk gezegend met het kruis. vele oliedomme aanhangers en domme jeugdigen die hem een kans gaven, beginnen langzaam maar zeker te in te zien, dat ze gewoon zijn beduveld en bedrogen. Op elk gebied is gebleken dat men met beunhazen en volkverlakkers te maken heeft, die zitten gewoon om deze moordenaarsregering in stand te houden. De hele wereld weet dat, op de domme aanhangers na die deze regering vol beunhazen verdienen. Het gros dat niet gestemd heeft op deze moordenaars en barbaren verdienen de nu gaande ontwikkelingen niet. Roof,moord,geweld,diefstal,bedreiging,doodslag allemaal toegenomen vanwege de vloek der moordenaars. Wie geloven dat onberechte moordenaars dit land vrede en voorspoed zullen brengen zijn oliedomme stommelingen. Wanneer het mis gaat geven ze God de schuld, inplaats van zichzelf door hun oliedomme keus, zoals django mang op dit forum.Ndp na echt na dedsma partij


  Maak melding

 10. Goedzo hoefdraad, denk dat je wel de president van cbvs bent met een goed hart en hoop dat ze jou adviezen zullen naleven. Investeringen mag maar moet ook op korte termijn terug verdient worden. En hoe waarborg je de zekerheid????


  Maak melding

 11. Bouterse denkt dat hij het ‘leningen-plafond-ding’ net als het ‘bengelend-ding’ in zijn broek naar believen kan verhogen (‘Viagra de bogobogo’) of verlagen wanneer hij zin of geen zin heeft. In het ene geval is alleen Ingrid de l.l in het andere het hele Surinaamsse volk. Dat is het verschil.


  Maak melding

 12. @TTheo #4

  Je begrijpt er duidelijk ABSOLUUT niets van. Het is niet belangrijk van wie SME het geld leent en onder welke voorwaarden ook. Het moet geregistreerd worden en onder het plafond blijven.
  Waar jij toe oproept is het zelfde verwerpelijke en domme gedrag dat DDB eerder heeft gedaan.
  Gelukkig is er nu een wet die het strafbaar stelt en waarmee de schuldigen persoonlijk aansprakelijk zijn als ze buiten de boeken om lenen of het plafond overschrijden.

  Overigens herinner je je nog de grote bek die DDB had ongeveer 2 jaar terug toen volgens hem de leningen net iets boven het plafond kwamen??

  @TTheo #7
  Leuk dat knip en plak werk maar begrijp je er zelf wel iets van? Hoogst waarschijnlijk totaal niet. Het is overigens en verzameling van totaal verschillende onderwerpen.


  Maak melding

 13. @ Theo
  Beste jongen,
  ik heb gedaan wat jij hebt gedaan. CTRL C en ctrl V daarna gegoogled en vervolgens kwam de letterlijke tekst die je gedupliceerd hebt. Haha, Heb je zelf niets te melden?
  Trouwens je haalt uit de woorden:
  “We gaan het leningenplafond ontrafelen”
  op welke wijze Bouterse dit gaat doen.
  Dat is bijzonder knap. Nee dat is eigenlijk heel dom. Je impliceert teveel en gebruikt te vaak het woord dus.


  Maak melding

 14. Dus Bouta belooft het volk eerst van alles,wetende dat hij het niet waar zal kunnen maken!Vervolgens stuurt hij zijn schoonzoon om het volk te vertellen dat ze toch maar niet alles moeten verwachten wat er wordt beloofd!Slim of toch niet?Ik snap werkelijk niet dat men deze man nog serieus neemt.De man is al aan het dementeren.Bij de eerst volgende verkiezingen word hij 70!Asiana!In God’s naam volk van Suriname maak er NU!een eind aan.Deze nieuwe weg is een doodlopende weg!Wake up.Bouterse(zie Khan),Abrahams(totaal ongeschikt),Sapoen(tje)(het begin van het nieuwe schooljaar zegt al genoeg)Brunswijk(bekend verhaal),Linscheer(zie moi wana),Limbo(zogenaamd objectief)Dino Bouterse(voormalig staatsgevaar met strafblad)Amofo(misbruik van uw belasting srd’jes)Naarendorp(bekend verhaal)enz enz enz….


  Maak melding

 15. Het leningenplafond is 1 van de beste maatregelen genomen door de regering Venetiaan.

  Jammer genoeg dat minister Hildenberg zelf dit heeft overschreden. Nog kwalijker is, dat het kabinet Bouterse niet tot vervolging is overgegaan maar dit met de politieke mantel der liefde heeft bedekt omdat ze zelf een andere verhouding van het leningenplafond wilden bewerkstelligen.

  Welnu, dit “ding” van het leningenplafond moet helemaal niet aangepakt worden, maar behouden en waar nodig bijgewerkt. Meeademen met de economische realiteit is een optie al ben ik voorstander van handhaven van de huidige situatie.

  Het leningenplafond moet remmend werken op zinloze ambities van een regering en voldoet, getuige de opmerkingen van Bouterse, volledig in zijn huidige vorm. Het kabinet Bouterse moet een prioriteit gaan aangeven in de plannen die ze wil uitvoeren.

  M.i komt de brug over de Marowijne rivier als eerste, gevolgd door een spoorlijn of weg naar Brazilie.


  Maak melding

 16. Hallo Marcel,
  de ponton op het stuwmeer is van ene Jerry Harkisoen.Een goede vriend van bout en heeft veel geld gestopt in de verkiezing campagne van bout.Als tegen prestatie mag Jerry Harkisoen naar goud zoeken in dat gebied.Als de matawai weer problemen maken,neemt dino weer wat kilo’s goud van ze af.Daarom dat het zo moeilijk is om ordening te brengen in dat goud gedoe.Alle politici van de NDP die wat betekenen in de partij hebben een vinger in de goudwinning.

  Cobie.


  Maak melding

 17. pico is iemand die veel schrijft maar totaal niet weet wat er speelt. Eigenlijk een no no die zijn eigen onzin is gaan geloven

  Neem dit als voorbeeld op #5

  “Welk land zal nu nog geld willen lenen aan Suriname.
  GEEN enkel land.”

  Deze domme pico weet niet eens, dat er momenteel 1 miljard dollars is vrijgemaakt door China die door alle Caricom landen dus inclusief Suriname gebruikt kunnen worden.

  Verder weet deze domme pico ook niet dat door de hoge ratings Suriname tegen gunstige rentes overal geld kan lenen.

  Sommige schrijvers op waterkant hebben geen enkele gene om hun gebrekkige denkvermogen te etaleren, niets houd ze tegen, ze blijven maar dom schrijvebn. Schandalig.


  Maak melding

 18. beste Afu Sensie.
  Abrahams had over twee miljard die China in Suriname zou investeren, nu hebt jij het over 1 miljard die vrij is gemaakt voor caricom landen wie moet ik nou geloven mi boi.
  Afu sensie jij bent zo slim en bijdehand kan jij mij vertellen onder welke voorwaarde China 1 miljard ter beschikking heeft gesteld aan de Caricom landen ??? @ basja een vraagje is het waar dat Gilmore hoefdraad schoonzoon is van Desi ? dit gerucht is hardnekkig iedereen zwijgt over deze man en dat vindt verdacht voor iemand die door samenleving wordt betaald, die man strijkt meer dan 20,000 euro per maand op dan mag de samenleving meer over hem weten.
  Wie kent het fijne. family affiar ?


  Maak melding

 19. @19 Afu sensie
  Je naam zegt genoeg. Niet eens volle cent.Nee mie boi, Jij begrijpt er niets, maar dan ook niets van.
  De rating:
  Suriname kan tegen betere voorwaarden lenen op de kapitaalmarkt. Beter dan voorheen!
  Dua niet tegen gunstige vorwaarden, maar tegen gunstigere voorwaarden. Begrijp je dit?In plaats van bijv 20% nu 16%. Daar schiet je niets mee op. Nederland, om een voorbeeld te nemen leent tegen 2,5 %.
  Let wel er staat kan. Bovendien geldt de ceteris paribus clausule. Er is geen land die suriname geld zal lenen in lokale valuta heb ik geschreven. Je hebt dit ook niet begrepen. Had ik ook niet verwacht.Domkop jij schrijft $ 1mrd.Zie je nu het verschil. Waarschijnlijk niet en als je het valutateken ziet dan begrijp je het nog niet, maar daar heb je een opleiding voor nodig.
  Toch siert het je dat je je wil meten met mij.
  China heeft geld beschikbaar gesteld voor Suriname? of voor Caricom?
  Snap je ook niet.
  Een voorbeeld op jouw niveau.
  Stel Bouterse zegt ik wil zaken doen met de Benelux of met Europa. Bedoelt hij dan ook met Nederland?
  Een land dat niet eens een begroting kan opstellen zou ik geen geld lenen.
  Geneer je niet als je het niet begrijpt, vraag me gerust om advies.


  Maak melding

 20. @Afu Sensie

  Zoals gebruikelijk weet je weer niet waarove je praat. Je doet alsof China een pot van 1 miljard beschikbaar heeft gesteld waaruit de landen kunnen graaien. Echter de zaken liggen totaal anders:

  China heeft 1 miljard gereserveerd om te investeren in de landen van de Caricom EN china beslist welk geld waarin gestoken wordt EN China verwacht daarvoor een ruime vergoeding.
  Er is dan ook evenmin sprake van liefdadigheid van de kant van China. Zeker niet als we bedenken dat China de afgelopen jaren massa’s geld heeft verzameld door de lonen en export prijzen laag te houden (waarom denk je dat al die chinezen weg willen?). Als gevolg daarvan beschikt China over bergen geld die niets opbrengen zolang ze in de kluizen liggen.


  Maak melding

 21. pico sorry je bent niet dom maar gewoon achterlijk, geen reactie waardig. Ik reageer niet op onzin.

  Ach neus, je leugens en banakle reacties zijn ons inmiddels duidelijk, dat jij patalogische leugenaar bent weten we ook. Maar van mij krijg je de deur op je neus, lees hieronder maar.

  Caribisch gebied krijgt 2,1 miljard van China
  Tuesday 13 September
  PARAMARIBO/PORT OF SPAIN- Caribische landen mogen rekenen op een bedrag van 2,1 miljard dollar om leningen aan te gaan. Tijdens het China-Caricom forum heeft het Aziatische landen dit bedrag beschikbaar gesteld.

  De landen in de regio mogen dit bedrag aanwenden voor projecten naar eigen keuze. Ruim 1 miljoen dollar wordt gestort in het ontwikkelingsfonds van de Caricom. Tijdens de besprekingen is naar voren gekomen, dat de handel tussen het Caribisch gebied en China en 6 jaar tijd met 24% is toegenomen.

  ————————————-

  China to help CARICOM
  2011-09-12 19:07:14 | (0 Comments)

  The Chinese government has announced that it will be pumping millions of dollars in assistance to CARICOM.

  Vice Premier of the People’s Republic of China, Wang Qishan said Beijing would provide funds for six initiatives aimed at boosting relations between China and CARICOM.

  The announcement was made during the opening ceremony of the two-day China Caribbean Economic and Trade Cooperation Forum.

  The Vice Premier said China will provide US$1 billion in loans to Caribbean countries in support of local economic development.

  He said Beijing also wants to discuss and sign a protection agreement with the Caribbean to promote two-way investments.

  Wang also announced that China would provide US$1 million to the Caribbean Development Fund in addition to providing no less than 2,500 training opportunities for Caribbean countries.

  ———————————-

  Wikileak jij kan nooit weten wat Abrahams precies heeft gezegd, je luistert alleen naar je haatdragendheid en dat blokkeert je gezond verstand.


  Maak melding

 22. excellent site thanks danvdrjian click here :V zlmnbkx, :3 ivirkaqgrb [url="http://www.jzsybktdrebd.net"]or here[/url] :/ iqrctnpfhftniiu, B-| qmjoqytwym http://jzsybktdrebd.info 8-| zlmnbkx, :) rampfvnhdv [url=http://jzsybktdrebd.ru]dxeyjuhmkz[/url] :( c

  rgyrxdaztdbj


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.