maandag, mei 20, 2024
HomeOnderwerpenGeschiedenisMajesteit, de Gouden Koets is een foute koets

Majesteit, de Gouden Koets is een foute koets

-

Does Travel - naar Suriname

[INGEZONDEN] – Op de Gouden Koets staat een verwijzing naar ons slavernijverleden en de koloniale tijd. De halfnaakte zwarte mannen en vrouwen op het zijnpaneel ‘hulde der koloniën’ zijn ongepast menen Harry van Bommel e.a.

Volgende week rijdt de Gouden Koets weer door Den Haag en komen duizenden dagjesmensen naar de Hofstad om een blik van de Koningin op te vangen. Prinsjesdag zal dit jaar een bijzonder karakter hebben omdat verschillende politieke partijen voorstellen hebben gedaan om de macht van het staatshoofd te beperken. Wij willen echter een kritische kanttekening plaatsen bij de Gouden Koets.

De Gouden Koets is uitgegroeid tot hét symbool van de Nederlandse monarchie. De ‘Vereeniging van het Amsterdamsche Volk’ wilde de koets in 1898 schenken aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging. Wilhelmina voelde daar echter weinig voor. Historici vermoeden dat die weigerachtigheid voortkwam uit protesten in Nederland tegen de overdreven pracht en praal bij de kroning, enkele jaren eerder, van tsaar Nicolaas de Tweede.

De Gouden Koets is een typisch Nederlands product, ontworpen door de gebroeders Spijker in de Hollandse renessancestijl. Dat was de stijl van de Gouden Eeuw die het koloniale Nederland zoveel rijkdom heeft gebracht. Ook de afbeeldingen op de Gouden Koets verwijzen daarnaar. Ze zijn van de hand van Nicolaas van der Waay die in 1891 op 36-jarige leeftijd was benoemd tot hoogleraar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. De zijpanelen hebben als onderwerp ‘Hulde aan Nederland en Oranje’ en ‘Hulde der Koloniën’. Het zijpaneel ‘Hulde der Koloniën’ roept bij ons grote weerstand op. Op dat zijpaneel worden namelijk halfnaakte zwarte mannen en vrouwen afgebeeld die hun rijkdommen aanbieden aan het Koningshuis. In de koloniale tijd en de nadagen van de slavernij leek een dergelijke afbeelding heel gewoon. Nu herinnert het ons aan een gruwelijke periode in de Nederlandse geschiedenis.

Nederland worstelt nog steeds met het koloniale verleden. Nabestaanden van de Nederlandse massamoord in het Indonesische dorpje Rawagede vragen om genoegdoening door de Nederlandse staat maar die beroept zich op verjaring. Nazaten van tot slaven gemaakten op de Antillen en in Suriname vragen excuses van de Nederlandse overheid maar zien het enige kennisinstituut over de Nederlandse slavernij, het Ninsee, met opheffing bedreigd. Kennelijk moet de meest beschamende bladzijde van de Nederlandse geschiedenis uit het collectieve geheugen worden verdrongen.

Nederland zou een voorbeeld kunnen nemen aan Australië en Amerika. In 2008 maakte de Australische premier Kevin Rudd formeel excuses aan de inheemse Aboriginals die stelselmatig waren achtergesteld en wier kinderen werden afgenomen. Eveneens in 2008 nam het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie aan waarin excuses werden gemaakt aan zwarte Amerikanen voor de periode dat zij als slaven werden behandeld en de discriminatoire wetten waaronder zij tot ver in de vorige eeuw moesten leven. Nederland heeft in 2001 bij een VN-conferentie in Durban weliswaar ‘diepe spijt betuigd’ over het koloniale en slavernijverleden maar nooit excuses gemaakt. Het grote verschil tussen spijt betuigen en excuses maken is het feit dat het eerste eenzijdig is, terwijl excuses door de wederpartij aanvaard moeten worden. Nederland heeft nooit excuses gemaakt omdat dit wordt opgevat als een schuldbekentenis en daar zouden schadeclaims uit voort kunnen komen.

Wij hopen van harte dat de Nederlandse regering met de vaderlandse geschiedenis in het reine kan komen en naar Australisch en Amerikaans voorbeeld ruimhartig excuses gaat aanbieden aan de nabestaanden van de Nederlandse koloniale onderdrukking en het geweld dat daar soms uit voortkwam. Wellicht wil koningin Beatrix de regering een duwtje in die richting geven door het paneel ‘Hulde der Koloniën’ van de Gouden Koets te verwijderen en de plaats te geven waar het thuishoort: het Rijksmuseum.

Barryl Biekman, Landelijk Platform Slavernijverleden
Harry van Bommel, Tweede Kamerlid SP
Mariko Peters, Tweede Kamerlid GroenLinks
Jeffry M. Pondaag, Comité Nederlandse Ereschulden

opening
Fernandes Express
Caribbean Night

53 REACTIES
 1. Zou het niet verstandiger zijn dat deze club zich druk maakt over die Foute president in Suriname dan over een koets.
  Een vraag aan deze club wat hebben jullie aan die excuses?


  Maak melding
 2. Zo laten, een beter bewijs voor de wandaden gepleegd door de voorouders van Henk en Ingrid bestaat niet! Zo te zien staan de voor ouders van Wilders (de woordvoerder van Henk en Ingrid bij uitstek) er ook op.


  Maak melding
 3. Gatver, dr moeten een paar politici zich weer populair gaan maken over de rug van de slavernij. Weet je wat we gaan doen we gaan alle schilderijen waar een verwijzing naar de slavernij staat verbanden alle boeken idem


  Maak melding
 4. Nu pas? Opeens hebben die linkse rakkers iets gevonden dat in hun straatje past. Van Bommel heeft nog nooit iets betekent voor Suriname, ondanks zijn grote mond.


  Maak melding
 5. door dit soort maatregelen te treffen,tref je de ollander witte mensen diep in hum ziel..

  het raakt hun hun super gevoel diep aan om de etnische minderheden hun gelijk te geven..

  diep buigen en toegeven is niet de gewoonte vooral niet voor de minderheden..


  Maak melding
 6. het is toch te gek van woorden dat er nu nog
  zulke dingen op die koets staan gewoon eraf halen dit is pas echt discriminatie en dat had al veel eerder eraf gehaald moeten worden. of ben ik nu ineens pro surinaams?
  gr. schoerpioen


  Maak melding
 7. Oude pijn!

  Wie zich nu nog druk maakt om deze eeuwenoude
  schilderkunst is zeer bewust op zoek naar oude pijn. Oude pijn die men niet zelf heeft ondergaan maar waarmee men denkt te kunnen scoren op politiek en humanitair vlak.

  Juist nu is een serie begonnen met een uit Suriname afkomsteige Ghanese cabarettier met als doel: NEEM DEZE ZWARTE PERIODE OP IN DE GESCHIEDENISBOEKEN, ZODAT EENIERDER HET OOK WEET.
  Nu staat die ZWARTE PERIODE op een Gouden Koets en een stel aandachttrekkers wil die verwijderd zien? Geschiedenis op een Gouden Koets zegt toch meer dan geschiedenis in een of ander boek op een houten plank?

  Soms gaat men protesteren zonder goed na te denken. Het Goud waarmee de Koets gemaakt is
  komt uit El Dorado en de beschilderingen op de koets ook. Een betere manier om aandacht te geven aan deze ZWARTE PERIODE bestaat niet! Geschiedenis is tastbaar op de Gouden Koets. Laat het zo!
  In El Dorado wil men gechiedenisboeken in grote getallen vernietigen, dat is pas een schande!


  Maak melding
 8. ‘Nu herinnert het ons aan een gruwelijke periode in de Nederlandse geschiedenis’. Betekent dit dat men niet aan de slavernij en de koloniale tijd herinnerd wil worden? Maar men wil wel die periode gebruiken om excuses en herstelbetalingen te eisen. Worden daarmee de gruwelijkheden uit hun geheugen gewist?

  Enerzijds wil men niet aan die periode herinnerd worden en anderzijds wil men die periode op de agenda houden om hun eisen kracht bij te zetten.
  Het is precies deze tweeslachtigheid die maakt dat de eisen van de nazaten door de Nederlandse regering niet serieus zullen worden genomen.

  De ondertekenaars (en met hen veel gelijkdenkenden) willen dat het paneel van de Gouden Koets wordt verwijderd, omdat het hen herinnert aan een gruwelijke periode in de Nederlandse geschiedenis.
  Moet dan ook niet meteen het monument ter herdenking van het slavernijverleden uit het Amsterdamse Oosterpark worden verwijderd? Dat symbool herinnert ons namelijk ook aan die gruwelijke periode in de Nederlandse geschiedenis……


  Maak melding
 9. Nederland is een grootmeester waar het gaat om
  dat vingertje op te heffen tegen andere landen en personen wanneer deze de fout in gaan. Ik vind dat terecht overigens.
  Maar wanneer het gaat om zelfkritiek daar waar Nederland de fout in gaat dan geven ze plotseling niet thuis. Dan is dat opgeheven vingertje nergens te bekennen.

  Nederland heeft ook nimmer de verantwoordelijkheid opgeëist voor de medogenloze massamoorden (misdaad tegen de mensheid) die ze begaan hebben in Rawagede, indonesië.
  De rechter heeft onlangs daar anders over besloten en Nederland verantwoordelijk gesteld vooor die gruwelijke afslachting in Rawagede.
  Met deze veroordeling heeft Nederland haar onschuldigheid verloren.

  Misdaden tegen de mensheid. Wij allen hebben daar onze mond vol van. Maar zijn misdaden tegen de mensheid die ruim 200 honderd jaar geleden begaan zijn minder erg dan wanneer die recenter zijn gepleegd? Volgens sommigen misschien wel maar in mijn optiek niet.

  De menselijke waardigheid is ten tijde van de slavernij op gruwelijke wijze aangetast, ook wat betreft het Nederlandse aandeel in de instandhouding van het mensonterende systeem. Daar mag niet aan worden getwijfeld, want die feiten zijn bekend. De slaaf was in de meest letterlijke zin eigendom van de witte man. Repressieve maatregelen moesten het machtsverschil tussen zwart en wit bevestigen. Racistische bejegeningen, gepaard gaande met zweepslagen, verkrachtingen, verminkingen en moorden waren eerder regel dan uitzondering. De taal en cultuur van de slaaf werden als minderwaardig gezien. De slaven werden misbruikt om de economie van de blanken te dienen.
  Tegenwoordig heet het bovenstaande; misdaden tegen de mensheid.
  Net als o.a. de tweede wereld oorlog is het slavernij verleden een deel van de Nederlandse geschiedenis.
  De slavernij speelde zich weliswaar overzee af maar werd hier in Nederland georganiseerd en gelegitimeerd.
  Daarom is mijn mening dat Nederland net als hoe zij, met dat opgeheven vinger, de decembermoorden in Suriname terecht publiekelijk hebben afgekeurd zo moet de Nederlandse regering ook ondubbelzinnig en publiekelijk verklaren dat zij de begane misdaad tegen de menselijkheid tijdens de slavernij betreurt en afkeurt.


  Maak melding
 10. Daar gaan we weer de vernedering en mensonterende situatie wat onze voorouders hebben meegemaakt 200 jaar geleden wordt in stelling gebracht om de misdaden van Bouterse goed te praten hoe diep kan je zakken Sharaida.
  In plaats dat jij de slavernij en andere mensenrechten schending als motivatie gebruikt om je te verzetten tegen iedere vorm van mensenrechten schending onderdrukking en vernedering in de wereld en ook in jou land doe juist het omgekeerde door misdaden van honderden jaren geleden als referentiekader gebruikt om andere misdaden goed te praten. Jij ben in mijn ogen inhumaan


  Maak melding
 11. HULDE DER KOLONIEN:

  OP SCHIPOL WORDT JE HEEL ORDINAIR BEHANDELD.Als gevraagd wordt waar je gaat;dan zeg je: ik ga naar de gouden koets kijken die bewerkt is met surinaams GOUD.

  Hele typische foto trouwens.


  Maak melding
 12. Wij zullen net zo lang door blijven gaan totdat alle gruwelen in chronologische volgorde zijn beslecht.

  Wat wij nu meemaken ligt gewis omsloten in het verre verleden.

  Het heden kan derhalve kwalijk bestaan zonder het verleden.

  Ik heb nog van nabij het knielen van kinderen als straf op een oude rasper meegemaakt. Uiteraard als uitvloeisel van die leuke oude tijd.

  Wikileaks, ga maar op het dak zitten of de koets van koningin oppoetsen.


  Maak melding
 13. Paraman-pinto
  Het zou jou sieren als je tegen alle vorm van mensenrechten schending bent. het is zwak kleingeestig en te goedkoop hoe jullie de discussie hier voeren, ik hebt nooit hier op dit net de misdaden die Nederland waar dan ook in de wereld heeft gepleegd goed proberen te praten dat is het verschil tussen mij en jou en de rest van de propagandisten van die massamoordenaar die nu president is in Suriname.Jullie van de NDP voegen niets toe aan de discussie.


  Maak melding
 14. #17. in deze trend heb ik reactie #1. ook gelezen, blijkbaar heeft scribent 14-16 een hang naar geschiedenis van 300 jaren plus maar is als de dood voor geschiedenis van slechts 30 jaren geleden.

  Voor de goede orde mijn reactie op #2., geeft aan dat wij onze ogen niet mogen sluiten voor onrecht. Maar onrecht dat honderden jaren geleden is gepleegd kan ik niet laten bestraffen. De plegers zijn immers niet meer onder ons.
  Onrecht gepleegd drie decennia geleden en de joker noemt zich nu president van alle Surinamers, daar kan ik wel iets mee.
  En, naar ik hoop de president van de krijgsraad ook.


  Maak melding
 15. Het is echt niet te geloven. Daar komen onze NDP groepies Paraman, Theo en Marcel die zich drukmaken over een schildering die al 200 jaar op een koets staan. En over een moordpartij van 30 jaar geleden uitgevoerd door hun president houden ze hun mond…..


  Maak melding
 16. Paraman-pinto.
  Ik laat mij door niemand een slavernij syndroom of minderwaardigheidcomplex aanpraten, harry en DDB zijn daar kampioen in.Laten wij ons druk maken over moiwana, 8 december en die massamoordenaar die jullie als president hebben gekozen.


  Maak melding
 17. Het mag voor sommige pijnlijk zijn, maar de koloniale geschiedenis is ook een waar gegeven.Dit kan je en mag je niet wegpoetsen,want wie zijn verleden niet kent,kent ook zijn toekomst niet.

  @11 en @12 zijn rationeel en hebben met hun bijdrage de essentie en de realiteit goed weergeven. Dit maakt te meer duidelijk dat vele Surinamers nog altijd niet inzien dat je de Hollanders met hun eigen misstanden om de oor kan slaan. Laat dit dan ook zo zijn in plaats van jezelf als slachtoffer te presenteren. Daar bereik je immers niets mee danwel jezelf nodeloos weg te cijferen.

  Wij Surinamers kennen onze geschiedenis wel al te goed maar met een afbeelding van de koloniale misstanden op de gouden koets wordt het de Hollander onder de neus gewreven en wordt hen een spiegel voorgehouden hoe zij hun rijkdom schaamteloos / op mens onterende wijze hebben vergaard.


  Maak melding
 18. Dames en heren:dit zijn de een van de bewijzen van het koloniale verleden van koninkrijk der nederlanden.Wie deze prenten van de goudekoets wil wegpoetsen,poets je de geschiedenis ook weg.voc=onderdrukking en slavernij/.Laat het staan,pronkstuk van het rijk der Nederland.Laat de wereld het zien…


  Maak melding
 19. Wikileaks,

  Mijn uitgesproken mening over Bouterse heb ik reeds in eerder stadium gegeven dus mijn standpunt over Bouterse zou ook bij jou bekend
  moeten zijn. Dat jij vindt dat ik de misdaden van Bouterse goed wil praten is jouw eigen mis-interpretatie maar dat ligt zeker niet aan mij.
  Het onderwerp gaat nu over de slavernij onder Nederland en daar heb ik ook een uitgesproken mening over. En dat wil absoluut niet zeggen dat ik de misdaden uit de jaren tachtig in Suriname vrij wil pleiten. Dat wil en kan ik
  niet want ik ben ook slachtoffer geweest uit
  die periode. En daar wil ik het nu bij laten.
  Ik vind het zeer kwalijk dat jij reacties van anderen op een dusdanige manier verdraaid alsof het lijkt dat de gebeurtenissen uit de jaren tachtig goed gepraat worden.
  Jij hebt kennelijk alleen over de jaren tachtig een uitgesproken mening maar waar het gaat om een uitgesproken mening te hebben over Nederlandse misdaden tegen de mensheid dan doe je alsof er niks aan de hand is en de zaken te bagataliseren. En dan ben je plotseling niet meer zo uitgesproken en consequent. Misdaden tegen de mensheid blijven misdaden tegen de mensheid als het nou vandaag, gisteren, 20 jaar, of 200 honderd jaar geleden heeft plaatsgevonden.
  En jouw houding tov de schending van mensenrechten van Nederland noem ik nou inhumaan om maar met jouw eigen woorden te ‘spreken’. Want jij durft daar geen mening over te geven.
  Ik vraag mij af wat jouw reactie zou zijn wanneer Bouterse zijn dienstauto zou versieren met tekeningen uit de jaren tachtig en daarmee
  elk jaar in december de straat op mee zou gaan om de periode uit de jaren tachtig te verheerlijken.

  Want dat is precies wat Nederland nu doet met die tekeningen op die Gouden Koets; het verheerlijken van onderdrukking en misdaden tegen de mensheid. Krijg jij daar geen kippevel van?
  Wikileaks, dat is nu de werkelijke inhumaniteit en daar zou jij, of all people, sterk tegen moeten protesteren en een uitgesproken mening over moeten hebben.
  De misdaden begaan in de jaren tachtig in Suriname mogen zeker niet onbesproken blijven maar wil dat zeggen dat wij misdaden tegen de mensheid begaan door Nederland in het verleden maar moeten verzwijgen en doen alsof het nimmer heeft plaatsgevonden?????


  Maak melding
 20. TTheo

  Ik kan het zo zeggen ; in nederland kunnen zij alles doen , maar in Suriname is het afgelopen voor de kolonialen . HULDE AAN PRESEDENT BOUTERSE.

  Dat noemen we in Nederland: Van de regen in de drup……..


  Maak melding
 21. Van Bommel moet weer aandacht trekken,anders heeft hij niets.Wat gaat dat kosten die koets ombouwen,dat maakt hem niets uit denk ik. Het is gebeurd hoe erg ook.Moeten wij dan alle schilderijen weg doen waarop deze afbeeldingen staan van slavenarbeid. Ik ga al jaren op vacantie naar Suriname. Als wij wat willen leren over vriendelijkheid en behulpzaamheid,moet je daar na toe. Een prachtig land met geweldige mensen. En wij een voorbeeld nemen aan Amerika ? Wat hebben zij met de indianen gedaan en nog doen. Verschrikkelijk.

  de beuk


  Maak melding
 22. Leiden 18 september,

  De gouden Koets is de enige juiste Koets.

  Wat er zich hier afspeelt is eigenlijk een discussie over superioriteit. Niemand is superieur aan een ander. Niet vroeger, niet nu en ook niet in de toekomst.

  De gouden koets moet zo blijven het geeft namelijk inzicht in de geschiedenis. Het is van belang voor de Sur jeugd. Ik haal twee elementen uit de afbeelding, als je goed kijkt dan zie een slaaf meester verhouding en je ziet duidelijk de roofmoord politiek van de hollanders, dit is van belang ook in de huidige politiek.

  Wat er moet gebeuren is dat de sur regering duidelijk zowel nat als int een versnelde dekolonisatie politiek er doorheen drukt.
  Relaties dienen te worden aangegaan met bevriende buurstaten en de landen van waaruit wij zijn gelokt.

  Interne bemoeienis van twee hollandse kamenerleden willen wij niet. Vooral niet van de linkse die allerlei asiel zoekers, zgn asielvluchtelingen binnen halen die vervolgens het land in rep en roer brengen omdat ze toch niets te veliezen hebben. Wat hebben twee hollandse kamerleden te maken met Sur.Dit is inmenging in het sur regeringsbeleid en dat mag ook int gezien niet.
  De hollanders dienen te beseffen dat zij uit Sur zijn vertrokken.

  Er dient de beslissing te worden genomen door de regering om het sur vreemdelingenbeleid aan te passen,
  er dient een duidelijk beleid tav de situatie vd ned surinamers te komen. Er dient een periode van drie jaar te komen waarin deze personen, geboren in Sur en niet getrouwd met iemand van hollandse origene de mogelijkheid te worden geboden om met inlevering van de hollandse nat de sur te bemachtigen.
  Ik begrijp dat front dit natuurlijk niet ziet zitten gezien hun connecties met de hollanders, maar zij hebben geen keuze,

  Suriname is nu onafhankelijk en dient zich te beseffen dat de banden met de oud kolonisator dienen te worden vebroken.

  De hollanders dienen te beseffen dat zij voorgoed uit Sur zijn vertrokken.

  Mr. Roy Siwpersad
  [email protected]


  Maak melding
 23. Ahoi ahoi, land in zicht….

  Men kan het ook zo bekijken dat de herinnering aan de slaventijd nog altijd niet vergeten wordt en vooral door de nageslachten wiens voorouders dat op hun geweten hebben zoals de koninklijke familie Beatrix en consorten en niet te vergeten het uitvoerend orgaan (de hollandse burgerij) via het VOC.

  Niet dat ik me in die gouden koets interesseert, ik heb hem zelfs nog nooit van dichtbij gezien. De reden daarvan is dat ik altijd de aanvechting zou krijgen om hem resoluut van de koningin af te pakken zonder enige pardon en dit vervolgens zou veilen en het goud dat erin verwerkt is naar een juwelier zou brengen. Daar zit nl. het geld in wat mijn voorouders toekomt.

  Dit is mijn voorrecht als afstammeling van de slaventijd. Maar ik laat die geschiedenis en de afhandeling ervan over aan het Hollandse volk zelf. Zie de moordenaar van P.Fortuin en de aanslagen die erop volgden op de koninklijke familie. Dat is niet voor niks en er komen zeker nog veel meer doordat de nageslachten van de moordenaars van vroeger zelf verhaal willen halen en korte metten willen maken met dit verleden op hun manier. Een zanger song eens „I do it my way” en de boze nageslachten zingen „we are doing it our way“. Zoals zoveel dingen behoort Nederland niet toe aan de koninklijke familie, zij hebben dit land zich op slinkse wijze toegeëigend.

  Denk eens aan het verhaal van het verguisde „geheim genootschap“, bestaande uit voormalige hoge omes, ex- Nederlandse bewindslieden, die ooit de Nederlandse regering hebben gedirigeerd als o.a. commissarissen van de koningin, oud-ministers, oud hoogleraren etc. dus allemaal vertrouwelingen van de koninklijke familie zelf.

  Dat geeft wel te denken, zo komt de aap uit de mouw. Kijk maar naar het arrogante gedrag van prins Alexander, een gigantische villa bouwen in Afrika juist daar waar zijn voorouders op wreedaardige en goddelijke wijze hebben huis gehouden onder de zwarte bevolking aldaar. This is a fact, Mozes, Aaron and Solomon where black. Weg met God en weg met alles wat daaraan gerelateerd is.

  django


  Maak melding
 24. @Tell me & 11 + 12
  Helemaal mee eens. De geschiedenis is de geschiedenis. Elk jaar worden ze er op deze manier aan herinnerd dat een deel van hun rijkdom gebaseerd is op het lijden van anderen.
  Laten al die figuren die nu het vingertje heffen (die hebbi hebben we heel goed overgenomen) eerst maar eens naar zichzelf kijken. En politicie als Van Bommel doen mij toch vooral denken aan Olie B. Bommel die niets presteerd en alleenmaar zieltjes voor zijn parochie tracht te winnen. De nieuwe kraaltjes en speigeltjes worden uitgedeeld.

  P.S.
  Paraman heeft een afkeer van de Gouden Koets… want er zit geen oliefilter op.


  Maak melding
 25. molenaar henk, je moet eerst goed lezen voordat jij conclussies trekt om iedereen over een kam te scheren..

  ik ben niet van die gehalte waar jij al die namen aan verbindt..


  Maak melding
 26. Wanneer ik mijn auto zou volschilderen met
  hakkenkruisen en joodse sterren dan zou ik onmiddelijk van de weg worden gehaald en voorgoed worden opgeborgen.
  Maar tekeningen op de gouden koets die de verwerpelijke tijd uit de slavernij sybmoliseren zijn wel toegestaan. Nota bene door het koningshuis. En o wee wanneer je daar een uitgesproken mening over hebt dan is iedereen in Nederland collectief verontwaardigd.
  Het is meten met twee maten.
  Rara, hoe kan dat?
  Ik vind het heel gek dat sommige Surinamers dit hypocriet gedrag van Nederland nog goed proberen te praten.


  Maak melding
 27. Heeft een van jullie, die op dit forum reageert, in jongere jaren, ooit een persoon aangehoord en gesproken die in de periode van slavernij in Suriname geboren was?

  Heeft een van jullie ooit een echte slavenbegraafplaats in de jungle van Suriname gezien.

  Heeft een van jullie ooit voet gezet op de grond waar de eerste opstand van weggelopen slaven in Suriname plaatsvond en waarbij de plantage-eigenaar gedood werd?

  Heeft een van jullie ooit de route van Weskust Afrika naar St.Eustatius en vandaar naar Suriname ervaren en bestudeerd i.v.m. de slavenhandel?

  Oh!, weten sommige Surineds wel waarover ze praten en praten zij alleen naar de mond, voor het geld?

  Neen, het zijpaneel op de koets mag mijns inziens blijven.Het is hun levensbeeld binnen hun geschiedenis en spiritualiteit die het koningshuis uitdraagt t.o.v. andere volkeren.Geeft daarom ook aan, dat zij niet in hun levensbeeld van geschiedenis en spiritualiteit veranderd zijn.

  Ik heb het geluk als kind gehad, om nog met mijn oude Gang-Gang te kunnen praten en haar verhalen aan te horen.
  Een boodschap van haar is mij als kind altijd bijgebleven:Ini a bigi famiri, drape ju jeje-krakti de.No meki a basi tja bruja kong.Bika bruja e mek ju las famiri en mek ju las ju jeje-krakti.En dati na a koni foe basi.Mi grang pikin, sorgo un tan krakti a jeje.Bika a wiepie gwe, ma katibo tang.

  Wij, zeker de Surineds van creoolse komaf, moeten werken aan onze spiritualiteit.Hierin zit de kracht-ook van de groep- om door een zijpaneel van een koets heen te kijken, ons op te toekomst te richten en beter te worden dan die basie. Want die wordt bang, dat wij onze (groeps) spiritualiteit herontdekken.
  Srika


  Maak melding
 28. Sharaida,
  Waar was jij met jou grote smikkel toen die misdadigers, moordenaars de hoogste onderscheiding in de orde van de gele ster kregen van jou criminele president?
  Waar was jij met jou grote smikkel toen er groot feest werd gevierd afgelopen 25 feb op de dag dat suriname is beroofd van zijn democratie onschuld, moraal en normen en waarden.
  Jullie zijn een stelletje hypocrieten, er zijn honderd duizenden euro uitgegeven om een monument van onderdrukking , vernedering dictatuur, achteruitgang op te knappen en daar klagen die huichelaars niet over. nu zitten jullie te mekkeren over een koets die eens in het jaar voorbij gaat en sterker nog je ziet bijna nooit een buitenlander of surinamer staan en ineens hebben ze allemaal last van die koest. Bouterse wil de dag van zijn moorddadige revolutie vast laten zetten in de grondwet toen waren jullie allemaal stil. Laat jou niet door Harry en zijn kornuiten in de maling nemen. er zijn genoeg plekken in Suriname die herinneren aan de slavernij nieuw-amsterdam Fort zeelandia noem maar op en daar hoor jou niet over.


  Maak melding
 29. Wat ik kan zeggen is dat we bezig zijn aan het organiseren.
  Je kan vergeven maa niet vergeten…
  Wikileaks jij verrader eerste klass. .. Jou tijd komt nog.

  Zwarte Vuist Brigade

  Kafele kanika Jabari org.
  Boni Tula


  Maak melding
 30. Paraman-pinto
  Met jou is het onmogelijk om een zinnig gesprek of discussie te voeren een kleinkind van de kleuter klas is verstandiger dan jou.
  Paraman-pinto jou verstand vermogen is nihil.
  @ Srika en toch verdedig jij hier met hand en tand de onderdrukker van jou eigen volk de man die kleine kinderen en zwangere vrouwen koelbloedig heeft afgeslacht in het binnenland waar jij het over hebt.Ik vraag mij af of jij wat hebt geleerd van feit dat onze voorouders met hun bloed zweet en tranen hebben betaald voor onze vrijheid,Dit is één van de redenen waarom ik tegen iedere vorm van dictatuur en onderdrukking bent. niemand hoef mij te komen vertellen dat bouterse suriname bevrijd heeft dat is de grootste lulkoek verhaal die alleen gasten als Srika paramanpinto TTHeo en de rest van die oliedomme garnalenhersens geloven.


  Maak melding
 31. wikileaks,jij trekt zeker volle zalen met je hersenen,van een mier noh.Volgens mij leven we in een vrije wereld,een ieder mag zijn eigen mening hebben.Jij wil iedereen je mening opleggen zo te lezen.ai mi gado, je verdedigt met hand en tand die mislukte Front-zooitje,dat mag wel zeker, Front heeft je volk psychisch vernietigd jereh.
  Go srebi jereh kwllieballie.


  Maak melding
 32. september 17th, 2011 at 1:23 pm

  Beste Musk,

  Die koetsbeschilderingen moeten wat mij betreft blijven, maar laten we niet meer horen of mensen zien wijzen naar drugsdealers die hun diamanten bezaaide horloges, armbanden en kettingen fout vinden. Laten we ook niet reageren op het wangedrag van dictators die hun eigen volk vermoorden en in weelde leven terwijl het volk crepeert. Commentaar op corrupte ambtenaren; dat men de hollander en Rutte bizar vinden als zij zeggen dat dit onderwerp bizar is en niet te vergeten die dame bij EenVandaag dat mensen die hier commentaar opleveren te hysterisch vindt reageren op deze koetsbeschilderingen, want in Amsterdam hangt er al zo veel dat verwijst naar het koloniale verleden van Nederland. Men kijkt trots terug op het rijke verleden (V.O.C. en W.I.C.) en mag en moet dit verheerlijken met deze koetsbeschilderingen. Nederland kan straks ook gewoon zeggen dat wat de joden in de 2e wereldoorlog is overkomen een goed resultaat heeft opgeleverd; namelijk dat de joden Nederland en zeker niet de wereld meer kunnen overheersen. De joden zijn niet zielig en moeten het maar accepteren, want het is het verleden en we leven nu in het heden. (Joodse bevolking het is maar een voorbeeld dat wellicht kan gaan plaats vinden in de toekomst).

  Aan de jeugd van de voormalige kolonieen, dit is een van de psychologische trucks ie jullie te wachten staat.


  Maak melding
 33. Beste wikkileaks,

  Bouterse is een Godsgeschenk voor Suriname, want hij heeft het land weer ruggegraat gegeven. Kijk naar die voormalige president Venitiaan die altijd zo demonstratief zit met beide zijn handen over de bank leuningen en spreekt met een tempo en taal dat niet past in deze tijd waarin wij leven.

  De regering Venitiaan bleef maar mekkeren over Bouterse zijn veroordeling, kregen amper wat voor mekaar en deden amper moeite om echt wat van het land te maken.

  Wat Santoki betreft die wilde Suriname verkopen aan het buittenland (Nederland) om zo met zijn familie te boek te staan als hollandsemaatje. Hopelijk voor hem verandert zijn karakter.

  Doe je ogen een keer open en haal je kop uit het zand. Suriname is een rijk land alleen beseffen velen onder de surinaamsebevolking niet dat regeringen als Nederland misbruik wilt maken van Suriname beperkte kunnen en weten.

  En wat betreft de Hollandse bevolking ze zijn vaak OK mensen met een nare vaderlandsgeschiedenis.

  Bouterse en zijn mensen hebben gevochten om ons Suriname echt te bevrijden van die gekaapte hoofden van mensen die eerder werkenten voor de Nederlandse regering dan voor Suriname. Wellicht hadden zij zelf niet door dat ze funcgeerden als landsverraders, marionetten.

  Een groot deel van het ontwikkelingsgeld verdween in deze mensen hun vila’s en bankrekeningen terwijl het volk dom werd gehouden, want je weet hoe Suriname toen en wellikcht gedeeltelijk nu is zwak en onderdanig voor accademischetitels.

  Venitiaan is een van deze zwakzinnige personen en moet een keer goed wakker geschut worden zodat hij het zelf ook gaat inzien. Die ouwe aardappel.


  Maak melding
 34. Beste Sharaida,

  Zoals jij het uitlegd is het klare taal. De Hollanders weten vcaak niet hoe alles in Z- Amerika eraan toe ging toen hun regering en bedrijven er de baas waren. De Hollander heeft er geen flauw benul van en ik kan dat zeggen, want ik heb 3 jaar lang de slaven geschiedenis op surinaamse lagere scholen gehad en in Nederland. Het verschil is groot. Je kunt gerust zeggen dat in Nederland maar 2 tot 3 pagina’s over geschreven wordt met plaatjes en in Suriname vele hoofdstukken. Laten we het Rutte en die ouwe rakkers van koetserewacht niet kwalijk nemen. Wellicht leeft de politionele acties nog in hun geest.


  Maak melding
 35. Respect voor Koningin Beatrix, want wellicht weet ze niet hoe beledigend het verheerlijken van Nederland zijn koloniale verleden is, gezien het gaat om slachtoffers van landen die hun mensen (de Hollander) niet massaal tot onderdanen hebben gemaakt.

  Wat betreft mijn uitspraken over de koetserewacht (vavalerie ere escorte) Pipoos refereer ik naar de uitzending van EenVandaag zie en luister videobeelden: http://www.eenvandaag.nl/binnenland/38684/cavalerie_ere_escorte_laatste_voorbereidingen

  Indonesie heeft kort geleden al een klap uit gedeeld door hun gelijk over de politionele acties te halen bij de rechter. Nederland mag nu normaal zijn handel gaan voeren met een groot land als Indonesie, want daar draaid het hier om en zo worden zij er weer beter van. Nu de andere naties zoals India, Afrikaanse landen, Chinezen, nogmaals Indonesie. Als dit gebeurt is dan mogen we gaan vergeven, maar niet vergeten. De tijd zal ons recht doen komen. En probeer niet de jeugd te hersenspoelen met jullie psychologische methodes, uiteindelijk worden jullie de verliezers.


  Maak melding
 36. Heeft trouwens iemand wel goed naar de tekening gekeken. Ik zie namelijk arbeiders uit Nederlands Indie die kisten sjouwen. Ik denk dat als je nu naar Indonesie gaat, je nu precies de zelfde foto kan maken. Wat een hysterisch gedoe allemaal om helemaal niks. Dat schilderij staat al 200 jaar op de koets en nu plotseling worden iedereen boos (wakker)


  Maak melding
 37. @ nummer 42,43.44,
  Ik weet al een hele tijdje dat de aanhangers van Bouterse geestelijk labiel zijn dus stop a.u.b met die onzin van jou je bevestigd alleen maar wat ik allang weet .
  Alleen domme mensen vinden dat Bouterse een godsgeschenk is.
  Als jij moord onderdrukking genocide en achteruitgang een godsgeschenk noemt dan weet ik genoeg.
  Godsgeschenk, staatsgreep , dictatuur machtsmisbruik, armoede, devalueren van jou munt plunderen van de staats kast goudvoorraad verdwenen in de rij staan voor jou eerste levensbehoeften, 8 dec 1980, moiwana. Hoe diep kan je als (mens) nog zakken vraag ik mij af ???


  Maak melding
 38. wikkileaks

  Ik dank je voor je reactie. Als je zelf leest wat je schrijft en echt gaat nadenken wat er in Suriname heeft plaats gevonden dan weet je dat dank zij Nederland er een economische boycot is geweest en dat dank daar door Suriname niet kon ontwikkelen als waar men van droomt. Het probleem met mensen zoals jij is dat jullie geestes zwak zijn ten opzichte van je voormalige heersers (Nederland) en alles aan neemt wat ze zeggen. En ja de decembermoorden (wat het dus echt is) hadden anders gemoeten, maar dat is niet het hoofdprobleem van Suriname. Corruptie heb je overal, maar wilskracht ontbreekt in grote mate bij mensen van de tegen partij (Venitiaan) om echt grote successen te realiseren (vanwege hun zwak geestelijke gesteldheid). Santoki die maar blijft zeiken over dat er een zwarte doek of donkere wolk om of boven Suriname hangt geloof me het zelfde probleem maar dan alleen groter heeft Nederland. Santoki, Venitiaan en dezijnen hebben geen flauw benul hiervan. Wat mij betreft kun jij je bij dit groepje aansluiten.

  Mensen zoals jij zijn het die hun eigen mensen laten vallen als ze zich bevinden in een groep (bv) zoals vaak op de werkvloer en kiezen voor de kant van de Nederlander uit onzekerheid over zichzelf.

  En als je het zelf niet meer ziet zitten zoek je hulp bij je eigen mensen die je hebt laten vallen.

  De nederlander moet mij niet verkeerd begrijpen, want zo is het nou eenmaal met geestes zwakkelingen en een brosse ruggegraat zoals jij, waar er teveel van rondlopen.

  De wereld is verandert. Kijk nu wat de regering van Bouterse in het buitenland gedaan krijgt tot ergenis en verbazing van de mensen die zo tegen deze man zijn.

  Kijk ook naar hoe hij zich opsteld door er te zijn voor iedere Surinamer (waar ook jij) om eenheid te realiseren. Niet alles gaat over rozen en ik kan en moet het je zeggen. Zelf heb ik bepaalde dingen gezien en mogen meemaken, dat wellicht nog niet geopenbaard moet worden en als je dat weet, geloof me dan zul ook jij begrijpen waar het werkelijk om gaat op deze wereld.

  Respect voor de nabestaanden en slachtoffers van de decembermoorden wat ik ook schrijf (de waarheid), want we zijn en blijven surinamers.


  Maak melding
 39. Graag gedaan tandeloze Afrikaanse leeuw.
  1)Nederlander heef in de jaren 80 miljoenen ontwikkelingsgeld aan DDB gegeven omdat nederland de militairen het voordeel van de twijfel gaf.
  2) de geldkraan is dichtgedraaid na de december moorden op 8 1982, dus om Nederland de schuld van de economische boycot te geven vindt te kort door de bocht en een beetje dom.
  De grootste corruptie in Suriname hebben plaatsgevonden tijdens de militaire dictatuur want toen waren de militairen heer en meester er was geen enkele controle de rekenkamer was opgehouden te bestaan, ga informatie zoeken over Goedschalk, Wijdenbosch , alibux en hun baas Bouterse deze beesten hebben de economie van Suriname doelbewust vernietigd heel onze goudvoorraad is toen verdwenen onze munt gedevalueerd.Jij zegt dat ik mij eigen mensen laat vallen, als mijn eigen mensen verkeerd zijn dan zeg ik dat, en dan maakt het mij niet uit welke kleur jij hebt of waar je bent geboren en dat is het verschil tussen de bezoekers van dit forum je hebt twee kampen hier één die onrecht onderdrukking vernedering dictatuur genocide goed praat en een ander deel die daar afstand van nemen ik behoor bij laatste het groep.
  Jullie verzinnen drogredenen om die criminele president van jullie zijn bloedstraat en handen schoon te vegen en dat vindt ik inhumaan.
  wat is er toen gebeurd met roy horb, waarom moest andré haakmat vluchten uit suriname waarom moest Tolud, over eigen mensen gesproken http://nl.wikipedia.org/wiki/Roy_Tolud
  Niet alle zwarten zijn mijn vrienden en niet alle blanken zijn mijn vijanden wijlen LUKY DUBE.

  Hierbij sluit ik die zinloze discussie over een koets. 5 december is in aantocht zal jij weer wat te zeiken hebben maar over die moordenaar die jou land vertegenwoordig daar zijn jullie trots op. Tot slot heb ik vraag Wat heeft die criminele regering van Bouterse tot nu bereikt met zijn buitenlandse beleid??


  Maak melding
 40. Joh een tandenloze leeuw,

  Whaaa hahaha laat me niet lachen man. Ik ontken ook niet de moorden die gepleegd zijn in Suriname, maar zo simple ligt het nou niet.

  Ik begrijp jou manier van reageren, want zo reageert een burger die niet beter weet.

  En terecht als dit alles is wat je weet dan doe het dan ook zo en strijd voor een rechtvaardige wereld zoals jij het zou willen zien voor je zelf en jouw kinderen.

  Alleen verdiep je ook in de dingen waar jij je ogen voor sluit en niet wilt weten en wees niet bang voor de waarheid die dan naar boven komt. Het is angst aan jagend het is een hele andere wereld dan jij je zelf voorsteld en geloof als ik jou zeg dat je mag vrezen voor je eigen veiligheid. Dit is geen dreigement, maar ik vertel het beknopt zoals het is.

  Je noemt jezelf wikkileaks; deze organisatie heeft tot zover ik weet niet het meest erge nieuws naar buiten gebracht dat heeft plaats gevonden in deze tijd van email verkeer en blogs. Joh de grond zou toen onder je sorry onze voeten beven had het geen op dat moment naar buiten gekomen en als nog mocht het gebeuren vindt er een twist in menig burger zijn hoofd plaats.

  Dat is nou de rede waarom ik zo reageer op wat je schrijft.

  En verdiep je in de zakendeals die nu wel worden gemaakt met Suriname (die niet altijd een schoonheidsprijs verdienen, maar die als nog recht getrokken kunnen worden).

  Niet alleen het regiem drukte staatsgeld achter over, maar ook die genen waar jij het over hebt waren corrupt (met alle respect voor beide partijen, wat ik een logisch gevolg vind van macht(misbruik)).

  Wikileaks ga je verdiepen in wat ik schrijf en heb de ballen om het naar buiten te brengen. Ik hoop dat je het niet doet, zo wel wens ik je heel veel succes.

  Groet,

  Afrikaanse Leeuw


  Maak melding
 41. Wikileaks,

  Je schrijft steeds dat je mensen dom vindt, maar kijk zelf eens in de spiegel. Je bent wat mij betreft erg naïef of er moet iets zijn gebeurt waardoor je mensen uitmaakt voor dom.

  Je bent zelf niet helemaal goed bij geest. Wat jij weet is wat je leest in kranten en blogs en daar houdt het bij op.

  Ik daar en tegen noem mezelf gelukkig geen Wikileaks een organisatie dat de veiligheid van jou, de rest van de wereld en wellicht je gezin in groot gevaar brengt.

  Tja, wie is er nou dom ?


  Maak melding
 42. Wij zijn de hebrewen van de bijbel, daarom zijn deze witte mensen zo blij dat ze de greatest nation op de planeet aarde in slavernij hadden en hebben tot nu toe in 2014 als je denkt dat een witte je baas niet is dan ben je dom

  kijk in suriname er is geen ÉÉN blaka mang winkel of een indiaanse winkel
  alleen indu’s, japaners, chineese, javaane hebben alles, dat gaat terug naar de vloeken die de kinderen van israel kregen omdat zij hun God niet gehoorzaamde

  het boek deuteronomy 28 legt alles uit, onze mensen moeten wakker worden, en zien waaaaaaarom? we in slavernij gegaan zijn

  lees je bijbel, zoek naar de hebrew israelite videos op youtube, er is ééntje in holland en er zijn in engeland en america zijn de meeste

  de zo genoemde negroes, latinos en indianos (ingi’s) zijn de kinderen van israel
  dat zijn de mensen die moses uit egypte geleid heeft

  word wakker en ga leren dat je GEEN AFRIKAAN BEN,
  de witte heeft je dat verteld EN JE GELOOFD HEM?

  dan kan je net zo goed in een paas haas geloven die eiren legt en de tanden vee en kerst man die door je schoorsteen komt, maar veel van onze mensen vieren deze dingen ook, dus ja, je bent dommer dan je hoort te zijn…


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:
TOP SITES