Nationale Partij Suriname heeft werk gedaan …

20

PARAMARIBO, 5 sep – De Nationale Partij Suriname, NPS, heeft zijn sporen verdiend in het binnenland. Er is volgens partijvoorzitter Ronald Venetiaan ontwikkeling gebracht naar de gemeenschappen in het achterland. Dat de partij zijn traditionele achterban daar nu kwijt is, komt in feite door dit goede werk. “Eigenlijk is het, de NPS heeft zijn werk gedaan …”

Dat de partij mocht gaan, was nergens zo goed te merken als bij de laatste verkiezingen. Van de tien parlementszetels voor het binnenland, werd zelfs niet één bemachtigd. “Een belangrijke basis voor de NPS is het binnenland geweest. Die basis zijn we kwijt”, zei Venetiaan in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Dat het zover kon komen, ligt aan meerdere factoren. Zeker is dat de tijdgeest meespeelde.

Politieke partijen geleid door mensen uit het binnenland zelf, zijn in. “Dat is een uitdaging”, aldus Venetiaan. Het is maar één van de uitdagingen waar de partij momenteel voor staat. Er moet een nieuwe partijleider worden gekozen. “Helaas loopt het proces achter. Maar we komen er wel. Het zal waarschijnlijk begin 2012 worden, maar ik mik nog steeds op 2011.”, aldus Venetiaan.

Bekijk ook:


20 REACTIES

 1. Goede werk ja, ik ben het roerend eens met u.

  Door telkenmale aan de vooravond van verkiezingen korjalen af te laden met weggooi materiaal om de granmangs te paaien, alzo voor de volgende regeerperiode zich verzekerd weten van hun steun.

  We zullen zien of dat goede werk zal resulteren in nog meer zetels.

  Voorlopig bedraagt de sterkte/zwakte 4!


  Maak melding

 2. Ai baja, zelf nu nog snapt Vene er geen barst van, hou zou deze man ooit in staat kunnen zijn Suriname te ontwikkelen.

  Basja Vene, NPS mocht gaan niet omdat jullie ontwikkeling hebben gebracht, maar juist omdat jullie geen enkele ontwikkeling hebben gebracht in het binnenland.

  De binnenlandbewoners hebben gekozen voor hun eigen mensen en de NDP in de hoop dat die het verschil kunen maken.

  Hetzelfde geldt ook voor alle andere districten inclusief Paramaribo.

  Geef alles en iedereen de schuld en begin vooral niet bij jezelf.

  Is er echt niemand in de NPS met een beetje analytisch vermogen?


  Maak melding

 3. 🙂 Need I say more?

  Dit is pas vermakelijk. Vene geeft aan dat hij het contact met de werkelijkheid al jaren geleden verloren is….

  Maar ja, dit is ook de man met de meerdere emmers.

  Vene snapt totaal niet wie tot zijn doelgroep behoort en geen wonder dat zijn partij geen potten heeft kunnen breken.

  NPS op het kruispunt….worden ze een partij voor de totale Surinaamse bevolking (keihard concurreren met de de NDP, maar tegelijkertijd ook afscheid nemen van de VHP) of worden ze, naar het succes van A-Comb, PL en VHP een partij die zicht uitsluitend richt op de creolen of alleen een partij die zich richt op de welgestelden?


  Maak melding

 4. Wat voor koeterwaalse uitspraken zijn dit van Venetiaan?
  Heeft deze man last van dementie?
  Venetiaan beweert het volgende;’ Nps heeft goed werk verricht in het binnenland en dankzij dit goede werk is NPS zijn achterban in het binnenland kwijtgeraakt'(???)
  Ik heb deze Venetiaan wel vaker op onzinnigheden betrapt maar dit is wel het toppunt van onzinnigheid. Is het niet zo dat je normaal gesproken beloond wordt wanneer je goed werk verricht? Venetiaan probeert met zulke onzinnige uitspraken de aandacht af te leiden van zijn eigen falen.
  NPS heeft de verkiezing gewoon verloren door arrogantie, geen daadkracht, geen toekomstvisie en het zich blindstaren op de economische stabiliteit. Economische stabilitiet maar geen economische vooruitgang wel te verstaan.
  Meneer Venetiaan, wanneer u bereid was de handen uit de mouwen te steken en bereid was uw tien schone vingers vuil te maken dan
  was u nu president van Suriname en niet Bouterse.


  Maak melding

 5. Venetiaan moet zijn ‘tien schone vingers’ in zijn eigen boezem steken in plaats van steeds maar weer de schuld in de schoenen van anderen te schuiven.
  Hieronder enkele uispraken van partijgenoten
  die kenmerkemd zijn voor het beleid van van Venetiaan.
  Arti Jesserun, voormalig NPS vice- voorzitter ;Jesserun, in het dagelijks leven kinderarts, kwam in conflict met Venetiaan over de koers van de partij. Sindsdien uit hij openlijk kritiek op de vermolmde structuren binnen zijn beweging: “Bij ons, maar eigenlijk in het hele NF, wordt de dienst uitgemaakt door oudere mannen. Doorstroming van jongeren is er niet, waardoor modernisering van partij en landsbestuur wordt geblokkeerd. Jesserun noemt “het blijven steken in oude structuren” een van Venetiaan’s problemen: “Hij heeft altijd veel tijd besteed aan interne NF-strubbelingen, waardoor hij nooit zijn blik heeft verruimd. Over een internationale ontwikkelingsvisie voor dit land heb ik hem bijvoorbeeld nooit gehoord”. Aldus Jesserun.
  Over de tien schone vingers van Venetiaan zegt Jesserum dat die kwalificatie moet worden genuanceerd: “In zijn vorige periode heeft hij bewezen dat hij die tien vingers alleen maar schoon houdt omdat hij zelden iets structureel aanpakt”.
  Hans Prade, oud studievriend van Venetiaan en ooit president van de Rekenkamer onder Venetiaan, karakteriseert het financieel beleid van Venetiaan als “teleurstellend en te incidenteel”. Volgens hem talmde Venetiaan bij het nemen van noodzakelijke maatregelen en werd zijn economisch beleid ondoordacht uitgevoerd, waardoor hij steun verspeelde: “Nederland, maar ook internationale organisaties als het IMF, weigerden geld te doneren voor een sociaal vangnet, omdat Venetiaan eindeloos met ze bleef onderhandelen”.
  Jack Menke, socioloog en al jaren wetenschappelijk volger van de Surinaamse politiek beweerde in 2005 het volgende; Durft Venetiaan in te zien dat breken met de oude politiek de enige weg uit deze ellende is, ondanks verzet in eigen kring? Dat zijn de zaken die van eminent belang zijn voor de toekomst van Suriname en NPS. Maar als hij doorgaat zoals in zijn vorige presidentschap, raken ze nog verder achterop en wordt de achterstand niet meer in te halen.”

  Ook Menke denkt dat Venetiaan een hele andere koers moet gaan varen: “De beste mensen en ideeën zitten in Suriname buiten de politiek: bij niet-gouvermentele organisaties, werkgeversclubs, de vernieuwingsbeweging DOE etc.. . Dáár moet Venetiaan zijn draagvlak verbreden, want vanuit het NF moet je geen moderne beleidsvisie verwachten.”

  Volgens oud studievriend, Hans Prade kan er slechts succes worden behaald als Venetiaan “snel en hard” toeslaat: “Hij moet letterlijk van de nood een deugd maken. Aarzelt hij, dan verliest hij het momentum en de verkiezing. En prompt, de verkiezing werd grandioos verloren.
  De vekiezing in 2010 is dus niet verloren omdat andere politieke partijen beter waren
  maar de arrogante Venetiaan heeft de verkiezing verloren omdat hij goed bedoelde adviezen en zienswijze van anderen totaal uit de wind heeft geslagen. Nu, anno 2011
  beweert Venetiaan dat het proces achterloopt.
  Iets wat anderen hem lang voor de verkiezing van 2010 al op hadden gewezen!


  Maak melding

 6. Move man! Hari dang!! kies gewoonweg de hazepad of de antilopespoor!! en komt niet meer terug! heb een beetje zelfrespect en eigenwaarde!

  Soso pak, pak!! aandacht trekkerij???


  Maak melding

 7. Deze meneer Venetiaan is niet meer van deze tijd en loopt jaren achter. Sterker nog, de tijd heeft hem ingehaald want als hij nog steeds denkt dat de NPS zetels kan scoren in het binnenland, dan is en leeft hij echt out of this world !

  Het is maar goed dat er naar een nieuwe voorzitter wordt gezocht voor deze partij want, deze man heeft de partij en het land helemaal geen goeds gedaan.
  Binnen zijn partij had hij heel veel aanzien vanwege z´n drs (in de wiskunde) titel, maar deze prefix geeft geen garantie om een land naar behoren te kunnen bestieren !

  Ik vind hem de slechtste president die Suriname ooit heeft gehad, en vind het nog triester dat hij nog steeds in het parlement gaat zitten als zielige oude man om de keiharde belastingcentjes van de Surinamers te kunnen toucheren.

  Henk Arron had meer stijl en klasse dan deze man, hoewel Arron (toen) door Vene en z’n ploeg is verguisd.


  Maak melding

 8. Vene kan nog steeds niet verkroppen dat Bagwandas hem in hoogst eigen persoon zijn dienst Peugeot 504 heeft ingetrokken. Verder dat dat officieren hem vierkant hebben laten zitten.

  Een rancuneus baasje ten voeten uit.


  Maak melding

 9. Dokter Hans Breeveld, die door El Vene buiten de boot is gelaten omdat hij tijdens een Bouta-regering minister van binnenlandse Zaken was is de enige man, die respekt kan afdwingen. Venetiaan heeft deze grote zoon van Suriname stelselmatig doodgezwegen. Rigide en domme rancune.

  De man die hij met wortel en tak zou uitroeien is thans President.


  Maak melding

 10. En wat heeft DDB het afgelopen jaar gedaan. Horen we wel iets van hem?

  Zowel Veni als DDB moeten gewoon verdwijnen van het politieke toneel en zich ver houden van de dagelijkse politiek. Ze kunnen en zullen niets bijdragen aan de ontwikkeling waar SME nu voor staat. Sterker nog ze zijn beide grote obstakels.


  Maak melding

 11. @ Milton
  En hoe vindt je de huidige president ? de man met bloedhanden.Milton wat wij zeker weten is dat een mulo school leerling met een militaire opleiding geen moer van kan bakken want onder zijn leiding is Suriname economisch, sociaal moreel, nationaal,internationaal en democratisch er slechter van afgekomen dan onder leiding van vene.
  Jij weer Milton.


  Maak melding

 12. En deze man heeft wiskunde gestudeerd; waar is de logica, of bedient hij zich van logi KA.
  NPS:
  Pengel: op weg naar dictatuur; door massa stakingen moest hij aftreden.
  Arron:arrogant; was de raliteit kwijt; weggecoupt.
  Venetiaan: 15 jaar als pres geslapen en gedroomd en nu met onschuld.
  GOD save(d) Surinam

  Aj baja.


  Maak melding

 13. Ik begin me zorgen te maken over de geestestoestand van Venetiaan.Die man heeft geen inzicht meer in de realiteit.Het lijkt we wenselijk dat een psychiater een diepte gesprek met hem gaat voeren.Venetiaan heeft niet eens door dat door zijn slecht beleid de binnenlandbewoners massaal de NPS vaarwel hebben gezegd.Hij noiemt dit een succes van zijn beleid.Help,help,help die man heeft hulp nodig.


  Maak melding

 14. Het ligt in de aard van deze neo-koloniaal om zich als een alwetende blanke meester te gedragen.Hij heeft de genen van de vroegere blanke overheersers gekopieerd.Venetiaan heeft ze niet meer op een rijtje.Ik weet niet of de man aan het dementeren is.In elk geval is duidelijk dat hij de touwtjes nog stevig in handen heeft.Dat geeft des te meer ook aan dat deze psychisch gestoorde man nog veel invloed heeft in zijn partij.


  Maak melding

 15. Logi KA!

  De logi KA van wiskunde is dat je van punt naar punt moet redeneren en de wereld eerst op zijn kop moet zetten om hem dan pas weer op zijn plaats te installeren.

  NDP: Wijdenbosch, weggedevalueerd!
  Bouterse 1, weggedevalueerd!
  Bouterse 2, wacht op Santo Boma!

  NPS: Is ook niet geweest wat het moest zijn. Vernieuwing had allang plaats moeten vinden.
  Vandaag de dag is verjonging belangrijker dan vernieuwing want de oude politiek moet verdwijnen.
  Vene, noch Bouterse, noch Wijdenbosch zijn geschikt voor verjonging van de Surinaamse politiek. Dat de vele jongeren in ons land dat niet durven opeisen geeft aan dat ze liever futu-boy spelen dan zelf iets bepalen.

  De logi KA binnen de Surinaamse politiek is zeer afhankelijk geworden van de leeftijd.


  Maak melding

 16. Het is wel komisch hoe die volgers van een dictator, moordenaar genocide pleger veroordeelde drugshandelaar de discussie voeren.Hoe dom moet je zijn om vene te vergelijken met de man die jullie heeft onderdrukt vernederd geknecht en achteruit heeft gedonderd.Venetiaan heeft zich altijd gehouden aan de democratische principes hij heeft zicht keurige gehouden aan de uitslag van iedere verkiezing . kijk wat Bouterse nu aan het doen is alles en iedereen moet ondergeschikt zijn aan hem wie dat niet doet wordt ontslagen. We gaan de zelfde kant op als in de jaren 80 ook toen keek iedereen de andere kant op. Alle regeringen voor de jaren 80 hebben meer gedaan voor land en volk dan die dictatoriale periode van desi Bouterse Maar wie dom en achterlijk zijn geloven in die sprookjes van DDB lees reactie van Tjallie en Abadja.In libie is een dictator op de vlucht die 42 jaren geen moer voor de bevolking heeft gedaan hij heeft miljarden op buitenlandse rekeningen.Dictatuur heeft nooit gewerkt en zal ook nooit werken .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.