Nationale Partij Suriname tegen politieke inflatie

20

PARAMARIBO, 2 sep – De Nationale Partij Suriname, NPS, bindt de strijd tegen politieke inflatie aan. Het is zowat het heiligste bij de viering van het vijf en zestig jarig bestaan. Volgens NPS-voorzitter en ex-president Ronald Venetiaan is er geen andere keus dan een vuist te maken. Het is de samenleving zelf die in gevaar verkeert.

En de NPS die als reddende engel de barricades bestijgt. “Er heerst politieke inflatie, een ernstige aantasting van de basiswaarden van onze samenleving”, zegt Venetiaan. Daar zijn niet alleen individuen, maar ook instituten verantwoordelijk voor. Precies die instituten hadden juist garant moeten staan voor bescherming van waarden. Eigenlijk is er sprake van een wisselwerking. Aan de ene kant is er de samenleving die aanstuurt op verlaging van normen en waarden.

Aan de andere kant zetten politieke ontwikkelingen sociale waarden onder druk. “Deze wisselwerking leidt tot een neergaande spiraal, waarbij in de Surinaamse politiek een steeds hogere prijs wordt geëist”, aldus Venetiaan. Die prijs is niets minder dan het moeten verloochenen van de eigen principes. De NPS doet daar niet aan mee. Waarden als respect voor het leven, onderlinge solidariteit en eerbied voor mensenrechten moeten koste wat kost behouden blijven.

Bekijk ook:


20 REACTIES

 1. De NPS kan beter de strijd aanbinden met de dubbele vergrijzing binnen de partij, de corruptie die onder hun heerschappij in eeuwige samenwerking met de VHP tot in de kneepjes is geperfectioneerd, de patronagepolitiek die in Suriname hoogtij viert.

  De NPS doet er eigenlijk het beste aan zichzelf op te heffen, oude politiek!


  Maak melding

 2. Ik dacht dat hun Odo-wedstrijd het belangrijkste was. In dat geval doe ik mee en heb een mooie Odo die echt van toepassing is op NPS ingeleverd nl;

  Tang tiri, a no dong.

  Maar goed, 65 jaar is een heel mooie leeftijd om met pensioen te gaan of je terug te trekken. Deze partij die nooit iets heeft gedaan voor zijn achterban of de samenleving, ergo de ernstige aantasting van de basiswaarden van onze samenleving hebben zij persoonlijk aangemoedigd of in werking laten treden. Wie heeft anders het meest in de Surinaamse regering gezeten, uit welke politieke partij komt de langst zittende President?

  Onderstaande vind ik een mooie
  “Daar zijn niet alleen individuen, maar ook instituten verantwoordelijk voor. Precies die instituten hadden juist garant moeten staan voor bescherming van waarden.”

  Bovenstaande komt uit de mond van de ex-president, de man die 10 jaar lang President was. Waar zijn die instituten meneer de ex-president? enne vooral hoe komt het dat ze niet garant konden staan.

  Was U niet de persoon die Somo en Brunswijk in front heeft opgenomen, de zogoemde Dans Macabre.

  Maar goed deze partij is de partij die zou moeten opkomen voor de belangen van de afro-Surinamer.

  Anno 2011 weten we meer over het lot van de Afro-Surinamers. Ze doen het slecht op school, bevolken voor 90% de gevangenissen, behoren in meerderheid tot de armen en bezitten het minste grond in Suriname.

  Nu mogen de Afro-Surinamers zich afvragen wat deze 65 jarige partij precies voor ze heeft betekend. Ze zijn in ieder geval niet beter van geworden.

  Een mooiere slogan zou zijn ‘Nationale Partij Suriname tegen inflatie van de Afro Surinamer’


  Maak melding

 3. NPS we zullen je bedanken en feliciteren, ook met het onderstaande. Je hebt de complete Surinaamse amenleving naar grote hoogten gebracht in die 65 jaar.

  —————————————-

  Overheidssalarissen stijgen naar record SRD 1,4 miljard
  Bedrijfsleven wil afslanken ambtenarij

  door Eliézer Pross

  02/09/2011

  Paramaribo – Tegen einde van dit jaar zal de overheid aan salarissennaar schatting, SRD 1,4 miljard hebben uitbetaald, een record. Dat is bijna SRD 300 miljoen meer dan het record van 2010. Negen jaren terug was de totale som aan overheidssalarissen nog geen SRD 400 miljoen. Dit zegt minister Michael Miskin van Handel en Industrie (HI) in zijn hoedanigheid van vakbondsman.

  Tussen 2002 en 2008, stegen de overheidssalarissen met gemiddeld SRD 75 miljoen op jaarbasis. Vanaf de introductie van Fiso heeft de overheid in 2009 en opnieuw in 2010,SRD 200 miljoen meer betaald.
  Hoewel diverse deskundigen het met elkaar eens zijn dat er sprake is van een stukje koopkrachtversterking voor de ambtenarij, wordt er tegelijk gewaarschuwd voor stijgende prijzen als gevolgd van de snelle groei in salariskosten voor de overheid. Directeur Iwan Sno van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) zegt dat andere factoren meegenomen moeten worden als een analyse wordt gemaakt van het effect van Fiso op de economie en de inflatie. Er zou niet slechts gekeken moeten worden naar de brutolonen, maar ook naar wat de ambtenarij “daadwerkelijk naar huis meeneemt” na aftrek van onder meer belastingen. Ook zouden effecten van andere delen van de economie ten tijde van Fiso moeten worden meegenomen. “Bijvoorbeeld wat hebben banken gedaan om een deel van het extra geld dat vrijkomt af te roamen”, zegt Sno. Wat volgens hem, voortaan wel zou moeten gebeuren,is dat er rekening wordt gehouden met de “totale economie” en het effect dat besluiten over lonen bij de overheid kan hebben.
  Rekening houden met het totale plaatje is dus niet gebeurd bij Fiso, zegt de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa), Rahied Doekhie. De forse loonstijging bij de overheid, “zonder dat er productie daartegenover staat is natuurlijk niet goed”.


  Maak melding

 4. Vriendjespolitiek!

  OK, de politiek in Suriname is gezakt van de derde naar de freubel klas. Een legertje van ongekwalificeerde (enkelen wel) partijbobo’s die eigen zaken eerst behandelen en soms die van de rest.
  Maar de rest heeft ze gekozen. Dus de rest moet het bezuren en neemt in haar kielzog de andere inwoners mee in de sju van ellende.

  Maar is de derde klas politiek zo goed voor ons geweest? Sommigen die dicht bij het vuur zaten zeggen ja, anderen vinden dat er nog te weinig is gedaan.
  Mijn bescheiden mening is dat het beter kon. Dan was de Freubelklas politiek nooit aan de macht gekomen. Zoek de schuld bij jezelf.

  De oude politiek is oud, de nieuwe politiek is vijandig en gestrest, lang leve de goede politiek!
  Start een politieke opleiding in Suriname en laat alleen mensen toe die deze opleiding hebben afgerond. Dan verdwijnt vanzelf ook de vriendjespolitiek. Succes!


  Maak melding

 5. Kan het wat duidelijker. Dit begint veel op OCER praat te lijken. Noem man en paard, wees concreet, kom met voorbeelden.

  Maak van je hart geen moordkuil.


  Maak melding

 6. wat is het probleem van deze man, hij had 15 jaren de kans om wat te maken van het land nu hij aan de kant gezet is [4 zetels] ziet hij het licht maar ja wie ben ik, laat hij maar doen wat hij niet laten kan ik hoop dat het goed komt met ons switie sranang.


  Maak melding

 7. Ik heb goede hoop dat de hele oude garde een keer aan de kant wordt geschoven en de talentvole jeugd van Suriname hun kansen grijpen.
  Zolang dat niet gebeurd blijf je met Bouterse en Venetiaan zitten.
  Beiden halve Nederlanders


  Maak melding

 8. Nu het bestuur zo goed als een feit is, de verkiezingen zijn een formaliteit slechts. Waar moet(en) die achterban/volgelingen vandaan komen?

  Juist ja! Volgende vraag.


  Maak melding

 9. wat een oppervlakkig stuk. mijn beeld van vene is dat het een eerlijke man is maar slecht of niet communiceert(hij heeft in ieder geval gemoord en gehandeld in drugs en zichzelf verrijkt) deze regering met ddb aan het hoofd zou zorgen voor verbroedering en zou niet op etnische achtergrond zaken doen.voor en tegenstaanders staan nu juist lijnrecht tegenover elkaar. kijk maar de reacties op dit forum, het is pro of contra. ddb let niet op etnisch maar werkt alleen met mensen die door hem te sturen zijn, bv sommo en ronni. eerlijk is eerlijk, als er nu een poll gehouden zou worden ben ik benieuwd wat de surinamer vinden van de huidige regering


  Maak melding

 10. Beste Paramanpinto.
  Mag u wat vragen en dan hoop ik dat jij ook zo eerlijk en oprecht ben om mij daar antwoord op te geven .
  1) Kan jij mij uitleggen aan de hand waarvan jij vindt dat nps heeft gefaald in jou ogen kom met voorbeelden a.u.b
  2)Welke suriname was beter in jou ogen die van voor de jaren 80 of die erna kan je ook aangeven waarom jij dat vindt.
  De volgers van MC mogen ook reageren.


  Maak melding

 11. @reageerder
  Je bedoelt het goed. Je tekst is ok, maar het probleem zal niet verdwijnen. De jonge garde zal het zelfde doen. Nog erger is het al aan het doen.
  Dit hebben ze geleerd. Snel je zakken vullen, nu je aan de macht bent.
  Ik kom graag met oplosssingen en niet alleen maar met het constateren. De wetgeving zal in ieder geval moeten worden aangepast.
  Meer volgt.


  Maak melding

 12. Wikileaks,

  Het feit dat nieuw Front niet de absolute meerderheid heeft behaald tijdens de laatste
  verkiezing zegt eigenlijk genoeg over het beleid van de regering Venetiaan.
  Wanneer de bevolking van Suriname tevreden was over het beleid van regering Venetiaan dan hadden ze massaal op Nieuw Front gestemd.
  Want waarom zou je voor iets anders stemmen wanneer je tevreden bent over het huidige.

  Vlak voor de verkiezing in 2010 werden de volgende woorden van een landbouwer uit district Saramacca opgetekend door een krant over de regering Venetiaan:

  Srihdan Radikonam, landbouwer uit het district Saramacca, heeft lang getwijfeld. Maar nu weet hij het zeker. Voor het eerst in zijn leven zal hij niet stemmen op de Hindoestaanse volkspartij VHP, die deel uitmaakt van het Nieuw Front (NF), de combinatie van ‘oude politieke partijen’. ,,Het Front heeft niets voor ons gedaan, ook niet toen ze in de regering zaten”, zegt hij. “We hebben hier geen stroom, geen water, niets. Nee, er moet echt iets heel nieuws komen.”

  Daarmee bedoelt Radikonam, zo vertelt hij, niet alleen maar economische verbeteringen: ,,De manier waarop ze politiek bedrijven is niet meer van deze tijd. Ze zitten dingen te doen die wij als volk niet kunnen zien. Het enige dat we zien is dat ze er zelf rijker van worden.”

  Dit zijn dus de woorden van een arme boer die
  heel zijn leven lang op VHP had gestemd maar door het beleid van de regering Venetiaan daar volledig van heeft afgezien.

  Wikileaks,

  Natuurlijk was het beleid in de jaren tachtig
  zeer desatreus voor Suriname. Dat kan niemand ontkennen. De geldstroom uit Nederland viel uit en Suriname kwam in een economische malaise terecht. Maar nadat de regering Wijdenbosch naar huis was gejaagd en de zak met geld uit Nederland weer openging is het
  de regering Venetiaan nimmer gelukt om een gedegen armoedebeleid uit te voeren.
  Het relaas van de lanbouwer uit Saramacca is
  eigenlijk het beeld wat de armen in Suriname over de regering Venetiaan hadden.
  Economische stabiliteit waar de regering Venetiaan zo trots op was, maar waar geen economische groei tegenover stond, bracht geen brood op de plank voor de sociaal zwakkeren. Het electoraat heeft de regering Venetiaan daarvoor ook afgestraft.
  Tijdens de regeerperiode van Venetiaan was
  de gezondheidszorg, het onderwijs, de economie, de rechtsstaat, het politieke systeem: alles is in Suriname was aan revisie toe. Venetiaan stond bekend als de man met tien schone vingers maar hij blonk niet uit door zijn daadkracht.
  De klus tijdens zijn tienjarige politieke macht was een klus die slechts te klaren was als hij de durf had zijn handen vuil te maken. En die durf,lef en daadkracht was ver te zoeken bij Venetiaan.
  Wikileaks, jij vraagt om met voorbeelden te komen voor het wanbeleid van Venetiaan maar
  die zijn zo omvangrijk dat ik mij maar zal
  beperken tot een kenmerkend voorbeeld.
  Venetiaan heeft nimmer maar dan ook nimmer
  de daadkracht, de moed en lef gehad om Bouterse voorgoed achter de tralies te krijgen.

  Wikileaks, je bent het volledig eens met het bericht van Afu Sensie (3).
  Maar de laatste zin van het bericht zegt eigenlijk precies hoe het beleid van Venetiaan was. ‘De forse loonstijging bij de overheid, “zonder dat er productie daartegenover staat is natuurlijk niet goed”.
  En daar ben jij, Afu Sensie en ik het volledig eenstemmig over.


  Maak melding

 13. Wikilee,
  Laat reactie #16 van Saista eens goed doorklinken door die grijze massa van je zo je die hebt.

  Een absolute verworvenheid van het front is dat wij weer keurig vertoeven in onze raciale hokjes en kasten.

  Was gisterenavond op een trouwerij in Lalarookh na uiteraard daartoe te zijn uitgenodigd.

  Ik was zeggen en schrijven de enige vreemde eend in de bijt. Na de broers en vader te hebben gefeliciteerd heb ik mooi de platen gepoetst.


  Maak melding

 14. Over Overheid!

  Deze zin maakt indruk, Saista:”de forse loon steiging bij de Overheid, zonder dat er produktie daartegenover staat is natuurlijk niet goed”.

  In Suriname doen we alsof de Overheid de enige werkgever is. Het is wel de grootste geldverslinder wat salarissen betreft. Om de situatie in het land gelijk te trekken zal er in geheel Suriname een minimumloon moeten gelden. Overheid, zowel bedrijfsleven zullen de koppen bij elkaar moeten steken om dit te bewerkstelligen. Simpel, omdat het bedrijfsleven produceert en niet de overheid.

  Het kan niet zo zijn dat een winkelbediende van Kirpalanie of Kersten met een zak rijst naar huis gestuurd wordt terwijl een bode bij de overheid 10 zakken rijst en een zak aardappelen aan het eind van de maand naar huis brengt. Die ongelijkheid moet met spoed verdwijnen.
  Invoering van een arbeidsovereenkomst en een minimumloon, overal waar er betaald arbeid plaats vindt, is de voorloper naar de oplossing.
  Voorbeeld:1) een Chinese hoedjesverkoper aan de Maagdenstraat ontslaat verkoopsters om de ene week omdat ze klagen over hun verdiensten
  Een arbeidsovereenkomst zal dit verhinderen en beide partijen op rechten en plichten wijzen.
  2)Een staalarbeider verbrijzeld zijn duim in zit weken lang thuis te babyzitten. Geen inkomsten! Hij kan niet werken dus zijn vrouw moet geld gaan verdienen en gaat bij de Chinese hoedjesverkoper in Maagdenstraat solliciteren.
  Een arbeidsovereenkomst had de man beschermd en zo ook het gezin.

  De Overheid is de grootste salarisverslinder
  maar niet de enige werkgever. En als we iedereen gelijk willen behandelen dan is de invoer van minimumloon op arbeidsovereenkomst
  DE stap in de goede richting.
  Verder vindt ik je reactie niet slecht, Saista. Maar er moeten meer mensen zijn die met oplossingen komen, toch?


  Maak melding

 15. @Saïsta

  In de jaren 80 zijn er miljoenen naar SME gegaan toen Bewind aan de macht was. Maar toen ging het al heel hard bergafwaarts en moesten mensen in de rij staan voor een halve rol toiletpapier.
  De betalingen van uit NL zijn pas opgeschort na de brute en walgelijke december moorden onder verantwoording van DDB.

  Ook vraag ik mij af wat deze regering aan het doen is. Ze zijn nu een jaar bezig en wat hebben ze bereikt?? Niets. Of vindt je de recente oplevering van 10 + 7 woningen van de beloofd 18.000 een geweldige prestatie??


  Maak melding

 16. # 16
  Ik laat mij niet in de maling nemen door mooie praatje en geweldige plannen.
  Laten wij een aantal feiten op rijtje zetten .
  1)25 feb 1980 pleegt Desi Bouterse en een aantal padvinders verraad tegen het surinaamse volk en schiet onze jonge democratie aan fladderen.
  2) De militairen krijgen het voordeel van de twijfel van Nederland en er stroomt miljoenen ontwikkelingsgeld richting Suriname.
  3)Op 8 december 1982 vermoord Bouterse 15 van zijn tegenstanders zonder form van proces.
  4)Nederland draait mede daardoor de geldkraan dicht naar Suriname, de gevolgen zijn rampzalig voor land en volk de economie zakt helemaal in elkaar onze munt verliest zijn waarde, goudvoorraad verdwenen, vergeet regering Wijdenbosch Niet en die MEGA schurk Goedschalk. Dan willen die ezels van de MC dat vene die rotzooi van de revolutie binnen kortste tijd moest opruimen, Laat mij jullie dit vertellen voor de revolutie was Suriname op alle gebied beter dan na die misdadige revolutie van Bouterse en dat is mijn referentiekader en niet dogmatische onzin die jullie hier vertellen.Als je een land overneemt met geweld moet je ervoor zorgen dat je het beter doet dan jou voorgangers.
  Suriname was voor de jaren 80 veiliger je had normen en waarde respect, de economie draaide goed, op medisch en onderwijs gebied stond suriname hoog aangeschreven dit zijn feiten en geen luchtballonnen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.