Suriname zal arbeiders moeten importeren

32

PARAMARIBO, 13 aug – Suriname zal er niet aan ontkomen arbeiders te importeren. Dit stelt Marcel Meyer van de belangenorganisatie voor de bouwsector, BSC. De investeringen in de mijnbouw en de geplande massabouw van sociale woningen vergen bergen gespecialiseerde arbeid. De geschiedenis lijkt zich te herhalen.

Ooit was er al een enorme instroom nodig van arbeidskrachten. Dat was rond de onafhankelijkheid van Suriname, toen grote projecten van start gingen. “Tussen 1974 en 1976 moesten zo’n vijfendertig duizend Guyanezen naar Suriname worden gehaald voor de bouw”, zegt Meyer tegenover de Ware Tijd. Lokaal waren deze krachten niet te vinden en sindsdien is eigenlijk niets veranderd.

Waarschijnlijk zullen ook dit keer weer de Guyanezen inspringen. Dat heeft ook met het beleid bij de buren te maken. Daar is sinds de jaren zestig gericht geïnvesteerd in het opleiden van bouwvakkers. Meyer vindt het hoog tijd voor Suriname om ook een gedegen opleiding op te zetten. Anders is het dweilen met de kraan open: investeringen aantrekken om het geld weer te zien wegvloeien met de buitenlanders.

Bekijk ook:


32 REACTIES

 1. Begin nu uittekijken want jij raakt deze mensen nooit meer kwijt….. na soso probleem unu e zuku.

  No zuku probleem gi din nakomeling…mi e bar unu.


  Maak melding

 2. Een goede planning door de overheid houdt ook in dat er gekeken wordt naar de financiele middelen en beschikbare abeid.

  -1- Finaciele financiering tijdens realisatie. Er moeten geldschieters gevonden worden die het geld voor lange tijd beschikbaar stellen tegen een redelijke, draagbare rente. Hoeveel geld kun je voor die tijd lenen? En las je binnenlands leent heeft dit tot gevolg dat er minder spaargeld beschikbaar is voor particuliere investeringen. Er moet dan ook een goede balans zijn tussen investeringen in de woningbowu en in bedrijven. Anders heeft het volk straks wel een woning maar geen werk of omgekeerd.
  -2- De aflossing moet doordacht zijn. Wie leent het geld, wie is borg, wie betaald de aflossingen en hoe wordt het geld geind bij de gebruikers. Dit zijn vaak 4 verschillende personen en kan complexe constructies omvatten.
  Neem de woningbouw. Volgens de laatste (steeds wisselende) info gaat het straks om grondhuur. Dwz de bewoners betalen grond aan de overheid en de overheid gaat dat geld gebruiken om de lening voor het bouwrijp maken af te lossen. Bij een goede bedrijfsvoering wil je zichthouden op de jaarlijkse opbrengst van de grondhuur op Hanna’s Lust en de bijbehorende afbetaling ( en rest schuld, etc). Merk ook op dat dit betekend dat de overheid door dit soort acties voortaan zowle meer inkomstne als uitgaven op de begroting heeft.
  -3- Het arbeidspotentiaal. Als je nu start met grootschalige woningbouw projecten ontstaat er een schaarste aan bouw vakker die loonstijging ( hoger bouwkosten) veroorzaakt.
  -4- Binnenland versus buitenland.
  -4a- Financiering. Lenen in buitenland (zie 1) heeft voordelen maar lenen in het buitenland betekent ook dat je de interest aan buitenlanders betaalt en dat bij inflatie de kosten voor de lening met de ontwaarding van de SRD stijgen. ( een extra reden om dit apart in de overheidsboekhouding te administreren).
  -4b – Buitenlandse werknemers betekenen dat een groot deel van het salaris naar het buitenland weg vloeit en niet langer beschikbaar is voor de economie in SME. In de economie kent men het begrip multiplier. Stel een bouwvakker krijgt 1000 SRD waarvan hij 800 SRD lokaal besteed. Het BNP is dan met 1000 + 800 SRD toegenomen. Daarnaast is er 200 SRD aan spaargeld beschikbaar gekomen. Bij buitenlandse werknemers is het effect eerder iets van 1000 SRD loon geeft totaal 1400 SRD aan toename van het BNP en geen spaargeld.

  SME is dan ook meer gebaat bij een diversiteit aan kleinere projecten dan bij enorme grote eenzijdige projecten. Toegegeven. Grote projecten zijn beter zichtbaar en scoren daarom politiek beter, maar een diversiteit aan projecten geeft een meer solide en op termijn grotere welvaartsgroei zonder verstoringen van de economie (waar moeten de bouwvakkers naar toe als straks de 18.000 woningen gebouwd zijn en de behoefte naar bouwvakker met 70% afneemt?? )


  Maak melding

 3. Wij kunnen de arbeiders uit de regio halen , maar na het werk kunnen zij weer naar huis .
  Suriname mag de fout die europa heeft gemaakt niet maken , bijv. met de moslims . Vroeg of laat krijgt je toch stront aan de knikker. Verder zijn zuid-amerikanen welkom .


  Maak melding

 4. Dat is de keiharde realiteit.

  Iedereen weet alles tot dat jij hen een order aanbiedt om een honden- of kippenkok te fabriceren.

  Het resultaat is niet zelden om te huilen.

  Er zijn voorbeelden te over. Voorts is het laat beginnen en vroeg ermee kappen ons op de huid geschreven.

  Als er een lieve/leuke Anna komt langs lopen is het einde oefening voor die dag.

  Bovendien zijn wij zo luidruchtig als maar wezen kan.

  Die chinesen doen het geruisloos.

  Hebben we het niet???

  Niet ellen maar poetsen!


  Maak melding

 5. De Suri-Neds die wellicht hun laatste krachten willen geven aan een doodlopend steegje vol enge slangen zonder gevaren toeslag?????
  We benne niet dom


  Maak melding

 6. Het hoeven niet alleen maar guyanesen te zijn. Nederland zit boordevol werkeloze deskundigen. We kunnen die best voor een paar jaartjes gebruiken om onze jongeren op te leiden. Zo hoeven zijn niet langer werkeloos te zijn en wij maken gebruik van hun Know-How.


  Maak melding

 7. Ik heb hier al eerder op gewezen. De middelbare schoolopleidingen in Suriname moeten op de schop. Leidt kinderen op voor vacatures waar behoefte aan is. Minder economische opleidingen.
  Het mes snijdt aan twee kanten. Ten eerste kunnen vacatures worden vervuld. Bovendien vergroot het de motivatie van kinderen. Zij zien dat ze in de toekomst een baan zullen vinden.
  De schoolresultaten zullen vanzelf beter worden
  Je kunt denken aan werk/leeropleidingen voor die leerlingen die het niet van de schoolbanken moeten hebben en opleidingen voor kinderen die meer in hun mars hebben.
  Tot nu toe sliepen de ministers van onderwijs. Minder waarnemen en meer initiëren. Een minister moet visie hebben of zich laat omringen met mensen die visie hebben


  Maak melding

 8. Helikoperview.

  De Strategie van de adviseurs van deze regering is behoorlijk doorzichtig.
  Gooi imposante plannen in de ether, voordat de balans van de afgelopen regeerperiode wordt opgemaakt.
  En er werd behoorlijk gestrooid;met bruggen, huizen,ratings, een goud-huis, China,Canada, Dubai,etc. etc.

  Wat blijkt nu, alleen maar gebakken lucht.
  Geen menskracht(Covey’s 8e eigenschap), maar ook geen kapitaal.

  Daarom is het goed om niet gelijk, halleluja prijs de heer te roepen, bij elk zgn positief bericht.
  De ervaring leert dat er binnen de kortste tijd toch nog angels aan de berichten kleven.
  Das nou de reden waarom de Ministers bijna of helemaal geen pers te woord staan.
  Is ook niet mogelijk, want de basis klopt niet, er is geen geld om al deze projecten uit te voeren.

  Mooie ideeën, geen onderzoek, geen projectplannen laat staan implementatie.
  Helaas de realiteit ziet er iets anders uit.

  Je bent een echte Surinamer als je kunt djaffen, ja toch….


  Maak melding

 9. Ze kunnen alvast al dat geboefte in santo boma herscholen. Daarna met vijf man met de enkels aan de ketting.

  P.s.Vijftien van de zeventien ministers die een jaar geleden aantraden in dit kabinet, kunnen opgelucht ademhalen. Nu zij een jaar in functie zijn gebleven, gelden diverse voorzieningen voor hen en hun gezinsleden. Net als de president en de vicepresident, zijn de ministers en hun gezinsleden verzekerd van de voortzetting van de medische voorziening (eerste klasse), zolang ze leven.

  De enige voorwaarde tot voor het verkrijgen van de levenslange beloning is, dat de bewindslieden tenminste een jaar hun ambt moeten hebben uitgeoefend en eervol zijn ontslagen. Dit besluit is genomen op 29 juni 2010 – na de verkiezingen – door de toenmalige president Ronald Venetiaan en minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken. Deze voorzieningen gelden ook voor de afgetreden ministers van het vorige kabinet en alle bewindslieden die benoemd zijn op basis van een algehele, vrije en geheime verkiezing. De beslissing werd bij resolutie genomen.

  Salaris departements directeur
  Tot 2000 moesten gewezen ministers nog genoegen nemen met schaal 24, de hoogste ambtelijke rang. In juni 2000 werd bepaald dat ministers die tenminste een jaar gediend hebben en eervol zijn ontslagen, recht hebben op het salaris van een departements directeur. Verder gelden ook alle emolumenten die bij deze functie horen voor de gewezen bewindslieden. Het huidige salaris van een departments directeur schommelt tussen SRD 6300 en SRD 8200. Voor een minister geldt het maximum salaris. Enkele ministers die eerder in deze functie gediend hebben en nu weer deel uitmaken van het kabinet, hadden deze voorzieningen al.

  Een minister geniet nu een salaris van 200% (SRD 16.400) van dat van een departements directeur. De representatie toelage is 25%. Een minister die een jaar heeft gediend, heeft ook recht op een pensioen van 2% van de schadeloosstelling per maand.
  Ook voor de president en vicepresident gelden soortgelijke voorzieningen, alleen zijn de bedragen veel hoger.

  Twee ministers eruit
  Minister Martinus Sastroredjo van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer werd op 15 december vorig jaar oneervol ontslagen door president Desi Bouterse. Als reden werd opgegeven ‘onmaatschappelijk handelen’. Op 10 juni stelde Wonnie Boedhoe haar portefeuille van minister van Financiën, “wegens persoonlijke omstandigheden” ter beschikking. Bouterse aanvaardde dit verzoek, onder dankzegging voor de bewezen diensten aan het land. Boedhoe kreeg eervol ontslag.

  Sastroredjo werd vervangen door Simon Martosatiman en de plaats van Boedhoe werd ingenomen door Adelien Wijnerman. Minister Martin Misiedjan moet nog even geduld houden. Hij werd op 26 augustus geïnstalleerd en is nog geen jaar minister.

  Zij zijn nu binnen. De oliedomme aanhangers die dit mogelijk hebben gemaakt zullen de zorg op hun nemen. Hahahahaha.Ongeloofelijk maar waar misdaad loont in dit land.


  Maak melding

 10. waarom de suri/neds niet terug halen,er zitten zoveel goed opgeleidden bij die hele groep..

  Kijk maar zelf rondom jou heen bijna alle ziekenhuizen doktoren advocaten vele leiding gevenden bij de bedrijven allemaal uit blanda..

  het zijn toch ook jou vrienden families kenissen..


  Maak melding

 11. Meneer meyer vergeet volgens mij bewust een aantal belangrijke belangrijke aspecten.
  1)suriname was toen welvarender dan guyana.
  2)wij hadden toen één van de sterkste munt in de regio
  3) dit soort berichten geven aan hoe incompetent de regeerders in suriname zijn ze kunnen niet plannen enigen wat ze heel goed kunnen is spookrijden.Misschien is dit bericht een voorzet voor die duizenden chinezen die binnenkort naar suriname zullen komen .


  Maak melding

 12. Op elk nivo en in elke sektor zijn surinamers werkzaam in Nederland en elders in de wereld. Waarom? Omdat ze in suriname bang zijn om voorwaarden te scheppen dat deze mensen suriname opbouwen.In het land der blinden (suriname) is één oog (de namaak-nationalisten)koning


  Maak melding

 13. Suriname zit in de lift dat is overduidelijk, de bedrijvigheid en vertrouwen van de Surinamer is onbegrensd. Sur-Neds het is nu of nooit pak het vliegtuig en kom je land helpen opbouwen. Mocht je toch het dom geklets op waterkant verkiezen, no hard feelings we laten de Brazilianen en Chinezen overkomen om het land te helpen ontwikkelen, voor jullie zal geen plaats meer zijn.


  Maak melding

 14. Volle Maan!

  Alleen bij volle Maan mogen ministers plannen uit de doeken doen. Dan is Dese iets anders dan president.

  Guyanezen halen om Prefab-huizen te bouwen in Suriname is je reinste onzin. Deze woningen zijn in een paar dagen helemaal bewoonbaar. Zo snel zet je ze in elkaar.
  Wil de minister beweren dat we daar geen mensen voor hebben?
  En wat voor salaris wil je de Guyanezen geven? Ze lachen je helemaal uit met je afgevallen SRDtjes.

  Deze regering mag alles tegelijk roepen maar weet niet zeker of ze nu alles tegelijk kan realiseren. Dat noemt men plannen!
  Bij Volle Maan iets roepen wil nog niet zeggen dat het bij Maansverduistering af is.


  Maak melding

 15. Hallo Jako,

  “we laten de Brazilianen en Chinezen overkomen om het land te helpen ontwikkelen, voor jullie zal geen plaats meer zijn”.

  Waarom ontwikkel je land zelf niet en laat je gastarbeiders overkomen?


  Maak melding

 16. Hallo Paraman,

  Ik ben het met je eens. Het moet niet gekker worden.
  Ik liet huis bouwen in Suriname en het kostte me 5 jaar van mijn leven.
  Bouwtijd van 3 maanden werd 3 jaar. Niet één afspraak werd nagekomen.
  Er kwam bijna nooit iemand opdagen ondanks beloftes. Dan was Oma weer ziek, dan de brommer kapot. Zoveel ellende om 1 huis te bouwen, wat als het er 14.000 zijn. Kansloze missie


  Maak melding

 17. Hoe zit het met de werklozen die in Suriname wonen en zonder werk zitten???? Mensen die klagen dat ze alleen stelen, moorden en roven omdat ze geen toekomst perpectieven hebben. Hoe zit het met deze groep. Krijgen ze een sociale dienst uitkering als de buitenlanders komen werken in Suriname???

  Om zo’n prefab woning hoef je geen volwas allroundvakman te zijn denk ik. Als je een paar schroeven kan schroeven dan zit je al goed. Niemand is met een hamer uit de buik van zn moeder geboren. Dit kan je leren dmv ervaring. Ik kan nog steeds niet begrijpen wat voor vakkennis je nodig heb om 35000 mensen te importeren om prefab woningen te bouwen en om goudmijnen te graven.

  Scholing moet ook aangepast worden op vraag op de arbeidsmarkt. Vakken die bijna nooit nuttig zullen zijn moeten afgeschaft worden of beperkt. Waarom zoveel energie en geld uitgeven voor, de Smese economie nutteloze studies, en duizenden buitenlanders importeren. Dit gaat dubbel geld kosten.


  Maak melding

 18. Eigen portemonnee eerst!!!

  Sorry ik kon het niet laten, maar weer een prachtig voorbeeld van Iemand die eerst aan zichzelf denkt ipv: het Suri-volk eerst!

  Lees
  “Zoveel kritiek!
  Ik bezit de Nederlandse nationaliteit, maar woon al zes jaren in Suriname. Ik lees graag het nieuws op GFC Nieuws, maar waaraan ik mij al een hele poos aan erger zijn de ingezonden artikelen van de heer Naipal.
  Ik ken die meneer niet, maar waar om het gaat is dat die man alleen maar negatieve dingen schrijft over de regering-Bouterse/Ameerali. Hij kraakt alles af, terwijl deze regering het redelijk goed doet. Het kan natuurlijk altijd veel beter maar ben ik ervan overtuigd dat deze regering het beste met Suriname voorheeft en het land tot ontwikkeling wil brengen.” Etc etc.. copy CFG.

  Lachwekkend is dat deze persoon 6jr geleden onder de stabiele regering van Dhr Venetiaan
  terug is gegaan. En nu het water hem tot de lippen komt en het verkeerd dreigt te gaan
  in Suri, dan is er plots teveel kritiek.

  Idem dito de meeste ndp-groupies hiero, die met een in Ned vergaarde scholing en kapitaal terug zijn gekeerd. Ze hebben dus een voorsprong op de locals.

  Sorry hoor, we trappen er niet in.
  Dhr Naipal, keep on the good work..


  Maak melding

 19. Henk Molenaar #16 stelt de volgende vraag.

  “Waarom ontwikkel je land zelf niet en laat je gastarbeiders overkomen?”

  Ik help mijn land terdege ontwikkelen, doe jij dat ook?

  Los daarvan er staat duidelijk in het bericht dat Suriname niet genoeg arbeiders zal hebben om alle projecten uit te voeren., dus hulp van buiten zullen we zeker gebruiken, precies zoals Nederland eerst Spanjaarden, daarna Turken en Marokanen heeft laten overkomen om het land te helpen ontwikkelen.


  Maak melding

 20. Haha esmerald zegt naipal keep up the good work, what kind of work????

  Esmerals jij bent als Naipal een negatief en zuur persoon waar elke waarachtige Surinamer kotsmisselijk van wordt. Dat is de strekking van het GFC ingezonden stuk.

  Maar no spang, blijven jullie je verloren strijd voeren, time will tell, jullie zullen allemaal stuk voor stuk een hartverzakking krijgen.


  Maak melding

 21. Goede krietiek!

  Je hebt slechte en goede krietiek. Krietiek is goed als het slechte zaken aanpakt. Krietiek is slecht als het goede zaken bekritiseert. Bent u het met me eens?

  Vanuit Ocer is de regering Venetiaan belaagd met krietiek die werd opgebouwd uit de mond van de huidige president. Niets was goed en alles was fout. Althans volgens de NDP-leiding en aanhang. Afbreken, afkraken en ook sabotage waren de gehanteerde middelen.
  Ondanks het feit dat men wist en weet dat de regering Venetiaan het land op de rails heeft gezet, na het debacle van Wijdenbosch en Desi. De toestand in het land was toen nog nooit zo slecht geweest. Toch slechte krietiek?

  Vandaag de dag gaat er zo veel fout met deze regering, maar men wordt boos als er krietiek
  geleverd wordt door de mensen die voorheen werden bekritiseert. Koekje van eigen deeg zal ik zeggen. De roep om nu mee te helpen opbouwen is frappant want dat wilde men toen niet. Afbreken die hap was het motto van de NDP, alleen maar om in het machtscentrum te geraken. Nu is men er en wil men alle medewerking, het liefst zonder krietiek.

  Om zo veel plannen en mega projecten aan te kondigen en dan ook tegelijk, terwijl er nog geen enkel gedegen project is gestart en/of gefinancieerd, vraagt om krietiek.
  U kunt het zien als opbouwende krietiek om de zaken scherp te houden maar u kunt het ook zien als afbrekende krietiek omdat het onhaalbare plannen zijn.
  Zo goed kan slechte krietiek dus zijn, terwijl goede krietiek ook haar slechte kanten heeft.


  Maak melding

 22. sr gaat arbeiders importeren en al de klaplopers behouden zodat die kunnen blijven racen op de wegen en mensen vermoorden of chronische letsels bezorgen.
  tevens zal er weer meer criminaliteit zijn door meer brazilianen en haitianen en guyanezen naar sr te halen.


  Maak melding

 23. Verssprei die bouw werken dan, doe hem projekt gewijs volgens de beschikbare Surinaamse Arbeid. Waarom gek doen en een nutteloze explosie creeren die de Surinaamse arbeids markt niet aankan.


  Maak melding

 24. de sme se arbeider is werk schuw.. dat is algemeen bekend.

  bewijs,onlangs moest die brug bij Uitkijk afgebouwd worden.

  Ballast Nedam had sne se lassers indienst genomen,deze kwamen dan wel dan niet op het werk en gingen al heel vroeg weg,terwijl die brug op tijd afgelevert moet worden..

  gevolg ,Ballast Nedam heef,, juist ja uit Holland lassers laten halen en die hebben met alle plecier het werk gedaan en na voltooing terug gegaan naar Holland en die suris hadden het nakijken..

  dus wordt het inporteren van de faktor arbeid uit het buitenland,want de suris kunnen het niet..alleen bigi mofo..


  Maak melding

 25. We hebben allemaal recht op een eige mening.Maar soms slaan we als mens gewoon door.

  Maakt niet uit wie we kwesten.
  Maar wie de bal kaatst….mag hem terug verwachten!

  TTheo walgelijkheid,
  This One’s For You!!!!

  Je bent slachtoffer van een moeder dat psychisch niet in orde was toen ze op 14 jarige leefdtijd door jouw witte vader werd ver-kracht.En jij ben het levende bewijs.

  Je snap en zal het nooit snappen met al jouw racistische opmerkingen en gelul zonder bodem.

  Zelfs ben je persoonlijk goed in de war met je zelve en alles.Jouw gelul gaat nergens over maar dan alleen over je zelf.

  Als je hersens had zou dat heel gevaarlijk zijn geweest voor de menselijkheid.Maar GOD zijdank die heb je niet!

  En om jou eige woorden te gebruiken “Voor racisten zal zeker geen plaats zijn”.

  Mijn advies luidt:Voor het avond eten,druk een hand-granaat zonder onsteking in je keel.

  SCHEERMES


  Maak melding

 26. Wikileebuka,
  Zo erg is het ook weer niet. Dat zij jou zoveel materiaal laten kopen, dat je in the nog wel een huis kan bouwen is een feit.

  Soso wetje weetje!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.