Canada en Dubai grootste handelspartners Suriname

46

PARAMARIBO, 4 aug – Canada en Dubai ontpoppen zich in rap tempo tot Suriname’s belangrijkste handelspartners. Dat het zo snel gaat heeft vooral te maken met externe factoren. De snel stijgende wereldmarktprijs voor goud doet een flinke duit in de zak.

Suriname’s handelsbalans verbeterde aanmerkelijk de laatste jaren, dankzij de goudindustrie. Die is qua belangrijkheid flink omhoog geschoten. Canada is de belangrijkste partner, dankzij de activiteiten van multinational Iamgold. Voor dit jaar is reeds ruim een miljard Surinaamse dollar (ongeveer tweehonderd en vijftig miljoen euro) aan goud geëxporteerd naar het Noord-Amerikaanse land. Met Dubai worden intussen ook goede zaken gedaan.

Het land heeft Nederland verdreven als Suriname’s tweede belangrijkste afnemer. Voor dit jaar s al bijna een miljard Surinaamse dollar aan goud gekocht. Opmerkelijk is dat de productie niet bijzonder is toegenomen. De exportwaarde steeg vooral door de snelle prijsklim. Volgens de Commissie Ordening Goudsector zijn er ongeveer tien ondernemers verantwoordelijk voor de export. Als onderdeel van de ordening zal inkomstenbelasting die gouddelvers verschuldigd zijn bij de opkopers worden geïnd.

Bekijk ook:


46 REACTIES

 1. oei! dit is weer een gevoelige klap voor al die pessimisten en zwartkijkers die van ganze harte hopen dat suriname in een diep financieel gat valt en dat alle internationale investeerders weglopen.
  Een paar dagen geleden de positieve waardering van Fitch en nu weer dit.
  Ik denk dat sommige doemdenkers een hartverzakking krijgen.
  Wie zei ook alweer dat Suriname in een financieel afgrond zou donderen wanneer de steun van Nederland zou wegvallen? Juist ja, deze zelfde pessimisten.
  En wat lees ik nu. ‘Het land (Dubai)heeft Nederland verdreven als Suriname’s tweede belangrijkste afnemer’. Hoezo financieel
  afgrond!?? Hoezo Suriname heeft Nederland nodig!? Hoezo alle internationale investeerders zouden weglopen!? Hoezo
  Suriname zou in een internationale isolatie raken !? Hoezo suriname zou haar schulden niet af kunnen lossen!?
  Deze doemdenkers zitten al vanaf 2010 hun messen te slijpen. Maar het zal bij slijpen blijven.
  moro e doro, maar dan in positieve zin.
  Ik heb al eerder vermeld dat Suriname zal profiteren van de toenemende vraag naar goud en olie en straks ook weer de hernieuwde vraag naar bauxiet. Internationale instanties, IDB, Fitch, IMF etc waren daar ook eenduidig over: de toekomstperspectieven van Suriname zijn goed.
  Uiteraard zullen al die pessimisten weer allerlei kronkels en zelfbedachte theoriëen
  opvoeren om het tegendeel te bewijzen.
  Daar kun je op zitten wachten.
  Voor mij wegen de cijfers en bevindingen van
  internationale instanties zwaarder dan die
  uitingen van de pessimisten die niks maar dan niks nalaten om hun zwaar pessimistische gelijk te willen halen. De cijfers spreken voor zich!
  Laat deze pessimisten elkaar maar lekker ondersteunen in hun pessimitisch gedrag.
  Feit is dat de trein richting economische ontwikkeling langzaam maar zeker op gang begint te komen. Pessimistische uitingen en
  verwrongen kronkels kunnen hooguit wat irritatie opleveren voor de rest kunnen hun uitingen zelf geen deuk in een pak suiker krijgen. De trein zal hoe dan ook blijven rijden richting echte ontwikkeling.
  Deze mensen moeten nu eenmaal hun frustraties kwijt omdat hun pessimistische
  voorspellingen maar niet uit komen. En soms moet je hun spel meespelen.
  Laat deze pessimisten maar in hun waan.
  Suriname financieel ten onder? Nee! Suriname vooruit! richting economische ontwikkeling!
  Op naar credit rating BB!

  Om sommige pessimisten toch nog tegemoet te komen en hun de wind uit de zeilen te nemen wil ik ook het volgende vermelden; Suriname heeft zeker nog een lange weg te gaan
  om tot werkelijke economische ontwikkeling te komen.
  Voor mensen aan de onderkant van de samenleving is het leven zeker zwaar en om het maandelijks te berooien omdat de infatie vrij hoog is. Mensen hebben daardoor minder te besteden.
  Dit zijn de uitdagingen voor de huidige regering om op een adequate wijze aan te pakken. Maar gezien de positieve ontwikkelingen heb ik zeker de verwachting dat de regering deze uitdagingen niet uit de weg zal gaan.


  Maak melding

 2. Ik vind het een zeer goede ontwikkeling dat Suriname ook handelsrelaties aanknoopt met andere dan de bekende Europese landen.
  Hopelijk zullen er naast de goudbusiness ook andere deals met deze landen naar boven komen drijven, en kennelijk in het voordeel van Suriname.

  De Nederlandse regering houdt zich op dit moment bijzonder afzijdig van de huidige Surinaamse regering, maar aan de andere kant dreigen zij eea mis te lopen mbt deze ontwikkeling.

  Stel je nou eens voor dat al dit goud was gevonden en werd ge-exploiteerd in de tijd toen Suriname nog een kolonie van Nederland was !

  De huidige Surinaamse regering heeft door dat Nederland niet onmisbaar is, en waar nodig het liefst ver weg kan blijven.
  Men heeft hun kennis en kunde wel nodig voor het bouwen van infra en of andere zaken, maar de totale controle over Suriname zoals het de afgelopen honderden jaren is geweest, is Nederland geheel kwijt !

  Suriname zit in de lift en dat merk je want het gaat er macro economisch redelijk tot goed.
  Het zal misschien enige maanden tot 1 a 2 jaar duren aleer dit doorsijpelt naar de kleine man, echter kan ik nu al zeggen van; de goede tijden komen er aan !


  Maak melding

 3. Grappig. Aan het einde van het artikel staat de essentie. Iets wat ik al lang geleden aangaf:

  Als onderdeel van de ordening zal inkomstenbelasting die gouddelvers verschuldigd zijn bij de opkopers worden geïnd.

  Bij de export kun je simpel en efficient controle houden op wie hoeveel produceerd.


  Maak melding

 4. weer een bericht waar je het als een rechtgeaarde surinaamse warm van binnen krijgt.

  Ik hoop echt van harte dat straks de inkomsten dusdanig zijn dat de aov en de
  kinderbijslag nog verder worden verhoogd.
  Ik heb begrepen dat de aov eerder is verhoogd naar 350 srd (was 280 srd)en de kinderbijslag naar 30 srd per kind. Die kinderbijslag was eerst 3 srd per kind. Elke verhoging is natuurlijk meegenomen.
  maar ik verwacht van deze regering dat
  (ook vanwege al die beloftes) wanneer die inkomsten van de overheid dat toe laten deze uitkeringen verder naar boven bijstellen.
  Dat is mijn hoop en mijn verwachting.


  Maak melding

 5. Wie zich even in Dubai verdiept weet dat dit niet zolang gaat duren.
  Het land produceert niets en leeft van computergeld.
  Nog even en de internationale gemeenschap pakt dat belastingparadijsje aan.
  Zwitserland was een mooi voorbeeld.


  Maak melding

 6. Je kan beter iets bezitten dan niets . Dus Suriname heeft geluk in deze tijd van het leven . Nu moeten wij in een rap tempo voedsel gaan produceren voor de wereld bevolking , diversificeren van de economie en duurzaamheid zijn de tover woorden .Verder begint ook de hout export toe te nemen. Het gaat goed met Suriname .
  Minister Wijnerman van financien houdt de vinger stevig op de knip . Er wordt niet onverantwoord bruggen gebouwd zoals in de tijd van president wijdenbosch . Daaruit kunt u concluderen dat President Bouterse lang heeft geoefend eer hij aan de job is begonnen . Doorom geloof ik dat het hem gaat lukken , om het land Suriname naar grote hoogte te brengen. Bovendien heeft staatsolie starks meer dan 1000 man nodig voor uitbreiding raffinaderij . Let goed op !!! een arm land kan zulke zaken niet voor elkaar krijgen. Nu moeten wij nog gaan zoeken naar de diamanten in of op de bodem van Suriname . Vergeet Para springs water niet , lekker verfrissend . Bouw de Regionale Sport academie , om leven in de brouwerij te krijgen in Suriname . Ja er kan nog veel meer gebeuren , maar alles op z’n tijd .


  Maak melding

 7. En het volk en de oliedomme aanhangers mogen de kruimels, Pres en co het beste. leve de misdadigers gilden ze, wordt onze leiders, geef ons dagelijks gratis brood, drinken en bermspelen. Dwerghuisje met yuintje voor peper en soepgroente. Leve de domme onnozele jeugdigen die stemden op onberechte misdadigers. Misdaad loont. Ze de schoolresultaten. hahahahahahahahahahahahahahaha. Wie geloven en vertrouwen hebben op mensenrechten schenders, onberechte moordenaars, drugsbonzen en bankrovers hoeven niet meer naar school, maar kunnen zich per direct aanmelden bij het leger van de komende dictator. Leve de nieuwe wind.


  Maak melding

 8. Het is dat er per ongeluk goud in de bodem van Suriname zit anders was het pure armoede want Suriname produceert verder helemaal niets.
  En met deze rijkdom wordt een volkomen nutteloos en gigantisch ambtenaren apparaat in leven gehouden.
  Investeer het geld uit het goud in landbouw en nieuwe industrie in plaats van weer een lading spookambtenaren die verlammend werken op de Surinaamse economie in stand te houden.


  Maak melding

 9. Het is de taak van de regering van Suriname om te waken dat de goudwinning ook rijkdom brengt voor de lokale gemeenschappen.De ordening van de goudsector moet een goede bijdrage leveren. De ervaring leert dat goudwinning schade toebrengt aan leefgebeiden. In een groot aantal derde wereld landen ziet men hoe de goudwiining een vernietigende invloed heeft op leef- en werkgebieden van mensen.Goudwinning maakt gebruik van kwik, dat zich als afval vermengt met grondwater. Regelmatig wordt met kwik vervuild water bewust of onbewsut geloosd in rivieren. Dynamiet wordt gebruikt bij oppervlaktemijnbouw en vernietigt het milieu.Kap van bossen vernietigt de voedselgebieden van dieren. Uitgeputte mijnen verworden tot opslag voor giftig mijnafval, vlakbij kinderrijke dorpen. Stilstaand regenwater in die putten vormen ideale broedplaatsen voor malariamuggen. Als de goudwinning over enkele decennia verder trekt, verworden deze dorpjes tot spookgemeenschappen.Zie maar wat met Moengo is gebeurd.


  Maak melding

 10. Naar mijn mening gaat het goed dus!! De staatskas is maw niet leeg zoals eerder door Bouta was bekend!1 Nu kunnen de lonen over het algemeen betaald worden en de werknemers met alle liefde hen taak volbrengen.

  Nu de Olieproductie goed opgang krijgen!!
  Dan de houtsector/Bauxiet etc.etc.

  Wel de boeven/criminelen/oplichters/ fraudeurs verdrijven!!

  Wat goed zeg! Ben voor een ieder blij.

  Hopelijk is het straks niet zo dat de staatkas weer leeg is!! Door de boeven!

  GOD ZIJ MET SURINAME


  Maak melding

 11. Dit is wederom een bericht om blij van te worden. stap voor stap beweegt suriname zich
  richting economische ontwikkeling.
  Het is goed om te lezen dat buitenlandse investeerders in toenemende mate interesse
  tonen voor suriname. Sommigen zullen beweren dat mooie woorden geen gaten vullen.
  Dat is absoluut waar. maar liever zo’n bericht dan een bericht dat internationale investerdeers suriname links zouden laten liggen. Dan had suriname echt een serieus probleem.
  Maar dat neemt niet weg dat de sociaal zwakkeren het nog steeds zwaar hebben en
  moeite hebben om rond te komen. daarentegen is deze groep is nou eenmaal een kwetsbare groep.
  iemand op dit forum had laatst een spitvondige opmerking over de armoede; suriname voor de jaren tachtig was beter dan suriname na de jaren tachtig. ik ben het daar ten dele mee eens.
  Ik ben zelf iemand die geboren is in de jaren zestig en ook ik moest op school in de rij staan voor een broodje of een kommetje pap. ook ik moest weleens lopend naar school met een hongerige maag omdat mijn ouders geen geld hadden om brood te kopen.Ik ken dus die ontberingen. Maar met doorzettingsvermogen en een dosis wilskracht heb ik het meer dan goed van af gebracht. Dan heb ik het over de jaren zeventig. In die jaren dat Suriname geheel afhankelijk van Nederland was en het geld nog als water Suriname binnenstroomde. wat ik hiermee wil aangeven is dat armoede van alle tijde is en in elk land in meer of meerde mate voorkomt.
  De ontberingen van nu die de mensen meemaken moeten ze zien als een investering in de toekomst wanneer het beter gaat met suriname. Deze mensen zullen dan ook de vruchten kunnen plukken van een land in bloei. Want ik ben er van overtuigd dat Suriname alle potentie heeft om een paradijsje te worden. Het zal uiteraard niet binnen afzienbare tijd gebeuren maar uiteindelijk zal Suriname een land worden waar velen in zullen willen wonen.


  Maak melding

 12. Wanneer dit bericht over Amerika zou gaan
  zouden alle aandelenkoersen met sprongen omhoog gaan. Want elk positief bericht in Amerika is op dit moment welkom. Waar zogenaamd economische sterke landen economisch op hun grondvesten schudden en creditrating bureau’s overuren maken in het negatief bijstellen van hun beoordelingen over deze landen mag suriname zich verheugen in een positieve flow.
  De Eurolanden weten niet meer waar ze het moeten zoeken want het ene na het andere land raakt in betalingsproblemen. Er worden miljarden gepompt in bodemloze putten.
  In Nederland groeien de voedselbanken als paddestoelen uit de grond omdat steeds meer en meer mensen het financieel niet redden.
  De armen worden armer en de rijken rijker omdat VVD de rijken niet durft zwaarder te belasten dan de minder draadkrachtigen.
  In Brazilië een land waar de economie een ware vlucht neemt leven nog steeds mensen op en van vuilnisbelten.
  In Amerika het land van Obama is er een ware woongemeenschap ontstaan in de riolen onder de steden omdat deze mensen het niet meer redden. Het probleem is Obama boven het hoofd gestegen. zijn recente uitspraak,
  ‘we kunnen geen evenwichtige begroting maken over de ruggen van degenen die toch al de zwaarste klappen krijgen’, is typerend voor zijn wanhoop. Het moge duidelijk zijn de wereld is in een crisis.
  Wanneer je bedenkt hoeveel geld Suriname van Nederland heeft ontvangen dan is het triest dat Suriname nog steeds een arm land is. De Nederland-gezinde regeringen in Suriname vonden het best. Al dat geld uit Nederland. Waarom zouden ze zich uit de naad moeten werken om het land te ontwikkelen en de grondstoffen te exploiteren. Met wat meer daadkracht en inventiviteit was suriname nu veel verder dan nu.
  Venetiaan was vol trots op zijn economische stabiliteit maar hij vergat door te pakken om het land verder te ontwikkelen en de armoede aan te pakken.
  In de jaren tachtig/negentig was Suriname eigenlijk failliet. In die tijd was het duidelijk hoe zwaar Suriname financieel op Nederland leunde. Op het moment dat die financieële steun wegviel donderde suriname in een financieel afgrond.
  We kennen allemaal wel die lange rijen voor de winkels en die voedselbonnen.
  Desastreus gewoon. Met opnieuw de financiële steun vanuit Nederland is het venetiaan gelukt suriname economisch uit die afgrond te trekken.
  Anno nu is de financiele steun vanuit Nederland zo goed als weg gevallen.
  En wat schets ons verbazing??? Suriname is aan het overleven. Overleven zonder Nederland. Maar dat is nieuw.
  Verdwenen is die chantage politiek vanuit Den Haag. Het is Suriname wonderwel gelukt een buffer te vinden voor de weggevallen financiële steun vanuit Nederland.Ja maar dat was toch niet de bedoeling?
  Ik weet nog zo goed de woorden van Weissglas( ex voorzitter van de tweede kamer) te herinneren. “suriname zal een paria worden in de wereld en er zal een totale internationale isolement plaatsvinden”.
  Politiek Den Haag had uiteraard verwacht dat Suriname met hangende poten terug zou vallen in hun boezem. Maar dat was en fatale misrekening. Suriname heeft de weg naar
  jong-volwassenheid ingeslagen.
  Nederland heeft zelf besloten het handje van Suriname los te laten en nu moet Suriname het zonder Nederland zien te rooien.
  De puinhoop in de jaren 80/90 is gecreëerd door de NDP en daardoor was Suriname financieel bankroet. Laten we hopen dat de huidige regering waarin ook de NDP zitting in heeft wijze lessen heeft geleerd en Suriname niet wederom de diepte in zal trekken maar Suriname juist naar grote hoogtes zal brengen.
  De recente berichten werken tot nu in het voordeel van de huidige regering en daarmee heeft Suriname de moederschoot (Nederland ) voorgoed verlaten.
  Op die weg naar jong volwassenheid zal Suriname vanzelfsprekend vele hobbels tegenkomen. Suriname zal net als bij de mens de problemen van de puberteit meemaken.
  Maar met een juiste instelling, een juiste visie, wilskracht en daadkracht zal Suriname daar komen waar uiteindelijk alle Surinamers trots op zullen zijn.


  Maak melding

 13. Ik Begrijp niet welke positieve insteek sommige hierin lezen. Ja de gour sector investeerd, maar dat besluit was bijna 2 jaar terug al genomen.Intussne blijft SME afhankelijk van de export van goud, hout en bauxiet. Het laatste is albijna op, en als we zo doorgaan – zeker nu DDB het goud versneld uit de grond wil halen – is ook spoedig op.

  Onze kinderen erven straks een leeg geroofd land,zonder bodemschatten, met vervuilde grond die niet langer vruchtbaar is, een land zonder andere bedrijvigheid.

  Het stuk toont duidelijk gebrek aan visie en steunt uitsluitende op de hoge goudprijzen die veroorzaak t worden door de tijdelijke internationale onzekerheid.

  Bij een goed beleid zouden de extra inkomsten door de goud prijzen in een niveleringsfonds vastgezet worden (niet in goud beleggen want dat gaat straks hard omlaag) en zou een grootdeel van de reguliere goudinkomsten non-consumptief aangewend worden voor de ontwikkeling van het land.


  Maak melding

 14. @Henk Molenaar, het goud zit niet ‘per ongeluk’ in de bodem van Suriname, maar heeft er altijd gezeten !
  Wist je dat de Hollanders enkele tientallen jaren terug (en dit weet ik nog van de mulo in Suriname) een spoorlijn hadden aangelegd, ik dacht tot het Lawa gebied, enkel en alleen voor exploitatie van het goud.
  Ook van het gebied rondom het huidige stuwmeer (nabij Kabel) was het bekend dat deze vol goud zat.
  Ja wel, mijne mensen dit is ‘no joke’ en het echte Eldorado anno 2011 en opwaards !
  Het is al die Spanjolen, Hollanders, Portugesen, Fransen, Engelsen, etc. door hun neus geboord en komt hen toe die er absoluut recht op hebben, nl de Surinamers.

  En met onze huidige president weet ik zeker dat het goed komt met Suriname.
  Eigenlijk, is meneer D.D. Bouterse een moderne Profeet, alleen wordt hij zwaar onderschat.
  Deze man heeft vanaf 1980 een missie en visie voor en met Suriname, en wacht maar af; hij zal deze opdracht zeker volbrengen !


  Maak melding

 15. Dit is het maximale dat Sur.kan bereiken.Voor verdere ontwikkeling ontbreekt het aan alles.Intussen zitten de mensen die gewerkt hadden aan dit succes tijdens El Vene thuis.Want dit is een na-ijl effect van de inspanningen van El Vene.Om het nu vast te houden heeft deze regering de mensen niet.De kop die een beetje uitsteekt wordt door bout genadeloos gesneld.

  Cobie.


  Maak melding

 16. Beste Milton Fleur: “En met onze huidige president weet ik zeker dat het goed komt met Suriname. Eigenlijk, is meneer D.D. Bouterse een moderne Profeet, alleen wordt hij zwaar onderschat”.

  Vanaf nu neem ik jou op geen enkele wijze meer serieus. Ik denk nu echt dat jij als Bouterse groepie op de een of andere wijze betaald krijgt voor deze onzin. Een moderne profeet? Welke kronkel moet je wel niet hebben om dit op papier te krijgen?


  Maak melding

 17. De resultaten op de middelbare scholen vallen tegen. Het Nederlands Lyceum presteert het om elk jaar kinderen naar Nederland te sturen om hier het Havo dan wel het Vwo examen te komen afleggen. Nog nooit heeft een leerling het examen gehaald.
  Wat heeft dit met dit artikel te maken?
  Een belangrijke factor is slecht lezen.
  Met name aanhangers van Bouterse die hier hun mening verkondigen maken zich hier schuldig aan. Zij denken en verkondigen hier dat critici doemdenkers( posting 1 bijvoorbeeld) Suriname geen warm hart toedragen. Ik heb dit nergens gelezen. Wel stellen zij zaken aan de orde. Dat moet ook en daar mogen wij heel blij mee zijn. Gebeurt dit niet dan zullen machtshebbers zich gaan misdragen en krijgen en krijg je een dictatoriale staat.
  Dus critici bekritiseren de machtshebbers en niet het land. Countervailing power.(J.K. Galbraith in zijn boek The Affluent Society)
  Als Suriname inderdaad goede zaken met het buitenland doet en de deviezen stromen het land binnen dan nog hoeft de welvaart van een land in zijn totaliteit er niet op vooruit te gaan als de middelen niet worden gebruikt om:
  -De armoede te bestrijden
  -De inkomensverdeling gelijkmatiger te maken
  -De gezondheidszorg te verbeteren
  -De werkloosheid te bestrijden
  -De criminaliteit, waaronder de corruptie, te bestrijden
  -De positie van vrouwen te verbeteren
  -De infrastructuur te verbeteren
  Een greep uit de mogelijkheden. Mevrouw de Keyzer geeft aan dat Suriname altijd armoede heeft gekend. Dit is juist. Maar ook altijd de grondstoffen. Het verschil met vroeger is dat door de hoge wereldmarktprijzen en technologische vernieuwingen de winbare grondstoffen nu rendabel te winnen zijn. Let wel ik heb het over de winbare grondstoffen.
  Conclusie
  Meer deviezen is mooi, echter als deze niet voor het volk worden gebruikt, maar verdwijnen in de zakken van corrupte politici ( ook deze zijn van alle tijden. Soms meer en soms minder) dan schiet je er niets mee op. Integendeel. Het gemor onder het volk zal groter worden en misschien resulteren in een opstand.
  Een greep uit de mogelijkheden. Mevrouw de Keyzer geeft aan dat Suriname altijd armoede heeft gekend. Dit is juist. Maar ook altijd de grondstoffen. Het verschil met vroeger is dat door de hoge wereldmarktprijzen en technologische vernieuwingen de winbare grondstoffen nu rendabel te winnen zijn. Let wel ik heb het over de winbare grondstoffen.
  Conclusie
  Meer deviezen is mooi, echter als deze niet voor het volk worden gebruikt, maar verdwijnen in de zakken van corrupte politici ( ook deze zijn van alle tijden. Soms meer en soms minder) dan schiet je er niets mee op. Integendeel. Het gemor onder het volk zal groter worden en misschien resulteren in een opstand.
  Een greep uit de mogelijkheden. Mevrouw de Keyzer geeft aan dat Suriname altijd armoede heeft gekend. Dit is juist. Maar ook altijd de grondstoffen. Het verschil met vroeger is dat door de hoge wereldmarktprijzen en technologische vernieuwingen de winbare grondstoffen nu rendabel te winnen zijn. Let wel ik heb het over de winbare grondstoffen.
  Conclusie
  Meer deviezen is mooi, echter als deze niet voor het volk worden gebruikt, maar verdwijnen in de zakken van corrupte politici ( ook deze zijn van alle tijden. Soms meer en soms minder) dan schiet je er niets mee op. Integendeel. Het gemor onder het volk zal groter worden en misschien resulteren in een opstand.
  Een greep uit de mogelijkheden. Mevrouw de Keyzer geeft aan dat Suriname altijd armoede heeft gekend. Dit is juist. Maar ook altijd de grondstoffen. Het verschil met vroeger is dat door de hoge wereldmarktprijzen en technologische vernieuwingen de winbare grondstoffen nu rendabel te winnen zijn. Let wel ik heb het over de winbare grondstoffen.
  Conclusie
  Meer deviezen is mooi, echter als deze niet voor het volk worden gebruikt, maar verdwijnen in de zakken van corrupte politici ( ook deze zijn van alle tijden. Soms meer en soms minder) dan schiet je er niets mee op. Integendeel. Het gemor onder het volk zal groter worden en misschien resulteren in een opstand.


  Maak melding

 18. meneer de kenner nr 17,

  Mie denk a torie inderdaad en dit is de conclusie:
  Handeldrijven en profiteren zijn onlasmakkelijk met elkaar verbonden. Het zal wat zijn wanneer een handelaar zou zeggen dat hij handelt gaat drijven maar van plan is om verlies te lijden door niet te profiteren.
  Wanneer je handelt drijft wil je winst maken dus je hebt profijt aan de degene of land waarmee je handelt drijft.
  Die andere partij heeft profijt omdat er inkomsten wordt gegenereerd.
  Dus is er inderdaad sprake van profiteren.

  Wanneer je naar de winkel gaat profiteert die winkel van jou omdat je iets koopt.
  Dat is nou eenmaal handel, meneer de kenner.

  Ik heb nimmer iemand gehoord die ooit


  Maak melding

 19. Beste Mariska,
  Op deze site verbeter ik nooit iemand die taalfouten maakt. Ik vind de bijdrage van zo’n persoon belangrijker dan de fout.
  Jij maakt zo’n fout en dan verbeter je deze
  en schrijft er dan bij: uiteraard.
  De purist in mij kan het dan niet laten
  Het is nog steeds fout. Het woord is onlosmakelijk. Slechts 1 k.
  Wat mijn eigen posting betreft:
  De conclusie 1 keer trekken was meer dan genoeg.


  Maak melding

 20. @Henk Molenaar, voor jou info het volgende. Ik heb inderdaad ontzag voor Bouterse (trouwens vanaf 1980) maar ben geen lid van geen enkele Nederlandse of Surinaamse politieke partij. Mijn enige inkomsten komen voort uit hard werken voor een baas in Nederland en heb absoluut geen link met wie dan ook in Suriname.
  Ik geloof alleen in Bouterse zijn empathie voor z’n mensen omdat hij in 1980 begonnen is met een missie die hij opgedragen heeft gekregen om Suriname te bevrijden onder het juk van de ex kolonisator.

  Voor mij is verder ook duidelijk dat jij die insteek en overtuiging van DDB om ons land te evolueren, na 31 jaar, nog steeds niet heb begrepen beste meneer Molenaar !

  Ik wens jou veel wijsheid toe en spreek jou trouwens over 1 jaar weer.


  Maak melding

 21. Een aantal geweldige plannen van deze regering op rij.
  1)Vanuit China wordt de komende jaren ruim vijf miljard dollar aan investering verwacht.Volgens minister Abrahams gaat het geld voornamelijk naar woningbouw infrastructuur. Twee Chinese bedrijven zullen reeks projecten uitvoeren.Daar horen een spoorweg en een diepzeehaven bij.
  2)Rashied Doekie is op speciale missie in india namens zijn president DDB er is creditline van 30 miljoen verstrekt aan suriname.
  3)En die geweldige plannen van chavez.toch lees je dat deze regering 48 miljoen nodig heeft voor hun mega huizen project, hoe dan ? wie wordt hier in de maling genomen en bedonderd.


  Maak melding

 22. Pico (Nr 19),

  Mijn complimenten voor jouw uitstekende en goed beargumenteerde posting. Dit is werkelijk een posting op niveau.
  Ik lees graag die postings van Gudo Themen
  maar vanaf vandaag sta jij ook op die lijst.
  Zo zie je maar dat er toch positieve uitzonderingen zijn op mensen die kritiek hebben. En zo hoort het ook te zijn.
  Ik heb overigens nergens in mijn posting gemeld dat er geen kritiek mag zijn.
  Sterker nog, ik pleit er bij deze zelf voor dat mensen kritisch blijven maar dan wel op de manier hoe jij het doet.
  Wanneer critici staan te juichen omdat er met de bruggenbouw stagnatie plaatsvindt of omdat de huizenbouw niet erg wil vlotten dan noem ik dat geen opbouwende kritiek maar zware egocentrische, pessimistische, geen vaderlands liefde kennende uitingen.
  Want dit zijn dingen die de basis vormen voor de infrastructuur en inrichting van Suriname. Hoe kan je dan blij zijn wanneer
  zulke dingen niet geheel uit de verf komen.
  Dat kan ik werkelijk niet bevatten.
  De meerderheid van die mensen die kritiek hebben zitten vol haat en verachting jegens Bouterse dat ze zelf in staat zijn blij te zijn wanneer suriname negatief in het nieuws komt. Heb je een andere mening dan de meeste critici dan ben je dom en achterlijk en
  ben je een propogandist van Bouterse.
  Met zulke mensen is het behoorlijk moeilijk een vruchtbare discussie te voeren.
  Het ontaardt in de meeste gevallen in vingerwijzingen en schelden.
  Nogmaals heer Pico, mijn oprechte complimenten. Jij hebt mijn ongelijk bewezen dat niet alle mensen met kritiek doemdenkers en zwartkijkers zijn. Jij bent echt een verademing tussen als deze mensen. Ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken.
  Op dit moment heeft deze regering bij mij nog de benefit of the doubt.
  Maar als het moment daar is om kritiek te leveren dan zal ik dat zeker doen. Geloof me nou maar.
  Moge er nog meer van zulke brainstorming tussen jou en ik plaatsvinden. Ik kijk er naar uit.
  Maar voorlopig ben ik nog vol optimisme over de toekomst van Suriname!

  Thanx


  Maak melding

 23. als ddb visie had,dan had hij geeist 51 % van de opbrengst aan sme toe..,zoals in de verkiezingen belooft..

  dan had hij geeist,dat ieder sme-er ministens een kg goud had kunnen kopen voor de prijs van 430 US$ .z.a. i am gold dat afrekent met sme voor die 5% aandelen..

  zo had hij toch elke sme laten genieten van het goud dat aan sme toehoort..

  maar het is een kwestie onderhandelen vergeet niet,, als die goud op is,dan lopen die canadezen hard weg met achter lating van alle vergiftigde gronden en grote gaten..,dan krijg je de toestanden netals nu in Nigeria..het volk lijdt er onder..


  Maak melding

 24. Neus,

  Zoals je weet is Suriname qua grondstoffen
  de 17E rijkste land van de wereld.
  Dit zijn verborgen schatten van Suriname.
  Maar deze verborgen schatten moet ontgonnen worden anders blijven ze verborgen schatten en kan Suriname nimmer van profiteren. Dat is nou juist de kracht van verborgen schatten. Je moet er wel wat mee doen anders heb je er niks aan.
  Sommige landen hebben olie, diamant, steenkool, gas etc… deze landen
  halen deze bodemschatten uit de grond en profiteren er van. Het nadeel is inderdaad
  dat deze delfstoffen inderdaad ooit opraken.
  Maar zou dat een reden moeten zijn om ze in de grond te laten en niet van te profiteren?
  Neus, je moet het zo zien. Stel: een arme man die wint een miljoen euro met de loterij. Dit bedrag stort hij op een spaarrekening. Maar hij besluit in armoede te blijven leven omdat hij het gewonnen bedrag niet wil aanwenden om zijn armoede te lenigen, bang dat het geld opraakt. Je raad het al. Uiteindelijk zal deze man dus in armoede sterven. Dus had deze man niks aan die miljoen. Einde verhaal.

  Verder Neus, Velen hadden voorspeld dat Suriname geen internationale investeerders zou kunnen aantrekken en dat investeerders Suriname juist massaal de rug toe zouden keren. Dat is dus negatief.
  Het positieve van dit nieuws is dus dat die investeerders Suriname juist niet links hebben laten liggen maar dat Suriname juist nu een aantrekkingkracht heeft op buitenlandse investeerdes. Nu mag jij zelf bepalen of dat positief nieuws is of niet?

  Neus, goud experts over de hele wereld geven advies om juist nu in goud te beleggen en de belegingsportefeuille te diversifïeren.
  (verbreden)
  5 redenen die deze experts geven zijn; Goud is een vaste waarde, de zwakke dollar, inflatie/deflatie, dalend aanbod en stijgende vraag, goede diversificatie van de
  beleggingsportefeuille.

  Neus, wat denk je. Zijn dit goeie redenen om juist nu in goud te beleggen of niet?
  Ik weet het niet. Jij bent de expert, kennelijk.
  Neus, natuurlijk heb je gelijk wanneer je stelt dat de vraag naar goud ooit zal afnemen,
  maar dat geldt ook voor olie, diamant, hout,
  etc, etc…. Wil dat zeggen dat je dan nimmer meer in deze delfstoffen mag beleggen?
  Van belang is dat Suriname thans moet profiteren van de vraag naar goud.


  Maak melding

 25. Beste Molenaar,

  Die ndpidioten, op de parasieten en oepvliegen na, begaan nog een moord als je hun leider een moordenaar noemt. Zo oliedom is een deel van dit volk geworden. De na dedesma partij karavaan trekt gans door het land op Zimbabwaanse stijl.Hahahahahahaha.
  Wi wordt nog de opvolger van deze president als hij zijn rijk heeft gesticht. Beruchte zon, Syrie stijl hahahahaha


  Maak melding

 26. Tegen alle optimisten wil ik zeggen dat Suriname GEEN goed georganiseerde goudwinningsindustrie heeft en dat slechts een promilage naar de surinaamse schatkist gaat. Zolang de grootschalige produktie -ontginningskennis in handen van buitenlanders is hebje niks. En als de goudmijnen uitgeput zijn zit je met de vervuiling. Ze kunnen zelf de braziliaanse en inlandse gouddelvers niet fatsoenlijk ordenen en nu al in hoerastemming verkeren. Een kinderhandje is heel gauw gevuld.


  Maak melding

 27. no 15
  Als bout een missie heeft dan is het dat hij alles kapot moet maken.Hij begon op 25 feb.’80 mee.
  Als hij visie had dan had hij het Kabalebo project nooit stop gezet.Heden zou het af zijn en konden wij goedkoop in onze energie voorzien.
  Vandaag is bout oud en moe.Zijn enigste zorg is uit het gevang te blijven.Voor de rest kan het Sur volk hem niets schelen.

  Cobie.


  Maak melding

 28. Voor de goede orde, vraag het aan de mensen die op de nationale luchthaven werken.
  Er is reeds jarenlang op regelmatige basis
  spraken van goudexport. Daar heeft de ndp niets, maar dan ook niets aan bijgedragen.

  Wat ik wel wil aanhalen is het gegeven dat er nu “eindelijk” belastingheffing geschied.
  Maar! Wie zegt mij dat het in het verleden ook niet gebeurde. Alles wat daarvoor nodig is (was) is een prijs hanteren voor de opkoop waarin rekening gehouden is met de belastingheffing. Kunnen de ndp scribenten mij nog volgen?!

  Hebben jullie in de gaten dat men alles aangrijpt om het succes van deze niets presterende M(oord) C(ombinatie) regering op te vijzelen?

  Vraag:
  Hoe weet ik dat deze M(oord) C(ombinatie) niets presteert en uiteindelijk niets zal presteren.

  Antwoord:
  Er is één dwarsligger die denkt dat hij alleen weet hoe het moet. Juist ja! keizer Bigi mofo I. Commissie zo, Commissie zus, Koto missie is aan de orde van de dag, dit alles dwars door de ministeries heen.
  Zo is het niet mogelijk om een land vooruit te brengen. Dit beleid is te populistisch, ministers en hun ambtenaren weten niet meer waar zij aan toe zijn en raken hierdoor apathisch.

  De scribenten die hier afgeven op Nederland nodig ik uit om aan te geven wat Dubai voor Suriname gedaan heeft. Ik heb in het verleden in Dubai en Abu Dhabi gewerkt en weet uit ervaring dat men het in die Emiraten niet zo nou neemt met de rechten van de buitenlandse werknemers.


  Maak melding

 29. Ook ik wens het allerbeste voor Suriname. Optimist @1 heeeft mij ondanks zijn lang betoog niet kunnen overtuigen, ik ben nog steeds niet echt optimistisch gestemd. De inkomsten van Suriname zijn vooral door externe oorzaken toegenomen, de productie van goud is niet noemenswaardig toegenomen, de goudprijs is buiten Suriname om gestegen (je kunt het dus vergelijken met het winnen van de jackpot). Intussen gaat het intern met het onderwijs van Suriname de verkeerde kant op, nog nooit eerder zijn er procentueel gezien zo weinig leerlingen geslaagd voor hun eindexamen. Als straks het goud, vooral door toedoen van de buitenlandse bedrijven, op is, dan moeten we kijken hoe ver Suriname gekomen is. Als de toevallige extra inkomsten uit de goudsector niet goed worden geïnvesteerd heeft het Surinaamse volk er niets aan, ze zitten intussen wel opgescheept met vervuilde rivieren en een verwoest binnenland.

  Milton Fleur, vaak ben ik het niet eens met wat Henk Molenaar zegt, maar hij heeft nu wel gelijk, het goud is ‘per ongeluk’ of door ‘stom toeval’ in Suriname, d.w.z. wij mensen hebben er niets voor gedaan dat het toevallig bij ons in de bodem zit.


  Maak melding

 30. wat is er toch met sommige mensen aan de hand.
  Wij surinamers moeten toch juist trots zijn
  dat Suriname internationaal positief in het nieuws is.
  Hoe is het toch mogelijk dat al deze positieve berichten door sommigen in de schoenen worden geschoven van de vorige regering?
  Dat is iets wat enorm opvalt. Wanneer er iets positiefs gebeurd dan is dat de verdienste van de vorige regering.
  Maar o wee wanneer het nieuws negatief uitpakt voor Suriname dan is het plotseling de schuld van de huidige regering.
  Wanneer Suriname een positieve waardering krijgt van krediet beoordelaars dan komt dat volgens sommigen natuurlijk weer op de conto van, jawel regering Venetiaan.
  maar dan hoe dan????
  Internationale krediet beoordelaars handteren de zelfde basisregels als BKR (bureau krediet registratie)in Nederland
  Wanneer je een lening hebt en je kunt 3 maanden lang aaneensluitend niet aflossen dan
  krijg je een negatieve melding bij je naam.
  Dus ze gaan niet kijken naar voorgaande periodes bijvoorbeeld 2009 of 2010.
  Kredietwaarderingbureau’s meten de actuele stand stand van zaken tot een korte periode
  terug in het verleden.(bijvoorbeeld 3 maanden terug)
  Er wordt dus gekeken naar de mate waarin een land de huidige openstaande schulden met huidige middelen kan vereffen.
  Het is van enorm belang dat dit op een juiste manier wordt beoordeeld want met een
  positieve beoordeling kan je als land op gunstige voorwaarden geld lenen op de kapitaalmarkt.
  Het is daarom onmogelijk dat zulke bureau’s
  gaan kijken naar de kredietwaardigeid van
  verlopen periodes.
  Wanneer deze bureau’s dit zouden doen zouden ze dus een verkeerde voorstelling van zaken geven. Kortom de actuele financiële huishouding is van belang bij het beoordelen
  van de kredietwaardigheid van een land.

  Als voorbeeld zien we nu ook Amerika die
  een negatieve waardering( AAAA naar AA) van S&P heeft gekregen. Maar dat komt omdat Amerika nu in betalingsproblemen is geraakt.

  De huidige positieve beoordeling voor Suriname heeft dus alles te maken met de inspanningen van de huidige regering. Uiteraard heeft de regering Venetiaan
  voor de basis gezorgd. Maar de huidige regering heeft dit weten uit te bouwen naar
  positief.
  Daarom mensen laten we die positieve waarderingen naar waarde schatten en deze huidige regering van Suriname daarin steunen zodat Suriname de sprong vooruit kan maken.


  Maak melding

 31. Wat hebben de suri’s aan de kranten berichten, terwijl de praktijk is anders een land van geen 1 miljoen inwoners moet kinderen knippa’s, zakjes onder de marktverkopen.Geschenk van computer dan die of dat is belachelijk, ik schaam me diep voor als een Surinamer.Ik praat niet over het broodproject(kinderen krijgen brood op school)Doe wat aan de kinderbijslag en studietoelage, want de kinderen zijn de toekomst van morgen.Zelf fruiten en de prijzen in de winkel is niet te betalen.Ik ben geen fan van pré-sident Bouterse de koelbloedige moordenaar, maar als hij een steuntje kan bijdrage om ons land Suriname vooruit te brengen moeten we hem de kans geven, daarna mag hij zijn straf uitzitten want; TIME WILL TELL.Milton Fleur ga efe googlen wat het woord Profeet betekent.Jullie leider past beter in de categorie van een Sekte leider , die duldt geen tegenspraak vraagt maar aan Missie-kaba dna lid van ndp.Wijlen Horb was zijn beste maat


  Maak melding

 32. @ Pico 25,
  Ik ben het helemaal eens met jou .
  @ degene die vinden dat wij met zijn allen een gat in de lucht moeten springen om dit bericht wil ik zeggen lees mijn reactie op nummer 27 of ga zelf na hoeveel van dit soort mooie verhalen wij al hebben gehoord van deze regering.Eerst zien dan geloven.


  Maak melding

 33. Beste determinist,

  Ik wens Suriname het allerbeste en hoop dat alle mensen in welvaart en vrijheid kunnen leven.
  Maar ik begrijp die domme volgzaamheid niet van mensen als Milton Fleur die toch ook een klein beetje verstand moeten hebben en zien dat de Bouterse clan al 3o jaar het land plundert, illegale praktijken bedrijft en bloed aan de handen heeft.

  Citaat Fleur Milton: “Ik geloof alleen in Bouterse zijn empathie voor z’n mensen omdat hij in 1980 begonnen is met een missie die hij opgedragen heeft gekregen om Suriname te bevrijden onder het juk van de ex kolonisator”.

  Dan ben je toch niet goed bij je hoofd als je dit uit je pc krijgt.

  Het welzijn van het volk van Suriname interesseert Bouterse geen moer. Hij is te laf om zich verdedigen in de rechtszaal voor zijn daden. En zo’n man heeft volgens Bouterse groepies een missie…..

  Ik denk steeds meer dat Suriname geen betere president verdiend.


  Maak melding

 34. @Milton Fleur #27

  In de film Silence of the lamb kun je goed zien hoe sociopaten perfect instaat zijn empathie te vijnzen, ben dan ook heel nieuwsgierig waarop jij de vermeende empatiese eigenschappen baseerd. Weet ook dat er heel veel zijn in SME die daar heel hard aan twijfelen.

  @de optimist #30
  Je hebt duidelijk niets begrepen van mij posting. In jouw termen. Iemand die de hoofdprijs wint kan moeilijk doen alsof hij het met hard werken verdiend heeft EN doet er verstandig aan dit geld op zo’n manier uit te geven dat hij ook later een inkomen heeft. Een dure sport auto die te veel benzine verbruikt (of een te dure onrendabele brug) horen daar niet bij.

  Overigens zal een betrouwbare belegingsadviseur je op dit moment aanraden om juist GEEN goud te kopen. De prijs is immers al torenhoog en zal zeker weer dalen tot ver onder de 1400 USD. Alleen wie op korte termijn wil speculeren stap in met de hoop het over 2 weken met winst te verkopen.

  @Prik
  De inschatting van de overheid is dat de illegale sector meer goud wint en exporteerd dan de legale. Zij dragen helemaal niet af, zelfs geen inkomsten belasting. Daarnaast werken ze ook eens inefficient en gaat een groot deel van het goud verloren.
  Overigens is de suggestie om de goud export via de lucht en zeehaven te meten en dit als basis voor de belsatingen te gebruiken van mij afkomstig.

  @Steven Vergelius
  Ben je zo dom en leesblind of wordt je er voor betaald??
  De rating is gebaseerd ok de cijfers tot okt 2010. Eventueel beleid van MC kon op dat moment nog niet doorwerken in de cijfers, dat duurt altijd enkele maanden tot zelfs jaren. Overigens geeft de NDP met haar opmerking dat zij nog niet beoordeeld mag worden dit zelf ook aan.


  Maak melding

 35. Ondanks de blaffende honden blijft de karavaan het land verder omhoog trekken.

  Alle pessimistische en verwensingen ten spijt Suriname zit in de lift dankzij de huidige regering.

  De blaffende honden kunnen dat niet hebben, ze hebben niet eens door dat ze zichzelf onsterfelijk belachelijk maken.

  Niets en nogmaals niets wat ze hadden gehoopt is uitgekomen en zal ooit uitkomen.

  Suriname voorwaarts. Als je in Suriname vertoeft kan je alleen maar optimistisch zijn, behalve de paar front doemdenkers natuurlijk, die hoor je met de dag minder.

  Aan de Nederlandse doemdenkers, tja wat moeten wij in Suriname daarmee.


  Maak melding

 36. Beste Steven Vergelius,

  De meeste negatieve reacties hier op waterkant zijn niet van Surinamers, vergis je niet.

  Echte waarachtige Surinamers zouden nooit zo reageren, het zijn de wannabee’s.

  Ik heb ook ooit proberen te begrijpen wat met deze mensen aan de hand is.

  Enige conclusie die ik kan trekken is dat de meeste aan een hardnekkige minderwaardigheidscomplex lijden, ze kunnen het niet verkroppen dat ze als minderwaardige wezens in Nederland behandeld worden. Ze hadden gehoopt dat Suriname in een chaos gestort zou worden waardoor men met hangende pooitjes weet bij deze wannabee’s zou aankloppen, op die manier zouden ze zich superieur kunnen voelen tov van de echte Surinamer in Suriname.

  Nu is daar niets van terecht gekomen dus is men pissed off. L

  Lees maar de berichten van de gek determinist bijv. Surinamers zijn dom; hoezo dom? omdat ze niet willen doen wat de wannebee’s graag hadden gewild.

  Deze wannebee’s hun rol is uitgespeeld en als echte losers stribbelen ze nog tegen. Wie de overstap niet nu naar Suriname maakt is altijd verloren.

  Suriname is in de lift, ondanks jullie gezeik, laat dus maar gaan.


  Maak melding

 37. Goed voorbeeld doet goed volgens: Deze jongen schept het vast nog tot president:

  Kandidaat-jeugdambassadeur vast om drugs

  06/08/2011

  Paramaribo – Klebert D., kandidaat bij de onlangs gehouden verkiezingen voor Caricom jeugdambassadeurs en voormalig Caricom youth officer, is onlangs door de politie in Parijs, Frankrijk, aangehouden op verdenking van cocaïnesmokkel. Hij reisde samen met zijn broer Shamile D. via Cayenne, Frans-Guyana, naar Parijs en had vermoedelijk Nederland als eindbestemming.


  Maak melding

 38. #36.

  Volkomen verkeerde voorstelling van zaken!
  Dit gebeurt echt niet overnacht.
  Indien deze zittende regering het van Wijlenbosch had overgenomen hadden ze dit nooit bereikt! Wat is het belangrijkste van een huis? Juist ja! De fundering! En, wie heeft deze aangelegd? Wie heeft de Moordenaars schulden aan Brazilië ingelost?

  Uw betoog gaat erin als gesneden boyo bij ndp geschoolden, die hebben geen weet van de criteria voor kredietbeoordeling.


  Maak melding

 39. Geachte Jako,
  rijd jij misschien ook in een geblindeerde GMC met donkere zonnebril op?
  Als Sur in de lift was dan zou je niet zoveel daklozen en zwervers zien.Zouden piepkleine kinderen niet in natura willen betalen voor het één en ander.In de 80’s was het leeftijd toch hoger.Intussen is er al een dode gevallen wegens ondervoeding en verwaarlozing van een senior burger.En alom heerst er kinderarbeid.Als je alleen naar ’t Vat gaat en naar nergens kijkt,dan ontgaat je ook het verpeste sfeer die in het land heerst.

  Cobie.


  Maak melding

 40. #42 jako

  “De meeste negatieve reacties hier op waterkant zijn niet van Surinamers, vergis je niet.
  Echte waarachtige Surinamers zouden nooit zo reageren, het zijn de wannabees.”copyjako

  Vind jezelf niet dat het genoeg is geweest?
  Suri’s hebben zolang de tijd gehad om het land op te bouwen, maar er nog steeds niets van gebakken.

  Wat is het verschil met de afgelopen jaren waardoor het nu wel zou lukken????
  Òf denk je dat het bouta is, Laugingh out Loud, whahahaha
  Die heeft eerder in de regering gezeten en het land vernietigd.
  Dus leg uit?????

  Ik amuseer mij enorm met bepaalde gasten; is het niet Geloof in eigen Kunnen?
  Maar waarom zijn ze zo afhankelijk van 1 persoon??? His wish is there command.
  Niets, next geloof in eigen kunnen; toppunt van onderdanigheid noemen ze dat.

  Beschuldig de suri-neds niet continu van jou falen.
  Neem eens een keer verantwoordelijkheid voor je eigen gemaakte keuzes!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.