‘Horb is vermoord’

41

[INGEZONDEN] Door Theo Para – Roy Horb, de in ongenade gevallen tweede man van het toenmalige Militaire Gezag, is vermoord. De lezing van het toenmalige militaire regime dat Horb zich op 2 februari 1983 in zijn cel in Fort Zeelandia ‘met het koord van zijn onderbroek aan een spijker’ had verhangen blijkt gelogen. Horb zou eerst met behulp van ‘een arts’ om het leven zijn gebracht, daarna hingen zijn moordenaars hem met een koord op aan een spijker in de muur van zijn cel. De getuigenis van oud-politieofficier Herman Doorson liet er geen misverstand over bestaan. De voormalig politieman verscheen op 8 juli als getuige à décharge voor de Krijgsraad in het 8 december strafproces. Dat Doorson als ‘vriend van Bouterse’ deze onthullende verklaring aflegde draagt bij aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van zijn versie van de noodlottige epiloog van de decembermoorden van 1982. Bouterse en zijn groep wilden met de brandstichtingen, folteringen, decembermoorden, mediaverboden en afschaffing van verkiezingen niet alleen afrekenen met de democratische volksbeweging, zij wilden ook andersdenkenden binnen hun regime liquideren.

In het boek Decembermoorden in Suriname. Verslag van een ooggetuige (1983) liet Horb zijn getuigenis optekenen door ex-minister Jan Sariman. Hij vertelt daarin dat hij door Bouterse ‘werd gedwongen’ mee te doen aan de moorden op 8 december 1982. De ‘Leider van de Revolutie’ wilde van hem af omdat hij zich niet kon vinden in de koers richting een ‘linkse’ totalitaire staat in Suriname. Om hem te compromitteren liet Bevel, Horb op de televisie met de aangeslagen journalist Jozef Slagveer verschijnen. Slagveer las onder geweldsdreiging een valse zelfbeschuldigende verklaring voor waarin de gearresteerden van 8 december 1982 van een staatsgreep en samenzwering met buitenlandse machten werden beschuldigd. Ook André Kamperveen, een ander 8 decemberslachtoffer, moest zo een valse verklaring voorlezen. Hij verscheen niet op de televisie, slechts op de radio was zijn gebroken stem te horen. Pas veel later, in een zitting van het 8 december strafproces, zouden filmbeelden van zijn verklaring worden vertoond. Op die beelden, die op 8 december 1982 in het Fort Zeelandia waren geschoten, was ook zijn verhoorder te zien: Desi Bouterse. Voor de goede verstaander was daarmee de hoofdverdachte op heterdaad betrapt, hij was wel in het Fort tijdens de folteringen en moorden.

Toen de VN rapporteur voor de mensenrechten mr. Amos Wako verhaal kwam halen bij de legerleiding was het duidelijk in welke schoenen de schuld zou worden geschoven. Sgt. Majoor Zeeuw, toenmalig ondercommandant van de Militaire Politie en vertrouweling van Bouterse, vertelde volgens de rapportage van Wako het volstrekt ongeloofwaardige verhaal dat ‘een soldaat’ met een ‘Bren gun’ plots begon te schieten op de ‘gevangenen’, omdat hij ‘waarschijnlijk ten onrechte dacht dat ze zouden vluchten’. Op de vraag wie de soldaat dan wel niet was, zei hij dat het een ‘dienstplichtig soldaat’ betrof ‘die alleen majoor Horb kende’. Zowel naar verklaringen van Zeeuw, kapt. Graanoogst, als lt. Gorré was alleen (!) Horb in Fort Zeelandia. En Horb was er niet meer. Maar Horb was voorzienig en liet deze getuigenis optekenen: ‘Als ik mocht doodgaan bij een verkeersongeluk, door verdrinking of wat dan ook, weet één ding: ik ben vermoord. Vermoord door Desi en zijn bende.’

Meineed als ‘geheugenverlies’
Irwin Kanhai, advocaat van de hoofdverdachte, was als PALU-kaderlid in 1982 militant van de ‘revolutie’, lees de militaire dictatuur. Hij verdedigt met de hoofdverdachte ook zijn eigen politieke biografie. De ethische gedragscode van advocaten vraagt om onafhankelijkheid van de advocaat in relatie tot zijn cliënt en diens belangen. Bij Kanhai lijkt die onafhankelijkheid zoek, niet alleen vanwege zijn politieke affiliatie met de hoofdverdachte, maar ook vanwege zijn meer politiek-ideologische, dan juridische strategie in de rechtszaal. Kanhai tracht met juridische middelen de desinformatie en lastercampagne van het toenmalige militaire regime tegen zijn slachtoffers en de laffe, valse alibiverhalen van de hoofdverdachte legitimiteit te verschaffen. Hij tracht de leugen dat de decembermoorden het antwoord waren op een dreigende invasie en staatsgreep, waaraan de slachtoffers zouden hebben deelgenomen, kredietwaardigheid te verschaffen. Maar de decembermoorden waren geen antwoord op een dreigende invasie, zij waren als volkenrechtelijk misdrijf tegen de menselijkheid juist aanleiding tot overwegen van een buitenlandse humanitaire interventie. Kanhai poogt slachtoffers en daders met elkaar te verwarren. Maar het is zoals de OAS in haar rapport over de decembermoorden stelde: ook al waren de slachtoffers voornemens een staatsgreep te plegen, dan nog rechtvaardigt niets het martelen en zonder vorm van proces executeren van ongewapende mensen. Soerendre Rambocus en Jiwan Sheombar werden zelfs uit hun gevangeniscellen in Santo Boma gehaald om hen op Bastion Veere dood te schieten. Wat Kanhai tracht te verhullen is dat de decembermoorden onderdeel waren van een totalitaire machtsgreep, waarvan hij en zijn politieke partij ruimschoots hebben geprofiteerd.

Uit de kruitdampen van 8 december 1982 verscheen splinterpartij PALU in de totalitaire regering van 1983 als partij met de meeste ministersposten en het premierschap. Met Doorson trachtte onze politieke advocaat weer het invasiefabeltje iets van geloofwaardigheid te verschaffen. Hij had daarbij, ongetwijfeld tot zijn ergernis, niet alles in de hand. Want naast de ontboezeming over de moord op Horb, verklaarde deze ‘vriend van Bouterse’ ook nog dat oud vakbondsleider Fred Derby, anders dan Bouterse beweerde, geen ‘mol’ van het militaire bewind was en dat het ‘op de vlucht neergeschoten’ verhaal van bevelhebber Bouterse niet waar was. Deze toenmalige politieofficier was gedetacheerd bij Procureur Generaal R.Reeder, die hem na de decembermoorden vroeg gegevens te verzamelen omdat mogelijk strafbare daden waren gepleegd. Er werden geen mensen verhoord. Bovendien kreeg hij na de dood van Horb van de PG te horen dat hij ook met dat gegevens verzamelen moest stoppen. Doorson zei nadrukkelijk dat het niet om een onderzoek en zeker geen strafrechtelijk onderzoek ging. De bewering van Bouterse, veel later, dat er onder zijn bewind na 8 december 1982 onderzoek was verricht, maar dat het was kwijtgeraakt, was dus de zoveelste leugen. Ook in het rapport (1985) van Wako vinden we daarvan de bevestiging. De VN rapporteur schreef dat ‘Lt.Kol. Bouterse’ tegenover hem had verklaard dat ‘er geen poging is ondernomen om een onderzoek naar de gebeurtenissen in te stellen.’ Doorson maakte van zijn verzamelde gegevens een dossier in drievoud. Twee exemplaren bewaarde hij op het kantoor van de PG en een gaf hij vertrouwelijk – ‘een vriendendienst’ – via toenmalig directeur Jozef Brahim in bewaring bij De Surinaamsche Bank. Ter zitting bleek dat alle drie exemplaren waren verdwenen. ‘Een groot raadsel’ zei getuige Jozef Brahim, die vertelde dat in 1993, toen hij met pensioen ging, het bankexemplaar er nog was. Toen de rechters aan getuige Doorson vroegen wat hij zich kon herinneren van zijn gegevens, zei hij dat hij zich had aangeleerd na een ‘zware zaak’ de gegevens uit zijn geheugen ‘te wissen’, want ‘anders wordt je gek’. Voor een ieder met enige kennis van de werking van het menselijke geheugen is die bewering lariekoek. De hersenen zijn geen computer. Treffend gebruikte auditeur-militair Roy Elgin het begrip ‘delete’ voor de ongeloofwaardige pretentie van de getuige. Maar het ‘delete’ knopje van Doorson werkte selectief. Want hij wist wel zich te herinneren dat in het dossier ‘90% harde informatie was dat Nederland Suriname zou binnenvallen’. Derby zou dat aan Horb gezegd hebben. Nee, hij herinnerde zich geen details, ook wist hij geen namen, geen gebeurtenissen, geen feiten, alleen horen zeggen van. Horb en Derby zijn er niet meer, het dossier is foetsie, we moeten het dus alleen doen met het delete-geheugen van de ‘vriend van Bouterse’.

Dat deze getuige buiten zijn rol ging van vertolker onder ede van wat hij heeft waargenomen, bleek uit zijn verdachtmaking (www.caribiana.nl) dat het exemplaar uit de kluis van de bank mogelijk is weggehaald door de Nederlandse ambassade of door Ilse Labadie, voorzitster van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, die toen bij de bank werkte. Zowel Nederland als de nabestaanden zouden er baat bij hebben dat informatie over de ‘invasieplannen’ niet naar buiten zouden komen. De getuige verraadde hiermee niet alleen zijn partijdigheid, hij laadde ook de verdenking op zich de dief te zijn die roept ‘houdt de dief’. Want behalve Jozef Brahim en Herman Doorson wist niemand anders van het exemplaar in de bankkluis en de afspraak was dat alleen als de laatste erom vroeg het uit de kluis zou worden gehaald. En waarom heeft Doorson, toen midden jaren negentig bleek dat het exemplaar uit de bankkluis was verdwenen, geen onderzoek naar de verdwijning laten instellen?! In 1997 werd hij door het regime Bouterse-Wijdenbosch benoemd tot hoofd van de Centrale Inlichtingen Dienst (CID). Zijn ‘vriend’ en naar het unanieme verhaal van alle ooggetuigen de opdrachtgever van de decembermoorden, had alle belang bij de verdwijning van het dossier en waarom zou de gecompromitteerde Doorson zijn Baas daarbij niet van dienst zijn?! Als het gaat om zijn getuigenissen à décharge marcheert Doorson in de parade van pro-Bouterse getuigen die meineed vermommen als ‘geheugenverlies’. Maar ook om andere reden is Doorson – die terloops, in lijn met de leugens van Bouterse en Kanhai, alle schuld in de schoenen van de nu overleden Paul Bhagwandas tracht te schuiven – als getuige à décharge onbetrouwbaar. Het NRC Handelsblad van 17 mei 1997 citeerde uit een vertrouwelijk proces-verbaal van de Haagse regionale criminele inlichtingen dienst dat ‘H.C.E. Doorson, die in het dagelijks leven bij het korps politie Suriname werkt als inspecteur een cocaïnelijn heeft opgezet. Doorson zou een koelvrieshuis hebben in het bedrijf NV Doroe in Suriname alwaar cocaïne geprepareerd zou worden in bevroren vis, bestemd voor Nederland. Doorson heeft zakelijke belangen met Lowes en Bouterse.’

Heropening onderzoek
De justitiële autoriteiten in Suriname moeten op straffe van verlies van geloofwaardigheid onmiddellijk het onderzoek naar de dood van Roy Horb heropenen. Doorson moet worden verhoord, terwijl ook de ‘arts’ die mogelijk op flagrante wijze zijn medische eed en de mensenrechten heeft geschonden flink aan de tand moet worden gevoeld. Gezien de huidige ongunstige politieke waarbij de hoofdverdachte president is, is internationale betrokkenheid bij het onderzoek belangrijk voor borging van procedural justice en de geloofwaardigheid van de onderzoeksresultaten. De Surinaamse staat is deze inzet tot waarheidsvinding verplicht aan de Surinamers en de collega’s, vrienden en nabestaanden van Roy Horb.

Bekijk ook:


41 REACTIES

 1. Dit laat wederom zien wat voor duivelse inborst DDB heeft. het is niet alleen Horb die op raadselachtige manier aan zijn einde is gekomen er zijn nog velen die op onverklaarbare manier dood zijn gegaan.DDB is seriemoordenaar een meedogenloos psychopaat die door figuren als parapinto, frontlosers ,Srika, TTheo wordt aanbeden. Delano Desi Bouterse is de grootste moordenaar die suriname heeft gekend.


  Maak melding

 2. Tja Doorson lijdt aan geheugenverlies, of is er zoiets als het selectief naar eigen waarbevinding weergeven van zaken zoals deze verwacht had te moeten zijn gebeurd.
  Doorson ondervragen onder hypnose zou best wel kunnen werken. Hij is geen verdachte dus worden zijn rechten niet verkracht noch vertrapt doch eerder getracht onschuldigen niet als schuldigen weg te zetten en omgekeerd.
  Maar ja wat is eerlijkheid oprechtheid transparant en integriteit en geloofwaardigheid nog waard in Suriname?


  Maak melding

 3. Wat heb ik hier aan?

  Wat heb ik hieraan als de Surinaamse bevolking dit al jaren weet en toch kiest voor een moordenaar als president?

  Wat heb ik hieraan als de Surinaamse bevolking hier niets van wil weten?

  Wat heb ik hieraan als het recht het recht niet meer is in Suriname?

  Wat heb ik hieraan als zoveel onrecht onbestraft blijft?

  Wat heb ik hieraan als de dood van voor ons land belangrijke mensen wordt beloond met het presidentschap van ons land?

  De Surinaamse bevolking is of blind, of heeft geen moraal. Moet ik dan trots zijn op mijn Surinamerschap/afkomst/paspoort?


  Maak melding

 4. Is het niet dezelfde Does die voor de rechtbank een zgn email verkeer met het liefje van Bouta te voorschijn toverde?
  Hij vergat daarbij de vragen die hij zogenaamd zou hebben gesteld ook te laten zien.

  Hij denkt ook nog dat wij digibeten zijn want hij kan net zo goed een email aan zich zelf hebben gestuurd.

  Kom een keer met keiharde feiten.


  Maak melding

 5. Uitmuntend stuk.

  Nog steeds gaat SME gebukt onder de vloek van DDB. Een meester intrigant die er slim voor zorgt dat vele gecomprimeerd zijn en van ellende wel als theater pop alles moeten zeggen en doen wat in het straatje van DDB ligt.

  Alleen door heel diep te snijden in dit kanker gezwel zal SME ooit vooruit komen. Dit is alleen mogelijk als we de volgende stapppen nemen.
  -1- DDB en kliek elke vorm van handelingsmacht ontzeggen zodat zij niet langer kunnen samenspannenn i het vervalsen van de geschiedenis.
  -2- Een grondig onderzoek van alle betrokkenen om zo vast te stelllen wie waaraan schuldig is geweest en deze informatie publiekelijk maken.
  Alleen zo halen we de angel uit dit gezwel, alleen zo be-eindigen we de situatie dat half SME alles bijelkaar liegt en verzint enkel en alleen omdat ze door fouten in het verleden door DDB in de tang genomen zijn.

  Stap 1 vereist een snel oortgang van het proces.
  Stap 2 een grondig onderzoek afgesloten met een waarheidscommissie waarin de schuldigen geconfronteerd worden met hun wandaden.
  Maar stap 2 is uitsluitend mogelijk als DDB niet langer instaat is zijn verdervelijke invloed uit te oefenen.


  Maak melding

 6. Uit de dood verrezen, nu blijkt dat sommige inderdaad bezig waren met schimmige zaken.

  Libi tori mi boi, we willen niet meer gemanipuleerd worden door kwakzalvers, die alleen op wraak uit zijn.


  Maak melding

 7. Bouta een verrader! jawel helemaal juist!!! Foei!

  Goh! dat men pas zolaat erachter komt!!

  Het was toch de zelfde dag na 1 of twee uur al bekend!! Dat hij zich zerlf heeft opgehangen met behulp van zijn schoenenveter! Alsof hij net een haan woog 3 kilo ongeveer! dat de veter zo sterk was!

  Bouta had toen zijn eigen linker hand/ zijn beste maat om zeep geholpen. Wat een verrader zeg!


  Maak melding

 8. Misschien denken jullie loosers dat hier Jan Klaasen en Katrijntje werd/wordt gespeeld.

  De ontwikkeling van Suriname is een bloed serieuse zaak.


  Maak melding

 9. Frontlosers en parapinto,
  Vertel de lezers hoe die moderne maatschappij van jullie eruitziet a.u.b want jullie hebben de grootste mondt hier over moderne maatschappij in wording.
  in een moderne maatschappij is er geen plaats voor criminele vader en zoon en ook niet voor drugscriminelen die de hoogste banen in het land toe eigenen. ik vraag mij af of de NDPers geen schaamte gevoel hebben.


  Maak melding

 10. ai paraman je hebt gelijk, het is een serieuze zaak en daarvoor moeten alle anders denkenden worden vermoord. Daarvoor moet je je eigen makkers koelbloedig omleggen. Het opvoeden van onze kinderen is ook een serieuze zaak en dit is het voorbeeld dat jij ze geeft. Jij lijkt mij het type die zijn eigen moeder vermoord als de zaak maar serieus is. Wat ben jij toch een verachtelijke man. Mensen zoals JIJ zouden met tak en wortel moeten worden uitgeroeid. Bah. o moro mi sabi libisma o moro mi lobi mi dagu!


  Maak melding

 11. Frappant dat de moderne maatschappij onder President Bouterse gestalte krijgt, in ieder geval weten we inmiddels dat die hypocrieten die jaren aan de macht waren zo’n maatschappij niet willen, want dat zou tegen hun belangen zijn.

  Suriname voorwaarts onder leiding van zijn grote zoon, Zijne Excellentie Preisent D.D. Bouterse.

  Nu mogen de azijnpissers een hele grote fles azijn drinken, want de karavaan is niet te stoppen. Blijven jullie maar tegenspruttelen vanuit Nederland, meer zullen jullie nooit kunnen doen.


  Maak melding

 12. goeiedag aan de wereld burgers die zoveel te roddelen hebben. om met de deur in huis te vallen ,ddb is voor een korte tyd ,god rekent wel af met hem en gevolg .ik denk dat we mnu eerder moeten letten op alle negatieve gevolgen die het toerisme met zich mee zal brengen ,we hebben nu al wat vuil op ons blad,onze homo broeders zijn in opmars ,sluit je zoons en mannen in huis voor je ze verliest,straks komen de pedofielen aan de beurt………SRANAN STEL OP


  Maak melding

 13. Ma’wina Ik weet niet als Ik moet lachen of huilen om jou. Je vermakelijke achterlijkheid is gelijk ook het trieste voorbeeld warm dit land niet vooruit komt


  Maak melding

 14. Een moderne maatschappij met aan het hoofd moordenaar drugscriminelen oplichters , veroordeelden, mooie voorbeeld voor de jeugd die de toekomst van morgen is .


  Maak melding

 15. Kan iemand mij vertellen wie “een arts” is geweest ? Leeft hij nog????
  Beste Surinamers er is voor deze president gekozen door het volk.
  Eens komt de echte waarheid boven water.


  Maak melding

 16. na een traan gelaten te hebben voor alle gevallenen realiseer ik mij dat ddb ook zijn kwaliteiten heeft. een man die een groot deel van de bevolking kan manipuleren heeft zn kwaliteiten. ddb is bezig met zijn eigen belang, hij reist nu en vult zn reserves aan. intussen liegt hij weer dat suriname 50% rijker zal worden, iedereen is weer even rustig terwijl hij zn zakken vult. onze ogen zullen pas open gaan als die van ddb sluiten


  Maak melding

 17. truster Hitler had ook veel kwaliteiten. Eeen bevolking van 100 miljoen mensen en zo,n enorm leger op de been brengen is niet niks. We kennen de afloop. 50 miljoen doden en honderden miljoen voor het leven getraumatiseerd.
  Ik geloof in een hemelse-rechtbank. Hij die onder de wet leeft wordt onder de wet geoordeeld.


  Maak melding

 18. edje 51 ai dat wil ik ook weten en wie waren die militairen nee de mensen die hebben moeten schoonmaken en zo. Ik kan me niet voorstellen dat de bloodbrothers dit zelf hebben gedaan. Er waren nog velen bij op die bewuste dagen ook zij hebben een verhaal, ook zij weten een deel van het verhaal van die dagen.
  Suma na den en was het zo schokkend dat zij tot nu toe stil zijn gebleven.


  Maak melding

 19. Wanneer het de huichelaars goed uitkomt wordt Horb op de grote hoop gesmeten en als het in hun kraam te pas komt weer heilig verklaard.

  Er zijn grote zaken en er zijn kleine zaken, maar er zijn geen onbeduidende zaken.

  Osuma dringi sweri mu sabi. Risico van het bedrijf.

  Yu wani losi bana, yu sa bron yu finga.


  Maak melding

 20. Zooooo een lang verhaal van de auteur,maar hij vermeld de naam van de zogenaamde arts niet.Zo zie je dat men van alles kan en wil verzinnen.Of heeft dat Paranoia persoon de naam uit zijn geheugen “gedelete”?We moeten niet raar gaan kijken als de arst ook toevallig Bouterse heet…We benne benieuwd…


  Maak melding

 21. Laat de honden maar blaffen , zij bijten toch niet , Stelletje lafbekken . Als jullie problemen hebben met de dood van Horb , ga dan naar Suriname en onderneem actie . Willen deze kolonialen ons komen vertellen hoe wij moeten denken ???


  Maak melding

 22. Wanneer eigen troepen zich ontpoppen als vijand, hell happens. Everywhere in the world maar ook in Suriname.

  Sweri is sweri!

  Dat is risico van het bedrijf.


  Maak melding

 23. Ik hoef het niet te hebben van verdraaide feiten.

  Ik heb ook de omstandigheden ook mee- en doorgemaakt!

  Als belanghebbende journalisten niet schrijven kun jij niet lezen. Ik zat in die commandotent naast het vliegveld van Moengo toen alle rioleringen onder de wegen werden opgeblazen door jou eigen troepen, gedurende de nachtelijke uren. Als door een wonder is die rood/witte bus niet teloor gegaan. Wat wil je nog weten?


  Maak melding

 24. Ik hoef het niet te hebben van indianenverhalen en soortgelijke verzinsels.

  Ik stond er zelf bij en keek ernaar!

  Dat is het verschil.


  Maak melding

 25. De dag dat Neus positief wordt draag ik een jurk! Dit zijn de getypte woorden van Paraman.

  Dan komt Paraman die dag uit de kast als travestiet!


  Maak melding

 26. Jammer dat ze jou ook niet hebben opgeblazen yu judas. Parapinto Jij behoort tot de groep landverraders die mijn mooie en onschuldige land Suriname van zijn onschuld hebben beroofd en op de rand van afgrond hebben gezet en daar ben jij trots op. stelletje lafhartige moordenaars.je hoeft geen jurk te dragen ik zal jou een meter touw opsturen dik genoeg om varkens aan op te hangen.


  Maak melding

 27. […] de nota werd in december 1982 de macht in Suriname gedragen en uitgeoefend door Desi Bouterse en Roy Horb. Dit machtscentrum werd bijgestaan door een kleine groep over het algemeen radicale adviseurs. De […]


  Maak melding

 28. Laten we naar de feiten kijken.
  De Lafaard Desi Bouterse heeft een aantal Surinamers laten vermoorden is aan de macht gekomen heeft tijdens​ zijn dictatoriale regeer periode een puinhoop van Suriname gemaakt.
  Toch kiest het Surinaamse Volk deze ordinaire moordenaar als President.
  Hoe dom kan je als volk niet zijn!!!!l


  Maak melding

 29. VERKLARING NAAR DE WAARHEID

  Aan de President van het
  Illegaal Onafhankelijke land
  Suriname
  D. D. Bouterse

  Amsterdam 21-12-2015

  Zeer geachte Excellentie Bouterse,

  Waarom liegt u meneer Bouterse. U verklaart dat in 1980 de Elnt S. Rambocus jouw wilde vermoorden. Dit is niet waar. Je weet bliksems goed wat de waarheid is.
  Ik ga de waarheid aan jouw weer vertellen leugenaar Bouterse:
  Na de illegale coup gesteund door NL. Missie Militair H. Valk had u zelf Elnt. S. Rambocus Bataljonscommandant bevordert. Rambocus deed zijn werk op een zeer democratisch en eerlijke wijze. Bouterse U en uw coup – kompanen waren alleen op macht gefixeerd. Bouterse u en Horp hadden interview op staats – televisie vlak na de coup van 1980 gegeven, dat er een democratische verkiezing zou komen en de militairen gaan terug naar de kazerne.

  Ik kan mij heel goed herinneren toen Elnt S. Rambocus jullie 16 coup kompanen uitgenodigd had om te bespreken. Ik was toen lijfwacht van Elnt. S. Rambocus. Rambocus had aan jullie gevraagd, wanneer komt de beloofde vrije verkiezing en wanneer gaan de militairen terug trekken in de kazerne. Volgens Rambocus stellen veel burgers dezelfde vraag aan Rambocus omdat hij Bataljonscommandant is en de enige overgebleven geschoolde officier bij de Nationaalleger. Bouterse, de vraag van Elnt. S. Rambocus was in de verkeerde keelgat van jullie 16 coup kompanen geschoten. Jullie konden opdat ogenblik geen antwoord geven aan Elnt. Rambocus. Jullie 16 coup kompanen zouden intern overleggen en na een week een passende interview geven op de staatstelevisie. Maar zover kwam het niet. Na enkele dagen stuurde u en uw coup kompanen de Elnt S. Rambocus om de opleiding kazerne Bos Bivak Zanderij te inspecteren. Toen Elnt. S. Rambocus op Bos Bivak Zanderij was gegaan, heeft sergeant Olvers (magazijnmeester van wapenopslag plaats) op verzoek van de zieke Sergeant Majoor Fernandes (was in ziekte verlof sedert de onafhankelijkheid van Suriname wegens dat veel familie van hem waren vermoord in de tweede wereld oorlog en hij had veel heimwee) wapens in de huis van Elnt. S. Rambocus geplaatst. Daarna ging de zieke sergeant majoor Fernandes aangifte doen bij de militaire politie dat Elnt. S. Rambocus wil coup plegen en hij zou ook Bouterse en Horp vermoorden. En dit aangifte heeft de zieke sergeant-majoor Fernandes bij MP Abraham gedaan, want militair politie Abraham was een naaste collega van Bouterse en Horp. Want er was geheime gesprekken geweest tussen Bouterse, Horp, Fernandes en Olvers om Elnt. S. Rambocus te elimineren en daarna gaat Fernandes de plaats van Rambocus innemen.

  De huis van Elnt. S. Rambocus werd onderzocht door militair politie Abraham, waarbij 30 tal uzi’s werd in slaapkamer gevonden. Spoed bericht werd gestuurd naar Bos Bivak Zanderij om hem te arresteren. Opdat ogenblik bevond Elnt. S. Rambocus en een paar van zijn naaste vrienden ergens bij de vliegveld Zanderij in een auto. Als lijfwacht van Elnt. S. Rambocus was ik wegens spoed opdracht in de kazerne van BBZ achter gebleven.

  De militairen die in opleiding op BBZ waren gelegerd, hebben Elnt. S. Rambocus gearresteerd. Hij werd overgedragen aan de MP Abraham. Mp Abraham heeft aan Elnt. S. Rambocus medegedeeld, dat hij op verzoek van Bouterse, Horp en Fernandes hem hebben gearresteerd en bij zijn huisonderzoek veel wapens is aangetroffen. En dat Elnt. S. Rambocus was bezig een coup voor te bereiden met de militairen van de opleiding plaats Bos Bivak Zanderij.

  Elnt S. Rambocus heeft vel geprotesteerd bij mp Abraham. Elnt. S. Rambocus heeft aan mp Abraham gevraagd dat hij in het bijzijnde van Bouterse en Horp de militairen van de opleiding plaats BBZ wil verhoren over de beschuldigde coup plan. Maar Bouterse jij, Horp en Fernandes hebben de verhoor en getuigen verklaring van de militairen van Bos Bivak Zanderij gedwarsboomd. Want Jij wilde de waarheid niet luisteren. Bouterse jij weet bliksems goed, dat Elnt. S. Rambocus onschuldig was in 1980.

  Om de waarheid te verbergen hebben Bouterse en zijn coup kompanen Elnt. S. Rambocus naar Nederland verbannen.

  Ik was ook aanwezig als lijfwacht van Elnt. S. Rambocus op BBZ. Er was geen plannen in 1980 dat Elnt. S. Rambocus een coup wilde plegen en jouw vermoorden leugenaar Bouterse. Integendeel wilde jij Bouterse, Horp, Fernandes en Olvers, Elnt S. Rambocus vermoorden.

  Ik Dewdat Rampadarath Militaire en lijfwacht van Elnt. S. Rambocus ben ook verhoord door MP. Abraham, waarbij ik verklaard had, dat er geen coup plannen was. Ook werd mijn PSU kast alles over hoop gehaald en onderzocht. Er was niks gevonden, dan een pot peper sambal. MP Abraham had mij gesommeerd, dat ik mijn mond moet dicht houden, anders loop ik en mijn familie in gevaar. Daarna werd ik overgeplaatst bij de SSV-Cie om administratie werk te doen.

  Bouterse je snuift dagelijks drugs en je bent schizofrene, welke je denkt dat jij nooit moorden hebt gepleegd. En je bent ook gestraft door god. Kijkt de straf die je dagelijks ondergaat. Je zoon zit gevangen in V.S. (16 jr) en je bent omringt door oplichters, kappers, drugsdealers, misdadigers, financieel-oplichters, dieven, overvallers, smokkelaars, kwadere bedriegers en grootste moordenaar ben jij Bouterse. En al deze personen zitten in jouw geïnstalleerde regering. Al wil je weg van alle ellende die te danken is aan jouw, maar er is geen weg voor terugkeer. Enige wat je kan doen is zelfmoord plegen of dood bloeden.

  Groetjes uit Amsterdam
  Leugenaar Bouterse
  D. Rampadarath
  (Lijfwacht van Rambocus)


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.