Homoparen “braak terrein” sociaal beleid Suriname

15

PARAMARIBO, 12 jul – Het begeleiden van homoparen is een “stukje braak terrein.” Dit zei minister Alice Amafo van Sociale Zaken & Volkshuisvesting, Sozavo, in het parlement. Het project Gezinscoaching is weliswaar specifiek gericht op man-vrouw. Gezinnen behoren er begeleiding te krijgen bij problemen. En homoparen dan, zijn die per se uitgesloten?

Dit vroeg parlementariër Ronnie Asabina. Hij wilde weten of er zoiets is als een antihomobeleid. Dat kon wel eens nodig blijken: “Want in Europa is ‘het’ al een epidemie.” De samenleving moet beschermd worden. Amafo laat het uitstippelen van specifiek beleid aan het parlement over. De democratie heeft het laatste woord. “Het is per slot van rekening het parlement dat de samenleving vertegenwoordigt en standpunten weergeeft van de hele bevolking.”

En de minister dan, hoe staat die persoonlijk tegenover homoseksualiteit? “Ik hang het christendom aan, wij weten waar dat voor staat”, aldus Amafo. Gezinscoaching zelf is nogal nieuw voor Suriname. Het project verkeert nog in de kinderschoenen. En eigenlijk is het nog nauwelijks een succes te noemen. “Het is niet echt geslaagd, Het is nog niet wat het wezen moet, meer een baby die we moeten kweken.”

Bekijk ook:


15 REACTIES

 1. Ronnie Asabina,zie eerst dat de kinderen van het land te eten krijgen en de ouderen hun AVO en niet te vergeten de kinderbijslag voor de families met vele kinderen voor dat je de Europese problemen met hun Homofobie ga bekijken want deze landen leven zeer goed dat ze heel veel van het eten die ze kopen wegsmijten.


  Maak melding

 2. Wat bedoeld deze persoon met anti homobeleid?

  In elke samenleving komen personen voor die homo zijn. De regering dient via de wet deze mensen te beschermen.Omdat zij dezelfde rechten hebben als ieder ander. De wet dient de acceptatie van de medemens te verankeren. Omdat het gezin de basis van de samenleving is wil niet zeggen dat andere samenlevingsvormen geen rechten hebben.


  Maak melding

 3. Hoe durf je een ander buitenspel te zetten, terwijl je hem of haar nooit gesproken hebt. Wat Asabina beweert is pure discrimatie cq racisme. Het enige dat hij wil bereiken is het aanzetten tot haat tegen de medemens.

  Mevrouw Amafo hangt het christendom aan.Ik neem aan dat het christendom naastenliefde predikt en geen haat. Het is aan Amafo om duidelijk stelling te nemen tegen Asabina. Alhoewel binnen het christendom, stikt het van de homo’s en pedofielen.


  Maak melding

 4. Waar Surinaamse parlementariers zich vandaag de dag mee bezighouden, correct beantwoord minister. Laten we eers gewoon aan gezinscoaching (man-vrouw) beginnen en daarna zullen we kijken naar alle andere vormen van gezinscoaching.

  Ik vraag me trouwens af hoeveel homoparen Suriname telt die coaching nodig hebben.


  Maak melding

 5. Loslippig!

  Amafo is loslippig tegenwoordig. Er zijn best gezinnen die begeleiding nodig hebben maar ook ministers hebben dat nodig.

  Minister,
  De meeste 98% van de Homoparen zijn gesettelde mensen. Die hebben hun zaakjes goed voor elkaar en hebben ook de drang om echt vooruit te komen. Die hoeft u niet te begeleiden, die moet u beschermen.
  Dat doet een democratisch gekozen regering.


  Maak melding

 6. De regering is er om haar burgers te beschermen en hen te faciliteren. Het is van belang dat men aangeeft wat met burgers wordt bedoeld. Als ik de uitspraken van de parlementariers over homoseksualiteit leest dan riekt het naar discriminatie. Verder geeft men indirekt aan dat slechts een deel van de burgers van Suriname onder haar verantwoordelijkheid valt. Verstaat men onder Surinaamse burgers: heteroseksuelen, mensen die zich aardig kunnen redden,intelligent en gezond zijn. Alles wat buiten deze categorie valt behoren niet tot burgers van Suriname (visueel gehandicapten, mensen met een beperking, homoseksuelen, mensen afkomstig uit de lagere sociaal economische klasse. Voor hen is er nauwelijks tot geen aandacht, maar ook worden er geen voorzieningen getroffen. Als de minister op een dergelijke manier reageert, wanneer het over homoseksuelen gaat, moet ze dan niet vreemd opkijken wanneer sommige lieden hun eigen recht gaan gebruiken en vinden dat de homoseksuelen in Suriname als paria’s behandeld moeten worden. Homoseksualiteit is geen epidemie. In het parlement heeft men het voortdurend over de democratie in Suriname. Gebruik niet alleen de woorden, maar geef ze ook betekenenis. Aan de parlementariers zou ik willen vragen hoe zij kijken tegen dat mannen die meerdere vrouwen hebben, overal kinderen verwekken en er geen verantwoordelijkheid voor dragen. De christenen binnen het parlement praten daar niet over. Zien het ook als een epidemie? om hun woorden te gebruiken. Terwijl we allen in onze direkte omgeving te maken krijgen met de gevolgen van dit soort gedrag. Zie de verschillende artikelen die handelen over jongeren die in de gevangenis terecht komen. Niet omdat ze het leuk/stoer vinden? Er is iets met hen aan de hand. Een gevolg van bovengenoemd gedrag?Het christendom predikt inderdaad naasten liefde. Weten de parlementariers wat daarmee wordt bedoeld?


  Maak melding

 7. Wat een walgelijke actie van “anosabi”. En deze meneer roept luid dat hij het volk vertegenwoordigt in het parlement. Hij vergeet gemakshalve dat er in elke samenleving andersdenkende en –voelende mensen zijn. Dus JA, hij vertegenwoordigt in het parlement ook mensen die zich seksueel richten op hun eigen sekse. Maar NEE, Assabina voelt zich geïnspireerd door Onze Lieve Heer en wil ons arme en tere hetero’s beschermen tegen die gevaarlijke homo’s, die ons, net als die missionarissen vroeger, tot het Homodom willen bekeren. De heer Assabina, waarvan iedereen in het binnenland weet dat hij zijn vrouwen graag zeer jong heeft, gebruikt grote woorden als “ anti-homowetten” en “het is een ziekte met epidemische vormen in met name Europa”. Nu begrijpt een ieder waarom het christendom voor zoveel ellende in de wereld heeft gezorgd, met navolgers als Assabina. Vergeet hierbij de vele pedofielen niet die de kerk heeft voortgebracht en waarvan het werkelijke aantal slachtoffers door de schaamte nooit bekend zal worden. Ik ben verheugd met de corrigerende woorden van de parlementsvoorzitter, die wat mij betreft nog strenger hadden kunnen klinken. Zo’n luidruchtige en misselijkmakende achterlijkheid mag geen navolging krijgen. Een kenmerk van een chronische ziekte meneer Assabina, is dat de betreffende persoon – psychisch of fysiek – niet, of in mindere mate functioneert. Reken maar, dat de gezonde homo in alle opzichten normaal functioneert in de maatschappij. Ik denk eerder dat bij u, los van de onmiskenbare achterlijkheid, de angst regeert. Hebt u zelf zulke gevoelens? U leeft niet in de tijd dat de Bijbel geschreven werd. Dus verdiept u zich alstublieft, alsof u een echte parlementariër bent, in het onderwerp via moderne geschriften. Een van de conclusies die u als belezende zou kunnen trekken is dat homoparen kinderen hebben opgevoed die geen homoseksuele gevoelens hebben. Een andere conclusie zou kunnen zijn dat de zogenaamde “potenrammers” heel vaak potentiële homoseksuelen zijn. Tot slot; wist u dat de witte racisten in Zuid-Afrika en de VS via geschriften in de Bijbel kunnen aantonen dat zwarte mensen minderwaardig zijn? Herkent u zich hierin?


  Maak melding

 8. En dat noemt zich minister van Suriname. Weinig besef wat dit ambt inhoud. Homo’s zijn ook mensen en die moet je ook beschermen, net zoals ze hun buitenmannen en buitenvrouwen beschermen. Ook Suriname is gehouden de internationale Verdragen te respecteren en kan een bewoner afkomstig uit het binnenland deze niet zomaar vertroppen. Achterlijke mongool. Ik ben zelf geen hom, maar als samenleving horen wij het op te nemen voor deze groep, die anders geaard is.


  Maak melding

 9. “Een mens die haat predikt tegen een ander, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de trlies van vooroordelen en kleingeestigheid”


  Maak melding

 10. Wanneer komt Ronnie Asabina uit de kast en wanneer leest buitenvrouw A-mofo de hoofdstukken over Sodom en Gamorra?

  Wat een minister als haar om een antwoord wordt gevraagd komt ze me: “Amafo laat het uitstippelen van specifiek beleid aan het parlement over. De democratie heeft het laatste woord.”
  Nee Amofo als minister MOET jij je duidelijk uispreken over je beleid en vervolgens hoor je dan wel wat het electoraat er van vindt. Of moet je eerst aan DDB vragen wat jij mag zeggen?

  Hoe het zij Amofo is een visieloze minister met een staart tussen de benen en
  Ronnie Asabina een wereldvreemde en gevaarlijke idioot


  Maak melding

 11. Hij hangt het Christendom aan, en ze zijn zo gelovig als het maar zijn kan maar ze laten Suriname vertegenwoordigen door een massamoordenaar rara hoe kan dat? ze zijn christenen maar ze werken allemaal samen met de man die kleine kinderen en zwangere vrouwe in het dorp moiwana heeft afgeslacht wat voor soort christenen zijn deze huichelaars vraag ik mij af.Amafo heeft met geld van de samenleving haar verjaardag gevierd zo christelijk zijn ze daar in die bananen republiek.


  Maak melding

 12. Beste mensen,
  Ik heb deze discussie gevolgd en voel me toch genoodzaakt ook op dit forum het volgende te melden. Seksualiteit wordt reeds meer dan 60 jaar intensief wetenschappelijk onderzocht. Nog is over dit onderwerp relatief weinig bekend. Onderstaand bericht pretendeert derhalve absoluut niet een volledig beeld te geven. Seksualiteit bestaat uit een reeks van componenten. Hier bespreek ik slechts de lichamelijke en gedragscomponenten en laat, bijvoorbeeld, de erg belangrijke hormonale aspecten buiten beschouwing. Uitgangspunt is dat seksualiteit geen digitaal maar een analoog continuüm fenomeen is. Er bestaat niet zoiets als 100% vrouw of 100% man. De volgende lichamelijke aspecten onderbouwen deze stelling. (a) verschillende mate van beharing binnen de vrouwen- of de mannenpopulatie, (b) verschillende grootte van de clitoris binnen de vrouwenpopulatie, (c) het zich voordoen van interseksuelen (eerder bekend als hermafrodieten, in de volksmond wordt ook wel de term transseksueel (shemale) gebruikt); deze personen hebben zowel vrouwelijke borsten en lichaamsfiguur alsook een volgroeide penis. Sommigen hebben zowel een vagina alsook een volgroeide penis. Ik kan hier nog lang over doorgaan, maar de boodschap is dat lichamelijke kenmerken aangeven dat het onderscheid tussen man en vrouw niet eenduidig is. Seksueel gedrag is een uitvloeisel van genderbewustzijn oftewel “hoe voel jij jezelf”. Genderbewustzijn is een directe resultante van hersenstructuur en hersenfunctie. Hoe dit werkt kun je vaak in kinderen aanschouwen die, met nog volop groeiende hersenen, niet goed weten tot welk geslacht ze behoren en ouders regelmatig angstig worden wanneer een jongen meisjes speelgoed prefereert. In het algemeen corresponderen genderbewustzijn en seksueel gedrag met lichamelijke kenmerken, maar een aanzienlijk deel van genderbewuste homoseksuele mannen en vrouwen leeft gewoon binnen een huwelijk en in een heteroseksuele relatie. Hoe moet de huidige maatschappij (de heer Asabina) omgaan met variaties in (hetero)seksueel gedrag? is de vraag welke hier wordt bediscussieerd! Bovenstaande heeft beschreven dat homoseksueel gedrag correspondeert met en/of bijdraagt aan het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden van het uitvoerend individu. Als tussen partners over homoseksueel gedrag consensus bestaat en tijdens de uitvoering de rechten en vrijheden van anderen niet wordt belemmert, dan behoort dit homoseksueel gedrag tot het integriteitsrecht van het individu. In de privésfeer mag de heer Asabina, zijn grondrecht op vrijheid van geweten en religie uitoefenend, prediken dat homoseksualiteit met wortel en tak moet worden uitgeroeid. De parlementarier Asabina mag echter de integriteitsrechten van de Surinaamse burger niet aantasten. Zijn opmerking of oproep binnen De Nationale Assemblee van Suriname moet daarom ten stelligste worden afgewezen.


  Maak melding

 13. Steven, bedankt voor je reaktie.Ik hoop dat heer Asabina duidelijk het verschil weet te maken tussen Asabina als persoon en Asabina als volksvertegenwoordiger. Hij is niet alleen degene die het verschil niet weet, met hem zijn er nogmeer. Het DNA is geen bacovenwinkel.


  Maak melding

 14. Liefe is liefde, of je nu van een man of een vrouw houdt, wat erg dat homo’s gediscrimineerd worden, je wordt zo geboren,maar ikbegrijp het welin Sur is het een hele erge machocultuur. Accepteer de mensen toch zoals ze zijn.
  De homoparen die ik ken zijn liefdevol, meelevend en erg ruimhartig, en dat kun je niet van iedereen zeggen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.