Conferentie familie en homoseksualiteit bij Surinamers

17

Het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) organiseert in samenwerking met COC Nederland, Stichting Rainbow, De Kringen en IISR een conferentie op zaterdag 4 juni over het thema Familie en homoseksualiteit in de Surinaamse gemeenschap. Het doel van de conferentie is het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in de Surinaamse gemeenschap. De conferentie vindt plaats naar aanleiding van het boek: Verboden liefde – familie en homoseksualiteit in de Surinaamse gemeenschap geschreven door Sandew Hira.

Het boek gaat over de vraag hoe hetero’s in de Surinaamse gemeenschap omgaan met homoseksualiteit. Die hetero’s zijn de ouders, familieleden en vrienden van Surinaamse homo’s en lesbiennes.Sandew Hira heeft op basis van interviews met Surinaamse homo’s, lesbiennes en hetero’s een beeld geconstrueerd van de complexe emoties die naar boven komen als blijkt dat een zoon, dochter, broer, zus, vriend of vriendin zijn of haar homoseksuele voorkeur bekend maakt.Het proces van afstoting, tolerantie en acceptatie komt op een indringende wijze tot uitdrukking in bewogen verhalen die aantonen hoe een gemeenschap verandert als verboden liefdes ontluiken en tot wasdom komen.

Zaterdag 4 juni van 15.30-18.40 uur in Den Haag. Locatie: Julianakerk, Schalk Burgerstraat 217, 2572 TV Den Haag. Aanmelding is verplicht via info@sioweb.nl.

17 REACTIES

 1. Ach Surinamers zijn overal bang voor,en geen volk die oprecht naar openheid streeft.
  Wij Suri’s weten alleen wat schaamte is we zijn opgevoed met een schaamte complex.


  Maak melding

 2. Datra Soul,
  Alle begrip voor mensen met voorliefde voor gelijknamige polen waar overigens niets aan voortplanting uit voortspruit.

  De natuurkunde leert dat gelijknamige polen elkaar afstoten en ongelijknamige polen elkaar juist aantrekken.

  Menselijke zwakheden mogen niet worden verheven tot usance, de Schepper en de schepping tot een gruwel.


  Maak melding

 3. ALLES is Natuurlijk en alles is verklaarbaar. Niets is Onnatuurlijk, want alles wat onnatuurlijk is heeft de kwaadaardige mensheid zelf bedacht en een verklaring gegeven en ondergebracht in hun Bijbel, het boek der kwaad tegen alles wat mensen lief heeft.

  Homosexualiteit is doodnormaal, dit was al zo sinds het ontstaan der levende wezens en kwam ook in de oudheid veelvuldig voor. Neem een voorbeeld aan Jezus, hij lag met zijn discipelen aan tafel, daarnaast was hij polygaam, want hij had diverse vrouwen allemaal van lichte zeden, om een paar te noemen, maria Helena Christina etc. Dus wat is fout en wat heeft de slechte overheersende mensheid bedacht om haar gelijk te krijgen en om zijn medemensen te onderdrukken?????

  Wie heeft het recht om andere levende wezens zijn wil en leefwijze op te dringen terwijl hij- of zijzelf ook een levende wezen is, een product van de baarlijke Natuur zelf. Niets is lelijk of mooi, alles is Natuurlijk. Wat voor de ene mooi is hoeft dat niet voor een ander te zijn, wat inhoudt, dat niemand een oordeel over een ander zijn ziens- en leefwijze mag vellen. Het is waanzinnig brutaal en uiterst arrogant om te denken dat men meer is dan een ander. Zo arrogant en brutaal staat dit ook in de oorspronkelijke Biblia, maar toen er op een gegeven moment een legio aanhangers niet meer eens was met het wreedaardig en onmenselijk bestel van de Bijbel ontstonden er splintergroepen, die door de HoofdKerk „sektes” werden genoemd. Dat betekent „groep personen verenigd rond een religieus idee, of een religieuze leidersfiguur, meestal als afscheiding van een grotere godsdienstige stroming“.

  Begin alvast de bijbel het raam uit te gooien en de verkondigers erachteraan, dan heeft u meteen het hoofdprobleem opgelost. Dat is bevrijding van Uzelf en de rest volgt vanzelf.

  …..Het leven is een prachtig- en een eenmalig geschenk van de Natuur, aangezien de Natuur de oorsprong aller leven is, de enige ware kenner van de levenscycli. Ook de kennis en de kracht van de Natuur is in het onderbewustzijn van elk levend wezen aanwezig. Een ieder heeft een eigen stroomversnelling (levensbestemming en levensbeschouwing) en door toe te geven aan stroomversnellingen van kwaaddenkenden en kwaadwillenden bekennen wij een zwakheid die wij in werkelijkheid niet kennen noch bezitten, doch wel creëren door de kracht van de verbeelding. De mens zal in dit eenmalig aards bestaan gemoedsrust vinden wanneer de oplossingen en handelingen in harmonie met de eigen aard en doeleinden worden gebracht. Houdt daarom voor altijd in gedachten dat het slagen in het leven een combinatie van elementen inhoudt. Men dient dus ieder in zijn eigen waarde te laten en zich niet laten meeslepen door mensen en organen met allerlei walgelijke denkwijzen, die eerst maar zelf de hand in eigen boezem moeten steken. Tracht dit te begrijpen en u zult ervaren dat dit alles best meevalt.

  En Schamen??? Waarvoor??? omdat men een boeler-, flikker of mietje wordt genoemd??? Wat maakt dat nou uit, u bent het of u bent het niet, nou ennnn?? Ieder zijn geaardheid wordt door de Natuur bepaald!!!! Denk er goed om, dat kwaadaardige personen gewone stervelingen zijn die zonder leider niet kunnen overleven, omdat kwaadaardige personen over het algemeen geestelijk bekrompen zijn”. Zelfs de goedgetrainde breinen in de samenleving die ook het voornoemde predikaat van geestelijk bekrompen verdienen zijn meestal mensen met enorme academische kennis, doch bezitten geen geestelijke kennis noch gezond verstand. Ook al is men professor, dominee, paus, arts of wat dan ook, men dient niet als logisch aan te nemen dat degene, die veel geleerd heeft ook over een gezonde dosis verstand beschikt. Verstand is iets op zich dat niet in academische normen kan worden uitgedrukt.

  Ik heb liever een homo te vriend dan een gelovige die de boel besodemietert. Mijn ervaring is dat homomensen heel zachtaardige en lieve mensen zijn, zowel mannen als vrouwen. Dus mijn tip, laat deze mensen met rust, ook zij zijn een speling van de Natuur zoals een ieder, en ze doen niemand kwaad. Ze zijn nu eenmaal van een andere geaardheid dan wat voor normaal wordt aangenomen door de zogenaamde eerbare mensheid. Oh ja, by the way, al de priesters, kardinalen etc., bijna allemaal homo’s, moeten dan ook de Kerk onmiddellijk verlaten, want homo’s zijn niet welkom in de katholieke kerk. Dus weg met die gasten!! Hoppah opgeruimd staat netjes. En vluchten heeft geen zin, want ik sta klaar bij de achterdeur om de vluchtenden te begeleiden naar hun Heiland voor een leefbare wereld. En dat doe ik vrijwillig, ik wordt er niet voor betaald. Lief hè?

  Ik vraag me soms wel af hoeveel eeuwen het gaat duren voordat de in het verleden onderdrukte Surinaamse volkeren geheel herstelt zijn van het trauma dat zij al die eeuwen hebben opgelopen. Begin te werken aan bevrijding van uzelf, want een goed begin is het halve werk. Wie zonder zonde is..gooi maar de eerste steen. Babies zijn de meest onschuldige wezens ter aarde en met stenen gooien kunnen ze evenmin. Wie durft dan te gooien?? Wie de schoen past trekke hem aan.

  django


  Maak melding

 4. DrSoul, als wij het zo goed weten, moeten we er toch wat aan doen. Wij weten altijd wat er fout is aan de Surinaamse mentaliteit, maar doen er niets aan. Hulde voor de organisatoren van deze conferentie, zij proberen tenminste wat te doen.


  Maak melding

 5. Homo betekent “mens”, dus alle mensen zijn gelijk. Dus waar maken homo tegenhangers zich druk om, laat deze mensen in hun waarde. Stel, je hebt zelf een kind wat blijkt anders geaard te zijn, zou je die dan buiten zetten en verachten? Tenslotte heb je het zelf gebaard en blijft het toch je kind. Schaam je als je deze mensen niet wilt erkennen. Ook zij hebben hier niet om gevraagd.Bemoei je met je eigen sores, en laat leven wat leeft.


  Maak melding

 6. Ik ben een gematigd persoon, altijd op zoek naar compromissen en heb mijn naaste lief.
  Maar homo’s daar moet ik niets van weten, noch hebben.
  Waarom schiep God Adam en Eva als eerste mensen? Man en vrouw!
  Eert Uw vader en moeder. Niet eert uw vaderS of moederS. Homo’s mogen adopteren. Arme, arme kinderen van hen. Hoon zal hen ten deel vallen op school.
  Tegenwoordig moet en mag alles. Diefstal van grond is zelf niet meer terug te draaien las ik onlangs op deze site.
  Vroeger stuurden ze melaatsen naar een onbewoond eiland. Wat mij betreft mogen ze
  dat ook doen met lesbo’s en homo’s.
  Griekenland kan wat eilanden verkopen en daar sturen we alle homo’s en lesbo’s naar toe
  Je moet het niet hardop roepen want dan kijken sommigen je boos aan, maar velen denken er zo over echter zij durven dit niet meer naaar buiten te brengen.
  Bespreekbaar maken. Een lachertje.
  Welke sukkel heeft de kastdeur open laten staan. Dicht die deur.
  Ik roep het hardop en schrijf het.


  Maak melding

 7. De mens die een hekel hebben tegen homo’s zijn zelf niet uit de kast {over een half uur kom ik uit }en ze doen het ook nog stiekem zo als het bekent is gaan vele naar de parken en bossen of sexyshop .80% zijn hetero ’s die het stiekem doen .Dat is ondergrondswerk .vaak willen ze dat je dingen moet doen die ze niet eens thuis krijgen .en ook in voetbalverenigingen ,enz vaak waar mannen onderling zogenaamd kinderspel met elkaar doen en voordat je het weet gaat de bij in de bloem . ik ben zelf ervoor uitgekomen en ik ben trots dat ik het ben ,en ik schaam me er niet voor . ik ben wie ik ben .loekoe joe srefie fos joe e loekoe wan trawan.


  Maak melding

 8. Als er een god bestond dan zou die jou het eerste straffen. Imbecielen zoals pico horen niet tussen mensen te leven. En welke god schiep wat? en wie zijn adam en eva? Allemaal sprookjes uit het grote sprookjesboek dat bijbel heet.

  ma no spang wan dei wan sma o priet yu skin gi, yu japie japie.


  Maak melding

 9. Ik heb zelf niets tegen Homo’s . Maar dat die mensen in de gelegenheid wordt gesteld om
  te trouwen, dat gaat mijn te ver. Het huwelijk is voor mijn heel heilig en moet altijd blijven voor MAN en VROUW.
  Doordat de Homo’s en Lesbo’s niet kunnen vermenigvuldigen , vraag ik me zelf af als deze mensen zich zelf niet moeten afvragen
  of we een afwijking hebben. Ik denk dat een diepgaand onderzoek gedaan moet worden bij deze mensen. Ik hoop dat een onderzoeker zich gaat verdiepen op deze materie.


  Maak melding

 10. Pico,Mag ik jou dan ook een kortzichtig mens noemen? je bent geen gematigd persoon,wat je uit kraamt is onwetendheid,angst,haat.
  Het is niet te hopen dat jouw kinderen of kleinkinderen ontdekken,dat ze homo zijn.

  Kawfre,
  U heeft niet begrepen wat ik bedoel,ik heb het over de Surinamer in het algemeen die met homoseksualiteit geen raad weet,ze willen er niet over praten of willen er niets van weten
  omdat ze zich schamen het is nog steeds taboe onder de Surinamer.Zoals Pico dat aan geeft is precies wat ik bedoel.Hij houdt van zijn naaste maar moet niks van homo’s hebben
  in zijn ogen is de homofiele naaste,geen mens.Ik kan het weten ik heb homo’s in de familie.


  Maak melding

 11. Wat een gedram over homofilie.

  Is het perse de bedoeling dat wij hier in dit land massaal overgaan tot het bestijgen van elkaars ruggen?


  Maak melding

 12. @ Hofdom, Jouw naam geeft al aan hoe dom je bent. Wat is het topppunt van sadisme? dat is HOFDOM. Picolet blijf zo door fluiten totdat jouw fluitje het begeeft, want dan zal je anders piepen.

  Wreker


  Maak melding

 13. @paraman, Jij vergeet voor het gemak dat er ook homo’s in jouw familie voorkomen. Ik weet wie jij bent, jij huichelaar van laag allooi. Wel lachen met de gasten, maar het echt met hen menen zit er niet bij?

  Dat jij een ander zijn rug bestijgt is jouw pakie-an, maar het is niet zo dat iedereen het ook doet. Geef gewoon toe dat je ook homofiele neigingen hebt,want niets is een mens vreemd. Sta je ook smorgens voor de spiegel je haar te kammen, deodorant te spuiten en je dure geurtjes en jezelf te bewonderen en bevredigen?

  Jouw nicknaam zegt het al. jij bent paraman, dus iemand die paranoia is. Dus wees eerlijk en beken!!


  Maak melding

 14. @Klaas-jan
  Goeie reactie van jou, want wat paraman beweert met,”het gedram over homofilie en of het perse de bedoeling is dat wij hier in dit land massaal overgaan tot het bestijgen van elkaars ruggen?”, is een belachelijke opmerking. Een ridicule opmerking vraagt ook om een dito antwoord. Dus Klaas-jan, petje af.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.