Regentijd

26

Iwan BraveDoor Iwan Brave – Toen ik besloot – na veel malen van uitstel – eindelijk weer eens te gaan maaien, liet de maaimachine het afweten en brak ook nog de regentijd aan. Zo zie je maar weer: van uitstel komt afstel. De machine is inmiddels gerepareerd, maar vanwege de overtollige neerslag is het erf nu te drassig geworden en blijf ik vooralsnog aankijken tegen veel te hoog gras.

De maaimachine had ik tweedehands gekocht, dus was het eigenlijk een kwestie van tijd dat hij me in de steek zou laten. De verkoper had uiteraard geen garantie gegeven maar wel een adres waar ik terecht kon. Toen de reparateur belde dat hij klaar was, vroeg hij bijna op het nerveuze af wanneer ik dacht dat ding te komen afhalen. “De mensen hebben geen geld meer en komen hun apparaten niet afhalen”, verklaarde hij later. “Dan kunt ze toch weer verkopen”, zei ik opmonterend. “Wie heeft geld om nu zoiets te kopen?” bleef het even pessimistisch klinken.

Het bracht me bij de nu al befaamde woorden van president Bouterse: “Dat is het verschil.” Dat zei hij steeds repeterend bij de algemene beschouwingen in het parlement toen hij allerlei genomen ordeningsbeslissingen noemde tegenover omissies van de vorige regering. “Ik ga niet in die chaos werken”, verklaarde Bouterse het nog niet zichtbare verschil na negen maanden. Ik geloof hem graag. Maar vooralsnog is “het verschil” fors voelbaar in onze portemonnees. Sedert de devaluatie van de SRD met twintig procent zijn prijzen overal met nog hogere percentages de pan uitgerezen. De ‘moordende’ brandstofprijzen hebben voor een domino-effect gezorgd.

Er zijn aanmerkelijk minder files tijdens spitsuren. Als je voorheen voor vijftig SRD tankte, dan kon je met enige economisch tact de werkweek wel vooruit, maar nu is het na twee dagen alweer bijtanken. Voor dat bedrag zette de pompbediende voorheen ook de tankslang vast en ging een andere klant tussendoor helpen. Nu wordt het in een mum van tijd handmatig afgehandeld. “Zo snel!” is de geijkte grap die ik soms luidruchtig maak en weet daarmee toch nog een lach op de meestal somber kijkende gezichten van andere klanten te krijgen. En nog altijd geef ik twee SRD’tjes fooi, want mijn standpunt is: blijf ook gul in moeilijke tijden.

Ik tracht nu zoveel mogelijk te fietsen naar het werk. En echt niet alleen maar uit sportiviteit, zeer zeker ook uit bezuinigingen. Aanvankelijk alleen als ik dagdienst had, maar nu ook bij avonddiensten. Gewoon goed uitkijken ’s avonds en zoveel mogelijk een veilige route aanhouden. Elke keer als ik de fiets heb genomen, ervaar ik een dubbele overwinning; ik heb dan niet alleen brandstof bespaard, maar ook conditioneel erbij gewonnen! Want sowieso werd ik toch maar dik van almaar achter mijn bureau en het stuur zitten.

Maar ja, nu is de regentijd aangebroken en is het aantal fietsbewegingen alweer drastisch afgenomen. Geloof me; in de Surinaamse regen valt er geen eer te behalen in je ijdele pogingen droog te blijven. Als het naar beneden komt, dan met bakken tegelijk. En het vergt ook een andere huishoudelijke timing. Bij gebrek aan aanhoudend zonnige perioden is de wasmand overvol en raak ik door mijn schone kleren heen. Dus als daar ineens de zon er is dan is het dagplan omgooien en kleren wassen.

Al met al ervaar ik regentijd als een van de prettigste perioden. Door het kletterende gesuis voel ik me ultiem geborgen en hoef nergens heen; het prettige en dankbare besef van een (niet lekkend) dak boven je hoofd. En het scheelt aanmerkelijk in een boomrijke omgeving. Is er voor even een zonnepauze, dan glanst al het groen en fluiten de vogels opgewekt als dankbetoon voor de algehele opfrissing. Dat is het troostende verschil met economische malaise in een betonnen jungle.

Iwan Brave

26 REACTIES

 1. Iwan Brave pretendeert alsof het de schuld is van Bouterse dat de benzineprijs zo hoog is. Als ik de column van Brave nader beschouw dan lijkt het alsof de economische crisis alleen in Suriname heerst en dat het allemaal de schuld is van Bouterse.
  In de ogen van Iwan Brave heb je Suriname en daarnaast heb je de wereld terwijl we allemaal weten dat Suriname een onderdeel is van de wereld. Elke economische schommeling op internationaal gebied is derhalve ook te merken in Suriname. Bouterse heeft weliswaar macht in Suriname maar die macht reikt niet verder dan de nationale grenzen ergo, Bouterse is absoluut niet in staat de economische ontwikkelingen buiten de landgrenzen te beïnvloeden.

  Brave is zeer pretinteus en is bezig
  valse en onjuiste informatie te verschaffen.
  Dit heb ik ook in zijn eerdere colums kunnen constateren
  Uiteraard mogen we niet ontkennen dat het leven in Suriname duurder is geworden en dat
  we het met zijn allen in onze portemonnee voelen is daar dus het gevolg van. Maar geen enkel land ontkomt aan de crisis dus Suriname ook niet. Dat Bouterse toevalling nu president is van Suriname staat daar absoluut los van.
  Europa doet er alles aan om straks niet meegesleurd te worden in de financiële crisis die Griekenland heeft gecreëerd. Alle andere europese landen blijven maar geld pompen in de bodemloze put van Griekenland.
  Daardoor worden wij in Europa de dupe van.

  Naast de gestegen olieprijzen zijn alle
  vaste lasten en verschillende gemeentelijke belastingen gestegen .
  Iemand met een modaal inkomen moet alle zeilen bijzetten om financieel nog rond te komen. Dan heb ik het nog niet over de mensen met een minimum inkomen.
  In Nederland rijzen de voedselbanken de pan uit omdat de minima maandelijks niet meer uitkomt. Ook wij in Nederland betalen de volle pond voor de benzine. Bijna honderd euro voor een volle tank (60 liter) is belachelijk.
  Europa staat mede dankzij Griekenland voor de deur van een nieuwe economisch crisis die zijn weerga niet zal kennen. Er zal een sneeuwbal effect ontstaan waardoor andere europese landen in de problemen zullen raken.

  In Amerika is de nationale staatsschuld
  $ 9000.000.000.000 dat is 9000 miljard Amerikaanse dollars. Dat is ongekend.
  Ondanks de mooie beloftes van Obama zijn in Amerika de armen nog steeds arm en de rijken nog steeds rijk.
  Amerika zit nog midden in een economische crisis. En Bouterse is niet de baas van Europa of van Amerika.
  We mogen inderdaad niet ontkennen dat in Suriname het leven duurder is geworden maar
  indien wij het gaan vergelijken met andere landen dan doet Suriname het zeker niet slecht.
  Iwan Brave is geen domme man dus ik weet absoluut zeker dat Brave ook op de hoogte is van het bovenstaande en dat hij beter weet maar om Bouterse als pispaal voor de gestegen prijzen de gebruiken scoort natuurlijk heel makkelijk.
  Ik denk dat Brave nog schrijnender verhalen zou tegenkomen indien hij een column zou wijden aan de economisch toestand van Amerika en de rol van Obama daarin, maar daar zal Brave uiteraard zijn vingers niet aan branden.
  Er zullen nu mensen zijn die denken dat Iwan Brave zelf wel bepaalt aan wie hij zijn column wijdt. Uiteraard daar ben ik het ook absoluut mee eens.
  Maar mijn mening is dat een gewaardeerd columnist als Iwan Brave zich niet op deze manier moet laten kennen door zijn vooringenomenheid en zijn persoonlijke frustraties en verachting jegens Bouterse om zijn column te ontsieren met allerlei halve waarheden.


  Maak melding

 2. @de recencist

  Nergens heeft Iwan DDB expliciet de schuld gegeven en ja de internationale olieprijzen spelen ook een rol, maar de grootste en vooral de blivende prijsstijging hangt samen met de devaluatie van 20% en de verhoging van de government take.
  Ook ga je voorbij aan het feit dat de sterke stijging van grondstoffen DDB juist in de kaart speelt want hij krijgt dan meer van IAmGold, Suralco en Staats. Een extratje voor DDB dat waarschinlijk groter is dan het staatstekort waarop DDB zijn belastingmaatregelen baseerde.

  Aangezien de rest van je verhaal over andere landen dan SME gaat en niets toevoegd aan bovenstaande volstaat deze reactie om jouw verhaal naar de prullebak te verwijzen.


  Maak melding

 3. @Recensist

  Ik ben ook niet altijd fan van Brave gezien zijn “selectieve” verontwaardiging, maar misschien kan je het ook positief bekijken.

  Als Iwan Brave dit nog 4 jaar lang volhoudt en er verder geen incidenten komen met de huidige machthebbers, is hij in persoon het bewijs dat de huidige President een transformatie heeft gemaakt van dictator naar democraat.

  Maar mijn verwachting is wel dat Iwan doorgaat met het treiteren en natuurlijk hoopt op een confrontatie. Want dan pas ben je nieuwswaardig in Suriname. Ik verwacht daarom ook dat hij het in de buurt van OW&V zal zoeken aangezien die minister bewezen heeft over een kort lontje te beschikken.


  Maak melding

 4. Reageerder #1

  Dat was een hele vlotte reactie op deze column, misschien heeft deze persoon hem daarom niet goed kunnen lezen. En misschien is dat ook de reden van de vele missers in zijn/ haar bijdrage.

  Dat de columnist zeer ‘pretinteus’ zou zijn (pretentieus?)en valse en onjuiste informatie verschaft, is een zware beschuldiging die niet op feiten is gebaseerd en waar ik geen bewijzen van terugvind in de reactie.

  Van iemand die zichzelf ‘de recencist’ noemt, mag je wel een objectieve en goede inhoudelijke beoordeling verwachten. Volgens mij wordt hier bedoeld ‘recensist’ hoewel het juiste Nederlandse woord ‘recensent’ zou zijn, maar dat geheel terzijde. Suggereert Brave dat de economische crisis de schuld is van Bouterse? Nee. Hij wijst op wat Bouterse als president van het land zegt en doet, en wat daar de resultaten van zijn.

  In de column lees ik een verslag van het (dagelijks) leven in Suriname. De slogan van Bouterse wordt tegen het licht gehouden. Het ‘verschil’ (CHANGE) waar hij steeds op wijst, maar in de praktijk slecht merkbaar is. Let wel, de financiële crisis en de wereldwijde effecten daarvan waren al lang aanwezig – en het einde is nog lang niet in zicht. Tegen deze achtergrond moeten de uitspraken van (de nieuwe) president Bouterse gehouden worden.

  Zou de columnist ook over de landsgrenzen moet kijken en de gevolgen elders in deze column moeten betrekken? Dat lijkt mij niet evident, de effecten zijn algemeen bekend. Deze column gaat over Suriname (!) en de wijze waarop het land bestuurd wordt, ook midden in een tijd van wereldwijde economische crisis. Suriname vergelijken met Europa en Amerika getuigt van weinig realiteitszin.

  In een democratie moet een regering kritische geluiden verwachten, en ook dat het gecontroleerd wordt. Door parlement en pers. Zolang iedere vorm van kritiek direct neergeslagen wordt of tot zulk defensief gedrag leidt, is dat een duidelijk signaal.


  Maak melding

 5. Hier moet Suriname het van hebben, zgn. onafhankelijke pers of columnist die zich beroept op persvrijheid.

  Diezelfde persvrijheid die wordt misbruikt om hele en halve leugens te verkondigen, het volk op te hitsen, feiten te verdraaiien en bestuurders te beledigen.

  En wanneer we onszelf gaan afvragen hoe het komt dat het volk zich zo apathisch gedraagt, dan is dit de oorzaak.

  Goed we weten ook dat ieder een belang heeft, Iwan zijn belang is om de waarheid zoveel mogelijk te verkrachten.

  Iwan heeft een missie, maar zal schromelijk falen, want de Surinamer is inmiddels klaar wakker en laat zich geen knollen voor citroenen meer verkopen.


  Maak melding

 6. ai mie boi weer zo een leeghoofd die deze moordenaar wil beschermen.
  Natuurlijk weten we dat er niet in sranan alleen crisis is dat hoeft deze recencist ons niet in geuren en kleuren te vertellen.
  Maar kom toch de malaise waar suriname nu in is heeft zeker te maken met deze waardeloze regering met aan het hoofd de domste president allertijden.


  Maak melding

 7. Voor degenen die mijn posting niet geheel snappen; economisch gezien is het suriname sinds 1975 niet goed gegaan. Wij hadden in Suriname een schijn monetaire stabiliteit omdat deze werd gefinancieerd door donorgelden vanuit Nederland.
  Nu dat is weggevallen merken we eigenlijk nu
  pas hoe belabberd de economie van Suriname eigenlijk ervoor staat. Met de huidige wereldwijde financiële crisis erbij zou het zelf Obama, Rutte of wie dan ook niet lukken om de financiële dip waarin Suriname zich nu in bevindt op korte termijn te bezweren.
  Degenen die denken dat Bouterse verantwoordelijk is voor de huidige financiële dip waarin Suriname zich bevindt is niet alleen kortzichtig maar heeft ook een
  gemis aan economische kennis.
  Wanneer ervaren economen van IDB en IMF beweren dat ze gematigd positief zijn over het financieel beleid van de huidige regering en dat de economische vooruitzichten voor Suriname er rooskleurig eruit zien dan is dat mij veel meer waard dan postings van mensen hier op dit forum die denken veel economische kennis te beschikken maar hun reactie op dit forum eigenlijk het tegendeel bewijzen.

  Wanneer ik vind dat de columns van Iwan Brave weleens doordrenkt zijn van persoonlijke frustraties en
  vooringenomenheid dan heeft dat niks te maken met het verdedigen van Bouterse maar mijn mening is gebaseerd op beweringen van onafhankelijke economische specialisten van IMF en IDB die een positiever kijk hebben op het financieel beleid van de regering Bouterse/Ameraali dan Iwan Brave.

  Risti, wanneer jij vindt dat Bouterse een leeghoofd is dan zal het wel zo zijn.
  Maar dan heeft die leeghoofd het beter gedaan dan jij en ik want die leeghoofd is president van Suriname. Voor de rest
  voel ik mij niet geroepen om Bouterse te verdedigen.

  nr 5, bedankt voor de tip. Moet inderdaad recensist zijn. Bij deze gecorrigeerd.


  Maak melding

 8. Iedere normaal denkend mens reken iemand af op zijn daden en vooral wanneer het gaat om een recidivist. Die aanhangers van Bouterse reageren alsof Bouterse melaats verklaard word terwijl deze man een geschiedenis heeft van slopen, achteruitgang moorden en dictatuur.
  M.Doorn jij denkt dat heel suriname zo dom is als die ezels van ocer die hun ziel verkopen aan een massamoordenaar voor een bord eten plus 25 srd nog geen 7 euro .


  Maak melding

 9. Prachtig Iwan,
  als het niet zo serieus was,zou ik in lachen uit barsten.Maar de regering heeft inderdaad met haar maatregelen alle zekerheden van Vene op drijfzand geplaatst.Je komt heel moeilijk tot plannen en dan is er altijd de alom aanwezige djoeka die vies naar je kijkt.De sombere gezichten bij de pomp hebben maar één gedachte in hun achterhoofd.Wegwezen uit de drassige bodem waarin we beland zijn.Elders kan het onmogelijk slechter gaan.Daar valt er wellicht zelfs wat te maaien.

  Cobie.


  Maak melding

 10. @M. Doorn

  Hoepel toch op met je emotioneel geblaat en onzin.

  Als je van mening bent dat een artikel onjuistheden bevat dan moet je aangeven wat volgens jouw onjuist is, waarom en wat er wel had moeten staan.

  Dom, leugenachtig en emotieel geblaat draagt nergens toe bij.


  Maak melding

 11. Ik reed net door centrum Paramaribo toen plotseling 3 geblindeerde en gepansterde auto’s onder begeleiding van 6 motoragenten het verkeer aan de kant duurde. In een van de gepansterde en geblindeerde auto’s zat President Bouterse met lijftwacht.
  Ik kan mij niet heugen dat Venetiaan zich ooit door Paramaribo verplaatste. Wat een onzin. In Nederland rijdt minister president Rutte met de fiets naar zijn werk en Bouterse moet in een stoot gepantserde 100.000 usd SUV naar zijn werk.
  En dat is het verschil.


  Maak melding

 12. M. Doorn,

  De Surinamer is inderdaad klaarwakker en heeft geen cent te makken.

  Hoe krijg jij die onzin uit je pc. je bent dan echt niet goed in je hoofd.

  Ik kom in de afgelopen maand alleen maar Surinamers die de toekomst niet meer zien zitten en naar het buitenland ( USA, Antillen of Nederland) willen.

  De Surinamer is na 9 maanden Bouterse inderdaad klaarwakker.


  Maak melding

 13. no.1,3+8.
  Zelf ben ik geen econoom maar ik geloof er niet in dat je winst behaald als je in een neergaande wereld economie gaat devalueren.Daarmee wordt het nog moeilijker voor de bevolking om te overleven.Laat staan koopkracht te behouden.Want de tweede baan die de vieze pres.voorstaat,komt niet door de algehele financiële situatie van de ondernemingen.

  Cobie.


  Maak melding

 14. Henk molenaar zegt

  “Ik kan mij niet heugen dat Venetiaan zich ooit door Paramaribo verplaatste.”

  Daar heb je gelijk in, die man zat de hele dag in zijn ivoren toren presidentje te spelen, hij wist totaal niet wat onder het volk speelde.

  Henk je spreekt fronters die hun belangen hebben zien wegvagen, terecht dat deze corrupte bende het niet meer ziet zitten. ze dachten Suriname in hun bezit te hebben nu willen ze allemaal verkassen, opgeruimd staat netjes.

  Ik daarentegen spreek genoeg vaderlandslievende Surinamers die hun schouders onder het zware werk willen zetten want het land moet eindelijk een keer duurzaam ontwikkeld worden.

  Dat is het verschil.

  Ach neus de imbeciel, aangeven wat onwaarheden zijn in het artikel hoeft niet, van Iwan weten de meeste al dat hij in strijd leeft met de waarheid en dus nooit aan zal toekomen een objectieve stuk te schrijven.

  Wikileak ik denk niet dat heel Suriname dom is, dat doe jij al. Wat ik wel weet, dus niet denk, is dat jij zo gek bent als een deur.


  Maak melding

 15. Henk Molenaar,

  ik kom in Nederland heel veel Surinamers tegen die het in Nederland niet meer zien zitten en die naar Suriname remigreren.

  Die mensen die je tegenkomt zijn zeker mensen die op Front hebben gestemd en nu niet meer de kans hebben om hun corrupte gedrag voort te zetten en uit de pot eten.
  Dan is het begrijpelijk dat deze mensen het land verlaten. Op zoek naar wat eigenlijk.
  Nederland, Amerika en Nederlandse antillen
  zitten zelf in een economische malaise.
  Het is poer broekoe, weer broekoe.
  Overigens zit Nederland ook niet op deze mensen te wachten. Het motto van de regering Rutte is namelijk ‘vol is vol’.
  Nederland is geen Nederland van vroegger meer waar alles en iedereen welkom was.


  Maak melding

 16. Heb je die achterlijk ezel weer op nummer 15,toen Bouterse jullie nodig had als stem vee was hij wel onder het volk, nu rijdt voorbij in zij dure pantser wagen met honderden bewaking.
  Lees op parool.nl Suriname jaar na stembus ontevreden volk, duurder land.
  M.Doorn mist realiteitszin.


  Maak melding

 17. Beste M. Doorn.

  Met jou valt geen enkele redelijke discussie te voeren als Bouterse/NDP groepie.

  je bent echt een hopeloos geval.


  Maak melding

 18. De recencist op 8 zegt

  “Voor degenen die mijn posting niet geheel snappen;”

  Maak je niet druk dat zijn er heel veel op waterkant. Begrijpend lezen is niet hun sterkste kant.

  He Iwan hopelijk zijn we een tijdje van je geklets verlost want de benzine prijzen kelderen in Suriname.


  Maak melding

 19. @ de recensist

  Graag gedaan en een leuke poging maar de argumentatie is niet overtuigend en gebaseerd op vergelijkingen die mank gaan. Zelfs voor mensen met weinig kennis van de economie bestaat er nog zoiets als gewoon logica.

  Ditmaal wordt Bouterse vergeleken met Obama, deze laatste zou het er ook niet beter vanaf gebracht hebben tijdens deze ‘financiële dip’ waarin Suriname zich bevindt. Het is bijna lachwekkend als het niet serieus bedoeld was.. De enorme uitdagingen waarvoor Obama (op het wereldtoneel) gesteld werd vergelijken met een financiële dip in Suriname. En dan beweren dat zelfs Obama het niet beter zou hebben gekund.

  Feiten verzamelen op het internet over economie kan iedereen, dat maakt iemand nog geen expert of deskundige. Een land besturen gaat niet alleen over economie. En logisch nadenken is niet een ieder gegeven..


  Maak melding

 20. Expat,

  Dank voor jouw reactie.

  Is het niet logisch om te denken dat
  de huidige financiële positie van Suriname het gevolg is van een falend beleid van alle vorige regeringen? (inclusief regering Wijdenbosch)

  Is het niet logisch om te denken dat Suriname onvermijdelijk in financieel zwaar weer zou raken nu de ontwikkelingshulp vrijwel geheel is opgedroogd?

  Is het niet logisch om te denken dat het nu erg nodig is om impopulaire maatregelen te treffen?

  Is het niet logisch om te denken dat regering Venetiaan ruim tien jaar de tijd heeft gekregen om orde op zaken te stellen echter een financiële wanorde heeft achtergelaten?

  Is het niet logisch om te denken dat onder de gegeven omstandigheden geen enkel ander leider binnen een jaar orde op zaken zou kennen stellen? (Of je moet familie zijn van Merlijn te tovenaar)

  Is het niet logisch dat de Surinaamse bevolking geduld moet betrachten mbt tot de economische ontwikkeling?

  Is het niet logisch om te denken dat sommige mensen wonderen verwachten van deze regering?

  Is het niet logisch om toe te geven dat de huidige regering, gezien de gegeven omstandigheden het niet al te slecht doet?

  Expat,

  Je doet voorkomen alsof logisch nadenken niet voor iedereen is weggelegd maar
  daarmee ben je zeer clichématig bezig.
  Logisch denken kunnen we namelijk allemaal maar de kunst is om verder te kunnen kijken
  dan Suriname en daardoor een wat evenwichtiger beeld te scheppen mbt de internationale economische verbanden.


  Maak melding

 21. Beste meneer de recensist,

  Met waardering en respect deze laatste reactie gelezen! Een heel genuanceerd verhaal waar ik met genoegen op in wil gaan.

  Misschien is het goed om eerst 2 dingen uit elkaar te halen. Dat het onder de gegeven omstandigheden geen makkelijke opgave is om orde op zaken te stellen in Suriname is een, en daarnaast de vraag hoe Bouterse het doet c.q. dat er niemand in de hele wereld te vinden is die het beter zou kunnen doen dan hij.

  Over het eerste punt zijn we het eens, allicht. Het tweede punt wordt al wat dubieuzer. En ik dacht dat de discussie daarover ging.

  Dat geen enkel land op zichzelf staat is logisch. Voor handel en economie ben je immers afhankelijk van andere landen, het zou dan niet logisch zijn te verwachten dat de grootste financiële crisis in de wereld ongemerkt aan Suriname voorbij gaat. Daarover verschillen wij niet van mening.

  Dan het volgende. Dat de nieuwe regering het land in een deporabele staat heeft aangetroffen. Dat lijkt me geen nieuws. Sterker nog, in de verkiezingstijd is daar uiteraard ook campagne op gevoerd. Het verschil maken! Na een klein jaar (opnieuw) aan de macht lijkt het mij niet meer dan logisch dat er een tussentijdse evaluatie plaatsvindt..

  Bouterse heeft, voor zover ik weet, inderdaad geen toverstaf. Het is dus niet reëel te verwachten dat de boel inmiddels helemaal op orde zou zijn. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om (de contouren van) resultaten, acties die in gang zijn gezet, gedragingen en handelingen van de regering. Geven die het vertrouwen op een betere toekomst en hoe passen die binnen de verkiezingsbeloftes?

  Daar is veel aandacht voor en wordt nauwgezet gevolgd. Door parlement en pers. Dat is logisch lijkt me. Hopelijk levert het ook nog iets op. De wijze waarop met kritiek uit de maatschappij wordt omgegaan toont in mijn optiek de volwassenheid van de regering en de bereidheid ook echt het verschil te (willen) maken.


  Maak melding

 22. Expat,

  Het doet mij goed om te lezen dat er nog mensen zijn die hun mening goed kunnen beargumenteren. Dank daarvoor.
  op dit forum kom je jammegenoeg regelmatig
  meningen van mensen tegen zonder enige vorm van onderbouwing.

  Jouw mening is duidelijk en ik wil tenslotte
  als volgt op reageren.
  Dat er zowel voor- als tegenstanders zijn van de huidige regering is onvermijdelijk.
  Aan welk kant men staat is sterk afhankelijk vanuit welk gezichtspunt men de dingen bekijkt. En daar is dus absoluut niks mee.
  Waar het om gaat is dat wij elkaars meningen kunnen respecteren zonder met allerlei scheldwoorden te strooien.


  Maak melding

 23. @de recensist

  De kreet “economisch gezien is het suriname sinds 1975 niet goed gegaan.” komt uit de lucht vallen en wordt niet goed onderbouwd. NL heeft daar niet mee te maken dat begrip gaat over het eigen BNP. En dat is juist helamaal niet zo slecht gegaan de laatste jaren zoals jij met je vergelijking met Obama suggereerd. Ten eerst kregen we onder Veni zelfs een komplimentje dat we zo weinig last hadden van de Fin.crises.
  Je verhaal over Obama raakt kant nog wal. Aangenomen dat je werkelijk doelt op die periode dan is de fin.crises min of meer voorbij en wat dan rest is de enorme stijging van basis prijzen. Wel daardoor krijgt de schatkist erorme extra bedragen omdat goud, bauxiet en olie veel meer opbrengen. Dus DDB enorm veel meer geld krijgt. Belasting maatregelen die hij trof zeer vreemd zijn en de devaluatie nergens opslaat.
  Laten we gewoon eerlijk zijn die hele devaluatie is gewoon een truukje dat Wonderboy heeft ingefluisterd. Alle consumptie is import in USD, alle opbrengsten uit mijnbouw voor de staat is in USD. Alles van FISO is in SRD. Een klein kind ziet de grap al. Je belooft ze 20% meer SRD en ze zijn blij. Vervolgens devalueer je met 20% en per saldo verdienen ze in USD net zo veel als voorheen.
  Slimme grap want de ambtenaren gaan er in USD niet op vooruit, maar de overheid krijgt wel meer belasting door de staffels, de binnenlandse overheidsuitgaven dalen met 20% (ziekenhiuzen bv).
  Kortom er was geen enkele reden voor de devaluatie. Het was gewoon een achterbakse truuk van DDB en hoefdoodskistdraadnageltje.

  Ook ga je met je opmerking: “Wanneer ervaren economen van IDB en IMF beweren dat ze gematigd positief zijn ” volkomen de mist in Deze uitspraak hebben ze wel moeten doen omdat DDB toen nog maar net begon, het beleid van Veni waarover ze positief waren noodgedwongen door DDB werd voorgezet omdat niemand in zij kluppie kapabel is voor de job dus ze alles maar bij het oude lieten. Ja dan krijg je het voordeel van de twijfel en dat is exact zo verwoord voor wie diplomatieke taal kan lezen. Het woordje gematigd staat er echt niet voor niets.

  Ik zou dan ook willen afsluiten met de opmerking dat niemand jouw postings van 8, 21 & 23 kan begrijpen om de doodeenvoudige reden dat het onbegrijpelijke nonsense is.
  Net zoals de aangevoerde redenen voor de devaluatie volkomen onzinnig zijn.


  Maak melding

 24. Neus,

  Ik kan het mij levendig voorstellen dat jij
  moeite hebt om te begrijpen wat de dieper gelegen bedoeling is van mijn reactie.
  Het is overigens zeer grootmoedig van jou om toe te geven dat mijn uiteenzetting boven jouw pet gaat en dat je er niks van snapt.
  Weinigen zouden dat hebben gedaan.
  Dat is ook absoluut niet erg.
  Het is namelijk niet iedereen gegeven om de diepere economie te doorgronden.
  Economie heeft te maken met allerlei factoren en omstandigheden. Wanneer je
  je voornamelijk concentreert op 1 aspect binnen de economie dan is de kans groot dat je conclusies trekt die niet geheel juist zijn.
  Het ambtenarenapparaat bijvoorbeeld is een
  enorme kostenplaatje voor de overheid en heeft wel degelijk invloed op het verloop van de economie.
  De inkomsten worden door dit enorme kostenpot bijna geheel opgeslokt.
  De regering Venetiaan heeft dit enorme kostenplaatje niet het hoofd kunnen bieden en dat geldt tot nu toe ook voor de huidige regering.
  Eerlijk gezegd doe jij jezelf enorm tekort, uit jouw reactie kan ik uitmaken dat jij
  wel degelijk enige kijk op zaken hebt.
  Je geeft zelf al aan dat de toekomst van Suriname wel degelijk rooskleurig eruit ziet (toenemdne inkomsten uit delfstoffen)
  en dat o.a. de IDB ook tot deze conclusie is gekomen. Wat dat betreft zitten jij en ik op dezelfde frequentie.
  Alleen het is niet verwachtbaar dat er binnen een jaar resultaten zullen zijn.
  Als ik Suriname met een mens mag vergelijken dan zit Suriname nog in de kruipfase.
  Die fase moet nog overwonnen worden voordat we gaan spreken van een volwassen economie in Suriname.

  Laten we afwachten wat de stand van zaken is over vier jaar. Dan hebben we een beter en realistischer kijk op zaken en dan hebben wij ook de mogelijkheid om met zijn allen eventueel de regering weg te stemmen of niet.


  Maak melding

 25. @recencist

  Je gebruikt veel woorden maar het heeft weinig inhoud. Feitelijk kom je niet verder dan jezelf ophemelen en een opmerking over een veel te groot ambtenaren apparaat.

  Niemand zal ontkennen dat het ambtenaren apparaat te groot is en onnodig veel geld opslokt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen economiese ontwikkeling was. Immers dat gaat mn over de groei van het BNP en de omvang van het ambtenaren apparaat gaat ove een andere zaak, nml de verdeling van het BNP.

  Jammer genoeg ben je zo zelfvoldaan dat ook deze korte reactie die kort maar krachtig aangeeft dat jij het vermogen mist om bepaald economiese zaken goed te duiden en onderscheiden je waarschijnlijk volledi zal ontgaan.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.