Persvrijheid in Suriname: kom niet aan de overheid

29

PARAMARIBO, 17 mei – Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting mogen, maar niet ten koste van alles. Daar komt een verklaring op neer die is uitgegeven door de afdeling Voorlichting & Informatie van het presidentieel kabinet. Informatie die ten doel heeft het regeerbeleid te destabiliseren, is uit den boze.

Sommige media lijken het juist daarop aan te sturen. “De wijze waarop de kranten De West en Dagblad Suriname menen inhoud te moeten geven aan de persvrijheid is betreurenswaardig”, stelt Voorlichting & Informatie. De twee media zijn dan ook enige tijd niet uitgenodigd voor onder meer persconferenties. Journalistenvereniging SVJ vindt dat de persvrijheid in het geding is en dat de regering geen recht heeft tot straffen.

Volgens Voorlichting & Informatie moeten journalisten erkennen dat “persvrijheid nimmer kan/mag betekenen dat er bewust onjuiste informatie de samenleving wordt ingestuurd met de bedoeling het beleid van de president en de regering van Suriname te destabiliseren.” Het moeten dan wel journalisten zijn “die hun verantwoordelijkheid kennen en doordrongen zijn van de rol van de media in een samenleving.”

29 REACTIES

 1. “Informatie die ten doel heeft het regeerbeleid te destabiliseren, is uit den boze.”

  Wie wil nog tegen beter weten in volhouden dat de jaren 80 van de vorige eeuw niet terug is?!

  Destabiliseren noh?!


  Maak melding

 2. Moeten wij dit zien als een verkapte dreiging.
  Die figuren die nu aan de macht zijn in suriname vergeten één belangrijk aspecten,en dat is hun verleden wat Bouterse met de vrije pers in Suriname heeft gedaan overtreft alles,ook toen dacht men het zijn onze jongens en wij zijn surinamers maar toen ze hun ware gezicht lieten zien was het leed niet te overzien. Daarom roep ik alle rechtgeaarde surinamer op om waakzaam te zijn.


  Maak melding

 3. Nederland

  In Nederland is de persvrijheid vastgelegd in artikel 7 van de Nederlandse Grondwet:

  Artikel 7

  Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.
  Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

  Hoewel dus nooit vooraf toestemming nodig is voor enige publicatie, moet de auteur wel rekening houden dat hij achteraf kan worden aangeklaagd als zijn publicatie bijvoorbeeld smadelijk, lasterlijk of discriminerend is, of aanzet tot haat. Dit is wat met het in artikel 7 van de grondwet genoemde “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet” wordt bedoeld. Persvrijheid neemt dus niet de verantwoordelijkheid voor hetgeen gepubliceerd wordt weg.
  [bewerken] België

  In België bepaalt artikel 25 van de gecoördineerde Grondwet van 7 februari 1831 : ‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.’

  Daarnaast wordt uitdrukkelijk de vrijheid van meningsuiting gestipuleerd in artikel 19 : ‘De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.’

  De ergernis omwille van de media censuur en de heffing van zegelrechten op onder meer dagbladpublicaties vóór 1830, droegen sterk bij aan het ontstaan van België.

  Om maar twee voorbeelden te noemen.


  Maak melding

 4. En met dit verkapte dreigement is ook meteen de boodschap afgegegeven.

  Nog even en alle berichten moeten door de stofkam van weer een of andere ballotagecommissie en zal bepaald worden wat t volk lezen mag , waar ,wanneer en hoe.

  En dus de censuur weer ingesteld, it,s just a matter of time.

  Wordt vervolgd, moro e doro.


  Maak melding

 5. Correctie want het moet zijn DES-Informatie die ten doel heeft het regeerbeleid te destabiliseren, is uit den boze.

  Dat moet gezegd zijn.

  De afgelopen 10 jaar heeft De west elke actie van de oppositie in de DNA of daarbuiten beschreven als een scenario om Suriname rijp te maken voor een gewapend in grijpen door NDP.

  Nu wordt elke actie van de regering omschreven weer omschreven als een scenario om wat voor reden dan ook.

  De vlugschriften van de West kan je toch onmogelijk als een serieuze media beschrijven.

  De west is als front, ze zijn zelf jaren bezig geweest met verschillende scenario’s maar hebben nogsteeds niet door dat niets werkt tegen de Kankantrie NDP, die blijft groeien en groeien en is met elke des-informatie sterker geworden.


  Maak melding

 6. Met andere woorden, je mag alleen mooie dingen over de president schrijven, niet bijvoorbeeld dat het een megalomane lawman is die denkt dat hij boven alles verheven staat. Niet dat het wel opvallend is dat hij steeds en altijd ziek is, dat hij nergens verschijnt. Neen, men mag niet onderzoeken dat bijvoorbeeld het artikel uit de New York Times over de banden die Chaves met FARC onderhoudt misschien betrekking hebben op Suriname.Of hoe het zit met de import van Toyota Prados ga zo maar door. Maar er is nog altijd internet, er is nog altijd het buitenland, die kan informeren en dat zal zeker moeten toenemen. Burgers hebben recht op informatie, ook als die negatief blijkt en over de overheid gaat.


  Maak melding

 7. Trouwens de kop van het artikel is zo suggestief als ik weet niet wat.

  “Persvrijheid in Suriname: kom niet aan de overheid”

  Iemand die niet van wanten weet, zou dus denken dat de overheid de pers verboden heeft om kritische te zijn richting de overheid, terwijl de overheid alleen vraagt om objectief te zijn en dus verantwoordelijk om te gaan met die persvrijheid.


  Maak melding

 8. Dit geldt evenzeer het koppel Vene/Sar., die onder andere dito media uitkozen met wie zij wel/niet communiceerden. Overigens was het niet Bouta, die tot twee maal toe het programma “Suriname Vandaag”, dwarsboomde.

  Geven jullie mij een heel grote brik hoor!!!

  Sommige hypo’s zijn heel selectief bezorgd.


  Maak melding

 9. Begin!

  Het begint er al aardig op te lijken. Zo begint de dictatuur altijd. Elke journalist moet zijn werk naar behoren kunnen doen,ook al vallen de klappen aan de kant van de regering.


  Maak melding

 10. De president kan, mag, niet, liegen en bedriegen.,, valse beloftes doen..

  hij moet verplicht ten alle tijden oprecht eerlijk alle informaties door te geven aan het volk..

  Hij moet vrij zijn van alle vormen van criminaliteit eerlijk mens vader lijder van het volk..

  hij moet verplicht zijn mensen te benoemen/ontslaan die zonder enige vorm met jus/pol in aanmerking zijn gekomen,zonder enig veroordeling zonder vuile vingers..

  pres. stel je zelf als voorbeeld..

  oordeel niet om veroordeeld te worden..

  We leven in een vrij democratiesch land,waarbij ieder mens het recht heeft zijn vrije mening te uiten en jij kan ze niet tegen werken..

  dat is demo-cratie als je het leuk vind of niet.


  Maak melding

 11. Persvrijheid in Suriname.
  Dit onderwerp is onder voortdurende internationale aandacht en houdt volgens deskundigen qua ontwikkeling gelijke tred met het nivo van het land en is een der belangrijkste graadmeters van een stabiele en juiste functionering van de gemeenschap als geheel. En in Suriname zal het ongetwijfeld niet anders zijn. Mijn bescheiden advies aan de SVJ is om in ieder geval zelfreinigend te werken en er voor te zorgen dat diegene die zich journalist menen te noemen en lid zijn van de SVJ aan een code worden gehouden. Het gaat er om dat het niet wordt overgelaten aan de individu of het medium ( radio /krant / tv /etc) maar dat er aan journalistieke kwaliteits-beheersing en ontwikkeling wordt gedaan op grond van een code of ethics welke dan de meest belangrijke toets moet zijn om over een eventuele misstap van een medium te oordelen. En uiteraard moet deze code bekend zijn bij de regering en dient er een voorziening te zijn op grond waarvan de SVJ daar waar nodig kan optreden. Soms om de journalist te verdedigen maar ook natuurlijk om hem aan te spreken of zelfs te straffen indien nodig. Het is van belang dat er dus niet alleen naar buiten maar ook naar binnen wordt gewerkt. Wellicht dat de regering stimulerend beleid kan maken om alle daarvoor in aanmerking komende beroepsgroepen aan te zetten tot deze ontwikkeling. De vooruitgang van het land en vooral ook het onderwijs ( respect voor beroepen etc) is er bij gebaat en zal internationaal zeker tot meer respect leiden dan thans het geval.

  Roy P Bottse ( Curaçao)


  Maak melding

 12. LOOK WHO’S TALKING!!!

  Zelf wel allerlei leugens de wereld insmijten, maar als een ander het doet (of zou doen), dan is die zelfde wereld te klein.

  De overheid moet eerst zelf eens leren om de waarheid te vertellen.


  Maak melding

 13. Trouwens waar was deze jokersvereniging toen Tokkie het hele journalisten korps intimideerde en beschuldigde dat ze geinfiltreerd zijn door criminelen, waar waren deze grapjassen toen Sardjoe doodleuk had toegegeven dat hij de pers niet meer te woord staat, waar waren deze kwakzalvers toen Vene opdracht had gegeven om een programma die op het punt stond uitgezonden te worden te stoppen.

  Is deze SVJ een uit de dood verrezen front vereniging die deel uitmaakt van de destabilisatie scenario.

  Wat een klucht.


  Maak melding

 14. Zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Als het werkelijk zo is dat het regeringsbeleid wordt onterecht wordt bekritiseerd door beide dagbladen, dan is er in een parlementaire democtratie en rechtsstaat maar een weg: richting de rechter.


  Maak melding

 15. M.Doorn, je ziet die balk in je eigen oor duidelijk niet omdat je verblind bent door domheid, zoals al die houtluizen die zich laven aan de kakanktri van Desi-nformatie. Deze regering is net als de PVV wel klappen uitdelen maar niet kunnen incasseren. Stop met het verdedigen van censuur want anders verdien jij het ook niet jouw achterlijkheden hier te spuien op een open internetforum.


  Maak melding

 16. deze overheid hoeft niet te vrezen dat voor destabilisatie van hun beleid door de pers. ze hebebn de pers niet nodig, ze doen het helemaal zelf. de overheid moet het op diverse fronten beter doen. ddb moet niet zn hele (schoon)familie aan een baan helpen. hij moet ook geen leugens verkondigen. wanneer hij uit zn slof schiet in een bijeenkomst moet de band niet ingenomen worden. als de overheid zuiver in de leer zou zijn was deze bedreiging niet nodig geweest. triest eigenlijk dat dit soort zaken de afgelopen 10 jaar geen issue waren. wat heeft ddb in 1982 gedaan met de mensen die voor destabilisering zorgden van zijn formidabel beleid. die hebben daarna nooit meer iets gezegd.


  Maak melding

 17. ” Er is geen waarheid en is slechts perceptie”

  Dus ieder heeft zijn eigen waarheid en daarom is er persvrijheid.
  Er bestaat niet iets als een ‘ beetje dood’ een ‘ beetje zwanger’ of een ‘ beetje persvrijheid’.

  Met andere woorden: Limbi is zeker niet de aangewezen persoon om uit te maken welke kranten/journalisten niet de waarheid schrijven of valse informatie in de krant zetten.

  Gewoon met je poten van journalisten afblijven en ze hun werk laten doen ook als doen ze slecht werk.


  Maak melding

 18. Zijn hele smoelwerk lijkt op suggestief.
  Iedereen die aan de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid komt is verkeerd bezig laat dat duidelijk zijn.@ parapinto op nummer 10 dat weet jij jou nog goed te herinneren heel goed van jou prima. Kan jij ook nog herinneren dat er journalisten zijn vermoord door jou criminele president omdat zei een andere mening hadden dan die crimineel Bouterse, kan je nog herinneren dat kranten, radio en televisie gebouwen met zwaar militaire matrieel in brand zijn geschoten door de huidige president en zijn criminele bende? om die redenen maakt men zich nationaal en internationaal bezorgd over de koers die deze recidivist aan het bewandelen is. Ook toen reageerde veel surinamers zoals jij en M.Door het nu doen, ze keken allemaal de andere kant op. de schade van dit alles is na 31 jaren nog steeds te zien in mijn geliefde land suriname.Het zou Parapinto en M.Doorn heel goed doen als ze meerderheid van de reactie hier op dit net goed lezen, en ze goed laten doordringen tot hun kronto ede misschien worden ze iets verstandiger.


  Maak melding

 19. Er is geen waarheid zegt henk molenaar, die gedachtegang kan ik heel goed bij je begrijpen, het verbaasd me ook maar dat je “waarheid” goed kan schrijven.

  Het is de plicht van elke journalist de waarheid achter na te gaan en alszodanig objectief te communiceren. Dat zou iets moois zijn, journalist hoort op een persconferentie A en gaat doodleuk C communiceren, wat ook nog bezijdens de waarheid is.


  Maak melding

 20. @ M.Doorn ik hoop dat jij een kijkje neem op http://www.obsession-magazine.nl
  Lees wat er gebeurd wanneer de macht naar iemand hoofd is gestegen, lees wat er gebeurd wanneer iemand zich omringt met alleen maar ja knikkers.
  Volg de discussie van de baas van IMF Strauss-kahn dan kan je lezen wat macht met een mens kan doen ex president clinton was ook zo geval.


  Maak melding

 21. @M.Doorn ,
  Lees reactie op nummer 26 en klik op politie korps stortte- door- coup- suriname.
  Korps politie Suriname en Bouterse gaat niet samen omdat Bouterse KPS heeft vernederd in de jaren 80 sterker nog er staat een bloed monument om de plaats van hun hoofd bureau.
  M.Doorn je kan gewichtig en geweldig hier lopen doen maar jij kent jou eigen geschiedenis niet goed je lul maar een uur in de wind en je komt alleen maar met vooronderstelling en nooit met feiten.vene heeft volgens jou opdracht gegeven op een programma te stoppen,Bouterse heeft opdracht geven op kranten tv gebouwen in brand te schieten en hij heeft journalisten vermoord, dan verwacht ik dat jij zeer kritisch zou moeten zijn richting Bouterse maar in plaats daarvan hang jij vene op.Ik snap jou niet meer M.Doorn en volgens mij snap jij jou zelf ook niet meer je bent zo tegenstrijdig als het maar zijn kan.Het zal niet lang meer duren dat ook jij zal onderduiken want niemand kan winnen van de waarheid, die is altijd sneller dan die leugens van jou die iedere dag hier op dit net op de korrels worden genomen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.