Suriname is alles behalve een rechtsstaat

32

PARAMARIBO, 11 mei – Suriname is alles behalve een rechtsstaat. Dit zegt president Desiré Bouterse. De rechtsstaat waar wetten gelden wordt al tijden onder de mat geschoven. Onder meer de zogenaamde organieke wetten die de grondwet voorschrijft, zijn nooit ingevoerd. Het gaat om niet minder dan negentig.

Dat valt vorige regeringen te verwijten. Dat nu parlementariërs van de oppositie constant ‘schending van de rechtsstaat’ roepen, is dan ook uit den boze. “Zij waren een belangrijk deel van de vorige regering, die ervoor kon zorgen dat er verbetering kwam in de positie van onze natie en wetgeving”, zegt Bouterse. Wetten als die op het Constitutioneel Hof, voorgeschreven door de grondwet, bestaan gewoon niet.

“Ik concludeer dus dat zij het dan niet zo nauw namen met de rechtsstaat en vind het dan niet kloppen dat men suggereert dat wij ons daaraan schuldig maken”, aldus Bouterse. Hij belooft de wetten binnenkort te presenteren aan het parlement. Er staat ook al een nieuwe grondwet klaar. Parlementariër Shailendre Girjasingh vindt dat Bouterse ook zichzelf te verwijten heeft. Hij zat jaren in het parlement, maar had het te druk met het boycotten van vergaderingen.

32 REACTIES

 1. Natuurlijk weet de oppositie dit ook maar zwijgt daarover uiteraard als het graf.
  Critici van deze regering dus ook de oppositie gebruiken bewust verkeerde informatie en kwalificaties om de huidige regering in diskrediet te brengen.

  Het is maar hoe het ze uitkomt dat volgens critici de ene keer de Surinamers ‘domme ezels’ zijn en het andere moment de ‘arme surinaamse bevolking’ , als deze critici maar hun gelijk kunnen krijgen.

  Kritiek mag je hebben maar wees daar evenwichtig in. Deze huidige regering is niet de meest ideale regering en ze laten ook wel steken vallen.
  Maar naar mijn mening is (gemeten vanaf 1975)
  deze regering de meest vooruitstrevende met een toekomstvisie die Suriname economisch naar een hoger plan kan brengen.


  Maak melding

 2. De rechtsstaat waar wetten gelden wordt al tijden onder de mat geschoven.En zeker in de jaren 80-87 Herr Bouterse.Ik word heel boos en verdrietig als ik deze man over democratie en rechtstaat hoor praten bah.
  Hij wil maar niet inzien dat je eerst moet boeten voor strafbare feiten die je begaan hebt in een rechstaat,eventueel spijt betuigen,en dan als volwaardig burger (President)mee mag doen.Heeft deze man geen vrienden,echte vrienden die hem de waarheid kunnen vertellen?.

  En tegen de dames en heren die vinden dat dit
  feit al 30 jaar geleden heeft plaats gevonden
  zeg ik,praat dan nooit meer over de slavernij en de Hollander want dat is al 300 jaar geleden en sterker nog jullie waren er niet bij, dus oogjes dicht,snaveltjes toe slaap lekker.


  Maak melding

 3. Look who’s talking. Hoe kan Bouterse verklaren dat Suriname alles behalve een rechtsstaat is? Als er één de rechtsstaat om zeep geholpen heeft dan is het wel Bouterse. Bouterse denkt dat hij de enige is die Suriname kanredden. In elk geval niet van de economische ondergang. Het zou hem geval sieren als hij verklaart niet capabel te zijn leiding te geven aan een land.


  Maak melding

 4. Wat bezield deze man?
  De man die alle wetten en regels van de democratische republiek suriname heeft geschonden durft te zeggen dat suriname geen rechtstaat is.Wie zijn de mensen die deze megalomaan idioot adviseren daar ben ik echt benieuwd naar.


  Maak melding

 5. Een crimineel die over rechtstaat heeft!!
  Schei toch uit lullo.

  Kijk even terug in de spiegel en vraag aan je zichzelf over rechtvaardigheid.

  Ga naar de hel!!!! en wie weet dat je daarginds ook genegeerg wordt.


  Maak melding

 6. Hoe is het in god’s naam mogelijk dat een domme achterlijk dictator, massamoordenaar dictator van de mulo school een heel land in zijn macht heeft? zijn de suriname echt zo dom of heeft het inderdaad met de minderwaardigheidscomplex te maken of de zogenaamde slaafse houding.


  Maak melding

 7. Tja, wat je je hiervan zeggen. Deze man heeft dree ai. Een typisch voorbeeld van een dief die klaagt dat er gestolen wordt. Minachting van de bevolking. Ach zij hebben hem gekozen. Ik denk dat deze man achter de plee is gedoopt met strontwater uit een poo


  Maak melding

 8. Hoor die sukkel die zelf lak heeft aan de wet. Die zelf allerlei essentiele instituten als rekenkamer omzeep hielp. Die zelf jaren lang als lid van de regeringspartij of oppositie zich had moeten inzetten voor die wetten, die een crimineel hoofd maakt van een prive leger, die veroordeeld is met 11 jaar, die ….. we kunnen wel 10 A4-tjes doorgaan.

  Belangrijker is de constatering dat DDB ook hier weer de schuld altijd bij anderen legt. Hij is geweldig, hij maakt geen fouten, ….

  Na eerst de belediging van de DNA en vervolgens de excuses doet DDB hier de zoveelste beschuldiging. Excuses zijn niet meer acceptable, hij heeft al aangegeven er niet van te begrijpen en zich niet te willen houden aan de parlementaire regels. Hij is en blijft een straatvechter uit een achterbuurt.


  Maak melding

 9. Parlementariër Shailendre Girjasingh vindt dat Bouterse ook zichzelf te verwijten heeft. Hij zat jaren in het parlement, maar had het te druk met het boycotten van vergaderingen.

  En daar werd hij niet stil van want hij heeft een plaat voor zijn kop.Die hele 4 uur durende verklaring is alleen maar om de schoolmeester uit te willen hangen.

  Het is net Feyenoord. Roepen van “Geen woorden maar daden”. Maar ondertussen alleen gebakken lucht verkondigen.


  Maak melding

 10. Meneer Bouterse,

  We zijn het met u eens! U heeft het goed en krachtig weergegeven. We hebben al jaren geschreven en gezegd: de vorige regering heeft de rechtstaat naar de knoppen geholpen.Suriname verkeerde weer in de toestand als voor de staatsgreep! Niemand luistere naar elkaar, iedereen was te druk met hun eigen ego en positie.

  Rechters zoals Anand Charan, advocaten zoals Truideman en Moerhoe, notaris Soerdjbalie zijn de mensen die door corruptie en vieze spelletjes Surinaamse rechtstaat hebben gesloopt!

  Deze rechter heeft zelfs een verkrachter van een kind van 12 jaar vrij laten gaan omdat ex rechter Truideman, nu advocaat ervoor gezord had dat er een politieman werd omgekocht waardoor de dader door vormfout is vrijgegaan.

  Meneer Bouterse, we zijn blij dat u uw beloftes nakomt. Rechter Charan bepaald zelf zijn eigen regels. Zo is deze rechter door een oplichter omgekocht om niet naar de bewijzen van de benadeelde te kijken. Nu deze foute rechter onder het vuur ligt, geeft hij rijkelijk toe fout te hebben gehandeld. Dit gebeurde op 15 en 16 febr 2011 in Nickerie.


  Maak melding

 11. Zolang de wetten er niet zijn dan maar een kleptocratie installeren.Met de huidige economische omstandigheden zijn we gauw een afrikaanse land.Ook daar komen de leiders uit de hemel vallen.

  Cobie.


  Maak melding

 12. Mooi dat er een nieuwe grondwet klaar ligt meneer Bouterse, maar zorg er wel voor dat deze niet gebaseerd is op de bijbel, dan pas wordt er een goed begin gemaakt met heroriëntatie en herstructurering van land en volk, teneinde eendracht met alle in Suriname levende bevolkingsgroepen te verkrijgen in denken-, voelen-, doen en laten

  Het doel van het leven is door het leven voor een ieder te veraangenamen en dan niet volgens het democratisch recht(=neo-religieus recht) waarin de meerderheid überhaupt bevoordeeld wordt en de minderheid moet dan het gelag betalen. Neen…maar men dient volgens het Natuur recht te handelen waarin iedere individu of groep het recht heeft van leven volgens haar empirisme of anderszins, hetzij op persoonlijke basis dan wel groepsgewijs (het Aller recht), dus elkeen komt aan zijn trekken.

  Men zegt : Je kan niet iedereen gelukkig maken noch tevreden stellen”. Maar wie is men? Dat is zomaar gezeik in de ruimte van filosofen die de klok hebben horen luiden en niet weten waar de klepel hangt, want op basis van menslievendheid is elk aardse probleem oplosbaar.

  In uw democratisch wereldje wordt de minderheid achtergesteld ten opzichte van de meerderheid die er met allerlei landscadeautjes beloond worden en bij betrapping verdwijnen bijna alle aanklachten allengs in de doofpot zonder dat er een haan naar kraait. Dat is typisch religieus denken en doen.

  In het systeem van het Natuurrecht komen alle partijen aan bod, of men nou tot de minderheid of tot de meerderheid behoort, ieder gaat er op vooruit, het is samen of niets, want het land, ook c.q. de wereld, is van iedereen als gegeven door de Natuur, teneinde deze aardse Natuur voor een ieder leefbaar te houden/gestand te houden en er samen iets moois van te maken in vrede en harmonie. Het mag niet waar zijn dat de zogenoemde verliezende partij(en) de zak verdienen en maar genoegen moeten nemen met niets. Dat is egoïstisch..ikke ikke en de rest kan stikken, dat is ook goddelijk- oftewel godsdienstig gedrag.

  De Natuur heeft verzorging nodig, zo ook iedereen omdat wij afkomstig zijn van de baarlijke Natuur zelf. Laat de bomen maar omkappen dan vergaat het Suriname later tot een Sahara en laat die God die u aanbidt maar geheel achterwege want die wist niet eens dat de aarde rond was, volgens Gods 1ste bijbel van vroeger was de aarde zo plat als een Sestertiën. Het waren letterlijk en figuurlijk de rijke stinkerds. Dat waren de massa moordenaars die begraven wensten te worden in hun eigen kerk dichtbij god en met de volledige permissie en vergiffenis van deze via de hoofddader (kerkvoogd). Deze liggen onder de zoden in hun zogenaamde zelf gewijde grond en ter aarde besteld met zelfbedachte regels, ritus en kerkwetten o.a. kerkgeheim en kerkelijke zwijgrecht. Hiervan is de uitdrukking „rijke stinkerds“ van af geleid, een lijkengeur in de kerk van de moordenaarsbende!!

  M.a.w. wanneer een pater of prediker een doks van achteren pakt (sodomie) en daarop zijn lusten botviert mag dit niet verder verteld worden volgens hun kerkwet, het moet tussen vier muren blijven ongeacht of aard van de (mis)daad.

  Ik neem aan dat u weet dat u een maniak aanbidt Delano, en deze niet bestaande maniak die ook wel god wordt genoemd staat achter al zijn maniakken. Is dit de reden dat mensen zoals u het geloof aanhangen om later gevrijwaart te worden van hun reeds begane misdaden en zelfs nu nog?!

  Zolang mensen zoals u onverantwoordelijkheid promoten ten opzichte van hun onderdanen en nageslachten, door ze te voeden of achter te laten met de grootste leugen aller tijden (dat is god en de verhalen bijbel) te ondersteunen en deze deel laat uitmaken van “wie wel en wie niet beleid”, dan zal in dat geval het Surinaamse volk nimmer rust kennen, maar slechts kommer en kwel en dat allemaal zal geschieden namens jullie toegeëigende god.

  Ik zal voorlopig uw democratie vorm niet eruit spitten maar slechts één voorbeeld aanhalen. Het is precies zo gesteld met kerkgangers in de kerk, allemaal kleine groepjes in een grote groep, want onderling gaat de ene niet met de ander om daar het iemand is van laag of ander allooi of etc. en de hypocrisie die gelovigen tentoon spreiden doet denken aan professioneel acteerwerk.

  Het gevaar komt van en door mensen zoals u, want tevens met u bestaan op dit moment een heleboel Boutersen die paraat staan en hun kans afwachten om toe te slaan en om ook hun eigen voordeeltjes(de buit) te realiseren volgens het religieus principe “èlk voor zich en god voor ons allen”. Dus de zonen van Jakob verraden u zo zonder blikken of blozen, en zij zullen u zo in de put smijten en u verkopen aan een rechtmatige slavenhandelaar(d.i.Justitie).

  Betracht te allen tijde rechtvaardigheid, en rechtmatigheid dient slechts een administratieve formaliteit te zijn.
  Volgens het V.O.C.; “de beste manier om een neger gevangen te nemen is door een neger zelf”. Justitie is een boevenbende….. en boeven pakken boeven…ook gij Brutus moet eraan geloven!!!


  Maak melding

 13. Onderstaand is duidelijk, de huidige regering praat niet alleen, maar doet ook. Ik blijf het zeggen de huidige regering is misschien wel het beste wat Suriname ooit is overkomen.

  Lees maar de reactie van Randjietsing, hun denkwijze en zie de reactie van de President. 20 jaar Front regering, wat hebben ze van mijn geliefde land gemaakt, niets en nogmaals niets.

  Vene wil van de DNA een strijdtoneel maken, terwijl wetten juist ingevoerd moeten worden.

  Aan de negativisten wil ik zeggen, wen er maar aan, front komt nooit meer terug. Ze hebben een les gekregen van 5 uur, zag je vene zitten als een boer die kiespijn heeft. Ze weten niet eens wat ze overkomt.

  De President gaat niet naar de DNA, maar als ie gaat heeft hij wel wat te vertellen.

  “Bouterse geeft DNA lijst ontbrekende wetten om Suriname rechtsstaat te noemen 11 May, 20:00

  President Desi Bouterse in De Nationale Assemblee President Desi Bouterse heeft De Nationale Assemblee een document aangeboden van negentig ontbrekende wetten die volgens de grondwet nodig zijn. Pas als deze wetten er zijn kan de staat Suriname een rechtsstaat genoemd worden. “De regering hecht veel waarde aan de rechtsstaat. Een rechtsstaat is de aanwezigheid van modern en samenhangend stelsel van wetten en daarvan afgeleide regels”, zei Bouterse dinsdag in het parlement.

  Het document van de president bevat een lijst van wetten, die ontbreken en wetten die verouderd zijn en aangepast moet worden aan de tijd. “Ik denk dat we erg veel haast moeten maken met deze basiswetten”, zei het staatshoofd.

  Ontbrekende lijst
  In de lijst van ontbrekende en verouderde wetten zijn opgenomen wetten voor onder andere De Nationale Assemblee, de grondwet, wetten voor de justitie en het Surinaams Business Forum. Opmerkelijk is het aantal belastingwetten dat niet in orde is. Bouterse heeft in het parlement wederom aangegeven dat het complete belastingstelsel zal worden vernieuwd. In de bijlage van het document staat vermeld dat het verkrijgen van informatie moeizaam verloopt. Het zou dus kunnen dat de aan het parlement gepresenteerde lijst onvolledig is. Er wordt speciale aandacht gevraagd voor het aantal internationale verdragen en overeenkomsten zoals de uitvoeringswet van het Internationaal strafhof, aanpassing van het wetboek van strafrecht en strafvordering bij de aanpak van terrorisme en uitvoering van de Organisatie van Amerikaanse Staten en VN-verdragen over corruptie.

  De Nieuw Front oppositie is van mening dat Bouterse niet zou moeten stellen dat Suriname geen rechtsstaat is maar alvast respect moet opbrengen voor de bestaande wetten. “Geen enkel land heeft een compleet stelsel van wetten dat nodig is om zich een rechtsstaat te noemen”, vindt NF-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh. Bouterse antwoordde hem dat het gaat om wetten die absoluut nodig zijn om rechtsstatelijk te kunnen handelen.

  Geen wettelijke basis
  De president kreeg bijval van NDP-fractieleider Ricardo Panka. Hij merkte op dat met de ontbrekende wetten de rechtsstaat juist ernstig in gevaar is. DOE-fractieleider Carl Breeveld zegt de zienswijze van de president te waarderen en vindt dat de parlement zich zal moeten inzetten om de tot standkoming van de ontbrekende wetten te realiseren.

  Bouterse gaf als voorbeeld dat de vakbeweging een substantieel instrumentarium is binnen het rechtsbestel van Suriname. Echter is er geen wettelijke basis hiervoor. Ook wetten over het functioneren van de assemblee als hoogste college in het land ontbreken er. Ook over de datum van het houden van verkiezingen in Suriname blijkt een regering er toe te dwingen niet rechtsstatelijke en onwettige handelingen te plegen. In het document is onder andere ook opgenomen het ontbreken van wetgeving tegen onrechtmatig bezetten of in gebruik nemen van percelen. “


  Maak melding

 14. Een meervoudige couppleger, maar bovenal een verdachte van diverse moorden die de rechtzaal ontwijkt?
  Die rept dus over het niet bestaan van de rechtstaat Suriname? Ha ha ha wat een clown van een president.


  Maak melding

 15. Deze Bouta gaat de wetten aanpassen zodat niemand, hem een haar kan krenken van zijn verleden.

  Vergeet niet dat deze crimineel de wegen heel goed kent en dus hij weet waarover hij zeikt. Mensen laat je dan ook niet in de maling nemen. Een ieder weet al over zijn valse streken.

  Hij was druk bezig de wetten door te nemen, vandaar dat hij niet deelnam in het Parlement.


  Maak melding

 16. Onderstaand kunnen we lezen hoe front alle wetten en regels van Suriname aan zijn laars lapt, en deze kwakzalvers noemden zichzelf democraten.
  Jaren geen rekenkamer, geen hooggerechtshof, geen MOP.

  En de zgn front advocaat Kruisland die altijd weer komt opdraven om onze wetten zodanig om te buigen of uit te rekken waardoor er NOOIT iets aan de hand is.

  “Geen consequenties ontbrekende MOP
  Paramaribo – Dat er formeel geen Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2006-2011 bestaat, vormt staatsrechtelijk geen enkel probleem. Het MOP dient slechts als toetsingskader voor het parlement om het beleid van de regering te beoordelen en er is geen wet zoals de staatsbegroting, zegt jurist Freddy Kruisland desgevraagd aan de Ware Tijd. Uit mededelingen, gedaan door assembléevoorzitter Jenny Geerlings-Simons afgelopen dinsdag, is het MOP 2006-2011 nimmer als wet afgekondigd. ……..”


  Maak melding

 17. Heeft niemand hier gehoord van Trias Politica? En dan nog wat de heer Bouterse loopt vrij rond OMDAT Suriname een rechtsstaat is! Dat kinderverkrachters of vermeende kinderverkrachters vrij kunnen komen bevestigd dat de rechtsstaat functioneert, omdat Surinaamse rechters wel degelijk in staat zijn de wetten naar behoren te interpreteren. Ook kunnen zij wel degeiijk een strafbaar feit kwalificeren. Ma Bouta heeft jullie moi beet, zij de dommen, de sribies die alles wat er gezegd wordt voor zoete koek aanmenen en denken dat Bouterse gelijk heeft simpel omdat zijn stem het hardst is. Vergeet niet dat Bouterse bezig is de rechtsstaat om zeep te helpen, en hij is begonnen de eerste stenen te verwijderen….Moro e doro, want neks no fout nietwaar?


  Maak melding

 18. @M. Doorn #17

  Je bent en blijft de grootste sukkel en idioot op het forum.

  Kruisland zegt uitsluitend dat het niet wettelijk geregels is dat er eerst een MOP gepresenteerd moet worden voordat de door DDB ingediende begroting goedgekeurd kan worden.

  Maar hij geeft ook aan dat de begroting voorzien moet zijn van de nodige toelichtende informatie voordat de DNA deze kan goedkeuren. In alle redelijkheid betekend dit dat er een MOP [b]of[/b] vergelijkbare producten moeten liggen.

  Wie een beetje verstand heeft vindt deze situatie uiterts komiek. DDB heeft net de DNA weer een schop gegeven omdat ze te lichtvaardig zouden zijn. Nu laten ze dan nu maar eens hun tanden zien en aan DDB vertellen dat de DNA de begroting niet gaat goedkeuren zolang en geen toelichting in de vorm van een kwalitatief goede MOP of vergelijkbaar is. 😆

  DDB met zijn grote bek krijgt de boemerang terug, weg al zijn tanden. 😆


  Maak melding

 19. @M. Doorn #13

  90 ontbrekende wetten zoals o.a. de grondwet?? Ben je werkelijk zo onnozel en dom? We hebben een grondwet.

  De lijst is dus niets anders dan een lijst met wetten die DDB naar zijn hand wil zetten, a la Berlusconie. 😡


  Maak melding

 20. nataila op 18 gaat het een beetje, veel koud water drinken ja. Je lijkt trouwens wel op een dochter van kruisland. Die interpreteert zaken altijd zodanig dat er eigenlijk nooit iets aan de hand is vooral wanneer het front betreft. Dat zal wel de reden zijn waarom front die 90 wetten nooit heeft proberen te maken, Juridisch adviseur krusu zei niets aan de hand, ik ga het jullie uitleggen.


  Maak melding

 21. Neus de gek op 20 reageerd op hetgeen ik zou hebben gezegd op #13

  Dit staat letterlijk op #13
  “een document aangeboden van negentig ontbrekende wetten die volgens de grondwet nodig zijn.”

  Neus je hebt al meermalen getoond moeite te hebben een paar regels begrijpend te kunnen lezen.

  Vind jejezelf niet een beetje te overmoedig met je reactie op #19 over MOP en regels. Ik ga niet teveel woorden aan veel maken, want je snapt er de ballen niet van.

  Denk effe terug aan je domgeklets over rekenkamer, niet omdat het gebouw er staat. Betekend het dat er een rekenkamer bestaat het moet ook op een wettelijk manier geinstalleerd worden.

  Nu even MOP, niet omdat het document er is, betekend het dat er een MOP bestaat, het moet ook op een wettelijke manier aangenomen worden.

  Kruisland klets op zijn frontiaanse manier recht wat totaal krom is, vandaar het moreel verval van de staat Suriname. Regels zijn regels, als je als staat je niet eens aan je eigen regels houd, hoe kan je dat van de burgers verwachten. Zie je nu waarom Front nooit meer terug mag komen, ze hebben van het land een front dictatuur gemaakt waarin hun eigen geinterpreteerde regeld gelden.


  Maak melding

 22. M Doorn…gelukkig heb je altijd je woordje klaar, iedereen mooi persoonlijk aanvallen en denken dat je dan zo het accent kan verleggen. Inderdaad is Suriname een rechtsstaat en als de heer Kruisland met een zeer grote staat van dienst dat aan de bevolking kan vertellen en blijven vertellen en ik na hem, dan zijn er tenminste een aantal mensen, die domme uitspraken over de rol van het parlement en de rol van een niet seremoniele president uit kunnen leggen, Volg je nog? of geloof je dat een president zijn eigen wetten kan maken en als het hem niet zint dat dondert hij iedereen naar huis, zoals hij dat in het verleden heeft gedaan die man, die moordenaar die jij verdedigd? Ja, het kan verkeren, en oja koud water is een lekkere koude cola. ALs ik me trouwens niet vergis vonden meer mensen hier je reacties controversieel….


  Maak melding

 23. @ neus,
  Uilskuikens als M.Doorn moet je niet al te serieus nemen die man is geestelijk ziek. ik vraag mij af wat voor idealen figuren als M.Doorn hebben?
  Of je bent voorstander van de dictatuur of van de democratie je kan niet alle twee zijn.je kan geen voorstander of aanbidder zijn van wrede dictator om vervolgens kritiek te hebben op het parlement die deze dictator naar huis heeft geschoten,zo maak je jou zelf ongeloofwaardig mi boi. Ik vindt dat figuren die een massamoordenaar aanbidden hun grote smoelwerk moeten dicht houden wanneer er over rechtsstaat, democratie mensenrechten, persvrijheid gesproken wordt.


  Maak melding

 24. Bouterse gaf als voorbeeld dat de vakbeweging een substantieel instrument is binnen het rechtsbestel van suriname. aldus de grootste ezel hier op dit net M.Doorn.
  Bouterse heeft vakbondsleider vermoord, vakbond gebouwen in brand geschoten volgens mij weet M.Doorn niet waar hij over lul of hij dronken of onder invloed van geestverruimende middelen anders kan ik zijn stomme reactie niet verklaren. het is niet het ontberen van wetten dat Suriname in gevaar brengt maar Bouterse en zijn achterlijke dictatoriale manier van denken.
  Jij en Bouterse geven alles en iedereen de schuld nu licht het aan het ontberen van wetten en regels, nee jullie zijn te dom en incompetent om de wetten en regels te begrijpen dat is het probleem idioot dat je bent.


  Maak melding

 25. Natalia nu veel warm water drinken, want die koude heeft niet geholpen.

  Ik heb al mijn handen vol aan die andere domme reacties, jouw kan ik er echt niet bij hebben, dus ik sla je over.

  He sikiefreak ik ben voorstaander van Democratie, dus daarom steun ik de huidige regering en de President die op een democratische wijze is gekozen. Waarom doe jij dat ook niet.

  Of denk je dat we nog in het jaar 1980 leven.


  Maak melding

 26. He sikiefreak, je mag janken zoveel je wilt, die ontbrekende wetten zullen er komen. We gaan echte democratie en de rechtstaat beleven.

  Trouwens heb je nog niet door dat bijna alle vakbondsleiders momenteel een constructieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname.

  Vroeger dachten ze ook net als jouw dat het veel zin had tegen de stroom te blijven roeien, totdat ze door hadden dat ze nergens heen gingen. Alleen een gek als jouw blijft tegen de stroom roeien, no spang intussen is de rest al mijlen verder.


  Maak melding

 27. Beste idioot.

  Je posting bevat letterlijk de volgende tekst:

  Ontbrekende lijst
  In de lijst van ontbrekende en verouderde wetten zijn opgenomen wetten voor onder andere De Nationale Assemblee, [b]de grondwet[/b], wetten voor de justitie en het Surinaams Business Forum.

  Hiermee is dan ook zonder meer aangetoond dat je altijd maar wat uit je nek zit te l.llen. Maar ja die OCER gewoonte zit diep binnen de NDP.


  Maak melding

 28. Ik ben heel erg benieuwd hoe M.Doorn gaat reageren op reactie nummer 24.
  Wedden dat hij met iets heel dom en achterlijk komt.Ik vindt het een mooie typering Controversieel, aanvechtbaar , betwist,omstreden .


  Maak melding

 29. Beste gek

  Omdat je behoorlijk moeite hebt met begrijpend lezen moest je noodgedwongen mijn tekst twee keer lezen en copieren en nogsteeds heb je het niet begrepen. Tyisch front eigenschap, niets weten maar luid van de daken schreeuwen dat de ander het niet goed heeft gedaan.

  Mijn letterlijk tekst zoals je het zo mooi noemt is dus nogsteeds;

  “In de lijst van ontbrekende en verouderde wetten zijn opgenomen wetten voor onder andere De Nationale Assemblee, [b]de grondwet[/b], wetten voor de justitie en het Surinaams Business Forum. ”

  Kernwoorden zijn dus vooral “ontbrekende en verouderde”.

  Het blijft lachen met die fronters hier.


  Maak melding

 30. En zoals ik al zei die Kruisland klets alles op zijn frontiaans recht wat krom is, door deze zgn juridische gedrochten is het land vervallen tot een bananenrepubliek waar zelfs de staat zijn eigen grondwet niet eens meer kent of naleeft.

  Gelukkig hebben we nu een regering die hart voor de zaak heeft en zaken zal gaan rechttrekken.

  “MOP behoeft wel wettelijke basis

  Geplaatst: 17/05/2011

  Paramaribo – In een reactie geeft de directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het kabinet van de president, Eugene Van der San, te kennen dat in tegenstelling tot het bericht in een plaatselijk dagblad van donderdag 12 mei j.l. getiteld “Geen consequenties ontbrekende MOP” , het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma wel een wettelijke basis behoeft.
  Het MOP dient inderdaad als toetsingskader voor het parlement om het beleid van de regering te kunnen beoordelen. Echter is het grondwettelijke vereiste van het MOP in artikel 40 juncto artikel 73 van de Grondwet geregeld.

  Artikel 40
  Ter bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling naar een sociaalrechtvaardige samenleving wordt bij wet een ontwikkelingsplan vastgesteld, met inachtneming van de nationale en sociaal-economische doelstellingen van de Staat.
  Artikel 73
  Het te voeren sociaal-economisch en politiek beleid van de regering behoeft de voorafgaande goedkeuring van De Nationale Assemblee.
  Het is dus pertinent onjuist dat het MOP geen wettelijke basis behoeft, stelt Van der San. De organieke wet uit artikel 40 zorgt voor de uitvoering van de bepaling in artikel 73, anders was de procedure van goedkeuring en bekrachtiging van deze organieke wet in 2005 niet nodig om tot afkondiging te kunnen overgaan.
  De afkondiging betreft de goedgekeurde “Wet van 17 augustus 2006, houdende vaststelling van een ontwikkelingsplan voor de periode 2006 t/m 2011” met de daarbij behorende memorie van toelichting, welke alsnog zal worden afgekondigd.”


  Maak melding

 31. Kijk die bedoel ik wanneer iemand van uit een doctrine reageert, leest a.u.b reactie op nummer 32 er is geen touw aan vast te binden.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.