Suriname mag crimineel niet staatloos helpen maken

13

PARAMARIBO, 13 apr – Suriname mag er niet aan meewerken criminelen in Nederland staatloos te maken. Dit stelt parlementariër en nationaliteitsspecialist Anton Paal. De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Ivo Opstelten, mag dan die richting opgaan, Suriname moet er niet op inspelen. Er staan mensenrechten op het spel.

Mensen hebben nu eenmaal recht op een nationaliteit. Nu zijn Surinaamse criminelen uitgeweken naar Nederland en hebben sommigen de Nederlandse nationaliteit weten te verkrijgen. Opstelten wil ze die ontnemen. Suriname moet wel snel met een rechtshulpverzoek inkomen. Maar dat kan uitlopen op vervelende situaties. “Er kan een situatie van staatloosheid ontstaan”, zegt Paal tegenover de Ware Tijd.

Het verliezen van de Nederlandse nationaliteit levert niet zonder meer de Surinaamse op. Het Surinamerschap gaat automatisch verloren bij het verkrijgen van een andere nationaliteit. Volgens de wet tot Regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap zijn “allen die de staat van Surinamer niet bezitten vreemdelingen.” Dit geldt dus ook de voormalige Surinaamse crimineel. Suriname zou uitlevering van zo iemand dus niet kunnen eisen.

13 REACTIES

 1. Heel eenvoudige oplossing!

  Het Surinamerschap gaat automatisch verloren bij het verkrijgen van een andere nationaliteit. Volgens de wet tot Regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap zijn allen die de staat van Surinamer niet bezitten vreemdelingen.

  Vraagje? vreemdeling? Hoe zat dan met de parlementsleden toen? die wel deelnamen in de regering. En zijn er leden die momenteel wel deelname hebben in de regering??

  Je hebt hier wel over mensenrechten! Heeft Suriname dat wel? Ik heb begrepen dat regering Bouta nu alles te vertellen heeft. Er wordt nieteens naar de burgers geluisterd.
  De regering doet waar zij trek in hebben!

  Net ook een burger totalloss in elkaar vermorzeld zonder enige redenen helemaal onschuldig. Komt er een schade vergoeding? Wordt dan de zgn. neppe Polite aangepakt/vervolgd? Ik geloof er geen bal van!!

  Keer op keer worden de burgers door Bouta in de maling genomen.

  Dus Nederland geef deze Surinaamse criminelen one way ticket! als zij inderdaad Surinamers waren, op het moment van binnenkomst in Olland als het blijkt, voor valsheid in geschrifte en of valse gevens vestrekt te hebben aan de overheid.

  Suriname kan heel goed martelen om te kunnen ondervragen, om de waarheid te achterhalen heb ik begrepen!! Dus waarom zou het een keertje niet andersom kunnen.


  Maak melding

 2. Meneer paal wat voor rechten hebben de nabestaanden in Suriname ? of hebben zei evenveel rechten als de nabestaanden van 8 december 1982 en 29 november 1986 moiwana .
  IK vindt dat iemand die het hoogste recht,het recht op leven en op een fysieke integriteit, schendt, alle andere rechten verliest, met uitzondering van mensen die dit uit noodweer doen. je kunt volgens mij alleen een beroep op rechten doen als jij ook ander-mans rechten respecteert.Anton Paal is een MC-er deze gasten moeten hun grote mond dichthouden wanneer het over mensenrechten gaat.


  Maak melding

 3. Mijnheer Paal, het staat wel als een paal boven water dat enkele van die criminelen waar jij zo bezorgd over bent andere mensen levenloos gemaakt hebben, wat is er dan zo erg aan als ze stateloos zouden worden? Het recht op leven is in vergelijking met het recht op een nationaliteit een belangrijker mensenrecht. Nederland weigert vaak asielzoekers die terecht een beroep doen op het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, ik zie niet in waarom het nu in het geval van deze criminelen zo erg is als zij hun onterecht verkregen Nederlandse nationaliteit zouden verliezen.


  Maak melding

 4. Is dat niet het probleem van de crimineel zelf? Oorzaak en gevolg…
  Wie zijn billen brandt moet maar op de blaren zitten is een van de wetten van de natuur.
  Het al dan niet stateloos worden is geen steekhoudende argument om deze criminelen niet aan te pakken! Het recht moet zegevieren.

  Vrije Surinaamse


  Maak melding

 5. Suriname mag er niet aan meewerken criminelen in Nederland staatloos te maken. Dit stelt parlementariër en nationaliteitsspecialist Anton Paal ;

  Slachtoffers , hoe zit het met hun .
  Wederom worden de daders beschermd en niet de slachtoffers .


  Maak melding

 6. Minister Opstelten heeft alle recht om deze criminelen het paspoort te ontnemen. Meneer Paal, volgens de Nederlandse wetgeving wordt bij een niet naar waarheid ingevulde antecedentenverklaring het reeds verleende verblijfsrecht geacht niet te zijn verleend en met terugwerkende kracht tot aan het moment van verlening ingetrokken. Als het Nederlanderschap wordt aangevraagd geldt ook hetzelfde bij het niet naar waarheid invullen van de antecedentenverklaring. Deze criminelen zijn terzake overtreding van artikelen van de Surinaamse strafwetgeving veroordeeld danwel is vervolging ingesteld. Op enig moment ontglippen zij Justitie in Suriname en ik denk dat het gros van deze lui niet via Schiphol zijn Nederland ingereisd, vervolgens liegen zij de boel in Nederland voor om hier te mogen blijven en daar zouden zij voor beloond moeten worden, want U, meneer Paal, redeneert enkel dat zij op dit moment niet de Surinaamse nationaliteit bezitten en dit niet onvrijwillig in de schoot gemikt kunnen krijgen. Ik ben benieuwd of dat ook uw redenering zou zijn als het een naaste familielid zou betreffen, die slachtoffer zou zijn geweest van een van deze criminelen. Uit uw gepraat kan worden opgemaakt, dat criminelen met niet de Surinaamse nationaliteit, die in Suriname verblijven niet kunnen worden uitgeleverd, omdat op basis van de Toescheidingsovereenkomst zij gelijkelijk als Surinamer moeten worden behandeld. Dan kunnen zij dus ook in het Parlement zitten en ook grond verkrijgen. En laat dat nu net iets zijn wat Suriname altijd heeft genegeerd en ontkend bij de Surineds.


  Maak melding

 7. Wie opgrond van valse verklaringen het Nederlanderschap krijgt raakt dat weer kwijt en moet dan gewoon naar het consulaat om een nieuw SME paspoort aan te vragen.

  Eigen stomme schuld.


  Maak melding

 8. Deze Criminelen die de Nederlandse staatsburgerschap hebben kunnen hun straf dan uitzitten in Nederland,daar Suriname geen dubbel staatsburgerschap erkent in plaats van staatsloos te worden.


  Maak melding

 9. De criminelen horen thuis in het land waaruit ze gevlucht zijn. Willen dus niet opdraaien voor de gevolgen van hun eigen handelen.

  Van mij mogen de criminelen zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst.

  Meneer Paal moet zich druk maken om de bouw van de zeedijk in het district Coronie en niet om een stel moordenaars en ander gespuis.


  Maak melding

 10. De minister van Veiligheid en Justie kan ten allen tijden een tot Nederlander genaturaliseerde vreemdeling,die het Ned. paspoort onder valse voorwendselen heeft verkregen, die weer ontnemen.
  Een van de vragen die bij naturalisatie centraal staat is als de aanvragen in aanraking met justitie is geweest. Wordt deze vraag ontkennend beantwoord en het blijkt achteraf niet te kloppen is dit reden tot intrekking.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.