Surinamers niet doortastend bij misbruik kinderen

12

PARAMARIBO, 28 mrt – Surinamers zijn niet doortastend genoeg als het om het aankaarten gaat van schendingen van kinderrechten. Dit zegt psycholoog en kinderrechtenactivist Lilian Ferrier. De recente berichten over misbruik en mishandeling zijn vooral een bevestiging. Het misbruik kan vaak nog lang doorgaan.

Dat komt omdat mensen het weliswaar veroordelen, het soms aangeven, maar niet doordrukken. “Als de politie of andere autoriteiten niet direct reageren, moet je blijven aandringen”, zegt Ferrier tegenover Radio 10. Als de reactie uitblijft, hangen mensen gauw af. Dat houdt meer dan wat ook het misbruik in stand. Ferrier heeft zelf het misbruik in het kindertehuis Lobi Blesi aangekaart.

Ze liet zich niet ontmoedigen totdat uiteindelijk werd ingegrepen. De houding van mensenrechtenbureau Moiwana ’86 is dan ok onbegrijpelijk. Die weten van het geval waarbij een Nederlander een tienjarige als vrouw houdt. “Wat het meest treft is dat men daarvan weet, maar niks doet.” De overheid moet maar haast maken met scherpere wetgeving Die moet ook voor het binnenland gelden, waar tradities wel eens archaïsch willen aandoen.

12 REACTIES

 1. Volgens mij heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan.
  Na ex’en blijken ook meisjes er vaak een levendige fantasie op na te houden.

  Gelezen: Volkskrant

  Een op de vijf aangiften door minderjarige meisjes van aanranding of verkrachting blijkt na politieonderzoek niet te kloppen. Het percentage meisjes dat met een dubieuze beschuldiging naar de politie gaat, is nog groter: cirrca 50 procent van hen besluit ziet af van de aangifte na het eerste gesprek met de politie die vertelt dat een valse aangifte strafbaar is.

  Dit blijkt Cleocin uit het verkennende onderzoek Lastige Verhalen van het Arnhemse Bureau Beke, naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes van 12 tot 18 jaar, op basis van onder andere politiecijfers. De samenvatting:

  “Het is bekend dat een valse aangifte van een zedendelict vaak door volwassen vrouwen wordt gedaan. Zij beschuldigen bijvoorbeeld hun ex-partner van seksueel misbruik van hun kind om zo de voogdij te verkrijgen.

  De laatste jaren komen ook minderjarige meisjes in de politiepraktijk naar voren als een groep die valse aangiften doet van zedendelicten. Naar deze specifieke groep aangeefsters is nog geen onderzoek gedaan. Dit exploratieve onderzoek is een eerste stap om in die lacune te voorzien.

  Er is onderzocht wat de omvang is van het aantal valse aangiften van zedenmisdrijven door minderjarige meisjes. Verder is er onderzoek gedaan naar de achtergronden van die meisjes, de kenmerken van hun aangiften en de mate waarin die verschillen van meisjes die een ‘echte’ aangifte hebben gedaan.

  Daartoe is een literatuurstudie uitgevoerd, een vragenlijst gestuurd naar alle zedenafdelingen van de politie en er zijn processen-verbaal bestudeerd. Het blijkt dat met name twijfelachtige aangiften door minderjarige meisjes regelmatig voorkomen.

  Hun motieven zijn divers. Zij kunnen bijvoorbeeld een eerder vrijwillig contact als onvrijwillig bestempelen uit angst voor een ongewenste zwangerschap. Het onderzoek maakt duidelijk dat het in de praktijk voor de politie lastige verhalen zijn om te beoordelen.

  De politie kwalificeert een aangifte niet snel als ‘vals’, mede omdat de aangeefsters vaak bij hun (verzonnen) verhaal blijven. Het onderzoek maakt duidelijk dat de politie dergelijke verhalen goed moet uitrechercheren én registreren.”

  Het forse percentage vermoedelijk valse zedenaangiften is tragisch voor de vals beschuldigden die met onderzoek te maken krijgen. Ze zitten er hun hele verdere leven mee. In Nederland geldt gemakkelijk: waar rook is, is vuur.

  Maar een leugen is een leugen, geen rook, geen vuur

  Bovendien is het nadelig voor echte slachtoffers van zedenmisdrijven die meer moeten doen om politie en recherche te overtuigen.

  De Volkskrant interviewde Yet van Mastrigt, teamchef van de Zedenpolitie Hollands Midden en haar collega Peter Huisman. “Huisman herinnert zich de helikopter die werd ingezet nadat een vrouw valselijk had verklaard dat ze was verkracht in de duinen. Of de vrouw die aanvankelijk vertelde dat ze was verkracht door een boomlange, negroí¯de man, maar later een Aziatische man omschreef, die opvallend veel gelijkenis vertoonde met de gynaecoloog die haar had onderzocht.

  …Er zijn bijvoorbeeld gescheiden vrouwen die hun ex-man ten onrechte beschuldigen van misbruik van hun kinderen. En er is de opvallende groep van minderjarige meiden tussen de 12 en 18 jaar die met een onwaar verhaal naar de politie gaat. ‘Omdat ze boos zijn op hun verkering, omdat ze te laat thuis zijn gekomen of een ander vriendje hebben’, zegt Van Mastrigt.”

  In 1997 verscheen al Valse Zeden van advocaat Chris Veraart. Zijn boek werd toen weggehoond, nog de naweeí«n van de softe jaren toen Jeugdzorgmaffia en feministen grenzeloos en straffeloos om zich heen mochten slaan.

  Veraart kreeg de wind van voren in het tv-programma Barend & Witteman van de Vara van Sonja Barend, nooit te beroerd om een links vooroordeel aan te dikken.

  De Besturenraad zoekt schooleiders die te maken hadden met een valse beschuldiging van seksueel misbruik.

  Dit is één van de vele artikelen.
  Persoonlijk ken ik Mr, Veraart en slachtoffers die ten onrechte zijn beschuldigd. Een aantal van en heeft jaren in de gevangenis gezeten.
  Wees voorzichtig met vooraf oordelen maar laat het onderzoek gedegen plaatsvinden. Hou het zoveel mogelijk uit de publiciteit. We weten inmiddels dat dit voor de kinderen beter is.

  =====
  Handreiking voor onterecht beschuldigden

  De problemen van degenen die te maken krijgen met een onterecht beschuldiging zijn groot. Zij vallen in een zwart gat en zijn vaak niet meer in staat om adequaat te reageren. Om adequaat te kunnen reageren op een valse beschuldiging heeft de Contactgroep Onterechte Beschuldigingen een handreiking opgesteld.
  Zie:
  Aangeklaagd: Handreiking wat te doen wanneer u ten onrechte wordt beschuldigd?, Amsterdam
  Te downloaden bij: valsbeschuldigd.org of bij PPSI

  De handreiking bevat aanbevelingen voor ten onrechte beschuldigden en mensen in hun directe omgeving (partner en/of naaste familie).
  Achtereenvolgens komt aan de orde, wat u wel of niet zou kunnen doen ten aanzien van:
  1 de beschuldiging;
  2 de aanklager resp. aanklaagster;
  3 de betrokken instanties en personen;
  4 de eventuele aangifte bij de politie;
  5 anderen in uw omgeving.

  http://www.fmsfonline.org/
  Voor Mevr. Ferrier.
  Een goede psycholoog oordeelt op grond van onderzoeksresultaten.


  Maak melding

 2. meneer reageerder.
  waar het rookt is er meestal vuur. wie zegt mij niet dat deze meisjes hun klacht intrekken omdat er druk op hun wordt uitgeoefend door de naaste familie.


  Maak melding

 3. Hoe-lang mag/kan/kun je blijven zeuren,om de zaak gedaan te krijgen/?Valse beschuldigingen te over,dus wees voorzichtig met aanhalen van minderjarigen.


  Maak melding

 4. Deze nederlander die in suriname kinderen heeft mistbruikt moet 25 jaren de cel in.Hij moet niet denken dat hij overal zijn gang kan gaan.In nederland krijgt zo iemand een te lage straf.Hij moet boeten voor alles .


  Maak melding

 5. Weet je wat”ik mij afvraag? Wat de rol van onze ambassade in Nederland is.

  Al deze pedofielen moeten toch een visum aanvragen? Als ik mij niet vergis zet de MP je in een cel als je zonder visum het land binnenkomt (is een Canadese toerist gebeurd), maar pedofielen (en ws ook overige misdadigers) krijgen direct een visum als ze maar hun 34.50 euro aan leges betalen.

  Wat is het doel van een visumprocedure, als iedereen een visum of verblijfsvergunning krijgt?

  Dan kan je het hele apparaat hier toch opdoeken en gewoon (nog) een toeristenbelasting in Suriname laten betalen?


  Maak melding

 6. Mijn vraag is hoe ziet de wet het in Suriname dat een volwassen persoon een 10 jarig kind als vrouw neemt en zeker seksueel gebruikt.Deze man zou naar de morele oordelen in het land en leeftijds-grenzen die er bestaan het overtreden hebben.Het is een kwestie van de politie hoe deze handelt en wat de justitie zegt.


  Maak melding

 7. ik hebt het gevoel dat er een aantal mensen hier op dit net meer aandacht hebben voor de vermeende dader hebben dan de slachtoffers, laat mij dit zeggen het is niet gepast dat twee mensen een tehuis runnen voor minderjarige kinderen, en helemaal niet een man en vrouw er moeten meer toezicht komen meer personeel en het liefst vrouwen en volwassen moeders. de overheid heeft een overschot aan personeel waarom niet een deel van deze mensen aanstellen als een soort toezichthouders op deze tehuizen dan sla je twee vliegen in één klap. @ Reageerder fijn dat je ons verwijst naar deskundigen, maar wat jij niet moet vergeten is dat pedofielen zeer geraffineerd te werk kunnen gaan en daarom geeft ik de kinderen het voordeel van de twijfel, als al deze zogenaamde tehuis directeuren het zo goed bedoelen en ook geld van kerken krijgen waarom niet meer ogen om de zaak in de gaten te houden? de hele wereld weet nu wat er is gebeurd binnen de katholieke kerken hoe kinderen misbruikt zijn en juist daarom moeten de kerken ervoor zorgen dat er meer controle komt binnen de tehuizen die geld krijgen van de kerk, er is ook taak weggeld voor de overheid om met goede regels en wetten te komen en zo snel mogelijk.


  Maak melding

 8. Reageerder.

  Lees je artikel nauwkeuriger. Het gaat hier om een artikel, simpel googlen leert dat je duizenden artikelen kunt noemen die het tegendeel bewijzen. Niet alles wat in een artikel staat hoeft in een rots gegrift te zijn. En dan: iedereen weet dat je niet moet generaliseren over landen heen. Het ene land is het andere niet.

  Als het artikel stelt dat er rond de 50% valse aangiftes doen, dan gaat dat om de mensen die aangifte doen. Hoevelen doen geen aangifte omdat ze bang zijn of niet in justitie geloven. Verder zou het gaan om vrouwen en hun ex partners, die dus ‘gelijkwaardig’ zijn, en tienermeiden die gevoelsmatig nog niet aan een seksuele relatie toe zijn.

  De situatie in Sur. verschilt in deze van die in Ned. dat het hier om seksuele misbruikte kinderen gaat en bij kinderen is het belangrijk sneller vast te stellen of het wel of niet misbruikt is.

  Mevr. Ferrier heeft er goed aan gedaan dit in de openbaarheid te brengen. Waren er meer die er zo over dachten. In de praktijk is kindermisbruik aan de orde van de dag. Het moet een keer ophouden. Deze mevr. zet zich echt in voor het kind in Sur. daar waar de volwassenheid het laat afweten. Kijk maar eens naar ’t Hofnarretje. De ouders hadden het niet eens door wat er daar gebeurde. Vandaag noemt die Robert M. grotere aantallen dan we ooit dachten en worden er netwerken opgespoord. Dit nadeel van internet hebben we in Sur. nog niet.

  We moeten mensen als Ferrier eerder onze steun toezeggen dan haar nagelen aan de schandpaal. Een psycholoog beste vriend, oordeelt niet. Dat doet de rechter. Een psycholoog gaat ook niet over een nachtijs, maar doet gedegen onderzoek.

  Voor vals beschuldigden zullen er ook therapeuten zijn die hen weer op weg helpen, maar wie staat de kinderen bij die wel zijn verkracht en de durf missen om aangifte te doen? Je kunt zelf aanvoelen dat die laatste groep hier het zwakst staat en alle hulp van buitenaf kan gebruiken. Nochtans wil ik ook niet dat iemand vals beschuldigd wordt.


  Maak melding

 9. Beste Reageerder,

  Wat in de Volkskrant wordt beweerd, kan kloppen, soms dan.
  Maar… geloof je echt dat de Surinaamse kindjes afkomstig uit het binnenland zo
  bijdehand zijn, om iemand valselijk te beschuldigen?

  Ze zijn daar nog redelijk onschuldig, puur en naïef en gelukkig niet zo geraffineerd als
  in de westerse wereld.

  Vooralsnog is het guilty, until proven otherwise!


  Maak melding

 10. Nr 4 Johannes:

  Het hoef niet alleen een Nederlander te zijn! In mijn ogen wie en waar dan ook!!!

  Inderdaad 25 jaren, ballen afhakken en De Santo-Boma Jail.

  Ook door onderdruk wordt er aangiftes ingetrokken!! is een normale zaak in Suriname.

  Vraag? Hoe en waarom komen de minderjarigen op het idee aangifte te gaan doen??? Ik denk zeker niet onder dwang!

  Natuurlijk waar rook is, is altijd vuur!!


  Maak melding

 11. Ik vraag me altijd af, waarom bepaalde mensen bij het onderwerp seksueelmisbruik gelijk in de verdediging springen en over valse aangiftes beginnen. Volgens mij geldt in zo een geval, de aangever geloven totdat het tegendeel is bewezen, temeer als het om kinderen gaat. Ook ik ben me bewust van de statistische gegevens over valse aangiftes, om welke reden dan ook, maar ook een valse aangifte door een kind, moet als een signaal gezien worden.
  In het geval Sjeroom S. begrijp ik niet dat er niet eerder is ingegrepen.
  Ik ken een geval van seksueelmisbruik in Suriname, waarbij de politie een aangifte heeft getorpedeerd, omdat de moeder van de dader een gepensioneerde collega is. De dader kan nog steeds zijn smerige praktijken continueren.
  Dát is de realiteit in Suriname!!!!
  Wan ogri kande sa tyari wan bun, door deze gevallen van mogelijke kindermisbruik, waardoor er wetten gemaakt zullen worden en men tot het grondig screenen van iedereen zal overgaan die in dit soort beroepen aan de slag wil. Hopelijk stelt Suriname ook het systeem van een het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG)in voor dit soort beroepen. En wordt er geeist dat men elk jaar een VOG overlegt. Maar.. dat vereist ook een goede registratiesysteem van daders en contrôle ter bestrijding van het aannemen van tyuku’s door degenen die dit ten uitvoer moeten brengen.
  Het is 5 voor 12 in Suriname. Waak ervoor dat Suriname niet het paradijs wordt voor pedofielen.

  Vrije Surinaamse


  Maak melding

 12. Gevoelig onderwerp. Ik zou iedereen die zich geen voorstelling kan maken van misbruik willen vragen om eens met een kind te praten dat misbruikt is. Laat het kind gewoon het verhaal vertellen. Als je denkt dat al die dode honden die je in het verleden op straat of langs de weg in Parbo zag liggen je maag omdraaiden, dan heb je pas een miniscuul deeltje van het leed van de kinderen te pakken. Gewoon luisteren en daarna pas je mening geven. Waar je ook woont. Wanneer volwassenen met manipulatie en geweld hun zin doorvoeren en na bevrediging het kind aan haar lot overlaten, dan kun je je voorstellen waarom men walgt van deze figuren. Lees de Sur. kranten, die staan er bol van. Pedofielen zijn over het algemeen eerst lief en daarna veranderen het in monsters. In Engeland en Nederland moet de politie de buurt melden wanneer er een pedofiel in de omgeving komt wonen. Sur. is nog niet zo ver, maar we komen er met de hulp van alle inwoners wel. Een gezamenlijk project ondanks de diverse politieke voorkeuren.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.