In Suriname krijgen wisie en Nederland altijd de schuld

57

lugardIngezonden – Voor dit artikel definieer ik wisie als: het gebruiken van “bovennatuurlijke krachten” om geestelijke, lichamelijke en materiële schade aan een ander toe te brengen.

Ik ben 46 jaar geleden in het dorp Nieuw Aurora in boven Suriname geboren. Al van kinds af aan viel het mij op dat bijna alles wat fout ging in het gebied, werd toegeschreven aan wisie. Naast het feit dat als iemand ernstig ziek was of doodging, een lukuma altijd de oorzaak bij wisie vond, was wisie ook de oorzaak van bijna alle menselijke falen en mislukkingen.

Als een man te lui was om een kostgrondje open te kappen, was de rede dat iemand wisie voor hem “gezet/gestuurd” had. Ook als iemand door onhandig om te gaan met een kettingzaag een vinger kwijt raakte, was wisie de schuldige. Als iemand die een winkel heeft, roekeloos met zijn verdiend geld omgaat, waardoor zijn winkel failliet gaat, was wisie het enige dat zo’n faillissement kan hebben veroorzaakt. Als iemand ongezond leefde, bijvoorbeeld een drankprobleem had, kon hij niks aan doen, omdat dat alleen kan komen door wisie, die bovennatuurlijk is.

De mislukkelingen zochten nooit de schuld bij zichzelf en aangezien het in die samenleving bijna niet te bewijzen is dat wisie niet de oorzaak van de vele falen kan zijn, hoefden deze mensen nooit zich te verantwoorden van hun falen. De schuld werd nooit gezocht bij degene die werkelijk verantwoordelijk gehouden moet worden voor het eindproduct, de te behalen resultaten of het goed afronden van een proces. Hierdoor konden en kunnen mislukkelingen, roekeloos levende personen en luie mensen ongestraft en onverantwoord hun gang gaan. Alles wat fout ging, was de schuld van wisie.

Dat is hetzelfde met Nederland, als oud kolonisator van Suriname. Nederland en Nederlanders worden heel gauw verweten van neokolonialistische, imperialistische en van verdeel- en heers houding jegens Suriname en Surinamers. Door de jaren heen zijn het in mijn ogen vooral de creoolse politici die bovengenoemde termen bezigen, volgens mij om hun eigen falen en mislukkingen te verbloemen. Ik heb Hindoestaanse en Javaanse politici nog niet betrapt op het gebruiken van genoemde typeringen op een systematische manier.

Als de militairen in 1980 de macht overnamen, vond de toen aan de macht zijnde elite, dat het de schuld is van het neokolonialistische Nederland. Als de militairen in 1982, vijftien intellectuelen hebben vermoord, was dat de schuld van Nederland, omdat Nederland deze mensen heeft aangezet om “het revolutionaire proces” te destabiliseren. Als Ronny Brunswijk, een opstandige lijfwacht van Desi Bouterse, in 1986 een oorlog tegen zijn vroegere baas begint, is het een creatie van Nederland om Bouterse “klein te krijgen”. Als Brunswijk, Bouterse, Boereveen en anderen door onafhankelijke rechters in Nederland en Amerika worden veroordeeld voor drugshandel is dat niets anders dat de zoveelste poging van Nederland om deze “eerlijke en hardwerkende” vooraanstaande Surinamers te pesten.

Als de opeenvolgende Surinaamse regeringen niet instaat blijken te zijn om hun “bierbuik” of te wel het Surinaamse ambtenarenapparaat een geslaagde liposuctie behandeling te (laten) geven, komt dat door het feit dat ze dit hebben geërfd van Nederland.

Als het onderwijssysteem in Suriname niet wordt vernieuwd, komt dat doordat het een kopie is van dat van Nederland.

Als in Suriname bijna niets te merken is van het € 1,59 miljard ontwikkelingsgeld, ontvangen van Nederland, dan komt dat door de neokolonialistische houding van Nederland.

President Bouterse heeft recent gezegd dat de restanten van de koloniale machtsstaat een grote belemmering is voor het vestigen van een vrije democratische Surinaamse rechtsstaat.

Mijn gerespecteerde vriend Bert Eersteling heeft mij verrast met zijn artikel: “Demarcatie grondgebied Suriname koloniale erfenis”. Verrast, omdat ik de anti- Nederlandse houding nog niet zo dominant had ontdekt bij vooraanstaande Marrons. Zijn artikel kan ik ook niet los zien van het vonnis van het Inter Americaans hof in de Saamaka case, waar demarcatie van de woongebieden van deze stam, onderdeel is (over dit onderwerp kom ik heel binnenkort met een artikel).

Surinaamse Nederlanders en autochtone Nederlanders die maar iets kritisch over Suriname en haar leiders zeggen of schrijven worden weggezet als landverraders, futuboi fu bakrabasi, bounty (wit van binnen, bruin van buiten), en ze krijgen alle andere benamingen die moeten duiden op een ziekelijke en dominante houding van Nederland/Nederlanders jegens Suriname/Surinamers.

Nederland wordt gezien als de wisie die alle ellende in Suriname veroorzaakt.

Surinaamse regeringen en instituten die falen en mislukken hoeven zich niet aan het Surinaamse volk te verantwoorden, want ze kunnen niets aan doen, het ligt niet aan hen, maar aan het Neokolonialistische Nederland.

Van neokolonialisme is sprake als een vroegere kolonisator verborgen of indirecte vormen van slavernij, overheersing en uitbuiting op haar ex-kolonie toepast. Geloven wij echt dat Nederland anno 2011, Suriname dit (nog) bewust aandoet??

In het deel van het Surinaamse binnenland waar ik vandaan kom, is de aanhang van het geloof in de bovennatuurlijke en verwoestende kracht van wisie, in de afgelopen 35 jaar drastisch teruggelopen. Mensen dragen meer en meer hun verantwoordelijkheden. Maar ik heb niet het gevoel dat sommige mensen/leiders in Suriname bereid zijn om hun geloof in de bovennatuurlijke en verwoestende werking van de wisie die zij Nederland noemen, op te geven.

Want als ze niet meer in het Neokolonialistische Nederland, als wisie geloven, hebben zij geen alibi meer voor hun falen en mislukkingen.

Roël, R. Lugard, voorzitter van stichting Teeifuka (www.teeifuka.nl)

Bekijk ook:

57 REACTIES

 1. Proficiat! Prachtig stuk. Dit is vooral een teken aan de wand voor zij die blindelings achter Brunswijk, Bouterse en Nw-Front Leiders aanlopen. Hopenlijk is dit artikel een eye-opener voor hen.

  Kortom: Wij surinamers hebben er een puinhoop van gemaakt en wij Surinamers moeten het opruimen. Niemand gaat en zal het voor ons doen!


  Maak melding

 2. vreselijk wat er is gebeurd,met die familie,zodra er een hindoeostaan wordt beroofd komt het breed in nieuws,laats is mij buurvrouw ook beroofd en mishandel door die beesten,ze is ook een djoeka.Ik heb niets gehoor in de media.


  Maak melding

 3. Voor het eerst lees ik een prachtig stuk, dat op waarheid berust,en gelukkig dat het niet door een andere bevolkingsgroep geschreven is, anders had je gelijk de reactie dat het een racist is.
  Het is niet anders dan de waarheid.
  Mijn dank ervoor.

  Roy


  Maak melding

 4. we want more! we want more!

  Roël, R. Lugard for pres!

  In mijn ogen is dit de echte waarheid.
  zelfs de bijbel kan hier niet tegenop.


  Maak melding

 5. Dit is bijzonder goed geschreven, mijn complimenten!

  Daar kunnen die onbenullen die het ontbreekt aan zelfreflectie zoals de dorpsgekken Pinto, Sempa en natuurlijk Mongooltje Doorn een hele grote punt aan zuigen!


  Maak melding

 6. “Ai mi mooi, koni Djuka matti Lugard, na soso bun sani yu e takki, na so a de”. Ook ik begon me te ergeren aan die gekke Surinamers die Nederland van alles de schuld proberen te geven, de laatste tijd was ik goed op weg om me daarvan te bevrijden. Komen die stomme Nederlanders met een decreet dat de rol die de Nederlandse staat gespeeld heeft in de coup van Bouterse de komende 60 jaar niet onthuld mag worden. Nu ben ik tot mijn dood weer ongeneeslijk ziek.


  Maak melding

 7. Beste Roël Lugard,

  Zeer goede analyse. Ik stoor me inderdaad ook altijd aan de verwijten aan het adres van de Surineds en autochtone nederlanders.
  Inderdaad lekker makkelijk om de aandacht af te leiden van het echte probleem.

  En net als Henk Molenaar wacht ik met “spanning” af hoe de Pinto’s, Sempa’s, Doorns en niet te vergeten de “geweldig” onderlegde EBU Academia deze analyse goed gemotiveerd zullen weerleggen om aan te tonen dat de heer Lugard er helemaal naast zit.

  Gr. Toehoorder


  Maak melding

 8. In Suriname krijgen wisie…………….

  Niet om hierover te lachen.
  Maar het is wel zo, men heeft moeite met de realiteit.(werkelijkheid)men gaat altijd in het duister zoeken.
  Einde van de rit is men verder van huis.


  Maak melding

 9. Prachtstuk…ik geloof dat winti bestaat, maar aan wisi word onevenredig veel aandacht besteed.

  Ik ben ervan overtuigd dat de geschiedenis een drastische impact heeft gehad op het hier en nu…maar het valt me altijd op dat de lieden die het hardst roepen “kolonialist” gemakshalve hele decennia uit onze geschiedenis willen wegpoetsen.


  Maak melding

 10. Hallo Wilileaks,

  Ebu, inderdaad de grootste zielepoot van Waterkant.
  Lees een zijn bijdrage van gisteren: Volgens hem zijn de roofovervallen die 99 van de 100 keer worden gepleegd door een specifieke bevolkingsgroep een complot van Hollanders en Hindoestanen. je gelooft je eigen oren en ogen niet als je zijn onzin leest.


  Maak melding

 11. Toehoorder en gelijkgezindten, in een maatschappij waarin je vlees noch vis bent kan ik mij jullie frustratie best wel voorstellen.

  Nochtans geeft het bij tijd en wijle sturen van geschenkgoederen jullie nog niet het recht om te komen bepalen welke richting dit land op zou moeten gaan.


  Maak melding

 12. Zeer goed stuk. Proficiat. De kogel is door de kerk. Gelukkig staat je foto bij dit artikel. Sommigen zullen je (zoals gewoonlijk) wel uit maken voor landverrader. Neem ze niet kwalijk; het zijn uitingen van ziekelijke breinen.


  Maak melding

 13. Ik heb geen verstand van wisi, wat Lugard in dat opzicht beweert zal wel waar zijn. Maar om nu de Hollanders als engeltjes af te schilderen die nooit iets slechts gedaan hebben of doen met betrekking tot Suriname gaat mij een beetje te ver, Straks gaat Lugard nog beweren dat zijn voorouders vrijwillig naar Suriname als slaaf gekomen zijn en van de plantages vluchtten omdat men in die tijd alleen maar leugens over die brave Hollandse slavendrijvers vertelde. Het is als compliment aan het adres van Lugard bedoeld, maar eigenlijk is het zielig dat volgens sommigen Lugard’s hersenspinsel meer waarheid bevat dan de bijbel, die ze klaarblijkelijk gelezen hebben. Lugard, je bent een knappe zwarte vent naar de foto te oordelen (niet sarcastisch bedoeld), je stamt af van een trots Afrikaans volk, je kan proberen nog zo veel witte voetjes te halen bij die Bakra’s, jij wordt nooit één van ze, dat moet je goed onthouden. Vaak willen de Hollanders je laten geloven dat je één van hen bent (let maar op wie hier het hards staan te juichen: Piet Paniek en Henk Molenaar) maar als puntje bij paaltje komt dan laten ze je als een baksteen vallen.


  Maak melding

 14. Uitsteken stuk.

  En als ze er niet omheen kunnen dat iemand iets vreselijks gedaan heeft dan krijgen we het verhaal dat het toch zo’n goede jongen is die altijd om zijn moeder denkt.


  Maak melding

 15. In, maar ook uit principe bezoek ik maar weinig ‘de Waterkant'( ).
  Een reden daarvoor is, dat ondanks de vermelde ‘site-regels’, steevast het onhebbelijke type “PINTO” op mag duiken!
  Dat veel reactoren het op deze, naar mijn indruk een afgezwaaide of afgewezen militair voorzien hebben, is hoogst begrijpelijk.
  Maar het besef dat hij totaal anoniem zijn ophitsende en kwetsende ‘filosofien’ vrij kan uiten, geeft hem een nog kwaadaardiger karakter(!).
  Lezers zouden niet meer op de uitlatingen van deze “Pinto” direct moeten reageren; want deze ‘uitverkorene’ behoort zich eerst geheel en al bloot te geven: MET NAAM & TOENAAM!!
  Zodat dan ook wellicht zijn MOEDER gaat schrikken…
  Mijn idee is dat deze ‘man’ het een & ander is misgelopen; maar in zijn gedachtengang waarschijnlijk het ‘felbegeerde Gele Sterretje’!
  Hij vergeet daarbij zeker dat enkele ‘genomineerden’ voor deze gedegradeerde onderscheiding, door HUN EIGEN “REVOLUTIE” OPGEGETEN zijn…
  HAWKER, HORB, BHAGWANDAS(?), LEEFLAND, MAHADEW, TOLUD!!!!!!
  Zou deze negatieve reactionair eens dromen van een audientie bij “BEVEL”?
  Zegt deze: “Pinto..? Biertje..? Djogo..??!”
  Ik, Engel Weijs uit Overijssel (Ned), beschouw daarentegen, ook als relatief buitenstaander, bedoeld ‘azijn-plasser’ als vrij schadelijk voor de site ‘de WATERKANT’ en haar forums!
  Maar alle woorden ten spijt; meende ik onlangs te horen, dat “PINTO” hoog & droog op de KRUITBERG / Bijlmer verblijft…


  Maak melding

 16. “In Suriname krijgen wisie en Nederland altijd de schuld”

  Krijgen wisie altijd de schuld, tja dit is de referentiekader van de schrijver, zegt mij genoeg. Wie zijn de mensen die wisie de schuld geven??, baja leg ons uit.

  He, misschien moet de Schrijver zich zelf gaan afvragen waarom de Reveolutiebestanden van Nederland pas in 2060 openbaar gemaakt mogen worden.

  Misschien dat de schrijver ons ook kan vertellen wie mede schuldig is aan de vuile binnenlandse oorlog.

  Maar ja, zolang Surinamers zich lenen voor de hand en spandiensten van Nederland, heeft het inderdaad geen zin Nederland als de schuldige aan te wijzen toch. Maar no spang op politiek niveau heeft het Surinaamse volk al afgerekend met front, die zich zelf heeft geleend voor die hand en spandiensten.

  De huidige President heeft opo 25 Nov 2010 ook al gezegd, we gaan niemand de schuld geven, wij Surinamers hebben er een rommel van gemaakt en wij Surinamers zullen die rommel weer moeten opruimen.

  Suriname laat je niet lenen voor hand en spandiensten. Suriname voor en van de Surinamers.

  Die wisie torie laat ik maar aan de schrijver over.

  Henk Molenaar als Nederland, Suriname laat voor wat het is, dan hoeven we Nederland geen enkele schuld te geven toch.


  Maak melding

 17. Engel ! Weijs

  Sorry maar jij bent een hypocriet zoals velen hier op waterkant. Alleen het feit dat jij Pinto naam erbij probeerd te halen zegt genoeg over jouw. Welke forumlid hier houd zich aan de regels, zelfs de waterkant houd zich niet aan de regels, waarom worden sommige reacties wel toegestaan en waarom heb je daar geen moeite mee?


  Maak melding

 18. @16 Pinto

  Beste Pinto,

  Wat een zwakke reactie op mijn posting. Beide alinea’s hebben totaal niets met het onderwerp te maken. Het is alleen maar weer afgeven op anderen.

  Toch wil ik als volgt reageren:

  Ik begrijp niet, maar dat zal dan wel aan mijn verstandelijke vermogen liggen (hoeft u dat in ieder geval niet meer te zeggen) waarom u mij verwijt vis nog vlees te zijn. Wellicht is het omdat ik niet bruin of zwart ben. U kent mij niet, weet niet wat ik doe en wat mijn relatie tot Suriname is.
  Ook ben ik niet gefrustreerd, in tegendeel ik denk dat u dat zelf bent. Ik begrijp gewoon niet goed, dat de surinaamse bevolking zich na ruim 30 jaar onafhankelijkheid nog steeds en iedere keer weer opnieuw laat gijzelen, beetnemen of hoe je het ook maar noemen wilt, door een relatief kleine groep machthebbers, die enkel en alleen maar aan zichzelf, hun familie of hun vrienden denken.

  Uw opmerking betreffende het zenden van geschenkgoederen bevestigt mij in mijn vermoeden, dat u erg gefrustreerd bent. U spreekt over “jullie” en bedoelt daarmee neem ik aan in zijn algemeenheid de “Nederlanders”.
  Volgens mij heeft nog nooit een Surinamer, althans ik heb persoonlijk die ervaring nog nooit gehad, geweigerd om geschenken, goederen en/of geld hetzij van Nederlandse organisaties of familie te ontvangen. Mijn ervaring is, dat het altijd weer graag wordt aangenomen. Reden is volgens mij toch wel, dat de surinaamse overheid het maar niet voor elkaar krijgt om de samenleving zo in te richten, dat een ieder een normaal leven kan lijden.

  Tot slot wil ik nog toch eens vragen te stoppen met te zeggen , dat wij en daarmee bedoel ik dan de Surineds en andere niet surinamers, ons niet met Suriname mogen bemoeien. U en uw gelijkgestemden roepen dat te pas en te onpas en stellen het hebben van een mening over iets of iemand gelijk aan het je ergens mee bemoeien. Als dat zo is kunnen we hier op het forum net zo goed allemaal onze mond houden. U heeft uw mening en ik heb de mijne.

  Gr. Toehoorder


  Maak melding

 19. Sang ik nu pas dus een paar van die emotionele reacties gelezen.

  Zelfs de bijbel wordt opzij geschoven voor de waarheid van de schrijver.

  Jojo de malloot op 9 zegt “Dit is bijzonder goed geschreven, mijn complimenten!”

  Inhoudelijk heeft hij zoals van een malloot wordt verwacht geen snars van begrepen. Goed geschreven waarschijnlijk in foutloos Nederlands, noh.

  Het blijft lachen met sommige van die zwakzinnigen hier.


  Maak melding

 20. M.Doorn,

  Wat is nu precies uw punt/mening met betrekking tot het geschreven stuk.
  U schijnt verbaasd te zijn over emotionele reacties, maar hoe moet ik uw reactie dan duiden.
  Schelden en afgeven op iemand kan iedereen. Dit soort reacties getuigt meestal niet van veel intelligentie, anders had u wel op een normale manier weerwoord gegeven. Inhoudelijk commentaar geven op het stuk lukt kennelijk niet, dus dan zal de schrijver er wel niet ver naast hebben gezeten.

  Gr. Toehoorder


  Maak melding

 21. Een gedicht van Eugène Drenthe,wijlen mijn wijze oom

  Fadon dipi
  Mi sen aksi loktu
  fu san-ede sonte a’e kibri en fesi
  a baka dungru wolku
  Mi aksi son
  fu san-ede wan lo lesi
  a no e opo fruku manten
  kon a doro dan frukfruku
  bakadina ai dukrun
  e kribri so
  Mi tak nanga
  muntjentji tu fu a taigi mi
  san-ede mek a’e skoifi
  go knapu a baka
  f’grontapu skotu
  Den ala piki mi
  nanga bigi sari
  tak den ai e breni
  f’tan luku so langa
  in na nak dampu tingi kumakoisi
  di libisma mek grontapu
  kon tron noya
  Na wan sari Omlaaggemieterd
  Ik vroeg aan de lucht
  waarom ze soms haar bakkes verstopt
  achter donderwolken
  Ik vroeg aan de zon
  waarom ze ’s morgens vroeg zo vaak
  in haar nest blijft
  en alweer
  vroeg op de middag
  tussen de lakens schiet
  Ik praatte ook
  met de maan opdat ze mij
  zou vertellen
  waarom ze telkens wegschuift
  in de coulissen van de aarde
  En allen antwoordden mij
  met droefheid in het hart
  dat zij hun ogen verblindden
  in de stankgassen van het schijthuis
  dat de mensheid
  van de wereld
  heeft gemaakt
  Wat een trieste zaak

  Over Eugène Drenthe

  Gun elkaar alle momenten van wijsheid of euforie om de eeuwige strijd een te begraven,die wens zal ons doen zegevieren!


  Maak melding

 22. Eens zullen wij elkaar toch broederlijk moeten accepteren ongeacht afkomst of afstand rijk of arm,surined of dja dja sranan man nanga uma
  sranan na wi.
  Het is wat wij willen voor Suriname en niet te vergelijken met landen die afspraken hebben gemaakt lange pijpleidingen door elkaars land te graven en elkaar telkens weer mee chanteren.
  Was er een tunnel naar Suriname dan had die tunnel de langste file in de weekeinden en de vakanties!!!
  NA MI TAKI


  Maak melding

 23. Hij heeft het HEEL goedbegrepen: ‘MAKA’DOORN!!
  Voor al de AZIJN-PISSERS kun je ook deze naam (of de zoveelste PSEUDONIEM) invullen…
  Wat doet-ie voor de kost? Zijn STEKELS opzetten..?!

  Engel!


  Maak melding

 24. Toehoorder op 26 ik kan natuurlijk niets aan doen dat u moeite heeft met begrijpend lezen.

  Ja ja ik vind de meeste mensen zoals Jojo, henk molenaar en nog een paar ook niet zo intelligent hoor, het enigste wat ze kunnen is afgeven op andere posters, bedoel je dat, of ben je zelf zo een hypokriete misbaksel.

  Mijn inhoudelijke bijdrage mag je een paar keer lezen tot je het hebt begrepen op 22. Blijven lezen tot het bezinkt en dan pas weer reageren.


  Maak melding

 25. @22 M. Doorn

  “Suriname voor en van de Surinamers.”

  Ja en… dat hebben we gemerkt, racist!

  Maar wat is nu precies een Surinamer?

  Is dat nou een afstammeling van een west-Afrikaanse slaaf, contractarbeider uit India/Indonesië/China, Bleekscheet uit Holland een “echte” indiaan misschien?
  Of wellicht een import Chinees met een gekocht paspoort?

  Nou vertel het mij eens, wat is een Surinamer?

  Mijn voorouders waren er veel en veel eerder dan jouw familie, hebben er bovendien veel veel langer gewoond EN gewerkt en nog steeds!

  Dus ga jij a.u.b heel even snel terug waar je voorouders vandaan komen, het zal ook daar ongetwijfeld niet veel soeps zijn 😉


  Maak melding

 26. Dan maar RECHTSTREEKS aan MAKA’DOORN:
  Als je mijn eerste reactie leest, dan verwijt ik wel DEGELIJK de site WATERKANT, dat ze de ongelooflijke domme en groffe AZIJNPISSERS hun het podium geven (…)!
  Nu wilde ik niet gelijk stellen dat wat ik de laatste jaren voor Suri + de Suri’s betekend heb, in geen verhouding staat met wat dit groepje Negativo’s voor Switi Sranan gedaan hebben; maar “MAKA”, noem eens een serieuze bijdrage…

  Trouwens, de ‘huilpartijen’ die nu gebezigd worden ivm. het andere bericht over een mogelijke stopzetting van ONTWIKKELINGS-HULP
  (!)door Nederland, kunnen weer spoedig omgezet worden in KRIJGSGEJOEL of SCHELDKANONADES; want zo’n vaart loopt het niet!
  Is alleen maar ‘op papier’: zoals nog steeds de afgelopen JAREN, al dan niet met een ‘omweg’, de FINANCIEN van voormalig MOEDERLAND naar uithuizig KIND is blijven gaan komen!!
  Blijven MAKKA, PINTbiertje & consorten nu weer bleren dat ze ‘dat geld’ niet nodig hebben; gaan ‘hun’ MACHTHEBBERS voor ’t eerst iets goed doen: deze sturen alle SABOTEURS met een schop onder hun MARS, het door hun geliefde BOS in!!!


  Maak melding

 27. Dit artikel legt genadeloos de mentaliteit van de gemiddelde Surinamer bloot! Altijd de schuld bij een ander zoeken en nooit bij jezelf. En als je niemand de schuld voor je eigen falen kan geven, dan zoek je het gewoon bij wisie. Of de Nederlanders. Dit artikel is een spiegel die iedere Surinamer zich eens voor moet houden. Hulde!


  Maak melding

 28. Toehoorder hou je punt nog even.

  Ik dacht laat mij gaan zoeken en lezen wat de inhoudelijke reacties van jouw zijn wbt het geschreven stuk, dit omdat je graag mijn inhoudelijke reactie had gemist.

  Tot mijn verbazing kwam ik het volgende van jouw tegen.

  Toehoorder Op 11.

  Beste Roël Lugard,

  Zeer goede analyse. Ik stoor me inderdaad ook altijd aan de verwijten aan het adres van de Surineds en autochtone nederlanders.
  Inderdaad lekker makkelijk om de aandacht af te leiden van het echte probleem.

  En net als Henk Molenaar wacht ik met “spanning” af hoe de Pinto’s, Sempa’s, Doorns en niet te vergeten de “geweldig” onderlegde EBU Academia deze analyse goed gemotiveerd zullen weerleggen om aan te tonen dat de heer Lugard er helemaal naast zit.”

  De Inhoudelijk reactie van toehoorder was dus “goede analyse”.

  Daarna volgde een schrijven om te vertellen waaraan hij zich stoort, alsof dat iemand wat kan schelen.

  Tenslotte zit toehoorder in een grote spanning te wachten wat andere forumleden mij incluis te vertellen zouden hebben.

  Ik zou niet weten vanuit onder welke steen ze hun weg vinden naar waterkant, maar het is een feit dat ze hier met de dag gekker worden.


  Maak melding

 29. het sociale leven, bestaat in de inter aktie, tussen personen. samen spreken, samen werken , dit alles is inter aktie.gedurende de gehele dag bevinden wij ons in inter aktie van oppervlakkig tot dieper aard,van min of minder direkt karakter,
  het spelen van het spel, het discusieren over politiek, geloof en andere levens zaken, het arbeiden op fabriek of kantoor, alsook het lopen in een drukke straat, waarbij wij voortdurend moeten anticiperen,op het handelen van voetgangers, fietsers,bromfietsers,automobilisten,om ons handelen daarin te kunnen richten.al deze sociale akten, treden niet op in de afzonderlijke individu, maar tussen mensen onder elkaar en worden pas zinvol als men al die mensen te samen beschouwd, want het gedrag van de een, is anders dan die van de ander. wil men waarlijk tot elkander geraken,dan moet men eerst de stilte zoeken,om zich zelf te vinden, men met de eenzaamheid leren kennen om ontvankelijk te zijn voor een echte en waarachtige gemeenschap.


  Maak melding

 30. @M. Doorn

  Verzin je al die onzin omdat je onprettig gestoord bent of krijg je betaald van DDB?

  De postings van de gestoorde crack junks zijn een schande voor SME en halen, net als onze president-moordenaar, het aanzien van SME en haar bewoners omlaag. Ook zijn ze een ernsige belemmering voor onze ontwikkeling, zowel sociaal-economies als moreel-psychologies. 😡


  Maak melding

 31. jojo vraagt “Maar wat is nu precies een Surinamer?”

  Kijk junkie alleen die vraag zegt mij genoeg met wie ik van doen heb, weet je wat, blijf maar lekker genieten van het verboden spul. Jouw neem ik allang niet meer serieus, sikie sani.

  WEIJS OP 32
  “Als je mijn eerste reactie leest, dan verwijt ik wel DEGELIJK de site WATERKANT, dat ze de ongelooflijke domme en groffe AZIJNPISSERS hun het podium geven (…)!”

  Goed dat ook dit jouw is opgevallen. Ik kan mij niet voorstellen dat sommige mensen zichzelf zo belachelijk blijven maken, neem nou een jojo, wikifreak, piet paniek of neus. Hun gedrag bevestigd
  wel het vooroordeel dat witte mensen hebben dat Surinamers niet zo bijster slim zijn.

  Enne mijn gebler zoals jij het noemt over ontwikkelingshulp. Ook dit bevestigd wat wij al weten over sommige van onze landgenoten, ze zijn behept met het gratis geld waardoor ze lui zijn geworden en niet mer hoeven te denken hoe ze zich zelf moeten ontwikkelen. Neem de vorige front regering als voorbeeld, die kloppen zich op de borst over economische stabiliteit, maar vergeten te vertellen dat die schijn stabiliteit met ontwikkelingshulp in stand werd gehouden, van enig denken hoe te ontwikkelen zonder die hulp zat er niet in.

  Dus nogmaals voor mij, ik kan het alleen maar toejuichen dat die hulp in zijn huidige vorm is stopgezet het geld is nl al op, a kaba. Nu zijn we als Surinamers genoodzaakt te denken aan ontwikkeling zonder gratis geld. Ja, ook jouw zullen de machthebbers het bos in schoppen, gratis geld no de moro.

  Trouwens als je mij een land kan noemen, die zichzelf heeft ontwikkeld dankzij ontwikkelingshulp, ga ik die Nederlanders persoonlijk om ontwikkelingshulp bedelen speciaal voor jouw.

  he neus, deze vind ik echt goed van je.

  “De postings van de gestoorde crack junks zijn een schande voor SME”

  Hopelijk begrijp je nu waarom ik jouw en een jojo bijv. van repliek moet blijven dienen, straks gaat men noch denken dat alle Surinamers van jullie niveau zijn, nl achterlijke crack junks.


  Maak melding

 32. M.DOORN,
  JIJ denkt dat jij de slimste jongen van de klas ben, maar je ben zo onwetend als het maar zijn kan.De kop van dit bericht gaat als volg,
  In Suriname krijgen wisie en Nederland de schuld.Jij brul allerlei onzin terwijl jij ook een van de mensen ben die nooit de schuld bij jou zelf zoekt het is altijd de schuld van aeen andere.Bouterse heeft in de jaren 80 een grote puinhoop van suriname gemaakt toch verdedig jij die didibrie hier op dit net, dat getuige niet van slimheid maar van emotionele domheid en minderwaardigheidscomplex.


  Maak melding

 33. @37 M. Doorn

  Wat een zielig en ziek persoon!
  Nu begrijp ik ook waarom je vrouw bij je is weggegaan 😉

  Jij bent een schande voor het Surinaamse volk, net zoals je criminele familie en je politieke leiders met drugs en bloed aan hun handen.

  Jij bent mislukt in NL, daarom probeer je het maar weer in SR.
  Maar de jaloezie, afgunst en haat zitten heel diep in je geest gevangen…
  Vandaar al je frustratie over NL, drugs en racisme, maar ondertussen vreet je wel van twee walletjes, hypocriet noemen ze dat!

  Je gaat steeds meer op je leiders lijken…
  Dom, onbekwaam en constant uit hun nek lullend 😉

  Nu ben ik weer een junkie, dan weer een racist, je doet maar…

  Ik heb geen drugs EN bloed aan mijn handen, zoals je leiders, en dus slaap ik heerlijk.
  Voordeel is ook dat ik niet in een gepantserde auto naar feestjes hoef te rijden, zeg dat maar tegen je broertje 😉

  Jij past/hoort niet in SR, je bent veel te bekrompen en te klein van geest.
  Ga gewoon terug naar NL of Africa, we kunnen je in SR missen als kiespijn daar zijn helaas al idioten genoeg.

  Zoals eerder gezegd…
  Je leider is drugsdealer EN drugsgebruiker, dus als men de doodtraf voor drugs zou invoeren, dan ruimt het lekker op, ik stem meteen voor!
  Dan is de woningnood in SR ook meteen opgelost en bovendien meteen nieuwe verkiezingen, leuk voordeeltjes 😉


  Maak melding

 34. Beste meneer Lugard,

  U heeft deels de waarheid geschreven, maar uw beweringen kloppen niet exact met de werkelijkheid. Ten eerste heeft u het waarschijnlijk over een beperkte groep surinamers die zich met uw wisie-theorie en uiteenzetting bezighouden, maar het kan niet zo zijn dat alle suri’s over één kam geschoren kunnen worden. Als u nou de suri’s zou specificeren die zich aan uw theorie beantwoorden zou ik het aannemelijker vinden. In feite heeft u het over gelovigen die zich normaliter dergelijke onzin aanmeten, dus wat u heeft uitgekraamd raakt kant noch wal, oftewel weet u zelf wel waar u het over heeft? Het is een zeer wazig verhaal en waar geen touw aan vast te knopen is.

  U bent net zo geschoeid als al degenen die beweren dat u een uitstekend stuk hebt geschreven. Uw stuk heeft slechts kwaadwillende mensen aangetrokken. Uw definitie van wisie zegt veel over uzelf, want bovennatuurlijke krachten bestaan niet, want „Alle verschijnselen zijn natuurlijk en alles is verklaarbaar, dat de menselijke geest bepaalde vermogens heeft is een vaststaand feit. Helaas leren slechts weinig mensen deze vermogens ten goede te benutten“. Aldus is uw definitie over wisie bullshit.

  U heeft gelijk wanneer u beweert dat mislukkelingen nooit de schuld bij zichzelf zoeken, maar zo te lezen naar uw geschreven stuk bent u er zelf één, zo’n grote mislukkeling. En mislukkelingen ( roekeloos levende personen en luie mensen zoals Lugard) konden ook ongestraft en onverantwoord hun gang gaan. Alles wat fout ging, was de schuld van wisie en nu heeft meneer Lugard opeens het licht gezien en denkt alles beter te weten.

  Het is niet zo dat nederland wordt verweten van neokolonialistische praktijken, maar de huidige mediagegevens m.b.t. nederlandse inmengingen in de surinaamse politiekvoering van toen en nu, spreken boekdelen! Nederland was de moordenaar van jou voorouders, zo werdt aanvankelijk een grote groep weggelopen slaven door de toenmalige slavendrijvers (nederland) „djoeka genoemd…djoe (jood)..ka(poep), oftewel jodenpoep. Later in de geschiedenis werdt genoemde titel ook toebedeeld aan alles wat onwetend was en dom was in hun ogen. En ben je daar trots op? Onder anderen jouw eigen voorouders, die geleden hebben onder pontius pilatus (nederland), gekruisigd door nederlanders, gestorven en begraven (= in een gat gedumpt) hebben suriname dwangmatig opgebouwd. Dezen verdienen nu na de bevrijding van de slavernij niet nog eens in de rug aangevallen te worden, enwel vooral niet door haar nakomelingen. Het gaat om het principe.

  Inderdaad kan je de creoolse bevolking (of leiders) daar op wisie aanspreken, maar het was/is de creoolse bevolking die de meest traumatische ervaringen met die lieve nederlanders hebben meegemaakt, en zo erg dat dit nog steeds heel diep in hun genen zit vastgenageld. Vergeet niet dat bijna alle creolen ooit een blanke vader hebben gehad, aldus blank bloed in zich heeft stromen. De meeste creolen zoals venetiaan, bouterse, etc. hebben blank bloed in zich stromen, want zie in de beginperiode heeft het blanke volk de mannelijke negerslaven verboden om kinderen te verwekken en zelf lagen zij lekker te rollenbollen met uw stammoeder oftewel verkrachting op verkrachting en dat duurde wel meer als een eeuw. En de verwekte kinderen van deze, dat zijn dus de creolen. Niet omdat de creolen niet blank zijn dan zou dit niet waar zijn, maar zwart overheerst, jij bent evenals de meeste voorouderlijke verraders een ondoorgrondelijk en afgrijselijk mens, die wel een mooie verhaal schrijft en zijn blanke voorvader trouw denkt te zijn, maar zelf niet weet waar hij het over heeft. En het is vermoeiend om te bekvechten met mensen die niet weten waar ze het over hebben…wisie hier, wisie daar..wisie overal.
  Wat de javanen en de hindoestanen betreft, ach arme gastarbeiders waarvan de meesten op de hand van hun blanke meesters waren. Getuige hun nieuw aangenomen namen o.a.wagiman, wagimin (chauffeur of wagenmenner), soeparman (superman), de somo’s etc., precies zo geschiedde dit met de hindoestaanse meelopers met de „sing“ aan het eind van hun naam. Een groot deel van deze contractarbeiders hebben meegedaan aan onderdrukking, wel niet in grote mate, maar toch. Zij hebben namelijk de raad van hun geeerde blanke meesters aangenomen door zichzelf op een hogere voetstuk te plaatsen dan de arme creoolse bevolking daarzo. Blijkens ondermeer de vroegere krachttermen geuit door javanen o.a. “wong ireng mambet (negers stinken)“ en hindoestanen lieten hun walging aan het zwarte volk blijken met het woord „Kafri, dus mochten de javaanse en hindoestaanse vrouwen geen gemeenschap met de zwarte hebben noch als partner en ook niet als vriend, want een negerslaaf of creool was vies en stonk. Bij de hindoestanen idem dito, racisme ten top ook in Suriname en voor 80% nu nog, zij het op achterbakse oftewel op religieuze wijze. Nu lijkt het kwansuis leuk en koosjer in Suriname tussen de genoemde bevolkingsgroepen, want tegenwoordig zie je een heleboel hindoestanen en creolen, javanen samen leven en kinderen hebben, een mix van hier tot Tokyo enwel in Suriname waar dat vroeger allemaal door het Hollands regiem van uw voorvader onmogelijk werdt gemaakt door hun heers- en verdeelpolitiek. Derhalve heeft het geen zin om welke bevolkingsgroep dan ook op te leuken in uw verwarde relaas, want brandschoon waren/zijn ze ook niet.

  Op een gegeven moment, terwijl diverse bevolkingsgroepen in Suriname zaten te luieren onder de kokosnoten bomen, hebben de militairen de macht gegrepen in Suriname, niet alleen op instigatie van jouw vaderlanders, maar bovenal door eigen hebzucht en heerszuchtigheid, gelet op de ene coupplanning na de andere, een jojo effect die zijn weerga niet kent, gezien de huidige omstandigheden aldaar. En jouw bierbuik heb jij ook geèrfd van jouw blanke voorvader ook al zie je zo zwart als roet, en voor liposuctie kan u zich goed laten behandelen in nederland hoor. En drugshandel, jouw blanke voorvaders waren één van de eersten die drugs en vrouwenhandel bedreven, moord en doodslag en genocide onder een legale vlag met de kerk en god als hun leidsman. Ga de geschiedenis maar eens goed leren en kom dan maar weer terug, niet om een reactie te geven, maar om verder te lezen wat ik u inpeper. Uw regeringsleiders hebben namelijk afgekeken van de kolonialisten en daarbij ook hun slechte manieren overgenomen. Dat hebben ze niet van een vreemde.

  Jij schreef: Als het onderwijssysteem in Suriname niet wordt vernieuwd, komt dat doordat het een kopie is van dat van Nederland…..

  Vandaar het kromme nederlands wat ik hier in jouw stuk leest. Is het een optie om naar nederland te komen en de nederlandse taal te gaan bestuderen zodat je kan bijdragen aan de ontwikkeling van de nederlandse taal in suriname?. Jij kan wel schrijven dat er niets te merken is van de 1,59 miljard euro ontwikkelingshulp die suriname gekregen heeft van nederland, maar wat is 1,59 miljard euro, gewoon een oprotpremie en een sigaar uit eigen doos, meer niet. Buiten dat blijkt dat er met dit geld niets of weinig is gedaan aan het onderwijs in suriname, vandaar het nog steeds kromme nederlands in suriname.

  Los gezien daarvan is nederland verplicht om minstens 100 miljard terug te geven aan suriname om het land wat zij eeuwenlang heeft uitgebuit te stabiliseren, en minimaal 50 miljard dient te worden geschonken aan de nageslachten van de vermoorde en verkrachtte slaven door nederlanders, ter compensatie van al het leed hetgeen die blanke vaders van Lugard de slavenbevolking in Suriname heeft aangedaan.
  Dat nederland het niet kan hebben dat suriname is losgekoppeld van hen doet zeer, blijkens ondermeer de steken onder de gordel gepleegd door de vaderlanders van meneer Lugard. Nederland hoort niet meer in de surinaamse maatschappij, wie dat wel wenst, ga dan naar het land van jouw helden en sterf in de kou, want dat is zeker de wil van jouw god en van jouw vaderlanders. Samenheulen met- en witte voetjes maken zijn gelovigen eigen dingen en jouw uitlatingen doen denken aan éénrichtingsverkeer, terugkeer is niet meer mogelijk, bikasi yu kiri Abaisa baka aging.

  Gelet op jouw wrange uitlatingen ten nadele van jouw eigen kondreman is gebleken dat het bloed der onderdrukkers nog ergens diep in jouw aderen stroomt. Afgezien van het feit dat ik iedere gelovige surinamer ongeacht ras, rang, stand en afkomst veracht en dolgraag naar het hof van Eden of naar het walhalla wil sturen, zou ik graag een steentje bij willen dragen met zuivering van het trauma waar de surinaamse bevolking zich misschien nog niet van bewust is. Het verleden heeft betrekking op het heden.
  Ik groet niet.

  django


  Maak melding

 35. jojo je bent en blijf een labiele
  minderwaardige racistische crack junk, meer kan ik er ook niet van maken.

  Je bent door de mand gevallen en moet je mij nu niet de schuld geven, van jou parasiterend bestaan.

  Typische als jou geven iedereen en alles de schuld van hun miserabel bestaan, maar vergeten voor het gemak dat ze altijd zelf bij zijn geweest.

  Ik krijg inmiddels wel behoorlijk medelijden met je, je bent een zielig hoopje mens.


  Maak melding

 36. Meneer Lugard is kennelijk blijven steken in datNieuw Aurora denken van zijn tijd en koppelt die zienswijze geheel ten onrechte aan het wezen van Suriname in relatie tot Nederland.

  Ik wil het nog sterker vertellen.

  Meneer L weet waarschijnlijk onvoldoende of in het geheel niet hoe zijn voorvaderen op Nieuw Aurora terecht zijn gekomen. Het waren de house slaves, die de slavenhouders dronken voerden met alles wat hen ten dienste stond om hun slaven broeders en zusters in de gelegenheid te stellen om weg te vluchten. Dan weet u nu ook hoe die mulatten zijn ontstaan.

  Voor het overige wil ik zeggen, “Nederland treft geen blaam”. Alle Afrikanen, Brits-Indiers, Chinesen, Javanen, Afrikaners waren hier op vakantie. Ze vonden het wel zo leuk dat zij hier zijn gebleven.

  Lugard krijgt derhalve voor geschiedenis een grote nul(0).

  Een simpele manier om jou verantwoordelijkheden van je af te schuiven.

  Is al dat leed volgens jou met 1.59 miljard Nederlandse florijn af te kopen? Ga toch weg!!!


  Maak melding

 37. Ik vraag mij in alle eerlijkheid af hoelang die dorpsidioten hier op dit net misdaad, moord dictatuur genocide goed willen praten, echt schaamteloos.


  Maak melding

 38. Lugard for pres!?

  Wat een belachelijke vertoning zeg, men kan gelijk zien hoe kleinzielig mensen kunnen zijn, iemand vertelt een verdwaasd verhaal en meteen staat er een onnadenkend groep mensen klaar te juichen en te joelen. Ik ben het helemaal eens met Django, ook al ben ik een bakra. Lees hieronder mijn stuk datdeel uitmaakte van mijn dissertatie.

  …Hoewel slavernij en Apartheid bijna overal zijn afgeschaft, is de wereld nog lang niet genezen van de ziekte die Kolonialistisch Imperialisme heet. Meer dan vier honderd jaren lang heeft het zich verspreid over alle werelddelen en het zal zeker nog vele generaties duren voordat de in het verleden onderdrukte volkeren geheel hersteld zijn van het trauma dat zij in al die eeuwen hebben opgelopen. In bijna ieder land dat vroeger een kolonie is geweest zijn de sporen van de onderdrukking nog duidelijk aanwezig. Misstanden zoals hongersnood, analfabetisme, overbevolking, vervuiling en ontbossing zijn ontstaan, omdat de inheemse volkeren eeuwenlang dom zijn gehouden zodat zij afhankelijk waren van hun overheersers.
  Toen de koloniën onafhankelijk werden kregen de meeste wederom te kampen met een dictatoriaal en corrupt bewind en grote klasseverschillen, waar een kleine groep zeer welgestelde heerst over een zeer grote groep mensen die nauwelijks in de primaire levensbehoeften kan voorzien. Hun regeringsleiders hebben namelijk afgekeken van de kolonialisten en vooral ook de slechte manieren van hen overgenomen.

  …Wij Europeanen moeten eens goed beseffen dat we alle luxe en comfort die wij hier in het Westen genieten, voornamelijk door de uitbuiting van verre landen en volkeren hebben verkregen en ook nu nog steeds verkrijgen.
  …Ik zal dit illustreren met drie voorbeelden:
  1)Wij betalen de arme mensen daar een stuiver voor een handgemaakte overhemd dat wij hier verkopen voor vijftig euro.
  2)Wij verlenen ontwikkelingshulp aan landen waar de bevolking nog net niet omkomt van de honger, maar we verlangen wel dat wij een gedeelte van hun oogst voor een lage prijs kunnen opkopen, zodat wij het weer kunnen verwerken in het voer van ons vee.
  3)Vooral in Nederland investeert men in de ontwikkeling van milieuvriendelijke productiemethoden, maar de oude vervuilende machines worden verkocht of met bijbedoelingen geschonken aan ontwikkelingslanden.

  ….In feite profiteren de westerse landen nu nog steeds van hun vroegere koloniën, alleen laten ze nu het vuile werk door anderen opknappen; de taak van onderdrukker is uitbesteed aan leden van het inheemse volk. En om zich niet al te bezwaard te voelen biedt het Westen onder strikte voorwaarden ontwikkelingshulp aan, maar die voorwaardelijke hulp is niet veel meer dan een sigaar uit eigen doos.

  .…In de geschiedenislessen op onze scholen wordt de Koloniale Tijd eigenlijk niet of nauwelijks behandeld. De keren dat het wel ter sprake komt, wordt er met bewondering gesproken over de dappere zeeman die aan het begin van die “Gouden” zeventiende eeuw de eerste Nederlandse kolonie in de Oost stichtte, er wordt echter niet bij verteld dat hij daartoe eerst een hele stad had platgebrand.
  …Maar als wij zouden ophouden met deze idealisering van het kolonialisme, als wij de door onze Europese voorouders begane misdaden niet langer zouden bagatelliseren en als wij de nu nog steeds voortdurende onrechtvaardigheid onder ogen durven zien, dan zullen wij en de generaties na ons een beter inzicht hebben in de oorzaken van de grote wereldproblemen en een grotere kans hebben om geschikte oplossingen te vinden.

  Denken jullie maar hier eens over na Surinamers, niet alle bakra’s zijn slecht en we voelen ons niet aangesproken van wat Django vertelt. Hij heeft gelijk…onze voorouders waren de schuldigen en daar hebben jullie surinamers een trauma aan overgehouden…

  Steven David


  Maak melding

 39. @ steven,
  Jou voorouders waren slaven houders, wat heb jij daaraan over gehouden vertel mij dat.
  Niemand praat mij een complex aan, dat probeer jij mij landgenoten wel aan te doen met jou flauwe kul sterker nog wedden dat jij gewoon een zwarte idioot van de ndp bent die dit heeft geschreven


  Maak melding

 40. Bravo Steven, gelijk heb je, niet alle bakra’s zijn slecht. Alleen zijn wij ook verplicht om kankergezwellen z.a. wikileaks en zijn kornuiten op te ruimen, die hier vanuit ons nederland opereren en het surinaamse volk ophitsen en verzieken met hun persoonlijke grieven die van nul en generlei waarde zijn. Ook dienen wij alvast elementen die zich in ons land verschuilen bloot te leggen, die zich ook als een ongeneeslijke ziekte zich afgeven op de surinaamse regering die nolens-volens hun best doen om het leven voor een ieder te veraangenamen in Suriname. Het is een kwestie van tijd. Houden zo blanke broeders en Surinamers blijf positief en laat uw leven niet verzieken door uw eigen landgenoten, die alleen op ruzie uit zijn en u daarbij een goed leven misgunnen.

  N.van Santen


  Maak melding

 41. Dus, dhr Lugar ontkent wat de Ned zelf heeft laten optekenen. De achterstelling van Sur begon bij de slavernij die zelf is geregistgreerd door de Ned. Lafhartig.
  Zoals Su is uitgezogen en als oud vuil is achtregelaten is ook opgetekend door de Ned de beste bruggebouwers van de wereld. Na de bouw van de Wijdenbosch komen uitleggen dat Ballast Nedam het project niet had moeten uitvoeren!
  Daarnaast de stagnatie bij het alloceren van de ontwikkelingsgelden!

  Mr. Lugar, de dozen die je stuurt zijn onderdeel van het ontwikkelingssabotage plan van je opdrachtgever. Als het het geld nam en iets opzette dat werkgelegenheid creert voor je stamgenoten ipv met kadootjes rond te gaan net als je bazen enkele eeuwen geleden dan zou je beter hebben gepresteerd. Ned staat inderdaad aan de basis van de vertraging van de ontwikkeling van Su met de financiering van zowel de coupe als de binnenlandse oorlog en nu sabotage van een democratisch gekozen regering. De grip op Su verkleind en ze sturen jullie zwarte nederlanders op pad. Inderdaad zijn jullie redi musu’s.
  Ben benieuwd of mijn reactie erdoor komt of de moderator van deze site niet bevalt.


  Maak melding

 42. @48 houden zo, moedig van je.

  Ofschoon ik niet graag reageer op spookverhalen wil ik hier toch mijn kanttekeningen plaatsen tegen de heer Roël Lugard.

  Ook in Nederland kennen we apartheid hoewel die niet officiëel is maar wel degelijk langs de lijnen van ‘haves & not haves’ lopen. Mensen die er de bek vol van hadden wat er allemaal gebeurden aan achterstelling van buitenlanders in dit land, die hoor je niet meer nu de buitenlanders op iets kleinere schaal in feite precies het zelfde doen.

  Mij zelf raakt het niet, ik probeer zelfs een bijdrage te leveren om betere en goedkope huisvesting voor kansarme mensen in Nederland mogelijk te maken, met mijn projecten, waar ik overigens zelfs nog iets aan verdien ook. Dus ik hoef echt geen lof betuigingen, maar er zijn veel Nederlanders en Surinederlanders, met een hele lange wijsvinger, gericht naar het regeringsbeleid van de voormalige Nederlandse kolonie en een dito grote bek, zich erg DIEP MOETEN SCHAMEN!

  Aanvankelijk was ik zeer gekwetst door het geschreven stuk van django, maar de weerlegde feiten ontkennen heeft geen zin en wie de geschiedenis niet kent zal zich gekwetst blijven voelen, het zij zo. Django maakt korte metten en geeft enorm af op alles wat enigszins religieus getint is, hij is wel hard, maar rechtvaardig. Dit soort kaliber mensen ontpoppen zich meestal als de beste leiders dan een volk zich maar kan wensen, in tegenstelling tot de schreeuwers die hun machtswaanzin en hebzucht op basis van hun christelijke achtergrond verhullen in mooie verhalen en presentjes rondstrooien om er zelf beter van te worden z.a. de heer Lugard en de meeste surinaamse leiders.

  Wat doe jij trouwens daar in Doetinchem Roël Lugard, witte voetjes maken bij het leger des heils? Of denk jij dat jij door inzameling en bedelarij en eigen roem (@15) het beter doet dan jouw wisie-leiders? Ik kots van jouw geschreven stuk, want ook de zogenaamde bevoorrechtte slaven lieten in de slavernijtijd zich graag lenen voor verraad van zijn medelotgenoten om egoïstische gronden. Meestal om de zweep te hanteren tegen zijn medeslaaf, want dat gaf in die tijd macht.

  Ook de rol van veel afrikaanse stamleiders mag niet vergeten worden die allemaal uit hebzucht ook medeschuldig waren aan de slavernij door hun eigen soortgenoten gevangen te nemen en deze door te verhandelen aan blanke slavendrijvers. Dit historisch gegeven neemt zeker niets weg van wat de blanke meerderheid vroeger het slavenvolk allemaal heeft misdaan.

  sander


  Maak melding

 43. Mijn reactie op 42 van 12 maart 2011 en het ingezonden stuk in http://www.gfcnieuws.com van de heer Paul Bolkiyah

  Wisi en Django – 22 maart 2011

  De heer “Django” had al eerder op de nieuwssite van http://www.waterkant.net op mijn artikel gereageerd. In eerste instantie dacht ik dat hij mijn artikel niet goed had gelezen. Direct daarna realiseerde ik mij dat het niet zo zeer in het lezen zat, maar dat “begrijpend lezen” niet voor iedereen is weggelegd.

  Begrijpend lezen is namelijk het toekennen van betekenis aan geschreven taal. Het is een actief en complex proces waarbij zaken als woordenschat, voorkennis en een juist gebruik van leesstrategieën van essentieel belang zijn. Nu de heer Bolkiyah met dezelfde reactie op de site van GFC is gekomen is het mij meer en meer duidelijker geworden dat hij niet in staat is om mijn artikel te begrijpen.

  Ik neem hem zijn geschreven onzin daarom niet kwalijk, want hij kan er niks aan doen, het is mijn schuld.

  Als een kind van vier jaar, een mes uit de la pakt, dan zal jij als ouder, het mes af moeten pakken en in een bovenste la zetten zodat hij/zij niet aan kan komen. Maar ik heb geen manier om te voorkomen dat mensen als Bolkiyah mijn artikelen lezen. Dus wij zullen zulke dwaze en achterlijke reacties op serieuze artikelen blijven krijgen. Dat is de kracht, maar tegelijkertijd de consequentie van persvrijheid.

  De heer Bolkiyah heeft bijna alle (voor hem moeilijke?) woorden en/of zinnen uit mijn artikel (ik overdrijf een beetje) één voor één behandeld alsof die woorden en zinnen apart beschouwd horen te worden. Daar gaat het al gigantisch fout, volgens de definitie van “begrijpend lezen”.

  Ik ben erg verdrietig en ongerust om te lezen dat de heer Bolkiyah, de OVERSTE is van een “GROTE” groep niet-gelovige Surinamers. Ik weet niet wat ik mij precies hierbij moet voorstellen, maar als je overste bent van een groep dan heb je (eventueel met anderen) de leiding. Maar aan de andere kant kan je ook redeneren dat als een groep deze man als “overste” accepteert, dat het meer iets over de groepsleden zegt, dan dat het iets over de man zegt.

  Hij schrijft ook dat ik zijn voorouders en zijn groep van niet- gelovigen een natrap heb gegeven. Waar heeft deze man het over. Ik heb sterk het vermoeden dat deze man gigantisch in de waar is.

  Even nog iets over de naam Django.

  In 1961 maakte de Japanse filmmaker Akira Kurosawa de film Yojimbo. In 1966 heeft regisseur Sergio Corbucci de film Django gemaakt geïnspireerd door de film Yojimbo.

  Het verhaal gaat over twee bendes die even sterk zijn en ruzie hebben. Dan komt er een vreemdeling, die op een slimme manier de beide bendes uitschakelde. Alle twee bendes probeerde de vreemdeling, Django aan hun zijde te krijgen en hij maakte gebruikt van de situatie om zichzelf telkens weer aan de hoogste bieder te verkopen met het doel de beide bendes kapot te krijgen. Voor die tijd was de film wreed, gewelddadig en schokkend. Nieuw voor die tijd was ook het wapenarsenaal van Django. Hij droeg een machinegeweer in een doodskist. Django, gespeeld door de acteur Franco Nero sleepte letterlijk de “dood” achter zich aan (bron wikipedia).

  Als de heer bolkiyah zich Django noemt en zich dus wil vereenzelvigen met wreedheid en gewelddadigheid en ook nog in zijn artikel heeft opgenomen: …Normaliter is onze toonzetting verwoestend voor gelovige Surinamers…, dan weten wij hoe laat het is (‘hoe laat het is’ is niet letterlijk bedoeld hoor, meneer Bolkiyah)

  Aan de mensen die mijn artikel over wisi en Nederland niet gelezen hebben, maar wel de reactie van de heer Bolkiyah hebben gezien, wil ik meegeven dat ik een artikel heb geschreven over een tendens die ik heb waargenomen bij Surinaamse politici. Deze politici geven gauw de schuld van hun mislukkingen en hun onvermogen om met verkregen politieke macht iets voor land en volk te doen, aan de neokolonialistische houding van Nederland.

  Hiermee proberen ze hun eigen falen te verbloemen en zo hopen ze geen verantwoording af te leggen aan het Surinaamse volk. Ik heb Nederland vergelegen met het fenomeen wisi, dat in het binnenland van Suriname ook de schuld van bijna alles dat fout gaat, krijgt. Ik heb geen enkele poging gedaan om te bewijzen dat wisi wel of niet bestaat of dat Surinamers zich wel of niet bezig houden met wisi-praktijken en evenmin heb ik geprobeerd een wisi-theorie te ontwikkelen.

  Roël Lugard – voorzitter van stichting Teeifuka ( http://www.teeifuka.nl).


  Maak melding

 44. Roel Lugard,

  Hoe jij je uit allerlei bochten wil wringen is jouw probleem. Gelovige mensen zijn nou eenmaal kwaadaardig en dat blijkt weer uit jouw reactie. Je komt in ieder geval er niet onderuit, want iedereen die begrijpend heeft gelezen weten nu ook dat je een grote slijmbal ben, of liever gezegd, een misbaksel. Nogmaals het volgende over jouw vingerwijzing naar de Surinaamse regering en jij zal krijgen waar je ook naar verlangt:

  Hellen Sabajo
  Kurt Santokhi

  @48 houden zo, moedig van je.

  Ofschoon ik niet graag reageer op spookverhalen wil ik hier toch mijn kanttekeningen plaatsen tegen de heer Roël Lugard .

  Ook in Nederland kennen we apartheid hoewel die niet officiëel is maar wel degelijk langs de lijnen van ‘haves & not haves’ lopen. Mensen die er de bek vol van hadden wat er allemaal gebeurden aan achterstelling van buitenlanders in dit land, die hoor je niet meer nu de buitenlanders op iets kleinere schaal in feite precies het zelfde doen.

  Mij zelf raakt het niet, ik probeer zelfs een bijdrage te leveren om betere en goedkope huisvesting voor kansarme mensen in Nederland mogelijk te maken, met mijn projecten, waar ik overigens zelfs nog iets aan verdien ook. Dus ik hoef echt geen lof betuigingen, maar er zijn veel Nederlanders en Surinederlanders, met een hele lange wijsvinger, gericht naar het regeringsbeleid van de voormalige Nederlandse kolonie en een dito grote bek, zich erg DIEP MOETEN SCHAMEN!

  Aanvankelijk was ik zeer gekwetst door het geschreven stuk van django, maar de weerlegde feiten ontkennen heeft geen zin en wie de geschiedenis niet kent zal zich gekwetst blijven voelen, het zij zo. Django maakt korte metten en geeft enorm af op alles wat enigszins religieus getint is, hij is wel hard, maar rechtvaardig. Dit soort kaliber mensen ontpoppen zich meestal als de beste leiders dan een volk zich maar kan wensen, in tegenstelling tot de schreeuwers die hun machtswaanzin en hebzucht op basis van hun christelijke achtergrond verhullen in mooie verhalen en presentjes rondstrooien om er zelf beter van te worden z.a. de heer Lugard en de meeste surinaamse leiders.

  Wat doe jij trouwens daar in Doetinchem Roël Lugard, witte voetjes maken bij het leger des heils? Of denk jij dat jij door inzameling en bedelarij en eigen roem (@15) het beter doet dan jouw wisie-leiders? Ik kots van jouw geschreven stuk, want ook de zogenaamde bevoorrechtte slaven lieten in de slavernijtijd zich graag lenen voor verraad van zijn medelotgenoten om egoïstische gronden. Meestal om de zweep te hanteren tegen zijn medeslaaf, want dat gaf in die tijd macht.

  Ook de rol van veel afrikaanse stamleiders mag niet vergeten worden die allemaal uit hebzucht ook medeschuldig waren aan de slavernij door hun eigen soortgenoten gevangen te nemen en deze door te verhandelen aan blanke slavendrijvers. Dit historisch gegeven neemt zeker niets weg van wat de blanke meerderheid vroeger het slavenvolk allemaal heeft misdaan.

  sander

  sander

  Hellen Sabajo
  Kurt Santokhi


  Maak melding

 45. Beste heer Lugard,

  IK heb met belangstelling uw discussie gevolgd via waterkant en het doet mij zeer goed dat er nog mensen zijn die uw onzin tegenspreken.

  Volgens mij bent u degene die snerend schrijft en daarnaast ook niet begrijpend kan lezen. U schrijft wel moeilijke woorden, maar volgens mij begrijpt u zelf geen snars van wat u verteld. U dacht honend te kunnen overkomen naar bepaalde mensen toe.

  Schande en erg kinderachtig van u om dan daarna een naam te gaan koppelen aan een film. Bent u een kleuter van 46 jaar, of moet men ook gaan kijken wat Roël Lugard betekent? Dat bewijst alleen maar dat u angst heeft en dat u boordevol schuldgevoelens zit.

  Ik begrijp uw angst, want u heeft zowat het surinaamse volk in zijn geheel geestelijk beledigd, het scenario van een futuboi fu bakra basi, wit van binnen en bruin van buiten, bounty. U heeft zelf daarmee aangegeven wat u bent en wat u doet. Allemaal termen die op uzelf van toepassing zijn.

  Dat komt ervan als u moeilijke woorden gebruikt die u niet begrijpt. De volgende keer zelf goed doen voordat u anderen beschuldigt van wanbeleid of wisie of voor wat dan ook. Voor het overige heeft u wel een punt te berde gebracht, maar het wiel nogmaals uitvinden is te veel van het goede.

  Richard W. Thomassen


  Maak melding

 46. Beste mensen,

  Dit gaat ons allen aan. Laat je niet leiden door emoties in een discussie. Niet van het onderwerp afdwalen, respecteer de mening van een ander, al ben je het niet eens met die persoon. Het siert niemand een ander onderuit te halen, of met modder te smijten. Kritiek is goed het is jouw volste recht, maar, onderbouwend en opbouwend is beter. Het zou goed zijn aan te geven waar de beweringen van deze persoon mank gaat, maar dat doet u niet. Want met modder smijten wordt er niets positiefs aan het onderwerp toe gevoegd. U straalt alleen maar negatieve energie uit. Je hoeft geen “binnenlander” te zijn om dit te begrijpen, dat wat deze man beweerd, op waarheid berust. Deze empirische beschouwing klink niet vreemd bij de meeste van ons in de oren. Dat u een andere mening bent toe gedaan, prima, maar kom met feiten. Het is duidelijk, u heeft een aversie tegen deze persoon of is het omdat hij het zegt?.U haalt persoonlijke argumenten bij die helemaal niet relevant zijn in dit onderhavige geval. Op jouw klompen kan je voelen dat deze persoon een zeer gevoelige snaar heeft geraakt, proficiat. Deze man heeft laten blijken dat de waarheid een taboe blijkt te zijn in onze gemeenschap.
  Mijn devies: if you can’t stand the heat, stay out of the kitchen!

  Torpedo


  Maak melding

 47. Voor de duidelijkheid, dit is een reactie Torpedo #56, gericht aan #54. Ter aanvulling, dat u kotsmisselijk bent geworden, is zeer duidelijk, want zelfs de honden lusten geen brood hiervan. Enkel en alleen maar braaksel wat er uit is gekomen, dat wel.U koketteert wel met wat u doet en wat niet. Dat u zogenaamd anderen helpt om er zelf beter van te worden. Is het legaal waar u mee bezig bent(KvK)?, betaalt u belasting, want over de ruggen van anderen geld verdienen, daar lust ik wel pap van. Deze persoon zet zich in voor de gemeenschap en zonder geldelijke gewin. En dat kan van u niet gezegd worden, ziet u het verschil. Dat noemt
  men altruïsme wat deze meneer doet. Wanneer iemand zijn kop boven het maaiveld steekt, wordt het direct afgehakt. Dat is wat letterlijk wat aan gebeuren is. En wie met één vinger naar een ander wijst, houdt er zelf drie op zichzelf gericht.

  Torpedo


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.