Durven praten over erkenning winti in Suriname

25

PARAMARIBO, 26 feb – Het wordt tijd de erkenning van winti ten minste tot discussiepunt te maken. Dit zegt minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken, Biza. Het mag dan geen eenvoudige opgave blijken, het zal er vroeg of laat van moeten komen. Verzet in met name christelijke kring is weliswaar een factor.

Maar daar mag geen argument van gemaakt worden. Suriname is een plurale samenleving. “Als we dat geaccepteerd hebben dan betekent het dat we op het stuk van respect voor en gelijkwaardigheid verschillen door de diversiteit moeten erkennen. Dan denk ik dat in die benadering het antwoord besloten ligt op de vraag: wat doen we met winti?”, zegt Moestadja. Zonder meer afwijzen is er voor de regering niet bij. Er zijn al gesprekken gevoerd.

Vertegenwoordigers van de winti-religie zijn helemaal voor erkenning. De regering wil in elk geval de voorwaarden scheppen zonder zich in te laten met de vrijheid van godsdienst. “In het kader van de godsdienstvrede in ons land zou ik in overweging willen geven om ook dat andere dat we tot voor kort weinig ruimte boden, om ook dat andere inderdaad ruimte te geven, want dat kan alleen de waardigheid van de Surinaamse plurale natie demonstreren”, aldus Moestadja.

25 REACTIES

 1. Het wienti geloofs en religie moet een erkende status krijgen. Net als al de andere geloofsovertuigingen. niet meer maar ook niet minder. Wie dat beweert moet oprotten en een plaats zoeken waar hij /zij zijn of haar racistische, onderdrukkende koloniale superioriteitsgevoel waan gedachte laten gelden. Elk volk, etnische groep maakt haar eigen God. Laat de wienti religeuzen vrij zelf de god van hun eigen voorouder te eren.


  Maak melding

 2. Heb er geen problemen mee. Zie geen verschil met Christenen die een onzichtbare denkbeeldige God aanbidden, gebaseerd op een niet te verifiëren geschrift.


  Maak melding

 3. Nu we toch besloten hebben richting Zimbabwe te gaan,is het overwegen waard om de Winti te verheffen tot staats religie.En Aucaans als nationale taal.Met daar naast chinees?

  Cobie.


  Maak melding

 4. Geachte redactie,

  Eindelijk vinden er in de geschiedenis van de Republiek Suriname ‘serieuze pogingen’ plaats naar serieuze erkenning van het ‘eigene’.

  Intussen is (wordt) van alles wat van buiten afkomstig is (was), nu in de Republiek Suriname erkent. Maar weinig of haast niets wat strijdbare voorouders van Afrikaanse Surinamers zelf ontwikkeld hebben, zoals de Winti schijnt niet door een ieder te worden getolereerd. Welke dubieuze redenen zouden hierachter schuilgaan.

  En wat zullen onze voorouders daarover van ons denken, vragen ook wij ons geruime tijd af. Terwijl Afrikaanse Surinamers de ‘voorlopers’ zijn in de Vrijheidsstrijd voor zelferkenning, onafhankelijkheid, vernieuwing en respect van de Republiek Suriname en al haar inwoners.

  http://www.youtube.com/watch?v=Z5F9_6CffS8&feature=related

  In het Academische Ziekenhuis in Nederland bijvoorbeeld, worden Surinaamse genezers zowel locaal als uit het binnenland van Suriname in het diepste geheim naar Europa gehaald, om hun natuurkennis en spirituele ervaringen te delen met top Nederlandse artsen. Waarom in het geheim.

  Terwijl deze zelfde Surinaamse Winti kenners en genezers waaronder Brada Pakosi, dhr. Henry Stephen, schrijver van het boek Winti, Sisa Elly Purperhart, wijlen Sisa Efriede Baarn, Sisa Marian Markelo enzovoort in hun geboorte land Suriname NIET als zodanig erkend worden, wanneer het om de Winti religie gaat, die zij belijden (beleden) volgens haar ‘oorspronkelijke principes’.

  Waar wacht de huidige jonge Surinaamse generatie nog op. Wachten wij eerst op een teken van de Europeanen, om ook dat voor ons te doen wanneer zij er klaar voor zijn?

  http://www.youtube.com/watch?v=WfS_n8oVigM&feature=related

  Als je jezelf en het eigene NIET ‘publiekelijk’ durft te respecteren en te erkennen, hoe wil je dat anderen jou respecteren en erkennen. Dus hoort de volgende ‘cruciale stap’ in het kader van ons zelfbeschikkingsrecht, het recht op zelfrespect en zelferkenning uiteindelijk door de Surinamer zelf gezet te worden als ‘vrij mens’.

  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/video/265

  Desnoods om de wereld te tonen, dat ook wij er zijn. Maar vooral om te blijven zoals wij van nature zijn geschapen en willen blijven ook, volgens onze eigen culturele interpretaties en levenswijze in relatie tot God Anana. Dit gezegd te hebben met in gedachte Papa Julius Arnoud Koeders, Sophie Redmond, Robin Ravales ‘DOBRU’ en Eddy Bruma. Strijders die zich tijdens hun leven sterk gemaakt hebben voor respect van het eigene, ‘Wie Eygi Sani’.

  Dit op basis van het cultureel concept welke onze voorouders in een ‘bittere strijd’ voor ons moeizaam ontwikkeld hebben en welke het nageslacht nu verder vorm aan probeert te geven, in het belang van alle Surinamers. Om vandaag te kunnen overleven en hoe verder generaties lang te kunnen blijven leven. Inclusief in samenspel met vooral het goede uit den vreemde, waar wij vandaag hardnekkig mee geconfronteerd worden en/of zijn geworden, op onze weg naar een ‘eenheidscultuur’.

  Maar bovenal om in harmonie te kunnen blijven leven met al het ‘positieve’ wat om ons heen gebeurt, leeft en/of plaatsvindt in relatie tot de schepping.

  Dit in naam van de machtige Anana.

  Soso lobi.

  http://www.youtube.com/watch?v=34pQlW00y3g


  Maak melding

 5. zal heel veel surinamers in nederland goed doen. v
  Vol verwachting klop mijn hart. als dit eenmaal geaccepteerd wordt kunnen onze surinaamse tieners zich ook netter gedragen en weten dat zij ook een stukje hou vast hebben wat zij zijn zoekende de gene die oog hebben zullen dit stukje erkennen

  groetjes waswasie


  Maak melding

 6. Wat durven praten?

  Gewoon Winti erkennen!! ieder mens heeft recht op zijn geloofsbelevenis.Dat is een elementaire mensenrecht.

  Eris geen discussie mogelijk,het Winti geloof moet gewoon erkend worden door de overheid.

  Wij moeten geen onderscheid maken wat dat recht betreft.

  Hulde aan alle voorvechter om dit geloof erkend te krijgen.

  Hartelijke felicitaties aan alle heilige Wintie religieuzen /aanhangers. Moge Anana en mama Aisa jullie zegenen.


  Maak melding

 7. Witi is een religie, net als het Christendom, Hindoeisme, Islam, Bahai, Boedisme en noem maar op. Recht voor een, recht voor allen en aan God het oordeel en niet aan welke religieuze leider dan ook. Aan hen wil ik zeggen: Belijdt je geloof op de manier die jou past en ga niet op de stoel van God zitten door andere religien voor van alles en nog wat uit te maken.


  Maak melding

 8. Geen probleem als u maar weet wat de gevolgen van afgoderij “winti” is,zowel voor u als voor het volk van Suriname. Met afgoderij ontvangt u geen zegen van de Almachtige. Een ieder is vrij om te dienen wat of wie hij/zij wil: “Kies dan heden wie gij dienen zult” Had een profeet gezegd aan de Baál priesters. Een slang, een kikker, een steen of hout, enz.Wanneer men in ziekenhuis ligt, gaat de slang u helpen?
  U weet wat de gevolgen was op scholen, door het bezweren van geesten en het plegen van afgoderij. Er is rust te vinden bij Jezus voor een ieder die in Hem gelooft.


  Maak melding

 9. Ze doen maar!!

  Ben benieuwd als de wintie-aanhangers er nu openlijk vooruit komen, dat ze elk jr een wasie “gaan doen” in de bush- bush.. hahahaha.

  Zelfs daarvoor schamen ze zich! Hoe rijmt dit gedrag zich met het feit dat ze het wintie-geloof tot officieel geloof willen erkennen.


  Maak melding

 10. net als hoe de leugenachtige christen gekken elk jaar zich laat beduvelen (zegenen)door de pedofiele schurken en charlatans van de heksen christen kerken, neem ik als winti belijder elk oude jaar lekker mijn wasie en zegen van Anana, Mama Aisa en mijn Engeen die het hele jaar hebben bschermd tegen de racistische christengekken en barbaren.


  Maak melding

 11. net als hoe de leugenachtige christen gekken elk jaar zich laat beduvelen (zegenen)door de pedofiele schurken en charlatans van de heksen christen kerken, neem ik als winti belijder, elk oude jaar lekker mijn wasie en zegen van Anana, Mama Aisa en mijn Engelen die mij het hele jaar hebben bschermd tegen de racistische christen gekken en barbaren.


  Maak melding

 12. Alfa, hier volgen drie fictieve ‘gesprekken’ tussen de zoekende mens en zijn schepper. Jij zult ze herkennen want het grootste deel heb ik uit jouw woorden.
  1. Gij zult geen afgoden dienen , maar alleen ik ben de Heer uw God,schepper van hemel en aarde.
  Antwoord van de mens: “O.K. dat hebben we begrepen en wij noemen u Jezus”.
  2. Gij zult geen afgoden dienen , maar alleen ik ben de Heer uw God,schepper van hemel en aarde.
  Antwoord van de mens: “O.K. dat hebben we begrepen en wij noemen u Anana.
  3. Gij zult geen afgoden dienen , maar alleen ik ben de Heer uw God,schepper van hemel en aarde.
  Antwoord van de mens: “O.K. dat hebben we begrepen en wij noemen u Allah.
  De eerste zin wordt gebezigd door de Christenen, de tweede door de aanhangers van Winti en de derde door Moslims. Ga eens voor jezelf na wat het verschil is tussen deze drie gesprekken. Alleen de naam van de God, de schepper van hemel en aarde is verschillend. Als ik rijst, bath, arroz, alesi of rice noem wil dat nog niet zeggen dat ik het over vijf verschillende zaken heb. Net zo onzinnig als het is om van alle mensen op aarde één naam te eisen voor rijst, net zo onzinnig is het om voor God maar één naam en slechts één manier van vereren te eisen. Godsdienst is net als voedsel (bereiding) dans, muziek, taal, klederdracht enz. een onderdeel van de cultuur van een volk, wij zouden het allemaal gek en jammer (moeten) vinden als alle volkeren in al deze opzichten hetzelfde waren. Meestal heeft men geen problemen met de verschillende facetten van cultuuruiting (misschien vindt men de anderen raar, maar ze mogen ‘gek’ doen), alleen op het gebied van Godsdienst en religie eist men een eenheidsworst: “alleen mijn manier van doen is de juiste, al het andere is afgoderij.


  Maak melding

 13. winti is occulte en zal suriname zeer zeker niet helpen, winti is een afgod, het neemt vernietigd en brengt alleen maar ellende en leed met zich mee.wintie is een verschrikking een angst cultes . mensen zijn er ontzettend bang voor en heeft nog nooit goed voor iemand gezorgd, zoals GOD voor de mens zorgd. winti neemt van mensen, je moet hem geven, je moet offeren aan hem.kortom er is niets goed aan. Jezus Christus is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht. HET CHRISTENDOM IS GEEN RELIGIE, JE AANBID EEN ONTZICHBARE GOD DIE WEL DOOR ZIJN GEEST BEVESTIGD DAT HIJ LEEFD IN HET GEWETEN VAN HEN DIE HEM EREN EN LIEFHEBBEN.. RELIGIE ZIJN ALLE DINGEN DIE WORDEN AANBEDEN DIE GEMAAKT ZIJN VAN STERFELIJKE MENSEN,VOGELS, ZOOGDIEREN EN REPTIELEN. be bless


  Maak melding

 14. Ik heb de verschillen reacties gelezen. Her en der wordt de “winti” als afgoderij beschreven. Wat voor invulling je ook aan de “winti” geeft, het blijft een feit dat dit ooit meegenomen is uit het oude Afrika waar de kolonisator zijn eigen invulling aan gegeven heeft. De kolonisator heeft niets van ons cultuur toen en in het heden heel willen houden. Als ik het heb over “winti”, dan heb ik niet over de kwakzalvers die mensen oplichten. “Winti” is religie en niet los te koppelen van het “geloof”. De bonoemans van Suriname kunnen zich aanmelden voor deze discussie. Misschien dat ze anders omgaan met onze “winties” en de mensen niet meer oplichten. De goeie daar gelaten!!!


  Maak melding

 15. MIRACLE /19/Je werd geboren, werd groot en kwam op latere leeftijd vervolgens toevallig in contact met een religieus concept van leven en hoe een hogere macht dan jezelf met een Goddelijke titel te dienen. Mede beïnvloed door de eerdere keuze van de ouders en/of hun omgeving. Want het had toevallig ook een ander religieusconcept kunnen zijn die je had kunnen omarmen, zoals het Hindoeïsme, de Islam, de Winti of het Boeddhisme. In elk geval werd door je eerdere religieuze kennismaking met een godsdienst, je psychische programmering verder ingezet. Maar waar ging het uiteindelijk fout zoals ook bij velen na een (religieuze) keuze het geval blijkt te zijn. Ze werden geleidelijk aan tot ‘slaaf’ van hun eigen keuze geprogrammeerd, begonnen zich langzaamaan arrogant en minachtend te gedragen jegens anderen vanwege hun “gelukkige” keuze t.o.v. die anderen, deden vervolgens zonder zich daarvan voldoende van bewust te zijn alsof zij God zelvens waren. Door op de een of ander manier ongevraagd op de denkbeeldige stoel van God plaats te nemen en nota bene veroordelingen te vellen op basis van onwetendheid, gedompeld in de huid en/of volgens het gedrag van een schaap. Verkozen dan tenslotte de wereld rond te gaan in naam van die “god” met opzak een aan zichzelf gegeven machtiging door een ware god,
  om in hun volle overtuiging re wereld en anderen als zichzelf te redden van verval. Zonder enigszins door te hebben hoe ernstig zij aan bevrijding toe zijn en welk zaad van kwaad en ellende zij na hun missie gestrooid hebben achterlaten wanneer zij eenmaal weer vertrokken zijn. Om thuis tenslotte op hun knieën te gaan en hun god in naam van het geloof te danken voor een veilige aankomst. Om elders vervolgens weer van voren af aan te beginnen tot dat zij hun missie op aarde afgesloten hebben. Tenzij ze tijdig de ware ‘Bewustwording’ omtrent het Goddelijke in relatie tot het Universum op hun weg tegenkomen.

  Maar dan is hun kwaad al geschied.

  http://www.youtube.com/watch?v=RM5R5EwmokM&feature=related


  Maak melding

 16. Winti = geen wereldreligie en wordt gekenmerkt door Voodoo rituelen inspiratie
  vanuit HAITI. KIJK maar wat voor rampspoed deze black magic teweeg heeft gebracht.
  Hetzelfde lot wacht SURINAME OOK !Mensen wees toch verstandig en laat je miet misleiden door deze Voodoo praktijken.


  Maak melding

 17. Erg jammer weer. het zijn steeds de blakamans die zichzelf verraden. De Hindostaan weet eeuwenlang waarvoor hij staat, de moslim ook, de blanke heeft zijn eigen invulling.Waarom kan de neger niet zonder meer staan achter wat hij wil. verdeeldheid in alles.Er komt straks geen slaven monument gewoon door verdeeldheid.Het is steeds de kolonisator…makkelijk de schuld geven,Doch ga even in eigen boezem kijken de neger is en blijft een verrader, Mijn oom zegt “hij” zal nooit iets even of bezitten.God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis…hij is een God van Goedheid. Wij zijn zijn hoogste creatie..zal hij ons voor altijd branden? Wij mensen hebben de aarde vernietigd en gunnen elkaar geen plekje. Wij mensen hebben geschreven en laten voorkomen als zou God dat willen.Kijk naar Steve Meyer b.v. Hij heeft het gevoel God zelf te zijn. De aarde is gemaakt voor een ieder. Geef een ieder de vrijheid te geloven waarin hij wil. Niemand is meer dan een ander. Rijk of arm wij worden naakt geboren en gaan de grond in om te rotten( cremeren)Blaka man ga voor je Winti en maak er nu iets moois van.

  Jepi de


  Maak melding

 18. Het Christendom is in de koloniale tijd er met de zweep ect ingeslagen bij de slaven door de witte mensen! Hoezo geloof je in deze onzin? Mooi als het een nu positieve werking heeft, natuurlijk een keuze…. Als dan toch, dan winti.
  Ik vind geschiedenis niet uit te wissen, er moet nog heel veel aangepakt worden.
  Daar ben ik me heel erg bewust van.
  Dus ja, dit interesseerd mij wel.
  De term blank komt uit het slavernij verleden en staat superieur tegeover zwart! Noem jezelf of een ander dus wit.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.