Oudste archief over Zeeland en Suriname online

8

Met ingang van morgen kunnen meer dan 10.000 documenten online worden geraadpleegd over hoe Zeeland Suriname in 1667 veroverde bijvoorbeeld. En hoe de provincie vervolgens zeventien jaar eigenaar van de kolonie was.

Alle archiefstukken over die jaren 1667-1684 zijn bewaard gebleven. De in het Zeeuws Archief opgeslagen stukken – tien meter met resoluties, rekeningen en bewijsstukken – zijn in het kader van een speciaal project gedigitaliseerd.

Wie de originele stukken over de vroegste geschiedenis van Suriname en de rol van Zeeland op zijn beeldscherm wil raadplegen kan dat doen via archieven.nl of de website van het Zeeuws Archief, www.zeeuwsarchief.nl .

8 REACTIES

 1. Interessant, dat wel…

  Voor wie het kan lezen en begrijpen!

  Maar voor patiënten met het slavencomplex, minder goed nieuws…

  Helaas, 1 jaar lagere school is niet voldoende om deze zwaar oude spelling te kunnen lezen, laat staan te begrijpen!

  Evengoed succes toegewenst 😉


  Maak melding

 2. Voorwaar een mooi huzarenstukje maar of de gewone burger er wat aan heeft en begrijpt is de vraag.
  Je moet al deze stukken lezen in het licht van de tijd waarin deze zijn geschreven.
  Je moet dus weten hoe men in die tijd dacht en hoe de politieke verhoudingen in die tijd in Zeeland, Holland en Europa waren.
  B.v. dat slavernij al duizenden jaren bestond en dat slavernij volledig door de samenleving was geaccepteerd.
  Het zou m.i. voor Suriname beter zijn als Nederlandse en Surinaamse geschiedkundigen hiervan een boekje met vertalingen en uitleg zouden maken.
  Nu wordt alles kil en worden mensen cijfers.


  Maak melding

 3. “dat slavernij al duizenden jaren bestond en dat slavernij volledig door de samenleving was geaccepteerd.”

  Is je reinste flauwekul. Toen bestond er geen CNN, Al Jazeera en twitter. De misdaden tegen de slaven waren helemaal niet algemeen bekend in Europa. Toen er eindelijk berichten in de pers verschenen over deze vreselijke misdaden was het snel afgelopen met de slavernij. Informeer jezelf hoe uiteindelijk de savernij ter einde kwam. Daar is genoeg over geschreven.


  Maak melding

 4. @Jojo. Kom a.u.b. niet met de bijbel. De universiteit van Tel Aviv heeft 50j onderzoek verricht zonder enig bewijs te vinden dat het volk Israel in Egypte in slavernij leefde.

  Sommige slavenhouders waren wreed en lieten hun mensen om het minste of geringste vreselijk straffen, bijvoorbeeld met zweepslagen. Zij vonden het voordeliger om hun slaven zó hard te laten werken (soms bijna dag en nacht) dat ze zich na tien jaar letterlijk dood hadden gewerkt. De plantagehouder kocht dan gewoon weer nieuwe slaven op de markt. Als een weggelopen slaaf gepakt werd, kreeg hij een extra zware straf. Meestal werd een voet of een been afgehakt, zodat een hij niet meer weg kon lopen. Zo was de gestrafte slaaf een afschrikwekkend voorbeeld voor de andere slaven.

  Bij mij gaat het erom dat slavernij niet zo vanzelfsprekend was als sommigen willen doen voorkomen. Het gemiddelde publiek in Europa wist helemaal niet wat voor verschrikkingen zich afspeelden in de koloniën.Op 22 juni 1772 werd duidelijk dat de slavernij op gespannen voet stond met het Engels recht.In 1827 verordende Groot-Brittannië dat slavenhandel een vorm van piraterij was en daarop stond de doodstraf.In 1833 werd het verboden in de Engelse koloniën. Suriname en de Antillen volgden in 1863.


  Maak melding

 5. @5 John

  Aahaa… Een kenner!
  En jij was er toen bij?
  Of heb je het ook maar van horen zeggen!

  Doe dus niet zo naïef!, je kletst uit je nek!

  Slavernij is natuurlijk verschrikkelijk, maar…

  Slavernij, evenals racisme bestaat al net zolang, zolang er mensen op de wereld bestaan, dus een eeuwenoud verschijnsel. En vroeger was men primitiever dus per definitie wreder, niks bijzonders dus.
  Het hoort allemaal bij de mensheid, want eigengewin gaat bij de mens nog steeds boven alles.

  Zelfs in 2011, bestaat er nog slavernij!
  In primitieve landen zelfs nog steeds in wrede vorm!
  In de zogenaamde beschaafde wereld, is het wrede gelukkig bijna verdwenen.
  Maar in milde vorm is je beschaafde wetgever nu de moderne variant van de slavendrijver!


  Maak melding

 6. @7 John

  Welles niets spelletje, dus per definitie al onzinnig…

  Die “bronnen” van jouw zijn ook door mensen geschreven, net zo als de Bijbel of wat voor sprookjesboek dan ook!
  En mensen zijn per definitie beïnvloedbaar, zeker in die tijd 😉

  Ik geloof alleen in mij zelf, meer heeft een mens niet nodig!

  Zolang je het moet hebben van horen zeggen en/of lezen, ben je al verkeert bezig, en moet je dus alles met een relatief grote korrel zout nemen.

  Men kan wel zo veel schrijven/vertellen… Zolang je er fysiek niet bij bent geweest en/of heb ondervonden, blijft het slechts speculeren!

  Je weet toch hoe dat gaat met verhalen, het wordt steeds verder aangedikt, of juist afgezwakt, om kromme dingen recht te praten, net zo lang, tot dat men er ook nog zelf in gaat geloven!

  Eerst zien dan geloven en je eigen verstand gebruiken is een betere insteek!

  De waarheid zal ongetwijfeld ergens in het midden liggen 😉

  En het ultieme bewijs dat slavernij altijd heeft bestaan en daarom ook nooit zal verdwijnen…

  Zolang jij in 2011 nog steeds moet werken voor je geld, ben je per definitie een slaaf van anderen…

  Want als jij niet doet wat er van je wordt verwacht, dan heb je toch echt een probleem…

  En of je nu vele jaren geleden halfdood werd geslagen met zweepslagen, omdat je niet deed wat er van je werd verwacht…

  Of dat je tegenwoordig door ontslag, omdat je niet deed wat er van je werd verwacht, brodeloos moet toezien hoe je woning & erf op de veiling voor een vriendenprijsje wordt verkocht aan vriendjes van de baas…

  Het is allemaal wreed in de juiste context!

  Slavernij, hoort nu eenmaal bij de mensheid, wen er dus maar aan!

  Misschien als je dood bent ben je echt vrij?
  Maar zelfs dat blijft speculeren.
  Ik heb nog nooit iemand geproken die aantoonbaar is teruggekeerd om mij dat persoonlijk te vertellen!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.