Voormalige Surinaamse couppleger houdt woord

61

PARAMARIBO, 18 dec – Stephanus ‘Steven’ Dendoe heeft woord gehouden. De ‘sweri’ (bloedseed) die hij maakte met zijn medecoupplegers uit 1980 hield hij gestand voor de krijgsraad. Als hij al iets weet van de betrokkenheid van Desiré Bouterse bij de Decembermoorden, is dat van hem niet gehoord. Dendoe hield de lippen stijf opeen, hoewel hij een verwarde indruk maakte.

Dat kwam door de soms vreemde en tegenstrijdige antwoorden die hij gaf op vragen van de vervolging en de krijgsraad. “Nee, ik jok”, klonk het enkele malen na een of andere bewering. Zoals toen hij volhield niets te weten van onrust in het land, kort voor de moorden. Om later te vertellen dat hij in het binnenland was toen hij hoorde van gevechten en onlusten in Paramaribo. Hij haastte zich naar de stad om poolshoogte te gaan nemen op de plaats delict, het Fort Zeelandia.

Dendoe is de eerste getuige a décharge die beweert niets af te weten van coupplannen tegen het militaire regime toen. Andere getuigen en verdachten, waaronder Desiré Bouterse zelf, zeggen dat er wel sprake was van een broeierige atmosfeer. Een tweede getuige, ex-officier John Nelom, blijkt te ziek om te verschijnen. Het proces is uitgesteld tot veertien januari.

61 REACTIES

 1. Een simulant, komediant en leugenaar .Door een stukje toneel op te voeren probeert hij de indruk wekken onschuldig te zijn . Typerend voor hem en z,n maten.
  Bah , wat een creep.


  Maak melding

 2. Betsy Boeps,
  Stephen is een goudeerlijke jongen. Ook hij heeft het recht om delen uit deze megha toneelopvoering te vergeten. De vervolging legt de man keer op keer woorden in de mond. Wat wil je verdorie anders hebben dat de man op het verkeerde been wordt gezet.

  Wie gaat die moordenaars aan de tand voelen, die hier in dit land dood en verderf hebben gezaaid naar aanleiding van deze tragedie met het twintig voudige aan slachtoffers.

  Is de ene moord de andere niet?

  Wanneer deze hele kwestie in het verkeerde keelgat schiet zullen de rollen wellicht worden omgekeerd.


  Maak melding

 3. En daar komt Pinto weer onder zijn steen vandaan om de moordpartijen goed te praten en moordenaars te bestempelen als “goudeerlijke jongens” .

  “Is de ene moord de andere niet”

  En zo kan je alles goedpraten


  Maak melding

 4. @ pinto,
  Ik wordt zo zoetjes aan kotsmisselijk van jou dom en ziekelijk gelul hier op dit net, ga iets positief doen met jou leven idioot dat je bent.
  Ze zijn goudeerlijk en goede mensen in jou ogen dat ze nu allemaal aan geheugenverlies lijden, het zijn deze zelfde monsters die het volk jarenlang hebben geterroriseerde en nu doen ze zielig ik heb geen enkel medelijden met deze monsters die nu zogenaamd ziek zijn. het zijn stuk voor stuk laffe honden die de verantwoordelijkheid van laffe misdaad tegen een onschuldige volk afschuiven, de hoofd dader heeft geen tijd om naar boxel te gaan maar gaat wel naar het buitenland zo laf zijn deze Beesten. pinto de daders van deze laffe misdaden tegen onschuldige burgers van mijn land zullen allemaal hun straf krijgen hier op deze aardbodem kijk naar pinto zijn geestelijke gezondheid gaat met de dag achteruit geld ook voor bouterse hij kijkt net als een zombie is zijn straf voor die misdaden die hij heeft gepleegd, daarom zuipt hij zich klem.


  Maak melding

 5. Bijna 30 jaar lang houden wij ons bezig met de ” gevolgen “van de 8 december-maatregel .
  Het is bijna 2010 , wordt het nu geen tijd om over de reden(en)die vooraf gingen , die de aanleiding gaf tot het 8 december-maatregel???
  Zeer recent gaf een 2e kamerlid(vanBommel)te kennen dat Olland een invasie-plan gereed had en deze werden door de toenmalige politici beaamd.
  Het verbaast mijn persoon niet ,dat er geen enkel politiek figuur(nederlandse) solidair is met de heer van Bommel .
  Wat wel verbazings-wekkend is , dat er niemand(surinaamse moraal-ridder) te vinden is om zich te verdiepen in de materie (verwerpelijke misdaad)en mijn persoon heeft sterk de indruk dat men niet achter de feitelijk waarheid wil komen/weten (DE REDENEN).
  Staatgreepplegen en invasie-plannen tegen een bevriende natie staat gelijk aan Internationaal-Terrorisme en is in strijd met Universele rechten van de Mens en staat haaks met de handvest van de volkerenbond .
  Nogmaals : ” Is het nu geen tijd om te verdiepen in de REDEN(EN) van 8 december 1982 en de feitelijke veroorzaker(s)/dader(s)van de ellende in de jaren 80 ???

  Opo kondre-man un opo
  Stre de fu stre
  Republiek Suriname Voorwaarts
  Voorwaarts richting het geluk/overwinning
  SRANAN SA WINI
  Het vaderland of de dood !!!


  Maak melding

 6. Die barbaar op nummer 2 pinto is een gevoelloos en gewetenloos monster die je beter kan negeren.Waarom mogen de nabestaanden niet weten waarom hun geliefde op zo een onmenselijke manier zijn afgeslacht de moeder van jozef zoon is pas over leden zonder te weten waarom haar zoon is afgeslacht,Ik vraag mij af of deze misdadigers hun ogen kunnen dicht doen wanneer ze gaan slapen. het ergste is dat de hoofd dader door koehandel en opportunisme president is in suriname.


  Maak melding

 7. Zolang er geen klaarheid is gekomen in de december moorden blijft er een sinistere uitstraling van de huidige president uitgaan.En dat uit zich in de haast waarmee de bevolking leeft.Kijk maar even naar het aantal verkeers- doden.Of de ongemotiveerdheid van de jeugd om iets te bereiken.Ze hebben de moed niet aan morgen te denken.Ze leven alleen vandaag,morgen zullen we zien….

  Cobie


  Maak melding

 8. Even de feiten op een rij voor Pinto en Sempa. IEDERE moord dient te worden onderzocht en bij iedere moord dient er berechting plaats te vinden, zonder aanzien des persoons. De invasieplannen waaraan Sempa refereert dateren van 1986 en hebben derhalve niets te maken met eventuele “oorzaken” van “Dat 8-decemberding”, zoals Bouterse het onlangs respectloos noemde. En als er al een samenzwering c.q. plannen voor een tegencoup waren (quod non), dan pak je die mensen op en sluit je ze vervolgens op. Moord is NOOIT te rechtvaardigen. Ze zijn niet op het slagveld gedood.

  Er zijn ook mensen die beweren dat de vorige regering Venetiaan de decembermoorden heeft gebruikt als propaganda tegen de onlangs gekozen president, maar zelf de zaak op z’n beloop heeft gelaten. Niets is natuurlijk minder waar. Onderstaand een opsomming van het tijdsverloop. Vast staat in ieder geval dat de huidige president Bouterse het proces nooit serieus heeft genomen daar hij nimmer op een zitting is verschenen.

  Onlangs noemde president Desi Bouterse op een persconferentie de zaak heel denigrerend “dat 8-decemberding” en verklaarde hij zich met “grote dingen van het land” bezig te houden. Hoe respectloos kan iemand zijn.

  In 1983 dienden de nabestaanden van acht van de slachtoffers verzoekschriften in bij het Comité voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, wegens schending van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Immers, er zouden ten tijde van het militaire regime geen rechtsmiddelen openstaan. Datzelfde militaire bewind drong er bij het Comité op aan om de verzoekers niet ontvankelijk te verklaren.

  Het Comité oordeelde echter dat de slachtoffers “op willekeurige wijze van het leven waren beroofd”, hetgeen schending van artikel 6 van het IVBPR opleverde. Het Comité riep Suriname op om de moorden te onderzoeken en de verantwoordelijken te vervolgen.

  Amos Wako, een speciale rapporteur van de Commissie voor de Mensenrechten van de VN bracht in 1984 vervolgens een bezoek aan Suriname en Nederland en concludeerde dat in de nacht van 8 op 9 december 1982 “standrechtelijke of willekeurige executies hadden plaatsgevonden die een traumatisch effect hadden op grote delen van de Surinaamse bevolking in Suriname en Nederland.

  Duidelijk mag zijn dat Suriname zich na het militaire bewind in 1987 in een dusdanige deplorabele staat bevond dat de nieuwe democratisch gekozen regering niet in staat was om een dergelijk mega-proces op te tuigen. Evenmin gold dit voor de periode 1991-1996 toen de eerste regering Venetiaan aantrad na de telefooncoup van 1990. Bovendien moest eerst de macht van de militairen worden ingedamd. In de periode 1996-2000 was er de regering Wijdenbosch. Het behoeft geen betoog dat deze regering zich niet geroepen voelde om ook maar iets aan het proces te doen.

  Op 1 november 2000, ongeveer een maand vóór het aflopen van de verjaringstermijn werd deze gestuit middels de aanvang van het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) onder leiding van rechter-commissaris Albert Ramnewash. Mr. Ramnewash gaf in december 2002 de opdracht tot lijkschouwing van de stoffelijke resten van de slachtoffers en schakelde daarbij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Nederland in.

  De resultaten hiervan werden in augustus 2004 door het NFI aan het Surinaamse onderzoeksteam overgedragen. Begin december 2004 werd het gvo afgerond en de onderzoeksresultaten werden aan het Openbaar Ministerie overgedragen. Hierop werd aan de verdachten op 24 december van dat jaar een kennisgeving van vervolging betekend.

  Het mag duidelijk zijn dat het niet eenvoudig is om een dergelijk mega-proces in Suriname te houden, waardoor het nog bijna drie jaren duurde om te kunnen aanvangen in marinebasis Boxel. Daarbij komt ook dat de verdachten bezwaarschriften hadden ingediend tegen de kennisgeving van vervolging. Op deze bezwaarschriften werd door de PG in december 2007 (negatief) beslist.
  Op 30 november 2007 begon dan ook uiteindelijk het proces voor de krijgsraad.

  In april 2008 diende de advocaat van de hoofdverdachte Bouterse, mr. Irwin Kanhai een exceptie van niet ontvankelijkheid in omdat hij vond dat Bouterse niet door de Krijgsraad maar door de rechtbank diende te worden berecht. Hierop werd de zaak aangehouden tot juli 2008. Later werd er door mr. Kanhai ook nog eens een wrakingsverzoek ingediend tegen de president van de Krijgsraad, mr. Cynthia Valstein-Montnor, hetgeen wederom tot vertraging had geleid. In juli 2010 werd de zaak aangehouden wegens oververmoeidheid van de auditeur-militair (aanklager) mr. Roy Elgin.

  Ik concludeer hieruit dat de vorige regering er wèl alles aan gedaan heeft om uiteindelijk gerechtigheid te bewerkstelligen. Wat ik echter betreur is dat de verdachten voorafgaand aan de behandeling ter zitting niet in voorlopige hechtenis zijn genomen.


  Maak melding

 9. wikileaks de moeder van jozefzoon is pas overleden. en wilde graag weten wat met haar zoon gebeurd is. als ik het goed begrijp komen ze elkaar wel tegen in het hiernamaals. zal hij haar wel uitleggen hoe het zat. komt ze het toch wel te weten. of niet?


  Maak melding

 10. @ 8 DEC 1982,..door tè emotionele wraak gevoelens en gescheld kan men niet meer logisch en helder denken,net als die HENK MOLENAAR,EEEEE Henky relaxxxx neem een aanloop,ren hèèl hard weg,maak een salto in de lucht,en kiss your self vòòrdat je de grond raakt,jij snapt er toch geen sikkepit van..okè?


  Maak melding

 11. Oh, Jee!! HELP DEZE 3 NIETSNUTTEN AUB!!!

  Pinto(Herman) Rellum en Sempa!!!Domkoppen waar zijn jullie mee bezig?? vraagje! waren(zijn) de coupplegers jullie naaste??? Daar lijkt het heel erg op.

  De z.g. regering Bouta is ook bezig met het invoeren van de dienstplicht!! Willen jullie niet een steentje bijdragen?? Het is geknipt voor jullie lijkt mij.
  Ik maak mij zorgen om jullie! doen jullie zo dom of hebben jullie inderdaad geen hersenen??

  2011 nadert en denk eens goed na, wat jullie gaan doen, waarbij de overige gemeenschap beetje trots op jullie kunnen zijn. Wees geen vloek op deze aarde!!!Ik hoop dat deze Pinto, PIENTER wordt en Rellum geen RELSCHOPPER!

  Heel veel geluk in 2011 en erna!! Grijp het geluk met beide handen!!! Het zal je goed doen!!!


  Maak melding

 12. Pinto & Sempa zijn gewoon de meest idiote schoften die er bestaan. Ze zijn het uitschot op aarde maar het vervelende van een democratie is dat je moet leren leven met dergelijke idioten die met hun leugen en gedraai trachten het bloed onder je nagels weg te halen.

  Triest dat deze idioten zelf niet inzien hoe gestoord ze zijn. Walgelijk.


  Maak melding

 13. ai baja DU/wikileaks,lig jij wakker van de misdaden die in de wereld gepleegd zijn veelal door je blanke overheersers?Ik dacht het niet.Waarom zou men nog wakker liggen van een paar miezerige daden in Suriname.
  Doedel is doodgegaan zonder dat hij wist waarom hij 3/4 van zijn leven in het gekkenhuis zat,je blankemeesters hebben hem ook misdadig behandeld,maar daar lees ik je nooit iets van typen en niet te vergeten A.de Kom en vele andere onmenselijke misdaden gepleegd door je blanke meesters,dus houd je kanis een keer.
  Barbaren zijn en blijven je blanke meesters.


  Maak melding

 14. Waarom geven jullie Venetiaan niet de schuld voor dit proces dat zolang aan de gang is het zou reeds afgelopen zijn.Hij is tien jaren achtereenvolgens president geweest de schuldigen zouden hun straf reeds gehad hebben je had waarschijnlijk zeker geen Bouterse als president.


  Maak melding

 15. @ Alle responders
  Ik heb vaker aangegeven op dit blog om niet te reageren op wat Pinto zegt. First of all, als hij vermoedelijk naar Nederland verwijst voor de moorden gepleegd tijdens de koloniale periode (want daar zijn wij verdomd goed in), dan verwijs ik naar de moorden, ontvoeringen, mishandelingen, en vermissingen gepleegd tussen 1980 en 1988 inclusief de vuile oorlog. Nederland heeft ons 300 jaar uitgebuit, maar meneer Chas Mijnals en andere kut revolutionairen zijn “Toe patoe draai” in dat land dat ons heeft uigebuit. Ga toch naar Noord-Korea, Noord-Vietnam, Nicaragua, of Cuba waar moordenaars op correcte wijze (zonder krijgsraad) worden afgehandeld.


  Maak melding

 16. @7 Pinto

  Inderdaad, zelfs de heer Iwan Brave lonkt naar zulke scenarios en heeft zijn hoop gevestigd op chantage van Ronny Brunswijk en Somohardjo.

  En deze mensen durven zichzelf rasechte Surinamers te noemen.

  Ik snap ze ook niet, zoals die vriend onder je met die grote Neus:-)


  Maak melding

 17. geweldig dat pinto er is dan hoef ik niets meer te zeggen. de belangen van de ruzie zoekers zijn nu officieel in het geding. en zo zullen we het volk bevrijden en uit armoede halen.


  Maak melding

 18. Nr.8 wiki(t)leaks ,
  Dat jij het verschil tussen democratie en koehandel niet kent is voor mijn persoon geen nieuwtje .
  Ooit gehoord van sociaal-hygiene ?
  Naar mijn inziens ( velen met mij)is het tijd voor jouw persoon om over te gaan tot intro-spectie .
  De nood bij jou is waarneembaar en voelbaar ,
  urgent gevalletje !!!

  Te so fara , ina moro tin .

  Stre de fu stre
  Wi no sa frede
  Republiek Suriname Voorwaarts
  Voorwaarts richting het geluk/overwinning
  SRANAN SA WINI
  Het vaderland of de dood !!!


  Maak melding

 19. @Gino

  Dank voor je gedegen uitleg. Het maakt veel duidelijk al zullen bepaalde idioten het volkomen negeren.
  laten we hopen dat posters als Galatasaray niet tot die groep behoort.

  Hopelijk komt er snel een rechtvaardig uitspraak in de zaak en zijn we in SME verlost van idioten als Pinto, sempa, zo is het, etc. Zij zijn een schande voor het menselijke ras.


  Maak melding

 20. Nr.16 Neusi ,
  Nanga ala saka fasi ; blijft niet vast-hangen aan ” projectie ” , wees ratio .
  8 December-maatregel was het onoverkomelijk gevolg van de reden(en) die vooraf hadden gespeeld ,voorbeeld :
  -Staatsgreep 1980 , Nederland was de bedenker
  -Zeer recent gaf de 2e kamerlid van Bommel ruchtbaarheid omtrent een bestaande nederlandse invasie-plan . Voldoende aanvechtbare info voor de surinaamse moraal-ridder(s) om zich te verdiepen met de bovengenoemde gepleegde en verwerpelijke misdaden die naar mijn mening geleid hadden tot de dood van vele surinaamse mensen-levens in onze republiek Suriname !!!
  Vervolgens zijn alle gepleegde feiten in principe , schendingen van internationale afspraken en in strijd met de Universele Rechten van de Mens en de VN .
  Please , dinky tranga na tori
  A bun , te so fara ina moro tin .

  Stre de fu stre
  Wi no sa frede
  Republiek Suriname Voorwaarts
  Voorwaarts richting het geluk/overwinning
  SRANAN SA WINI
  Het vaderland of de dood !!!


  Maak melding

 21. Nr.15 henk ,
  jouw recidiverende vraag had ik reeds al beantwoord en dat in jouw eigen “moedertaal”!
  Dusssss henk , malje mole-naar …

  Stre de fu stre
  Wi no sa frede
  Republiek Suriname Voorwaarts
  Voorwaarts richting het geluk/overwinning
  SRANAN SA WINI
  Het vaderland of de dood !!!


  Maak melding

 22. @ alle domme en achterlijke idioten van de NDP lees A.U.B nummer 11.Ik ben het voor de volle 100% eens met neus, dat pinto sempa schande zijn voor het menselijk ras, zo dit zit.


  Maak melding

 23. Pinto zegt: “Wanneer deze hele kwestie in het verkeerde keelgat schiet zullen de rollen wellicht worden omgekeerd”
  Is dit een bedreiging??????

  Poco

  Stelletje gefrustreerde uilskuikens.

  Als dat de indruk is moet ik jullie helaas teleurstellen. Ik zal niet toestaan, althans niet met open ogen dat een handje vol zwartgalligen hier op dit forum de waarheid geweld aandoen. Er zijn per definitie hier twee zaken aan de orde: 01.het 08 decemberdebacle en 02.die vuile oorlog als rechtstreekse gevolg en wraak op het eerste.
  Meer smaken zijn er niet.


  Maak melding

 24. Pinto & Sempa zijn gewoon de meest idiote schoften die er bestaan. Ze zijn het uitschot op aarde maar het vervelende van een democratie is dat je moet leren leven met dergelijke idioten die met hun leugen en gedraai trachten het bloed onder je nagels weg te halen.

  Triest dat deze idioten zelf niet inzien hoe gestoord ze zijn. Walgelijk.

  neus

  En dit durf jij te beweren zonder mij te kennen? Vooropgesteld dat ik totaal niet geinteresseerd ben in de persoon van Neus.


  Maak melding

 25. @ pinto,
  Ik wordt zo zoetjes aan kotsmisselijk van jou dom en ziekelijk gelul hier op dit net, ga iets positief doen met jou leven idioot dat je bent.
  Ze zijn goudeerlijk en goede mensen in jou ogen dat ze nu allemaal aan geheugenverlies lijden, het zijn deze zelfde monsters die het volk jarenlang hebben geterroriseerde en nu doen ze zielig ik heb geen enkel medelijden met deze monsters die nu zogenaamd ziek zijn. het zijn stuk voor stuk laffe honden die de verantwoordelijkheid van laffe misdaad tegen een onschuldige volk afschuiven, de hoofd dader heeft geen tijd om naar boxel te gaan maar gaat wel naar het buitenland zo laf zijn deze Beesten. pinto de daders van deze laffe misdaden tegen onschuldige burgers van mijn land zullen allemaal hun straf krijgen hier op deze aardbodem kijk naar pinto zijn geestelijke gezondheid gaat met de dag achteruit geld ook voor bouterse hij kijkt net als een zombie is zijn straf voor die misdaden die hij heeft gepleegd, daarom zuipt hij zich klem.

  8 dec 1982

  Dat heb jij goed gelezen ja, “Sthephen Dendoe is een goudeerlijke jongen”.

  De president van de verenigde staten van Amerika is een doodleuke kerel, maar geloof niet dat je daar zomaar een potje kan gaan breken met jou oorlogs/kermis gezicht. Die moskee- en Rambograp van 11- en 12 maart ’82 waren de revue al gepasseeerd.


  Maak melding

 26. En daar komt Pinto weer onder zijn steen vandaan om de moordpartijen goed te praten en moordenaars te bestempelen als “goudeerlijke jongens” .

  “Is de ene moord de andere niet”

  En zo kan je alles goedpraten

  Henk Molenaar

  Ik ben hier om jullie de waarheid in te peperen.


  Maak melding

 27. @Neus

  Welke invloed zal de uitspraak tegenover de verdachten in dit strafproces hebben op mensen die je minacht zoals Pinto, Sempa, Zo is het…(blakaboy)…?

  Ik zie die link niet zo.

  Of heb je net zulke ideeen als commandant Bhagwandas en andere extreem revolutionairen die Suriname van andersdenkenden wilde verlossen?


  Maak melding

 28. Het extremisme bij sommige van de figuren die zogenaamd gerechtigheid willen zien, is natuurlijk van een zodanig niveau dat het walgelijk is om aan te zien.

  Deze extremisten dulden geen tegengeluid want dan verdien je eigenlijk de dood of je behoort niet langer tot het menselijk ras. Hun waarheid zal de enigste waarheid zijn en blijven de rest is muerte.

  Deze extremisten zijn natuurlijk gewoon doodongelukkige front broodschrijvers die alles wat de huidige regering doet onderuitgehaald moet worden.

  Neem neus als voorbeeld, op elke blog waar er anti-regeringsberichten geschreven moeten worden, zal je de naam NEUS ook tegenkomen.

  Het maak niet uit wat voor anti geschreven moet worden maar neus is erbij.

  Wie houd wie voor de gek, jullie halen je hart maar op.

  Dat de huidige regering eindelijk het land zal gaan ontwikkelen zal geen ene wasseneus, henk tovenaar, wikifreak of wie dan ook vanuit Nederland kunnen tegenhouden.

  .


  Maak melding

 29. Pinto Gefeliciteerd!!!

  Hallo Pinto & friends, gefeliciteerd met jullie medaille. Worden de medailles gepost?

  Tide tamara we stre go moro fara..
  Het vaderland…..of het Moederland.

  “Armoede brengt volkeren tot revoluties en revoluties brengen het volk weer tot armoede.”
  Victor Hugo.


  Maak melding

 30. ik wil alleen dit kwijt,als ik sommige reacties lees dan begrijp ik waarom wij Sranamangs nog geen eenheid kunnen vormen.
  ik hoop dat wij nog weten wat het is om een eigen mening te hebben,als we het er mee eens zijn of niet maar laten wij dit respecteren het gaat tenslotte om de eigen ziens/denkwijze van diegene die reageert op een bepaald onderwerp.
  ik had/heb de indruk dat als je voor/tegen
  MC en/of voor/tegen het Front bent,dat een ieder recht heeft op een eigen mening al ben je het er niet mee eens.
  ik spreek de wens uit dat wij Sranamangs gaan proberen om respect te hebben voor de mening van een ander in het niewjaar 2011.

  Mi e wiens ala sma wan switi kresneti nanga wan boen njoe jari

  MUNDO


  Maak melding

 31. Ik heb me voorgenomen niet meer te reageren op Pinto en Sempa. Deze ‘heren’ bewijzen elke keer weer over geen moraal te beschikken en een karikatuur zijn van domme volgers van een geweldadige dictator die al 30 jaar bewijst alleen maar zijn eigen belang te dienen en schijt te hebben aan zijn eigen volk. Suriname is definitief een bananenrepubliek. De jeugd van Suriname ziet dat je met hard werken, een studie volgen en eerlijkheid in dit land niets bereikt. En types als Pinto en Sempa zijn gewoon typische vertegenwoordigers van het soort Surinamers dat er voor zorgt dat het land nooit enig respect zal krijgen. Jammer


  Maak melding

 32. EEn oproep,als je zo,n verwend aanhanger bent,stop de uitkering en ga richting parbo om te helpen opbouwen.Suriname heeft jullie nodig en niet dat grote mond.


  Maak melding

 33. @ pinto,
  Ik wordt zo zoetjes aan kotsmisselijk van jou dom en ziekelijk gelul hier op dit net, ga iets positief doen met jou leven idioot dat je bent.

  Dom,
  Heb jij ook aan die tafel gezeten toen ik mijn proefschrift verdedigde? Jullie zijn zo allejesuswijs.


  Maak melding

 34. @blakaboy
  @Neus

  Welke invloed zal de uitspraak tegenover de verdachten in dit strafproces hebben op mensen die je minacht zoals Pinto, Sempa, Zo is het…(blakaboy)…?

  Mijn verwachting is dat deze zielige figuren die niet instaat zijn tot zelfstandig denken ( jouw reken ik daar ook beslist toe) zich bedroigen en omntheemd voelen als het hele kaarten huis van DDB en zijn militaire matie in é’n klap in elkaar donderen.
  Jullie zullen dan allerlei gedrag gaan vertonen om te vluchten uit de schijnwerkelijkheid warin jullie jaren geleefd hebben.
  De brug, een kogel, een psychose, weet ik veel maar problemen gaan jullie zeker krijgen en reken er maar op dat niemand in SME enig medelijden met jullie soort heeft.


  Maak melding

 35. @blakaboy

  Zie elders. iedereen op het forum hier heeft meer dan genoeg van jullie walgelijke onzin en zeker van de onbeschofte, lafhartige en onmenselijke postings van je matie Pinto.


  Maak melding

 36. Het is echt misdadig hoe de aanhangers van bouterse de boel proberen te manipuleren onbegrijpelijk vindt ik echt waar, het is net een virus die rondt waait tussen deze gasten de een is nog dommer dan de andere. in en in triest vindt ik , en dit noemt zicht zelf surinamer in mijn ogen zijn het landverraders van het ergste soort nsb-ers.


  Maak melding

 37. @ pinto,
  Ik wordt zo zoetjes aan kotsmisselijk van jou dom en ziekelijk gelul hier op dit net, ga iets positief doen met jou leven idioot dat je bent.

  08 december 1982,
  Je hebt onderhand al zoveel realisten uitgekotst dat ik je moet vragen of jou maag er nog is.
  Ik wil volstaan met te zeggen dat het niet meevalt om honden wakker te schudden die hoegenaamd niet slapen.
  Wanneer jij aan meer dan 70 graven had gestaan als reactie dat 08 dec gedoe zou je anders piepen.


  Maak melding

 38. Neus #40

  Tuurlijk zijn jullie landverraders tegen Pinto.

  De waarheid die hij jullie steeds weer aansmeert doet pijn, het liefst zouden jullie hem willen ex-communiceren zodat jullie je leugens als waarheid hier kunnen neerzetten.

  De meeste Surinamers zijn jullie aan lager wal geraakte onmenselijke debielen meer dan kotsbeu.

  Henk Molenaar Suriname wacht allang niet meer op respect van jouw soort, wat je denkt kan ons gestolen worden. We weten inmiddels al hoe de nazaten van de slavendrijvers denken.


  Maak melding

 39. @Gino #11

  Dank voor je gedegen uitleg EN FEITELIJKE WEERGAVE VAN DE CHRONOLOGISCHE GEBEURTENISSEN. Het maakt veel duidelijk al zullen bepaalde idioten het volkomen negeren.
  laten we hopen dat posters als Galatasaray niet tot die groep behoort.

  [b]Hopelijk komt er snel een rechtvaardig uitspraak in de zaak en zijn we in SME verlost van idioten[/b] als Pinto, sempa, zo is het, etc. [b]Zij zijn een schande voor het menselijke ras[/b].

  neus


  Maak melding

 40. @Neus

  Gelukkig heb ik jouw goedkeuring niet nodig vwb mijn denkwijze.

  De volgende stap van jouw soort is dat die straks zullen besluiten mensen zoals ik uit te bannen.

  Dan vraag ik mij automatisch af of dhr Abrahams misschien toch gelijk had, met het laten aanpassen van zijn dienstvoertuig gezien de “bedreigingen” die zijn richting zijn geuit.

  De moraal van mijn verhaal is gewoon, dat je geen haar beter bent dan de mensen waar je zo op afgeeft. Geen haar. En ik weet ook dat er veel van die ellendelingen in Suriname zitten.

  Jammer genoeg ben ik niet zo bloeddorstig en accepteer ik andersdenkenden om mij heen, een eigenschap die jij nooit zal bezitten, Neus. Al die onzin die je op dit forum uitkraait, walgelijk gewoon maar tegelijkertijd ook triest, dat je met zulke gevoelens rondloopt.


  Maak melding

 41. Hallo Rajin,

  Daar komt de slavernij troefkaart weer die op tafel komt als men geen argumenten meer heeft. Zielig en zwak. Kun je nu echt niets beters verzinnen? Getuigt van weinig verstand en van NDP-logica. En dan ook nog eens landverraders. Toe maar.


  Maak melding

 42. Neus,spreek voor jezelf ,niet iedereen is Pinto beu,als je eerljk bent typ je dat DU,met meerdere nicks zijn gal spuugt op Pinto,de immer harde reageerder.Ik raad je aan alle reaktie`s te analiseren over Pinto,gegarandeerd dat je bedrogen uitkomt,jij bent en blijft een uitschot van Front niets mis mee,maar laat anderen ook hun eigen mening hebben en pro deze regerng zijn,stuk verdriet dat je bent.


  Maak melding

 43. Neus #40

  Tuurlijk zijn jullie landverraders tegen Pinto.

  De waarheid die hij jullie steeds weer aansmeert doet pijn, het liefst zouden jullie hem willen ex-communiceren zodat jullie je leugens als waarheid hier kunnen neerzetten.

  De meeste Surinamers zijn jullie aan lager wal geraakte onmenselijke debielen meer dan kotsbeu.

  Henk Molenaar Suriname wacht allang niet meer op respect van jouw soort, wat je denkt kan ons gestolen worden. We weten inmiddels al hoe de nazaten van de slavendrijvers denken.

  Rajin

  Rajin bedankt, 1000 X bedankt!

  Ik zal niet eerder rusten dan dat gerechtigheid is geschied.

  08 december 1982 is proportioneel al meer dan beslecht en dat durven die lafaards niet toe te geven.

  Kennelijk waren die 15 dierbaren alleen mensen en de rest vee??? Wel jere no……….


  Maak melding

 44. Neus #40

  Tuurlijk zijn jullie landverraders tegen Pinto.

  De waarheid die hij jullie steeds weer aansmeert doet pijn, het liefst zouden jullie hem willen ex-communiceren zodat jullie je leugens als waarheid hier kunnen neerzetten.

  De meeste Surinamers zijn jullie aan lager wal geraakte onmenselijke debielen meer dan kotsbeu.

  Henk Molenaar Suriname wacht allang niet meer op respect van jouw soort, wat je denkt kan ons gestolen worden. We weten inmiddels al hoe de nazaten van de slavendrijvers denken.

  Rajin

  Neus, Molenaar, Wiepding en al die anderen van de stand der kortzichtigen, doe hier uw voordeel mee!!!


  Maak melding

 45. Even de feiten op een rij voor Pinto en Sempa. IEDERE moord dient te worden onderzocht en bij iedere moord dient er berechting plaats te vinden, zonder aanzien des persoons. De invasieplannen waaraan Sempa refereert dateren van 1986 en hebben derhalve niets te maken met eventuele “oorzaken” van “Dat 8-decemberding”, zoals Bouterse het onlangs respectloos noemde. En als er al een samenzwering c.q. plannen voor een tegencoup waren (quod non), dan pak je die mensen op en sluit je ze vervolgens op. Moord is NOOIT te rechtvaardigen. Ze zijn niet op het slagveld gedood.

  Er zijn ook mensen die beweren dat de vorige regering Venetiaan de decembermoorden heeft gebruikt als propaganda tegen de onlangs gekozen president, maar zelf de zaak op z’n beloop heeft gelaten. Niets is natuurlijk minder waar. Onderstaand een opsomming van het tijdsverloop. Vast staat in ieder geval dat de huidige president Bouterse het proces nooit serieus heeft genomen daar hij nimmer op een zitting is verschenen.

  Onlangs noemde president Desi Bouterse op een persconferentie de zaak heel denigrerend “dat 8-decemberding” en verklaarde hij zich met “grote dingen van het land” bezig te houden. Hoe respectloos kan iemand zijn.

  In 1983 dienden de nabestaanden van acht van de slachtoffers verzoekschriften in bij het Comité voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, wegens schending van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Immers, er zouden ten tijde van het militaire regime geen rechtsmiddelen openstaan. Datzelfde militaire bewind drong er bij het Comité op aan om de verzoekers niet ontvankelijk te verklaren.

  Het Comité oordeelde echter dat de slachtoffers “op willekeurige wijze van het leven waren beroofd”, hetgeen schending van artikel 6 van het IVBPR opleverde. Het Comité riep Suriname op om de moorden te onderzoeken en de verantwoordelijken te vervolgen.

  Amos Wako, een speciale rapporteur van de Commissie voor de Mensenrechten van de VN bracht in 1984 vervolgens een bezoek aan Suriname en Nederland en concludeerde dat in de nacht van 8 op 9 december 1982 “standrechtelijke of willekeurige executies hadden plaatsgevonden die een traumatisch effect hadden op grote delen van de Surinaamse bevolking in Suriname en Nederland.

  Duidelijk mag zijn dat Suriname zich na het militaire bewind in 1987 in een dusdanige deplorabele staat bevond dat de nieuwe democratisch gekozen regering niet in staat was om een dergelijk mega-proces op te tuigen. Evenmin gold dit voor de periode 1991-1996 toen de eerste regering Venetiaan aantrad na de telefooncoup van 1990. Bovendien moest eerst de macht van de militairen worden ingedamd. In de periode 1996-2000 was er de regering Wijdenbosch. Het behoeft geen betoog dat deze regering zich niet geroepen voelde om ook maar iets aan het proces te doen.

  Op 1 november 2000, ongeveer een maand vóór het aflopen van de verjaringstermijn werd deze gestuit middels de aanvang van het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) onder leiding van rechter-commissaris Albert Ramnewash. Mr. Ramnewash gaf in december 2002 de opdracht tot lijkschouwing van de stoffelijke resten van de slachtoffers en schakelde daarbij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Nederland in.

  De resultaten hiervan werden in augustus 2004 door het NFI aan het Surinaamse onderzoeksteam overgedragen. Begin december 2004 werd het gvo afgerond en de onderzoeksresultaten werden aan het Openbaar Ministerie overgedragen. Hierop werd aan de verdachten op 24 december van dat jaar een kennisgeving van vervolging betekend.

  Het mag duidelijk zijn dat het niet eenvoudig is om een dergelijk mega-proces in Suriname te houden, waardoor het nog bijna drie jaren duurde om te kunnen aanvangen in marinebasis Boxel. Daarbij komt ook dat de verdachten bezwaarschriften hadden ingediend tegen de kennisgeving van vervolging. Op deze bezwaarschriften werd door de PG in december 2007 (negatief) beslist.
  Op 30 november 2007 begon dan ook uiteindelijk het proces voor de krijgsraad.

  In april 2008 diende de advocaat van de hoofdverdachte Bouterse, mr. Irwin Kanhai een exceptie van niet ontvankelijkheid in omdat hij vond dat Bouterse niet door de Krijgsraad maar door de rechtbank diende te worden berecht. Hierop werd de zaak aangehouden tot juli 2008. Later werd er door mr. Kanhai ook nog eens een wrakingsverzoek ingediend tegen de president van de Krijgsraad, mr. Cynthia Valstein-Montnor, hetgeen wederom tot vertraging had geleid. In juli 2010 werd de zaak aangehouden wegens oververmoeidheid van de auditeur-militair (aanklager) mr. Roy Elgin.

  Ik concludeer hieruit dat de vorige regering er wèl alles aan gedaan heeft om uiteindelijk gerechtigheid te bewerkstelligen. Wat ik echter betreur is dat de verdachten voorafgaand aan de behandeling ter zitting niet in voorlopige hechtenis zijn genomen.

  Gino

  GINO,
  Amos Wako was gepreconditioneerd. Hij heeft de zaak met z’n hart en niet zo zeer met verstand onderzocht.

  Lies only!


  Maak melding

 46. Dit noem ik de kip of het ei discussie wat die aanhangers van bouterse hier doen.ze gaan voorbij aan het feit dat in iedere beschaafd land je niemand mag vermoorden zonder vorm van proces, al die andere doem scenario van tegen coup en andere onzin geeft niemand het recht om te doen wat bouterse 8 dec 1982 heeft gedaan.


  Maak melding

 47. Hallo Henk Molenaar ,Neus en Wiep Ding,ik wilde jullie iets grappig vertellen ,weet je een neef van mij zeg altijd van ,al doe jij je zo je best om een ezel een krant te laten lezen dat lukt je nooit want die is en blijfd een ezel en waarom wil ik jullie dit vertellen want als je aan de posting van de aanhangers van de massamoordenaar lees dan moet ik er aan denken [zoals pinto en nog een paar van die gasten ]


  Maak melding

 48. @Pinto,

  Hoe kom je aan die onzin? Dat de 15 slachtoffers willekeurig en standrechtelijk zijn geëxecuteerd is eenmaal een feit. Daar was eigenlijk niet eens een onderzoek voor nodig. De zaak was derhalve niets anders dan een formaliteit.

  De vraag is in hoeverre Bouterse direct betrokken was bij de moorden. Vooralsnog slaan de bevindingen op de weegschaal van de Krijgsraad ruimschoots in zijn nadeel door.

  Gino


  Maak melding

 49. @Gino #11

  Dank voor je gedegen uitleg EN FEITELIJKE WEERGAVE VAN DE CHRONOLOGISCHE GEBEURTENISSEN. Het maakt veel duidelijk al zullen bepaalde idioten het volkomen negeren.
  laten we hopen dat posters als Galatasaray niet tot die groep behoort.

  [b]Hopelijk komt er snel een rechtvaardig uitspraak in de zaak en zijn we in SME verlost van idioten[/b] als Pinto, sempa, zo is het, etc. [b]Zij zijn een schande voor het menselijke ras[/b].

  neus

  neus

  Jij lijkt die grappenmaker van Apinti TV wel. “To The Point”. Een programma waar de presentator de mensen steevast woorden in de mond legt.

  Het volk waar het per definitie om gaat heeft jullie al meer dan door en door.

  Ga maar rustig door met muggesiften. We don’t give a damn. Jullie worden nu al niet meer serieus genomen.


  Maak melding

 50. Op 1 november 2000, ongeveer een maand vóór het aflopen van de verjaringstermijn werd deze gestuit middels de aanvang van het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) onder leiding van rechter-commissaris Albert Ramnewash. Mr. Ramnewash gaf in december 2002 de opdracht tot lijkschouwing van de stoffelijke resten van de slachtoffers en schakelde daarbij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Nederland in.

  GINO,

  Weet jij loosertje dat sommige jongens levend werden verbrand, in stukken gehakt en weer anderen aan pieranjas gevoerd.

  Daar valt letterlijk niets te “forensische”.

  Wat heb jij daarop te zeggen hypokriet?


  Maak melding

 51. Beste mensen,

  reageer gewoon niet meer op die onzin van Pinto. De man heeft duidelijke een probleem en wordt door niemand op dit forum nog serieus genomen. Typisch geval van “ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig”


  Maak melding

 52. Beste mensen,

  reageer gewoon niet meer op die onzin van Pinto. De man heeft duidelijke een probleem en wordt door niemand op dit forum nog serieus genomen. Typisch geval van “ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig”

  Henk Molenaar

  Jij vermaalt alleen maar rotsooi, spreek namens jezelf. Speak for your self.

  Jij bent mijlen later op die trein gestapt en zal met mij niet kunnen delibereren over deze materie, althans niet eerlijk en oprecht.

  Jij hebt het allemaal van horen zeggen, maar ik was mijn gezicht al een hele tijd in de Surinamerivier.


  Maak melding

 53. @simpel 52

  Helemaal met je eens dat figuren als Pinto nooit een hoger niveau dan de onderkant van de goot waarin ze leven zullen bereiken.

  Maar hun postings staan nu eenmaal op het forum en worden ook door de jeugd gelezen. Het is daarom zaak die te wijzen op de onzin van lafhartige opportunisten als Pinto, Sempa, etc.
  Zeker voor de jeugd is het forum een bron van informatie die hun denken vormt, waarbij ze leren om onderscheid te maken tussen feiten, meningen en leugens.
  Probleem daarbij is wel dat we inmiddels in een some-liners cultuur beloand zijn. Haast niemand leest goede stukken. Neem posting 11 van GINO. Werkelijk uitmuntend, maar voor veel jongeren te lang. De keerzijde zien we bij posting 53 ook van GINO. Daar ontbreekt een verwijzing dat dit forensies onderzoek nodig was omdat de wet voorschrijft dat onomstotelijk vast moet staan dat die mensen van voren – dus niet op de vlucht – zijn doodgeschoten, dat ze gemarteld zijn, en dat enekel van hen door het martelen niet instaat waren te vluchten.
  Voor de rechtzaak wordt zo iets dan netjes in een Proces Verbaal opgeschreven en kan niemand daarove twijfel zaaien.
  GINO had gelijk dit uitgebreide verhaal er buiten te laten. Het wordt niet gelezen door de doelgroep die we over Pinto heel willen bereiken. Jammer want we missen daardoor het achterste SME-ertje dat wel goed geinformeerd wil worden en het wel wil weten.

  We zullen maar afsluiten met het spreekwoord:

  Gekken en dwazen kunnen meer vragen (of uitkramen) dan een wijsman kan beantwoorden.


  Maak melding

 54. Wat een gezever over 8 december 1982. Meegemaakt (live). Who cares. Ken de achtergronden en doe niet alsof die 15 onschuldig zijn.
  Waar was het voor nodig om te gaan staken, om subversieve activiteiten te ondernemen, om rotzooi te trappen?
  Zelfs als DDB persoonlijk 1 of meer een kogel door hun kop heeft geschoten: who cares.
  DDB is President. Be strong, let’s go forward!

  De Vuile Oorlog met honderden doden veroorzaakt door klootzakken die veilig in Holland zitten en zaten is veel en veel erger dan 8 december 1982.
  I’ve been there. Poepen en piesen in je jockey als die djoeka’s met die huurlingen weer bezig waren. Vrienden die kapot geschoten waren door die huurlingen.


  Maak melding

 55. @Maracodja

  En die schoften van BEWIND dan die zich toen verrijkten en nu weer uit hun hol gekropen zijn. In de rechtbank zijn ze te stom en hebben ze geheugenverlies. Daar kunnen ze niet functioneren op welk niveau dan ook maar ze zijn wel geschik voor top banen??

  Wanneer ga je dat kleine beetje verstand van je gebruiken??


  Maak melding

 56. @Maracodja,

  1. Als er al een samenzwering c.q. plannen voor een tegencoup waren (quod non), dan pak je die mensen op en sluit je ze vervolgens op. Moord is NOOIT te rechtvaardigen. Ze zijn niet op het slagveld gedood.

  2. Wat is er mis met het in opstand komen tegen een schrikbewind dat dood en verderf zaait? Ja, het junglecommando werd gesteund vanuit Nederland, so what? Niemand had van tevoren kunnen voorzien dat het zo dramatisch zou aflopen. Vergeet niet dat het de mannen van Bouterse waren die vrouwen en kinderen hebben uitgemoord in Moiwana in hun zoektocht naar leden van het junglecommando. De gevolgen van de vuile oorlog zijn voor de volle 100% te wijten aan het militaire regime en niemand anders.

  Gino


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.