Surinaamse leraren laken bemoeizucht overheid

8

PARAMARIBO, 7 nov – De leraren van het middelbaar onderwijs willen af van de bemoeizucht van de overheid. Dit zegt voorzitter Wilgo Valies van lerarenvakbond BvL. Dit verlangen loopt als een rode draad door het besluit het akkoord met de regering goed te keuren. Met name het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling moet inbinden.

Daar zit een groep ambtenaren die er werk van maken schoolbesturen de les te lezen. “We hebben de indruk dat bepaalde functionarissen de neiging hebben op de stoel te gaan zitten van het schoolbestuur”, zei Valies tegenover ABC Radio. Vooral de inspecteurs voor het middelbaar onderwijs hebben er een handje van. Het is deze neiging die leidde tot het conflict op het Ewald P. Meyer Lyceum.

De leraren willen nu wel weer aan het werk, maar de bemoeizucht moet absoluut minder. Het staat ook zo in het akkoord. “We zijn overeengekomen dat de bemoeizucht van het ministerie tot een minimum beperkt wordt”, aldus Valies. Een eerste feit is het terugdraaien van het besluit de schooldirecteur te ontheffen. “We zijn blij met het akkoord. Omdat de handelingen van bepaalde organen alleen maar olie op het vuur gooiden.”

Bekijk ook:

8 REACTIES

 1. School is van de studenten, docenten, niet onderwijzend personeel en het school Bestuur. De incompetente “Pinda Minister” moet zich bezighouden met zijn eigen werkzaamheden (als die er zijn). Zo niet kan hij altijd nog Pinda verbouwen en Pitjel bereiden. Als hij compleet incompetent is, moet hij ook niet het educatie programma frustreren maar op vakantie gaan (heel lang).

  Schoenmaker houd je bij je eigen leest. Doe dus je eigen werk en laat de rest over aan de anderen.

  Brunsie zou dit anders hebben aangepakt. Roadblocks, gratis taxi vervoer naar het binnenland en hij leefde nog kort en gelukkig.


  Maak melding

 2. Dat scholen in Suriname zelfstandiger, volwassener en professioneler willen worden, juich ik toe.
  Dat is ook wat ik als deel van de nieuwe paradigma in Suriname ziet.

  Maar hebben zij- die scholen – al een plan van aanpak gereed? Hebben zij al moderne schoolleerplannen geschreven? Hoe staat het met schoolreglementen en de regelgeving t.a.v. bezwarencommissies?

  Omdat bovenstaande opsommingen nog niet ‘in place’ zijn, zal de schoolinspectie in belang van het civiel effect van het onderwijs moeten bemoeien.

  Als zonder bovenstaande opsommingen deze scholen beginnen te werken, zoals door de bond en minister is afgesproken,zie ik in de nabije toekomst ouders de gang naar de rechter vaker nemen om daar hun gelijk te halen.

  Zullen deze docenten en hun bond dan de rechterlijke macht meedelen, dat deze niet mag bemoeien.
  Srika


  Maak melding

 3. Geachte redactie,

  “Surinaamse leraren kunnen de ‘bemoeizucht’ van de overheid niet laken”? Wat een onzin.

  Wie denken leraren en directeuren van scholeninstellingen meer te zijn, dan ‘ondergeschikten’ binnen de onderwijs hiërarchie. Waarbij de minister hun hoogste leiding is. Lijkt wel de omgekeerde wereld.

  Leerlingen kunnen nimmer aan hun lot en/of aan de grillen van onderwijsdocenten of directeuren overgelaten worden t.o.v. leerlingen. En dit gebeuren op de Ewald P. Meyer Lyceum heeft dit onomstotelijk bewezen. Waar binnen het geheel de Inspectie van Onderwijs terecht een cruciale rol hoort te vervullen (controle) op de goede gang van zaken op scholen.

  Want wie hoort dan corrigerend op te treden bij gemaakte fouten van docenten en/of directeuren van scholen t.o.v. leerlingen. En waar kunnen leerlingen in beroep gaan, dan bij de inspectie nemen wij aan of bij de rechter. Docenten en directeuren van scholen zijn toch geen aangestelde dictators?

  Scholen zijn GEEN zelfstandige units, die maar te pas en on te pas hun gang kunnen gaan jegens leerlingen, zonder adequaat op foute zaken te mogen worden gewezen. Of zonder dat iemand zelfs de inspectie of de minister hen op het matje kan roepen? Scholen kunnen niet opgezet en geleid worden alsof het verkapte ‘slavenplantages’ zijn?

  “SCHOLENINSTELLINGEN ZIJN SLECHST EEN ONDERDEEL BINNEN HET ONDERWIJS-HIERARGIE, MET DE MINISTER ALS HOOGSTE LEIDINGGEVENDE”.

  Als deze directeur van het Ewald P. Meyer Lyceum zo professioneel en capabel genoeg was, om de school adequaat te kunnen leiden, hoe kan het dan zo zijn, dat zij zo kort straf maatregel treft en gedeeltelijk weer reduceert. Zonder zelf genoegzaam bewust te zijn geweest van de (strafbare) omstandigheden. Zoals zij eerder via de media volmondig beweerde jegens de leerling van haar eigen school.

  De leerling werd tevens ‘ten onrechte‘ vol overtuiging in de media door de directeur publiekelijk ‘gecriminaliseerd’.

  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/video/239

  Terwijl opgrond van ingewonnen informatie afkomstig van een hoge politie functionaris, deze politie functionaris de directeur publiekelijk juist faliekant tegenspreekt. Nadat betreffende leraar gepoogd had een strafklacht bij de politie in te dienen.

  Zelfs haar advocaat heeft deze docent op haar foute houding omtrent dit feit op de hoogte gesteld. Waardoor de directeur en leraar in deze hele affaire in feite juridisch in hun hemd zijn gezet. Om niet te spreken de vakorganisatie waarbij zij aangesloten zijn. Die kennelijk tot hun verbazing ook geen gedegen onderzoek naar ‘strafbare feiten ’van de leerling geconstateerd had. Ook de vakbond wist dat zijn leden fout zaten.

  Echter om gezichtsverlies te voorkomen, zowel van de zijde van de betreffende leraar, de directeur en de vakbond zelf, moest het verzet van de vakbond toch desnoods gemanipuleerd doorgaan. Want zie hier wat de hoge politie functionaris over het incident van de student aan deze leidinggevenden te kennen heeft gegeven t.a.v. de klacht jegens de leerling:

  DAT DE KLACHT ONGEGROND IS EN ER GEEN SPRAKE IS VAN EEN STRAFBAAR FEIT.

  http://www.gfcnieuws.com/?p=31793

  En wordt door deze ongefundeerde feiten van de school directeur jegens de‘vermeende’ criminaliteit van de leerling, waarbij gekozen werd de kwestie publiekelijk op te lossen, deze leerling in de positie geplaatst, waarbij hij op zijn beurt ‘terecht’ een klacht kan indienen jegens de school directeur en de docent jegens ‘smaad’.

  Derhalve lijkt ook excuses jegens deze leerling ons hier wel terecht op z’n plaats. Daar waar ook de beschuldigen jegens deze leerling vals en ten onrechte gepleegd bleek te zijn geweest. Het was juridisch GEEN strafbaar feit zei de politie. De betrokken leerling bleek nogmaals uiteindelijk toch ten onrechte te zijn ‘gecriminaliseerd’.

  Maar zullen zij zowel de directeur als de docent het zelf wel aandurven, om als “opvoeders” zoals de leerlingen eerder deden, op hun beurt ook hun excuses aan deze leerling aan te bieden?

  Over ‘professionalisme’ gesproken.

  http://www.youtube.com/watch?v=6T1I563GRQc


  Maak melding

 4. Rel!

  Een rel is geboren omdat de druppel de emmer deed overlopen.
  Gelukkig kan de BvL nu op grote voet eisen dat het ministerie zich minder inlaat met beslissingen van leraren of schooldirctie.

  Het grote probleem is dat weinigen weten wat hun plaats of funktie precies inhoudt op het ministerie. En wat de bevoegdheden zijn.
  Nu is de tijd om het keurig op papier te zetten met daarbij de afspraak dat ieder jaar de meerdere een funktioneringsgesprek met de ondergeschikten (apart) houdt.
  De funktie wordt omschreven en iedereen tekent ervoor.

  Wie hier een politiek spelletje van gaat maken lijdt aan achtervolgingswaanzin.
  Doelwijt is weer in funktie gesteld dus schelpen erover.


  Maak melding

 5. DAS/4 ik denk dat je heel veel over het hoofd ziet door te roepen van “schelpen erover”. Zou je kind maar wezen en nog op een school waarbij zelfs de directeur van de school in de media roept o.a. op STVS, dat onze ICT leerling DAS een crimineel feit gepleegd heeft op school en daarvoor zelfs drie maanden in de gevangenis van Santo Boma kan gaan brommen. Dus heeft zij het over haar ‘eigen leerling’ op haar ‘eigen school’. Wat voor reclame is dat voor de school, voor de huidige leerlingen, de huidige ouders en vooral toekomstige ouders van eventueel toekomstige leerlingen! Leraren die ook nog inbreken in ‘prive’ Facebook paginas van leerlingen!!!! Zelfs naar de politie en advocaat stappen, om een intern school probleem via de rechter proberen op te lossen?!!

  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/video/239

  Hoe kan het dat een ICT docent NIET eens weet, dat zulks een ICT handeling NIET strafbaar is en daardoor gelijk als een bezetene naar de politie holt? Zelfs de directeur van de school bleek daar geen kaas van gegeten te hebben bleek.! Pfff.

  Nou, nou, mijn Anemarie op z’n school met zulks een directeur “echt niet gezien hoor”. Jij wel?

  http://www.youtube.com/watch?v=gZujYUcY5xc&feature=s2l


  Maak melding

 6. Ebu EN srika de manier hoe jullie tegen de problemen aankijken die op de pad van deze regering komen is de omgekeerde wereld jullie hebben het over excuses aanbieden en dat men zich aan de wetten en regels en regelementen moet houden maar waneer anderen jullie erop wijzen dat die Beest die nu president is in suriname zich ook moet houden aan regels wetten en regelementen dan komt ebu met zaken die honderden jaren geleden hebben plaastgevonden om massamoord onderdrukking vernedering goed te praten. of je ben voorstander van dat iedereen zich houd aan wetten en regels en regelmenten of je bent er tegen maar wat jullie doen is tussen in zwemmen inconcequent zijn jullie .


  Maak melding

 7. EBU #5

  Gefeliciteerd!
  Het eerste filmpje is bijna net zo komisch als het tweede. Flink gelachen!

  Maar er schijnt werkelijk nog meer aan de hand te zijn dan de berichten hierover melden. Dat een Mug een Olifant is geworden is aan vele partijen te danken. Feit blijft dat leerlingen hun leraren met enig respect behandelen. Dat een leerling van school kan worden gestuurd is voor mij nieuw. Zo ver hoeft het ook niet te gaan maar een dag schorsing vindt ik op z’n plaats.

  En omdat ik niet alle ins en outs wist heb ik geschreven “schelpen erover” in plaats van zand erover. Schelpen bieden nog enige mate van lucht toelaten, zand niet!

  Toch bedankt voor de ins en de komische outs in het zwembad.


  Maak melding

 8. Beste DE UITWEG (reactie #6),

  Daar waar er ‘wetten en regels’ zijn, horen wij ons allen ook aan te houden, hoe scheef of hoe krom deze ‘wetten en regels’ ook moge zijn. Dat is inderdaad zo? En daar waar burgers moeite hebben met deze ‘wetten en regels’, hoort de politiek daar adequaat op in te springen. Of anderszins horen de burgers daarop in te springen d.m.v. hun (politieke) organisaties en/of vakbonden o.a. waar zij eventueel bij aangesloten zijn. Om daarin te pogen correctie naar inzicht en enige tevredenheid te kunnen plegen.

  Zo werkt dat binnen de Democratie naar ons inziens. En als jij je als burger op welke wijze dan ook benadeeld voelt ondanks deze ‘wetten en regels’, dan heb je nog de mogelijkheid om in ‘bezwaar’ te gaan. Of bij een ‘Bezwaren Commissie’ van de school of bij de hoogste leiding. Zo niet kun je in ‘uiterste’ gevallen zelfs naar de rechter te stappen, om een uitspraak te eisen en zo je recht te halen.

  Dit is zo’n beetje een standaard procedure bij het beslechten van geschillen. Welke ook voor in het bijzonder jeugdige studerende burgers gelden als het volk van morgen. Met dien verstande dat je het ‘organisatie gehalte’ van een instelling of organisatie in gradaties kunt kwalificeren.

  http://www.youtube.com/watch?v=yX1PNzzTbwM&feature=related

  Maar burgers kunnen inderdaad NIET hun eigen gang gaan ‘buiten’ deze wetten en regels om, dan krijg je anarchie. En als de vakbondsleider van de Bond van Leraren publiekelijk verklaart, dat ook hij de ‘schoolreglementen’ van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) ‘oud en buiten alle realiteit’ vindt. En zelfs als de toenmalig onderdirecteur van het Imeao zich ook NIET aangehouden heeft, dan zult u begrijpen wat je dan krijgt als één schaap over de dam is. En in uiterste gevallen kan er zelfs sprake zijn van een militaire ingreep of een Revolutie.

  Dus wanneer een docent of leerkracht problemen heeft met een student of leerling om wat voor rede dan ook, dan loop je als docent of leerkracht rechtstreeks naar de directeur van de school toe, om je beklag te doen. Want daar heb je o.a. een directeur voor. De directeur hoort dan de klacht van de docent aan en hoort opgrond van deze klacht een rapport op te maken.

  Vervolgens komt de gene aan de beurt die aangeklaagd is, de leerling. Ook hier wordt een rapport van opgemaakt. Het schoolbestuur hoort zich vervolgens over beide rapporten te buigen, hoor en weder hoor en tenslotte na beraad een eventuele strafmaat te bepalen. Dit gebeurt o.a. onder toeziend oog van de directeur van de school. En in vooral deze fase van het verhaal gaat ‘Onderwijs Psychologie’ een belangrijke rol horen te spelen.

  http://www.eur.nl/master/masteropleidingen/masters/psychologie/onderwijspsychologie

  Ten slotte wordt een kopie van het gehele dossier doorgestuurd naar hoogste leidinggevende van de school, namelijk de minister, eventueel d.t.k.v. de Inspectie van Onderwijs. Ook kan een kopie gestuurd worden naar de vakorganisatie waar de docent lid van is, mits deze docent mee akkoord gaat. Trouwens, een directeur is als het ware een locale ‘waarnemer’ van de minister op dat instituut.

  Dus de essentiële vraag die je hoort te stellen is; hoe ‘democratisch’ de huidige procedures op deze school zijn, in relatie tot docent, leerling en vooral tot de ‘schoolreglementen’ van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov).

  Maar bovenal , wat is het ‘hoger doel’ welke men met deze leerlingen in hun relatief ‘beperkte levensjaren’ wil nastreven.

  http://www.youtube.com/watch?v=aFWjnkFypFA&feature=related

  Het feit echter dat een ‘docent’ verkiest, om een advocaat te raadplegen omtrent een ’incident’ op de school. Een school directeur verkiest, om een ‘eigen’ leerling in het openbaar ten onrechte te ‘criminaliseren’. Een vakbond verkiest, om de handelingen van haar betrokken leden te rechtvaardigen, opgrond van het feit dat in het verleden deze vakbondsleiding zich ook NIET gehouden had aan de ‘schoolreglementen’ van het Ministerie. Kun je NIET anders concluderen, dan dat partijen, dus de docent, de directeur en de vakbond, in deze case mekaar slechts gevonden hebben overeenkomstig hun ‘attitude’.

  Zonder enig doel van ‘indrukwekkende aard’ naar de gemeenschap toe, jongeren in het bijzonder.

  http://www.youtube.com/watch?v=Jpz5eD9L4dA&feature=related


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.