Herstel relaties op Surinaamse school de uitdaging

20

PARAMARIBO, 7 nov – Het herstellen van relaties op het Ewald P. Meyer Lyceum wordt de grootste uitdaging. Dit stelt Wilgo Valies, voorzitter van lerarenbond BvL. Ook als de directe conflicten worden opgelost, zijn er de latente wrijvingen. Er is te veel gebeurd om er maar lichtjes over heen te kunnen stappen.

Behalve dat wat de leerkrachten als beledigende handelingen ervaren op Facebook, is er ook de nasleep. “Als je alleen maar kijkt naar hoe de studenten tekeer gingen”, zegt Valies tegenover ATV. De studenten protesteerden tegen het besluit van de leerkrachten de school te verlaten. Dat was nadat schooldirecteur Joan Doelwijt de wacht was aangezegd. De studenten barricadeerden de ingangen van het schoolterrein.

De politie moest er uiteindelijk aan te pas komen. Het geeft minstens aan hoe erg is gesteld met de onderlinge relaties. Dat er nu een principeakkoord is met de regering betekent dus nog niet dat het weer koek en ei is. “Je kan niet spreken van normalisatie. Er zal veel tijd gaan zitten in het scheppen van een sfeer waarin leerkrachten en leerlingen weer normaal met elkaar kunnen omgaan”, aldus Valies.

20 REACTIES

 1. Oude Vete!

  Volwassenen en ouderen of meerderjarigen werden in Suriname altijd met de nodige eerbied en respect benadert. Verdwenen?

  Vooruitgang op technisch gebied (ICT) op humanitair gebied (gedrag) of op onderwijs-gebied (wederzijds respect) zal moeten leiden tot het beter begrijpen van elkaar. Helaas! Als het ene (ICT) het andere (gedrag) gaat beinvloeden/vergemakkelijken, dan is nummer drie (wederzijds respect) ver te zoeken.

  In dit specifieke geval op deze school zijn er al veel langer problemen. De welbekende druppel die de emmer doet overlopen is gevallen, net als bij de Jackpot.

  Oude vetes worden middels de laatste druppel in een keer opgelost of worden verhard. In een land waar we niet meer weten of de normen onze waarden zijn of de waarden onze normen, willen leerlingen gaan bepalen wat de directie van de school moet doen. Nemen we dit als ouders over om onze waarde (kind) te beschermen, dan kan de laatste druppel expres werden uitgeperst.

  Macht en strijd zijn twee willekeurige woorden, behalve wanneer je ze met elkaar verbindt. Dan is machtsstrijd tussen leraren en de leerlingen eentje die altijd door de leraren zal worden gewonnen. En als je als leerling toch denkt dat je hebt gewonnen, heb je alsnog verschrikkelijk verloren.
  Je gaat tenslotte naar school voor jezelf en niet voor de leraar.

  Eigenlijk zouden oude vetes net als oude schulden moeten worden benadert. “Oude schulden betaal ik niet en nieuwe laat ik oud worden”.

  Een volwassen oplossing zal de wonden niet geheel helen, maar met het opheffen van de schorsing of ontslag van de directrice kan, indien de wil bij alle partijen aanwezig is, een nieuw begin worden gemaakt.

  Als ik vroeger in mijn jeugd een oudere durfde te beledigen of pijn te doen, dan kreeg ik het van mijn eigen ouders behoorlijk op mijn sodemieter. Verdwenen?


  Maak melding

 2. Nee, die leerlingen zijn lekker!! Wat bedoel je respectloos! Ze hadden gewoon hun straf moeten ondergaan en het ministerie had zich er niet mee moeten bemoeien!
  Apart hoe een handje vol leerlingen het land in rep en roer kunnen brengen. Ik blijf mijn vraagtekens zetten bij bepaalde personen in dit verhaal..


  Maak melding

 3. Wat een dorpsrel,
  op 1 school is er onenigheid en de vakbond gaat zich ermee bemoeien. Docentren die gaan snuffelen op facebook account van leerlingen en daar dingen aantreffen die hen niet aan gaan, zijn net ouders die in dagboeken van hun kinderen gaan neuzen en vervolgens over de rooie raken.
  Een docent voor lelijk uitmaken lijkt mij niet verboden.
  KENNELIJK ZIT ER EEN KERN VAN WAARHEID IN DATGENE DE STUDENTEN GEPUBLICEERD HEBBEN, ANDERS ZOU ER NIET ZO’N HEFTIGE REACTIE VOLGEN


  Maak melding

 4. @Pitbull

  Als je het artikel hierboven had gelezen zou je snappen hoe ik tot die conclusie ben gekomen. Laat de man met de hersenen van een garnaal je een opdrachtje geven:-)

  Zoek in het artikel 3 statements die mijn conclusie bevestigen.

  Zoek in het artikel bewijs dat mijn statement niet klopt.

  Als je bent geslaagd, praten we verder.


  Maak melding

 5. Geachte redactie,

  In Suriname doet zich momenteel vanaf de keuze van Desire Delano Bouterse tot President van de Republiek Suriname, op z’n Surinaams een proces voor van ‘Renaissance’. Waarbij niemand in de meest voorkomende gevallen, onderuit zal komen. En het is deze ‘nieuwe realiteit’, die ook op onderwijsgebied hoe dan ook onder ogen zal moeten worden gezien.

  http://www.youtube.com/watch?v=Z5F9_6CffS8&feature=related

  Want tijdens dit ‘Proces van Vernieuwing’, zullen zowel burgers als instituten inclusief de huidige als voormalige leidinggevenden uiteindelijk tot het besef komen, dat ‘veranderingen’ waar ook ter wereld nimmer zonder de nodige pijn, verwarring of zelfs gezichtsverlies gepaard gaan. Omdat geen enkel ‘Proces van Vernieuwing’ van het oude naar het nieuwe, over doornloze rozen gaat. ‘Bewustwording’ zal derhalve meer dan ooit een ‘sleutelrol’ horen te vervullen.

  ‘RENAISSANCE’ BETEKENT LETTELIJK ‘WEDERGEBOORTE‘ EN BEGON IN ITALIE IN DE VEERTIENDE EEUW EN VERSPREIDDE ZICH IN DE VOLGENDE EEUWEN OVER DE REST VAN EUROPA.

  Een veertienjarige tiener kwam enthousiast vroeg van school en vertelde thuis aan haar moeder, dat zij tijdens de speelpauze “jonge vrouw” geworden was. De moeder keek verbaast op. “Jonge vrouw”? “Ja mama, kijk maar”, opdat de moeder getuige kon zijn van haar eerste maandverband. Waar haar vriendinnetjes van school haar via het ‘internet’ eerder van bewust hadden gemaakt. Zonder medeweten van de ouders.

  Echter zonder al te veel woorden aan vuil te maken, deed de moeder een hoofddoek op, pakte woedend haar kind bij de hand en begaf zich richting school, die enkele blokken verder lag. Eenmaal op school liep zij blind gekeken de rector van de school voorbij richting het klaslokaal van het studentje, om verslag te halen.

  Er vielen heftige en serieuze woorden, waarbij nog de zelfde dag de directie besloot om het kind onherroepelijk van school af te schrijven. Vanwege deze “ongehoorde scène” tussen ouder en school, onder toeziend oog van haar schoolkameraadjes.

  Het kind snapte er totaal niets van. Maar had zij het gebeuren in de nodige verwarring vol traantjes in de ogen met verbazing gevolgd. Vermeldenswaard is dat ook de geschiedenis van dit kind omtrent haar moeizame geboorte, haar ontwikkeling, haar jeugd enz. op haar school niet bekend waren. De school hield geen dossier op na.

  “Het kind was volgens de school als elke ander leerling een normaal geboren schepsel”.

  http://www.youtube.com/watch?v=rJ97zpciVYA&feature=related

  De voormalige Surinaamse docent Surindre Mungra, trekt de conclusie aan de hand van de uitspraken van de leraren in de media onder leiding van de voorzitter van hun bond, dat deze leraren zich in het ‘autoritair’ opstellen ten aanzien van de middelbare school studenten. Zonder het besef van deze leraren, dat over niet al te lange tijd ook deze zelfde studenten misschien hun collega’s zullen zijn.

  Verder zegt Mungra die gepensioneerde docent is en die aan alle scholingsinstituten voor leraren en docenten, ook aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname gedoceerd heeft, dat de ‘wortel’ van het probleem ligt aan het gebrek van alle partijen aan een stukje kennis van ‘Onderwijs Psychologie’.

  Mungra zelf onthoudt zich ‘direct’ aan uitspraken over het neokoloniaal onderwijssysteem in de Republiek Suriname. Zelf is hij aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam ‘Cum Laude’ geslaagd in de Spaanse taal en Letterkunde. Daarnaast heeft hij een specialisatie gedaan in Onderwijs Psychologie. Dat is het proces van “hoe leer je mensen leren. . .”, zegt de onderwijskundige.

  http://www.gfcnieuws.com/?p=31741

  Tevens hebben wij van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya ons laten vertellen, dat in de afgelopen vijftig jaar ‘nimmer’ een ‘grootschalig onderzoek’ gedaan is, over de ‘conditie’ van het Surinaams onderwijs (evaluatie). Nog over de kwaliteit van de leraren of docenten van de Surinaamse onderwijsinstituten, afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen op regionaal en/of op wereldniveau. Dit in relatie tot ‘hoe’ het kind van vandaag te onderwijzen en/of ‘hoe’ mee om te gaan in de 21ste eeuw van moderne technologie.

  Het neokoloniaal Onderwijssysteem in de Republiek Suriname, is door nalatigheid in de afgelopen vijftig jaar haast bij ‘verouderde’ lesmethodes gebleven, met hier en daar enkele wijzigingen. Waarbij zonder dat men zich voldoende van bewust was, dat geruime tijd in feite NIET het ‘welzijn’ van het kind meer centraal stond in relatie tot de welvaart van het land en haar bevolking. Het eigen ‘ego’ van docenten voert de boven toon. Terwijl de belangen van studenten daardoor ondergesneeuwd werden.

  http://www.youtube.com/watch?v=Cqy8uHQbqAA

  Het neokoloniaal onderwijssysteem in de Republiek Suriname, is ondanks de vernieuwingen in de wereld op dit terrein, ouderwets en vasthoudend haar eigen gang blijven gaan. Mede onder bescherming van de Surinaamse vakbonden en achterhaalde onderwijsmethodes van leidinggevenden op onderwijsgebied. Wiens aandacht meer gefocust was op ‘salarisverhogingen’ en zogenoemde “verworvenheden”. Welke gebaseerd waren op eigen belang. Met bij de vakbonden de dreiging van algemene stakingen in hun achterhoofd. Dan zich te focussen op de ‘essentie’ van goed onderwijs in relatie tot leerling, docent en landswelvaart.

  http://www.youtube.com/watch?v=gpuYAygfvwY

  Het onderwijssysteem is de Republiek Suriname is daardoor juist een mislukt ‘neokoloniaal Europees experiment’ geworden. Een realiteit welke partijen nu in 2010 langzaam en moeizaam in de gaten beginnen te krijgen. Met als gevolg dat zij nu dit vernieuwingsproces met onnodig veel pijn ondergaan. Mede vanwege het feit dat partijen ‘onvoldoende’ de ontwikkelingen elders op onderwijsgebied hebben gade geslagen. Welke op de thuisbasis veels te lang genegeerd werden vanwege arrogantie, onwetendheid en een vals superioriteitsgevoel binnen het vakgebied.

  Mede zelfs door hardnekkige haatdragende politieke prioriteiten te stellen, boven het ontwikkelen van moderne onderwijsmethodieken. Dit alles met als hoofdoorzaak ‘Onvoldoende Bewustwording’.

  De ‘uitdaging’ ligt nu daar.

  http://www.youtube.com/watch?v=WfS_n8oVigM&feature=related


  Maak melding

 6. Bij de politie is kwestie onder de loep genomen. Conclusie: geen strafbaar feit kunnen vinden. Dus Joan haar uitlatingen waren prematuur. Maar éénmaal NPS-er altijd NPS-er. Slechte verliezers. Drs. Venetiaan als voorbeeld. En dit nog, we hebben met volwassenen te doen. Jong intelectuelen. Mevrouw Doelwijt bied ook je verontschuldiging aan! Laat anderen niet de dupe worden van je halsstarrigheid!


  Maak melding

 7. Beste vrienden,

  Iedereen heeft op grond van
  de Universal Declaration of Human Rights en
  de International Human Rights Law
  Recht van Vrijheid van Meningsuiting(Freedom of Speech)!

  De Facebook-, Waterkant- en Nieuwsbladeren- Redactie bepaalt
  op grond van hun bedrijfspelregels
  wat er door mensen op hun website of nieuwsbladeren komt te zijn.
  Hierdoor gaan de Facebook studenten vrijuit,
  want de Facebook- Redactie vindt hun meningen goed!

  Advies:
  Het Ewald P. Meyer Lyceum Directie, de heer Wilgo Valies en de overige slachtoffers
  moeten hun verhaal halen op Facebook en NIET op de leerlingen die lid zijn van Facebook!
  Om de rust in Suriname te houden, zou de Regering maatregelen moeten nemen tegen Facebook, met name , dat niemand in Suriname lid mag zijn van Facebook,
  tot dat de slachtoffers hun verhaal hebben gehaald op de Facebook -Readctie.

  Groeten,
  Jurgen R. Brul


  Maak melding

 8. In een land waarin de mensen gemiddeld bijzonder lange tenen hebben geef ik u het te doen. Time will tell, over my dead body efein u vult het rijtje maar aan.


  Maak melding

 9. Niet alleen de leerkrachten ook bij andere overheidsorganen zoals Politie etc. kan je jou superieuren niet bij naam noemen. je moet allerlei houdingen aannemen om coctact te kunnen leggen . Als je een goed contact met je ondergeschikten wil hebben moet je juist wat losser zijn. Ik spreek ook mijn chef bij zijn voornaam ,maar als het over het werk gaat, dan is hij het die de lakens uitdeelt,maar een gesprek loopt veel soepeler dan als je een houding uit de koloniale tijdperk hanteert. Trouwens dat is slechts mijn mening.

  Khan


  Maak melding

 10. Het lijkt wel alsof in Suriname alle afdelingen en/of onder afdelingen van haast alle ministeries, zich in de afgelopen vijftien jaren ontwikkeld hebben tot “zelfstandige” eenheden, op kosten van de staat. Intussen ook scholen. De ministers schijnen weinig of GEEN zeggenschap meer te hebben op het reilen en zeilen van hun organisaties, dan slechts ‘faciliterend’op te treden. Zagen wij eerder ook bij het ministerie van Justitie en Politie.Kleine dictators waar je waarschijnlijk aan overgeleverd hoort te zijn als leerling bijvoorbeeld of als medewerker, met de vakbond als hoogste baas. Desorganisatie (verbreking van het geheel) als gevolg van mismanagement, opgrond van een jaren lange scheefgroei op haast alle fronten van de overheid.

  En bij ‘reorganisatie’(orde en overzichtelijkheid proberen te scheppen) kan nogal wat agressie gaan ontstaan aan de zijde van die genen, die zich in zulks een ongehoorde georganiseerde gaos jaren gelukkig voelen.

  ’t is wat.

  http://www.youtube.com/watch?v=HRIQfkT2Q-0


  Maak melding

 11. @7 blakaboy

  Om tot dezelfde conclussies als jouw te komen moet iemand volkomen wereldvreem, geschift en een machtswellusteling zijn.

  Triest dat het zo erg met jouw en je matie gesteld is. SME gaat een zware tijd tegemoet.


  Maak melding

 12. Het zou al een stap in de goeie richting zijn wanneer die jongeman zijn excuses via face book en ook nog persoonlijk aan Joan Doelwijt aanbiedt.

  Als zij dan ook een stap in de richting van die jongeman doet en hem zijn fout vergeeft en hem weer toelaat tot het Lyceum zijn wij al een stuk verder in deze zaak.

  Als je de dingen wil veranderen moet je bij jezelf beginnen.


  Maak melding

 13. wilgo valies heeft z’n hersenen altijd in z’n valies bewaard. Telkens weer probeert hij persoonlijk munt te slaan door een storm in een glas water tot een vulkanische uitbarsting te willen brengen. Wilgo jonge, je zal nimmer worden wat je zo graag wilt, want je probeert t steeds over de ruggen van anderen. Bij de kleinste oneffenheid al met stakingen/platleggingen dreigen..die tijd is voorbij.


  Maak melding

 14. Bese Henky als het om jomg intellect ging zouden zij nooit zo iets doen. Mlaarblijkelijk moet het zg intellect van jou nog heelveel bijgebracht worden en te beginnen met recpect voor de genen waarvan je die kennis krijgr. En kennis zonder waarden en normen daarmee kom je geen stap verder.


  Maak melding

 15. Donna dat van die excuses is al passe niet alleen deze leerling maar ook andere betrokken leerlingen hadden reeds excuses aangeboden, evenwel was lerares daar niet van gediend, dus zal herstel van de relaties idd een grote uitdaging zijn met die lange tenen mentaliteit hier in Suriname…


  Maak melding

 16. nena,
  waneer gaat die massamoordenaar president die jij hier met hand en tand verdedigd zijn excuses aanbieden aan de sameleving voor de immatriele en matriele schade die heeft aangericht in suriname.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.