Surinaamse regering en leraren voeren overleg

26

PARAMARIBO, 5 nov – De regering en de Bond van Leraren, BvL, zijn on speaking terms. Dit zegt BvL-voorzitter Wilgo Valies. Op zijn initiatief is een eerste ronde van overleg gehouden met vicepresident Robert Ameerali. Er is uitzicht op een vervolg. Het ultimatum van de leraren staat nog recht overeind.

De regering zal de eisen van de bond in de zogenaamde Facebook-affaire moeten inwilligen. Dat moet nog voor de nieuwe week begint. “We praten in elk geval. Als ik het initiatief neem tot overleg, denk ik dat het vanuit BvL als positief mag worden aangemerkt”, zei Valies in het actualiteitenprogramma Suriname Vandaag. De bond blijft erbij dat de leiding van het Ewald P. Meyer Lyceum in ere wordt hersteld. Dit betekent dat de sancties tegen de directie moeten worden ingetrokken.

Overigens gaat de bond er vanuit dat er sprake is van een sociale misstand. “Als samenleving worden we geconfronteerd met zaken die wij niet willen. Er moet een code zijn voor het omgaan met elkaar. Jongeren moeten behoedzaam omspringen met moderne technologie”, aldus Valies. Leraren het leven zuur maken met allerlei pesterijtjes via internet is onaanvaardbaar. Anders dan de overheid vindt de bond de schorsing van de verantwoordelijke studenten terecht.

26 REACTIES

 1. De leerlingen kletsten uit hun nek over schending van hun privacy.
  Faceboek is niet voor een ieder toegankelijk als de gebruiker dat niet wil.
  Maar denken ze ook aan het feit dat er misbruik is gemaakt van het portretrecht van de leerkracht. Zonder toestemming is niet toegestaan om een foto van een andere voor privé doeleinden te gebruiken, ook niet voor onfrisse grap.
  En de minister heeft niet in heb belang van de studenten gehandeld maar uit pure rancune en koppensnellerij dat aan de gang is.


  Maak melding

 2. De minister heeft goed gehandeld. Leerlingen worden de dupe. Dus moet mevrouw Doelwijt uit het zicht van de school. Leerlingen moeten op een normale manier het examen jaar ingaan. Mw Doelwijt is geen goed voorbeeld voor de E.P Meyer school. Zij heeft geen respect voor de leerlingen dus gaan leerlingen ook met andere taal reageren en onrespectvol gedrag tonen. Logisch.Leerkrachten die staken mogen geen salaris ontvangen want als een school geen leerlingen meer heeft hebben leerkrachten ook geen baan.

  Carla


  Maak melding

 3. Meneer Valies, ik ben heel trots op u en vertrouw erop dat u de Bond met wijsheid zult leiden. De vice-president lijkt erop ingesteld te zijn de hele affaire gauw te willen afronden. Prima heren, ga zo voort.
  Mijn zegen hebben jullie.

  Wees heel zuinig op directrice Joan Doelwijt, echt een dame met karakter !

  Joan Doelwijt, yu na wan tru tru dja-dja uma ! Een echte leider !


  Maak melding

 4. Het is duidelijk te merken dat de leerlingen nog veel te leren hebben…

  Ik citeer een woordvoerdster van de studenten (ene Charissa)uit studenten uit een artikel in starnieuws.

  ” “De foto is geplaatst op een privé-pagina op Facebook en alleen bedoeld voor vrienden. Het was ook als grap bedoeld onder ons. Niet om de leraar opzettelijk te krenken of te beledigen en ook niet om haar weg te krijgen. Het was niet aan haar persoonlijk gericht. Facebook is een publieke site maar de pagina is van jou en bedoeld voor jouw eigen vrienden. Daar mogen niet zo maar anderen op komen.”

  Zoveel tegenstrijdigheid over het begrip privacy ben ik lang niet tegengekomen. Maar goed, het is een tiener dus ik vermoed dat ze nog weinig verstand heeft van de copy-paste of download functie en het -dat wat u niet wilt dat u geschied-gezegde…

  En verder…respect is iets dat je verdienen moet, ook als kind…al willen we weleens door de vingers kijken…

  Als ik morgen een foto van een onderwijzende collega op mijn facebook pagina plaats met hetzelfde onderschrift kan ik mijn biezen pakken, grap of niet… en terecht

  Een sociaal medium kan geen excuus zijn om fatsoensnormen maar op zijn beloop te laten.


  Maak melding

 5. Correctie!

  Een corrigerende straf van 1 dag schorsing mag in een land met normen en waarden niet tot dit soort taferelen leiden.

  Hier is duidelijk meer aan de hand dan een gewone machtsstrijd. Er zit al veel langer een oude ruzie in de weg tussen Directrice en firstlady. Als u weet dat een ruzie van onze oorspronkelijke bewoners ook na 20 jaar niet losgelaten wordt. Yu ben naki mi di mi ben piekien.
  Dan kan het nog niet afgelopen zijn.

  Wel is verstand de oplossing, zonder al te veel emotionele bijkomstigheden. Hier en daar zal er excuses moeten worden aangeboden.

  De leerlingen moeten beseffen dat ze naar school gaan om te leren en dat ze zonder leraren niet aan leren komen.
  De Bond steunt terecht de directrice. Doet ze dit niet dan kan de bond de biezen pakken.


  Maak melding

 6. Ik kan mijn nog herinneren dat een rasta jongen werd geweigerd op school om zijn haardracht toen kraaide geen haan naar. maar nu het gaan om de valse profeet zijn dochter dan mag het niet, zo vader zo zoon en dochter over de minnares van bouterse wil ik heel kort zijn ga wat doen aan jou gedrag een beetje diplomatie zou deze vrouw best kunnen gebruiken.


  Maak melding

 7. Wij zijn in Suriname terecht gekomen van een kabinet waarop best het predikaat
  “DISPOSAL” geplakt kan worden.

  Het nivo van handelen schijnt tot nu toe bedroevend te zijn, en de onzekerheid sluipt in alle geledingen.

  De een wilde president worden,de ander(VA/AC) koste wat kost in het machtscentrum

  De ene wil de eigen minister na korte tijd eruit, de andere club geeft ongefundeerd aan dat een Governor zijn geld al dubbel en dwars waard is.

  Alle mooie woorden ten spijt is er op dit moment nog geen enkel stuctuur te herkenner in aanpak van wat voor zaak dan ook.

  De ene restaureert adhoc een ministerie en
  pimpt een auto (lekker belangrijk).
  Tja, wat moet men verwachten van een gemiddeld MULO scholier die daarna een MP opleiding heeft afgerond en nu minister mag wezen(haast SPELEN) ? Trouw beloodn door DDB.

  Op basis van welke kwaliteiten zijn sommige mensen op posten geplaatst.

  Enkelen alleen omdat een surinaamse Econoom vor het IMF heeft gewerkt wordt aangenomen dat hijeen topper is.
  Kennelijk heeft men geen notie wat er allemaal binnen het IMF werkzaam is.

  In elk geval geldt voor deze club “Als je bij het IMF werkzaam bent,dan ben je per definitie al een topper en elk bedrag waard”.

  Een waarde oordeel over dhr Hoefdraad heb ik niet.Ken hem niet, weet niet wat hij exact bij het IMF heeft uitgespookt, maar vast geen IMF wereld topper geweeest.

  Nadat lady Jenny Simons eerst verrast werd, kraaide zij kort daarna al uit dat hij het geld waard is (Rara Jenny . . tell us more)

  Het klijkt er indeze fase sterk op dat al hetgeen krom lijkt in elk geval recht gepraat moet worden.

  Als dat de toon is dan ziet het er niet bepaald zonnig uit voor SME de komende tijd.Laat mij duimen dat het niet uitkomt en het land een positieve ontwikkeling mag meemaken zodat de BEVOLKING ER BETER VAN WORDT

  If not then the folks are to be disposed.


  Maak melding

 8. Inderdaad valt er nog veel te leren! Wat dacht u van de uitspraak van een MIER (mag het ook een MUG zijn) een olifant maken. (Uitspraak van een leerling tegen een journalist.) Dus aan de slag! Laten wij zeggen zand erover, hoop wel dat de leerlingen nu begrijpen dat zaken en privé niet verenigbaar zijn. Geen domme dingen tijdens de les, die les ging niet over uiterlijke schoonheid. Dus! Bij de les blijven. Maar! Het kan verkeren.

  Het valt wel op dat veel ministers zich uitsloven om in de gunst van een MOORDENAAR te vallen. Daarbij schromen die ministers niet om hooggekwalificeerd personeel de laan uit te sturen. Wat komt ervoor terug!?
  Ham and eggs!


  Maak melding

 9. Dat de dochter van Desi Bouterse geen benul heeft van normen en waarden kan je haar niet kwalijk nemen, wat wil je met zo’n Pa maar dat volwassenen hier niet doorheen kunen prikken begrijpt echt geen normaal mens!

  Groet; Linksom.


  Maak melding

 10. Volgens mij heeft dit allemaal met wederzijds respect te maken. Wanneer de leerlingen problemen hebben met een docent(e) lijkt het mij veel beter om dit openlijk met elkaar te bespreken. Geeft de docent(e) hier geen ruimte voor dan hoort men bij de verantwoordelijke instantie kenbaar te maken.
  Het kan niet zo zijn dat zo’n misselijk makend incident zulke verstrekkende gevolgen heeft voor het onderwijs. Men moet nu afstappen van de oude (hieargisch)systeem en op gelijkwaardig niveau met elkaar omgaan. Dit werkt veel beter. Het oude systeem heeft ook geen goed gedaan. Het heeft tot heel veel onzekerheid en faalangst bij leerlingen geleid. Het wordt tijd dat wij van de oude gewoontes afstappen en elkaar de ruimte geven. Wat betreft familie Bouterse… wat kan men anders verwachten van de vrouw en de dochter van een crimineel. Zij had ook kunnen zeggen “he dit kun je niet maken, meteen verwijderen”. Dat heeft ze echter niet gedaan wat haar in mijn ogen medeplichtig maakt.


  Maak melding

 11. Regering als je nu toch overleg voert, zou je ook naar de werkelijke oorzaak kunnen kijken.

  Onderstand een bericht uit de krant. Die kloof tussen student en leraar blijkt misschien toch groter te zijn dan iedereen dacht.

  “Mungra: “Docenten stellen zich autoritair op”
  Friday 5 November – GFC Nieuws

  PARAMARIBO – De gepensioneerde docent Surindre Mungra, zegt dat aan de hand van de uitspraken van de leraren onder leiding van de voorzitter van hun bond, Wilgo Valies, ze zich autoritair opstellen ten aanzien van de middelbare school studenten. Over niet al te lange tijd zijn deze zelfde studenten misschien hun collega’s.”

  De wortel van het probleem ligt volgens Mungra in het gebrek, van alle partijen, aan een stukje kennis van onderwijs psychologie. Mungra is aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam, cum laude geslaagd, in de Spaanse taal en letterkunde. Daarnaast heeft hij een specialisatie gedaan in onderwijs psychologie. Dat is het proces van “hoe leer je mensen leren…”, zegt de onderwijskundige.

  De gepensioneerde docent, die aan alle scholingsinstituten voor leraren en docenten en de universiteit van Suriname heeft gedoceerd, zegt dat de wortel van de huidige conflicten tussen de leraren en studenten gelegen is, in het met middelbare school studenten omgaan, zonder dat de leraren voldoende educatie hiervoor hebben genoten.

  “Middelbare studenten zijn leerlingen, die enige logica beginnen op te bouwen in hun denkwijze, zich beginnen te ontwikkelen naar zelfstandigheid en zoeken naar eigen waarde op weg naar volwassenheid. Je moet je kunnen voorstellen dat studenten op achttien jarige leeftijd al mogen stemmen. Je hebt zelfs jonge studenten, die al in het parlement volksvertegenwoordiger zijn. Het zijn jonge mensen die een volwassen behandeling verwachten.”

  “Het probleem in ons land is dat de leraren via de lagere school en de mulo door zijn geschoven naar het middelbaar onderwijs. Het grootste deel heeft geen universitaire opleiding. De meeste leraren zijn terecht gekomen in het middelbaar onderwijs zonder voldoende educatie te hebben genoten, hoe om te gaan met de middelbare scholieren.”

  Mungra zegt een beroep te doen op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling om bijscholingscolleges te verzorgen voor de docenten die weinig ervaring en kennis hebben in het vak didactiek (onderwijs psychologie). Hij verklaart dat indien het Minov daarop prijs stelt, hij bereidt is om samen met anderen bijscholingscolleges te verzorgen in dit vakonderdeel voor het huidige leraren korps.

  Mungra heeft sinds zijn remigratie naar Suriname in september 1975 en in zijn loopbaan in het onderwijs, een paar generaties wel opgevoede burgers en ook vele docenten helpen vormen in zijn geboorteland, Suriname.”


  Maak melding

 12. Sosoboto,
  Jij hebt voor alles een excuus onze excuus-truus.Moordenaars oplichters drugsdealers allemaal krijen ze van jou de gelegenheid om hun kunsten weer te vertonen aan de samenleving , een land dat geregeerd wordt door criminele recidivisten kan nooit een goed voorbeeld zijn voor de samenleving en ook niet voor de jongeren.


  Maak melding

 13. De Uitweg denkt zeker dat Suriname om hem heen draait.

  De Surinamers waar het defacto om gaat kennen deze gefrustreerde haatzaaier niet eens.

  Het begint overigens allemaal thuis, niet waar mneer DU?


  Maak melding

 14. grote fout van de regering om er een heisa van te maken. leerlingen horen zich te gedragen. kijken wie er les gaat geven….
  we handelen teveel uit emoties.


  Maak melding

 15. @15 de uitweg:
  indien uw broer een moordenaar,drugsdealer en of een oplichter was, en zich nu bekeerd had zou u hem nog altijd veroordelen en harde woorden tegen hem gebruiken?


  Maak melding

 16. Pinto,Geweten en anderen
  Ik zou graag willen dat jullie in vervolg niet in gaan op De Uitweg zijn artikelen op deze website want als iemand zo vaak met wraak uitingen voor de dag komt dan klopt er niets met deze schrijver.


  Maak melding

 17. @ nummer 16 pinto,
  jou aaname is kinderachtig en kleingeestig.
  @ 18 geweten.
  ik laat mij niet bedonderen door criminele recidivisten die nooit afstand van hun misdadige verleden hebben genomen.


  Maak melding

 18. Smara, you’re damn right.

  Het grappige in deze is dat het niet gaat om moeders meest onbevlekte zoon.

  Van DU is al meer dan genoeg negatiefs bekend, nog blijft ie zeuren.


  Maak melding

 19. Beste Geweten,

  Als uw broer 30 jr geleden, op heel jonge leeftijd, op dubieuze wijze, het leven heeft gelaten, en anno 2010 er nog steeds geen gerechtigheid heeft plaats gevonden. Wat zou U doen?

  Iedereen verwekt zijn/haar verdriet op zijn eigen wijze. Niemand kan/mag daarover oordelen.


  Maak melding

 20. @ nummer 19,
  yu edesei smara mi boy.
  Aanbidden jullie die massamoordenaar maar ik doe daar niet aan mee.@ die kleingeestige nietsnut op nummer 22, vertel maar wat ze zijn ikke benne benieuwd?


  Maak melding

 21. Esmerald,
  u moet weten dat ik ieders mening respecteer,ik heb @15 de uitweg alleen maar een vraag gesteld,maar weet u wat ik u en de uit weg adviseer:
  1.elke Christen moet door de kracht Heilige Geest zijn haatgevoelens laten varen en een vriendelijk, zachtmoedig en vergeven persoon worden
  2.Stop met elkander slecht te behandelen
  Gal 5:15 – Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden
  3.Laat je woede niet groeien
  Heb 12:15 -Zorg ervoor dat de genade van God je niet ontgaat, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet
  4.Kain’s woede veranderde in verbitterd zijn, haat en moord.
  Gen 4:3-8
  5.IEMAND DIE HAAT LEEFT IN DUISTERNIS 1 John 2:9-11
  6. Jezus leert ons om niet onze vijanden te haten, maar hen lief te hebben en voor hen te bidden.
  Matt 5:43-48
  7.Als je claimt dat je van God houdt en je haat je broeder, dan ben je een leugenaar.
  1 John 4:20-21
  8.Het verbergen of het hebben van haat in je hart is liegen voor het aangezicht van God.
  Spr. 10:18 – Wie heimelijk haat is een huichelaar, wie openlijk lastert een dwaas
  9.Haat zorgt voor verwarrig en teleurstelling

  ook ik heb een broer ten grave gedragen,maar wens niet 30 jaar in duisternis,woede en wrok te leven.
  ik zorg ervoor dat ik de genade van God me niet laat ontgaan


  Maak melding

 22. Beste geweten,

  Bedankt voor het advies.
  Zal het in acht nemen. respect!

  Heeft U ook een advies voor de “veroorzaker” van al het verdriet, of is die plots het “slachtoffer” geworden?

  Dat is voor mij moeilijk te bevatten, ondanks dat ik katholiek ben. Misschien ben ik niet gelovig genoeg, wie het weet mag het zeggen…


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.