Als in Suriname uitglijdpartijen lawines worden

30

PARAMARIBO, 5 nov – Als er wat te leren valt uit de Facebook-bedoening op het Ewald P. Meyer Lyceum, dan is het wel hoe makkelijk zaken in Suriname uit de hand kunnen lopen. Het is waarlijk verbazingwekkend te merken met welk gemak de ene managementmiskleun de andere volgt. Studenten die niet weten wat aan te moeten met hun frustraties, docenten die de uitingen niet aan kunnen en een overheid die nog beroerder reageert. Onderwijs en politiek in Suriname herkennen de symptomen van hun eigen aandoening niet.

Of is het een kwestie van niet (willen) erkennen? Erkennen dat je grandioos aan het falen bent als systeem. Natuurlijk zijn er seminars en rapporten genoeg over moderne pedagogie en democratie. Aan die moeite en dat geld zal het niet liggen. Maar al die moderniteit ten spijt, de Surinaamse klas van vandaag lijkt meer en meer een slagveld. Een strijd om macht in plaats van een proces. En laat nu juist die macht deel zijn van het probleem.

Het onderwijs in het klein en Suriname in het groot, zijn traditioneel gebaseerd op alleenheerschappij en onderwerping. Zonder voorbehoud. “Ik zal je een lesje leren”, is in Suriname dik meer dan alleen figuurlijk bedoeld. Leerlingen, docenten en de overheid brengen dit cultureel gegeven op eigen manier in praktijk dezer dagen. De vraag nu is of de les hard genoeg is en de hoofden voldoende zacht zijn om er ook wat van te leren.

30 REACTIES

 1. Dit akkefietje is ontstaan door de studenten die terecht zijn aangepakt door de schoolleiding. Wat zij gedaan hebben is op een muurtje een foto van een docent geplakt met het doel die docent te beledigen. Dat deden ze door onder die foto allerlei opmerkingen over de titel ‘I am ugly…enz’ te plaatsen waarbij enkele door simpel weg aan te geven dat zij het leuk vinden, instemden met de titel en daardoor mee deden met het belachelijk maken van de docent in kwestie.

  Dat het niet op een muur was maar op facebook doet er niet toe, het principe is hetzelfde. Studenten beweren dat het onder vrienden was, maar als 10 studenten elk 200 vrienden op hun facebook pagina hebben, dan hebben 2.000 mensen dit kunnen zien.

  Dit is pure belediging en daar moeten studenten op aangesproken worden. Het zou de studenten sieren als zij hadden gezegd, sorry het is onze fout en we gaan ervan leren. Maar nee, studenten hebben ouders die menen beter te zijn dan de schoolleiding omdat ze meer macht, geld of whatever hebben dan de schoolleiding. Die schakelen dan het ministerie in. Maar wat als diezelfde ouders het onderwerp van belediging zouden zijn. Zouden die het ook pikken?

  Het ministerie, dat zich niet moet bemoeien met de operationele gang van zaken op een school, maar met visie en strategie met betrekking tot het onderwijs. Het zou het ministerie sieren als zij hadden gezegd, sorry maar jullie waren uit op beledigen studenten dus is schorsing een gepaste straf door de directie. Wij hopen dat je er wat van leert….


  Maak melding

 2. Vraag me nu heel hard af; wat zou Bouterse gedaan hebben als zijn dochter hier niet bij betrokken was!!!!????

  In de tijd van de revolutie ging hij flink te keer, toen de studenten voor hun rechten op kwam.

  Groet, Shub Diwali aan allemaal gewenst(Veel wijheid)


  Maak melding

 3. Tokotoko ggratie!

  Modder is vaak glad. De kans om op modder uit te glijden is groter dan op zand.

  Een opeenstapeling van uitglijpartijen in de Surinaamse politieke arena maakt dat het een komische film lijkt.
  We kennen onze plaats niet, we verwerpen leiding, we weten het beter, we weten niet wie de beslissing mag nemen, we geven zeer ondoordachte opdrachten, we weten niet in welk recht we staan, we weten niet wat we zeker moeten weten, we weten altijd een ander de schuld te geven.

  Neem nou het gedrag tegen de jonge minister van politie. Langs hem heen opdracht aan de politie geven door iemand die denkt te weten dat het zijn goed recht is. Flauwekul!!!

  Neem nou het gedrag van Abrahams. Uitgaven boven 30.000 dienen te worden aanbesteed en als zodanig verantwoord. Hij weet niet wie de opdracht tot uitgaven moet fiateren en welke procedure te volgen. Als het waar is wat ze zeggen dan heeft hij zijn familie bevoordeelt. Ggaddotjoh!!!

  Neem nou Somo die een minister wil doen ontslaan omdat hij denkt daar recht mee te spreken. Ggotromotjo!!!

  Neem nu de minister van onderwijs en de moeder van een van de leerlingen die zich gaan bemoeien met disciplinaire maatregelen van de leiding van een school. Tokotoko!!!

  De fundering in de Surinaamse politieke arena bestaat uit tokotoko. Dat wil zo veel als zeggen dat de leiding die de basis moet leggen tot verbetering van de normen en waarden en denkwijze niet deugt. Tokotoko!!!


  Maak melding

 4. Het handelen van de leerlingen was afkeurenswaardig en dat moet als eerste goed gecommuniceerd worden!
  Men kan zich afvragen of de strafmaatregel proportioneel was, maar dan in een volwassen gesprek en niet door op hoge poten te eisen.
  En zeker nooit of te nimmer met de pet “first lady” naar de minister om zaken af te dwingen. Dat is net zo onbeschof en puberaal als de kinderen.
  Leerlingen die de school uitgang blokkeren en op auto’s roffelen moet gewoon direct opgepakt worden en voor een nachtje in de cel verdwijnen. Dergelijk machtsvertoon is ongepast.
  Als MINOV de straf te zwaar vindt dan bespreekt zij de zaak en gaat niet over tot eenzijdig uit de functie ontheffen.

  Het onderwijsfront heeft groot gelijk. In deze verhoudingen is het als docent volstrekt onmogelijk het werk te doen. Ook ontbreekt op deze wijze een belangrijk aspect in het leerproces: gezamelijk voor een doen werken, nml het diploma!!!

  Niet voor niets slagen er zo weinig in SME!!
  SME verwordt tot een arrogante luie sukkels economie.


  Maak melding

 5. Volledig mee eens met posting nummer 1.
  Kort geleden is een mederwerker van het ministerie van justpol op non-actief gesteld door minister misser djan omdat mevrouw masaran geen respect zou heben voor een crimineel die president is in suriname.


  Maak melding

 6. Lib’ den dyi Gado; In plaats van hun kinderen de les te lezen, gaan ze hun macht misbruiken. Ze leren niet uit het verleden. Dino schreeuwde om opgevoed te worden, maar nee… Het resultaat… Pocahontas, het is voor jou misschien nog niet te laat. Luister goed naar juffrouw Doelwijt, misschien is er nog hoop.


  Maak melding

 7. De jeugd van tegenwoordigd is verwend. De volwassenen weigeren te communiceren en te dicussieren met leerlingen als zij gekwest worden. Leraren geeft een handreiking aan de leerlingen die het allemaal nog moeten leren en leerlingen pakt die handreiking aan met respect en stel je open. Ouders geef partijen de kans om het zelf uit te vechten, ze moeten toch met elkaar verder.Geef ze de kans en schenk ze positieve energie.

  Lea


  Maak melding

 8. IK ben benieuwd hoe het land de komende tijd geregeerd gaat worden..

  Nu al zijn er geen normen waarden te bekennen,de gezachts verhoudingen zijn verre van zoek,niemand weet meer wie wat doet,wat zegd,wie corrigeert wie..wie luistert naar wie..

  Hoe wordt er overlegd,met wie..

  Ik ben bang,dat het land afglijdt naar totale chaos..

  ddb/ameer-alie kunnen er niks van maken,totaal geen visie, geen inzicht, geen gezag, geen macht..

  Het is nu al beter de macht terug te geven aan het zelfde volk,voordat het een tering-zooi wordt..


  Maak melding

 9. Srika is even terug!!!

  Het zal jullie al bekend zijn, dat een van mijn activiteiten het onderwijzen/doceren en begeleiden van studenten is. Ik heb ook jaren gewerkt in het onderwijs in Suriname en denk nog de surinaamse onderwijscultuur goed te kennen. Zowel de directrice van E.P. Meijer school als de schoolinspectie ken ik goed.

  Wat is precies het probleem op de E.P. Meijer lyceum?

  * Een tweetal leerlingen plaatsen van een docent op Facebook een foto met opschrift.

  * Een x-aantal leerlingen reageert hier op.

  * De leiding van de school verwijderd en of schorst al de leerlingen van de school, die op het item op Facebook gereageerd hebben.

  * Ouders protesteren en schakelen de onderwijsinspectie in.

  * De onderwijsinspectie draagt de directrice, H.D, op haar besluit terug te draaien. Deze weigert.

  * De inspectie gaat over om H.D. op non-actief te plaatsen. De school wordt gesloten.

  Mijn mening:

  * Een tweetal leerlingen hebben het portretrecht van de docente geschonden. Tegen hen kan een vorm van schorsing worden toegepast. Verwijdering is geen optie, tenzij deze leerlingen zich al eerder misdragen hebben of hun daad gezien wordt als een ernstige en feitelijke geweldpleging.
  In het schoolreglement moet dit duidelijk aangegeven zijn.

  * Een x-aantal leerlingen hebben in verschillende gradaties gereageerd op Facebook. Deze leerlingen zijn passief bezig geweest en zijn feitelijk niet schuldig aan het schenden van het portretrecht. Een goede pedagogische beripsing zou hier beter op de plaats zijn.

  * De directrice(H.D)heeft mijns inziens niet zorgvuldig gehandeld door al die leerlingen te verwijderen of te schorsen. Immers, een deel van die leerlingen is passief betrokken geweest en heeft in verschillende gradaties gereageerd.Hier is geen onderzoek naar gedaan en is de beslissing van de directrice een meer kortzichtige emotionele beslissing, dan een rationele valide.

  * Het niet opvolgen van de instructies van de onderwijsinspectie is het goedrecht van de directrice. Ook het docentencollectief mag weigeren gehoor te geven aan de instructies van de schoolinspectie. De inspectie vat dit wel altijd op als een vorm van dienstweigering.

  * Waar twee ossen vechten, lijdt het gras er onder.
  Het zijn de leerlingen die nu thuis zitten en verstoken zijn van onderwijs. De leiding van de school en de schoolinspectie vergeten dat onder alle omstandigheden het moet gaan om het belang van het kind en volgens pedagogische richtlijnen gehandeld moet worden. Alles wel binnen het schoolreglement.

  Ik hoop dat met mijn bijdrage de verantwoordelijken in Suriname een lichtpunt in die emotionele tunnen kunnen vinden.
  Srika


  Maak melding

 10. Nee, dit keur ik af, de studenten kunnen dat niet maken.Paul Abena neemt broertje in dienst zonder de nodige paieren, Lucien Dubios je hebt eieren voor je geld gekozen, want anders had hij jouw plek ingenomen.
  Sardjoe is aan het slijmen, Bouterse en friends waren allemaal bij Sardjoe op feest alleen maar Sjaam functie bij de Omzet Belastingen veilig te stellen.


  Maak melding

 11. @srika,
  normen en waarde, wetten regels regelementen zijn er om te handhaven en om naar te leven maar als de leiding van het land in handen is van figuren die zich nooit aan regels wetten en regelementen hebben gehouden geven ze met hun gedrag een hel slechte voorbeeld aan de samenleving en speciaal de jongeren die het morgen moeten over nemen van de ouderen. suriname is in spiraal terecht gekomen van norm verval jongeren trappen met hun poten tegen het gezag van de docenten aan, nu begrijp ik waarom de jongeren in suriname bouterse aanbiden.


  Maak melding

 12. Kan me helemaal vinden in je betoog Srika, zie ook het commentaar van onderwijsdeskundige Mungra op gfc nieuws over het te autoritaire gedrag van docenten.


  Maak melding

 13. @Srika. * Een tweetal leerlingen hebben het portretrecht van de docente geschonden.Facebook is een prive aangelegenheid en mag als zodanig gebruikt worden, sobung vrijheid van meningsuiting!
  Ik wil nog een punt bij voegen: * de vakbond neemt de zaak van de leerkrachten over. Valies speelt een vuil politiek spel. Als vakbondsman hoort hij de leden op hun plicht tot onderwijzen te wijzen en andere strijdmethoden aan te reiken, maar nee, andere agenda of de Surinaamse vakbonden zijn nou eenmaal zo, krijgen ze hun zin niet dan vernietigen ze alles door te staken, wat de schade ook mag zijn. En ze worden er nog voor betaald ook door de leden. Triest!!


  Maak melding

 14. @Srika

  Als je niet verder komt dan dergelijk eenzijdige gekleurde posting kun je beter weer verdwijnen.

  Dat DDB broodschrijvers inhuurt in no tot daar aantoe, maar het niveau is een belediging aan de forum leden.
  Maar ja, het zelfde geldt voor de meeste ministers, die zijn een belediging voor het volk van SME!

  Waarom en hoelang pikken ze deze wanstaltige vertoning nog? Vermoedelijk niet lang meer !


  Maak melding

 15. @ Lucien(nr. 14) ik mis je onderbouwing waarom je mijn punt bestempeld als geouwehoer.

  Maar dat is typerend voor domme, achterbakse mensen die lelijk lopen te schreeuwen…daaaaaag..


  Maak melding

 16. Neus(nr.17),

  Bedankt voor het reageren.

  Ik ben nu wel overtuigt geraakt over jouw niveau van begrijpend lezen. Ook jouw karakter (lees: psychische toestand) openbaart zich.

  Wij hebben het over het probleem tussen studenten en de leiding van de E.P.Meijer lyceum.

  Jij praat opeens over Surinaamse ministers en DDB broodschrijvers.

  Dit geeft aan, naar mijn mening, hoe instabiel je in jouw doen bent.

  Beschouw dit laatste niet als een belediging, maar als een vaststelling van een tekortkoming waaraan jij zal moeten werken. Ik bied jou de professionele helpende hand aan.

  Of gedraag jij je hier als trol of intrigant?
  Dan blijft mijn reactie hetzelfde!

  Omdat een Srika in alle Surinaamse wateren te vinden is, zal Srika ook blijven!!
  Srika


  Maak melding

 17. @NEUS

  Jouw reactie op #4:

  “Leerlingen die de school uitgang blokkeren en op auto’s roffelen moet gewoon direct opgepakt worden en voor een nachtje in de cel verdwijnen.”

  Stel je eens voor dat het regiem van Bouterse hiertoe zou overgaan? Dat zijn Cubaanse methodes, en dat van iemand van jouw niveau, die zijn afkeer uit van alles wat anti-democratisch is:-)

  Terecht heeft iemand opgemerkt dat je hartstikke ziek/gek bent. Jammer dat je het zelf nog niet doorhebt. Hopelijk beïnvloedt je niet teveel zielen met die zwartgalligheid die om je heen hangt.

  M.i. had de lerares dit met veel meer tact kunnen oplossen.


  Maak melding

 18. De normen en waarden in het onderwijs zijn al lang verdwenen. Zowel bij de studenten als bij de docenten. Het is een maatschappelijk probleem. Maar als de vakbond en de regering zichzelf voor het karretje willen spannen, met uiteenlopende doelstellingen, dan zal de ezel die het karretje trekt nog harder onderuit glijden. Discipline, zolang deze niet binnen het gezin geldt, zal op de scholen moeten worden onderwezen. In dit geval heeft iedereen grote fouten gemaakt: de schoolleiding, de studenten, de vakbond en de regering. Een relatief klein vergrijp kan grote gevolgen met zich meebrengen.


  Maak melding

 19. @21 blakaboy

  Dus machtsmisbruik is jouw ogen acceptabel?
  Je lijkt de “first lady” wel.

  @19 Srika

  De “fisrt lady” heeft de zaak verpolitiseerd en is verantwoordelijk voor een groot deel van het debakel.

  Typisch NDP gedrag, met kromme redeneringen trachten alles weg te redeneren wat niet goed uitkomt.

  Triest.


  Maak melding

 20. Zo zie je beste Sranamang`s/mensen die Suriname lief hebben,jullie swietie Sranang is over de hele lienie,tot in de spuigaten verrot.Geen WAARDE EN NORMEN!!!!!Er zijn geen publieke figuren die goed voorbeeld geeft.Suriname is al jaren in verval geraakt.En Bouterse en co bakken er niks van en ze gaan ook niks er van bakken.Eerder gaan ze een PUINHOOP van maken!!!!!

  Groet, ( veel wijsheid)

  Lalbhadoer


  Maak melding

 21. als ik de laatste reacties lees zie ik eigenlijk hetzelfde gedrag tussen vakbond en overheid. ik lees dat vrije meningsuiting boven alles moet staan (ook als het beledigend is)zo’n opmerking zegt ook iets over de normen en waarden van de schrijver. de manier waarop gerageerd wordt op die opmerking zegt ook iets over die mensen. als desi een echte leider (en thuis een vader) was had hij opgestaan en kenbaar gemaakt dat hij publiekelijk mensen beledigen geen goede zaak vind en dat hij daar in zijn vaderrol aandacht aan zal besteden. Degenen die iets van Dino weten zullen begrijpen waarom de president dat niet heeft gedaan. Trouwens, ik ben benieuwd hoeveel tijd deze regering nodig heeft om de staatskas leger te plunderen


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.