Politie en leger Suriname niet meer samen op pad

21

PARAMARIBO, 26 okt – De gezamenlijke patrouilles van leger en politie zijn geen lang leven beschoren geweest. Volgens legerbevelhebber Ernst Mercuur zijn de patrouilles tijdelijk stopgezet. Het is niet waarschijnlijk dat de draad gauw weer wordt opgepakt.

Dit heeft vooral te maken met de drukke agenda van het leger. “We hebben onze kerntaken, zoals detacheringen. Dat moet allemaal doorgaan”, zegt Mercuur tegenover ATV. Bovendien zit het leger met een structureel personeelstekort. Een geplande nieuwe lichting ging ter elfder ure niet door. De patrouilles moesten vooral het veiligheidsgevoel terugbrengen onder burgers.

Bij onder meer wegcontroles zijn enkele aanhoudingen gepleegd. “We willen nog wel doorgaan, maar dan in een andere vorm”, aldus Mercuur. Vooral tegen het jaareinde wil het wel eens oplopen wat vooral straatcriminaliteit betreft. Straatpatrouilles zouden uitkomst kunnen bieden. Ook onder vorige regeringen is geëxperimenteerd. De maatregel is nooit langer dan enkele weken volgehouden.

21 REACTIES

 1. Dan maar vrij willigers op roepen zo als men het in ned doet natris .oud gediende in het weekend wacht diensten laten draaien en de beroeps de staat in en naar deta.in nederland werkt het priema 2x per jaar op herhalings oefening


  Maak melding

 2. Vroeger kon de politie straatcriminaliteit gewoon aan maar van daag gaat het niet meer, dat geld niet alleen voor Suriname dat heb je overal.Je hebt er speciale enheden uit de politie die daarvoor getraind zijn.Deze militairen waarover het gaat zijn daarvoor nietgeschikt.Wil je tenminste de heleboel achter het slot dan moeten toffe kerels komen die tegen deze bendes gewassen zijn


  Maak melding

 3. Militairen werden ingezet om de politie te ondersteunen bij de criminaliteit. Nu lees dat militairen werden ingezet bij wegcontroles, alsof op andere front totaal geen problemen waren.
  Je kan in het verkeer politie. militair of wie dan ook inzetten, de verkeerscriminelen gaan toch altijd vrij omdat je in het verkeer waarschijnlijk vrij mag moorden. Zolang je geen goede wetten hebt en vekeerscriminelen het hand boven het hoofd wordt gehouden als ze met geld strooien of als ze vriendjes zijn, mag je op straat zetten wie je wil er gebeurt toch niks. NB heeft de politie zelf weinig gedaan om de verkeerscriminelen aan te pakken. In sur. wordt als een gek gereden, en suri is een ons kent ons land. Dus alles vond/vind plaats onder toeziend oovg van de politie. Er zijn straatracers en potentiele moordenaars in straten waar de politie woont en die doet er niks aan!
  Mijn vader is in het verkeer vermoord en de moordenaar is door politie en OM het hand boven het hoofd gehouden!!!
  Bouta misiedjan, vene,sardjoe of politie of militair of welke flikker dan ook, jullie afzonderlijk of bijelkaar doen geen flikker aan zolang je dit systeem niet met wortel of tak uitroeit.
  De zware criminaliteit wordt hier zwaar gebagatelliseerd daarom vind men dat de militairen niet meer nodig zijn voor de patrouilles. (alleen wegpatrouilles, daar is het enige waar milit. inzetbaar zouden kunnen zijn, want andere problemen zijn er niet volgens dit artikel.)
  Het zal een ba soekoe ba feni, ba tjari situatie zijn als dit zo door gaat.
  Maar ja iemand zal gebaat zijn bij de bewuste chaos die nu wordt gecreerd.
  Het is precies het rotsooi van front, mensen zand in de ogen strooien, en het front heeft ervoor moeten boeten.
  He DU oftewel DE Uitweg, wat vind je er transparant aan of bedoel je zoals het bij je past juist sarcastisch? In het laatste geval steun ik je want het zou hier terechte sarcasme zijn.


  Maak melding

 4. De politie is behoorlijk in de watten gelegd met een batterij aan “manschapen”?

  Verder is de infrastruktuur behoorlijk aangescherpt en zijn er aantallen voertuigen aangeschaft, die goeddeels alweer op blokken zijn beland.

  Het is daarom niet te vatten dat anno 2010 nog zoveel overuren moeten worden gemaakt en het nodig was om de soldiers in te moven.


  Maak melding

 5. Het is ook niet de bedoeling dat militairen steeds de politie gaat ondersteunen. Als het nodig is bv bij de jaarwisseling zoals is aangegeven door Mercuur. Opstanden zoals bij Papadam. En bepaalde controles langs de grenzen. In ieder geval niet bij ontruiming. Dat is voor de deeurwaarde ondersteunt door politie bij fysiek tegenstand.


  Maak melding

 6. Echtscheiding!

  Deze machten horen niet samen te gaan. In het belang van ‘s-lands veiligheid dienen deze twee machten gescheiden te opereren.

  De vernedering van de politie tijdens en na de coupe was een voldongen feit. Het zou de enige macht zijn die wat tegengas kan geven indien militairen weer een coupe plannen. En als de politie een coupe plant, dan hebben we de militairen als ‘s-lands beschermers.

  Gescheiden optreden, zonder huwelijk.


  Maak melding

 7. Dit heeft vooral te maken met de drukke agenda van het leger.

  Vertel??? Wat dan???

  Volgens mij is de journalist doofstom en schrijft hij de teksten gewoon over. Anders had hij wel door gevraagd.


  Maak melding

 8. Mensen moeten niet zeuren.
  Wij spekken gewoon onze mensen als wij willen.
  Wij hebben gewoon democratisch gewonnen en ze zijn jaloers.
  Niemand moet zeuren dat wij Gilmore 80.000,- maandsalaris betalen.
  Hij werkt minstens drie keer zoveel is als die vorige president van Front.
  Dus kunne we hem ook drie keer zoveel betalen.
  Die armoede waar men over zeurt dat is een leugen.
  Mensen zeuren altijd.


  Maak melding

 9. Ontzettend jammer dat het leger geen gezamenlijke patrouille meer doet met de politie.Een stukje veiligheid gaat hier ten gronde.Ben het helemaal eens met nr.2.
  Dan maar een zgn NATRES (Nationale Reserve) oprichten om het crimineel gespuis te verdelgen.Ons land moet geen bananen-republiek worden !!
  Meneer de President…aub…doet u gauw en effectief wat aan de veiligheid in ons land.


  Maak melding

 10. Don Quichote heeft een Obama syndroom opgelopen in New York.De negering werkt nogsteeds verlammend op hem.Voorlopig is er niet veel te verwachten uit die hoek.Dus doen de mini-ster wat en slikken het weer in.En als het niets anders is dan maar de rassen de schuld van geven van hun eigen onkunde.Nu weer een zedendeliquent op juspol….


  Maak melding

 11. Wat een onzin zeg allemaal over de politie en het leger die gebroederlijk samenwerken om de criminaliteit in suriname te bestrijden en dan weer niet. Waar is de goede opvoeding gebleven van hun oudelui. Ik dacht dat ze allemaal gelovig waren in suriname want dan zou er geen criminaliteit mogen zijn aangezien het in de tien geboden staat o.a. “gij zult niet stelen, gij zult geen kwaadspreken over de ander, oordeel niet over de ander opdat gij niet veroordeeld wordt etc.” dus de gelovige opvoeding heeft gefaald want hun kinderen en kleinkinderen doen nu daar van alles wat hun god hun verboden heeft. Wordt het niet tijd dat men iets meer gaat doen in suriname dan zich te gaan verlaten op de idioterieén van hun bijbel en van hun fictieve god? Zo ziet men weer, er rust een vloek op de bijbel, bijna iedereen die gelovig is draagt die vloek met zich mee. Hoe meer de gelovige bidt des te erger hun probleem. Begin liever alvast menslievendheid te betrachten en te prediken over het doel van het leven namens de Natuur. En het doel van de Natuur/van het leven is om het leven voor een ieder te veraangenamen. Er is in Suriname heel wat anders aan de hand, de één die het echt nodig heeft heeft minder dan een kerkrat zich kan wensen en de profiteurs die de naam god pretenderen te promoten zijn de bandieten in vol ornaat. Heel veel kansarme en kansloze mensen in suriname. Hoe komt dat? M.a.w. Bidden helpt geen moer, maar steek de handen uit de mouwen en begin elkaars ontevredenheid aan te horen en er daadwerkelijk iets aan doen om het individu tevreden te stellen. Begin alvast de bedehuizen om te bouwen tot sociale werkplaatsen zodat een ieder (geschoold of niet) zich kan orienteren en zijn/haar talenten kan leren te ontplooien. Begin bij jezelf, want wie zichzelf niet lief heeft kan ook geen liefde aan de ander overdragen en men kan evenmin met een gesloten hand iets van de grond oprapen. Begin maar alvast ook de fictie god uit je hoofd te bannen zodat het verstand weer ruimte krijgt om na te denken en beseffen dat de gelovigen zelf elkaar verzieken en dan weer keer op keer zonder te beseffen dat zij zich in een vicieuze cirkel bevinden, “de verdorven cirkel”.

  Als men in een maatschappij bevindt waarin elk indivu een probleem heeft wat niemand ander heeft kan het nimmer worden opgelost door het woord gods, want dat is een loze bewering zonder realiteit en zonder levenszin. Zonder de bijbel kan men ook overleven en het veel beter doen waarin er plaats zal zijn voor iedereen, want dan komt alles vanuit het hart op basis van gelijkwaardigheid, saamhorigheid en gezamenlijke levensvreugde. Denk ook aan de velen die in suriname gedwongen gelovig zijn omdat hun omgeving (fam., vrienden etc) dat ongesproken gebieden. Wie wil dan verstoten worden door de familie die vaak zogenaamd om ze geeft en goed voor ze zijn. Gelovig voordoen om de omgeving niet te kwetsen is dwingend, want of het liefhebbende families zijn of niet, deze zijn toch met kwaadaardigheid behept. Welk partij of instantie/autoriteit geeft daar in suriname het goede voorbeeld volgens de richtlijnen van hun bijbel/grondwet van hun land? Dus de bijbel van de gewetenloze mens aldaar heet grondwet en politiek is hun leus, maar het volk stikt in haar eigen bijbel(zeg maar sores) en de gelovigen die het beter hebben door hielenlikkerij of anders zweren trouw aan de bijbel om behept te blijven van kwaadaardigheid en allerlei regeltjes en zaakjes kunnen blijven bedenken om het volk te manipuleren of om meer geld te verdienen over de rug van hun goedgelovige broeders en zusters van onze lieve heer. Precies het voorbeeld van hun meester, want manipulatie is ook een uitvinding van de kerk.

  Behoedt u zich vooral tegen mensen die het woord democratie gretig in de mond nemen, dat zijn zeker de judassen die andere termen en wegen hebben gevonden om hun kwaadaardigheid te verbloemen. Want wat is democratie, wat is elk zijn definitie van democratie en waar wordt op dit moment in de wereld democratie in de breedste zin van het woord toegepast? Ieder heeft dus zijn eigen definitie van democratie. Het begrip democratie is precies zoals de bijbel, een ieder interpreteert dit maar naar eigen goeddunken, ieder mag de bijbel op eigen wijze verklaren, de jehovahs zeggen dit, de baptisten zeggen, de katholieken zeggen “Zus” en de moslims zeggen “Je”. Daarom, er staat van alles in de bijbel/grondwet/wetboeken, maar nergens staat er de tekst “geloof niet alles wat je leest en pas niet alles toe wat er in staat”. Menslievendheid is de basis om tot jezelf te komen. Niemand is meer dan een ander en als de ene mens de arrogantie heeft om te denken dat zij beter is dan de ander, dan heeft deze volgens de wetten van de Natuur geen recht meer van leven.

  django


  Maak melding

 12. Terechte besluit, dit zijn gescheiden machten, ondersteuning mag of moet zelf, maar hoort altijd van tijdelijke aard te zijn.

  Juspol heeft zijn 63 agenten terug, plus de rest die ook beveiligers mochten spelen van ex-ministers enz. Deze agenten moeten nu ingezet worden ipv. de militairen.

  In de binnenlanden hoort deze samenwerking voortgezet te worden en niet in de stad.


  Maak melding

 13. Hoe kan een drugscrimineel massamoorden een land veilig maken vertellel jullie mij dat.
  Pinto heb je gelezen hoeveel gillmore hoefdraad verdiend per maand het is toch schandalig hoe deze regering onze geld over de balk smijt.


  Maak melding

 14. Dat de uitweg allang de weg kwijt is weten we maar al te goed, maar dit is toch om te gieren.

  “het is toch schandalig hoe deze regering onze geld over de balk smijt.”

  Ik zou bijna willen vragen wie met “onze” bedoeld wordt.


  Maak melding

 15. sosoboto ,
  neem het maar op voor die criminele bende die nu aan de macht zijn kijk maar uit dat jij geen slachtoffer wordt van deze criminele beesten die nu de macht hebben in suriname .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.