President Suriname bemiddelt in politieconflict

30

PARAMARIBO, 23 okt – President Desiré Bouterse heeft bemiddeld in het conflict tussen minister Martin Misiedjan van Justitie & Politie en de politiebond. Volgens bondsvoorzitter John Telgt stond de bond op het punt de minister te negeren. Dit was direct gevolg van recente uitspraken. Die schoten met name de politie in het verkeerde keelgat.

Het gaat vooral om het moment waarop de uitspraken werden gedaan. “We hadden al afspraken lopen over een ontmoeting en dan haalt de minister uit naar de bond”, zegt Telgt. Misiedjan vindt het vooral niet kunnen dat de bond zich inlaat met meningsverschillen over politieoptreden. De acties tegen illegale grondbezetters te Sunny Point zouden onwettelijk zijn. Korpschef Delano Braam is daarop aangesproken en uiteindelijk zijn de manschappen teruggeroepen.

Reacties van de bond zouden slaan als een tang op een mager varken. “De bond moet zich er buiten laten”, aldus Misiedjan. Dat zette kwaad bloed. De bond weigerde nog in te gaan op een uitnodiging te praten over – warempel – het conflict. Het gesprek kwam toch na de bemiddeling. “Als de president een beroep op je doet als hoogste burger, zou veel moeten gebeuren eer je er niet op ingaat”, aldus Telgt. Er zijnwerkmodellen afgesproken om herhaling te voorkomen.

30 REACTIES

 1. Toen Front aan de macht zat was PG weg bestond hij niet.
  En nu ineens PG, daarom heeft PG geen enkel recht op politie bewaking hij is een corrupteling en een verschrikkelijk ook nog.

  Dit is rommel met recht en wet, puinhoop van een stel dieven boeven achtergelaten door Front.
  En die Telgt kan het dak op die man is niet heel.
  Met zijn dieven overuren zo komt het land niet verder, want de politie zelf bestaat uit een bende oplichters….in de regel werkt een normaal mens 160 uur in vier weken.

  Alleen bij de politie heeft men 350 uur in vier weken…maar die schurken zitten gewoon thuis of motjo bar zopie te drinken …zuma law.


  Maak melding

 2. Waar ik bang voor was dreigt nu werkelijkheid te worden.

  Onderdirecteur Algemeen beheer, mw.Kalidien Mansaram. Directeur justitie en politie dhr.S.Lakhisharan en onderdirecteur delinquentenzorg S. Ramlal worden uit hun funktie ontheven.

  Marron Minister Misiedjan wil andere bemensingen hebben op deze posities. Met andere woorden eigen soort lijkende mensen.

  Er dreigt serieus een rassenoorlog plaats te gaan vinden in Suriname dankzij dit soort racistische handelingen. Eerst de ziekenhuis daarna OW en nu ook de politie apparaat.

  Ik ben benieuwd hoe de hindoestanen dat vinden die massaal op Bouterse partij gestemd hadden. In principe hebben deze mensen een kuil voor zichzelf gegraven.

  Daarom zeg ik Aziaten herenigd u, voordat het te laat is.


  Maak melding

 3. Deze minister moet de eerd aan zich zelf houden en zich bezighouden met zaken waarin hij goed is. Een ministerie leiden is iets heel anders dan napi planten.


  Maak melding

 4. Het is hoog tijd dat Misidjan nu ophoudt met hoogdraverij en een aanvang neemt met met daadwerkelijk zijn handen aan de ploeg slaan.

  Aan dat etnocentrisch gedoe moet nu wel een einde komen anders ia afnokken de boodschap!!!


  Maak melding

 5. Verantwoording!

  In een land waar eenoog Koning is, zijn twee ogen een weelde. Toch kan het soms mis gaan.

  De minister is in deze verantwoordelijk voor handelingen van de politie. De Bond niet! Die is er ter bescherming van het personeel en dient zich niet met opdrachten te bemoeien. En als de minister alleen al zegt dat hij ondergeschikten op het matje gaat roepen dan heeft hij het nog niet gedaan, alleen gezegd. De bond spreekt voor haar beurt en draagt geen enkele verantwoording.

  Deze hele film komt doordat er lieden zijn die denken dat ze aan iedereen opdrachten kunnen geven omdat ze over twee ogen en een stropdas beschikken. En daar moet een eind aan komen.

  Ik kies de kant van de minister want het is uiteindelijk de eerste verantwoordelijke. De PG is verantwoordelijk voor andere zaken.
  Er is een ware machtsstrijd gaande.

  Dat Telgt wacht totdat de president komt bemiddelen is een kwestie van “kijk hoe belangrijk en machtig ik kan zijn” en disrespect hebben voor minister Misiedjan. Zielig!

  Herhaling kan voorkomen worden als PG Punwasi zijn respect toont en vertrouwen heeft in de daarvoor verantwoordelijken.


  Maak melding

 6. Nieuwe werkmodellen zijn verstandige handvatten om deze machtstrijd binnen Justitie/Politie te neutraliseren.

  Wat mij interesseert is de inhoud van deze nieuwe werkmodellen.

  Hoe zullen dan de nieuwe werkstructuren zijn tussen minister en politie en wordt dit geschraagt door de regering – president – van Suriname?

  En hoe worden straks de nieuwe werkstructuren tussen minister, PG en korpschef?

  Dienen deze nieuwe werkstructuren het sociaal, maatschappelijk en politiek belang binnen Suriname?

  Wat wordt de plaats van de politievakbond binnen deze nieuwe constructie?
  Srika


  Maak melding

 7. Dan was te vorige minister van Justitie meer een man met allure. Geen gedonder ieder wist waar hij zij aan toe was. Maar ja we mogen niet klagen we wilden met zijn allen deze regering, dus laten we blij zijn we hebben tenslotte onze zin.


  Maak melding

 8. Maak niet uit wat Misiedjan zegt of doet.
  Hij hoort bij ons.
  Wij steunen hem door dik en dun.
  Hij is onze hoop om die etnische uitbuiters op te ruimen.
  Ze willen ons naar Afrika sturen maar wacht dan ga je zien wat wij met ze gaan doen.
  Niet voor niets hebben wij Misiedjan daar gezet.


  Maak melding

 9. Het ziet ernaar uit dat Misiedjan vanuit bepaalde vooroordelen heeft gehandeld. Minister, ook al weet je dat je wordt tegengewerkt door een bepaalde groep mensen dan nog is het fout om dit zo in het openbaar te uiten. Daarmee maak je jezelf heel erg kwetsbaar. Trouwens waar waren al deze mensen (lees: journalisten en bond)toen arrestanten door politie agenten werden mishandeld en zelfs vermoord tijdens het ministerschap van Santokhi.

  Bouta met z’n grote mond. Waarom wordt er weer een compromis gesloten met de bond over de overuren? Heeft men onderzocht waarom er zoveel wordt overgewerkt. Misschien wordt er niet efficient genoeg gewerkt.


  Maak melding

 10. Advies aan Mr MISIEDJAN:Misbruik je MACHT niet,maar gebruik hem om orde op zaken te stellen in Suriname. Al moet het OM of de PG vervangen worden,schroom niet om dat te doen.Als zij zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten ,aarzel niet om hen te vervolgen.Laat niemand de spot met je drijven. Je wordt uitgemaakt van alles en nog wat.De meeste fotomang en de koelies hebben een hekel aan het feit dat Jij als binnenland bewoner nu de scepter zwaait op het Ministerie van Justitie.De stadscreolen moesten blij zijn dan er Iemand gekomen is die het voor hen opneemt tegen onrechtvaardigheid.Weten Jullie niet dat voor hetzelfde feit de hindoestaan een voorwaardelijk straf krijgt en de stadscreool 18 maanden onvoorwaardelijk.Er komt misschien een eide aan zulke praktijken.Lees die reactie van Paagal dan wordt het duidelijk voor iedereen wat ik bedoel.Alle Directeuren en Onderdirecteuren die hij daar opnoemd zijn alleen maar koelies.Hij ziet het benoemen van de Bosneger Misiedjan tot Minister als een bedreiging.Hij had liever een Koelie daar als Minister .Hij voorziet een burgeroorlog in Suriname ,daarom doet hij een beroep op zijn soortgenoten [ Aziaten ] om zich te verenigen.Deze Klootzak moet ter verantwoording worden geroepen.Hij is bezig op een sluwe wijze de hindoestanen op te hitsen om de wapens op te nemen.


  Maak melding

 11. @paagal
  het onderwerp is “Pres Suriname bemiddelt in politie conflict”.dit onderwerp heeft dus niets te maken met mutaties van een groepje hindostanen,en die extreme rassenoorlog gedachte.
  1. het is het ziekenhuis en
  2. het politie apparaat

  de minister is de eerste verantwoordelijke van de politie.een bond binnen een bedrijf denkt steeds te kunnen maken en breken,ze leren de ambtenaren/werknemers geen verantwoordelijkheid te dragen.vele ambtenaren,ook in het korps moeten weder opgevoed worden,en zeker ook de heren van de vakbond.
  ook het korps kent een hierarchie welke door de PG gevolgd MOET worden .


  Maak melding

 12. “Waar ik bang voor was dreigt nu werkelijkheid te worden.

  Onderdirecteur Algemeen beheer, mw.Kalidien Mansaram. Directeur justitie en politie dhr.S.Lakhisharan en onderdirecteur delinquentenzorg S. Ramlal worden uit hun funktie ontheven.

  Marron Minister Misiedjan wil andere bemensingen hebben op deze posities. Met andere woorden eigen soort lijkende mensen.”

  Bovenstaande zweert de hypocriet Pagaal op 5.

  Op de vraag van een journalist aan Santokie waarom alleen hindustanen worden aangenomen op Juspol was zijn antwoord ijskoud en letterlijk geciteerd “Zijn hindustanen geen Surinamers, waarom mag ik ze niet aannemen”.

  In Suriname is er blijkbaar een ongeschreven regel dus, ‘wie door de politiek is aangenomen zal ook door de politiek worden ontslagen’.

  Hoe rijm je het dat Onderdirecteur Algemeen beheer, mw.Kalidien Mansaram na 25 mei is aangenomen voor deze functie.

  Hoe kan het dat je in een multiculti samenleving alleen bepaalde namen ziet op directeursniveau.

  Ach deze hypocrieten leren het nooit.


  Maak melding

 13. Beste “freeway” (reactie #7) ,

  Inderdaad. Het zal ook deze minister NIET makkelijk vallen. Vooral waar nu blijkt dat de huidige ministers naast de uitvoering van hun nieuw beleid ook rekening moeten houden met al die geheime criminele hiërarchieën, die zich in de afgelopen vijftien jaren ‘diep’ ingegraven hebben binnen haast alle Surinaamse ministeries, organen en overheidsinstituten.

  En je zal ze eerst moeten traceren’ waar’ en vanuit ‘welke functies’ zij opereren. Bestuderen hoe zij te werk gaan. Hoe hun ‘netwerk’ eruit ziet en hoever hun invloed strekt. Om ze pas dan te kunnen ‘ontmantelen’. En dat is GEEN eenvoudige klus van slechts korte duur. Rekeninghoudende met ook nog een zogenaamde ‘vakbondsorganisatie’ aan hun zijde, die zij als verlengstuk ingekapseld hebben.

  http://www.youtube.com/watch?v=o_DEzxd2R3Y&feature=related

  En wat dit allemaal betreft kunnen wij gerust verwijzen naar vooral de ministeries waar de V.H.P. in de afgelopen vijftien jaren de scepter zwaaide. Bij de ministeries waar de PL het in de afgelopen jaren voor het zeggen had, was geen sprake van een ‘gedegen crimineel netwerk opbouw’ binnen de ministeries. Dit in tegenstelling tot de aanpak van de politieke organisatie de V.H.P. Waarbij deze ook de Surinaamse Rechterlijke Macht niet ontzien hebben.

  Maar gezegd mag worden dat de huidige minister van Justitie en Politie Martin Misiedjan in de afgelopen twee maanden van zijn zittingsperiode, behoedzaam en op constructieve wijze intensief heel veel ‘verzet’ geboden heeft tegen deze ‘geheime hiërarchieën’ op zijn ministerie. En derhalve veel informatie heeft weten in te winnen hoe deze ‘bende leden’ te werk gaan. Echter door tussenkomst van de President heeft hij wat gas terug moeten nemen. Maar dat betekent niet dat de ontmanteling ten einde is.

  http://www.youtube.com/watch?v=ogi8_avpSEo&NR=1

  Een overheid mag zich nimmer de Wet laten voorschrijven door ‘bende leden’. Die zich binnen de overheidsinstituten uitsluitend bezighouden met o.a. verregaande corruptieve activiteiten. Waaronder het vergaren van enorme lappen domeingronden t.b.v. zichzelf, hun familie, vrienden en hun eigen organisaties ten koste van de staat. Waarbij men zelfs zover gaat, om een ieder die hun hierin tracht te ondermijnen, een kopje kleiner te maken. Desnoods d.m.v. hun eigen vakbond.

  Vandaar dat jongslede in Brazilië een geheel stadsbestuur van een regio vanwege corruptie door de centrale regering onherroepelijk opgepakt werd en naar huis werd gestuurd.

  http://lb.gva.be/nieuws/buitenland/aid968836/volledige-bestuur-van-een-braziliaanse-stad-opgepakt.aspx

  Terwijl in Italië de Italiaanse overheid het te lang liet liggen. Waardoor er maffia organisaties ontstonden. Waarmee Italië tot de dag van vandaag ernstig mee te kampen heeft. In Nederland is de strijd tegen een Italiaanse maffia variant moeizaam gaande.

  Wat maakt dat de Republiek Suriname wat deze internationale ontwikkelingen betreft, ernstig gewaarschuwd is.

  http://www.youtube.com/watch?v=Jx3MZHla3GA&feature=fvw


  Maak melding

 14. Sommige partijen hebben gewoon een tekort aan kader mensen. Daar gaat het mij om. Om een organisatie te leiden moet je toch enige kennis en kunde hebben. Ben beniewd hoe dit probleem opgelost gaat worden. De tijd zal het leren.

  Maar ik ben er wel van overtuigd dat de meerderheid van de mensen die op de NDP gestemd hebben nu vreselijk veel spijt hebben. Als ze dit vantevoren hadden geweten.
  Bouterse heeft veel gezegd en beloofd, maar alles blijkt nu een zeer groot kiezersbedrog te zijn geweest.

  Een volk krijgt ook de regering waar het recht op heeft. Ook dat is een feit.


  Maak melding

 15. nr.Obando,

  Deze Klootzak moet ter verantwoording worden geroepen.Hij is bezig op een sluwe wijze de hindoestanen op te hitsen om de wapens op te nemen. Hiermee bedoel je dus mij.

  Hindoestanen en anderen hebben bij deze verkiezingen, in ieder geval een lesje geleerd, wel een hele dure, een ezel struikelt niet twee keer op dezelfde steen hoop ik. Wat hadden zij toch veel hoop en vertrouwen in de NDP met Bouterse.

  nr.16 Ik neem waar, concludeer en reageer. Als je mij een klootzak vind is dat je goed recht. Het is mijn mening. En mijn woorden neem ik zeker niet terug gezien de realiteit. De huidige samenstelling van de regering is niet een juiste weerspiegeling van het land, wat zeer ongunstige gevolgen kan hebben voor bepaalde groepen. Degene die momenteel beschuldigen voor racisme zijn zelf de grootste racisten.

  De waarheid is soms pijnlijk te moeten aanhoren, maar blijft de waarheid, ook al steek je je kop in het zand als een struisvogel.


  Maak melding

 16. @Pagaal
  Quote
  De huidige samenstelling van de regering is niet een juiste weerspiegeling van het land, wat zeer ongunstige gevolgen kan hebben voor bepaalde groepen. Degene die momenteel beschuldigen voor racisme zijn zelf de grootste racisten.

  De waarheid is soms pijnlijk te moeten aanhoren, maar blijft de waarheid, ook al steek je je kop in het zand als een struisvogel.

  Unquote

  Mijn opvatting is dat ik nooit in discussie ga met extremisten, omdat het geen zin heeft ze een spiegel voor te houden of met ze te praten. Ik maak nu eenmalig een uitzondering.

  Dit wat jij hierboven neerpent, dat snap ik niet zo. Waarom kunnen de belangen van de Hindoestanen alleen door Hindoestanen worden behartigd?

  Kan je me dat precies uitleggen?

  Als er politici in Suriname zijn die opkomen voor het gehele volk, dan verteginwoordigen ze toch ook de Hindoestanen?

  Ik dek dat het eerder andersom is, dat als we steeds blijven wijzen op de verschillen die er zijn tussen de bevolkingsgroepen, dat we op een gegeven moment een opdeling van Suriname zullen krijgen. Er is al een idioot op dit forum die heeft geopperd om een scheiding aan te brengen en vanaf Saramacca tot Nickerie aan de Aziaten te geven en de rest aan de Marrons en Negers. Een grotere onzin heb ik niet eerder gehoord.

  Ik kijk uit naar je reactie.


  Maak melding

 17. Blackboy nr.25,

  In theorie kloppen jou woorden wel.

  Maar hoe zou jij het vinden als er na het aantreden van bijv. de VHP in de regering, veel creolen ontslag zouden krijgen en vervangen zouden worden met VHP ers.

  Hoe zou jij het vinden als er creools eigendomgrond geoccupeerd zou worden door koelies, waarna een VHP minister zou zeggen, de politie mag er niets aan doen, het is een zaak van de rechter.

  Hoe zou jij het vinden als er alleen maar hardwerkende creolen, bewust en georganiseerd doelwit zouden zijn van hindoestaanse rovers. Wie zou dan het beste voor de creoolse belangen op kunnen komen??? Geef hier een eerlijk antwoord op, ik wacht op je reaktie…

  Theorie is leuk, maar in de praktijk kan heel anders uitvallen.


  Maak melding

 18. Dus moeten we maar kwaad met kwaad vergelden Paagal?

  Maar laat me gewoon beginnen met punt voor punt je issues te bespreken.

  Veel creolen ontslag krijgen etc etc….ik neem aan dat je hiermee bedoeld die 250 of 300 mensen die op OW zijn aangenomen???

  Als dat zo is, dan kijk je heel eng naar zij vs wij. Die 250 of 300 mensen hadden nooit aangenomen moeten worden omdat Suriname het geld niet heeft om ze te betalen. Dus het opzeggen van die contracten is juist en heeft helemaal niks te maken met hindoestanen vs creolen.

  Creools eigendomsgrond geoccupeed door koelies…..is de zaak mbt de inschattingsfout van Misidjan. Hier heeft de minister de plank misgeslagen en dat komt volgens mij niet omdat hij geen koelie is, maar omdat hij een fout heeft gemaakt. Is het je opgevallen dat een heer Telgt vd politiebond, die volgens mij geen koelie is, toch helder nadenkt en duidelijk de minister laat weten dat hij fout zit?

  Hardwerkende creolen bewust doelwit…..Ik denk dat je hiermee bedoeld de algehele criminaliteit. Ik denk niet dat je serieus meent dat er berovingen plaatsvinden obv etniciteit. Ik vraag je de cijfers te leveren warauit blijkt dat hindoestanen vaker het slachtoffer zijn van berovingen dan andere bevolkingsgroepen.

  Maar misschien vraag ik je teveel, en moet ik je in de waan laten dat jouw zienswijze echt de werkelijkheid is. Weet je wel het verschil tussen en feit en een onderbuikgevoel?

  Ik denk dat we af moeten stappen van het werken met onderbuikgevoelens. Dit heeft Suriname niet nodig. Ik walg van de gedachten die jij in dit forum steeds uitspreekt.

  Het begrip criminaliteit is veel te complex en laat zich echt niet alleen verklaren door etniciteit! Anders was het leven heel simpel. Gewoon hele volksstammen uitroeien totdat er geen criminaliteit meer bestaat.

  Ik hoop dat je de absurde gedachte die je hebt, beter in perspectief weet te plaatsen.


  Maak melding

 19. Blakaboy, ik walg ook van me uitspraken maar het zijn feiten waar ik, met hoeveel moeite ook proberen zal, niet omheen kan. Ik luister ook veel naar de radio, lees kranten, hoor wat mensen om me heen zeggen. Daarom maak ik me grote zorgen.

  Ik heb trouwens nergens gezegd dat je mensen moet uitroeien totdat is er geen criminaliteit meer is. Dat is bullshit.

  Maar ik heb het wel goed bedoeld met het land in zijn algemeen. Wie wil achteruitgang, niemand.


  Maak melding

 20. Beste Paagal,

  Adhà he aadj Kanoen!!!!! Djago djago!!!! Angie kolo!!! Word wakker !!!

  Bouter is geen tovenaar.. Hij heeft duidelijk totaal andere bedoelingen met een deel van het volk..

  Misjiedjan is duidelijk zijn missie al misgelopen!!!

  Hindu`s wordt wakker!!!! Bouterse zij ooit; ef a` moes boss da mik a`boss, nou is de tijd rijpppppppp!!!!!!MIK A`SAN BOSS NU!!!!!

  Groet,Ram Ram,

  Lalbhadoer


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.