Van Bommel wil inzage akkoord Nederland-Suriname

13

Tweede Kamerlid Harry van Bommel van de SP wil dat minister Verhagen van Buitenlandse Zaken onmiddellijke inzage geeft in een akkoord over de uitleg van de Toescheidingsovereenkomst. In die overeenkomst zijn rechten vastgelegd van Surinaamse-Nederlanders onder meer wanneer zij terugkeren naar Suriname.

Tot die rechten behoren de mogelijkheid om zonder visum naar Suriname te reizen, openbare functies te aanvaarden en politiek actief te zijn. Volgens oud-minister van Justitie Santokhi heeft een ambtelijke commissie een akkoord bereikt over de uitleg van de overeenkomst en zal dit aan beide regeringen en parlementen worden voorgelegd.

Van Bommel plaatst vraagtekens bij de totstandkoming van het akkoord en wil weten op welke wijze de Surinaams-Nederlandse gemeenschap betrokken is bij de toekomst van de Toescheidingsovereenkomst Hij heeft vandaag Kamervragen over de kwestie gesteld meldt de SP.

13 REACTIES

 1. Geen enkel Nederlander moet sabieso komen spelen over Suriname.
  Van Bommel moet niet met Suriname bemoeien.
  Wij willen niet dat nog meer blaka bakras voor ons gaan denken.
  Ze hebben daar allemaal hoge diplomas gehaald en hoge werkervaring.
  En dan krijg je weer gezeur dat ze het beter weten.
  Dan blijven we liever dom.
  Wij hebben toch dat goud en die olie voor ons zelefs.
  Als wij het snel opmaken dan kan niemand meer daaraan komen.


  Maak melding

 2. blaka bakra…wit bakra..en noem maar op ..wat een commentaar,vergeet niet ,wat doe jij dan hier…uitkering. werken???? oh man schei toch uit..noem eens een land ter wereld waar donkere mensen wonen en het te zeggen hebben die goed gaat of bloeit..zonder bakra,s en hulp in elk vorm..is het een gao,s.Die geweldige grondstoffen en bodem schatten die zitten al sinds eeuwen,vergeet niet dat nederlandse artsen alsook ziekenhuizen in nederland het hele medische gedoe in suriname op poten hebben gezet.


  Maak melding

 3. dit moet 1 van de (vele ?) silent deals zijn geweest, die sherrif heeft gesloten > ik kan me nl niks van dit soort ambtelijk overleg herinneren >> maar toch geen slechte zaak van harry.
  en zij daar schelden ons uit voor blaka bakra’s, terwijl zij van onze pakketten hebben gegeten en gedragen, goede sier hebben gemaakt met onze zakgeld en ook nog sopie hebben gedronken op onze goedgevigheid en gezondheid toen we er op vakantie waren > wat zei mijn oma weer over grontapu en tangi enzo ?.


  Maak melding

 4. “Van Bommel plaatst vraagtekens bij de totstandkoming van het akkoord en wil weten op welke wijze de Surinaams-Nederlandse gemeenschap betrokken is bij de toekomst van de Toescheidingsovereenkomst Hij heeft vandaag Kamervragen over de kwestie gesteld ”

  Van Bommel het antwoord weet je zelf al, de Surinaams-Nederlanse gemeenschap is op geen enkele manier betrokken geweest, het totstand komen van dit akkoord is een onderonsje geweest tussen santokie(front) en verhagen.

  Vraag maar aan dhr Winter van het SIO of Mahinder Jankie. Vraag maar hoeveel van de brieven naar buitenlandse zaken beantwoordt werden.

  In Suriname begrepen ze zelf ook al heel weinig van.

  Ter herinnering

  PERSBERICHT

  VENETIAAN BEGRIJPT NA 30 JAAR DE TOESCHEIDINGSOVEREENKOMST NIET

  Paramaribo/Den Haag, 10 oktober 2005

  President Ronald Venetiaan heeft na bijna 30 jaar de Toescheidingsovereenkomst (TO) nog steeds niet begrepen als hij in dWT van 13 augustus 2005 zegt dat “Suriname de Toescheidingsovereenkomst zal verlaten”. De TO is op 25 november 1975 gesloten nadat de Koninkrijkscommissie ter voorbereiding van alternatieven voor de huidige staatkundige verhouding tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen,bestaande uit de zeer
  zwaarwichte secties: Nederland, Suriname en de
  Nederlandse Antillen hierover heeft gebogen en aan regeringen en de parlementen van Nederland en Suriname voorstellen gedaan waarna deze door Surinaamse regering waarin ook Venetiaan zitting had, de Nederlandse regering en de beide
  parlementen waren overgenomen. De Nederlandse
  sectie bestond uit 32, Surinaamse sectie uit 27 en de Antilliaanse sectie uit 28 personen. Belangrijk is: Het Rapport ter voorbereiding van de onafhankelijkheid van Suriname van oktober 1974 van de Koninkrijkscommissie ter voor-
  bereiding van alternatieven voor de huidige staatkundige verhouding tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen Hoofdstuk II, De nationaliteitenregeling en met name pagina 18 te lezen. Hieruit blijkt dat men de groep die onder Artikel 5 lid 2 TO vallen, gedacht heeft deze groep een dubbele nationaliteit van naast de Nederlandse een Surinaamse nationalteit te laten
  verkrijgen waar de oppositie onder aanvoering van Jaggernath Lachmon een grote voorstander was. De regering NPS/PNR als Nederland zagen hier geen
  heil in. Als compromie is toen gekozen voor deze dubbele rechten van onder Artikel 5 lid 2 TO omschreven rechten. Hierbij is ook de tijdsduur bepaald zoals in Artikel 5 lid 3 TO staat, dat deze regeling tot voor de 2001 geboren kinderen,
  adoptief-kinderen van onder Artikel 5 lid 2 TO vallen personen, geldt. Er is ook gesteld dat deze regeling ver in de 21 ste eeuw haar geldigheid zal hebben. Als Venetiaan nu roept dat hij uit de Toescheidingsovereenkomst na 30 jaar wil verlaten weet hij kennelijk niet waar hij het over heeft. Aan deze groep die onder Artikel 5 lid 2 TO vallen zijn de rechten gegeven zolang zij in leven zijn. (ver in de 21 ste eeuw) Suriname heeft vanaf dag één bepaalde delen van Artikel 5 lid 2 TO niet nageleefd. Door toedoen van André Haakmat is Suriname sedert 1981 de
  rechten van de Surinaamse Nederlanders meer en meer gaan vertrappen door aan deze groep visum te eisen en als vreemdelingen in Suriname te behandelen. Ook wordt verwezen naar het bericht van de gerechtsdeskundige mr. Piet Haarmans van
  03 augustus 2000. De Nederlandse minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een Algemeen Overleg (AO) op 27 april 2005 met de Tweede Kamer (TK) op eisen van de TK, toegezegd dat hij deze rechten van Surinaamse Nederlanders niet zal verkwanselen. Wil hij iets hierover doen dan zal hij met de Surinaamse Nederlanders om wiens rechten het gaat, moeten overleggen en zal deze groep stemrecht in het besluit hebben. Eerder heeft de voorzitter van de vaste commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal, prof. dr. Henk de Haan in het Surinaams parlement begin 2005 gezegd dat Suriname, steekhoudende argumenten dient aan te dragen, wil zij over beëindiging van de TO met Nederland
  praten. En deze argumenten heeft Venetiaan juist niet. Wat Venetiaan kennelijk niet in de gaten heeft is de TO geen Koninkrijk is maar een Verdrag tussen twee landen. In feite is in Nederland de regel dat als een zaak onder de rechter ligt, ministers niet over praten. Nederland zal naar verwachting pas over Artikel 5 lid 2 TO met Suriname praten, nadat hierover bij het Hof van Justitie en de OAS is uitgeprocedeerd. Uit het Koninkrijk kon je uitstappen wat de regering NPS/PNR waar Ventiaan deel uitmaakte, tegen de wil van 80% van de Surinamers in 1975 heeft gedaan, maar niet uit dit Verdrag. Dit Verdrag kan ook niet eenzijdig worden opgezegd. Door de Stichting Centrum voor Surinaamse Ontwikkelingsvraagstukken (CSO) die
  een werkarm van NPS/VHP is, is er een zogenaamde duaal burgerschap alternatief voorgesteld. Daar deze teveel politiek gekeurd bleek te zijn, is het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) van ADEK die aanvankelijk hieraan meedeed zich teruggetrokken. De
  meerderheid van de Surinaamse Nederlanders verwerpen dit voorstel van CSO omdat de rechten hierin niet zover als Artikel 5 lid 2 TO gaat en niet zo zeker is als het Verdrag. Immers Suriname
  is zelfs bij een Verdrag niet zo betrouwbaar gebleken. Dit kan wel goedzijn voor personen die niet onder Artikel 5 lid 2 TO vallen. Hun rechten zijn reeds in 1975 in een Verdrag verankerd. De onrechtmatige inning van visumgelden te Amsterdam
  is een graaitpot van Surinaamse politici zonder dat de Surinaame rekenkamer toezicht op heeft. Aldus woordvoerders Ram Rambartasingh & Melvin Djamin van:
  – Sociaal Kulturele Vereniging SHIVA
  – Vereniging Van reizigers (VVR)
  – Vereniging Van Surinaamse Ondernemers (VVSO)
  – Meester Rudolf Lachmipersad Jankie Stichting (Mr. Jankie Stg.)

  ————————————–

  Dagblad Suriname

  Nationaal > Hoger beroep Toescheidingsovereenkomst bij Hof van Justitie

  Geplaatst: 21/10/2005

  Paramaribo – Vandaag zal de hoger beroepszaak Toescheidingsovereenkomst Jankie vs de Staat Suriname op het Hof van Justitie dienen. De Staat gaat in appel tegen het vonnis van de kortgedingrechter. Partij Jankie is van mening dat deze procedure in hoger beroep nu meer dan bijna 4,5 jaar duurt, terwijl dit een kortgedingproces is.

  Dit is in strijd met Artikel 14 van BUPO, Recht op een eerlijk proces binnen een redelijk termijn. Verder met Artikel 46 lid c van OAS. Er is hierbij sprake van onrechtmatige vertraging in het doen van een definitieve uitspraak onder bovengenoemde rechtsmiddelen. Het Europees Hof Rechten van de Mens te Staatsburg, vindt een termijn van 24 maanden reeds te lang, terwijl deze zaak in hoger beroep al langer dan 49 maanden duurt. Deze vertraging is aan appellante verwijtbaar. Verder doet de Staat ten onrechte voorkomen dat de Toescheidingsovereenkomst (TO) alleen over nationaliteiten gaat. Verwezen wordt naar pagina 18 van het Rapport van de Koninkrijkscommissie ter voorbereidering van de onafhankelijkheid. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname Inzake verblijf en vestiging van wederzijdse onderdanen. Traktatenblad 1975 Nr. 133 was niet van toepassing op personen die hun rechten uit Artikel lid 2 TO ontlenen, maar op de personen met de Surinaamse nationaliteit en overige Nederlanders. Dit Verdrag is in 1981 komen te vervallen.

  Dit Verdrag was maar voor 5 jaar geldig; Deze dubbele verleende rechten is niet uniek voor Suriname. Zwitserland, Ierland, China, India, Israël kennen dergelijke regelingen. India verleent deze deels vergelijkbare rechten aan Surinamers van Hindostaanse komaf. En het maakt niet uit welke generatie. Volgens partij Jankie is het visumvereiste door de Staat ingesteld op personen die onder Artikel 5 lid 2 & 3 TO vallen, in strijd met de Toescheidingsovereenkomst en de Artikelen 26 & 27 van het Weens Verdrag inzake Verdragenrecht. Verder is het in strijd met fatsoensnormen. Je kunt toch aan je vader, moeder, opa, oma, ooms, tantes, kinderen en kleinkinderen die onder Artikel 5 lid 2 TO vallen toch geen visum vragen, terwijl Brazilianen, Guyanezen, Antillianen etcetra, visumvrij Suriname binnen wandelen? (Productie 4), filosofie, duur en strekking van Artikel 5 lid 2 TO dient hierbij als herhaald en geïnsereerd te worden beschouwd. Bovenstaande is slechts een deel van de argumenten die door partij Jankie zullen worden aangehaald.


  Maak melding

 5. nationale dombo party, of anders gezegd reactie:NDP forever
  natuurlijk heeft suriname volgens jou alles,goud olie hout almin. enz enz….
  maar beste NDPer forever, maar welke surinamer is er tot nu toe er goed mee omgegaan. sinds het bestaan van suriname en zelfs daarvoor, is het land een echte goudmijn…..en wat je zeker moet realiseren is dat het suriname NOOIT zal lukken om zelfstandig te ontwikelen. als het geen hollanders zijn zijn het andere aasgieren die suriname leeg plukken. dus de bevolking heeft het weer ( zoals altijd ) om na te kijken
  je kunt altijd de schuld aan de hollanders blijven gebven geven, maar ook jij weet het een surinamer kan het zeker niet beter doen.

  een nederlander komt geen baas spelen over suriname, en als het een nederlander is dan zijn ze van surinaams afkomst. en het zijn altijd mensen die om het land geven, omdat hun roots daar licht. maakt niets uit hindoestaans javaans afro africans, of een indiaanse. maar o o o als het een bekende surinamer is (net als al die surinaamse voetballers of alle andere belangrijke surinamers)

  dus je moet niet zo dom praten over hollanders, je komt er nog wel achter hoe goed jou NDP het gaat doen.


  Maak melding

 6. @NDP FOREVER

  Van bommel is een Nederlander en geen surinamer. Goud en olie hebben wilt nog niets zeggen, zo had congo ook heel wat diamanten nu nog steeds. En what about die 40 jaar dat suriname bauxiet heeft verkocht aan Billiton en Alcoa, heeft dat vooruitgang gebracht in het land. Zonder technologie en kennis ben je nergens, niet zomaar heeft men dit gezegde kennis maakt macht.

  Alias
  Brokobana.


  Maak melding

 7. Kolonie!

  Cyprus is een eiland dat ligt tussen Europa, Azie en Afrika in. Handig en strategisch.

  Cyprus was een kolonie van Engeland en is nu voor een deel zelfstandig met ruim 5 miljoen inwoners.

  De overheid van Cyprus heeft 35.000 Britten (Engelsen) die in Engeland gepensioneerd zijn, vergunning gegeven om op Cyprus grond te kopen en huizen te bouwen om er te wonen.
  Jaarlijks komen er een miljoen Engelse familieleden op bezoek of op vakantie bij de gepensioneerden op dit zonnige eiland datper jaar maar 16 regendagen kent. Samen leveren deze lui de economie van Cyprus een boost van 10 miljard Euro per jaar. Cypriotische boeren maar ook gepensioneerde Engelsen planten Papaja, Citrusachtigen en Granaatappels speciaal voor de toeristische industrie.

  Naast de 4 miljoen andere Britten die ieder jaar naar Cyprus op vakantie gaan zijn het er meer dan 50 miljard Euro’s die binnen stromen. En dan heben we de andre toeristen zoals Russen, Nederlanders, Fransen, Grieken, Duitsers en Spanjaarden enz. nog niet mee geteld. Tel uit je winst!

  Om het toerisme in goede banen te leiden werken er 50.000 Bulgaarse meisjes, jongens, mannen en vrouwen op Cyprus. 10.000 Roemenen en 7.000 mooie Rusinnen.

  Surinamers willen gepensioneerde SurNeds niet
  in hun land terug zien omdat ze jaloers zijn op wat ze bereikt hebben zoals blijkt uit reaktie nummer 1. Hoe dwars kan een jaloers volk haar eigen toekomst verpesten? Hoe blind kan een overheid zijn om niet de voordelen van gepensioneerde en andere SurNeds of SurAms in te zien?

  Domme trots kan vaak leiden tot gezichtsverlies. En Jaloerse domme trots kan vaker leiden tot armoe tot in den eeuwigheid.

  Cyprus heeft zich opgebouwd tot een van de rijkste eilanden ter wereld en beschikt over een hele rijke Klooster met de grootste goud-voorraad in de wereld. Op deze voormalige Engelse kolonie vindt je nooit en nergens een sigaretten peukje op straat. Suriname zal het nog moeten bewijzen. Surinamers ook!

  Ik ben bang dat als de Surinaamse overheid en de meeste Surinamers zich uit jaloezie blijven vasthouden aan hun domme trots, Suriname nooit en te nimmer vooruit zal komen.

  Wat er ook in de toescheidingsovereenkomst staat, je eigen inzicht en idee weegt meer dan wat er op papier staat.
  Dus als Pinto zegt dat je geboren Surinamers nooit stemrecht mag geven dan noem ik dat: ZEER RUIME KORTZICHTIGHEID!


  Maak melding

 8. DAS @11

  Sommige geboren Surinamers in het buitenland zou ook ik graag stemrecht geven, ik zou ze zelf ereburger laten worden, als de vorige front ministers lintjes kunnen krijgen, hebben sommige Surinamers in het buitenland ook verdiend, maar dat even terzijde.

  Let vooral op die ‘sommige’ hierboven.

  Die valse hypocriete, negatievelingen die puur Anti-Surinaams zijn, zou ik gewoon verbieden ooit nog een voet in Suriname te zetten.

  Sorry hoor maar ik reken jou ook tot die groep, ik heb je jammer genoeg niet een keer iets positief over Suriname zien schrijven, let wel ‘Suriname’ dus niet de ‘Surinaamse regering’ voor mij zijn het twee verschillende zaken.

  I rest my case


  Maak melding

 9. Sorry hoor maar ik reken jou ook tot die groep, ik heb je jammer genoeg niet een keer iets positief over Suriname en Surinamers zien schrijven, let wel ‘Suriname en -ers’ dus niet de ‘Surinaamse regering’ voor mij zijn het twee verschillende zaken.

  I rest my case


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.