Koppensnellen ambtenarij Suriname valt op

38

PARAMARIBO, 28 aug – Het vervangen van topfunctionarissen bij de overheid begint aardig de aandacht te trekken. De oppositie vindt recente ontheffingen opmerkelijk genoeg om vraagtekens te plaatsen. President Desiré Bouterse en parlementsvoorzitter Jennifer Simons kregen al wat vragen te beantwoorden.

Parlementariër Radjkoemar Randjietsing (Nieuw Front, VHP) vraagt uitleg. Met name de ontheffing van actieve ambtenaren valt op. ”Kan de regering aangeven welk beleid zal worden gevoerd met betrekking tot ontheffing van in functie zijnde ambtenaren?”, vraagt Randjietsing in de brief. Zeker drie topambtenaren moeten hun carrière elders voortzetten. De drie zijn toevallig ook lid van de VHP.

Randjietsing is vooral geïnteresseerd in het waarom. “Welke motieven hebben geleid tot de ontheffingen op verschillende ministeries en kabinetten, waaronder de directeur van het kabinet van de vicepresident?”. Formeel is er niets naar buiten gebracht. De ontheffingen zijn de door de pers onthuld. Ook op het kabinet van de president deden zich enkele personeelswisselingen voor.


38 REACTIES

 1. NW-Front en vooral de rasistsiche VHP moet niet zeuren. HEt Nw-Front heeft de afgelopen 10 jaren honderden hoogegeschoolde academici aan de kant geschoven.

  En in tegenstelling tot Regering Venetiaan laat Regering Bouterse hen niet met betaling zomaar thuis zitten maar geeft hij hen een andere plaats binnen de overheid.

  Het wordt steeds duidelijker dat de wijze waarop waterkant.net het nieuws brengt deze altijd eenzijdig wordt gebracht.

  Waarom geeft waterkant.net niet aan hoeveel honderden Academici de afgelopen 10 jaren aan de kant zijn gezet.

  Beste SuriNEds als jullie objectief nieuws willen lezen raadt ik jullie de volgende websites aan:

  http://www.starnieuws.com/
  http://www.gfcnieuws.com/

  En vooral deze artikelen:
  http://www.gfcnieuws.com/?p=20502
  http://www.dbsuriname.com/archief/nat/2010/aug10/28-08-10/Nat_Dharm%20Mungra.asp

  Waar praten wij over?????????


  Maak melding

 2. PARAMARIBO – In gesprek met GFC Nieuws zegt politiek historicus, Surendre Mungra, dat de VHP niet kleinzielig moet doen over de nieuwe minister van Justitie & Politie, Martin Misiedjan. Mungra: “ In India hebben de Swami’s en de Sikhs toch ook lang haar. Ook zij doen het uit geloofsovertuiging en niemand heeft er moeite mee. In de Engelse rechtbanken dragen de rechters nog steeds een lange pruik en toga.
  Jammer dat er vanuit de Hindostaanse bevolking kritiek komt op het kapsel van Misiedjan. Ik ken hem persoonlijk en weet dat in zijn kantoor aan de Watermolenstraat, gezien zijn intermenselijke kant, vele sociaal zwakke Hindostanen juridisch heeft bijgestaan. Hij verdient het niet
  om als een marihuanaroker aangezien te worden. Jogi en de VHP moeten zich schamen om zo voor de dag te komen.”
  GFC Nieuws vroeg ook aan Mungra waarom de VHP zo boos is dat er maar een tweetal Hindostanen in het kabinet van Bouterse/Ameerali zitten. Mungra: “ Dat er geen Hindostanen in het kabinet van Bouterse zitten heeft de VHP aan zichzelf te danken. De eerste met wie Bouterse een egering wilde vormen was met de VHP. Zij kreeg een blanco volmacht om n te vullen welke ministeries, inclusief het vicepresidentschap, zij wilde hebben.
  De harde lijners onder leiding van Ram Sardjoe en zijn oude VHP garde, Jules Adjodhia, Tjan Tielakdharie, Harold Ramdhanie en Radjkumar Randjietsingh, wilden, om bepaalde redenen, niet in een kabinet zitten met Bouterse als leider.
  Ik heb Tielakdharie gesproken in het Regeringsgebouw, dus ik weet waarover ik praat. Jonge jongens zoals Gangaram Panday en Gajadien waren wel bereid, maar de oude garde besloot, zonder ruggespraak met de VHP structuren, neen te zeggen. Nu
  moet men niet klagen. En ongeacht wie daar zit, we zijn allemaal Surinamers. En ik weet dat Bouterse geen enkele Hindostaan zal benadelen.
  Mutaties bij het aantreden van een nieuwe regering zijn normaal. Ze vergeten dat zij (Front +…GFC Nieuws) mensen 10 jaren lang thuis hebben laten zitten, met behoud van salaris. Bouterse heeft niemand naar huis gestuurd. Ze zijn, naar hun kundigheid, ergens anders geplaatst.”


  Maak melding

 3. Ramdhani: Niets fout aan verschuivingen

  PARAMARIBO – Ook op het kabinet van de president hebben er enkele verschuivingen plaatsgevonden. Hesdy Pigot, secretaris onder oud president Ronald Venetiaan en Stephanie Bram, directeur Administratieve Aangelegenheden, worden vervangen. GFC Nieuws vroeg aan de toppoliticus Harold Ramdhanie of dat de normale procedure is.

  Ramdhanie : “ In normale gevallen wel. Niets fout aan. De president wil dat de mensen die op zijn kabinet zitten, vooral in vooruitgeschoven posities, loyaal aan hem zijn dus volledig te vertrouwen zijn. Ik vind het wel vreemd dat Bram tot directeur werd benoemd terwijl het contract met directeur Otto Spong pas op 31 december van dit jaar verloopt. Er kunnen geen twee directeuren zijn op Administratieve Aangelegenheden. Ook de secretaressen van de president worden vervangen. Dit geldt ook voor het kabinet van de vicepresident. Bij de ministers worden de secretaressen meestal niet vervangen, maar de minister voegt een vertrouwenspersoon toe aan zijn secretariaat”.
  Bron:GFC

  neks no fout
  dit geldt ook voor de overige ministerie.
  alsook het kabinet van de vice president.
  radjkoemar randjietsing,heeft volgens mij last van geheugen verlies.en moet gewoon rustig blijven en niet voor onnodige discriminatoire spanningen zorgen.


  Maak melding

 4. Die directeuren zijn smeerlappen en domkoppen, vanaf dag één hadden deze ezels de wereld duidelijk(incl heel suriname) moeten maken dat zij voor 100% achter de nieuwe regeringen zouden staan.

  En hadden deze ezels duidelijk ook daar naar toe moeten handelen….maar nee komen lullen met Front beleid ….fu tja sma go fasie ini KATIBO.
  Die directeuren hadden zich duidelijk moeten profileren …dat zij…land en volk te willen dienen…maar nee deze ezels willen land en volk verkopen maar voordat hen eerst flink bestelen uitbuiten en dom houden.


  Maak melding

 5. De VHP had de afgelopen 10 jaren ook gezorgd voor mutaties tenvoordele van haar organisatie. Inderdaad zaten personen de afgelopen 10 jaren thuis met behoud van salaris dankzij de VHP. De pot verwijt de ketel toch!


  Maak melding

 6. Wat een achterlijke wijf die Randjitsing.Hij begint echt als een wijf te doen.Toen het NF aan de macht kwam hebben ze ook aan koppensnellerij gedaan en niemand heeft ook geklaagd.Nog tijdens hun bewind hebben ze veel ambtenaren weggewerkt die bleken aanhang van een andere partij te zijn.Vooral bij het Nationaal Leger.Als het daar bllek dat je pro Bouta was werd je vet gepest/in een hoek gedrukt/achtergesteld in bevordering en nog veel meer.Toe deed Hoeseinalie alles wat hij kon.Het had een haartje gescheeld of hij was bevelhebber geworden.Kijk naar majoor Blaaker(hfd.G-1 toen) die heeft heel veel verpest.Bevorderingen van mensen achterhouden en zogenaamd heilige huisjes van Bouta intrappen(dat waren altijd zijn woorden).En zo zijn er veel meer.Blaker is van het NF. ik zou al deze gasten ergen op Sarramacca zetten om groenten te planetn voor het leger.
  Dus boeler Randjietsing, houd nou lekker je kop en laat anderen praten, want over jou weet ik ook heel veel.We hebben met jou familileden gewerkt die veel over jou handelingen kwamen vertellen duuussssssss tjoepkare laarpakker,bander,bahkritjot, tjoor.

  Een ex-militair


  Maak melding

 7. De heer Ramdjietsing moet begrijpen dat zijn partij niet in de Coalitie zit dan kan men zijn partij leden niet op top positie hebben die ze kregen toen zijn partij aan het bewind was en zo simpel is het.


  Maak melding

 8. Zou het kunnen dat:

  – Het feit dat sommige zittende topambtenaren ooit ook op de possitie zijn beland ook vanwege een politieke benoeming gebasseerd op loyaliteit aan een politieke partij?

  – Nieuwe bewindvoerders niet wensen dat hun ideeën, nog voor lanchering, bij oppositionele partijen binnenskamers worden besproken?

  – Men twijfelt aan de loyaliteit van de zittende topambtenaren, die mogelijkerwijs het gewenste beleid eventueel zouden willen tegenwerken ?

  – Dit niet gewoon een erfenis is van de tot op heden gehanteerde werkwijze in SME om dit soort functionarissen en commissarissen bij semi overheids instellingen (zoals EBS, TELESUR, STVS, etc. etc.) te vervangen door aan de eigen partij gelieerde personen?

  WIE durft dit te doorbreken, en is het wel te doorbreken in de huidige SME samenleving en de heersende politieke mentaliteit?

  ** DE TIJD ZAL HET LEREN. **


  Maak melding

 9. Randjietsing moet niet doen als of hij boter op zijn kop heeft
  De hele infra in de rijst sector is naar de knopen geholpen door achterstallig onderhoud
  Ook te rijsdijk is het een probleem als je kijkt naar de staat van de pompen en gemalen en de sluisen van het doorsteek kannaal
  De manier hoe amtenaren 7 even aan het werk kwamen dan moet je genoeg weten
  En als jij je dan af vraag waar om kijk naar je zelf toen je de macht kreeg hoe veel mensen er to spook amtenaar zIjn gemaakt nee dit is gewoon stemming makerij
  Er waait een nieuwe wind en de juiste man op de juiste plaats

  Kodjo


  Maak melding

 10. Het huidige oneerlijke kiesstelsel bij rechter aanvechten, wil Suriname geen gehoor eraan geven desnoods bij het internationale gerechtshof aanvechten, om zo in de toekomst deze wantoestanden te voorkomen. Een kwart miljoen stadssurinamers wordt mede geregeerd door 11000 oerwoudstemmen.

  Kom op VHP’ers jullie hebben geld zat om een civiele rechtzaak te beginnen voor een eerlijkere evenredige democratie in de toekomst, waarbij elk stem evenveel waard is, ik weet zeker dat jullie deze procedure gaan winnen. Anders hoef je Suriname ook geen democratie meer te noemen.


  Maak melding

 11. Ik heb de VHP nooit gehoord (in landsbelang?!?!?) toen zij aan de macht waren en bijvoorbeeld iemand als Winston Lackin thuis mocht blijven zitten van het Nieuw Front.

  Nooit.

  En zoals dhr Mungra elders al aangaf, zijn de mensen overgeplaatst naar plekken waar ze beter tot hun recht kunnen komen.

  The right man on the right place.


  Maak melding

 12. Naast de trias politica wordt de plaats van de vierde macht in een land ingenomen door de bureaucratie van topambtenaren.Deze lieden kunnen het beleid van een minister of regering totaal dwarsbomen omdat ze vitale posities binnen het machtscentrum bekleden.

  Ze kunnen ministers bepaalde cruciale informatie onthouden en ervoor zorgen dat een minister of een regering in de problemen raakt.In het geval van Suriname bekleden politieke kopstukken van NPS/VHP topfuncties binnen ministeries.In de laatste dagen van hun regeermacht hebben NPS en VHP op de valreep een aantal partijmensen op een aantal belangrijke topposities binnen ministeries benoemd.

  Recent werd nog een vrouwelijke ex-VHP parlementariër benoemd tot hoofd beleidsmedewerker op het ministerie van Justitie.Deze vrouw ook wel de parkiet genoemd omdat ze heel vals gebekt was,voerde in en buiten het parlement een kruistocht tegen Bouterse en de NDP.Ik noem het politieke zelfmoord plegen als je deze vrouw op een zeer belangrijke ministerie laat zitten.Het zijn mijn inziens besmettelijke en levensgevaarlijke mollen.Deze topambetanren nemen voor mij een trapfunctie in.Dit houdt in dat ze bij wisseling van de macht, en blijk geven niet loyaal te zijn aan het nieuwe kabinet,men ze gewoon van hun functie mag trappen.

  Hetzelfde heeft Venetiaan gedaan met honderden ambtenaren die gewerkt hebben onder de regering Wijdenbosch.Zeer bekwame en goed opgeleide ambtenaren opgeleid aan Surinaamse,Nederlandse,Belgische,Amerikaanse, Braziliaanse,enz universiteiten en hogescholen, werden door Venetiaan zonder werk naar huis gestuurd.Van rancune gesproken.Venetiaan is een rancune dictator.


  Maak melding

 13. Njang Mang No Lobi Ngang,Front heeft niets anders gedaan ,dan capabele ambtenaren vervangen door oncapabele het domeinkantoor en openbare werken zijn daar grote voorbeelden van,dus waar vallen ze nu over.
  Ik denk eerder dat de oncapabelen worden vervangen door de capabelen,time will tell.


  Maak melding

 14. mi gado ,wat voor koebi is die Radjkoemar Randjietsing..dat hij dit durffff te vragen.

  en nieuw beleid.vraag naar nwe mensen,we kunne niet zo doorgaan,met die besmetten corruptie gasten die daar zitten..

  ik zegt weg ermee iedereen ,nieuw beleid nwe mensen..


  Maak melding

 15. Op zich is dit een goed besluit van de regering om loyale ambtenaren op een departement te benoemen. Vooral topambtenaren van de vorige regering kunnen zich als een luis in de pels gaan gedragen.

  Consistentie tussen attitudes en gedrag kan slechts worden verwacht wanneer het attitude-object (waar je opinie over wordt gevraagd) en het doel van gedrag (waar je actie aangewezen is) hetzelfde zijn.

  De verenigbaarheid van attitudes vereist dat de juiste attitude naar voren moet komen.

  De recente uitspraken van de VHP in de DNA staan deze verenigbaarheid van attitudes in de weg. Om een consistent beleid te voeren heeft de nieuwe regering geen andere keus dan deze (top-)ambtenaren te vervangen.

  Attitudes moeten ook relevant zijn voor de taak en het consistente gedrag zou in geen geval beperkt moeten worden door politieke voorkeuren. Een ambtenaar is aangesteld om het landsbelang te dienen, zonder aanziens des persoons en in de lijn van hun eedsaflegging om het land en volk te dienen.

  De regering Bouterse is niet mijn favoriete regering, maar in deze kwestie hebben ze het gelijk volkomen aan hun zijde.

  De VHP is medeschuldig aan het feit dat Bouterse nu de president is van Suriname.
  Gedurende 15 jaar hebben ze samen met de NPS een incompetente president gesteund, die de welvaart voor het volk niet tot zijn top-prioriteit had verheven. En moeten ze nu niet gaan treuren en dwarsliggen om hun verloren machtspositie.

  Wees een vent, neem je verlies en werk samen met de regering om het land zo goed mogelijk te dienen. Chander Santhoki heeft het goede voorbeeld gegeven en nu de rest van de VHP nog.

  Interactie kan leiden tot positievere indrukken van elkaar. Interactie zorgt ervoor dat we elkaar aardig vinden …. meestal.


  Maak melding

 16. Anderen moesten ook het veld ruimen om deze vertrouwelingen van de vertrekkende minister benoemen. Niets nieuws aan de horizon toch. Gebeurd ook in Amerika en Nederland. Geen gifmengers in je keuken toch? Te kow njang, a moes djie assie passie! Werkpaarden hebben we nu nodig. De VHP is afspiegeling van de samenleving?! Hoor je ze niet nu al anderen criminaliseren en demonisren onder het mom van vrijemeningsuiting? Ze denken dat “beledigen” en “eigenmening” synoniem zijn.


  Maak melding

 17. Toen het nw.Front aan de macht kwam hebben ze ook tientallen hoogopgeleide landsdienaren aan de kant geschoven en overheidsinstituten opgedoekt die hun nut hadden bewezen. Feit is dat, bepaalde personen gewoon niet passen in de functie die hun is toebedeeld, andere zijn corrupt, andere zijn te gehecht aan hun politieke partij en andere hebben gewoon geen zin meer in. Die mensen moeten worden vervangen.


  Maak melding

 18. Verschuivingen moet!.Te beginnen bij de min v sociale zaken;er zijn geruchten over de leidinggevende personen ,die niet eens een Mulo’tje hebben(mensen van SOMO natuurlijk.) Wens deze regering de verschuivingen voort te zetten,wel met beleid.


  Maak melding

 19. Kan Henky, nr,19, even vertellen welke top ambtenaren moesten vertrekken na de verkiezingen in Nederland?
  Oeverloos geleuter van een van een Bouterse likker!

  Groet : Linksom.


  Maak melding

 20. @Linksom

  De Nederlandse situatie kan je niet met de Surinaamse situatie vergelijken. Hier zijn ambtenaren niet direct gelieerd aan een politieke partij. Daar wel.

  Je zou de Surinaamse situatie eerder met de Amerikaanse situatie kunnen vergelijken, waar er bij winst van 1 van de grote partijen een ware slachting plaatsvind.
  Overigens heeft Obama een beetje geprobeerd deze situatie te doorbreken maar echt veel verschil heeft het nog niet gemaakt.


  Maak melding

 21. Ashwin (#12)De eerste vraag die de rechter aan de VHP gaat stellen is waarom ze in die 15 jaar dat zij regeermacht had het kiesstelsel niet heeft veranderd en nu het stelsel in hun ‘nadeel’werkt wel hypocriet bij de rechter aanklopt. Overigens zijn de verkiezingen goedgekeurd door o.a. gezagdragende multilaterale organisaties als de OAS, VN etc. dus wie ben jij of de VHP om nu te schijnheilen?

  In mijn ogen ben je niets anders dan een gefrustreerde VHP-racist net als Jogi!

  Gelukkig heeft de meerderheid op dit forum begrepen waarom terecht oncapabale, corrupte en niet-loyale ambtenaren een andere functie krijgen toebedeeld.


  Maak melding

 22. is dit nieuws? het is toch sinds jaar en dag dat bij nieuwe regeringen de top(ambtenaren) ook vervangen werd. Niet dat ik er voor ben, maar ik heb niks anders gekend in het verleden en het front heeft er braaf en naar hartelust aan meegedaan. Laat Radj maar met een tegenvoorbeeld komen, nu het hem niet uitkomt zeurt hij.


  Maak melding

 23. Ik weet wat radj deed met zijn connecties op OW, waar hij vroeger zelf minister was.
  Nu voelt hij zich beknot daarom klaagt hij dat de baas vervangen wordt.


  Maak melding

 24. De mc-hangers kunnen hun bewering nooit hard maken enige wat ze doen zijn valse en domme beschuldigingen uiten die nergens op slaan nummer 19 is een goede voorbeeld.
  Laat henky ons vertellen wat bouterse allemaal doet in ocer om de berm, hoe heet dat is dat ook een eigen mening of is dat beledigingen bedreiging en valse beschuldiging? ik noem de reaktie van bouterse en zijn aanhangers voer voor de kippen, laat henky ons vertellen als het allemal goed was wat limbo deed op sky radio? als een radio station het zelfde doet wat limbo deed dan roepen al die ezels van de ndp in koor dat het belediging, crminaliseren demoniseren is, zelfde doen ze hier op dit forum ze bedreigen intimideren schelden alles en iedereen die tegen bouterse is en waneer je ze met de zelfde munt terug betaald dan moet jou reaktie verwijderd worden van deze forum of je moet verbannen worden of ze bedreigen je met de dood stelletje intolorant klootzakken zijn ze bijelkaar. Bouterse en zijn aanhangers zijn een stelletje onverdraagzaam kinderen.


  Maak melding

 25. Ook in NL zitten hoog geplaatste ambtenaren vaak in politieke organen.

  In een gezond politiek klimaat worden ambtenaars beoordeeld op hun deskundigheid en vaardigheden. Het feit dat er nu opeens zoveel hoge ambtenaren zonder goede en transparante (publiekelijk oa.) reden worden overgeplaatst geeft buitengewoon ernstig te denken.

  Ook in het buitenland zal dit niet onopgemerkt blijven. Is dit misschien een extra reden waarom DDB blij is dat de samenweking met veel lagere overheidsorganisaties in NL stokt??


  Maak melding

 26. @corecto

  Hoi, het mocht wel met andere woorden, maar ik kan je frustratie ook begrijpen. je boodschap is in ieder geval duidelijk en je hebt 1000% gelijk.
  radj no doe schijnheilig.

  @Du
  ” Bouterse en zijn aanhangers zijn een stelletje onverdraagzame kinderen”.
  is dit de vooraankondiging van “Du verzoent en zoent!! met Bouta”.
  als je anderen verwijt een stelletje kinderen te zijn pretendeer je dat zelf niet zijn he?.
  Joe, ie mandie tap bouta omdat ie lob bouta ma bouta no lob joe. Daarom kan je hem niet vergeten en vergeven en ben je kwaad op hem. Daarom gedraag je je als een getraumatiseerd kind.


  Maak melding

 27. Het front heeft zelf op dit stuk een ware schrikbewind gevoerd. Tal van (top)ambtenaren hebben hun collegae tegen wil en dank moeten verlinken om bij het front in de gunst te komen op straffe van ontheffeing.

  Hoe heet het anders als er ministeries zijn en nu gelukkig waren, waar je uitsluitend Surinamers van 1 bepaalde komaf aantreft.

  In een multiculturele samenleving als de onze is dat ten enenmale onkan!!!

  Nu zullen ministeries primair op basis van deskundigheid en niet zo zeer je komaf worden bemenst.

  Als andersoortige hulpzoeker acht jij je op voorhand al verloren afhankelijk van wie je achter die balie aantreft.


  Maak melding

 28. Nena nr.25,

  Ik ben geen racist degene die deze oneerlijke kiesstelsel heeft bedacht moet 100% zeker een racist geweest zijn. Het kan niet anders.

  Ik baseer me op feiten.


  Maak melding

 29. Wat zou het leven zijn zonder kritiek ?
  Wie kritisch is moet ook tegen kritiek kunnen en daar schort het aan bij de aanhangers van bouterse en ook bij hem zelf.
  @ djumpa ik zal en kan mij niet verzoennen met een iemand die mijn volk heeft gekecht vermoord onderdrukt en vernederd ik ben een man van principe. het inleveren van inhoud principe moraal normen en waarde ten begoeven van macht is nooit goed je komt jou zelf altijd tegen mi boi.Ik ben en blijf een criticus van massamoordenaar en drugscrimineel bouterse als jullie het leuk vinden of niet dat zal mijn een zorg zijn.


  Maak melding

 30. DU,je verzoemt je wel met de Nederlandse moordenaars?Die nog ergere dingen gedaan hebben? zie ll Sebrencia.Jij verzoent je wel met Nederland die medeverantwoordelijk is voor de coup?En kom niet typen dat dit allemaal niet waar is of tot het verleden behoren,want dan moet je ook de revolitie laten rusten en ver vooruit kijken.Als men jouw moet geloven is/was half Suriname vermoord,maar dat klopt voor geen meter,de coup in Suriname was 1 van de softes ooit,als men zou kijken naar andere coups in de wereld.

  Koppensnellerij in het ambtenaren bestand is door NPS en VHP uitgevonden ,PL en A-Combinatie hebben dat klakkeloos overgenomen.
  Als er ambetnaren worden ontslagen die nergens geen weet van hebben,aangesteld door Het Front wat schering en inslag was,moeten ze worden vervangen door mensen die niet partijgebonden zijn maw geen MCers,Plers en Acers tenzij ze de goede kennis hebben.


  Maak melding

 31. Ashwin sorry voor de late reactie,

  maar dat het stelsel oneerlijk is is een feit dat we al meer dan 20 jaar weten. Dat de VHP in die 20 jaar genoeg regeermacht heeft gehad om dat stelsel te veranderen maar dat uit oppertunisme niet heeft gedaan is ook een feit. Dat jij je voortdurend uit rancune en racistische gevoelens denigrerend uit over marrons is ook een feit!


  Maak melding

 32. Sorry hoor maar ik wordt zo moe van deze kortzichtige en valse aanames.
  Als je mijn menig wil horen over sebrenicia dan vraag je dat dan krijg je antwoord maar kom niet iedere keer appels met peren hier vergelijken dat is het enige wat jullie kunnen. Iedere dode is één teveel het zou je familie of geliefde zijn dat piep je anders.
  Dit soort reaktie krijg je waneer je kwaad onrecht moord genocide probeer goed te praten dan vlucht je naar dit soort onzinnige, kortzichtige reaktie.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.