Regeerakkoord met contouren toekomst Suriname

46

PARAMARIBO, 22 aug – Het regeerakkoord dat de drie coalitiepartners hebben klaargestoomd, geeft de contouren aan van de toekomst. Dit zegt vicepresident Robert Ameerali. Nu het akkoord gereed is, weet de regering waar het op staat. Er zijn vier termijnen voor het realiseren van doelen.

De ‘zeer korte termijn’ staat voor maximaal negentig dagen. De lange termijn is vier jaar. Tussenin zitten de korte en middellange termijn. Hoe complexer de uitdaging, hoe meer tijd beschikbaar is. “Niets in het akkoord is van steen. Als er wat veranderd moet worden, dan zal dat gebeuren ook”, zegt Ameerali. Voor en vlotte aanpak, zal zoveel mogelijk worden samengewerkt.

Afstemming tussen ministeries wordt de kernstrategie. “De geest van het document is saamhorigheid, op treden als één team”, aldus Ameerali. Tot de beleidsdoelen behoren het milieu, werkgelegenheid, huisvesting en de landrechten van de binnenlandse gemeenschappen. Ook de Algemene Ziektekosten Verzekering, AZV, prijkt op de turflijst.


46 REACTIES

 1. Ja hoor titatovenaar.
  niets is van steen hoe complexer de uitdaging, hoe meer tijd beschikbaar is. dit zijn vluchtwegen die ingebouwd zijn want de zaak kan je zelf complexer maken dan het is, jullie hebben nu al teveel hoi op de vork genomen door al die valse beloftes die op de politieke podium zijn gemaakt.


  Maak melding

 2. Staat er ook iets in mbt het toerisme? Want dat is ook 1 vd bronnen van inkomsten van de staat.

  Maar ja, het moeilijkste komt nog, hoe dit programma uit te voeren. Want “oppositie”, nee veel beter “obstructie” zal er zeker komen. Ben echt benieuwd naar de uitvoering (en uiteraard de resultaten)

  Good luck.


  Maak melding

 3. Een heel vaag regeerakkoord.Niets is van steen en kan altijd veranderd worden zegt Ameerali. Wie bepaalt dat? Ministers hebben een handleiding hoe te handelen. De inbreng van de verschillende politieke partijen is klein en zal steeds kleiner worden. De buit is binnen de president is gekozen. Nu zal duidelijk worden hoe machtig de president grondwettelijk is. Dat krijg als je niet eerst een regeerakkoord afsluit voordat je je stem geeft aan een oppermachtige president.


  Maak melding

 4. Uitvoering regeerakkoord opgedeeld in specifieke perioden 21 Aug, 15:15
  Het regeerakkoord waarin verschillende sociale en ontwikkelingspunten zijn opgenomen, is verdeeld in periodes van zeer korte termijn van 90 dagen, korte termijn van 1 jaar, middellange termijn van 2 tot 3 jaar en een lang termijn van 4 jaar. Vicepresident Robert Ameerali kreeg na de ondertekening een exemplaar uitgereikt door waarnemend voorzitter van de Mega Combinatie Clary Linger. Ameerali zei dat het regeerakkoord als basis zal dienen voor de regeringsverklaring, het Meerjaren Ontwikkelings Programma en de jaarplannen.

  Het akkoord gaat uit van een nieuwe overheidsstructuur. Die structuur zal worden gekenmerkt door onder meer verregaande decentralisatie. Parastatale instellingen en staatsbedrijven worden vernieuwd en versterkt, terwijl er ook nieuwe worden opgericht. De internationale samenwerking zal in versterkte mate gericht zijn op grenslanden, de regio, maar ook daarbuiten met partners zoals de Organisatie van Islamitische landen (OIC). Ook multilaterale organisaties waar Suriname lid van is, worden genoemd. Belangrijk bij het buitenlands beleid is wederzijds respect en voordeel.

  Het akkoord heeft 22 hoofdlijnen waaronder een evaluatie en bijstelling van het decentralisatieproces, oplossen van het grondenrechtenvraagstuk, evaluatie en regulering van het traditioneel gezag, realiseren van een Algemene Ziektekosten verzekering (AZV), invoeren van een weldoordacht huisvestingsprogramma en versneld invoeren van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Verder worden er hervormingen in het onderwijs aangekondigd en wordt een nationaal instituut voor studie en onderzoek opgezet.

  Het akkoord praat over een zodanige toename van het inkomen uit de nationale productie waardoor een toenemend en duurzaam overschot op de lopende rekening van de belastingsbalans wordt bereikt. Er moet een zelfstandig nationaal investeringsfonds komen dat hoofdzakelijk gericht is op de bevordering van externe financiering van publieke en private investeringen. Het nationaal investeringsfonds zal als motor dienen voor snelle economische groei.

  Het investeringsklimaat van Suriname moet worden verbeterd. Hiervoor komen er onder andere maatregelen om ook de internationale ranking van het land te verbeteren, met een one stop window. De coalitie zal nationale besparingen vergroten vanuit de overheid en de private sector. Hiervoor komen speciale programma’s, fiscale en andere faciliteiten alsook het aantrekken van beleggingen uit het buitenland.

  Wat betreft de natuurlijke hulpbronnen komt er een duurzaam beheer met beschermende maatregelen, terwijl ook veel aandacht wordt besteed aan milieu en klimaatverandering. Verder praat het akkoord over het verbeteren van waterhuishoudens en onderhoud van agrarische gebieden. Het aanpakken van het nationaal energie vraagstuk. Bij de uitvoering van alle beleidspunten wordt rekening gehouden met bijzondere belangengroepen zoals jongeren en seniorenburgers alsook de participatie van beide seksen.
  Bron:starnieuws.com


  Maak melding

 5. En nu als de dooie bliksem dit alles realiseren.
  Werkgelegenheid,AZV en socialewoningbouw zouden als hoge prioriteit kunnen gelden.
  Samenwerking is the key ,geen partijbelangen VÓÓRopstellen,maar het Volks/Algemeenbelang,dan komen jullie er zeker wel.
  God Zij Met Suriname en De Surinamers.


  Maak melding

 6. regeer-accoord,,wanneer is dit besproken in het parlement.

  wanneer is er hoor en wederhoor gepleegt met het stemvee.inspraak democraties besloten..

  heeft ooit het meerderheid in het sme parlement een vinger in de pap gehad.

  heeft abop va bep bop en al die koeke-bakkers ooit zijn stem laten horen in dit regeer-accoord..

  zijn zij geen meelopers,die achter die karavan mee hobbelen en ja knikken..

  de lijder heeft immers gezegd,dat hij een hekel heeft aan die ja knikkers..

  want mensen die mij kennen weten het beter en hebben bittere ervaring..

  vraag het maar aan de over geblevenen familie leden,,je wordt kontant betaald en het klein geld mag je houden..

  veel succes..


  Maak melding

 7. 1. dat MC, AC en VA zich hebben kunnen vinden in een samenwerkingsakkoord, teneinde conform de wil van het Surinaamse volk, een regeercoalitie te vormen voor de komende vijf jaren, te weten 2010-2015;

  6. dat de nationale productie opgevoerd dient te worden in zowel de duurzame als de niet-duurzame productiesectoren. De nationale productie zal met voortgang gericht zijn op sterke toename en diversiteit van het nationaal inkomen, ten behoeve van duurzaam welzijn;

  3. Internationale samenwerking zal in versterkte mate worden gericht op:
   onze grenslanden: Brazilië, Guyana en Frankrijk;
   overige landen in de regio, waaronder de CSME, Latijns- en Noordamerikaanse landen;
   de landen buiten de regio, waaronder landen binnen de EU/ACP, Aziatische landen en landen van de Organisatie van Islamitische Landen (OIC);
   multilaterale organisaties waarvan Suriname lid is of kan worden, waaronder de Wereldbank, IFC, IDB, IIC, CDB, IsDB en de EIB.
  Hierbij zullen centraal staan wederzijds respect en voordeel. Van belang is ook hetgeen ons als volkeren bindt.

  13. Een zodanige toename van het inkomen uit de nationale productie dat een toenemend en duurzaam overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans wordt bereikt, met diversificatie van onze economie, het bereiken van een overschot op de lopende rekening van staatsfinanciën en neutrale financiering van het totale Staats financiële tekort vanwege de kapitaaluitgaven van de overheid.
  14. Totstandkoming van een zelfstandig nationaal investeringsfonds N.V. Investment Corporation Suriname (ICS), welke in hoofdzaak gericht is op de bevordering van externe financiering van


  Maak melding

 8. Hadden al die stommerikken als du, pirka en weet ik veel wie nog meer hun negatieve commentaar geuit tijdens de vorige regering die geen moer heeft gepresteerd.Alleen omdat DDB president is geworden, hebben deze flikkers hun housenegro mentaliteit constant hier op deze site getoond.
  Denken jullie aan land-,volks-,algemeenbelang.
  Houd nou eens een keertje op met dat idioten gedrag.Trouwens; ie kang poer a mang uit a gotro,maar jou no kang poer a gotro uit mang.
  Daarom na so wo tang.
  Achterlijk,achterbaks,dom,enz. enz.

  Kon mang


  Maak melding

 9. publieke en private investeringen. Het nationaal investeringsfonds ICS zal daarbij als motor fungeren voor de financiering en versnelde economische groei, in het bijzonder in de duurzame productiesectoren, zoals de agrarische, visserij, bosbouw, drinkwater, duurzame energie, industrie, toerisme, transport, ICT en overige dienstverlening.
  15. Verbetering van het investeringsklimaat, waaronder het treffen van maatregelen ter verbetering van de internationale ranking van Suriname (“ease of doing business”), het opzetten van industriehallen, free-zones en de instelling van One Stop Windows.
  16. Vergroting van de nationale besparingen, vanuit de overheid en de private sector, ondermeer door speciale programma’s, fiscale en andere faciliteiten ter bevordering en tot behoud van nationale besparingen, alsook voor het aantrekken van beleggingen uit het buitenland.

  Deze Regeerakkoord wat hier gedeeltelijk is weergegeven stemt hoopvol. Met de ondersteuning van de toekomstige President van de CentraleBank van Suriname , zal het zeker lukken om de financiering rond te krijgen. Maar alles staat of valt met de eigen productie die wij als volk kunnen leveren. Als wij in staat zijn ons eigen Goudmijn te te delven dat zal dat net als bij staatsolie een heel goede vooruitzicht bieden voor suriname.


  Maak melding

 10. theo,,,

  ga onmiddllijk naar sme en begin je programma te realiseren..

  Ik ben er al woon en werk in surbo op Lelydorp….het gaat mij heel heel goed.. en nu jij..

  als je er bent,laat het weten ik kom jou persoonlijk opzoeken, met een hapje en een drankje…

  veel geluk..met je grote bek..


  Maak melding

 11. Teo .
  Dromen zijn bedrog, blijf maar lekker dromen ééns worden jullie wakker en dan zal je beseffen dan jullie hoop op drijfzand is gebouwd gebakkenlucht broodjeaap verhalen noem ik jou posting.
  Omdat ik niet wil geloven in die stront verhalen van de MC worden jullie boos ik geloof niet in leugens en bedrog bouterse is en blijf een bedrieger zijn verleden spreekt boekdelen ik laat mij niet misbruiken door iemand die zoveel misdaden heeft begaan iedereen die de slager van paramaribo de voordeel van de twijfel geven faalt moreel.


  Maak melding

 12. heyyy daar gaan we weer,,DU,is terug hahah..
  je zegt het zelf politieke podia,,daar moet je praten,,obama,,balkeneinde allemaal..doe daar hun belofte..obama zou meteen alle militair terug halen,,,nu stuurt hij 30000..daar dat regio…du,,ga maar weer slapen hoor.en du du..goeie sani


  Maak melding

 13. Hallo Correcto…..

  Anders dan veel mensen denken heeft niet de meerderheid van het volk voor Bouterse gekozen, maar een vijfde deel. Door een akkoord met veroordeeld drugsbaron Ronnie Brunswijk en zedendelinquent Paul Somohardjo wist Bouterse vervolgens in het parlement een meerderheid achter zich te krijgen.

  Bonafide ondernemers kijken wel uit om nog één eurocent in Suriname te investeren. Alleen de drugsjongens uit de Bijlmer juichen: de lijnen gaan weer open. Helaas betaalt het volk de tol.


  Maak melding

 14. Theo en de mededromers,
  KEEP DREAMING !!!!!!!!!

  Met een goed Regeerakkoord kun je Suriname nog geen Productief land maken, maar de kunst is hoe wordt een goed plan GEREALISEERD!!!!
  Daarvoor heb je CAPABELE mensen nodig met behoorlijke MENTALITEIT en geen BLAFFENDE HONDEN nodig.
  De PERSPECTIEVEN van een land te bevorderen moetje je land DIENEN als een DIENAAR met NOBEL eigenschappen en de eerste vereiste is RESPECT hebben voor de RESCHTSTAAT, zo niet dan is de REGEERAKKOORD een ILLUSIE en wens ik de dromers van Suriname veel sterkte en hoop dat ze eens wakker worden!!!! en hun MENTALITEIT veranderen want dan kan Suriname een goed Regeerakkoord ontwikkelen die ten goede komt voor een ieder die het verdiend.


  Maak melding

 15. Dus..

  Je kon het niet helemaal “copy/pasten” noh! Dus, je moest het eerst opslaan als text en daarna pas “copy/pasten”.

  nr 3(deel 2) Erughhh Belangrijk!!!

  “3. dat deze coalitie ook is aangegaan om de emancipatie van het Surinaamse Volk te vervolmaken ter schepping van een samenleving waarin:

  . elke bevolkingsgroep een waardige plaats heeft, zich in vrijheid kan ontplooien en in solidariteit met alle andere bevolkingsgroepen actief meewerkt aan de realisatie van de doelen van de totale
  samenleving;

  . elk individu het recht heeft op een menswaardig bestaan, vrij van angst, dwang en onderdrukking, waardoor volwaardige participatie van elk individu in de samenleving mogelijk wordt”

  Voor de rest een “beetje magertjes” voor een regeerakkoord.


  Maak melding

 16. Belangrijker is nog de vraag, waarom Suriname niet zelf het goud uit de bodem kan halen. Als de
  garimpeiros en een aantal Surinamers illegaal, met soms primitieve technologie, honderden miljoenen
  dollars per jaar verdienen, dan moet het voor de Staat alleszins verantwoord zijn beleid te ontwikkelen
  om het maximale uit onze eigen bodemschatten te halen.
  Al zouden we met ‘minder technologie’ 50% van het goud missen, dan is dat nog altijd beter dan de
  habbekrats van 20% aan aandelen. Het kapitaal moet geen probleem zijn, want met zo’n onderpand,
  de grote goudvoorraden, kun je gemakkelijk US$ 500 miljoen lenen tegen acceptabele non risk
  voorwaarden. Waarom kunnen we tegen al deze achtergronden geen eigen Staatsgoudbedrijf
  beginnen?
  Al-dus DRS.PARMESSAR van de (NDP) Megacombinatie.

  Aan de minister van NATUURLIJKE-HULPBRONNEN wil ik zeggen wees mans genoeg om risico te nemen, om zelf het goud in de NASSAUGEBREGTE TE DELVEN. Wij als volk kunnen dat niet gaan delen met buitenlandse Multinationals. Dat gedeelte wat weg zou gaan als winst voor het buitelandsbedrijf kunnen wij als volk zelf houden voor onze duurzame ontwikkeling.

  In ieder geval Mocht het toch een buitenlands bedrijf worden, dan moeten wij de meerderheids-belang verwerven binnen die onderneming. Op die manier kunnen wij beter controleren wat de werkelijke kosten zijn die zo’n onderneming maakt en opvoerd.

  Nu mogen de multinationals ons niet meer te slim af zijn. Wij volgen u kritisch en succes uw werk Minister JIM Hok


  Maak melding

 17. Geachte henk molenaar (reactie #7),

  Ten eerste dit:

  De foto bij uw artikel is ‘overtuigend’ een ‘gemanipuleerde’ afbeelding.

  Omdat het gezicht van de ‘huidige’ foto is afgehaald van ‘Google/Afbeeldingen’. En vervolgens door computermanipulatie geplaatst is op het eerder gezicht van de originele afbeelding. Wat de foto of afbeelding vals doet zijn.

  Maar zo krijgt de schrijver toch ‘zijn’ afbeelding welke hij wenst te laten passen bij ‘zijn’ artikel, volgens ‘zijn’ kwade opzet van het artikel.

  Wat wij dagelijks ook merken bij de afbeeldingen op de flyers bij vooral Surinaamse feestjes in Amsterdam-Zuidoost en ook bij reclame borden langs de snelweg.

  Waarbij het hoofd van een Celebrity – vooral van een bekende sexy vrouwelijke artiest – op het lichaam van een andere geplaatst wordt.

  Deze computermanipulatie had eerder in 2008 ook een rel veroorzaakt tussen ‘Boomerang’ en de Anne Frank Stichting in Amsterdam. Toen Boomerang op één van hun gratis aanzichtkaarten een afbeelding van Anne Frank gebruikt had. Waarbij Anne Frank was omhangen met een Palestijnse sjaal om haar hals.

  http://cards.boomerang.nl/kaarten/kafx/anne-frank-sjabloon

  En hier hebben wij te doen met een zogenoemd Europees “gereformeerd” tijdschrift genaamd Elsevier Magazine. En zo zie je dan weer hoever men durft te gaan vanwege de verkoopcijfers.

  Maar hoe ‘geloofwaardig’ moet door de klant op deze wijze een artikel vervolgens serieus ingeschat worden.

  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/156157/Boomerang-stopt-verspreiding-Anne-Frank-kaart.htm

  Shame on you!

  Ps. gesnapt?!

  http://cards.boomerang.nl/kaarten/straaf/bouterse-is-back


  Maak melding

 18. Regeerakkoord of geen Regeerakkoord
  Met een ding ben ik niet eens. En dit is, dat Mr. Misiedjan zijn dreadlocks afknipt.

  Ieder van ons mag zijn of haar kapsel dragen hoe zij dat wil, maar mag ook niet zo zijn dat een a.s Minister met een vies stinkend kapsel rond loopt, dat een onverzorgde indrukt maakt. Al ben je zelfs geen Minister of wat dan ook,ja ook geen zwerver. Het past gewoon niet. Dit is echt geen Surinaams traditie, ik vind dat Mr. Misiedjan niet met een onverzorgde kapsel(dreadlocks)als Minister mag rondlopen.
  gewoon afknippen. Het is een ongeschreven regel,dat men dient te accepteren. Past niet bij de tijd, misschien bij de eerst volgend generatie, maar nu niet. Als dit het beletsel is, dat Mr. Misiedjan nog niet benoemd kan worden tot Minister. Dan moet men gewoon handelen en niet achterbaks. Hij dient wel in de gelegenheid gesteld te worden om de slordigheid te corrigeren, als dit niet lukt dan zal hij voor de eer moeten bedanken.
  Basta Klaar


  Maak melding

 19. Daar de contouren van het regeerakkoord in Suriname nu redelijk duidelijk zijn, is voor mij de tijd aangebroken mij te richten op een belangrijk punt in het regeerakkoord:De grondenrechtenproblematiek.

  Ik zal ook een aantal weken niet reageren op dit forum.Werk roept en ik zal de komende weken ook veel tijd gebruiken om opnieuw dossiers/ publicaties t.a.v. de grondenrechtenproblematiek van de binnenlandse bewoners door te nemen. Zeker van de Inheemsen, waar ik al zeker 24 jaren mee bezig ben.

  Misschien schijf ik dan ook nog brieven aan de regering van Suriname en aan de VIDS.
  Srika


  Maak melding

 20. Beste kapper Ro (reactie #21),

  Waarom zou een ‘dreadlock’ kapsel bij voorbaat moeten stinkend, vies en een onverzorgde indrukt maken. En opgrond van die indruk afgeknipt moeten worden.

  Jou indruk over de dreadlock beaamt kennelijk de indruk die jij van je zelf of van mensen van o.a. Afrikaanse origine hebt. Maar dat betekent niet dat je die op een ieders bord kan deponeren, als te zijn een standaard norm.

  Je schijnt wel op Geert Wilders te willen lijken. Alsof een doctorandus en zelfs docent MO-Wiskunde, bij voorbaat EEN goede president moet zijn. En mooi niet dus.

  http://www.youtube.com/watch?v=-UeqxOUr5mU&NR=1

  En daar je het toch hierover hebt merkten wij, dat vele zwarte kappers zich “black hairdressers” noemen. In Ghana bijvoorbeeld stond op een reclame bord vermeld: “Rasta hairdressser”. Bleek het invlechtwerk te zijn met synthetisch haar. Oeps. Dit in vergelijking met onze originele ‘Black Hair Dressers’ in Amsterdam, Rotterdam, Suriname en de Verenigde Staten van Amerika.

  http://www.youtube.com/watch?v=n2HBcRQeMPc

  De legendarisch Bob Marley bij voorbeeld heeft met zijn dreadlocks, zijn muziek en zijn intelligentie, het onafhankelijk land Jamaica op de wereldkaart gezet. Evenals Papa Touwtjie, die onze jongeren in het bijzonder op een hoger niveau heeft helpen tillen.

  Wij hopen dat de Surinaamse Minister Martin Misiedjan in hun voetsporen zal lopen. En op een eigen unieke wijze een bijdrage zal mogen leveren aan het Bewustwordingsproces van Surinamers. Met dank aan President Desire Delano Bouterse van de Republiek Suriname en de zegen van Anana, dat ook hem Misiedjan die kans gegund mag worden.

  http://www.youtube.com/watch?v=NXKHVkvgnpU&feature=related

  De Amerikaanse schrijfster Alice Walker van de film The Color Purple, schreef het boek ‘Dreads’. Om in het bijzonder mensen van Afrikaanse origine bewust te maken van zich zelf, het ‘eigene’.

  http://www.amazon.com/Dreads-Francesco-Mastalia/dp/157965150X/ref=pd_bxgy_b_img_a#_

  Terwijl Surinamer Papa Julius Koenders en Robin Ravales DOBRU hieraan hun leven aan gewijd hebben.

  En na meer dat vier eeuwen onderdrukking en vernedering, blijkt hun stem uiteindelijk gehoord te zijn geworden door hun kameraden.

  http://www.youtube.com/watch?v=zvVles_EqXU


  Maak melding

 21. @ ebu akademiya der dwazen op nummer 18.
  Jij ben een zeer gevaarlijke demagoog die zijn volk opzadeld met misdadigers die in het verleden hebben bewezen hoe wreed en onmenselijk ze kunnen zijn.als er één iemand is die de boel hier probeerd te manipuleren dan ben jij dat ebu jij schrijft dagelijk hele lange inhoudsloos tirades die elkaar tegen spreken iemand die zo ver van de werkelijk is verwijderd en in zijn eigen leugens en bedrog gaat geloven is naar mijn mening rijp voor de instelling.
  Als je naar de wereld kijkt is het nergens voorgekomen dat een dictatuur doctrine een land heeft ontwikkeld daarom vindt ik het misdadig dat jij ebu mijn volk opzadeld met een stelletje medogenloos monster die in het verleden hebben laten zien hoe ver ze kunnen gaan om de macht te behouden.landen die vroeger een hekel hadden aan democratie schuiven stapvoets richting de democratie kijk naar china hun economisch beleid rusland is ook aan het veranderen zie de vroegere oostblok landen allemaal worden ze democratisch geleid alleen in suriname willen een stelletje dwazen terug in de tijd de tijd die wij allemaal kennen als verloren tijd, achteruitgang en stilstand waar de arme bevolking met heel veel illusie armer achter wordt gelaten. kijk in onze regio wat dictaturen allemaal hebben veroorzaakt alleen maar ellende pijn en verdriet achteruitgang onderdrukking moorden verdwijning.


  Maak melding

 22. Beste ” Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya ”

  De foto die bij het artikel is geplaatst in een normale foto, die ook bij andere artikelen heeft gestaan die dus niet is gemanipuleerd.

  Ik heb liever de dat je reageert op de inhoud van het artikel en de aangedragen feiten en niet een afleiding zoekt in het feit op de foto van Bouterse is gemanipuleerd. Volgens mij staat hij er keurig op.

  En ik ben reuze benieuwd wat de doelstellingen zijn van “Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya “


  Maak melding

 23. Als deze doelen bereikt worden, dat kunnen jullie de NPS en de VHP gaan begraven. Hoever hebben de mensen die op jouw lijken ’t land gebracht moeten jullie je afvragen!? Paars in opmars!


  Maak melding

 24. flexara tatalandverraders

  Je spoort niet noh?
  60% van de 70% (mensen die hebben gestemd) heeft niet “voor” gestemd. Zoek een calc en reken het uit. Dus zeik morgen verder.

  Hoeveel betalen ze je om onzin hier neer te pennen. Of ben je ook één van die limbo/sky- betaalde bellers die pretenderen “het volk”, te zijn.
  Hahaha, ben je ook gelokt naar het plein voor een optreden van Shakira en een gratuz biertje van 2srd om te doen voorkomen, dat het erg druk was, en zie nou: het volk staat er massaal achter.

  Wat jullie vergeten is dat suri’s een “natuurlijke” Master of Science degree in “djaffen” bezitten. Dus de waarheid komt altijd naar boven!!!

  Een echte Surinamer is één die zijn geschiedenis kent en onderkend, ongeacht de woonplaats.

  En je gaat me niet komen vertellen dat je in Ned woont, want dan schrijf je nl over jezelf duh… laat de echte landverrader opstaan.


  Maak melding

 25. Esmerald en ene Henk Molenaar proberen de democratie te ontkennen.

  60% niet gestemd, 1/5 deel wel dan weer niet niet en al dat soort onzin.

  Ter informatie, Suriname is een democratie waar de President niet rechtstreeks wordt gekozen maar in de DNA of VVV.

  Draai het hoe je wil of niet van alle partijen en volgens mij waren het er 25, heeft MC de meeste stemmen behaald en Bouterse de meeste stemmers.

  Vraag hoeveel procent van het Nederlandse electoraat op vvd hebben gestemd, hoe kan het dat ze regeringsformatie verantwoordelijkheid hebben gekregen.

  Wil de ware democraat opstaan.

  De echte landverraders zijn al opgestaan hoor esmeralda, lees de commentaren op dit forum maar na.

  De DNA leden vertegenwoordigen dus het volk, van de 51 leden hebben 36 voor Bouterse als President gestemd, de meerderheid dus.

  Wil de ware democraat opstaan.

  De verraders zijn allemaal al opgestaan, lees het forum maar na.


  Maak melding

 26. Henk,

  Insgelijks, veel succes met je Elsevier.

  Niet belangrijk voor de Surinamers die momenteel aan een duurzame ontwikkeling gaan werken.

  Bladen als elsevier gaat men LINKS laten liggen.


  Maak melding

 27. Beste Na Mi,

  Volgens mij begrijp je het niet helemaal.
  Google eens de naam Desi Bouterse en je komt hem overal tegen in internationale media als gekozen president met een crimineel verleden. De ware democraat Bouterse heeft de laatste 30 jaar alle democratische spelregels aan zijn laars gelapt en alleen maar aan zijn eigen belang gedacht. Echte landverraders? Ik gun Suriname en alle Surinamers en leiders waar ze trots op kunnen zijn. En geloof, Bouterse is geen president waar je trots op kunt zijn. Met loze beloften heeft hij veel domme kiezers getrokken. Hij gaat geen enkele belofte kunnen waarmaken. Maar dat zal hem een zorg zijn. Hij en zijn drugsmaten lachen zich de komende 5 jaar een ongeluk. Nederland was met ruim 210 miljoen euro van de in totaal 240 miljoen euro, het allergrootste donorland van Suriname. Reken je maar alvast rijk.


  Maak melding

 28. Beste henk (reactie #29),

  Vanaf het moment dat wij uw posting waarnamen, wisten wij uit welke hoek deze waarschijnlijk kwam. Buitendien in ‘Relmarketing’ ook bij ons bekend als een fenomeen welke vaak door ondernemingen gehanteerd wordt, om de nodige aandacht te vragen voor een ‘product’ (Handelskennis).

  Waarbij u hier in feite d.m.v. een ‘rel’ proberen te forceren, enige aandacht tracht te willen vragen voor het artikel. Niet merkwaardig waarom u zich druk maakt over onze ontdekking en enige reacties verlangt omtrent de inhoud.

  Trouwens met dit soort artikelen over de voormalige Voorzitter van de Nationale Democratische Partij van Suriname Desire Delano Bouterse, hebben ook wij veelvuldig mee moeten dealen in de afgelopen dertig jaar. Echter blijken zij weinig zoden aan de dijk te hebben gelegd, gezien de actuele situatie in de Republiek Suriname.

  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/video/214

  Maar kennelijk komen er nog meer van dit soort artikelen over bijvoorbeeld leden van de huidige Surinaamse regering o.l.v. President Desire Delano Bouterse. Gezien de politieke reacties vanuit Den Haag.

  Zou ons absoluut NIET verbazen. Hebben wij eerder ook meegemaakt met het illegaal naakt standbeeld van Anton de Kom op het Anton de komplein in Amsterdam-Zuidoost. En geloof ons maar dat het volwassen Surinaams publiek in de afgelopen dertig jaar intussen geleerd heeft hoe met dit soort van ‘acties’ om te gaan.

  http://www.youtube.com/watch?v=tp50QyzP0Fk

  Wat vast staat is dat de redactie van Elsevier Magazine hier geblunderd heeft. Wat wij haar terecht verkwalijken, vanwege minachting van de (Surinaamse) gemeenschap. Echter waar het bij ons omgaat is beslist NIET de inhoud van het artikel. Dat laten wij voor rekening over aan de redactie van Elsevier Magazine en haar lezerspubliek. Dit in het kader van het ‘Recht op een Vrije Meningsuiting’.

  Het kwalijke is de ‘wijze’ hoe deze Magazine met dit recht wenst om te gaan naar haar lezers toe. Alsof die toch maar op hun achterhoofd gevallen zouden zijn. En daar schuilt nu de ‘misrekening’ van Elsevier Magazine in.

  De foto of afbeelding is wel ‘degelijk’ gemanipuleerd. Met de nadruk op de ‘gelaat’. Waarbij het gezichtsgedeelte (gelaat) vanuit een bekend Google/Afbeeldingen is over gekopieerd. En tenslotte manipulatief (computersgewijs) op het gelaat van de ‘originele afbeelding geplakt is geworden.

  Een tactiek die vroeger tijdens de ‘Koude Oorlog’ ook gebruikt werd, om spionnen te manipuleren over te lopen of te demotiveren. Door een afbeelding van hun opdrachtgever (s) ‘ingenieus’ te ‘plakken’ tussen een groepsafbeelding van hun gehate vijand.

  En als u NIET tot de directie van Elsevier Magazine behoort, zou het naar ons idee beter zijn met ons daarover NIET in discussie te treden. En u bij uw leest te houden. Of zelfs beter te zwijgen, ter voorkoming van enige verwarring.

  http://www.youtube.com/watch?v=OcBVduflpcE

  De voornaamste doelstelling van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya is :

  ‘HET ‘ONTWAKEN’ VAN HET BEWUSTZIJN’ BIJ BURGERS EN DAARDOOR PROBEREN EEN ‘MENTALITEITSVERANDERING’ MET ZICH MEE PROBEREN TE BRENGEN. OPDAT DEZE BURGERS ZICH OP EEN NAUWKEURIGE EN REALISTISCHE WIJZE BEWUST WORDEN VAN HUN PLAATS IN DE NATUUR EN DE MAATSCHAPPIJ.”

  U vroeg wat wij van het artikel vinden.

  Helaas moeten wij u mededelen, dat het slechts een ‘slap aftreksel’ is van wat wij in de afgelopen dertig jaar ook in bijvoorbeeld het dagblad de Telegraaf over Desire Delano Bouterse hebben mogen waarnemen. Belastende artikelen die slechts voor ‘consumptie’ bedoeld zijn.

  http://www.youtube.com/watch?v=LIOPsCdX8Sc

  Trouwens, de invulling van functies omtrent het kabinet van de President van de Republiek Suriname, is en blijft een aangelegenheid van de President van de Republiek Suriname. Hoe u dat nou draait of keert. Ongeacht wie daar ook wat van wenst te willen vinden. En dat’s een realiteit welke buiten de competentie staat van ene magazine redacteur in Europa.

  Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

  Case Close.

  http://www.youtube.com/watch?v=_zUFjleKNiw


  Maak melding

 29. Na Mi,

  De mensen zijn boos en uiten massaal hun ongenoegen.
  Had je iets anders verwacht?
  In een echte democratie moet iemand zijn mening kunnen geven, ongeacht of je het er mee eens bent of niet!
  Maar… dat is absoluut geen reden om een ander landverrader te noemen!
  Slaat nergens op, dat is kwetsend en denigrerend.
  Vind je het gek dat jullie de wind van voren krijgen, zie maar…
  Ik geef je weinig hoop dat de mensen zullen stoppen, dit is 2010!

  Wij weten exact hoe het wel zit met de verkiezingsuitslag, de enige waarheid!


  Maak melding

 30. Hallo Na Mi,

  Informatie is kennis. je kop in het zand steken voor feiten is niet bevordelijk voor een land/mensen die werken aan een duurzame ontwikkeling. Wat maakt het uit dat je land wordt geregeerd door criminelen? En leg mij nu eens uit welke Surinamers op welke manier werken aan een duurzame ontwikkeling?


  Maak melding

 31. Henk molenaar,

  Bouterse een crimineel verleden, vertel ons maar of bedoel je politieke vonnis in Nederland. Surinamers horen daar geen enkele waarde aan te hechten. Dit is een vonnis van het voormalig koloniaal bewind die een onafhankelijke leider van een souverein land politiek buitenspel wilde zetten. Wat is het resultaat daarvan, kijk maar naar de paniek in Nederland.

  Nogmaals een vonnis die geen enkele witte nederlander opgelegd zou krijgen.

  Je bent gewoon onwetend, betwerig en bevooroordeeld dat moge duidelijk zijn. Geen enkele uitleg zal jou uit je droom helpen.

  Blijf je Elsevier maar lekker lezen. En spreek jullie meesters maar na, de Surinamers weten beter en hebben duidelijk gemaakt dat ze voor verandering gaan en duurzame ontwikkeling.

  ——————————————

  Esmeralda vertel maar wie boos is? Zijn het Surinamers, Nederlanders, Surinaamse Nederlanders? ik ben benieuwd.

  Massaal hun ongenoegen? Massaal nochtans????

  Ai mi boi, als je je beperkt tot waterkant kan het inderdaad massaal lijken, als je echt goed kijkt, klopt ook dat niet. Jullie zijn echt in een minderheid.

  Kwetsen en denigrerend is deze reactie van henk molenaar

  “heeft hij veel domme kiezers getrokken”

  Domme kiezers dus in Suriname, die voor hun leider hebben gekozen en dat zegt iemand die blijkbaar in Nederland woont.

  Loze kreten dus, die geen indruk maken. Blijf het herhalen misschien dat je het zelf gaat geloven.

  De boze mensen leven buiten de realiteit en verkondigen gewoon onzin, kijk maar naar jullie 1/5 deel of 40% of wat dan ook.

  Suriname heeft vooralsnog een op democratische wijze gekozen President. Daar zal je het mee moeten doen, if you like it or not.

  Het volk (de DNA) heeft gekozen 36 voor en maar 13 tegen), jou mening speelt heeft geen enkele rol.

  Ga maar lekker door met je 40%.


  Maak melding

 32. Hallo Case Closed,

  U gedraagt net als uw opdrachtgever de NDP. Over “relmarketing” gesproken. Dit noemen we “His master voice” Belastende artikelen????

  En dan je volgende opmerking: “Als u NIET tot de directie van Elsevier Magazine behoort, zou het naar ons idee beter zijn met ons daarover NIET in discussie te treden. En u bij uw leest te houden”

  Lijkt me weer zo’n typische NDP-reactie. “Als u het niet met ons eens bent, kunt u beter uw mond houden”.

  De belastende artikelen zijn geen slechts aftreksel maar het resultaat van vrije nieuwsgaring en professionele journalistiek. En weten allemaal sinds december 82 hoe de huidige president van Suriname omgaat met oprechte en kritische journalisten. Maar dat valt waarschijnlijk niet onder “‘HET ‘ONTWAKEN’ VAN HET BEWUSTZIJN’ BIJ BURGERS”


  Maak melding

 33. “Lijkt me weer zo’n typische NDP-reactie. “Als u het niet met ons eens bent, kunt u beter uw mond houden”.”

  Jullie geven Surinamers gewoon schande met al jullie onzin en manupilatieve berichten die jullie als zoete koek slikken zonder erbij na te denken. Niet gek dat mensen soms denken dat jullie gewoon je mond moeten houden.

  Het gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect die jullie schaamteloos etaleren, daar kunnen veel Surinamers zich helaas niet aan spiegelen, dus neem ons niet kwalijk.


  Maak melding

 34. Beste Na Mi,

  Je zit duidelijk met een Calimiro-complex en een O J Simpson-syndroom. Het maakt niet uit wat je president heeft geflikt,het is een voormalige kolonie die hem heeft veroordeeld en dan pikken wij hier niet, ook al komt de coke zijn neus uit. En als jij het vermoorden van een dozijn van JOUW landgenoten niet als crimineel beschouwd, heb jij een vreemde kijk op een rechtsstaat. Maar dat valt bij jou waarschijnlijk onder “verandering en duurzame ontwikkeling”


  Maak melding

 35. Blub, blub, blub.

  Na Mi, niet zo tegenspartelen, de waarheid staat als een “betonnen huis”.
  60% is nog altijd meer dan 40%. das een feit!

  Wie boos is? kijk maar even om je heen. Het lijkt op een “minderheid”, maar ze “brullen” minder, daarom vallen ze niet zo op.

  En btw het is geen wedstrijd hoor, van wie voor of wie tegen is.
  Uiteindelijk gaat het om de vooruitgang van Suri. De rest is bijzaak!
  Keep that in mind!!!


  Maak melding

 36. Zien jullie niet hoe Verstandloos ebu is en de rest van de MC het zijn een collectief treuzelaar.
  Als het gaat om een foto in elsevier,
  Als het gaat om moorden die gepleegd zijn op dec 1982 moi wana
  Als het gaat om drugshandel
  Als het gaat om teo para spong, verhagen nederland iedereen die terecht laat zien hoe misdadig en onbetrouwbaar bouterse is, met feiten en voorbeelden wordt voor leugenaar landverrader uitgemaakt door die een stelletje lanterfanter hier op dit forum. het stomme van deze leeghoofden is dat als elsevier of wilders morgen iets positief over massamoordenaar bouterse zegt of schrijft dan klampen die idi,s zich wel daaraan vast zo dom zijn ze een mooi voorbeeld is harry van bommel van de sp als er verkiezingen aankomen dan gooit hij een lolly voor die gasten van de ndp dan zijn allemaal zo blij als een kind.


  Maak melding

 37. Ach henkie molenaar,

  Vertel ons maar hoe die berechting in Nederland totstand is gekomen, wat was het bewijslast enz. In ieder geval is die Belg nooit meer teruggekomen, ze wilden hem terughalen toen heeft hij bedreigd dat hij alles zou vertellen, die man is echt een vrije man nu hoor, zijn compagnon die niet wilde meewerken kreeg de volle laag en zit waarschijnlijk nog in de bak. De kolionale rechtspraak heet dit inderdaad, die de Surinamers niet pikken, jij wel dus mooi voor je, de rest heeft geen boodschap aan.

  Jij hebt alle verstand van de koloniale rechtstaat vandaar dat je niet weet dat je onschuldig bent in een echte rechtstaat tot het tegendeel bewezen is, wat voor vonnis was weer uitgesproken mbt tot die 15 doden in Suriname?????

  Ook jij zit duidelijk met een syndroom nl de anti-Bouterse syndroom.Hihihihihi

  Esmeralda

  60% is meer dan 40% dat is inderdaad een feit, precies zoals het een feit is dat 36 nogsteeds meer is dan 13. Het laatste was doorslaggevend voor het kiezen van de Surinaamse President.

  Nu even in jou eigen woorden, blijf maar lekker tegenspartelen, de waarheid en feit staat als een betonnenblok, het is sinds 12 augustus 2010 Zijne Excellentie President van Suriname D.D. Bouterse.

  Met jou feit, dat van die 60% en 40% gaan we ons bij de volgende verkiezing in 2015 weer mee bezighouden, goed.

  “Uiteindelijk gaat het om de vooruitgang van Suri. De rest is bijzaak!”

  Ik ben wel blij dat je het licht heb gezien, liever te laat dan nooit, nu de rest nog.


  Maak melding

 38. Esmerald en Henk,

  ook ik had Bouta vanwege dezelfde redenen als jullie absoluut niet als pres gewild. Maar dat jullie jezelf nu om die reden in allerlei bochten wringen en draaien en doen alsof in een democratie de partij met de meeste stemmen niet heeft gewonnen, vind ik ronduit onsportief en kinderachtig van jullie. De combi van Bouta heeft 45% van de zetels behaald en derhalve de meeste zetels van alle andere partijen of wij het nu leuk vinden of niet. Samen met de rest van de coalitie heeft hij ca. 70%; deal with it! Als de ontwikkeling van Suriname je echt ter harte ging zou je hierover niet blijven doorzeuren, hier in Su is deze discussie al een gepasseerd station! We volgen nu kritisch wat deze regering daadwerkelijk kan bewerkstelligen.

  Misschien kunnen jullie pseudo-democraten in de tussentijd een discussie gaan houden over waarom de VVD de winnaar van de NL-verkiezingen is, hoewel ca. 80% van de zetels niet bij de VVD is terechtgekomen.


  Maak melding

 39. Meneer op nummer 39,
  Als iemand een domme gen heeft kan je praten als brugman ze zullen het niet snappen ze zijn erfelijk dom, hun reaktie laat zien dat deze gasten inderdaad last hebben van een minderwaardigheidscomplex.
  Ik noem ze de MC der dwazen.


  Maak melding

 40. Hallo Du,

  Ik ben het helemaal met je eens. met die mensen ( oa Na Mi) valt geen zinnige discussie te voeren. Het woord koloniaal is het eerste wat ze als argument naar voren brengen in elke discussie. Hopeloze gevallen. “Wat voor vonnis is er uitgesproken met betrekking tot de 15 doden? “Hoe durf je dit te zeggen. Ik omshrijf dit soort types als “Surinaamse Tokkies” Te don om voor woorden, asociaal, ongeschoold, lui en geen moraal


  Maak melding

 41. Ach henk molenaar en du een tweemans, jullie zijn van hetzelfde laken een pak, nl twee idioten die door jullie anti-Bouterse syndroom zo verblind zijn geraakt waardoor jullie het verschil tussen de werkelijk, realiteit, leugens en bedrog niet eens meer herkennen of zien.

  Vreet het laatste klein stukje nier van je op, jij kleine vuile neo-kolonialist.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.