Vijf kandidaten voor Justitie & Politie Suriname

22

PARAMARIBO, 16 aug – Er zijn ineens vijf ministerskandidaten voor Justitie & Politie. Van geen naar een handvol. Volgens Ronny Brunswijk, leider van de politieke partij Abop, moet er ruim keus zijn. President Desiré Bouterse moet maar uitmaken wie het wordt.

De vijf kandidaten komen alle uit de koker van Abop. Het aanwijzen van vijf personen heeft een bedoeling. “Dan kan niemand mij beschuldigen van voortrekkerij”, zegt Brunswijk tegenover Dagblad Suriname. Het model is eerder toegepast door coalitiepartner Volks Alliantie. Niet de partij, maar de president krijgt dan de verantwoordelijkheid. Dat moet intern gesteggel voorkomen.

Brunswijk geeft niet prijs wie de kandidaten zijn. Wel ontkent hij dat de juristen Jennifer van Dijk-Silos en Frank King tot de vijf behoren. De vijf kandidaten zijn allen jurist. Bep, de tweede partner in A Combinatie, houdt het voor gezien. Hun kandidaat is eerder afgewezen, evenals die van Abop. Het wordt nu allemaal overgelaten aan de combinatiepartner. Daarmee lijkt ook het geruzie over de post verleden tijd.


22 REACTIES

 1. Vijf?

  Zet ze alle vijf op justitie en laat ze om de beurt minister zijn. Zo is het toch ook dat de leiders bij AC om de beurt voorzitter zijn? Om intern gesteggel te voorkomen?

  Waar blijft de wil om het land belangeloos te dienen? We moeten misschien als enige land een regering op basis van Amateurisme kiezen. Gewoon doen!
  Geen ministerieel salaris, maar onbezoldigd vrijwilligerswerk net zoals bij verenigingen.

  Zal dringen zijn!


  Maak melding

 2. Geachte redactie,

  En zo hoort het.

  Omdat de President van een land NIET gekozen is, om allerhande ‘interne’ partij-politieke ruzies die zich binnen politieke partijen afspelen op te lossen. Dat horen de leiders van deze politieke partijen zelf te doen, door ‘gedegen’ leiderschap te tonen.

  De Volks Alliantie heeft eerder een goed voorbeeld gegeven, door de functies van de toegewezen ministeries NIET zelf in te vullen. Maar dat besluit over te laten aan de President zelf. Zo blijft de beschuldiging van ‘vriendjes politiek’ van de leiders buitenschot.

  En door de eerdere aanpak van de Volks Alliantie, blijkt deze aanpak nu ook bij de A-Combinatie succesvol navolging te hebben. En zo horen wij van mekaar te leren.

  Politieke organisaties hebben vele hoogopgeleiden in hun midden. En deze hoogopgeleiden horen ook te worden geraadpleegd, als blijkt dat de politieke problemen boven het hoofd van hun leiders stijgen (Denk Tank). Zonder dat deze leiders zich ‘persoonlijk’ aangesproken behoeven te voelen.

  De hoger kader van de A-Combinatie heeft bij deze een goede job verricht. En niet te vergeten de B.E.P. als partner binnen deze combinatie. Die eerder gekozen heeft voor een definitieve ‘oplossing’ dan voor ‘polarisatie’.

  De boodschap van de President schijnt uiteindelijk toch begrepen te zijn geworden; “ik wacht totdat u klaar bent met ruziën en zelf het licht ziet”.

  http://www.youtube.com/watch?v=_3iMQmO72fw

  Want op polarisatie zit de huidige President Desire Delano Bouterse en zijn regering, het volk van Suriname in het bijzonder, beslist NIET op te wachten.

  Politiek Suriname wordt volwassen, werd tijd ook.

  En zo kan nu verder gewerkt worden aan de opbouw van de Republiek Suriname. Waar de prioriteiten enorm zijn en geheel op een ander vlak liggen, dan bij ‘interne partij-politieke strubbelingen’.

  Namelijk bij haar ‘Ontwikkeling in Saamhorigheid’ t.b.v. de totale Surinaamse gemeenschap.

  REPUBLIEK SURINAME VOORWAARTS!

  http://www.youtube.com/watch?v=Jx3MZHla3GA


  Maak melding

 3. Bouterse is nog niet van de piki piki plei af. Eerder had de Volksalliantie zijn kandiatenlijst ingeleverd en nu Abop. Zowel Somohardjo als Brunswijk kunnen nu hun handen in onschuld wassen wanneer een kandidaat wordt/is afgewezen.


  Maak melding

 4. @Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya

  Begrijp je zelf wel wat je schrijft?
  Je begint met: “Omdat de President van een land NIET gekozen is, om allerhande ‘interne’ partij-politieke ruzies die zich binnen politieke partijen afspelen op te lossen. Dat horen de leiders van deze politieke partijen zelf te doen, door ‘gedegen’ leiderschap te tonen.”

  En vervolgens prijs je het de hemel in dat de leiders van de politieke partijen niet zelf de knoop door hakken maar de hete aardappel op het bord van DDB neer leggen.

  Blijkbaar heb je zelf niet door hoe krom en tegenstrijdig deze, en al je andere postings zijn.
  Maar je postings zijn in elk geval heel soms goed voor een hilarisch moment 😆


  Maak melding

 5. Typisch

  Heel erg typisch dat juist deze post maar niet wil lukken. Typisch dat deze post als enige post nog steeds niet is ingevuld.
  Zelfs niet op Friday the Thirtheen, de 1e regeerdag mocht het niet baten!

  En toen was er Santhoki!!!


  Maak melding

 6. @ ebu akademiya,
  Kan jij mij uitleggen hoe het kan dat van de minsters wordt verwacht dat zei voorbeeldig integer slim kundig zijn terwijl de gekozen president heeft bewezen dat hij niet voldoet aan geen van deze voorwaarden, ebu als jij praat over goed voorbeeld vraag ik mij af wat voor voorbeeld bouterse aan de jeugd en aan de samenleving geeft, iemand die is veroordeeld voor drugs zijn tegenstanders zonder enige vorm van proces heeft vermoord de democratie in suriname met geweld naar huis heeft geschoten ik kan nog doorgaan wat deze beest bouterse allemaal op zijn keftstok heeft. ebu je ben onbetrouwbaar jou tirade zit vol leugens en bedrog en gebakkenlucht.


  Maak melding

 7. Ik vind dat Bouta niet als een oude man moet handelen.
  Bouta moet gewoon lef hebben.
  Hij moet geen enkele van die vijf ABOP kandidaten nemen.
  Hij moet gewoon een jonge NDP man ninister maken van Jus-Pol.
  Hij heeft al zoveel weggegeven.
  Al die jonge NDP mannen die hard hebben gewerkt voor de verkiezing krijgen niets. Nada.


  Maak melding

 8. Onderstaand een bericht gecopieerd uit de krant.

  Het begint eindelijk door te dringen bij sommigen dat zij voorlopig niet meer zullen terugkomen in het machtscentrum.

  Het is finito, MC maak er het beste van en zorg dat de oude fossiele etnische partijen niet meer terugkomen.

  Gek vind ik het wel hoe sommige vast proberen te houden aan het ambtenaar zijn, als je goede scholing en diploma’s heb, moet het toch niet moeilijk zijn om te gaan solliciteren in het bedrijfsleven.

  Santhokie, no spang, je zal geen spookambtenaar blijven!!!!

  “Santokhi wil niet tot zijn zestigste spookambtenaar zijn
  Sunday 15 August
  PARAMARIBO – Chandrikapersad Santokhi zegt aan GFC Nieuws dat hij niet tot zijn zestigste als spookambtenaar door het leven wil gaan. “ Het is nu wettelijk geregeld dat een minister, na zijn aftreden, zes maanden lang alle privileges mag genieten alsof hij/zij nog minister is. Het is ook zo, dat de aftredende minister het recht heeft om zich als adviseur aan te bieden aan de minister van Binnenlandse Zaken.

  Vroeger werd zo’n minister aangesteld als ambtenaar ter beschikking (ATB). Maar het fiso systeem kent dat niet. Je bent onderdirecteur, directeur of adviseur. Wij hebben ons allemaal aangeboden als adviseur op de ministeries waarin wij kennis van zaken hebben. Als wij worden ingezet is dat goed. Mochten wij niet worden ingezet, dan moeten wij later niet het verwijt krijgen dat wij onze diensten niet hebben aangeboden.

  De president heeft gezegd alle Surinamers nodig te hebben voor de opbouw van het land. Wel, ik ben ter beschikking. Ik wil niet tot mijn zestigste als spookambtenaar door het leven gaan”, zegt Santokhi.”


  Maak melding

 9. Beste DAS (reactie #5),

  Het binnen land van de Republiek Suriname is een van de mooiste en vooral spiritueel en economisch een van de rijkste gebieden waar Suriname zich gelukkig mee mag prijzen.

  Maar tevens een gebied waarvan haar bevolking eeuwen lang ‘enorm’ veel geleden heeft van het neokoloniaal kwaad. Vandaar dat wij uw cynisme ernstig verkwalijken.

  http://www.youtube.com/watch?v=qIxY9hCgxAU&feature=related

  De vele overledenen die gezinnen in dat gebied hebben moeten ontberen en nogsteeds om rouwen, nogthans zonder gezond drinkwater, goed onderwijs en nauwelijks enige adequate gezondheidszorg, is om je niet alleen voor te schamen, maar zelfs je tranen hun beloop te laten.

  Marron jongeren die vervolgens in de stad opzoek zijn naar enige hoop op een menswaardig bestaan voor zichzelf en hun familie in het binnenland, die gediscrimineerd worden als te zijn “dyukas”.

  http://www.youtube.com/watch?v=e9gsvcjzQ1c&feature=related

  En uit dit ‘as der onrecht’ is uiteindelijk de A-Combinatie o.l.v. Ronny Brunswijk geboren geworden, om dan nog mede te dienen in ‘Nationaal Belang’.

  En zeker zal het heel veel tijd vergen, alvorens ook in die gebieden onze Marron broeders zichzelf hervonden hebben en tevens ook de last van het neokolonialisme van zich zullen hebben mogen afschudden.

  http://www.youtube.com/watch?v=w1jp4HsekFI&feature=related

  Maar laten wij ons in het kader van het Bewustwordingsproces vooral NIET in vergissen, dat het ‘Detraumatiseringsproces’ beslist NIET slechts voor enkelen in het verre binnenland is weggelegd.

  Maar ‘waarachtig’ tot ons aller heil.

  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/video/212


  Maak melding

 10. Geachte heer Hoost (reactie #6),

  En dat is nou net het verschil tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’.

  Waar bij tijdens het ‘oude’ elke partij of combinatie zonder enig zicht op een ‘toekomst visie’, vrijblijvend en/of naar believen en zelfs zonder enige voorwaarde, kandidaten mocht voorschuiven. Waarbij tenslotte automatisch ‘ja’ geknikt werd door een “President”.

  Omdat bij het ‘oude’ NIET de toekomst visie (kwalitatieve meerderheid) ter ontwikkeling van land en volk ten grondslag of centraal stond. Maar de ‘kwantitatieve’ meerderheid ter uitsluiting van de anderen van politieke invloed of macht. Bij het ‘nieuwe’ gaat het helaas juist andersom aan toe.

  Bij het ‘nieuwe’ horen de voorgedragen kandidaten enigszins te corresponderen met de functie (ministerie), in relatie tot de ‘toekomst visie’ waar de gekozen President in zijn komende regeer periode voor wenst te gaan. M.a.w. de voorgedragen kandidaten horen tenminste enigszins te passen binnen het geheel van een ‘langer termijn visie’.

  De Volks Alliantie heeft dat keurig en snel begrepen. En vervolgens gedisciplineerd kunnen overschakelen van het ‘oude’ werkmodel naar een ‘nieuwe’ werkwijze. Zoals dat ook het geval is wanneer je van werkgever of baan veranderd. Waarbij de ene bedrijfscultuur NIET de andere is.

  DE HUIDIGE PRESIDENT BEPAALD ZELF ZIJN REGEERTEAM, ‘MEDE’ OPGROND VAN VOORDRACHTEN.

  Terwijl bij de A-Combinatie ‘intellectueelarrogantie’ of zoals u wilt ‘aanpassingsproblemen’ zoals wij dat ook eerder zagen bij de Onderwijsdirecteur Caprino Allendy , velen nog duidelijk parten lijkt te willen spelen.

  http://www.youtube.com/watch?v=MJHgMD1S0bg

  Maar vaak is het ook een diepgeworteld ‘minderwaardigheidscomplex’ welke ten grondslag ligt. Waarbij sommigen gezien hun houding en om wat voor reden dan ook, moeite hebben met ‘nederigheid’. Waardoor zij zich hoger verheven wensen te voelen dan anderen. Met alle gevolgen van dien, vanwege een scheven communicatieve houding.

  Bij sollicitaties worden vele hoogopgeleiden daardoor ook afgewezen, hoe gekwalificeerd ze ook moge blijken te zijn.

  In Afrika is dit fenomeen zeer en zeer diep geworteld vertelden wij u eerder reeds. Waarbij hoogopgeleide in het buitenland afgestudeerde Afrikanen, bij thuiskomst geneigd zijn hun ‘respect’ te verliezen voor de plaatselijke dorpleiding. En daardoor alle credit verspelen bij de bevolking, waartussen zij van jongs af aan opgegroeid waren (vervreemding).

  Tijdens research in Ghana (Accra en Kormantse) en in Gambia bijvoorbeeld, zijn wij persoonlijk met dit fenomeen geconfronteerd geworden. Waarbij ons door plaatselijke leiders werd medegedeeld, dat het te maken heeft met het neokolonialisme, waar Afrika ook veel last van ondervindt.

  http://www.youtube.com/watch?v=JjRkPfHkT6I

  Vandaar kennelijk dat een in de Republiek Suriname afgestudeerde uit het buitenland bijvoorbeeld, vaak veel moeite moeten doen geaccepteerd te worden op een afdeling, wil hij of zij zich volwaardig voelen.

  Op Star Nieuws vernamen wij als typisch voorbeeld hiervan, een reactie van dhr. Leo Brunswijk van de A-Combinatie op de vijf voorgedragen kandidaten voor het Ministerie van Justitie en Politie (misschien NIET bewust). Waarin hij Brunswijk op de vraag van een journalist antwoordde:

  “We verwachten dat de knoop ‘vandaag’ wordt doorgehakt. Waardoor de kandidaat ‘morgen of overmorgen’ beëdigd kan worden. Deze zaak moet niet te lang duren”.

  Als onwetende zou je je afvragen of dit de woorden zijn van een ‘ondergeschikte’ of de regie van de President van de Republiek Suriname zelf.

  Vandaar dat wij eerder stelden dat het ‘Ontnegeringsproces’ heel veel tijd zal vergen.

  http://www.youtube.com/watch?v=SpDjR2Jtao0&feature=related


  Maak melding

 11. Bewustzijnbeweging nr.12,

  Je bent vergeten te vermelden dat boslandbewoners nooiiiiiit BELASTING hebben betaald, maar ze eisen en verwachten alles en evenveel te krijgen als mensen die heel hard werken en ook nog belasting betalen.
  En ze zijn nakomenlingen van mensen die weigerden te werken en zijn weggelopen in de bos. En ze willen nog steeds niet werken daarom komen ze in de stad mensen beroven en moorden die heel hard werken.
  Dus, wie is zielig? Waarom denk je dat hidustanen hun winkels aan chinesen verhuren? omdat ze BANG zijn!!! en voor wie zijn ze bang in hun eigen huis? Raad MAAR? ja de Dyukas !!!!!!
  En de Hindustanen hebben ook altijd op platteland en in de dorpen gewoond en ze hadden ook geen scholen en artsen,maar uiteindelijk hebben ze door heel hardwerken de dorpen en de platteland een mooi bewoonbaar gebied gemaakt en die platteland en dorpen zijn tegenwoordig veel mooier dan de STAD waar vroeger en nu ook alleen maar Creolen wonen . Alle ontwikkelingshulp en belastingsgeld werd besteed in de Stad en kwam ten goede voor de Creolen in de Stad. De overheid heeft de hindustanen en ook de Javanen nooit geholpen, de hindustanen hebben zichzelf geholpen en de omgeving waar ze woonden een mooi productief en ontwikkeld plek gemaakt.
  Hindustanen zijn erg spiritueel in hun daden waar ze ook zijn, hun spiritualiteit is NIET, je handen open houden om te krijgen en te nemen, MAAR WERKEN om te krijgen en te geven
  Een duidelijk voorbeeld is de VERSCHIL tussen,(BB) Brunswijk, Bouterse en SANTOKHI.
  De verschil tussen deze heren is MENTALITEIT!


  Maak melding

 12. NDP FOREVER

  Ik heb echt met je te doen.
  En ik meen het echt!
  De jongeren krijgen niets, of toch wel.
  Een feestje met eten en drinken en toen was de kous af. Is Shakira nog geweest?


  Maak melding

 13. Het doet er niet toe wie minister van justitie wordt in suriname.Zelf bruinswijk kan je daar zetten.Zelf de president zijn capaciteiten is niet toereikend om suriname op een hoog niveau te brengen.Hij heeft nu de tweede kans gekregen om te bewijzen wat hij kan.In het verleden was zijn partij met wijdenbosch als president aan het bewind en er is niets veranderd.Zakkenvullers allemaal.


  Maak melding

 14. ik ben gepolst door brunswijk of ik minister van justitie en politie wil worden.ik heb dit in beraad genomen en ben aan het bestuderen met mijn adviseurs of suriname er op voorruit zal gaan.maar genk het niet.

  hoogachtend
  sunil mahabiersing


  Maak melding

 15. Kijk dit bedoel nou met EBU hij denkt bij zich zelf hoe langers de tirade hoe geweldiger het is maar helaas jou redenering gooi ik nu gelijk in de prullenbak, volgens mij informatie zijn heel veel mensen binnen de mc die niet te spreken over de benoeming van alice amafo tot minister en toch moest het doorgaan ik vergelijk dit geval met minister van grond zaken jong Tjien een soort koekje van eigen deeg brunswijk heeft het toch door kunnen drukken dat zijn minnares minister is geworden, wat ik heel erg vreemd vindt is dat al de mensen die toen een grote waffel hadden nu zwijgen als het graf van limbo tot misiekeba en al die meelopers hier op dit forum . ebu je kan de man uit de goot halen maar je kan de goot niet uit de man halen , met andere woorden die zelfde stront van 1980 hebben wij nu weer aan de macht met de zelfde grote smoel retoriek leugen bedrog grootheidswaanzin van vroeger.ebu wie beoordeeld bouterse zolang één persoon zich verheven voeld boven alles en iederen zolang zullen zwarte achter de feiten aan lopen, er zijn wetten en regels normen en waarde moraal die voor iedereen gelden dus ook voor bouterse, eem mooi voorbeeld is hoe korpschef welten is terug is gefloten door minister hirich ballin.


  Maak melding

 16. Beste Shayrie (reactie #15),

  Wat jou kennelijk heel hoog zit, is NIET de oorzaak van ene Surinaamse bevolkingsgroep, waar jij je als oplossing waarschijnlijk tegen wenst af te zetten.

  Want kunnen wij jou mededelen dat gezien je ‘mentale gesteldheid’, je slechts een product geworden bent van jou persoonlijke omstandigheden. En waarschijnlijk waren deze omstandigheden niet aangenaam te noemen. Waardoor jou keuze (levens-) houding NIET anders is dan deze slechts aan die ervaring te laten corresponderen.

  Trouwens NIET vreemd, het is mens eigen. Zoals je dat ook merkt bij bijvoorbeeld Romeo Hoost opgrond van zijn ervaring omtrent de ‘December Gebeurtenissen’. Terwijl de meningen omtrent dit onderwerp nogsteeds hemelsbreed verschillen.

  In Nederland bijvoorbeeld zijn wij zo vaak vernederd geworden door allerhande Hollanders die in feite weinig voorstelden, dan dat hun huidskleur wit getint was. Volgens “Pietje Puk” was hij opgrond daarvan boven alles en ioedereen verheven, waar zijn huiskleur niet naar correspondeert.

  Zo was het hem bijgebracht van kinds af aan. Met als gevolg racisme, discriminatie, dood en verderf. Waarvan vele gekleurde mensen heel veel last van hebben overgehouden, terwijl anderen weer niet.

  Terwijl tijdens de Afrikaanse Holocaust (slavernij) onze voorouders op de plantages ene slavenhandelaar Willy Lynch op bezoek kregen met een “pracht” van een verhaal. Die na zovele jaren na de afschaffing van de slavernij nogsteeds actueel is in menig multiculturele samenlevingen over de gehele wereld. Van Europa tot Afrika, van India tot China en de Republiek Suriname NIET uitgezonderd.

  Vandaar is ook de term ‘lynchen’ afkomstig. En dit was zijn uitvinding, waar ook jij en velen met jou tot de dag van vandaag blijkbaar het slachtoffer van geworden zijn.

  http://www.youtube.com/watch?v=JvGvxhhBgH0

  Onze omgang met o.a. onze Marron bradas en sisas is NIET anders als met onze Ptata bradas en sisas. Eveneens wanneer het gaat om onze Hindustaanse, Chinese of Javaanse mede burgers. Kennelijk omdat wij Willy Lynch door de jaren heen hebben kunnen terug fluiten. Opgrond van ‘zelfbewustwording’.

  Dus al dat ‘geratel’ van jou omtrent ‘diversiteit’ zoals ‘jij’ die ervaren hebt in ‘jouw’ afgelopen levensjaren. En deze ervaringen publiekelijk wenst te delen met anderen. Vertelt menigeen meer over hoe ‘jij’ mee bent omgegaan, opgrond van jou ervaring en de invloed van die gebeurtenissen op jou mentale conditie momenteel. Dan hoe de ander zelf ‘negatief’ in mekaar steekt.

  En waarom zou ‘jou’ ervaring de zelfde invloed op een ander ‘moeten’ hebben?

  HET BOEK “NIET MORGEN, MAAR NU” IS EEN WERELDBESTSELLER VAN DR. WAYNE W. DAYER. ISBN 90-229-7949-0. (NAAR EEN NIEUWE KIJK OP JEZELF, NAAR COMPLETER FUNCTIONEREN).

  En geloof ons maar dat als er iemand is die ‘enorm’ huis gehouden heeft in ons mooi Suriname, dan dat is dat ene Willy Lynch uit Engeland geweest. En dat deze smeerlap zelfs nu nog voortleeft in het denken van sommigen onder ons, verbaast ons voor geen moment. In tegendeel.

  Vandaar ook het ‘Bewustwordingsproces’. Dit in relatie tot ‘mentaliteit’.

  Sterkte m’n kind

  http://www.youtube.com/watch?v=Me4DrU16TFU&feature=PlayList&p=2C8B58CD4316BD79&index=16&playnext=6


  Maak melding

 17. Hoy EBU,

  Ik zit niet op 5 maar op 3. Goed kijken!

  Verder heb ik alleen maar geschreven wat er binnen AC gedaan wordt. De leiders van de drie partijen worden om de beurt voorzitter.
  Zo is het in het eggie toch ook?

  Beschuldig me dus niet van willen achter stellen van een groepering want dat is nergens in mijn posting te vinden.

  Ik huil alleen maar mee met de gang van zaken in ons prachtige land dat door domme trots niet vooruit kan komen. Amateurisme en domme trots, daar kan je je been van breken.

  Realiseer!


  Maak melding

 18. EBU “HET BOEK “NIET MORGEN, MAAR NU”

  Je wilt absoluut niets van de witte, maar je leest wel hun theorieën. Nota bene het oudste boek, dat niet meer van toepassing is!

  Je kunt liever dit boek van Wayne lezen, zal je goed doen:
  “Stop! Geen excuses meer”.
  Het is vaak ontzettend moeilijk om de destructieve denkgewoontes te doorbreken die u al vanaf uw jeugd met u meedraagt. Deze worden continu goedgepraat met excuses. In ‘Stop! Geen excuses meer’ onthult Wayne Dyer hoe u de negatieve denkpatronen kunt veranderen die verhinderen dat u de hoogste niveaus van geluk, succes en gezondheid bereikt.

  Loslaten is niet afzien van of neerleggen bij.
  Het is de moed hebben om de waarheid te laten geschieden.

  Sterkte m’n kind!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.