Witwasspeech

26

Iwan BraveDoor Iwan Brave – Je kunt zeggen wat je wil, maar onder president Bouterse gebeurt er tenminste wat. Vooral als het gaat om maatschappelijke (be)roering. Er is voelbaar een dialoog aan het opkomen, zowel politiek als moreel. Suriname kan zich nu eindelijk, al doende, afvragen wat zij als natie met zichzelf wil. Grote hamvraag blijft natuurlijk of Bouterse het presidentschap aangrijpt om zijn vege politieke en persoonlijke lijf te redden.

“Ik doe dit niet om een persoonlijke overwinning te vieren maar om mijn volk en vaderland te dienen”, zei hij tijdens zijn nu al veelbesproken inaugurele toespraak. Ik geloof de man. Op dit punt. Bouterse heeft gewoon de kans – wat men ook van hem later zal vinden – om Suriname een verzoenende kant op te sturen. Hij heeft veel goed te maken. Een vriend zei het treffend: “Niet zozeer die coup maar die Decembermoorden hebben het land verdeeld.” Maar Bouterse blijft Bouterse. Hij wil ook zijn gelijk halen. Want daarvoor heeft hij, zoals hij zelf zegt, “na al die decennia van politieke strijd”, nooit opgegeven. En laten we al die meedogenloze artikelen en analyses niet vergeten die over hem zijn geschreven. Onlangs nog is hij neergezet als een ‘charismatische psychopaat’.

Ik vond Bouterse zijn toespraak best inspirerend, vooral waar hij zei: “We moeten ons schamen dat er nog bushkinderen rondlopen zonder adequate voeding, opleiding, geen school en drinkwater.” En: “We gaan op verschrikkelijk hoog tempo huizen bouwen om te komen tot de basis voor een gezond leven.” Ook tijdens de volksreceptie riep hij burgers op hun eigen verantwoordelijkheid te nemen door het land schoon te houden. “We hebben zelf al die decennia er een rommel van gemaakt, daarom gaan we samen opruimen en opbouwen.” Dat zijn uit zijn mond geen holle frasen. En dat is wat Suriname hard nodig heeft en haalbaar op redelijke termijn.

Maar ik had zo mijn bedenkingen waar Bouterse zei te willen “afrekenen met restanten van de koloniale machtsstaat”, die een ‘belemmering’ vormt voor een “vrije democratische rechtstaat met als pijlers een onafhankelijke rechterlijke macht en een vrije pers die objectief informatie vastlegt en verspreidt”. Ook waar hij zei: “We gaan een kruistocht beginnen tegen de corruptie in dit land.” Hiermee verschoonde hij wel erg zijn eigen besmeurde blazoen. Sprak daar de engel of huichelaar of wellicht de opbiechter Bouterse? Als hij het goed speelt, plakt hij nog een eventuele tweede termijn van immuniteit eraan vast. Neemt Bouterse dan veel brandende vragen onbeantwoord mee zijn graf in, maar met achterlating van een modern en redelijk welvarend Suriname, als goedmaker?

Persoonlijk pin ik hem maar aan één ding vast: klaarheid geven over de Decembermoorden. Principieel kan en mag niemand zonder meer ermee wegkomen als het hierom gaat. Ook al was het in tijden van ‘oorlog’ of ‘revolutie’. Maar als objectieve journalist vind ik het prima dat een Michael Miskin een ministersschap onder Bouterse heeft aanvaard. Ik heb hem dan ook persoonlijk ermee gefeliciteerd. Wie zou zijn land niet willen dienen als minister? Maar ik bewonder evenzeer de vasthoudendheid van een Romeo Hoost die toch daar even in Den Haag onverbloemd stelt: ‘Geen moordenaar als president van Suriname’. Het houdt het gemeenschappelijke geweten en de dialoog scherp.

Ik heb eveneens met interesse het clubje rondom Bouterse gadegeslagen tijdens het inaugurele feest. Vooral die eeuwig heulende hielenlikkers, de voormalige bloedhonden die het verleden ook in mijn oren hebben staan grommen. Latente beulen die je influisterden: “Denk niet dat we met je gaan blijven lachen.” Ineens staan ze daar ogenschijnlijk smetteloos in strak pak op het presidentiële podium terwijl het defilé van gewapende machten voorbijtrekt. Inclusief Bouterse, diens zoon Dino en Brunswijk stond er minimaal dertig jaren aan gevonniste gevangenisstraf. Toen ik iemand erop wees, zei die stellig: “Het kartel heeft overgenomen.” Wat dat betreft had die toespraak van Bouterse veel weg van een witwasspeech. Hoe inspirerend ook, je kan je ogen er niet voor sluiten.

Iwan Brave


26 REACTIES

 1. Dit is een juiste weergave over de huidige situatie wat betreft deze pas gekozen President ?? Wanted …for Drugs …Wanted for murder ! Brunswijk hetzelfde …Dino arrested for arms trade ! Wordt hij nu tot ambassadeur in Brasil benoemt ?? Het coca kartel heeft de leiding van het land .. Volk van Suriname wordt wakker ! The world is watching you !!!


  Maak melding

 2. Ten aanzien van de ontwikkeling van het land wil ik eerst verantwoorde daden zien i.p.v. mooie praatjes aanhoren. De decembermoorden en andere misdaden tegen de menselijkheid mogen nooit en te nimmer vergeten worden. Het lopende proces moet klaarheid geven en mag niet worden vervangen door een z.g. waarheidscommissie. Gelukkig kijkt big brother mee.


  Maak melding

 3. Mijn complimenten voor de heer Brave voor zijn goed opgebouwde en onderbouwde column. De heer Brave heeft eigenlijk goed verwoord wat ons allemaal als Surinamers bezighoudt. Wij zijn met z’n allen betrokken met Suriname.
  Ook ik vind dat er uiteindelijk openheid moet komen in dit alles.
  De heer Brave maakt op een juiste en beschaafde manier gebruik van zijn vrijheid van meningsuitting. Dat in tegenstelling tot vele anderen op dit forum.

  De tegenstanders van Bouterse vinden dat Bouterse niet de juiste persoon is voor Suriname en de voorstanders vinden juist van wel. Ik vrees dat deze discussie nimmer zal ophouden.

  Als ik een columnist was dan zou mijn column als volgt zijn opgesteld.

  WITWASBELEID

  Zelf onze grote inspirator de heer
  Obama, president van Amerika, heeft miljoenen tegenstanders(de republikeinen) die vinden dat hij niet de juiste president is voor Amerika. Dat er zowel tegen- als voorstanders zijn van een gekozen president is dus niet des Surinaams maar iets universeels. Een ieder heeft zijn of haar eigen reden om voor of tegen iemand te zijn.
  Vijanden van vroeger die nu vrienden van nu zijn noemt Brave heulende hielenlikkers.
  Maar ook dat is iets universeels.
  Heulende hielenlikkers vind je ook in Nederland. Teneinde om aan de macht te komen zijn politieke partijen bereid samen te werken met een gezworen vijand als de partij van Wilders. Een partij die de rechtstaat en andersgelovigen niet respecteert.
  Politici die nu om reden om te mogen regeren, samen gaan werken met een partij die ze daarvoor met hand en tand bestreden hebben,zijn dus de Nederlandse hielenlikkers.
  In de column van Brave wordt ook geïnsinueerd dat er een drugskartel in Suriname bestaat. Dat zal best wel.

  Waar velen in Nederland hun ogen voor sluiten is dat er ook in Nederland een drugskartel bestaat. De belastingdienst is het grote witwas apparaat.
  In andere landen, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen hard- en softdrugs, noch in handel in verdovende middelen of eigen gebruik. In de meeste landen staan er hoge straffen op het bezit van drugs. In enkele landen (zoals Singapore) kan er zelfs de doodstraf voor worden gegeven.
  Alleen in Nederland is er voor het handelen in softdrug een gedoogbeleid.
  Dat wil zeggen als je een coffeeshop opent en softdrug gaat verhandelen dan mag dat, als je maar keurig je belasting aan de belastingdienst afdraagt. Ik noem dat het witwassen van drugsgeld. Zelf Amerika heeft Nederland informeel op dit beleid aangesproken.

  XTC is een synthetiese harddrug waarin wereldwijd mijarden in omgaat. Nederland is de grootste producent van deze harddrug. Vanuit Nederland wordt XTC over de hele wereld verspreid. Degenen die aan de top staan van het produceren van XTC wonen in Nederland en die zijn multi-miljonair. De Nederlanse overheid heeft deze drugscriminelen in de gaten maar omdat deze criminelen de mazen van de Nederlandse wet kennen zitten ze allemaal in de Vastgoed. Dat wil zegeen dat ze allerlei
  B.V.’s oprichten met zogenaamde stromannen
  aan top. Zogenaamd zijn deze stromannen de directeur groot aandeel houders van de B.V.
  De drugscrimineel stopt zijn geld in zo’n BV.
  De BV betaalt keurig de belasting aan de belastingdienst en zodoende is drugsgeld witgewassen. De overheid krijgt dus zo miljoene euro’s afkomstig uit het verhandelen van drugs. Ik noem dat het witwassen van drugsgeld.
  De overheid weet wie deze drugscriminelen zijn maar omdat de Nederlandse wet vol mazen
  zit kan justitie ze niet aanpakken.
  Dit noemt men met een mooi woord de witteboordencriminaleit. Deze mannen lopen vrij rond in hun Armanipakken terwijl zij
  de toppers zijn binnen de criminaliteit.
  Zelf binnen de overheid wordt er door zulke,
  in hun Armanipakken rondlopende, criminelen
  gelobbyd en onderhandeld.
  Om zogenaamd aan te tonen dat deze criminelen wel degelijk worden aangepakt wordt er door justitie een hele ‘show’ opgezet om af en toe 1 of 2 van deze criminelen op te pakken (zaak holleeder). Maar holleeder is het topje van een hele hoge berg.

  Dus in Nederland bestaat er ook wel degelijk een drugskartel waar de overheid bewust zelf aan meewerkt en aan verdient.

  Het bovenstaande is geen poging ter verdeding van Bouterse maar om aan te tonen dat het handelen in drugs niet alleen een Surinaams aangelegenheid is maar zeker ook een aangelegenheid waarbij Nederland een hele grote rol speelt.

  Ik woon en werk in Nederland dus ik maak mij nog meer zorgen om het bewuste witwasbeleid van Nederland dan de zogenaamde witwasspeech van Bouterse.
  Hoe zogenaamd beschaafd en rechtvaardig, je kan je ogen er niet voor sluiten.


  Maak melding

 4. Commentaar gesloten!

  Waarom mag ik geen commentaar leveren op het bericht “ontwikkeling Suriname op kruispunt?”
  Ben ik niet goed genoeg? Is mijn commentaar overbodig? Of begint hier de beperking van vrijheid van meningsuiting?

  Iwan, let op je zaak. Want als dit met mij kan gebeuren, dan kan jij als bigi-visi nog
  een hoop te verduren krijgen.

  Het begin van je column leek op slijmerij met de nieuwe machthebbers. Maar gelukkig heb ik het uitgelezen om tot de ontdekking te komen dat je erge risico’s neemt. Zo!
  Alleen de titel van je column al geeft in een wankel land reden tot uitsluiting.

  Met deze column kan je lachend naar Limbo kijken en zeggen: “wat jij kan, kan ik ook!”
  Maar dan als free-lancer.


  Maak melding

 5. Beste Iwan,

  Je laat wederom blijken dat jij het jounalistieke-gweten bent van Suriname. Wat jij durft te schrijven (en terecht) zal je niet altijd in dank afgenomen worden. Maar het moet maar gezegd worden.

  Ik ben het met je eens dat er klaarheid moet komen in de zaak rond de decembermoorden.

  De moeder van één van de slachtoffers woont nog geen honderdmeter van de plek waar ik geboren ben. Ze is op hoge leeftijd en ik gun het haar om te weten hoe en onder welke omstandigheden, haar zoon om het leven is gekomen.


  Maak melding

 6. Ik weiger te geloven dat wij rechtgeaarde surinamers,zo onze ziel kunnen blijven vezieken door maar te duimen dat het verkeerd gaat. Steeds meer begin ik er in te eloven dat velen een masogistische geest koesteren. Laat los ,want met de zelfde maat waarmee wij meten zullen wij gemeten worden. Kom tot besef, was u daar toen de Heer gekruisigd werd ? Dat deed Hij voor ons allen.
  AnCra !


  Maak melding

 7. Beste Iwan,

  Een perfecte column, eerlijk en tot the point.
  De kakkerlakken komen nu weer onder hun steen vandaan en voelen zich gesteund door de Bouterse/Brunswijkkliek. Deze groep meelopers, hielenlikkers en bloedhonden hebben in hun leven niets gepresteerd en zien nu hun kans schoon. Surinaamse journalisten kennen de reputatie van deze bloedhonden en zullen voorzichtig zijn met hun kritiek op Bouterse. Ze willen immers geen pak slaag van deze hielenlikkers. Een vrije pers is nu al onmogelijk en dat komt door zelfcensuur en angst.En de bloedhonden, de paria’s van Suriname houden deze angst in leven. En de hardwerkende Surinamers zijn ook het slachtoffer. Inspirerende woorden vullen de schatkist niet. Bouterse zegt nu alles wat “zijn ‘volk wil horen. Hij heeft zich in e afgelopen 30 jaar geen minuut druk gemaakt om net welzijn van Suriname.


  Maak melding

 8. Beste Ann Cramer- Kotzebue

  ——————————————-
  “Ik weiger te geloven dat wij rechtgeaarde surinamers,zo onze ziel kunnen blijven vezieken door maar te duimen dat het verkeerd gaat. Steeds meer begin ik er in te geloven dat velen een masogistische geest koesteren.”
  ——————————————–

  Een forumlid schreef dat hij het vermoeden had dat witte Nederlanders hier aan het posten waren, het kunnen nooit mensen van Surinaamse origine zijn.

  Ik moet bekennen, dat ook ik niet weet wat met ons volk in Nederland is gebeurd, de haat en inderdaad het duimen en wensen dat het slecht gaat in Suriname.

  Eentje heeft zelf geopperd dat Nederland, Brazilie of Amerika daar middels een staatsgreep moet ingrijpen toen bleek dat MC had gewonnen, ongelovelijk.

  Ik hoop niet dat veel mensen in Suriname de reacties hier lezen, de haat die dit teweeg kan brengen naar SurNeds toe, kan onvoorstelbaar zijn.

  Er is maar een lachende derde, dat is de witte Nederlander. You can take that to the BANK.


  Maak melding

 9. Iwan Okoné

  Vrijheid is kunnen denken, zeggen, voelen, wat je zelf wilt: anytime, anywhere, anyplace, anydevice.
  Ik hoop van harte dat dit zo blijft.
  Het is beloofd. HOU ZE AAN DIE BELOFTE!

  Het onplezierige gevoel, daarover ben ik ook bericht!
  Als, als, tsja, maar het is niet anders, we zullen zien.
  Goede column, durf!

  Maar, je moet je ook aanpassen hoor…
  Okoné, het “nieuwe” fawakka in suri.

  A no mi tekie, na you djie mi!!
  Heerlijk hoor die Surinaamse taal……


  Maak melding

 10. Iwan,

  volgens mij ben jij de eerste die met modder begint te gooien (als ik dit artikel en het andere in de Ware Tijd waarin je Cliff Limburg op de korrel neemt).

  Vanwaar deze “drang”?

  Ben je nog objectief of heb je nu al je schroom van je afgegooid en doe je geen poging meer de lezers iets objectiefs voor te schotelen?


  Maak melding

 11. Beste mensen,

  Wat mij is opgevallen dat van alle volkeren, alleen wij als surinamers ons land en haar leiders kleineren. Ik ben niet voor of tegen Bouterse maar alles wat hij gedaan heeft gebeurd overal in de wereld. Geen enkele overheid waar ook ter wereld is betrouwbaar. Ik ben al 32 in overheidsdienst en ik kan u allen vertellen dat het doofpotten in alle gelederen binnen de Nederlandse samenleving plaatsvindt. Uiteindelijk is DDB door het volk gekozen laat ons ondanks alles toch het allerbeste met Suriname voor hebben. Toen Vene aan de macht was, werd er continu op hem gescholden en van alles gezegd en over hem geschreven. Wij wonen hier en alleen zij die in Su wonen weten waar de schoen wringt.


  Maak melding

 12. ik ben het helemaal mee eens met gudo. ik woon en werk ook in Nederland en ik zie ook wat er hier gebeurd, maar kennelijk mag en kan het allemaal en je hoort geen kritiek van de Surinaamse Nederlanders. Hebben alleen maar kritiek op de huidige regering en zitten te wachten tot het misgaat. Zeggen wel dat ze het menen met de Surinaamse bevolking. Ik ben geen fan van Bouterse, maar ik vind ook dat Suriname toe is aan verandering.

  Yvonne


  Maak melding

 13. even een reactie

  Na Mi
  je zal de surneds de kost geven die allemaal zitten te duimen dat het mis gaat. de reactie van Ann Cramer Kotzebue kan zo een reactie van een Surinamer zijn hoor. ik ken Sur/Neds die in Suriname wonen en toch zichzelf als Nederlander zien en als ze het over Surinamers hebben zeggen ze “de Surinamers”.


  Maak melding

 14. Oh, Mozes!

  En Mozes nam zijn volk de dorre woestijn in, overwon alle kwaad en verzachte elk leed. Mozes brak de zee in twee en liet zijn volk de andere oever heelhuids halen.

  En Mozes beklom de Heilige Berg en kwam verouderd terug met in zijn handen de echte TIEN GEBODEN!
  1. Gij zult niet stelen
  2. Gij zult niet begeren wat van een ander is
  3. Gij zult niet doden.
  4. Gij zult vrijheid van meningsuiting eisen.
  5. Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.
  6. Gij zult uw naasten lief hebben gelijk uzelf.
  7. Gij zult uw land dienen.
  8. Gij zult uw beloften nakomen.
  9. Gij zult de mening van andere respecteren.
  10.Gij zult uw volk trouw blijven, Mozes.

  En zo geschiede, tot aan Mozes zijn dood.


  Maak melding

 15. Beste Iwan,

  Zoals altijd, sla je de spijker op z’n kop.
  Ik ben een “SuriNed” sinds geboorte. Ondanks dat ik zowat mijn hele leven in Nederland woon, is er altijd een drang naar Suriname. En inderdaad, op vakantie gaan is anders als er wonen. Dat neemt niet weg dat ik altijd, alles wat er met Suriname gebeurt, blijf volgen. Ook nu.
  Ik ben geen voorstander van Bouterse, was ook geen voorstander van Venetiaan, maar heb wel respect voor de keuze die het volk heeft gemaakt. Net zoals in Suriname moeten wij hier in Nederland ook leren leven met de keuze die het Nederlandse volk heeft gemaakt. Denk Wilders.
  Met heel mijn hart hoop ik dat Suriname vooruit gaat, en dat de president de juiste keuze is geweest.
  Ik hoop ook dat de strijd, die is ontstaan tussen de “Surineds” en de Surinamers onderling, ophoudt en wij in harmonie met elkaar kunnen leven. Want eigenlijk bestaan er geen “Surineds”, maar zijn wij Surinamers, waar ook ter wereld wij ook mogen wonen, en wat voor nationaliteit we dan ook mogen hebben.


  Maak melding

 16. @nami:ik ben zoeen surienl en mij suriname niet het beste gunnen is het laatste waaraan ik zal denken.Het is en blijft mijn land die niets meer dan het beste verdient.
  Bouterse is president en mits er wat politiek veranderd in Su blijft hij die.
  Laat hij t maar proberen maar hij en zn kliek moeten niet met die oude streken komen en het weer slechter laten gaan.Hij schreeuwde veel vanaf de berm bij Ocer en daarop zal hij ook afgerekend worden door dezelfde kiezers.Dat moet hij niet vergeten.


  Maak melding

 17. Schouder-ophalend ga ik er aan voorbij. De staat mag doden als het moet, zodat de veiligheid van de staat niet in gevaar kan worden gebracht. Dus niets aan de hand. Wij gaan vrolijk verder. Wie er niet eens is moet dan maar aktie ondernemen.


  Maak melding

 18. UAE,

  And that’s the spirit.
  Het is de plicht van iedereen die betrokken is om zijn regering kritisch te volgen. Het kritisch volgen moet dus altijd gebeuren.

  Ook ik wil niet dat het slechter gaat in Suriname, ik kan je verzekeren dat geen enkele Surinamer dat wil.

  Je kan teleurgesteld zijn, kwaad zijn, maar uiteindelijk gaat het om Suriname, wat ontwikkeld moet worden.

  De verwensingen richting Suriname die hier dagelijks geplaats worden, eigenlijk kan je je afvragen welke belangen deze posters precies dienen? zeker niet het Surinaams belang.

  Ik vind het dus juist goed dat Bouterse aan de macht is, hij weet dat iedereen hem kritisch gaat volgen, hij zal zijn best doen, want mocht het slechter gaan zullen ze met het afrekenen.

  Met Bouterse hebben dus een kans om Suriname duurzaam te ontwikkelen, alleen zal iedereden zijn bijdrage moeten leveren.


  Maak melding

 19. Feiten!

  1. Het volk heeft niet democratisch gekozen.
  2. De belofte was, ik wordt geen pres.
  3. Jenny heeft middels een grote trucage
  ervoor gezorgd dat “het” vekiesbaar werd
  gesteld.
  4. 30% van het volk heeft niet gestemd.
  7. 60% van de 70% die wel naar de stembus
  is geweest, heeft niet “voor” gestemd.

  Analyze: het volk heeft niet “voor” gestemd maar is VERKOCHT!!!
  Dit volk slaapt niet, maar wacht af!


  Maak melding

 20. Wat gek en tegelijk tegenstrijdig vindt aan mijn landgenoten is dat ze kritiek willen leveren op alles en iedereen maar waneer zei zelf aan kritiek onderhevig worden dan komen ze met alle soorte onzin en idioten reaktie of ze worden boos omdat jullie bouterse tot president hebben gekozen moet iederen zijn mond houden mag je geen kritiek leveren was het niet deze zelfde bouterse die op de berm alles en iedereen op zijn donder gaf sherif vene toen hoorde ik mensen als na mi niet en die hypocriete moraalridders hier op dit net, vene werd hier op het net voor aap en redi lip bokito uitgemaakt toen hoorde ik niemand klagen en nu het bouterse is moet iedereen zwijgen ik ben benieuwd waneer radio station het zelfde gaan doen als wat limbo deed of ook hun bewaking nodig hebben en de mensen die in het openbaar kritiek op bouterse gaan leveren zoals hij dat zelf deed, Boontje komt op zjn loontje na mi.
  Dit laat zien hoe onverdraagzaam de aanhagers van bouterse zijn.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.