Nieuw regeerteam Suriname ingezworen en van start

39

PARAMARIBO, 13 aug – President Desiré Bouterse heeft zijn nieuw team beëdigd. De ministers van Justitie & Politie en van Sport & Jeugdzaken worden later aangesteld. Volgens Bouterse is er werk aan de winkel. “We weten dat het niet makkelijk zal zijn. maar als we doelgericht werken, geloof ik dat we er komen.”

Het regeerteam bestaat uit: Alice Amafo (Sociale Zaken & Volkshuisvesting), Falisi Pinas (Transport Communicatie & Toerisme), Celsius Waterberg (Volksgezondheid), Linus Diko (Regionale Ontwikkeling), Raymond Sapoen (Onderwijs & Volkontwikkeling), Soewarto Moestadja (Landbouw Veeteelt & Visserij), Hendrik Setrowidjojo (Binnenlandse Zaken) en Jim Hok (Natuurlijke Hulpbronnen).
Nieuw regeerteam Suriname ingezworen en van start
De overige leden zijn: Michael Miskin (Handel & Industrie), Ginmardo Kromosoeto (Arbeid Technologische Ontwikkeling & Milieu, Winston Lackin (Buitenlandse Zaken), Ramon Abrahams (Openbare Werken) Lamuré Latour (Defensie), Martinus Sastroredjo (Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer) en Wonnie Boedhoe (Financiën).


39 REACTIES

 1. Hete klinkt allemaal hoovol en bemoedigend.
  Ik vind hte alleen heel jammer dat noch de nationale assemblee noch de regering een afspiegeling van het volk is. IK MIS DE VROUWEN. Zijn wij alleen goed om te gillen, propaganda te voeren en in beeld te zijn als de mannen worden gefilmd? Vrouwen hebben potentie. Waar zijn ze?

  Ik hoop dat vrouwen die wegen bewandelen om aandacht voor hun zaken te vragen en te krijgen.

  lili


  Maak melding

 2. Sollicitatie!

  Ik solliciteer voor de de funktie van Minister van Sport en Jeugdzaken. Ben volledig gekwalificeerd, hoog opgeleid en weet alles over sport. Voor jeugdzaken zal ik een extra onderdirekteur nodig hebben maar dat moet geen punt zijn.
  Laat me los en we spelen al gauw de WK eindrondes voetbal in Brasil.

  OK, nu wordt het serieus. Nu moet de nieuwe regering aan de slag. Nu wil ik zien wat er gepresteerd zal worden. Daden wil ik zien en geen woorden die ik wil horen. Strakke lijnen zoals beloofd, corruptie op de schop en nieuwe sociaal maatschappelijke afspraken.
  Infrastructuur aanpakken, toerisme bevorderen en economie stimuleren alsook de lopende contracten met bedrijven bestuderen.
  Snelle vergunninguitgifte voor starters en ambtenarij verkleinen. Werkgelegenheid scheppen. Genoeg voor nu! Later wil ik meer zien.

  Ik heb de strijd verloren en nu wil ik weten en zien waarom en van wie!


  Maak melding

 3. Wat lees ik daar alice amafo hahahahahaahaa is het de zelfde vrouw die haar verjaardag feest met onze belasting centen heeft gevierd ai mi gado sranang waarheen ??


  Maak melding

 4. DRS. Amafo gefeliciteerd met uw benoeming tot minister van Sociale-zaken en volkshuisvesting. Ik weet dat u de beste bent omdat u een wijze les uit het verleden heb geleerd. Bovendien bent speciaal politiekologie gaan studeren om nog meer gewicht in de schaal te leggen. Ik bent heel trots op u dat u het zo-ver hebt geschopt in het leven. Alle succes verder gewenst.


  Maak melding

 5. Kerels succes, maak er wat van.

  I like the below, tot nutoe alleen maar goede berichten, houden zo.

  “De raad van ministers zal dinsdag voor de eerste keer bijeen komen. “Ministers moeten weten waarover ze praten. Dinsdag gaan wij een constituerend beraad houden”, deelde president Desi Bouterse mee nadat hij de ministers vrijdag op het presidentieel paleis had beëdigd. Starnieuws verneemt dat de vergaderingen van de ministerraad op dinsdagen zullen worden gehouden.

  Over de wijze van communicatie met de pers zal worden nagedacht. Vicepresident Robert Ameerali is geen voorstander van dat journalisten ministers opvangen op de stoep, zoals dat toeging tijdens de vorige regeerperiode. Er zullen communicatiemomenten worden ingebouwd voor de pers.

  Bouterse vindt het belangrijk dat ministers weten wat hun taken zijn. Via Ameerali krijgen ze een taakomschrijving van de ministeries. Dit is op schrift gesteld door de oud-voorzitter van de Rekenkamer, Urich Aron. De taakomschrijving van de verschillende departementen moet voor iedereen duidelijk zijn, stelde Bouterse.

  Alle politieke organisaties die deel uitmaken van de coalitie hebben zich gebogen over het uit te voeren programma in de komende vijf jaren. Uit het regeerprogramma komt er een regeerakkoord, kondigde de nieuwe president aan. Hij benadrukte dat als een team gewerkt moet worden en iedereen moet weten wat er is afgesproken. Het regeerteam moet als een eenheid optreden.

  Bouterse vroeg om een kritische instelling van de ministers. “Heel is erg belangrijk dat we open, duidelijk en kritisch naar elkaar moeten zijn. Het is erg belangrijk om kritiek te kunnen verwerken. De mensen die mij kennen die weten dat ik een hekel heb aan ja-knikkers. Laten we zo kritisch mogelijk naar elkaar toe zijn. “


  Maak melding

 6. Wanner een ieder zijn wil zou richten op het goede zou er niets slechts meer gebeuren..

  Relativiteitstheorie E= Mc in het quadraad.

  Dus heren polititie.. Ga je goed er maak er is wat van.


  Maak melding

 7. Alle goeds toegewenst aan het nieuwe regeerteam,maar bepaalde zaken zijn wel veelzeggend in Suriname:

  – Het feit dat een pepaald gedachtengoed heel diep ETNISCH zit verankerd in de SME politiek.

  Het AC komt aan het bewind en die zijn in staat enkel marron ministers te presenteren.

  Hoe etnisch kan een partij niet zijn in DOEN en Laten.

  Kennelijk zitten er helemaal geen andere etnische vertegenwoordigers binnen de BEP,ABOP en SEEKA.

  Niet te hopen dat men dus ook enkel ervoor gaat de belangen van de marrons te behartigen.

  – Hoewel de VA beweert multi te zijn, valt op (toeval?) dat het ook hier enkel ministers van Javaanse komaf zijn geselecteerd.

  Mij maakt het verder NIKS uit zolang de gekozen bewindslieden capabel zijn en werken voor het gehele Surinaamse VOLK en niet enkel voor een ETNISCHE GROEP.

  In het verleden hebben wij immers hele ministeries zien veranderen van etniciteit, met het gevolg dat jij als klant soms degene die daar werkzaam was wijzer mocht maken.

  ** WORDT VERVOLGD **

  P.s De SME politiek heeft nog een lange weg te gaan naar EENHEID in DOEN en DENKEN.


  Maak melding

 8. Surinamers gefeliciteerd. Jullie hebben veel vol overtuiging en in geloof gebeden,dat GOD de juiste persoon zou doen slagen voor het ambt van President voor Suriname,dus moet men ook de uitslag respecteren en vooral ook geloven en verwachten dat GOD het zo heeft gewild, en geen fouten maakt.
  Hij is nog steeds de GOD van Israel,in Wie de president ook geloofd.
  Bidt voor de overheid zegt de Bijbel,opdat het u wel zal gaan.
  Maak u dus geen zorgen als de dingen niet zullen gebeuren zoals beloofd,dan is het ook GOD, die zal ingrijpen….denk aan de eerste koning van Israel….koning Saul,dus.
  God laat niet met Zich spotten.
  Th.


  Maak melding

 9. Taki man a no du man…..

  Ik meen de heer Bouterse te hebben horen zeggen dat er met zijn regering een nieuwe frisse wind door Suriname zal waaien. Er zal geen corruptie( onthou dit woord) meer geduld worden onder zijn bewind als democratisch gekozen president.

  Misschien ligt het aan mijn langetermijn geheugen maar het betreft toch dezelfde mevrouw Amafo die vanwege corruptie moest aftreden. Zij had haar bigi-yari met staatsgelden gefinancierd om volledig te zijn.

  Ja inderdaad een totaal nieuwe, frisse corruptievrije democratisch gekozen wind.

  Na wan frigitiwatra un wasi noso na frigiti-eksi mi kondreman nyan?

  Vrije Surinaamse


  Maak melding

 10. beste mensen,
  wij feliciteren het nieuwe regering van suriname met de President als de heer D.Bouterse.

  het is lang wachten geweest,tot het 12 augustus was,leek dat het tijd stil stond.
  heel suriname stond over de kop van blijschap.

  ik heb u ook geinformeerd dat heer D.bouterse het presidentschap op een eerlijke mANIER VERDIEND HEEFT EN TERECHT OOK.
  ALLEEN VIND IK HET ERG DAT HIJ NOG STEEDS ALS EEN bOEMAN GEZIEN WORD DOOR ENKELE SURINAMERS DIE IN BUITENLAND WONEN.
  ik wil wel opmerken dat degene die comentaar hebben over heer Bouterse moeten zij het op het adres van nieuwfront zijn.
  Bouterse is onschuldig,tot heden heeft men hem niet schuldig bevonden.
  in nederland is hij wel bij verstek berecht,maar dat is niet terecht.

  Het probleem dat Nederlandse regering niet wil samen werken met de huidige regering is omdat Nederland zelf schuldig is aan de on enigheden die in de jaren plaats hebben gevonden,Wat er ook toen gebeurd is,was in opdracht van Nederland en niet te vergeten er waren genoeg hollanders bij betrokken.

  Nu is Nederland bang voor dat haar vuile was buiten gehangen wordt en het betrokken heid van Nederland zou openbaar gemaakt worden.

  Ik zal het bij de namen noemen Heer lubbers als President,Hirschballin en van den Broek
  deze heren zijn nauw bijbetrokken geweest
  Heer Bouterse heeft gehandeld in op dracht van de Nederlandse regering.

  Ik vind het erg jammer dat er ook Surinaamse nederlanders die ook zo verkeerd denken over Heer Bouterse.
  Juist zij moesten het van Nederlandse regering afdwingen wat de waar heid is.

  Beste mensen 1 ding moet duidelijk zijn,Nederland houdt van domme surinamers,niet van eerlijke surinamers die de waarheid zeggen.
  dit vind ik erg jammer.

  Ik betrewur ook erg jammer dat via enkele Radio stations negatieve opstelling naar buiten zijn gebracht om heer D.Bouterse in kwadedaglicht te brengen.
  heer Limburg van sky heeft enkele aangesproken o.a Joyce abdoellakhan van SGM
  er zijn nog enkele Amor Nederland heer kriesh Bandhoe.
  eerlijk gezegd deze figuren horen nooit als media mederwerker toegelaten worden,
  ik hoop alleen dat deze mensen ooit beseffen wat voor schade zij aan de samenleving brengen
  bron ;hetuurvandewaarheid
  Shivan.B


  Maak melding

 11. Geachte heer Hoost (reactie #4),

  De President van de Republiek Suriname heeft zijn ministers intussen beëdigd. Waarbij vervolgens na uren napraten over dit historisch moment onder het genot van een hapje en een drankje, het publiek ten slotte het vertrek verlaten heeft.

  Alle ministers zijn intussen naar hun departementen vertrokken ter kennismaking met hun personeel.

  De Democratie heeft zoals het overal ter wereld het geval blijkt te zijn, slechts winnaars en verliezers achtergelaten. Waarbij als gebruikelijk sommigen de realiteit nog moeilijk onder ogen durven zien.

  Echter een nieuw tijdperk breek aan. Zowel voor enkelen als voor velen. De wens van de meerderheid volgens de wil van het volk.

  http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/video/212

  Het ‘Salomons Oordeel’ heeft volgens internationale waarnemers o.a. GEEN enkel twijfel doen bestaan omtrent het besluit. Waarbij elk negatief signaal slechts als uit den boze beoordeeld kan worden.

  Op het dossier welke intussen aan het staatsarchief is toevertrouwd en voorzien is van een donker rode strik, staat met donker blauw inkt in hoofdletters uitdrukkelijk vermeld :

  ‘Case Close’.

  http://www.youtube.com/watch?v=j_UDG9ky_NU

  Dit omdat het volk uitdrukkelijk gesproken heeft en daardoor ook haar ‘oordeel’ geveld heeft. Zoals ook het Westen dat uitdrukkelijk van haar verlangde te doen en zonder enig tegenspraak. En zo geschiedde het.

  Het Salomons Oordeel. En hij zegende dit kind ten overstaande van de menigte.

  http://www.youtube.com/watch?v=SpDjR2Jtao0&feature=related


  Maak melding

 12. Proficiat nieuw Surinaams Kabinet.
  Ik hoop dat er inhoudelijk wordt gedebateerd over Surinaamese zaken.
  Tevens hoop ik dat de debatten niet eindigen in persoonlijke affaires.
  Dus hou het inhoudelijk, kort, en beslis snel
  wat ten goede zal komen aan ons Suriname.
  Gebruik de kennis van een Democtratische rechtstaat zoals door Montesquieu is omschreven.
  Houd de drie machten gescheiden Wettelijke macht Rechterlijke macht en de Uitvoerende macht.
  Houd controle op elkaar dan kan het niet mis gaan.
  Het gaat u goed leden van het parlement
  G.R. Jagroep


  Maak melding

 13. PARAMARIBO, 13 aug – President Desiré Bouterse heeft zijn nieuw team beëdigd. De ministers van Justitie & Politie en van Sport & Jeugdzaken worden later aangesteld. Volgens Bouterse is er werk aan de winkel. “We weten dat het niet makkelijk zal zijn. maar als we doelgericht werken, geloof ik dat we er komen.”

  Wens de nieuwe regering (MC) van Desi Bouterse heel veel succes toe de komende regeer periode van 5 jaar, en dat ze instaat zullen zijn de gemaakte beloftens waar te kunnen maken door voor een rechtvaardigere socialer maatschappij te zorgen waarbij de minstbedeelden ook de kans krijgen om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van ons geliefd Suriname. En dat ze instaat zullen zijn de wegen, bruggen en trein verbindingen met onze buurlanden (Brits Guyana, Frans Guyana en Brazilie) kunnen bewerkstelligen.

  Het zal in ieder geval geen makkelijke opgave worden voor de komende regering daar enkele landen uit de internationale gemeenschap (w.o. Nederland, China en India) al aangegeven hebben dat zij hun investeringen in Suriname de komende 5 jaren op een laag pitje zullen zetten, in de hoop dat het kabinet vervroegd ten val komt zodat zij Suriname weer kunnen regeren alsof ons geliefd land nog een overzeese kolonie van Nederland is waarbij er gedanst moet worden naar hun pijpen opstraffe van internationale economische issolatie als daar geen gehoor aan wordt gegeven.

  Gezien hun grote economische machtsverhouding in de wereld en internationale politiek zullen andere kleinere en grotere landen gauw geneigd zijn om aan hun oproep tot economische issolatie van ons Geliefd Suriname te voldoen.

  Hoop dat de nieuwe president van Suriname Desi Bouterse dit soort gedrag van dergelijke landen aan de kaart zal brengen tijdens de eerste de beste vergadering van de Verenigde Naties.
  Dat een land dat democratisch gekozen is voldoet aan alle eisen van de VN desondanks internationaal geissoleerd dreigt te worden omdat ze niet willen voldoen aan de eisen van hun voormalige kolonisator Nederland.


  Maak melding

 14. 1.Op basis waarvan is er dan afgesproken om te gaan samenwerken als er nieteens een regeerakkoord op tafel is?
  2.Waar zijn de eeuh oh ja,de hindoestanen :D?Met 37% vd totale bevolking geen minister?
  3.Bouterse moet nu niet gaan rondbazuinen over open staan en kritisch naar elkaar toe.Net als de NDP belooft dit weer een one man show te worden waarbij iedereen moet buigen voor Baas.Jaknikkers?Die zijn bij de NDP gemaakt.
  4.Waarom hebben ze Hendrik Setrowidjojo daar bij volkshuisvesting weggehaald?Daar heeft ie t prima gedaan!
  5.Dat mevrouw Amafo tig jaar gestudeerd heeft zegt niets over haar bestuurlijke kwaliteiten.Bouva heeft meer ervaring dan Amafo als het op politiek aankomt.


  Maak melding

 15. In de NCR staat onderstaande, vooral laatste alinea lezen wat Brazilie vind.

  We will go for it, MC moet zijn lange termijn planning 2030 presenteren aan het volk.

  We moeten ervoor zorgdragen dat geen van de etnische oude front partijen het ooit meer voor het zeggen hebben, we gaan met ze samenwerken als oppositiepartijen.

  “‘Suriname-beleid van Nederland ongeloofwaardig’

  Gepubliceerd: 14 augustus 2010 12:42 | Gewijzigd: 14 augustus 2010 12:46
  Door onze redacteur Marcel Haenen
  Paramaribo, 14 aug.

  De Nederlandse regering is bezig haar internationale geloofwaardigheid te verspelen door haar strikte houding ten aanzien van de Surinaamse president Bouterse. Dat zegt Albert Ramdin, de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in een interview met NRC Handelsblad.

  „Vroeger hielden de Verenigde Staten en Europese landen nadrukkelijk rekening met de Nederlandse standpunten over Suriname. Maar het huidige standpunt van minister Verhagen dat Bouterse in Nederland alleen maar welkom is om zijn drugsstraf uit te zitten, is zo gekleurd dat Nederland aan gezag verliest. Je ziet het ook: alle landen zijn bereid met Suriname samen te werken, behalve Nederland.”

  Volgens de tweede man van de OAS, zelf van Surinaamse komaf, zou Nederland er veel beter aan doen „kanalen naar de Surinaamse regering open te houden. Het isoleren van Suriname kan ertoe leiden dat leiders ondemocratisch gedrag gaan vertonen. Nederland moet de deur niet dichtgooien, maar de realiteit erkennen.” En die werkelijkheid is volgens Ramdin dat een soeverein volk Bouterse democratisch heeft gekozen. „Als je dat niet voluit accepteert, beledig je het Surinaamse volk.”

  De topdiplomaat van de OAS zegt bereid te zijn te bemiddelen tussen Suriname en Nederland om de verhoudingen vlot te trekken. „Indien beide landen dit willen, ben ik bereid te helpen om de dialoog te herstellen. Er moeten openingen worden gecreëerd. Dat zal overigens niet eenvoudig zijn, want de ruzie is eigenlijk al te ver geëscaleerd”, zegt Ramdin.

  Buurland Brazilië is blij met de machtsovername door Desi Bouterse. „Je kunt Bouterse wel of niet leuk vinden, maar hij heeft zich nu omringd met mensen met visie. Ik ben onder de indruk van de nieuwe Surinaamse politici’’, zegt desgevraagd de Braziliaanse ambassadeur in Suriname José Luiz Machado e Costa. “


  Maak melding

 16. De regering Bouterse zij veel succes toegewenst! Wel vind ik het vreemd dat Bouta een kruistocht tegen corruptie wenst te beginnen met o.a. een minister die amper 3 jr geleden als minister heeft moeten aftreden vanwege corruptie. Dat Amafo deze functie heeft geaccepteerd getuigd bij haar van weinig normbesef en oog voor de toch al slechte reputatie van marrons. Hoe kan het dat zij glansrijk door een antecedentenonderzoek komt, maar de door Santokhi capabel en integer bevonden minister-kandidaten voor Juspol niet? Zeer verdachte gang van zaken!!!


  Maak melding

 17. Och Shivan,

  mag ik raden, ben je na 1980 geboren? Nee met alle respect, ik wil niet op de persoon spelen, maar moet constateren dat je een heleboel informatie mist.

  Gemakshalve verwijs ik naar enkele discussies op dit forum. Dan bedoel ik wel degenen die qua standpunt afwijken van de fanclub van meneer Bouterse (voor jou).

  Eerlijk gezegd, kan ik me niet voorstellen dat je dit meent. Ik denk dan ook niet dat je in NL woont. Recht je rug en praat eens met mensen die ouder zijn. Want als je de ware aard van je leider leert kennen, vrees ik echt dat het te laat zal zijn. En hoewel ik je niet ken, zou ik dat reuze jammer vinden.

  Blijf aub niet naief, dat past niet meer in deze tijd.


  Maak melding

 18. @lili
  Ik ben het eens med je waarom zo weinig vrouwen in deze regering? De Surinaamse bevolking bestaat uit meer vrouwen dan mannen.Het heeft gebleken dat mannen meer corrupter zijn dan vrouwen.Je zult zeker gauw wat te horen krijgen wanneer deze heren beginnen te regeren.


  Maak melding

 19. @shivan

  DDB heeft al twee veroordelingen direct op zijn eigen naam staan:
  -1- Drugshandel, 11 jaar in NL.
  -2- Moiwana, de staat veroordeeld door de OAS, hiermee is impliciet ook DDB veroordeeeld.
  Voorts staat DDB momenteel terecht voor,
  -3- 8-december moorden.
  En zijn vele zaken wegens verjaring nooit voor de rechte gekomen.
  -4- moord op makker als Roy Horb, en een lange lijst anderen.
  -5- Corruptie tijdens zijn bewind.
  -6- Wanbestuur en machtsmisbruik tijdens zijn bestuur, zoals o.a. platgooien en branden van de media.
  Ook zijn vele in zijn directe omgeving veoordeel voor misdaden die in georganiseerd groepsverband worden gel=pleegd en waarvan het onwaarschijnlijk is dat hij er geen weet van heeft.
  -7- Miami, drugssmokkel.
  -8- Dino in Brazilie.

  En dit is slechts een kort samenvattend lijstje. Gaan we in detail dan kunnen we meerdere pagina’s vullen met soortgelijke FEITEN!!!


  Maak melding

 20. Paramaribo, 14 aug. De Nederlandse regering is bezig haar internationale geloofwaardigheid te verspelen door haar strikte houding ten aanzien van de Surinaamse president Bouterse. Dat zegt Albert Ramdin, de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) Albert Ramdin.

  Nieuws – Bouterse haalt uit naar Nederland
  Nieuws – Nieuw onderzoek naar decembermoorden
  Discussie – Bouterse breekt met Nederland. Hebben we nu onze zin?

  „Vroeger hielden de Verenigde Staten en Europese landen nadrukkelijk rekening met de Nederlandse standpunten over Suriname. Maar het huidige standpunt van minister Verhagen dat Bouterse in Nederland alleen maar welkom is om zijn drugsstraf uit te zitten, is zo gekleurd dat Nederland aan gezag verliest. Je ziet het ook: alle landen zijn bereid met Suriname samen te werken, behalve Nederland.”

  Volgens de tweede man van de OAS, zelf van Surinaamse komaf, zou Nederland er veel beter aan doen „kanalen naar de Surinaamse regering open te houden. Het isoleren van Suriname kan ertoe leiden dat leiders ondemocratisch gedrag gaan vertonen. Nederland moet de deur niet dichtgooien, maar de realiteit erkennen.” En die werkelijkheid is volgens Ramdin dat een soeverein volk Bouterse democratisch heeft gekozen. „Als je dat niet voluit accepteert, beledig je het Surinaamse volk.”

  De topdiplomaat van de OAS zegt bereid te zijn te bemiddelen tussen Suriname en Nederland om de verhoudingen vlot te trekken. „Indien beide landen dit willen, ben ik bereid te helpen om de dialoog te herstellen. Er moeten openingen worden gecreëerd. Dat zal overigens niet eenvoudig zijn, want de ruzie is eigenlijk al te ver geëscaleerd”, zegt Ramdin.

  Buurland Brazilië is blij met de machtsovername door Desi Bouterse. „Je kunt Bouterse wel of niet leuk vinden, maar hij heeft zich nu omringd met mensen met visie. Ik ben onder de indruk van de nieuwe Surinaamse politici’’, zegt desgevraagd de Braziliaanse ambassadeur in Suriname José Luiz Machado e Costa.

  Zijne Excellentie DD Bouterse Wordt een grootte leider in de wereld ondanks dat hij uit een klein land komt.
  Dit laat zien dat je stelling moet nemen tegen de gene die jou achter houd in de wereld , met een verderfelijk economische systeem.


  Maak melding

 21. Geachte Nanhikhan (reactie #26),

  Omdat de drugshandel een lucratieve miljarden ‘business’ is, welke wereldwijd ‘oogluikend’ toegestaan en geleid wordt door organisaties die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika i.s.m. Europese landen. Overigens trouwe politieke bondgenoten van mekaar.

  Derhalve wordt slechts ter ‘misleiding’ van de massa in vooral ontwikkelingslanden, de wereldgemeenschap in het bijzonder, er een vies vingertje naar anderen gewezen.

  Intussen blijven de ‘ware’ dealers buiten het zicht van het publiek opereren. Dit als onderdeel van wat tegenwoordig ‘Internationale Politiek’ genoemd wordt.

  http://www.youtube.com/watch?v=TZ5_MOmWc2I

  http://www.youtube.com/watch?v=315PQTwiI-0&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=G8UgiOuGbgM

  En het wezenlijke bij dit wereldwijd probleem is, dat NIEMAND ook u daar NIET tussen kunt of mag komen. Het is helaas het ‘politiek domein’ der giganten. Zoals de oorlog om de aardolie rijkdommen in Irak, Afghanistan en straks ook dat in Iran. Onder het mom van ‘nucleaire wapens’.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/7402866/___Obama_voert_schaduwoorlogen___.html?p=1,1

  En hou vooral rekening mee, dat de oorlog om ‘water’ nog in voorbereiding is.

  De Republiek Suriname behoort tot de weinige landen in de hele wereld, die de beschikking heeft over de zuivere zoetwater bronnen.

  http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/nl/Water_resources#Sources_of_fresh_water

  Dus “schoenmaker hou je bij je leest” hoor ik de Amerikanen en de Europeanen reeds roepen.

  http://www.youtube.com/watch?v=GCFmqL7m7Go&NR=1


  Maak melding

 22. Ik kan mij niet voorstellen, dat 70% van de surinaamse bevolking zo dom en zo blind is. Zo’n groot deel is toch niet armlastig, dat je je allerlei mooie verhalen op de mouw laat spellen? Geld voor ziekenzorg, aow, werkgelegenheid etc, waar moet dat vandaan komen? Bodemschatten? Zorg maar eerst dat je het uit de grond haalt en op de wereldmarkt brengt. Velen zijn u reeds voorgegaan. Volgens de nieuwe president van Suriname is dat het exploiteren van de surinaamse bodemschatten en het op de wereldmarkt brengen een fluitje van een cent! Hoe kan een volk zo snel vergeten, dat 10 jaar geleden de regering Wijdenbosch de staatskas totaal heeft geleegd? Dat er over in winkels, ziekenhuizen etc schaarste was. zelfs in apotheken! Din sma bin pina jere! Dat is iedereen vergeten. Nu zal iedereen delen inde rijkdom!
  Ik zou zo zeggen: “Dromen jullie nog maar lekker verder”!
  Kwakoe


  Maak melding

 23. @waaheden (19). De kunst is niet de VERKEERDE DINGEN te leren, maar te laten zien dat men het ANDERS en BETER kan doen.

  *** SURINAME VOORWAARTS ***


  Maak melding

 24. Wie zal dat betalen?

  17 ministers en een aantal extra direkteuren.
  Met welk geld gaat deze regering betaald worden? Met ontwikkelingsgeld, met drugsgeld, met geld van de kinderbijslag en de AOW, met geld van Goud, Bauxiet, Hout of Olie? Wat gaat wie betalen?

  De eerste salarisuitbetaling is al over 14 dagen. kan gemakkelijk uit de nalatenschap van de Front regering. Maar dan volgt de tweede over pakweg 44 dagen. Ja, zo snel kan het gaan.

  Als we uitgaan van de postings van Ray, Theo en NaMi dan stromen de valuta’s binnen een paar weken binnen. Heel de wereld zit op de unieke Surinaamse producten te wachten.

  Ik hoop het voor ze. Ik hoop dat de wens ook de realiteit voor ze wordt. Ik hoop dat het team op de foto kan zorgen voor stabiliteit, rust, inkomsten en anti-corruptie.
  Vooral voor Ray, mijn favoriete poster, hoop ik dat zijn onovertreffelijke geloof in Desi en zijn doorzettingsvermogen worden beloond.

  Dan ben ik bereid om mijn ongelijk elke dag op dit forum toe te geven. Deal?


  Maak melding

 25. DAS

  Vooral voor Ray, mijn favoriete poster, hoop ik dat zijn onovertreffelijke geloof in Desi en zijn doorzettingsvermogen worden beloond.

  Dan ben ik bereid om mijn ongelijk elke dag op dit forum toe te geven. Deal?

  DAS
  Zolang de nieuwe Centrale Bankdirecteur Hoefdraad van Suriname net zo Onafhankelijk kan werken als instelling met zijn nieuwe minister van financieen Jim Hok als zijn voorganger R.I.P. Heer Andre Telting dan zie ik geen reden waarom dit kabinet het niet beter kan doen de komende regeer periode van 5 jaar. Maar ja als we alles van tevoren zo goed wisten waren we ook allemaal miljoenair. Ik geef de nieuwe regering van (MC) Desi Bouterse dan ook de voordeel van de twijfel. Het balans van deze kabinet kan pas opgemaakt worden over 5 jaar in de tussen tijd hopen dat deze regering de juiste beslissingen neemt samen met Nationaal Assemblee van ons geliefd Suriname om het naar een hogere niveau te brengen in en zo in de vaart der vokeren te kunnen worden opgenomen, waar elke Surinamer trots kan zijn dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de verdere bloei en ontwikkeling van ons Geliefd Suriname.


  Maak melding

 26. DAS, hoe heeft Het Front zich betaald vraag ik je?
  Denk maar zo,als er genoeg was om Front te laten regeren met zijn partijpolitiek en ambtenaren benoemen die geen kaas gegeten hebben van hun functie`s zal het ook deze regering moeten lukken om hun salris te kunnen uitbetalen.
  Over jou “objectieve” reaktie gesproken.


  Maak melding

 27. Ray (#31),

  Ik blijf objectief! U bent mijn favoriete poster. Daarom hoop ik voor u dat alle beloftes kunnen worden waargemaakt.

  (#32)
  Meneer/mevrouw Objectief blijven,

  Niet boos worden! Als alle beloftes gedaan door Desi KB, AOW, Laptop, Woningen, enz. ook nog betaald moeten worden, waar worden dan de salarissen van de regeringsambtenaren mee betaald?
  Front hoefde deze beloftes niet te betalen, daarom was er geld voor de salarissen.

  Ik ben ook niet boos op u, ik constatteer alleen maar. U hoeft echt niet zo vijandig te doen.


  Maak melding

 28. DAS
  Meneer/mevrouw Objectief blijven,

  Niet boos worden! Als alle beloftes gedaan door Desi KB, AOW, Laptop, Woningen, enz. ook nog betaald moeten worden, waar worden dan de salarissen van de regeringsambtenaren mee betaald?
  Front hoefde deze beloftes niet te betalen, daarom was er geld voor de salarissen.

  Das
  Waar je het nu over heb dat is nou precies de taak van de toekomste President van de Centrale Bank van Suriname Hoefdraad, die zal uit al zijn aanvragen tot betalingen van rekeningen met zijn minister van financien moeten overleggen. Daar gaan wij nou precies net niet over maar aan de hand van de inflatie (de werkelijke waarde van de munt) kun je ongeveer inschatten het beleid dat gevoerd wordt door de Centrale Bank. Maak je over de Laptops en boeken voor de scholieren maar niet te veel druk om er zijn nog andere ministeries die allemaal staan te trappelen met hun verlanglijstje bij de minister van financien Jim Hok.


  Maak melding

 29. @Ray

  Rudo de Ruijter staat bekend als iemand die onzin verkoopt en gespecialiseerd is in bashing. Niet bepaald een kwaliteits bron.

  Ook getuigd het door jouw geciteerde pdf-je in alle opzichten van een geringe kwaliteit, zowel inhoudelijk als anders.


  Maak melding

 30. Neus

  Ook getuigd het door jouw geciteerde pdf-je in alle opzichten van een geringe kwaliteit, zowel inhoudelijk als anders.

  Neus

  Valt dit ook hier onder??
  Politiegeld voor hulp aan Suriname bevroren
  Gepubliceerd: 16 augustus 2010 15:22 |

  Door onze redacteuren Jaus Müller en Jos Verlaan
  Rotterdam, 16 aug. De Amsterdamse politie zal voorlopig geen buurtregisseurs meer naar Paramaribo sturen. De samenwerking tussen Suriname en Nederland op het gebied van politie en justitie staat onder druk, gezien de politieke situatie in Suriname na de verkiezing van Desi Bouterse als president.

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2602566.ece/Politiegeld_voor_hulp_aan_Suriname_bevroren


  Maak melding

 31. Neus

  Valt dit ook hier onder??
  Politiegeld voor hulp aan Suriname bevroren
  Gepubliceerd: 16 augustus 2010 15:22 |

  Correctie,

  Welten berispt om stop Suriname-geld
  Gepubliceerd: 17 augustus 2010 14:06 | Gewijzigd: 17 augustus 2010 14:13
  Door een onzer redacteuren
  Rotterdam, 17 aug. Korpschef Bernard Welten van de Amsterdamse politie is zijn boekje te buiten gegaan door samenwerkingsprojecten met de Surinaamse politie af te blazen. Niet de politie, maar de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie beslissen daarover.

  Das
  Correctie
  Minister van financien is Wonnie Boedhoe en Jim Hok is minister van natuurlijke Hulpbronnen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.