Bouterse als president Suriname: samen doen

43

PARAMARIBO, 12 aug – Desi Bouterse wil dat Surinamers samen optrekken. “Ik roep het volk op een niet aflatende strijd te leveren tegen corruptie. Zo zullen we ons bevrijden van obstakels voor een gezonde ontwikkeling. We gaan een kruistocht voeren tegen corruptie.” Hij rekent op brede steun, ook vanwege de ruime steun in het parlement voor zijn kandidatuur.

De oppositie krijgt zijn deel te doen. “Ons beleid zal tot stand komen in overleg en samenwerking met de oppositionele partijen. De oppositie zien we als partner om samen beleid tot stand te brengen.” De nieuwe regering zal de solidariteit moeten uitademen. “We zullen een kabinet presenteren waarin vertegenwoordigers van andere politieke partijen, het bedrijfsleven en de vakbeweging zullen zitten, zodat we verzekerd zijn van de inputs van de samenleving.”

De samenleving zelf moet er een worden, “waarin iedereen meedoet, mensen wonen die zich in elk opzicht kunnen ontplooien. We zullen bijzondere aandacht besteden aan groepen die historisch in hun ontwikkeling beperkt zijn. Ik denk aan de Inheemsen en andere in stamverband levende landgenoten. We moeten ons schamen dat kinderen uit het binnenland rondlopen zonder onderwijs en eten.”

De sociaaleconomische situatie vraagt dringend aandacht. “We zullen het hoofd moeten bieden aan twee enorme uitdagingen: verder afrekenen met de restanten van de koloniale machtsstaat die moet leiden tot een daadwerkelijk onafhankelijke rechtsstaat en corruptievrije regering. De tweede uitdaging is Suriname veranderen van winstobject voor buitenlandse groepen in een nationale economie voor en door Surinamers.”


43 REACTIES

 1. Net nu ik wilde remigreren naar Suriname. Dat gaat dus niet door. Een scheldpartij heeft geen enkele zin. Die man zit daar nu eenmaal. Nou ja, men zegt dat het eenzaam is aan de top. Ik hoop alleen dat het voor hem heel erg eenzaam zal worden.Aan zijn bewind moet snel een eind komen. Het is niet goed voor de Surinamers en al helemaal niet voor Suriname. Heel erg triest.
  Ik schaam mij heel diep.


  Maak melding

 2. De sociaaleconomische situatie vraagt dringend aandacht. “We zullen het hoofd moeten bieden aan twee enorme uitdagingen: verder afrekenen met de restanten van de koloniale machtsstaat die moet leiden tot een daadwerkelijk onafhankelijke rechtsstaat en corruptievrije regering. De tweede uitdaging is Suriname veranderen van winstobject voor buitenlandse groepen in een nationale economie voor en door Surinamers.”WEL,WEL WEL DIT IS PAS DE RIGHT MAN ON THE JOB.DIT HEB IK AL DIE JAREN WILLEN HOREN DIT IS NOU EEN PRESIDENT DIE SURINAME NODIG HEEFT.iK BEN DOL EN NOG EENS DOL BLIJ.
  WE GAAN VOORUIT.


  Maak melding

 3. Ik geloof u niet. Dat mag u ropen .U zou Suriname een gunst bewijzen door af te treden en en het land over te laten aan capabele mensen zonder besmet verleden.


  Maak melding

 4. zonder onderwijs en eten….Oom Desi onderwijs …maar eten dat mag niet….er is ruimte om stevig te planten…..de ouderen mogen niet lui zijn ze moeten planten en stevig ook.


  Maak melding

 5. Mooie woorden van President Bouterse. Ik ben het grotendeels eens met zijn speech.

  Echter, er doemt een heel groot probleem op voor de President. Dit heeft te maken met de samenstelling van zijn kabinet: de Hindoestanen zijn niet vertegenwoordigd in zijn regering, op de vice-president Ameerali na. De vice-president is hierbij ook nog voorgedragen door de partij van Brunswijk. En dit is nu de achillespees van President Bouterse en zijn regering.

  Zonder de Hindoestanen mis je steun voor een economische hervormingsbeleid en het investeringsklimaat zal verslechteren. De Marrons, de Javanen en de Creolen zijn geen economische machtsfactoren in Suriname.
  Die zijn al deccenia lang in handen van de Hindoestanen en de Chinezen !

  Het zijn voornamelijk de Hindoestanen die met hun kapitaal en inzet de Mega Combinatie aan de macht hebben gebracht. Rabin Parmessar werd deze keer als de nieuwe President gezien, maar Bouterse en Brunswijk/ Somohardjo hebben de Hindoestanen, ondanks hun inzet en kapitaal-injecties, heel slim aan de kant geschoven.

  Er zijn 5 Javanen, 6 Marrons en 6 Creolen in de regering opgenomen. Geen enkele Hindoestaan en ook geen Chinees. De ruggegraat van de Surinaamse economie is buiten het machtscentrum gehouden. Vice-President Ameerali had als oud-voorzitter van de KKF veel krediet opgebouwd bij de Hindoestaanse en Chinese ondernemers. In feite is zijn benoeming tot Vice-President nu een wassen neus gebleken. Doodzonde !

  Binnen de kortste tijd zullen de prijzen nu gaan stijgen en een hyperinflatie creeren.
  Met alle goede voornemens zal Desi Bouterse niet in slagen om zijn regeringsperiode tot een succes te maken. Stakingen om forse loonsverhogingen, en een hoge inflatie zullen hem de das omdoen. De economie zal stagneren en het politieke klimaat zal verslechteren. De jaren van hyperinflatie en politieke onrust komt weer terug.

  De VHP en Santhoki staan al te trappelen om het stokje na 5 jaar over te nemen. Het machtsblok van de Hindoestanen zal deze buitensluiting door Bouterse als een vernedering ervaren en hem dit nooit vergeven. Ze gaan wellicht binnen het jaar nog hun heil weer zoeken bij de VHP. Santhoki is een man met een enorme charisma en heeft het heel goed gedaan als minister van Justitie en Politie.

  De greep naar de macht door vooral Leo Brunswijk, die dit scenario heeft bedacht heeft kwaad bloed gezet binnen de Hindoestaanse gemeenschap. Bovendien is Nieuw Suriname door persoonlijk ingrijpen van Desi Bouterse zijn belangrijke en enige ministerszetel (Handel en Industrie) kwijtgeraakt aan een vriend van Ameerali, een NPS-er en niet-Hindostaan, terwijl dit ministerie de inzet was van Nieuw Suriname en district Nickerie.

  Let wel: CHINA en INDIA zullen nu heel argwanend staan tegenover deze regering en hun investeringen wellicht heroverwegen. De kredietlijnen die vooral India voor Suriname had geopend zullen wellicht ophouden te bestaan. Deze kredietlijnen waren geopend alsgevolg van de hechte relatie met de Hindoestaanse gemeenschap in Suriname en met name oud-vice-president Sardjoe en de VHP.

  Ook in de regio zijn de Hindoestaanse en Chinese zakenlieden goed vertegenwoordigd en hebben ze sterke financiele netwerken. Economische steun uit de regio kun je om deze reden nagenoeg vergeten.

  In had heel veel vertrouwen in een ommezwaai van het gevoerde binnenlands en buitenlands beleid, maar op beide terreinen heeft deze nieuwe regering een slechte beurt gemaakt.

  De opstelling van de nieuwe regering jegens de Nederlandse ambassadeur is kortzichtig en on-diplomatiek. Je gooit de deur in het slot, terwijl de helft van de Surinaamse bevolking in Nederland woont en de familie in Suriname financieel ondersteunt. Een boycot door de KLM betekent in eerste instantie een isolatie van Suriname, waarbij de bevolking de dupe van wordt. Nederland overleeft Suriname heus wel, maar de vraag is of Suriname Nederland wel overleeft.

  Grote woorden van een regering die nog geen enkele goede daad heeft verricht.

  De regering van Desi Bouterse is gedoemd tot mislukken, want de Hindoestaan en de Chinees zet je niet zonder gevolgen buiten het machtscentrum. Nederland zal nu in zijn handen wrijven, dit hadden zijn ook niet zien aankomen, maar alle hulp is welkom.


  Maak melding

 6. De nieuwe president Bouterse belooft het volgende: verdubbeling van de AOW en de kinderbijslag, nieuwe woningen, ieder kind in Suriname een laptop en internet. Er is één probleem. De schatkist is leeg. Tot nu toe heeft alleen maar plannen gepresenteerd die geld kosten. Ik heb nog geen woord gehoord over de plannen die geld opbrengen.


  Maak melding

 7. 12 augustus 2010.

  De poppenkast-President van Suriname zegt in zijn speech een corruptie vrije samenleving te willen nastreven,terwijl hij madame Alice Amafo als minister benoemd.
  Ik wil hem er aan herinneren dat deze “dame” niet lang geleden door President Venetiaan wegens corruptie als minister de laan is uitgestuurd.
  Ik ben nu het spoor bijster.

  Latish


  Maak melding

 8. ALS DE DUIVEL ZIJN PASSIE PREEKT…………
  bouterse is met de zegen van de duivel president geworden en suriname word een HEL
  avonturiers,moordenaars,criminelen,boeven komen jullie maar
  hier valt een heleboel te beleven
  surinames ondergang,AMEN.


  Maak melding

 9. Muriel
  De regering van Desi Bouterse is gedoemd tot mislukken, want de Hindoestaan en de Chinees zet je niet zonder gevolgen buiten het machtscentrum. Nederland zal nu in zijn handen wrijven, dit hadden zijn ook niet zien aankomen, maar alle hulp is welkom.

  De opstelling van de nieuwe regering jegens de Nederlandse ambassadeur is kortzichtig en on-diplomatiek. Je gooit de deur in het slot, terwijl de helft van de Surinaamse bevolking in Nederland woont en de familie in Suriname financieel ondersteunt. Een boycot door de KLM betekent in eerste instantie een isolatie van Suriname, waarbij de bevolking de dupe van wordt.

  Muriel
  Wakker worden we leven niet voor het jaar 1975 waarbij Suriname nog een overzeesekolonie van Nederland was. China en India hebben geen toestemming meer nodig van Nederland alvorens zij bilaterale samenwerking willen ondergaan met Suriname.


  Maak melding

 10. Muriel,
  zou jij aan je Hindoestaanse kameraden willen vragen of ze zich als Surinamer willen opstellen?

  Ik kan mij niet voorstellen dat mensen nog zo naar de poppetjes kijken.

  Van belang is het beleid dat er gevoerd wordt. Wat jij hier doet is het bespelen van onderbuikgevoelens.


  Maak melding

 11. Muriel,
  Ik weet niet wie je bent,maar als ik al die discussie op de site leest, ben jij volgens mij een heel pientere, intelectuele persoon,een van de beste op deze site, jij schrijft de waarheid, en geloof mij, hij houdt het niet langer dan een jaar, woorden zijn woorden, maar dat in daden om te zetten is hij niet capabel, verder wil ik jouw meegeven, dat de hindostanen het zullen overleven, en de rest zullen pinaren,
  om aow enz te verhogen en geven moet je ook inkomsten hebben,wat is de import en de export. vroeger waren de javanen en hindostanen in de landbouw, maar jammer genoeg gaan de jongeren van deze bevolkinsgroep ook de verkeerde kant op.
  Ik wil je verder meegeven dat jij het heel ver zal schoppen.


  Maak melding

 12. @5 Murriel dat kan ik wel volgen.
  Suriname wil toerisme bevorderen , danwel professionaliseren. Want 80% van de toeristen komt uit Ned.
  Als dit nu bekoeld wordt, komen er minder inkomsten binnen. betekend ook falliecementen voor die bedrijven.
  Bij een fragiele economie moet je niet de neiging hebben populistiche uitlatingen tedoen. Dit kan Su de nek kosten.
  Door velen al gezegt waar halen wij de middelen om de plannen ontvouwd door deze ploeg te kunnen financieren.
  Su is geen exporterend land. Juist in de regio (caricom) zouden zij hun producten kunnen verkopen maar ook daar is DDB niet welkom.
  Hoe waar ga je alles wat je belooft hebt financieren?


  Maak melding

 13. Latish,Vene was veel te laf om Amofo toen de laan uit te sturen,Amofo heeft zelf haar biezen gepakt hoor.Ik ben ook fel tegen de terugkeer van Amofo,ik weet niet als ze inderdaad geselecteerd is als minister.Ik hoop dat de President dat niet doet.

  Zo is het President het volk bij betrekken om Suriname te maken tot een bloeiend ,corruptievij en bovenal een veilig land.


  Maak melding

 14. Ray

  Muriel heeft volkomen gelijk. Door de Hindostanen en Chinezen buiten te houden is niet slim. Deze bevolkingsgroepen zijn de hardst werkenden in Suriname. Ze investeren het meest ook. De rest is gewoon LUI en heeft meer belang bij donaties. De meeste surinamers in Nederland (aanhangers van Bouta)komen ook uit deze groep.
  Hier hun hand op houden en van de steun leven.
  Waarom gaan ze niet terug naar Suriname. Bouta heeft ze hard nodig om het land op te bouwen. Maar nee, van hard werken worden ze snel moe. De zon is fel. Hebben rugpijn etc.
  Profiteren van de Nederlandse belastingbetalers( waaronder ook de hardwerkende SURNED)dat is gemakkelijk .
  Als ze vanaf nu geen geld( die ze van de bijstand krijgen) en goederen meer naar Suriname overmaken, moeten die luilakken daar aankloppen bij DDB. Kijken wat die voor hun gaat/kan doen. De KAS is leeg, dus zal de gelddrukpers maar weer uit de oude doos gehaald worden. Wacht maar af.

  SNIPER


  Maak melding

 15. bouterse zegt ‘ samen doen ’

  Elk mens die principe heeft zal deze moordenaar, drugs veroordeelde , couppleger en mensenrechten schender nooit en te nimmer ondersteunen.

  Ik schaam me dood hoe deze laaggeletterde crimineel mijn land Suriname zal vertegenwoordigen in het buiten land.

  Die crimineel schaamt zich helemaal niet, is gewoon onvoorstelbaar.


  Maak melding

 16. Nr.7
  Het spoor bijster ?
  Word jij niet meer door jouw Olland genavigeerd en daarom ontspoort is geraakt of
  ligt rede in het feit dat Olland be-Widers is geworden ?
  Ollandse rechtstaat in gevaar is de tekst van de alarm van een groep prominente christenen van het Christelijk App`el .
  tip; Zoekt en gij zult vinden !!!

  Leve Patriot/President D.D.Bouterse !!!
  Soso Lobi , Soso Lobi , Soso Lobi !!!

  Republiek Suriname Voorwaarts
  Voorwaarts richting het geluk
  Stre de fu stre
  Wi no sa frede
  Sranan sa wini !!!


  Maak melding

 17. massa moordenaar d. bouterse

  rebeller leider, drugs veroordeelde, bankrover r. brunswijk

  de aanrander p. somohardjo

  Deze laaggeletterde criminelen hebben mijn land Suriname in een soort wurggreep, waarbij de welvaart van ons Suriname achterwege blijft.

  Wat moet met deze criminelen gebeuren ??????

  wordt vervolgd


  Maak melding

 18. Sniper
  Een goede handelaar redt zich altijd wel! maakt niet uit wie er aan de macht is. Maar als landen als Nederland, China en India, Suriname willen boycotten dan is het Volk daarinderdaad de dupe van, omdat zij menen t het land nog als een kolonie van Nederland te kunnen behandelen, en als zij niet op hun wenken bedient worden zijn ze zelfs bereid het land economisch te boycotten terwijl Suriname lid is van de VN waarbij de regering democratisch gekozen is en de mensenrechten gerespecteerd worden ook heeft Suriname geen ambities om nucleaire wapens te ontwikkelen.
  Als we daardoor door de internationale gemeenschap worden geboycot het zij zo Gado de wi fesi man! wie zal dan tegen ons zijn?.


  Maak melding

 19. Muriel op @5 heeft zeker een natte droom gehad.

  De wens is de vader van de gedachte. De betekenis hiervan speciaal voor jou is, ‘je gelooft iets, omdat je wil dat het zo is’.

  Ook voor jou geld eerst zien dan geloven.

  Wat een racistisch stom geklets.


  Maak melding

 20. In mijn bijdrage is een fout geslopen. Wonnie Bhoedoe, minister van Financien is de enige vrouw en ook de enige Hindoestaan in het kabinet, naast de Vice-President.

  Mijn bijdrage is niet populistisch bedoeld, de feiten wijzen op het tegendeel.

  De coup die deze regering tot stand heeft gebracht en Desi Bouterse het presidentschap heeft opgeleverd is afkomstig van Leo Brunswijk. In een interview met Starnieuws heeft hij omonwonden verklaard dat hij de initiator is van de hernieuwde samenwerking tussen zijn partij en de MC.

  Onderstaand het bewuste artikel, waarover in het forum op Waterkant ook is gediscussierd.

  Quote

  Leo Brunswijk is ontstemd over dat hij geen vicepresident is geworden. Deze post was hem beloofd nadat hij ervoor gezorgd had dat ABOP terug ging naar de Mega Combinatie, toen er al een overeenstemming was getekend met het Nieuw Front en Volks Alliantie. Toen Robert Ameerali vicepresident werd, zou Brunswijk de post van Justitie & Politie krijgen. Ook dit ging niet door, want aankomend president Desi Bouterse heeft aan ABOP te kennen gegeven dat een technocraat op die post moet komen. Leo Brunswijk zegt dat hij nog niet in zal gaan op deze kwestie, maar hij is wel teleurgesteld. “Daarom moet ik nadenken of ik de post van TCT zal accepteren”, aldus Brunswijk.

  “De structuren van Marowijne, de ouderraad en de voorzitter hebben met mij gesproken. Ze willen mij hebben op TCT. Ze dragen geen andere kandidaat voor, waardoor niks meer fout kan gaan”, zegt Leo Brunswijk. “Ik moet met mijn gezin praten en kijken wat ik doe”, houdt Brunswijk een slag om de arm.

  Hij zegt dat hij graag vicepresident had willen worden of minister van Justitie en Politie. “Ik hou van uitdagingen. De luchtvaartsector ken ik al, dat is niks nieuws meer voor mij. De andere functies hebben een grotere uitdaging voor mij. Maar goed, bij TCT zijn ook de poten Communicatie en Toerisme”, troost Leo Brunswijk zich.

  De ABOP-topper heeft de Nederlandse nationaliteit. “Maar dat is geen probleem. Ik heb al twintig jaar de Nederlandse nationaliteit en het is mooi geweest. Eerder is Stanley Raghoebarsingh ook genaturaliseerd toen hij minister moest worden. Het is zo gedaan, binnen een kwartier”, meent hij. Volgens de wet is de president bevoegd om mensen met een vreemde nationaliteit bij staatsbesluit te naturaliseren tot Surinamer. “Ik zal vandaag beslissen of ik de kandidatuur accepteer”, zegt Brunswijk desgevraagd aan Starnieuws.

  Unquote

  In een artikel over de situatie bij MC doet een vooraanstaande VHP-er deze uitspraak:

  Quote

  Volgens hoofdbestuurslid van de VHP, Harold Ramdhanie, is Rabinder Parmessar in de kou gelaten. Ramdhanie: “ Tijdens de verkiezingscampagne, heeft Parmessar zowel in Nickerie als in Wanica huis aan huis gelopen en de mensen bijna gesmeekt om op de NDP te stemmen omdat hem beloofd was dat hij vicepresident zou worden.

  Nu zijn diezelfde mensen erg boos op Desi Bouterse, omdat hij Parmessar geen enkele functie heeft toebedeeld. Bouterse heeft verder personen tot minister benoemd zonder afstemming met zijn politieke partners. Hierbij kan ik noemen A Combinatie ( Robert Ameerali – Ferdinand Welzijn) en nu Michael Miskin, zonder afstemming met Nieuw Suriname.

  Unquote

  De cohesie is nu al zoek binnen de Mega Combinatie. De President schijnt alle macht naar zich toe te trekken, dit zal zich zeker wreken en een breuk binnen de MC zal mogelijkerwijs tot nieuwe verkiezingen leiden. Suriname kan zich dit, gezien de financiele situatie, niet permitteren.

  Mijn advies aan Bouterse is om de politieke realiteit onder ogen te zien. Hij vaart nu blindelings op de adviezen van zijn rechterhand, Lackin. Deze Lackin, de beoogde minister van Buitenlandse zaken is de luis in de pels van deze regering. Nu Parmessar vakkundig buiten spel is gezet, de vorige verkiezingen nog de kandidaat voor het presidentschap van Suriname, zijn de technocraten (lees Hindoestanen) niet meer in de regering vertegenwoordigd.

  Het land wordt nu geregeerd door mensen die nog nooit een behoorlijke management functie hebben bekleed, afgezonderd van de vice-president. Hoe kan een land geleid worden door lieden die slechts op basis van vriendjespolitiek zijn benoemd. Voorbeeld: Miskin, vakbondsleider en een vriend van Ameerali wordt minister van Handel en Industrie, terwijl Nieuw Suriname een technocraat op deze post had voorgedragen.
  De benoeming van AMAFO is een dieptepunt: een voormalig verkwister die wordt ontslagen door Venetiaan mag doodleuk weer aan het diner aanschuiven.

  En zo zijn er zat voorbeelden dat deze regering ondanks alle beloften geen verandering teweeg zal brengen.
  Ook ex-minister Santhoki, de beste minister van Justitie en Politie, deelt de zorgen van een veilig Suriname. Zie onderstaand artikel.

  Quote

  Oud-minister Santokhi: Misdaadbestrijding op de tocht.

  Gepubliceerd : 13 augustus 2010 – 10:27 am door Redactie Suriname – Radio Nederland Wereldomroep.

  De misdaadbestrijding in Suriname staat op de tocht. Dat vreest Chan Santokhi, sinds donderdag 12 augustus ex-minister van Politie en Justitie. “Mijn opvolger wil niets verkeerds doen, maar wat voor ruimte krijgt die van de leiding van de regering.”

  Toch is hij niet helemaal negatief over de aanpak van de nieuwe president Bouterse. “Ik merk dat er serieusheid zit achter de keuze van de nieuwe ministers. Toch denk ik ook dat de nieuwe regering eigenlijk gedwongen is om op dezelfde voet met de misdaadbestrijding door te gaan. Want als je aan de veiligheid van de mensen komt, dan word je de volgende verkiezingen afgestraft.”

  Het meest concrete gevaar schuilt op dit moment in de moeizame relatie tussen de regering Bouterse en de Nederlandse autoriteiten, meent Santokhi. Het feit dat de Nederlandse ambassadeur Aart Jacobi niet welkom was bij de inauguratie van Bouterse donderdag, vindt Santokhi een “kardinale fout”. “Misdaadbestrijding bestaat uit vertrouwen vanwege de gevoelige informatie en uit samenwerking tussen de verschillende landen. Als dat vertrouwen er niet is, gaat alles wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd verloren”, verwacht Santokhi.

  Geen doorvoerland meer
  Suriname stond bekend als een groot doorvoerland voor drugs. “Dat hebben we enorm kunnen indammen”, stelt de voormalig Justitieminister. “Dat hebben we kunnen doen door heel intensief samen te werken met onder meer Nederland, de Verenigde Staten, Colombia en andere landen. Verder hebben we een top 10-lijst van criminele organisaties in Suriname vastgesteld die direct verantwoordelijk waren voor de doorvoer van drugs vanuit ons land. We hebben deze lijst de afgelopen jaren volledig afgehandeld, de organisaties uitgeschakeld en alle leden gearresteerd in Suriname, Nederland, Colombia, Brazilië en de VS.”

  “Suriname is geen drugsland meer. In inlichtingenrapportages in de VS worden we niet meer als doorvoerland van drugs gezien”, constateert Santokhi. “Drugscriminelen zijn uitgeweken naar andere landen. Ook is Suriname op het gebied van het aantal moorden het veiligste land van Zuid-Amerika geworden. Met vijf moorden op de honderdduizend inwoners zitten wij op Europese maatstaven. Ter vergelijking: In Zuid-Amerika ligt het gemiddelde op twintig en in het Caribisch gebied zelfs op dertig per honderdduizend inwoners.”

  Vertrouwen
  Het baart hem flinke zorgen dat hij tijdens het eind van zijn ministerschap merkte dat de opsporing en vervolging van criminele netwerken al ernstig wordt verstoord op het gebied van internationale samenwerking. Santokhi: “Er zijn heel wat lopende onderzoeken waarbij Nederland de samenwerking inmiddels heeft gestopt of op een laag pitje heeft gezet gezien de veranderingen hier. Dat is geen goed teken. Als de nieuwe regering internationaal het vertrouwen niet weet te winnen, gaat alles verloren wat is bereikt.”

  Unquote

  Mijn kritieken zijn goed onderbouwd en geen populistisch prietpraat.


  Maak melding

 21. Samen!

  Samen zullen we Suriname vooruit moeten stuwen. Samen zullen we het werk doen en alles samen delen. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor ons land en onze jeugd. Samen zullen we de vruchten plukken.

  Het woord “samen” is gemakkelijk in de mond, maar lastig in de hand. Met andere woorden: het is makkelijker gezegd, dan gedaan.
  Zullen we samen danook de beslissingen nemen?
  Neen! Die neemt de Baas; klaar!

  Om Muriel gelijk te geven is niet moeilijk.
  Om Muriel ongelijk te geven is een veel zwaardere taak. Want wat de Hindustanen en de Chinezen in Suriname gepresteerd hebben heeft nog geen enkele andere etnische groep gepresteerd. Nog schrijf ik, want het kan veranderen, hoop ik.
  “Samen” zonder de Chinezen en Hindustanen in het centrum van de macht klinkt danook zeer verontrustend.

  Maar goed! De regering Bouterse is gekozen voor 5 jaar. De eerste twee dagen zijn rap voorbij. Men moet eerst bij komen van het feest. En dan ook rap aan het werk! Tjap-tjap.


  Maak melding

 22. Dus met andere woorden een 5de kolone aan de macht in suriname?
  Nee nee en nog een no
  Als de chinesen de surinaamse regering niet respecteren dan gaan ze maar terug naar china waar democratie in zijn top is.
  Als de hindustanen niet als eenheid (en dat kunnen de meeste niet, ze plakken met elkaar praten nauwlijks surinaams en denken vaak dat ze blank zijn) in suriname kunnen leven adviseer ik ze maar naar india te vetrekken. Zullen ze leuk vinden allemaal bijelkaar in de kasten systeem.

  SURINAME is van de surinamers en niet van de crealoen,javanen,indianane noch hindustanen dus opdoeken die VHP partij

  Wat nou geen handel met china en india alleen omdat er geen vertegenwoordiger in de regering zit? Dan doe we het met hugo de indiaan,afrika en indonesia

  Ga je VHP kameraadjes eerst leren surinaams te praten fosi wang kong plij basi gi sranamang

  Zoek in het woordenboek ‘parasiet’ op


  Maak melding

 23. aboi koni je bent een schande voor het Surinaams volk.

  Hopelijk was jij een van die 8 ezels voor de ambassade gisteren, mensen zoals die hoost, du, whome en nog een paar andere jullie zijn uitschot, het Surinamer zijn niet waardig.

  Voor jou is het President Bouterse, begrepen.


  Maak melding

 24. ” Door de Hindostanen en Chinezen buiten te houden is niet slim. Deze bevolkingsgroepen zijn de hardst werkenden in Suriname. Ze investeren het meest ook.”

  Enne hoe zijn ze buitengesloten dan.

  Oh ze mogen nogsteeds hardwerken hoor en investeren, Suriname is nogsteeds hun land.

  Enne het belangrijkste, ze zitten in de DNA dus hebben ze een controlerende functie.

  Vraagje hoeveel van die hardwerkende chinezen en hindustanen hebben we of krijgen we in de Nederlandse regering of hoeveel zitten in de tweede kamer, oeps misschien werken ze in Nederland niet zo hard noh.

  Met onderstaande zal iedereen het meoeten doen, the winning team, geen enkele etnische geleuter zal ze van de kaart brengen.

  “De raad van ministers zal dinsdag voor de eerste keer bijeen komen. “Ministers moeten weten waarover ze praten. Dinsdag gaan wij een constituerend beraad houden”, deelde president Desi Bouterse mee nadat hij de ministers vrijdag op het presidentieel paleis had beëdigd. Starnieuws verneemt dat de vergaderingen van de ministerraad op dinsdagen zullen worden gehouden.

  Over de wijze van communicatie met de pers zal worden nagedacht. Vicepresident Robert Ameerali is geen voorstander van dat journalisten ministers opvangen op de stoep, zoals dat toeging tijdens de vorige regeerperiode. Er zullen communicatiemomenten worden ingebouwd voor de pers.

  Bouterse vindt het belangrijk dat ministers weten wat hun taken zijn. Via Ameerali krijgen ze een taakomschrijving van de ministeries. Dit is op schrift gesteld door de oud-voorzitter van de Rekenkamer, Urich Aron. De taakomschrijving van de verschillende departementen moet voor iedereen duidelijk zijn, stelde Bouterse.

  Alle politieke organisaties die deel uitmaken van de coalitie hebben zich gebogen over het uit te voeren programma in de komende vijf jaren. Uit het regeerprogramma komt er een regeerakkoord, kondigde de nieuwe president aan. Hij benadrukte dat als een team gewerkt moet worden en iedereen moet weten wat er is afgesproken. Het regeerteam moet als een eenheid optreden.

  Bouterse vroeg om een kritische instelling van de ministers. “Heel is erg belangrijk dat we open, duidelijk en kritisch naar elkaar moeten zijn. Het is erg belangrijk om kritiek te kunnen verwerken. De mensen die mij kennen die weten dat ik een hekel heb aan ja-knikkers. Laten we zo kritisch mogelijk naar elkaar toe zijn. “


  Maak melding

 25. Muriel,

  Het volk Hindoestaan bestaat niet.
  Hindoestaan zijn is een geloof het
  Hindoe geloof.
  De “”Hindoestanen”” in Su zijn nazaten van
  mensen uit India, dus het Indiaas volk.

  Evengoed dat het volk Java bestaat, nazaten weliswaar uit Java maar behorend tot het Indonesisch volk, zoals Amsterdammers tot het Nederlands volk behoort.

  En zolang men gaat roepen over etnische groepen, zal het Surinaams volk nooit en te nimmer een geheel worden.
  Wat dus nu duidelijk de roep is van de nieuwe president van Suriname.

  Payoeti


  Maak melding

 26. Muriel, je lijd aan een minderwaardigheidheids complex, meer kan ik niet van maken.

  In Suriname heeft men het tegenwoordig over de Surinamer die het samen gaan doen.

  Aan jou verhaal heeft men geen boodschap meer.

  Het wordt hoog tijd dat jij, DAS en nog een paar van die Surned op je hoge poten gaat eisen dat Surinamers ongeacht hun etnische afkomst in de nog te vormen Nederlandse regering moet komen. Hoeveel SurNed burgemeester of tweedekamer leden waren er nou precies, dat zijn de eisen die jullie moeten stellen.

  De verdeeldheid die jij wil creeren in de nog te vormen natie, zal ook jou niet lukken.

  Het is geen populistische praat van jou, maar puur racistische kul.


  Maak melding

 27. Speciaal voor het etnische gepeupel Muriel, DAS en nog een paar anderen.

  Blijven jullie als SurNed maar lekker doorgaan met het fluisteren.

  Die verdeeldheidkoorts die Wilders aan het zaaien is, heeft ook jullie getroffen, dat moge duidelijk zijn.

  In Suriname zal blijken dat jullie een uitstervend soort wezens zijn.

  Zoals ik al eerder heb gezegd het Revolutionair proces in Suriname kan je niet stoppen, het is onomkeerbaar, we gaan voor een Suriname voor en door Surinamers.
  Wie zich daar niet bij thuisvoelt, zal maar moeten vertrekken richting Noordzee om allochtoontje te zijn.

  “Bouterse roept volksmassa op tot eenheid 14 Aug, 01:00
  President Desi Bouterse riep de duizenden mensen die zich verzameld hadden op het Onafhankelijkheidsplein vrijdagavond op tot eenheid. Hij benadrukte dat niemand moet komen fluisteren over andere mensen en vertellen dat ze een andere politieke kleur hebben. “Politieke kleur, geloof, ras, het doet er niet toe. Iedereen mag zijn overtuiging hebben. Elke Surinamer wordt betrokken bij het beleid”, aldus Bouterse. Hetzelfde geldt voor de vakbeweging en het bedrijfsleven.

  Hij was ingenomen met de grote opkomst, die hij als ondersteuning voor de nieuwe regering ervaart. Hij vroeg iedereen om een bijdrage te leveren. De president vroeg vicepresident Robert Ameerali en de ministers om op het podium te komen. Ameerali stelde de ministers voor aan het publiek. Bouterse benadrukte dat het volk hoge verwachtingen heeft, maar hij wees er ook op dat de ministers geen toverstok hebben en maandag alle problemen al zullen oplossen.

  Bouterse legde uit dat er hard gewerkt zal worden. Normen en waarde zullen hersteld worden. Mensen moeten respect hebben voor het volkslied, de vlag en de medemens. Bouterse vroeg iedereen om elkaar vast te houden en te zeggen: “mi lobi yu”. Hij beloofde dat de instituten in het land versterkt zullen worden. “De politie zal weer uw beste kameraad zijn en er zal weer respect zijn voor militairen. “Er moet gezag en orde zijn in het land. We gaan samen het land opbouwen. Als jullie hier straks weggaan, gooi je beker niet op straat, want dan moeten we mensen weer betalen om het op te ruimen”, legde de president zijn gehoor uit.

  Bouterse legde uit dat er een nieuw begin gemaakt is. De muziekkeuze op het Onafhankelijkheidsplein is daar ook aan aangepast. Hij merkte op dat zo een manifestatie nog nooit eerder in het land is gehouden tijdens de inauguratie van een president. “Het is de eerste keer in de geschiedenis waarbij wij onze eigen ontwikkelingsrichting zullen bepalen”, aldus Bouterse. Na zijn toespraak werd vuurwerk afgeschoten. Het feest zou tot in de kleine uurtjes doorgaan. “


  Maak melding

 28. Ik vraag me af waarom alle volken in suriname de nationale taal goed spreken en de hindus ‘die zo perfect zijn’ meestal een surinaams praten die voor de meeste mensen als een dubbele paspoort burger word aangezien…

  Als je niet voor surinamers ben ben je tegen ons
  Doordat we zoveel volken zijn en toch nog eenheid hebben maakt ons wie we zijn. , dus ik adviseer de
  VHP bouta de president te respecteren en als t kan meetedoen aan de grote opbouw van SU
  WE KIJKEN nu bijna allemaal de juiste richting op

  Eono pooring


  Maak melding

 29. Muriel, afgezien van je nogal ethnische, naar racisme neigende uitspraken, waarbij je min of meer wilt suggereren dat alleen Hindostanen de wijsheid (technocratie)in pacht hebben, heb ook ik zo mijn bedenken bij enkele van de leden binnen het nieuwe kabinet en de manier waarop ze zijn binnengekomen.

  Hindostanen en Chinezen zijn overigens op geen enkele wijze uitgesloten. Bovendien denk ik niet dat ze hun eigen economische graf gaan graven, enkel omdat er niet ‘genoeg’ mensen in de regering zitten die op hun lijken. Ik denk dat je geen moment had wakkergelegen wanneer binnenlandbewoners (inheemsen en marrons,)die decennialang zijn achtergesteld, waren uitgesloten van regeermacht.

  Voorts vind ik de uitspraken van Santokhi te tendentieus, nu er nog geen nieuwe min van Juspol is om te laten zien wat hij in relatie met andere landen kan doen.

  T.a.v. de relatie Ned-Su denk ik dat de soep door beide landen echt niet zo heet gegeten zal worden als door beiden is opgediend.

  Kortom: ik wil de regering het voordeel van de twijfel geven i.p.v. doemdenken.


  Maak melding

 30. Mening!

  Muriel wordt door MCers aangevallen omdat ze haar mening op papier zet. Muriel meent het zo te zien en mag dat ook uiten. En anders dan vele postings heeft Muriel de feiten die voor haar mening spreken ook kenbaar gemaakt.

  De posters die haar mening tegenspreken laten geen enkel feit de revue passeren maar proberen met scheld- en bangmakende woorden hun gelijk te halen.

  Mijn boodschap aan aan dat soort mensen is:
  Alles is tijdelijk! Ook regering Desi is tijdelijk! Hoelang het duurt, weet niemand!
  Vorm je mening en onderbouw het met feiten.
  Zaken die Desi beloofd voor de toekomst zijn geen feiten. Moet hij nog waar maken. Feit is dat hij in het verleden heeft gefaald; en hoe! Wie beloofd ons dat het nu beter zal gaan? Nami? Pinto? Simpele Sempa of lollige NoSabimang?

  Hoop is nog geen feit! Ik hoop de loterij te winnen dus ga ik nu alvast uitgaven doen. Dat is de belofte van Desi. Maar als u dat een feit noemt, dan bent u een doodgewone meeloper, iemand die geen eigen mening heeft.

  Kijk maar naar de postings van bij voorbeeld NaMi, Pinto, Sempa, Sabimang en nog meer.
  Zal, zullen, de toekomst, gaat, gaan, wordt, worden, planning, berekening, voortaan, NU!
  Allemaal woorden die niet bij feiten horen.
  Ze hopen allemaal de loterij te winnen maar hebben geen van allen een lot gekocht.

  Bij een mening horen feiten en geen brute scheldkannonades.


  Maak melding

 31. arm Suriname,
  eerst worden gekoloniseerd door een stel witneuzen en nu geregeerd door een moordenaar en cokedealer met mooie beloftes.
  indien Suriname zijn grondstoffen wil exploiteren en doen toekomen aan de bevolking, zal er samenwerking nodig zijn met andere mogendheden.
  iets wat ik onder bouterse niet gauw zie gebeuren


  Maak melding

 32. Onderstaande posting is een gedegen stukje werk. Het ligt geheel in de traditie van DDB een dictatoriaal regeerder die – vermoedelijk door gebrek aan kennis – altijd steun zocht bij mensen waarvan hij hppote dat zij kundig waren. Ook een traditie van een dictator die als het bleek dat die mensen faalde ze met een veeg verving. Kortom een dictator die zelf erkende ongeschikt te zijn en deskundigen nodig had maar geen sturing kan en kon geven. SME gaat een “dynamische “tijd te gemoet, alleen niet van de goede dynamiek.

  [quote= Muriel]In mijn bijdrage is een fout geslopen. Wonnie Bhoedoe, minister van Financien is de enige vrouw en ook de enige Hindoestaan in het kabinet, naast de Vice-President.

  Mijn bijdrage is niet populistisch bedoeld, de feiten wijzen op het tegendeel.

  De coup die deze regering tot stand heeft gebracht en Desi Bouterse het presidentschap heeft opgeleverd is afkomstig van Leo Brunswijk. In een interview met Starnieuws heeft hij omonwonden verklaard dat hij de initiator is van de hernieuwde samenwerking tussen zijn partij en de MC.

  Onderstaand het bewuste artikel, waarover in het forum op Waterkant ook is gediscussierd.

  [quote]Leo Brunswijk is ontstemd over dat hij geen vicepresident is geworden. Deze post was hem beloofd nadat hij ervoor gezorgd had dat ABOP terug ging naar de Mega Combinatie, toen er al een overeenstemming was getekend met het Nieuw Front en Volks Alliantie. Toen Robert Ameerali vicepresident werd, zou Brunswijk de post van Justitie & Politie krijgen. Ook dit ging niet door, want aankomend president Desi Bouterse heeft aan ABOP te kennen gegeven dat een technocraat op die post moet komen. Leo Brunswijk zegt dat hij nog niet in zal gaan op deze kwestie, maar hij is wel teleurgesteld. “Daarom moet ik nadenken of ik de post van TCT zal accepteren”, aldus Brunswijk.

  “De structuren van Marowijne, de ouderraad en de voorzitter hebben met mij gesproken. Ze willen mij hebben op TCT. Ze dragen geen andere kandidaat voor, waardoor niks meer fout kan gaan”, zegt Leo Brunswijk. “Ik moet met mijn gezin praten en kijken wat ik doe”, houdt Brunswijk een slag om de arm.

  Hij zegt dat hij graag vicepresident had willen worden of minister van Justitie en Politie. “Ik hou van uitdagingen. De luchtvaartsector ken ik al, dat is niks nieuws meer voor mij. De andere functies hebben een grotere uitdaging voor mij. Maar goed, bij TCT zijn ook de poten Communicatie en Toerisme”, troost Leo Brunswijk zich.

  De ABOP-topper heeft de Nederlandse nationaliteit. “Maar dat is geen probleem. Ik heb al twintig jaar de Nederlandse nationaliteit en het is mooi geweest. Eerder is Stanley Raghoebarsingh ook genaturaliseerd toen hij minister moest worden. Het is zo gedaan, binnen een kwartier”, meent hij. Volgens de wet is de president bevoegd om mensen met een vreemde nationaliteit bij staatsbesluit te naturaliseren tot Surinamer. “Ik zal vandaag beslissen of ik de kandidatuur accepteer”, zegt Brunswijk desgevraagd aan Starnieuws.
  [/quote]

  In een artikel over de situatie bij MC doet een vooraanstaande VHP-er deze uitspraak:

  [quote]Volgens hoofdbestuurslid van de VHP, Harold Ramdhanie, is Rabinder Parmessar in de kou gelaten. Ramdhanie: “ Tijdens de verkiezingscampagne, heeft Parmessar zowel in Nickerie als in Wanica huis aan huis gelopen en de mensen bijna gesmeekt om op de NDP te stemmen omdat hem beloofd was dat hij vicepresident zou worden.

  Nu zijn diezelfde mensen erg boos op Desi Bouterse, omdat hij Parmessar geen enkele functie heeft toebedeeld. Bouterse heeft verder personen tot minister benoemd zonder afstemming met zijn politieke partners. Hierbij kan ik noemen A Combinatie ( Robert Ameerali – Ferdinand Welzijn) en nu Michael Miskin, zonder afstemming met Nieuw Suriname.
  [/quote]

  De cohesie is nu al zoek binnen de Mega Combinatie. De President schijnt alle macht naar zich toe te trekken, dit zal zich zeker wreken en een breuk binnen de MC zal mogelijkerwijs tot nieuwe verkiezingen leiden. Suriname kan zich dit, gezien de financiele situatie, niet permitteren.

  Mijn advies aan Bouterse is om de politieke realiteit onder ogen te zien. Hij vaart nu blindelings op de adviezen van zijn rechterhand, Lackin. Deze Lackin, de beoogde minister van Buitenlandse zaken is de luis in de pels van deze regering. Nu Parmessar vakkundig buiten spel is gezet, de vorige verkiezingen nog de kandidaat voor het presidentschap van Suriname, zijn de technocraten (lees Hindoestanen) niet meer in de regering vertegenwoordigd.

  Het land wordt nu geregeerd door mensen die nog nooit een behoorlijke management functie hebben bekleed, afgezonderd van de vice-president. Hoe kan een land geleid worden door lieden die slechts op basis van vriendjespolitiek zijn benoemd. Voorbeeld: Miskin, vakbondsleider en een vriend van Ameerali wordt minister van Handel en Industrie, terwijl Nieuw Suriname een technocraat op deze post had voorgedragen.
  De benoeming van AMAFO is een dieptepunt: een voormalig verkwister die wordt ontslagen door Venetiaan mag doodleuk weer aan het diner aanschuiven.

  En zo zijn er zat voorbeelden dat deze regering ondanks alle beloften geen verandering teweeg zal brengen.
  Ook ex-minister Santhoki, de beste minister van Justitie en Politie, deelt de zorgen van een veilig Suriname. Zie onderstaand artikel.

  [quote= Santokhi]
  Oud-minister Santokhi: Misdaadbestrijding op de tocht.

  Gepubliceerd : 13 augustus 2010 – 10:27 am door Redactie Suriname – Radio Nederland Wereldomroep.

  De misdaadbestrijding in Suriname staat op de tocht. Dat vreest Chan Santokhi, sinds donderdag 12 augustus ex-minister van Politie en Justitie. “Mijn opvolger wil niets verkeerds doen, maar wat voor ruimte krijgt die van de leiding van de regering.”

  Toch is hij niet helemaal negatief over de aanpak van de nieuwe president Bouterse. “Ik merk dat er serieusheid zit achter de keuze van de nieuwe ministers. Toch denk ik ook dat de nieuwe regering eigenlijk gedwongen is om op dezelfde voet met de misdaadbestrijding door te gaan. Want als je aan de veiligheid van de mensen komt, dan word je de volgende verkiezingen afgestraft.”

  Het meest concrete gevaar schuilt op dit moment in de moeizame relatie tussen de regering Bouterse en de Nederlandse autoriteiten, meent Santokhi. Het feit dat de Nederlandse ambassadeur Aart Jacobi niet welkom was bij de inauguratie van Bouterse donderdag, vindt Santokhi een “kardinale fout”. “Misdaadbestrijding bestaat uit vertrouwen vanwege de gevoelige informatie en uit samenwerking tussen de verschillende landen. Als dat vertrouwen er niet is, gaat alles wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd verloren”, verwacht Santokhi.

  Geen doorvoerland meer
  Suriname stond bekend als een groot doorvoerland voor drugs. “Dat hebben we enorm kunnen indammen”, stelt de voormalig Justitieminister. “Dat hebben we kunnen doen door heel intensief samen te werken met onder meer Nederland, de Verenigde Staten, Colombia en andere landen. Verder hebben we een top 10-lijst van criminele organisaties in Suriname vastgesteld die direct verantwoordelijk waren voor de doorvoer van drugs vanuit ons land. We hebben deze lijst de afgelopen jaren volledig afgehandeld, de organisaties uitgeschakeld en alle leden gearresteerd in Suriname, Nederland, Colombia, Brazilië en de VS.”

  “Suriname is geen drugsland meer. In inlichtingenrapportages in de VS worden we niet meer als doorvoerland van drugs gezien”, constateert Santokhi. “Drugscriminelen zijn uitgeweken naar andere landen. Ook is Suriname op het gebied van het aantal moorden het veiligste land van Zuid-Amerika geworden. Met vijf moorden op de honderdduizend inwoners zitten wij op Europese maatstaven. Ter vergelijking: In Zuid-Amerika ligt het gemiddelde op twintig en in het Caribisch gebied zelfs op dertig per honderdduizend inwoners.”

  Vertrouwen
  Het baart hem flinke zorgen dat hij tijdens het eind van zijn ministerschap merkte dat de opsporing en vervolging van criminele netwerken al ernstig wordt verstoord op het gebied van internationale samenwerking. Santokhi: “Er zijn heel wat lopende onderzoeken waarbij Nederland de samenwerking inmiddels heeft gestopt of op een laag pitje heeft gezet gezien de veranderingen hier. Dat is geen goed teken. Als de nieuwe regering internationaal het vertrouwen niet weet te winnen, gaat alles verloren wat is bereikt.”[/quote]
  Mijn kritieken zijn goed onderbouwd en geen populistisch prietpraat.

  muriel [/quote]


  Maak melding

 33. Met uitzondering van dat misterieus gebeuren in het fort-Zeelandia, -hoe kan het ook anders ik ben noch als getuige noch verdachte opgeroepen-, heeft Pinto ambtshalve midden in die vuile oorlog gezeten. Ik zal niet toestaan dat een stelletje comedianten hier jagersverhalen komen vertellen.

  Was hier op 10 december 1982 een invasie macht neergestreken dan had ik daar begrip voor gehad.

  Neen, die nabestaanden hebben Brunswijk opgehaald, logistiek ondersteund en hier voornamelijk in het Oosten des s’lands honderden moorden teweeggebracht. Wie is er nu uit op welke genoegdoening of gerechtigheid???


  Maak melding

 34. Ben met je eens DAS dat er geen brute scheldkannonades hoeven te worden gebruikt.

  Overigens gaat deze topic over het toekomstig functioneren van de regering het is dan ook logisch dat forumleden waaronder Muriel zelf in de toekomstige tijd praten.

  Trouwens wat versta jij onder feiten? Muriel geeft haar mening op basis van (media-)info die haar ter beschikking staat in NL en interpreteert op haar – naar MIJN MENING – pessimistische wijze deze info. Ik b.v. heb mijn mening gebaseerd op niet alleen (media en inside-)info maar ook op de hedendaagse realiteit in mijn woonplaats Paramaribo. Vandaar dat ik er anders over denk.

  Kortom een mening is afhankelijk van welke ‘feiten’ je tot je beschikking hebt, je dagelijkse beleving en houding. En zo zullen er nog wel tal van andere factoren zijn op basis waarvan men een mening vormt.

  P.S. Surinaamse mediaberichten zijn veelal sterk gekleurd/niet altijd strokend met de waarheid, daar kom je vaak pas achter als je over inside info beschikt.


  Maak melding

 35. Ik vind de inbreng van Muriel prima,zo hoort het ook,goed opgebouwd en goed uitgelegd..

  na mi,,

  geef het volk brood en spelen,,,wat voor ontspanning, vermaak, afleiding heeft dit volk..ze komen alleen voor de soft en glas bier voor gratis..notabene door de belasting betaler gefinanciëerd..

  Als de suri/neds niet in surbo komen,wie komt dan in sme.,,toch geen afrikanen die een buidel in hun zak hebben.

  Het zijn de suri/neds,die jaarlijks meer dan 120 miljoen euroos over maken naar sme vergeet de pakketten niet,vergeet de containers niet,ga naar de haven en zie de movinas aldaar..

  Wie zij de investeerders in sme,chinezen,hindoestanen,die met blood zweet en tranen hun geld verdient hebben,wie nog meer..

  Waarom willen elkeen bij lantie op de loonlijst staan,alleen voor zeven even een tantie kaarta vrij medische behandeling vrij ziekenhuis en verder niks meer..
  Werken kunnen ze niet..

  Kijk maar om je heen feit is,dat tachtig procent van de gevangenis in sme is bevolkt door één en zelfde groep mensen.

  Wie zij de rovers vandaag de dag in sme en waarom,omdat ze niet willen arbeiden..

  Waar zijn de bevriende landen van ddb die hij uitgenodigd had gebleven,waarom geen deelname..denkna..


  Maak melding

 36. DAS heeft het over de feiten van Muriel.

  Muriel heeft waarschijnlijk een glazenbol thuis, waarin ze de toekomst kan zien. Muriel kan zien dat de komende regering geen lang leven is geschoren, ze kan ook zien dat de India en China geen kredieten meer gaan verstrekken, mooier ze ziet ook een scheuring binnen MC omdat Nieuw Suriname geen technocraat op HI mocht plaatsen. Wie deze technocraat is, zijn CV enz. weet niemand, maar niet geweend muriel heeft het in haar glazenbol gezien, dus is het een feit.

  Muriel kan echt van alles zien, het zou handiger zijn, als muriel dag en datum aan al haar toekomstige voorspellingen had geplakt.

  Dat DAS de toekomst van muriel en haar negatieve hoop als feiten ziet, moet ons natuurlijk niet verbazen, waar moet deze oude dwaas zich verder nog aan vast klampen.

  Hoop doet leven, maar hoop is ook gewoon een uitgestelde teleurstelling.

  Onderstaande vond ik best mooi van muriel.

  —————————————–
  ” Nu Parmessar vakkundig buiten spel is gezet, de vorige verkiezingen nog de kandidaat voor het presidentschap van Suriname, zijn de technocraten (lees Hindoestanen) niet meer in de regering vertegenwoordigd. ”

  ——————————————

  Parmessar is vakkundig buitenspel gezet volgens muriel. Nee dit heeft ze niet in haar glazenbol gezien, ze heeft het vernomen van een vooraanstaande VHP’er (het artikel heeft ze gewoon geplaats). Ze heeft het vooral als zoetekoek geslikt het verhaal van de vhp’er, dit zijn nogsteeds muriel feiten hoor.

  ” tecnocraten (lees hindustanen). ”

  Het zou natuurlijk mooi zijn als Muriel ons kon vertellen wat ze onder een tecnocraat everstaat. Ik heb het vermoeden, nee, ik weet het zeker dat Muriel niet weet wat of wie een technocraat is.

  Met haar ontboezeming heeft muriel niet alleen laten blijken dat ze eigenlijk niet alleen gewoon een dom mens is maar gewoon puur racistisch bezig is.

  Wie A zegt moet natuurlijk ook B zeggen.

  Afgelopen verkiezingen heeft front met al muriel technocraten, propaganda gevoerd op basis van monetaire stabiliteit, de koers was stabiel, monetaire reserve enz. enz.

  Ik had toen van front en fronters begrepen dat dit een verdienste is geweest van twee fronters, deze twee worden en werden als technocraten bestempeld, de eerste is Zalig Telting en de andere is ex-minister Hildenberg, niemand anders, geen andere naam of wat dan ook.

  Oeps, Bovenstaande zal wel een foutje van front geweest zijn. No problem, je mag het goed maken muriel.

  Ik daag muriel dus uit om ons hier te vertellen, wat de verdienste is geweest van haar ’technocraten’ de afgelopen vijf jaar in de front regering op OWV, LVV, JusPOL, BZ en de VP. Wat hebben deze heren, let wel, ‘voor land en volk gedaan’ als technocraat.

  Kom op, maak het goed, dit zullen feiten zijn, die glazenbol kan je hierbij niet helpen.

  Als Surinamers hebben we een luxe we kunnen front beoordelen op basis van wat ze zeg maar afgelopen vijf jaar gedaan of niet gedaan hebben.

  Niemand hier kan de komende regering oordelen voor wat zij nog niet gedaan heeft, je kan wel verzinnen en in glazenbollen kijken om voorspellingen te doen, maar dat je kan je onmogelijk als feiten beschouwen, tenzij je Muriel en DAS heet.

  DAS blijf niet als een lafaard aan de kant staan, ga aan de slag en help Muriel.


  Maak melding

 37. Marcel,

  Ik ben moe van jullie dom geklets, ik voer geen discussie op basis IF, THEN , ELSE.

  Niet alle rijkdom is vergaard door hard werken hoor. Door drugsexport zijn velen rijk geworden.

  Criminelen vind je waar je ze zoekt. Zo zal je inderdaad veel inbrekers en rovers binnen een bepaalde groep vinden. Gaan we kijken naar corruptie, grove diefstal, grote drugsexport, fraude en zwendel kom je weer een bepaalde groep tegen.

  Dus mi ede.


  Maak melding

 38. Na Mi,

  de strekking van je betoog onderschrijf ik, het valt me idd op dat forumleden bepaalde info maar voor zoete koek aannemen en doorslikken. Vandaar dat je voortdurend hoort hoe ‘integer’ Santokhi en andere fronters wel niet waren, terwijl het Surinaams publiek geheim is dat het tegendeel waar is en dat dit 1 van de belangrijkste redenen was waarom NF zo is afgestraft bij de verkiezingen.


  Maak melding

 39. Feit!

  Als de feiten van Muriel geen feiten zijn maar persberichten en vertellingen of leuke glazen bol verhalen, dan noch zit ze goed.

  Nena’s reactie kan ik begrijpen en plaatsen.
  NaMi’s reactie is iets dwingender en toch helder.

  Wat ik mis in de reactie van NaMi is zijn eigen glazen bol. Desi heeft zijn kans gehad en verschrikkelijk gefaald; dat is een feit!

  We geven hem nog een kans en zien in onze glazen bol dat het allemaal gaat lukken. Volgens mij heeft NaMi helemaal geen glazen bol maar kijkt hij mee in die van Desi. Heeft Desi wel feiten in zijn glazen bol?
  Gouden bergen, exportboost, produktieboost,
  KBminimum, AOWmaximum, laptop, opbrengst grondstoffen voor het volk en nog veel meer.
  En niets is nog een feit! Allemaal toekomst.

  NaMi, ik hoop het voor je.
  Dat Muriel en ik de zaken scherp houden zul je ons ooit eens dankbaar zijn. Want als we allemaal op dit forum de toekomstige feiten van Desi moeten zitten ophemelen, dan is de lol eraf. Dan kan jij hem niet verdedigen en zitten alle vogeltjes op dezelfde tak.

  Enkelen op dit forum kennen de feiten van de vorige regering Bouterse. Maar velen schamen zich voor die periode. En dat is een feit!
  Die mensen kun je toch niet kwalijk nemen?

  Hoe beschermend je ook voor Desi wil zijn, ook jij kent die feiten, maar je wil ze niet zien.

  Kijk:zonder scheldkannonades en verwensingen.


  Maak melding

 40. DAS @42

  “Als de feiten van Muriel geen feiten zijn maar persberichten en vertellingen of leuke glazen bol verhalen, dan noch zit ze goed.”

  —————————————–
  Dan nog zit ze goed? Ik zou niet weten hoe, maar goed een ieder zijn eigen waarheid zolang het duurt.

  ——————————————–
  “Wat ik mis in de reactie van NaMi is zijn eigen glazen bol.”
  —————————————–

  DAS toch, Na Mi heeft geen glazen bol die hem de toekomst kan voorspellen, en ik kan niet verzinnen. Ik maak het me gewoon makkelijk en hou mij aan feiten, hopelijk zit ook ik hiermee goed. Laat me weten hoor!

  ————————————–
  “We geven hem nog een kans en zien in onze glazen bol dat het allemaal gaat lukken. Volgens mij heeft NaMi helemaal geen glazen bol maar kijkt hij mee in die van Desi. Heeft Desi wel feiten in zijn glazen bol?”
  —————————————-

  DAS you lost me here.

  Iets wat nog moet plaatsvinden, de toekomst enz. enz. kan je onmogelijk als een feit betitelen. Ik hoop dat je dit al wist???

  Desi Glazenbol mag ook jij straks zien, zo’n glazenbol wordt ook wel regeerakkoord of beleidsprogramma genoemd.

  Daar mag je kritiek op hebben, de feiten totnutoe van President Bouterse sinds 25 mei zien er goed uit.

  MC gaat hun eigen weg, en schrijven geen stukjes over vhp of nps, ze reageren officieel op geen enkele aantijging, hoe laag dan ook, they are focused.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.