Ex-parlementsvoorzitter Suriname haalt buit binnen

34

PARAMARIBO, 24 jul – Ex-parlementsvoorzitter Paul Somohardjo kan gerust zijn. Zijn Volks Alliantie, VA, heeft definitief een plaats veroverd in het nieuwe kabinet. Intensieve onderhandelingen met Desi Bouterse’s Mega Combinatie wierpen vruchten af. VA krijgt zijn drie zetels.

Het gaat om Onderwijs & Volksontwikkeling, Binnenlandse Zaken en Landbouw Veeteelt & Visserij. “Wij vertrouwen op het woord van de aanstaande president”, zei Somohardjo onlangs. Het was dan ook niet nodig een overeenkomst te tekenen. In de media werd dan ook gezinspeeld op eventueel bakzeil. Somohardjo had de zes parlementszetels van zijn partij ingezet bij de presidentsverkiezingen.

Dankzij die steun kon Bouterse al in de eerste ronde tot president worden gekozen. Volgens critici liep Somohardjo wel een groot risico. Coalitiepartner A Combinatie had al te kennen gegeven geen ministeries af te zullen staan. Nu heeft Mega Combinatie in de buidel getast. Somohardjo had geen voorkeur voor een bepaald ministerie: “Mi casa es su casa.”


34 REACTIES

 1. “Mi casa es su casa.” ….en kijk SOMO begint weer…dit soort mens zal het nooit leren…was het niet samen uit samen thuis….nu weer een ander rommel dat op huis moet lijken….en laten jullie hem een ding weten zijn huis is zijn huis….maar het land is van de bewoners van het land….dus geen rommel.

  Ik ben Somo ik wil hier dit en dat, rommel, rommel anders ga ik naar huis…idioten grap man.
  Laat die man ophouden…ik ken zijn dreigementen heel goed…het heeft Vniksaan op 4 zetels gebracht.


  Maak melding

 2. De kop van dit artikel spreekt boekdelen. Het gaait om het graaien en het veiligstellen van het eigen belang. Opportunisme viert hoogtij en in het kielzog daarvan corruptie. De negatieve ontwikkelingen in SU vertonen een consistente lijn. Je moet wel een ezel zijn om dat niet te doorzien. Veel sterkte in de zeer sombere tijden die gaan aanbreken.


  Maak melding

 3. De aanhef van dit onderwerp is gewoonweg beschamend. Het is alsof wij in dit land gewoonweg uit zijn op het ordinair roven.

  Welke buit, “Somo en de zijnen moeten simpelweg in het belang van de totale Surinaamse natie hun ballen en wat daarvoor doorgaat, zweten om er het allerbeste van te maken”. Geen gezijdieopmijlijken!

  Die Amerikan hebben het al gezegd, “No corruption.” Ook niet onder het mom van democratie.

  Nepotisme, vriendje vriendje en kontje kontje zijn hier niet aan de orde!!!


  Maak melding

 4. Piro? Teluh? Wis!

  Hoeveel? We hebben er drie! De zaak is rond!
  We gaan goede zaken doen in het binnenland (verdelen), we gaan land verbouwen voor de kippen en we gaan de kindertjes op school op eigen wijze tot ontwikkeling brengen om later ook sluwe politici te worden.

  De buit is binnen! Je lever is verkocht voor een paar ministersposten. Waarvoor? Daarvoor!

  Alles aan een kant gezet.
  Somo is verfoeilijk in de ogen van velen. Maar Somo is aan de andere kant de verlosser voor heel veel Javaanse problemen. Problemen die voorheen bleven liggen waardoor deze etnische groepering niet vooruit kwam. Men heeft deze groep altijd gezien als Pae en Mae serie pinda nanga petjil. Onterecht!
  Als er in een etnische groep een eenheid moet worden gevormd dan is het de Javaanse groep wel. In geen enkele groep in Suriname wordt er zoveel samen gebeden, samen gewerkt, samen gegeten en samen geleden.
  In mijn ogen wordt deze etnische groepering onterecht in de hoek van corruptie en omkoping geduwd, terwijl de waarheid anders is: eerlijkheid, saamhorigheid, netheid, gastvrijheid, bereidheid tot samenwerking en zeer vleitig in kunst en vormgeving aan zaken. De Javaan is terughoudend, beleefd, wacht netjes af, niet giereig, treedt niet te vaak op de voorgrond en heeft daarom Somo nodig om toch nog iets voor de groep te betekenen.

  Maak uw ogen en geest goed open en kijk en voel wat de Javaanse bevolking voor Suriname betekend. Beleef het en probeer het een cijfer te geven in vergelijking tot uw eigen etnische groep. Als u eerlijk bent, dan krijgt deze groep een hoger cijfer dan de uwe. De samenleving in Suriname heeft deze groep hard nodig, ook al is het alleen om de veelzijdigheid aan voedsel en lekkernijen.

  Somo mag dan wel hun leider zijn, maar er zijn ook Javanen die Somo niet zien zitten.
  Maar omdat de creool zo verschrikkelijk op de voorgrond treedt, de Hindustaan zich krachtig en slim omhoog werkt, de Indiaan te stil is om op te vallen, de Chinees altijd in de zaak te vinden is en de Boslandcreool
  zich pas laat zien als hij in Paramaribo is,
  gaat men er van uit dat alleen een hechte samenwerking tot vooruitgang kan leiden.
  En gelooft u mij maar; deze groep wil vooruitgang voor geheel Suriname en niet alleen voor zichzelf. Men houdt de buurt waar men woont altijd keurig netjes op orde en dat wil men ook voor geheel Suriname.
  Ik hou van ze en zou Suriname minder rijk en minder gezellig vinden zonder de Javaan.

  Dat het individu Somo kwalijke zaken heeft uitgespookt kunt u deze mooie, eerlijke, hardwerkende en nette groep niet aanrekenen.
  En als het aan de Javaan ligt, dan zal er geen onderscheid tussen de groepen moeten zijn maar wel saamhorigheid.

  So let it be written, so lett it be done!


  Maak melding

 5. En nu werken voor het lands belang..dat is toch de inzet van de verkiezing heren lijders..

  Nu tonen of jullie inderdaad ballen hebben het volk en land te dienen op een eerlijk manier..


  Maak melding

 6. Geachte redactie,

  Ex-parlementsvoorzitter Paul Somohardjo kan nu inderdaad gerust zijn. Daar zijn Volks Alliantie definitief een plaats veroverd heeft in het nieuwe kabinet.

  De leiding van de ‘Nieuwe Orde’ onder aanvoering van President elected Desire Delano Bouterse, is hierdoor zo goed als compleet geworden. Het is nu werken aan ‘cultuur overdracht’. Van een Nieuw Front-cultuur naar een MEGA-cultuur. Gericht op ‘inhoud’ en ‘implementatie’ van de gestelde doelen in ‘Nationaal Belang’.

  Deze ‘Nieuwe Orde’ is Multi-etnisch (Surinaams) van aard en is ‘uiterst’ moeizaam tot stand gekomen. Ondanks alle obstakels welke meer dan vijftig jaar opgeworpen waren. Zowel van binnen als van buiten uit en ‘intensief’ georganiseerd.

  Waarbij zelfs vijftien (15) regeerperiodes Nieuw Front-combinatie NIET is staat bleek te zijn, dit proces van ‘Politiek- en Economische Zelfstandigheid’ van de Onafhankelijke Republiek Suriname te stuiten.

  Het volk van de Republiek Suriname heeft nu definitief haar besluit genomen. Nu of nooit!

  http://www.youtube.com/watch?v=lCZO9icA1KE&feature=related

  Vandaar dat onze complimenten en felicitaties ten eerste uitgaan naar de leiding van de MEGA-Combinatie, de A-Combinatie en de Volks Alliantie. Die zoekende naar de juiste richting, uiteindelijk hebben kunnen kiezen voor ‘Toekomst Perspectief’ voor hun achterban, het volk van de Republiek Suriname in het bijzonder.

  Door in samenwerking te gaan, terwijl de ontwikkelingsplannen o.l.v. de MEGA-Combinatie reeds langer dan dertig jaar voor daadwerkelijke uitvoering op zich wachtten.

  Vervolgens mag de keuze van de twee rivaliserende politieke leiders Ronny Brunswijk van de A-Combinate en Desire Delano Bouterse van de MEGA-Combinatie als historisch zeer bijzonder in de Surinaamse geschiedenis boeken vermeld worden.

  Daar deze eerder beiden betrokken waren in een zogenaamde burgeroorlog gefinancierd door het buitenland. Waarbij aan beide zijden vele doden en infrastructurele schade te betreuren waren. Echter d.m.v. een ‘Intentie Verklaring’ dit onheil uiteindelijk in de Geest van Anana beslecht kon worden.

  Dit mag echter de glans op de keuze van de Volks Alliantie niet ontnemen. Daar deze politieke alliantie op het laatste moment besloten had, om ook aan dit samenwerkingsverband deel te nemen. Terwijl zij tijdens de onderhandelingen met de MEGA-Combinatie, het ‘slechts’ moest doen met een ‘gegeven woord’. Ook deze zoveelste hobbel werd uiteindelijk succesvol genomen.

  Wat bij velen zowel in de Republiek Suriname, de Zuid-Amerikaanse regio tot en met het Koninkrijk der Nederlanden als elders daadwerkelijk de indruk schept, dat wij hier te doen hebben met een waarachtige ‘Nieuwe Orde’.

  Die zich op haast merkwaardige, moeizame en zelfs wonderbaarlijke wijze tot mekaar geroepen voelden in ‘Nationaal Belang’. In bizarre politieke omstandigheden van ‘Verdeel en Heers’ en zelfs van ‘Overspel en Bedrog’. Welke politieke intriges hun weerga niet kennen in de geschiedenis van politiek Suriname.

  http://www.youtube.com/watch?v=D_psYULGbd4

  Maar welke moeilijke omstandigheid na een zeer moeizame bevalling des ondanks tot de geboorte kwam van de ’Nieuwe Orde’. Welke naar ons idee gezien haar woelige ontstaansgeschiedenis, absoluut kan bogen op de zegen van de Almachtige.

  Vandaar dat wij hierbij allen wensen te feliciteren met het bereikte resultaat. Het Surinaams volk en de Republiek Suriname in bijzonder.

  Gado blesi Sranankondre.

  http://www.youtube.com/watch?v=lZ06GEAs8kM


  Maak melding

 7. Ja, meneer 5…das.Maar–u bent zeker vergeten dat–het deze zelfde javanen waren die toen overgelopen waren..ktpi..sri..voor een meerderheid te vormen om de onafhankelijkheid binnen te halen.Zonder hun steun was het nooit gelukt,dat het dezelfde somo is die de grote uittocht naar nederland had georganiseerd,is het nooit opgevallen dat op-sociale zaken alleen maar javanen werken.Somo,s achtergrond….gokhuis binnenweg..stichting makmur lange hille weg..waar hij kampioen uitbuiter was van al die mensen die daar werden opgevangen….trouwens niet alleen hij..maar achtergronden van de rest liegen er ook niet om….


  Maak melding

 8. LVV was al een stiefkind van de frontregering.Er is bar weinig gedaan op landbouwgebied, terwijl er ontzettend veel gedaan kan worden, met name gericht op de export.Je moet niet gaan denken in de trend van kouseband en sopropo.Dit is achterhaald, maar je moet veel breder denken.Wat weet Pae over beleid maken.Nu kan hij verder gaan om zijn zoon te bevoordelen en zijn zakken vullen.Voor eigen belang, helpt Bouterse LVV nu naar de kloten.Wat voor ellende heeft hij niet veroorzaakt op zijn ministerie.Corruptie en nog eens corruptie.Dit had ik niet van Bouterse verwacht.Door deze actie van Bouterse heb ik nu weinig vertrouwen in hem.


  Maak melding

 9. pinto na yu ?
  die somo ging voor het hoogst haalbare en nu neemt hij genoegen met een troostprijs die grote smoel van somo is voor niets geweest.


  Maak melding

 10. Somo zegt iets anders….hij maakte zich druk om de ruim 32000 kiezers….die op VA gestemd hebben…..natuurlijk wijze woorden in deze.
  Want dat was mij wat………. Men poepte gewoon alle kleuren STRONT toen men het door had dat Ronny de B. met 6 minister posten plus VP…gevlucht was.

  En lekker ergens in Marowijne in een hangmat lag en telefonische Paramaribo vroeg …o tin din man regel a VVV.
  A HAP BIGI……..ik zeg je……die mannen kregen alle kleuren stront in broek en cumacoiscie.

  Dus met de move van Somo heeft hij een beetje kleur gegeven aan de boel.
  Natuurlijk goed voor Su. of niet.
  Want AC zou niks los laten…GELOOF ME….BEP zelf begon te bibberen..(konden ogen en oren niet geloven) men zou blijven poepen ……..geloof me. Alle kleuren van FRONT in STRONT.


  Maak melding

 11. de vhp kan niet steeds omwille van eigenbelang huichelen met de nps: eerst in 1975 (grootste fout ooit), toen in 1996 met de bvd kwestie (beter toen uit het front gegaan) en daarna nog toestaan dat vene nog twee keer president is geworden. geen visie, eigen denkers en doeners afvallen en verkeerde drijfveren


  Maak melding

 12. Onze visie: concrete kansen voor groei
  De NDP is ervan overtuigd dat Suriname een rijk land is. Dat blijkt uit cijfers die de Wereldbank in 2000 heeft gepresenteerd. The World Bank has ranked Suriname as the 17th richest country in the world in terms of natural resources. Being already one of the world’s top suppliers of bauxite, the raw material for the production of alumunium, Suriname also possesses other natural resources, such as timber, kaolin, oil, gold, diamonds, platinum, uranium, manganese, copper, nickel and iron ore, most of which are still unexplored.

  Surinamers zijn bereid te werken wanneer zij daarvoor de juiste beloning ontvangen. Het Surinaams volk is een volk dat wil leren wanneer het merkt dat het leren hen verder brengt in de maatschappij. Op dit moment komt men eerder verder met kennissen in de politiek dan met kennis op zak.
  De NDP wil de beproefde succesformule van Staatsolie gebruiken om met overheidsgeld solide ondernemingen op te zetten. Wij willen een staatsonderneming in goud, rijst, natuursteen, water voor export en aquacultuur. Het opzetten van bedrijven zal de industrie in Suriname omhoog stuwen.

  Maar onze allerbelangrijkste rijkdom bestaat uit goedgeschoolde en gezonde Surinamers. De NDP heeft intensief gewerkt aan een nieuwe sociale economische orde. Het onderwijs is de sleutel voor zelfontplooiing en voor daadwerkelijke welvaart en welzijn van een volk.

  Successen van de NDP

  Beste mensen , wij kunnen niet wachten om het grote werk dat op ons wacht , te gaan uitvoeren voor het totale Surinaamse volk.

  Verder zie ik de ontwikkelingen positief te gemoed en hoop dat iedereen dat ook doet. Over Somo hoef niemand zich druk te maken , want iedereen krijgt zoveel dat er overvloed gaat heersen. Wat wij verder moeten doen is de schouder onder het werk zetten. Want suriname gaat nu echt hoog ontwikkeld worden dat de surinamer zelf versteld zal staan van de Megaprojecten.

  Kijk u ; wanneer de olie-raffinaderij klaar is , dan kan SME 450 miljoen euro elk jaar besparen aan de import van benzine/diesel/ en andere olie producten.

  Bovendien kan SME ook een kerncentrale laten bouwen om met onze eigen uranium energie te gaan opwekken om de grote industieen als smelterijen van de verschillende ertsen die in onze bodem voorkomen te voorzien van stroom en te verwerken.

  Dit is geen droom maar echt. Al over 3 weken zal het bewaarheid worden. Dat start de motor van vernieuwing van onze gelief Suriname.


  Maak melding

 13. Proficiat meneer Somo.Je hebt je best gedaan voor je partij.Over het resultaat valt niet te klagen.Het is nu de taak aan Somo om drie krachtige persoonlijkheden uit zijn partij naar voren te schuiven voor de functies.Het wordt een zware klus om de puinhopen van Nieuw Front op te ruimen.Dit mag je natuurlijk niet zeggen.Een ware afgang voor de aanhnagers van het Nieuw Front die continu blijven zeuren over het verleden.Niet omkijken maar vooruit kijken is het devies.


  Maak melding

 14. Aanvraag vergunning kerncentrale
  Nog geen financiers gevonden
  Mei 2006 – Suriname Industrial Engineering and Vehicle Service NV heeft vergunning aangevraagd voor de bouw van een kerncentrale in Suriname. Daarnaast heeft de onderneming grond ter grootte van 260 hectare aangevraagd voor het opzetten van een groot industrieel complex. Volgens de directeur van de onderneming Chanderbosh Bisram, zal de kerncentrale de energie leveren voor een aluminiumsmelter en hoogovens die eveneens op het complex zullen verrijzen. Ook zullen ureum en edelgassen worden geproduceerd. Over de financiering van de plannen blijft Bisram onduidelijk.

  Krishna Salikram

  Het industrieelcomplex zou moeten verrijzen op de voormalige plantage Groot Chatillion in het district Commewijne. De beoogde smelter zal aluinaarde raffineren tot aluminium. De capaciteit zal 500 aluminium per jaar bedragen. De bedoeling is dat de aluinaarde afgenomen zal worden afgenomen van Suralco. Gesprekken met dat bedrijf zijn echter nog niet gevoerd. De sterk verouderde smelter van Suralco op Paranam is al jaren gesloten. Op de plantage moet ook een haven verrijzen. Ook zullen hoogovens verrijzen die staal zal fabriceren uit laag ijzerhoudend erts zoals lateriet. Lateriet komt in grote hoeveelheden voor in Suriname. Ook uit aluinaarde kan staal gehaald worden. Op Groot Chatillion zal eerst een haven worden gebouwd.

  De nieuwe regering gaat wel investeren in de opzet van stategische bedrijven om de economie van suriname te brengen naar een niveau van een eerste wereld land.


  Maak melding

 15. @ 1: Blijkbaar snap je het niet: Zes zetels in de DNA wil nog niet zeggen dat je ook zes ministeries mag bemannen. Zes zetels, drie ministeries, het maximale voor Somo.
  Maar gezien zijn deelname aan het vorige kabinet met de ministeries van Onderwijs (Onbenullige Wolf), Sociale Zaken (Brave Hendrik) en RGB (Jong Tien Jat Fa), zie ik de toekomst somber in. Maar ja, voor die machtsgeile sukkels geldt alleen het pluche, niet de kennis en onkreukbaarheid.


  Maak melding

 16. Volk van Suriname, kondreman, famiriman.
  WEES GERUST, NO SPANG!!!
  De voedselpakketen van vrienden en familieleden uit het overzeese komen er weer aan; ongeacht jullie stomzinnig stemgedrag.

  Groeten van deze pensionado uit Costa Rica.


  Maak melding

 17. Das,

  Jouw analyse over het Javaanse deel van de bevolking onderschrijf ik in het algemeen. De Javanen zijn als groep voorbeeldige burgers.De rotte appel en uitzondering is echter Somo. Somo komt alleen op voor deze bevolkingsgroep om zijn eigen belangen veilig stellen. Somo is voor mij en vele anderen een ordinaire boef die niet alleen de Javanen maar de gehele Surinaamse bevolking in een kwaad daglicht brengt. Daarnaast is de man onontwikkeld en schaamteloos.


  Maak melding

 18. onderwijs naar somo? nogmaals het bewijs dat NDP totaal geen serieuze pogingen gaat doen om de zaken te verbeteren in suriname. ik ben benieuwd hoe somo nu stemmen zal “inkopen” schoolbanken doneren aan hongerige surinamers? grond kan hij niet meer uitdelen….


  Maak melding

 19. ach ja zo zie maar dat somo gewoon een meeloper is macht gaat voor zelfrespect, hij is alleen uit op macht ik durf te wedden dat hij het ook voor 1 zetel had gedaan. Ik vraag me af of deze regering wel een lang leven is beschoren in deze coalitie volgens mij zitten er teveel personen in die uit zijn op zelf verrijking em machtlust en zullen ze voor het land van weinig betekenis zijn. ik hoop dat ik het fout heb maar…….
  Ik hoop dat D.D.B een goede ruime kans krijgt om waar te maken wat hij heeft belooft zodat hij niemand anders de schuld kan geven (zoals in het verleden met Bosje)dan hijzelf als het straks vreselijk verkeerd afloopt en het land wederom weer op de rand van de afgrond staat.
  Ik geef D.D.B. nu het voordeel van de twijfel maar met een bang hart!


  Maak melding

 20. @pinto, je hebt gelijk zo hoort het te zijn! weg met die personlijke arogantie en werken voor het mooie land Suriname het zijn goede volk!!!


  Maak melding

 21. Daar gaan we weer met voedselpakketten,waarvan dan?Of hebben de Sur.allochtonen geen last van de crisis.
  Zo niet er komt blijkbaar een kapitalistische regering aan nl VDD-PVV-CDA.
  Pas maar op dat de Surinamers jullie gaan steunen.


  Maak melding

 22. uit ervaring weet ik dat surinamers de eerste maanden heeeeeeel enthousiast en bevlogen zijn maar als die geroosterde duif te lang op zich laten wachten vervalt iedereen weer in zijn oude patroon.Ik kan mij nog herinneren dat er een soort heropvoeding in het leven was geroepen in de tijd van revo jongemannen werden met ZWEEPslagen heropgevoed die zogenaamde opvoeders zijn niemand minder dan de grootste drugsdealer en massamoordenaar die vandaag is gekozen tot president van onze bananenrepubliek.@ teo en land bouw je niet op met mooie woorden en een grote mond kennis is de sleutel naar volwssenheid en vooruitgang onderwijs is een heel belangrijk factor daarin en een lange adem ik heb nog nooit een baby gezien die bij de geboorte gelijk kon lopen.


  Maak melding

 23. Nr10:Bouta kan z’n ministers benoemen en ontslaan dus zit daar maar niet over in.

  nr16 Theo, allemaal mooi maar wie gaat het werk doen want de Surinaamse bevolking denkt dat een ander al het werk voor ze komt doen. Die chinezen zijn daar een goed voorbeeld van.

  Ik zat de vorige week naar “naar mijn mening” op Sky radio te luisteren en er was een jongeman aan de telefoon die letterlijk zei “Wat komen die SuriNeds vertellen, laten ze maar in Nederland blijven en lekker hard blijven werken daar”. Ik dacht eerlijk gezegd:”In tegenstelling tot wat men in Suriname denkt zouden de SuriNeds liever hard werken voor hun vaderland”.

  Ik hoop niet dat dit het denkniveau is van alle jongeren in Surinamers want anders kan Bouta z’n plannen weer in de koelkast stoppen.

  Ik ben overigens nog steeds van mening dat Bouta het volk uitleg en excuses rond de december moorden is verschuldigd. Het liefst in de rechtzaal. Indien hij echt in God gelooft dan doet hij dat ook want hij weet dat hij God dan aan zijn zijde heeft. Doet hij dat niet dan zal hij al zijn plannen niet kunnen waarmaken.

  Let’s wait and see!


  Maak melding

 24. Meneer/mevrouw Vleermuis,

  U durft toch niet de Javaanse gemeenschap de vroege onafhankelijkheid van Suriname in de schoenen te schuiven? Dat gelooft u zelf toch niet? Gaat u nogmaals zoeken, ik noem geen naam.
  Dat Somo velen heeft opgejut om te emigreren heb ik twee dagen geleden zelf geschreven bij een ander onderwerp op dit forum. Dat is ook zo. Daar heeft u gelijk in.
  Maar dat Somo toen al een uitbuiter was van zijn eigen groep kunt u de rest toch niet kwalijk nemen?

  Generaliseren is gemakkelijk m/v vleermuis.
  Maar het zijn niet de uitsteeksels die bepalen hoe een etnische groepering zich gedraagt. Ik zeg toch ook niet dat door Bouta en Brunsi’s gedrag de hele creoolse groep voor moet worden aangekeken? Neen!

  Klodi(#20) schrijft dat Somo de rotte appel onverbeterbaar verfoeilijk en corrupt is.
  Dat zal iedereen toegeven. Die snapt het!


  Maak melding

 25. Hallo alle lezers en geintreseerden.

  na lange tijd wil ik weer wat zeggen. Ik ken Somo persoonlijk. Hij is gewoon een zielige meelopertje meer of minder is hij niet.
  Als hij een man met een een beetje respect voor zich zelf zou hebben zou hij nooit met de NDP samenwerken. (geval Doekhie) maar je ziet het hij si een zielige huichelaar en meerniet.
  Hier in Nederland moet hij nog mensen zelf betalen en in illegale gokhuizen in Zuid-holland heeft vaker KLAPPEN gekregen.
  Er zullen zeker mensen zijn die dit verhaal kennen. Ik ken zelf de mensen die hij nog moet betalen dus geld schuldig is. Als tiener woonde hij op de tourtonne en mensen van zijn leeftijd uit zijn buurt en anderen kunnen dat ook bevestigen dat hij een meelopertje is en gokverslaafd, waardoor zijn vrouw er met iemand anders ervan door is gegaan.
  Dus heilig is hij niet en ook geen voorbeeldfiguur voor de Surinamers.

  Tang Boeng…..


  Maak melding

 26. ‘…Somo is verfoeilijk in de ogen van velen…’
  ‘…Somo mag dan wel hun leider zijn, maar er zijn ook Javanen die Somo niet zien zitten..’

  Jazeker! En ik kan je verzekeren dat zelf onder de Javaanse bevolking men Somo als een verrader ziet. Het pijnlijke in dezen is dat Somo wederom de kiesstemmen van de Javaanse bevolking heeft gebruikt/misbruikt voor zijn eigen gewin, want de oudere javanen zitten heus niet te wachten dat Somo een coalitie zou gaan vormen met Bouterse. Nu dat het geval is voelen vooral de oudere Javanen, die op Somo stemmen, zich dubbel genaaid. De vraag is natuurlijk hoe lang kan de doorsnee Javaan dan nog op Somo vertrouwen? En op de volgende Javaanse politicus die na Somo komt ? Zonder opnieuw genaaid te worden met valse beloften? Eens raakt de zogenaamde saamhorigheid, collectiviteit op! Eén ding is zeker ieder doorsnee Javaan is nu gewaarschuwd als men puur blindelings op eigen soort stemmen.

  Stand:
  Somo en familie, 1!! (Hoera, de buit is binnen)
  Rest Javaanse bevolking een vette 0!! (Genaaid en alles blijft hetzelfde)


  Maak melding

 27. Jullie weten het allemaal zo goed en beter
  waarom bieden jullie je diensten nietaan,mo te laten zien wat je voor het land kan of wil betekenen.Neen hoor… thuis zitten achter je pc en laten zien hoe negatief je denkt over je eigen land en genoten.slapen jullie lekker hoor


  Maak melding

 28. Pae Matjol (31),

  Ik snap het! En toch verdient deze groep (vooral de ouderen) een goede, eerlijke leider. En ik weet dat die in aankomst is.
  Tai hori!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.