Oude Surinaamse coalitiepartners weer samen

64

PARAMARIBO, 27 jun – De oude coalitiepartners sluiten elkaar weer in de armen. De hernieuwde samenwerking tussen het Nieuw Front, A Combinatie en Paul Somohardjo’s Volks Alliantie is beklonken. In VHP-centrum De Olifant tekenden de leiders hun overeenkomst tot samenwerking. De strijd kan beginnen.

Voor en na de ondertekening werd het met zoveel woorden bevestigd. Het wordt een lange, moeizame weg. Niemand verwacht dat de president en vicepresident direct gekozen worden. Ook de hernieuwde alliantie heeft niet de benodigde meerderheid in het parlement. “Het is voorbarig te praten over waar de meerderheid zit. Het vervolg moet zijn beslag krijgen”, zei VHP-leider Ramdien Sardjoe.

De partners zullen zich beraden over de kandidaturen. “De kandidaten worden zeker op tijd bekend gemaakt”, aldus Sardjoe. De twee verkiezingsronden in het parlement worden rustig afgewacht. “We wensen niet vooruit te lopen op de ontwikkelingen.” Volgens de overeenkomst mag Nieuw Front de kandidaten voordragen voor het presidentschap en het ondervoorzitterschap van het parlement. De twee andere partners presenteren de kandidaten voor het vicepresidentschap en het voorzitterschap van het parlement.


64 REACTIES

 1. Als een dief in de nacht hebben ze de overeenkomst getekend.

  Dat er met geld gestrooid is mag ook duidelijk zijn, lees verhaal van somo maar, die dacht de beste verdediging begint bij de aanval.

  Hij werd 1 miljoen dollars aangeboden door NDP, maar in zijn verhaal geeft hij aan dat pl $200.000 verkiezingsschuld heeft, dus zou hij $800.000 voor zichzelf over kunnen houden. Wie heeft MC dan verteld dat somo $200.000 schuld heeft.

  Goed die 1 miljoen is dus overtroffen door vhp, ac krijgt een deel, deze dieven hebben al eerder van China geld aangenomen, dus dat bevreemd ons niet.

  Een ding is zeker in Suriname, het moreel verval was al duidelijk, het is nu gewoon weer bevestigd door de oude politiek, afspraken en intenties zijn niets waard, omhelzingen enz. dito, vrede en eenheid daar willen ze niets van weten. Landsbelang daar hebben ze lak aan, eigenbelang is wat prevaleert.

  Verdeeldheid en polarisatie daar gedijen de oude polici goed in, ze zijn als een vis in een vijver.

  De jeugd van Suriname is een ervaring rijker en een illusie armer, don’t worry, jullie tijd komt nog en dan horen jullie deze fossiele partijen met wortel en tak uit te roeien. Deze partijen zijn de reden van alle stagnatie in Suriname.

  De oude politiek is ziek, ze zijn op sterven na dood.

  Wat je zaait, zal je maaien, niets meer niets minder, time will tell.


  Maak melding

 2. Het volk heeft ondubbelzinnig aangetoond het Front als entiteit niet te lusten, maar men bedenkt haast demonische konstrukties om de daadwerkelijke vooruitgang van dit land de boot af te houden.

  De tijd zal het leren.


  Maak melding

 3. Wat een duivelse overeenkomst.Was het niet Somo die het NF de rug had toegekeerd?
  Nu hebben ze elkaar met hangende pootjes teruggevonden,na overleg van Sardjoe met zijn Nederlandse companen,teruggekeerd naar Suriname heeft hij Somo zo bewerkt om naar Nederland te gaan om daar aan te horen,waarom een samenwerking met MegaC.niet moet gebeuren,Somo die niet wilde inzien dat hij en zijn parij misschien niet meer in het machtcentrum zouden zitten en zo heel veel macht zouden verliezen.
  Ik snap er niets van en deze lieden willen doen geloven dat ze het volksbelang dienen?
  De MegaC-haters zullen nu ontzetten verheugd reageren,vergetende dat ze ook Somo en Brunswijk naar de hel toewensten en ze uitmaakten voor criminelen,maar zolang hun bedriegrs VHP en NPS kunnen regeren zullen ze hun ogen sluiten en deze toelaatbare criminelen in hun armen sluiten.
  Ai MegaC,nu weten jullie het:If Yu Eh Ngang Nanga Dibri ,Ie Bing Musu Abi Wan Langa Vorku.


  Maak melding

 4. “In VHP-centrum De Olifant tekenden de leiders hun overeenkomst tot samenwerking. De strijd kan beginnen.”

  Hier is het bewijs wie de uitvoerder is!!
  En die gasten die vonden dat ik spoken zag met mijn complot-theorie zullen hier nog steeds geen snars van snappen!!
  Ik kan het ook niet helpen, dat toen God verstand uitdeelde ze genoegen moesten nemen met de restjes!!

  De Surinaamse politici tekenen overeenkomsten bij de vleet, maar ze doen dat op WC-papier!
  We moeten niet verbaast zijn als Somogladaalus op het eind van het liedje weer bij Bouta eindigt, en de bala’s aan het korste eind trekken!!
  In ieder geval blijft hij de eigenaar van de Surinaamse grond met zijn ministerie van RBG!
  Voor Bouta verzinnen ze wel een amnestie mocht hij veroordeelt worden!!

  Deze soap kan doorgaan, en wij hebben de eerst komende maanden tijd om ons toetsenbord overuren te laten maken!
  Dankjewel Surinaamse politici dan hoef ik tenminste niet naar alle herhalingen op de televisie te kijken!!


  Maak melding

 5. Waar is Vene??!!
  Is hij nog steeds aan het wandelen in de palmentuin en kan hij de uitgang niet vinden?!
  Er ontbreekt nog een(1) pop in het poppenspel, of is hij uitgespeeld?!
  De kinderen in het publiek worden onrustig en joelen alleen Jan Klaassen…..Jan Klaassen!!


  Maak melding

 6. Waar zijn de aanhangers van die moordenaar bouterse nu.Die moordenaar,die was weer bezig de politieke partijen te chanteren. Die moordenaar dacht, dat hij bezig was met het geven van sportles.Ken je nog die uitdrukking:wie niet bij elkaar hoort zal ook niet bij elkaar blijven.
  Edel achtbare C. Valstein-Montnor nu opvoeren het proces en al die moordenaars die schuldig zijn aan de decembermoorden achter slot en grendel.


  Maak melding

 7. Wat arrogantie en onkunde (onderhandelingen) van het MC niet teweeg kunnen brengen.

  Eerst glorieus de grootste worden(25 mei) vervolgens hoog van de toren blazen, en vervolgens het gebrek aantonend van vertouwen binnen de club , en mensen die echt in staat zijn goede onderhandelingen te voeren.

  Als daarbij ook waar mocht blijken te zijn dat vanuit de MC US$ 1 miljoen geboden is aan de VA(als het waar is..zie Starnieuws) dan zegt dat ten voeten uit op welke wijze vanuit het MC kamp politiek bedreven wordt.

  Met veel bombarie roepend dat DDB de man is voor het presidentschap en bewerend dat hij representatief is voor SME getuigd van naïviteit ten top.

  Wantrouwen heerst nou eenmaal binnen de NDP. Sowieso vanuit de NDP riching de voormalige DNP2000-lui die elkaar “als vrienden hebben omhelst” maar sprake blijft van eeuwig wantrouwen, en het feit dat DDB na al zijn happenings in feite NIEMAND vetrouwd enkel dan wat figuren van het eerste uur (1980-1982) die nog in leven zijn.(Abrahams, Linger,Linsscheer) ofwel zij die weten wat hun geweten op hun kerfstok meetornd.

  Zij zijn gezegend met al hun vergaarde kapitaal.
  Lang leve HUN REVOLUTIE dat hen grote persoonlijke rijkdom schonk,dus is HUN SME vooruit gegaan.

  Uiteraard zullen er binnen zo’n gemeenschap altijd mensen zijn die zich daarbij aansluiten in de hoop een graantje mee te pikken, want men weet niet beter dat enkel binnen de SME politiek de graantjes het snelst mee te pikken zijn.

  Er zijn dus de grote pikkers (handelaren zoals MANGLIE los van zijn kunde als goed ondernemer) en kleine pikkers(wiens brood men eet,diens taal men spreekt).

  Personen die beweren dat DDB zondermeer een “geschikte” kandidaat is voor het presidentschap zijn of SIMPELE ZIELEN, of doelbewust elders op uit.

  Een persoon (DDB) die nogal wat op zijn kerfstok heeft (moorden waarvan hij zelf heeft verkondigd verantwoordelijk voor te zijn geweest als MILITAIR), drugs gerelateerde activiteiten), en stelselmatig heeft aangetoond de rechterlijke macht in SME te minachten (door nooit te verschijnen) tot President kiezen, en dan verwachten dat uit zo’n persoon rechtvaardigheid kan voortkomen dat is de grootste UTOPIE die een Surinamer zich kan voorstellen.

  Anyhow, realiseert U zich dat de persoon (als militair denkend en handelend)nooit een land op een wijze kan besturen zoals door velen wordt gehoopt of gedacht.

  Hij is en blijft een militair en door de gebeurtenissen in zijn leven zit hij nou eenmaal opgescheept ment een overlevingsdrang dat er nooit meer uit gaat of kan.

  In nood zal hij nimmer schromen een tegenstaander het zwijgen op te leggen waarbij hij alle “militaire” middelen geoorloofd vindt.

  Hij zegt immer altijd “It’s YOU or ME”
  (Het waren zij of ik remember december 1982 on TV?).

  Just know and remember that beste Surinamers.

  Veel succes met de te maken keuzes in Suriname.

  ** GOD BLESS (BE) SURINAME **


  Maak melding

 8. Ik ben ervan overtuigd dat het weer samengaan van NieuwFront met Brunswijk en Somo in het voordeel van de Mega Combinatie zal werken.De Mega Combinatie is een sterke en evenwichtige partij met een overschot aan zer deskundige mensen, terwijl de partijen van Somo en Brunswijk labiele en zeer onbetrouwbare partijen zijn.

  Als je een daadkrachtige ontwikkelingsbeleid wilt voeren moet je ook met daadkrachtige partners moeten kunnen samenwerken.

  In elk geval is ons een ding duidelijk geworden.Dat de economische problemen van Suriname zeer groot zijn.De staatkas is leeg,ambtenaren kregen grote loonsverhogingen om loyaal te stemmen en allerlei soorten van kleine projecten werden uitgevoerd om de kiezers gerust te stellen.Het geld is op en ambtenaren salarissen kunnen nauwelijks betaald worden.

  De grote politieke nederlaag van het Nieuw Front is nu definitief ingegaan.Bij de volgende verkiezingen worden ze weggevaagd.


  Maak melding

 9. Deel II. T.a.v het FRONT.

  Nu de politiek kaart zich zo ontwikkelt richting een soort hernieuwd FRONT/VA/AC moeten de Surinamers zich ook van bewust zijn dat zo’n situatie nu geboren wordt uit pure NOOD.

  Ook deze formatie is niet meteen een reden tot “JUICHEN EN VREUGDE”.

  Wess zich van bewust welke roillen de diverse groepringen reeds hebben gespeeld. Vergeetn niet de chantage politiek vande afgelopen jaren waarineen Presidentals Venetiaan nooit heeft aangedurft om een minister uit een ander blok te de laan uit te sturen.

  Veel geblaad over de zgn stabiliteit. Feit is dat op het vlak van productieverhogingen van SME geen enkel noemenswaardig feit is neergezet.

  Men heeft de koers stabiel gehad (hun verdienste ???) en wat straten lopen asfalteren, en verder niet eens 2 simpele bruggen (Carolina, Uitkijk) kunnen afronden.

  Neen, laat ons duidelijk zijn. . ook de afgelopen 5 jaren heeftmen niet echt POTTEN KUNNEN BREKEN.

  Het is voor SME(de Surinamers) te hopen dat de diverse groeperingen, die er immer op uit zijn voor zichzelf bepaalde ministeries en posten te bemachtigen, eindelijk het nivo kunnen ontstijgen om enkel VOOR HEN DIE OP HEN LIJKEN zaken trachtente realiseren en echt eens voor DE SURINAMER aande slag gaan.

  Zolang men daartoe niet in staat is, zal SME immer bevinden binnen de volkeren der primitieve
  politiekvoering en ontwikkeling.

  HIJ/ZIJ die in staat is de ETNICITEIT te ontstijgen zal immer in staat zijn werkelijk het land tot ontwikkeling te brengen.

  ALS dat dus nu van de combinatie FRONT/VA/AC verwacht mag worden valt momenteel dus ook ZWAAR TE BETWIJFELEN.

  ** SO FAR PART II **

  P.s. Misschien is het “een noot” binnen de SME historie en moeten wij voorlopig simpelweg accepteren
  dat het de politieke realiteit van het “SME moment” is en dat wij nog in de fase verkeren waarbinnen elke groepering tevreden gesteld moet worden ofwel de grote groepen (Creolen, Hindoestanen, Javanen en Marrons).

  WIJ (als surinamers) zijn waarschijnlijk nog niet zo ver de fase te ontstijgen/verlaten.

  So maybe we should just say:
  ” History have it’s own roadmap”.

  and be happy we don’t have and so far never had real racial clashes.. . . and after all may conclude “Despite all Suriname is still one of the nice places te stay enriched with cultural ingredients living in a relatively harmonious way”.


  Maak melding

 10. ”Is Suriname nog een democratie in de ware zin van het woord als de grootste winnaar van de verkiezingen zo makkelijk wordt gepasseerd omdat de hele politieke elite daar blijkbaar belang bij heeft?”Men heeft het vaak over “volksbelang” …..is dit het volksbelang???? Terwijl het volk niet voor deze samenstelling heeft gekozen???Ik denk dat met deze handeling het Surinaamsevolk voor de zoveelstekeer is gekleineerd!!!!!Some en Sardjoe kwamen niet zomaar naar nederland!!!!


  Maak melding

 11. NIEUWS VOOR ONMIDELLIJKE VRIJGAVE

  THEO PARA: ‘BOUTERSE VERSPEELDE MC-WINST’

  Theo Para, schrijver van het boek ‘De schreeuw van Bastion Veere, om de rechtsorde in Suriname’, vindt ‘dat NDP-voorzitter Bouterse de verkiezingswinst van de Mega Combinatie heeft verspeeld’. De schrijver zei dit naar aanleiding van het definitief mislukken van de pogingen van MC een regeringspartner te vinden. ‘Het tekortschieten van Bouterse als MC leider was drievoudig. Op strategisch gebied maakte hij de fout van zelfoverschatting. Hij minachtte de kiezers van de potentiële partners door de volstrekt legitieme en evenwichtige eis de samenwerking ook in de verdeling van voorhoedeposities tot uitdrukking te brengen, te verwerpen. Wie in coalitiebesprekingen alle macht eist, krijgt vaak niets. In tactisch opzicht verspeelde de MC-leider het cement van samenwerking, namelijk betrouwbaarheid en geloofwaardigheid, door verdeel-en-heers politiek toe te passen en afspraken niet na te komen. Maar het grootste tekort lag in psychologisch opzicht. De politieke biografie van Desi Bouterse demonstreert gebrek aan zelfinzicht, empathie en zelfcontrole, waardoor de MC een leider in het formatieproces had met een vertekend, grotesk sociaal zelfbeeld die zijn handelingen pretentieus, religieus uitlegde als die van ‘een onzichtbare hand’. Door een verantwoordelijke voor misdrijven tegen de menselijkheid en drugsveroordeelde als presidentskandidaat naar voren te schuiven was zowel nationaal als internationaal de morele component van de MC-winst in een keer verdampt. Niet de verkiezingswinst en het politieke program, maar het controversiële en gebrek aan maatschappelijk draagvlak van de MC-presidentskandidaat beheerste de publieke agenda. Door psychologisch onvermogen zijn egobelangen te onderschikken aan de ambities van de combinatie en de nationale behoeften van Suriname heeft Bouterse de MC tot verliezer in de coalitieonderhandelingen gemaakt. Hij heeft zijn combinatie niet meer kunnen bieden dan een – inmiddels vervlogen – vijandenomhelzing en champagnetoast (‘Leve deze combinatie..Heu!’) om de pyrrusoverwinning van een intentieverklaring.’ Aldus Theo Para, die eraan toevoegde dat Suriname gewaarschuwd is. ‘Bouterse is een slecht verliezer’.

  Pressnews


  Maak melding

 12. er is niet eens gesproken over het beleid welke men wens te voeren om dit land uit de slop te halen maar er wordt eerst gesproken over de te verdelen posten als het Surinaams volk dit pikt dan willen ze dit gewoon.


  Maak melding

 13. Zullen we even gaan tellen hoeveel MOORDENAARS en DRUGS BARONNEN MC heeft voordat we verder met NF gaan…??
  En wie gewenst is en wie niet als pres.


  Maak melding

 14. Zowel Bouta, Brunsie, Somo, Vene, en nog een heleboel anderen moeten moven. Alleen hun parij mag blijven bestaan, want daar is volgens mij niets mis mee.


  Maak melding

 15. vene = land naar de knoppen en racist.
  somo = zedendelicter en land ( grond ) delen en stelen.
  brunsie = annexeerder ( dief ) land en bedrijf van hiralal geannexeerd en onverantwoordelijke opvoeder
  sardjoe = verzieker
  bouta = moordenaar
  wijdenbosch = alles opmaken geen toekomst
  wie moet het nu doen voor deze geweldige suriname. heel binnenland staat op naam van bouta. heel marowijne staat op naam van brunsie. heel commewijne staat op naam van somo. heel nickerie staat op naam van somo en vrienden. pad van wanica en de zijstegen staat op naam van randjietsing. boeven allemaal van de hoogste plank. geef aan waarom men graag zou willen regeren. stelen, laten beroven, en noem maar op.

  wat hebben ze wel goed gedaan, is dat niet opgevallen. santokhi’s ministerie is daadkrachtig te noemen. en vergeet niet de direkteur van sur bank heeft goed werk verricht.

  succes met surimane. de beste stuurlui.
  kapting holland


  Maak melding

 16. Heeft het volk hiervoor gekozen? NF heeft de afwijzing van het volk niet begrijpen.Eigenbelang gaat voor. De overeenkomst is inderdaad als een dief in de nacht getekend. We zien wel hoe lang het zal duren.


  Maak melding

 17. Uiteraard lezen wij nu diverse uitingen van frustraties bij lui die waarschijnlijk MC(NDP) aanhanger zijn.(o.a. Na Mi, Pinto, Kolibrie,Oom Boem).

  Laat duidelijk zijn dat op alle fronten MC/FRONT/VA of AC politieke spelletjes bedreven worden.

  Dat is nu eenmaal politiek voeren. Het gaat er netjes/niet netjes aan toe. Dat is van alle tijd.

  Wat vele NDP aanhangers niet weten is dat, ondanks het prachtige partijprogramma van de NDP, er momenteel nogal wat serieus borrelt binnen het NDP.

  Zij die gehoopt hadden na de winst werkelijk een kans te krijgen mogelijk iets goed te doen, dreigen opgescheept te raken met de nodige frustraties vanwege de de misgelopen kans en geetalleerde houding van de leiding ( ???) zoals die de onderhandelingen zijn ingegaan, en personen binnen de partij/combinatie duidelijk op een zijspoor hebben geplaatst.

  Waar blijven immers de ervaren NDP DNA-leden (Simons, Wijdenbosch e.a.) en komt zo plots de “ervaren Abrahams” als onderhandelaar naar boven drijven?

  Bewering: Anderen hebben een eigen mening,inzicht en inbreng, terwijl hij als een postduif de onderhan-delingen binnen stapt en opsomt wat zijn baas heeft aangegeven.

  Gevolg: Geen adequate response tijdens zo’n overleg, en als klap op de vuurpijl de botte /stomme, zeer ondiplomatieke mededeling aan de AC “Als jullie dat niet willen accepteren, dan gaan wij naar VA”.
  Daarmee indirect de VA en het AC naar elkaar toegedreven als blok, en woede uitbarsting en verwijten binnen de NDP.

  Waar is de jonge stem van de alom geprezen Melvin Bouva en leden Misiekeba, Permassar ? Het is muisstil rondom de veelgeprezen leden.

  Menigeen heeft geen flauw benul van hetgeen zich nu binnen het MC/NDP afspeelt nu voor vele ambitieuse, goed onderlegde, en met goede bedoelingen ingetreden NDP-ers, duidelijk zichtbaar wordt wie en op welke wijze de koers binnen de NDP bepaalt en uitgezet wordt.

  Binnen de partij heerst momenteel een vorm van stilzwijgende angst en onvrede. Het borrelt momenteel vanwege de oplopende frustraties.
  Men dacht dat men inspraak had en samen een koers uitzette, maar het tegendeel blijkt waar te zijn.

  Mocht het inderdaad zo zijn dat niet het MC de regeermacht gaat vormen, dan zal men er niet lang op hoeven wachten en de afvalligen vanuit het NDP zullen zich melden.

  Zij die dan minder vrees hebben zullen zich uiten, en zij die angstig blijven vertrekken met stille trom. Interne intimidatie is er immers aanwezig.

  Het blijft nu dus even afwachten, maar vanuit interne NDP kanalen is het bovenstaande heimelijk geventileerd.

  De komende week (weken) zal blijken of het tot een uitbarsting komt binnen de NDP(MC) indien de regeermacht alsnog verloren gaat.

  Laat duidelijk zijn dat grote volkstammen, die het werkelijk moeilijk hebben in SME, logischerwijs op het NDP gestemd hebben “in de hoop”.

  Het zijn veelal personen die geen boodschap hebben aan kreten als macro of micro economie, en langer termijn zaken.

  Het betreft volkstammen die er altijd ingeloven dat een nieuwe leider/macht binnen de kortste keren hun problemen zal hebben opgelost, hetgeen uiteraard ook niet zal gebeuren. Dit noemt men “Stemmen in de hoop dat”.

  Ook bij deze mensen zal nu uiteraard de nodige frustraties optreden, dus hopen dat ook hun niet favoriete keuze nu daadwerkelijk wat voor hen zal doen.

  The Observer houdt U op de hoogte.


  Maak melding

 18. Omhels me!

  Als ze toch in elkaars armen belanden kunnen ze net zo goed trouwen, toch?

  Dit is precies wat ik bedoel met een twee-partijen stelsel. Een links en een rechts.
  Dan krijg je het gedonder niet van praten met MC of praten met Front. Tijdverlies en gelegenheid tot corruptie.

  Ik ga persoonlijk deze Frontregering checken! Ik ga ze gadeslaan, achtervolgen, corrigerende schoppen geven, opjagen en als het even kan, bang maken. Want een deel van het volk heeft dit niet gewild. Ga dat deel nu bewijzen dat jullie ballen hebben en het anders gaan aanpakken. Ik volg jullie op de voet.
  En als jullie het goed doen, ga ik vragen om me te omhelsen. Anders niet!


  Maak melding

 19. Jahoor nu is SURINAME weer in de uitverkoop.
  DE zelfde boeven gaan weer zitting nemen in de regering , alleen maar partijen de gaan voor eigen gewin , het word oorlog in Suriname en een bloedige omdat ook nog te weten .
  en dat zal de schuld zijn van die zwarte AAP vene .


  Maak melding

 20. Relaas van Aboi Konie en Sranang Mang zijn prijzenswaardig te noemen omdat er sprake is van weergave van feiten. De rest zijn insinuaties,verdachtmakingen, emoties en niet op feiten gebaseerd.


  Maak melding

 21. Kijk ze hebben hun ware gezichten laten zien. Nu moet het volk in opstand komen tegen deze oude oude gaarde Nieuwe verkiezing uitschrijven.Suriname kom in opstand tegen deze volks verraders.


  Maak melding

 22. Beste mensen,

  Personen die beweren dat DDB zonder meer een “geschikte” kandidaat is voor het presidentschap zijn of Simpele zielen of Doelbewust elders op uit of zijn gewoon DOM en missen het normale menselijke denkvermogen. Ik vind het helaas zeer triest dat de MASSA van Suriname tot deze laatste groep behoort en wordt bespeelt door genoemde.

  Een persoon (DDB) die nogal wat op zijn kerfstok heeft (Moorden waarvan hij zelf heeft verkondigd verantwoordelijk voor te zijn geweest als militair), Drugs (gerelateerde activiteiten o.a import/export) en stelselmatig heeft aangetoond de rechterlijke macht in Suriname te minachten (door nooit te verschijnen) tot President kiezen en dan verwachten dat uit zo’n persoon rechtvaardigheid kan voortkomen dat is de grootste Domheid die een Surinamer zich kan voorstellen. Helaas behoort de massa tot deze groep. De verkiezingen hebben dat bevestigd en aangetoond. Soms schaam ik mij om mijzelf Surinamer te noemen. Het Buitenland lacht om ons minderwaardigheid in Intelect, zie responses van buiten Suriname. Bij deze . . .

  Juan
  Beroep : Piloot voor Sky Team.


  Maak melding

 23. @ rob,
  waar blijk dat uit kan jij mij dat uitleggen a.u.b , als de mc een sterke partij is met met een overschot aan deskundige mensen vraag ik mij af waar ze zijn of mogen ze van de baas hun mond niet open doen bang om voor verrader uitgemaakt te worden. deskundige mensen die zich ondergeschikt maken aan een domme figuur als bouterse kan nooit goed gaan pol pot heeft dat bewezen.


  Maak melding

 24. “Hij werd 1 miljoen dollars aangeboden door NDP, maar in zijn verhaal geeft hij aan dat pl $200.000 verkiezingsschuld heeft, dus zou hij $800.000 voor zichzelf over kunnen houden. Wie heeft MC dan verteld dat somo $200.000 schuld heeft.”

  Volgens dit heerschap is het geen omkoping wanneer de moordenaars partij met geld strooit.

  “De jeugd van Suriname is een ervaring rijker en een illusie armer, don’t worry, jullie tijd komt nog en dan horen jullie deze fossiele partijen met wortel en tak uit te roeien. Deze partijen zijn de reden van alle stagnatie in Suriname.”

  Heeft deze zelfde jeugd gehoord over de beestachtige slachting te Fort Zeelandia?
  Voor de goede orde, deze afschuwelijke slachting is gepleegd door jullie voorman de moordende “democraat”.

  “Wat je zaait, zal je maaien, niets meer niets minder, time will tell.”

  Oei! Wat zal je baasje dan oogsten, na de afschuwelijke slachting te Fort Zeelandia? Het presidentschap van Santo Boma!?

  #2.
  51-23-1=27
  Bijles rekenen iets voor u als verjaardagscadeau?

  Wanneer u en uw mede opgeleide Surinaamse fascisten over het volk rept, tel dan voor de duidelijkheid de stemmers op de 27 zetels ook mee. Pas dan hebben wij het over het volk van Suriname. Anders zij jullie bezig HET VOLK VAN SURINAME te misleiden. Leugens vertellen dus!
  Hier een paar van de leugens die jullie verspreiden;

  – op de vlucht gemarteld
  – mede moordenaar Horb heeft zich aan veter van zijn sportbroek verhangen
  – bij het Fort Zeelandia kwamen vliegtuigen overvliegen.

  #10.
  De zittende regering heeft al het geld en goud dat de regering Wijlenbosch achter liet opgemaakt noh!
  Wanneer bent u geboren? Of speelt u selectief dom?

  Voor de goede orde, het begon met een paar onderofficieren die met behulp van een BUITENLANDER een gekozen regering naar huis schoten. Vervolgens flink gestolen en gemoord hebben.

  Jaren later een regering met Wijlenbosch als president en Goedschalk als hoofd geld drukker, het land naar de rand van de afgrond hebben gebracht.
  En, dit zijn dan uw kundige mensen!?
  Een cursus onderhandelingstactiek, misschien iets voor de deskundigen van het eerste uur?


  Maak melding

 25. ja hoor iedereen heeft het weer gedaan behalve de goed heilig man van paramaribo hij doet niets fout hij heeft goddelijke gave in de ogen van zijn volgers, ik zou zeggen gebruik nu jou goddelijke gaven om een regering te vormen.


  Maak melding

 26. Het volk in Suriname heeft gesproken maar de politiek bepaalt anders.Net als in Nederland waar 1,2 miljoen op Wilders hebben gestemd zie je nu ook dat deze partij buiten spel staat.Het is niet de bevolking die het voor het zeggen heeft maar de politieke partijen bepalen wat er in het land gebeurd.

  Het komt wel goed in Swietie Srenang.


  Maak melding

 27. Het onderstaande is toch echt het enige wat ik hierover gelezen heb. Nergens, maar dan ook nergens heb ik kunnen lezen dat NF geld heeft aangeboden aan Somo noch aan Brunswijk.
  Suggestiviteit ten top dus!

  “PARAMARIBO – Het is zeker te verwachten dat in de komende dagen meerdere politieke kampen zich zullen lenen voor keiharde omkooppraktijken en geldsmijterij van kapitaalkrachtigen, omdat ze weten dat niet een ieder echt bestand is tegen die verleiding. Het is daarom belangrijk voor de Pertjajah Luhur (PL) om in de komende dagen een ‘mobilisatieoffensief’ te openen naar al de gekozen volksvertegenwoordigers van de partij. Dit zei voorzitter Paul Somohardjo, vanmiddag op een spoedbijeenkomst van ‘het toppolitiekekader’ van de PL. GFC Nieuws was daar aanwezig en onze oren ‘klapperden’ toen we openlijk uit de mond van Somohardjo vernamen dat hem gedurende de gesprekken met de Mega Combinatie (MC), meerdere malen ruim één miljoen US$ was aangeboden in ruil voor zijn loyaliteit. Somohardjo heeft zijn gehoor in duidelijke bewoordingen verteld hoe het is toegegaan en waarschuwde dat hetzelfde de gekozen volksvertegenwoordigers van de PL zou kunnen overkomen. De politicus gaf aan dat, na enkele dagen van besprekingen, tot zijn verbazing door de MC leiding hem werd aangeboden om de ‘verkiezingschuld’ van de PL, ter waarde van de ruim tweehonderdduizend US$ aan te zuiveren, als te zijn een waardering voor zijn bereidwilligheid om met de MC samen te werken. Tot zijn nog grotere verbazing werd hij op de eerst volgende ontmoeting met de MC leiding door een zeer rijke handelaar aangeschoten, die hem vroeg maar aan te geven hoe groot het bedrag moest zijn, dat hij wilde hebben. De handelaar zei dat hij onmiddelijk bereid was dat geld te geven en vroeg of het een miljoen US$ of meer moet zijn. Somohardjo zegt te weten dat het in deze om omkoperij gaat, omdat hij een verschil van ruim achthonderd duizend US$ zou overhouden, met de kennelijke bedoeling om het dan ‘in zijn eigen zak’ te stoppen. Volgens Somohardjo is hij hierop niet ingegaan, omdat het de PL namelijk eerder op de dag al was gelukt om een ‘zachtelening’ bij een plaatselijke bank te sluiten, tegen een rente van maar twee procent. PL zal daarom een agressief offensief starten om haar kader en gekozen volksvertegenwoordigers te beschermen tegen dit soort verleidingen, aldus Somohardjo.”


  Maak melding

 28. Somo zit de boel te rijden als een burikie (AC).
  Wat Somo nu gedaan heeft is wat er ook zou gebeuren………… hij als eerste gekozen is….soso lafu….wie is dom…AC dom dom dom…laat VHP jou daar maar neerzetten als VOORZITTER DNA….anders heb je echt weer niks als de boel mislukt.

  SOMO SOMO JE ZIT DE BOEL TE BELAZEREN DOOR ALS EERSTE JOU HAP TE GRIJPEN.
  En als de boel mislukt…heb jij toch als AC geen moer……dan heeft Somo jou stevig gepakt.


  Maak melding

 29. MC met Bouterse is toch nu overduidelijk dat semi analfabeten als Bouterse geen land kunnen regerenals ze zich laten pakken door SOMO en Brunsie.

  Suriname is gered. MC sypathisanten gaan jullie maar navel staren en wonden likken als jullie dat nog kunnen DOMBO’S


  Maak melding

 30. Triest ,triest,triest.Zo zie je weer dat vene en zijn consortenniet te vertouwen zijn.Ik kan mij niet voor stellen dat deze gasten alleen uit eigen belang handelen en niet in het belang van het volk.die gasten denken er niet aan het land te besturen voor een beter toe komst voor hun na komelingen,nee macht macht en nogmaals macht ze vergeten dat als die almachtige aangeeft van hier en niet verder dat het dan ook afgelopen is met hun macht.Maar dit is typisch het gedrag van een surinamer toch .zij mogen alleen eten en anderen hebben het na kijken .Ik word misselijk van die man venitiaan en somo verraders onbetrouwbaar.ik hoop dat het volk nu gaat in zien wat voor een labaria ze zijn .


  Maak melding

 31. Maak je niet druk jongens.Over een paar dagen piepen jullie anders. Die RR’s en DR’s bivakkeren tot aan de vvv in OCER.

  Als er 10 overlopen is er nog geen man overboord.

  Stelletje dieven!


  Maak melding

 32. De NDP idioten komen weinig verder dan onzin en/of dreigen met geweld.

  Blijkbaar hebben ze nog steeds niet begrepen wat democratie is: degene die de meeste politicie achter zich kan krijgen gaat regeren. En op dit moment is dit een brede coalitie met Front die meer dan 50% van de stemmen heeft, instaat is een voor ALLE coallitiepartner acceptabel programma, etc. te maken en over kandidaten beschikt die door een geweldige meerderheid van het volk gedragen worden en internationaal aanzien en respect hebben.

  Een goede zaak voor 99% van de SME. Voor enkel niet, maar die verdienen het ook veelal niet.


  Maak melding

 33. Het volk heeft ondubbelzinnig aangetoond het Front als entiteit niet te lusten, maar men bedenkt haast demonische konstrukties om de daadwerkelijke vooruitgang van dit land de boot af te houden.

  De tijd zal het leren.

  Pinto

  Als dat echt zo is wat jij nu hier beweerd hoe komt het dat de front partijen samen 27 zetels hebben en de MC 23 ????


  Maak melding

 34. Beste Surinamers,
  Jammer om alle reacties te lezen en te concluderen dat ons land na 35 jaar nog niet volwassen is.
  Jammer om te ontdekken dat 15 gezinnen die jammer genoeg gezinsleden hebben verloren er jaren aan meewerken dat onverlaten hen gebruiken een heel land met waardeerbare burgers om zeep helpen ter verrijking van zichzelf
  Jammer dat de Surinaamse bevolking niet om zich heen kijkt om te ontdekken dat landen als Nederland, Amerika, Israel grotere moordenaars in de leiding hebben waar niemand iets van zegt (Denk maar een aan de genocide gepleegd door de Nederlanders op de Indonesiers. De leugens van Amerika om Irak binnen te vallen en een volledig land te vernietigen. De Vietnam oorlog. Ja dit zijn de mensen die onze Surinamens ophisten tegenelkaar omdat wij onsl land willen opbouwen.
  Jammer is het dan dat de oude politiek blijft hammeren over een gebeurtenis van 30 jaar geleden. Ik praat het niet goed, maar is landsbelang na 35 jaar niet belangrijker geworden dan 15 doden in december.
  Surinamer wordt wakker en sta op. Laat de oude politiek geen zand meer in onze ogen strooien zoals ze dat van de bezetters geleerd hebben. Laten wij onze ogen openen en kijken naar al onze bodemschatten die wij hebben om onze kinderen een betere surinaamse toekomst te bieden.
  Opo Kondreman Oen Opo. Sranang Grong e karie oen.
  Wilde Indiaan


  Maak melding

 35. Pitt bull,bedoel je Frontpartijen soms NPS en VHP,want die waren het Front tijdens de verkiezingen,die duivelse Somo had zich teruggetrokken op een neerbuigende wijze en AC die behoorde ook niet meet tot het Front.Dus ja Pinto heeft volkomen gelijk.Het Front heeft amper 14 zetels behaald hoor.
  Letten julie goed op de komende tijd,alleen maar VA en AC zullen het voor het zeggen hebben,hun familie en vrienden al dan niet geschoold zullen weer baantjes toebedeeld krijgen en de afgestudeerden hebben het nakijken.
  Arm Surinaamse volk,jullie komen geen stap verder,met weer een Front regering.Het stelen en bedriegen gaat vrolijk verder met dank aan NPS en vooral VHP.


  Maak melding

 36. Het is jammer dat velen die reageren dat maar al te vaak doen op emotionele,rancuneuze en insinuerende toon.

  Maar al te vaak worden beweringen neergezet die kant nog wal raken.

  Het zou goed zijn indien men tracht op rationele wijze de ontwikkelingen binnen de gehele Surinaamse politiek te analyseren, en vervolgens met goed onderbouwde redeneringen te komen i.p.v. de immer kant nog wal rakende verwensingen en uitingen naar elkaar toe.

  Het enige dat ik hoop voor Suriname (dus de Surinamers) is dat het ooit zo ver komt dat er in het land leiders opstaan die daadwerkelijk alle etnische sentimenten kunnen ontstijgen en echt gaan werken aan de bloei van het land Suriname waarin alle mensen (ongeacht ras, geloof, etc)
  een leven met perspectief voor een ieder in beeld hebben.

  ** GOD BLES AND BE WITH SURINAME **


  Maak melding

 37. Sardjoe was vlak na de verkiezingen ivm ziekte van fam in Ned.Somo is hier ook geweest.Het zal mij niets bevreemden, dat Ned hierin een vieze en vuile rol heeft gespeeld.Sardjoe is met geld huiswaarts gekeerd, en probeerd voor behoorlijke bedragen RR en DR leden van MC om te kopen.Zoals met nog meer van de acties van Ned richting Bouterse.Sardjoe zou wel willen samenwerken met Bouterse.Bouterse is geen probleem.Maar de eis van Sardjoe was om zelf president te worden.Schaamteloze eis, als je als front massaal bent afgewezen door het volk.Desi wordt in de 2-de ronde gekozen tot president.Geen twijfel.En nooit meer proberen Somo en Brunsi binnen te halen.Desi heel veel succes.


  Maak melding

 38. Wie kan mij vertellen wat Somo,sardjoe in nederland kwamen doen ,ze hebben een coup gepleegd net als toen Bouta zijn coup pleegde.Wat een afgang voor Fene je bent erger dan de heler


  Maak melding

 39. Het is weer de zoveelste keer dat de egoistische en dictatoriale houding van de MC (in het bijzonder NDP, in het bijzonder Dhr Bouterse) ervoor zorgt draagt dat ze zichzelf de afgrond in duwen. Er kan niet onderhandeld worden als men een dictatoriale houding op nahoud. Mensen zullen bekritiseren over het woord dictatoriaal, maar een onderhaling beginnen en aangeven dat bepaalde functies en zaken niet bespreek baar zijn geeft geen democratisch gevoel.

  En daarna jezelf vergoddelijken (Bouterse), zonder na te denken dat de strijd nog lang niet is gevoerd, is duidelijk geen karakter van een democratische leider (laat staan een president). Ze praten over deskundigen en intellectuelen binnen de MC……, maar konden ze dit dan niet voorspellen??
  Moeten zij ons toekomst voorspellen?? (ze gaan heel wat over de hoofd zien en de schuld naar een ander toewijzen)

  De komende dagen gaat de schuld telkens geschoven worden in de schoenen van Nw Front. Blijkbaar door MC. Maar dat is nou eenmaal de beleid voering van MC => als het fout gaat moeten we gewoon de schuld schuiven naar een ander, zoals Nederland en andere politieke partijen. De vinger naar hunzelf keren gebeurt niet.

  Ik ben student en ben geen toekomst van morgen, maar ben de realiteit van vandaag. Gebruikt mijn hersenen en ga zelf opzoek naar informatie, dan dat die aan mij wordt voorgelezen. Hierdoor ben ik staat op mijn eigen mening te geven en ook achter mijn mening te staan. NEEMT U MIJ NIET VERKEERD: IK BEN GEEN AANHANGER VAN GEEN ENKEL PARTIJ IK BEN AANHANGER VAN GOED EN CORRECT BELEID. Beleid dat mij mijn nationale als internationale kansen kan aanbieden


  Maak melding

 40. Het rotzooi dat het NF regering gecreeerd heeft,moeten ze maar zelf opruimen.Laat het gevolg van Fiso 2 (inflatie,koersstijging ,alles duurder worden,de keorsstijging voor de verkiezing was maar ee trailer.de echte film moe nog komen)maar komen,dan ga je zien hoe de mensen die nu woorden als DOMBO’S gebruiken,zelf e grootste DOMBO’S uit de bus zullen komen.
  De zware tijden gaat pas komen als de nieuwe regering gevormd is door NF4+….Tan tekie,dan gaan jullie weer 5 jaren huilen en op NF schelden die nu halleluja janken…Mie dat au lafoe moro tranga….hahahaha


  Maak melding

 41. Suriname staat aan de vooravond van een militaire coup welke gepleegd zal worden door Baas en enkele goedgezinde officieren uit het Nationaal Leger. Een andere scenario is dat er rotzooi en onrust in Suriname komt indien Baas zyn zin niet krygt, want de man zal niet oogluikend toezien dat de “Macht” aan hem voorbygaat. Ik vind het wel jammer, maar Baas c.s. zullen een positie in de oppositiebanken niet pikken. Tenslotte, waarom zoeken de MC-aanhangers de fout tot het formeren van een nieuwe regering ook niet by zichzelf? Alles was toch in kannen en kruiken in de samenwerking met AC? Het feesten in OCER, de handoplegging van de Bisschop, de ondertekeningen in Hotel Best Western, de introductie van de First Lady, etc. Waarom onderwerpt MC zichzelve niet aan een intern onderzoek?


  Maak melding

 42. @Wilders

  Je mofo k.tst net zulke onzin uit als je naam genoot. Er zijn geen beschaafde zichzelf respecterende landen waar plegers of verdachten van genocide aan de macht zijn. En als jij het beter weet noem dan namen.
  En die 15 zijn vermoord door DDB en matie omdat zij iets durfde te zeggen van zijn wanbestuur en diefstal. Niet alleen uit respect voor hen en hun nabestaanden maar ook om voor eens en altijd duidelijk te maken dat SME een rechtstaat is moet het proces doorgang vinden.

  Jouw posting getuigd er van dat je hetzij ontzettend dom en stront eigenwijs bent dan wel volkomen idioot.

  Hoe het ook zij jouw soort postings zijn onacceptabel. Dat is al zo vaak gezegd maar steeds weer duiken er idioten op die dergelijke onbeschofte laaghartige en domme postings op dit forum plaatsen. Heb je dan werkelijk geen verstand en geen enkel fatsoen? Schandalig.


  Maak melding

 43. @Observer,

  MC /NDP is een strak geleide gediciplineerde organisatie.

  De MC’ers plegen geen verraad en zijn betrouwbaar, tuurlijk is men teleurgesteld, maar hun teleurstelling heeft meer te maken met het feit dat de oude politiek niet snapt dat Suriname op een keerpunt is beland, zakem moeten aangepakt worden er is een contract met het volk.

  Zoals de heer BOuterse al zei, iedereen is wekom die een steentje kan bijdragen, zelfs ministers van front die kundig zijn zouden worden betrokken en eventueel ministeries kunnen bemesten. The right man on the right place.

  Bouterse zei het al de oude politici snappen het niet, ze snappen uberhaupt het concept landsbelang niet. Inmiddels is dat wel duidelijk wat ze snappen eigenbelang en enge groepsbelang.

  Momenteel horen we alleen de verhaaltjes van de landverraders, MC heeft nog niet vermeld, geloof me ze zijn bezig om zaken aan te pakken, nogmaals in landsbelang zal men en moet men niet toestaan dat deze fossilen weer aan de macht komen.

  Het laatste woord is nog niet gezegd, maar geloof mij maar, niemand stapt uit MC, Bouva, Jenny en alle anderen weten war er speelt ze zijn altijd op de hoogte gehouden.

  Het geklets over de onderhandelaars is larrie natuurlijk, niet alle 23 MC’ers kunnen gaan onderhandelen. Voor het geval de leiders van front hebben onderhandeld en een overeenkomst getekend, bij MC zaten meerdere MC’ers aan de onderhandelingstafel, zie je het verschil in denken.

  Eigenlijk is het zielig gestemd met sommige Surinamers, dat front ze nogsteeds dom probeerd te houden en dat ze er nogsteeds in trappen is eigenlijk het ergste.


  Maak melding

 44. nr 41 en 44 ik ben het volkomen met jullie eens.

  het is alleen maar jammer dat vele niet begrijpen wat er om hun heen gebeurd

  vele hebben hun mond vol over de december moorden , ze hebben allemaal de kans gehad om gratis te gaan getuigen in suriname.

  ze hebben allemaal boter op hun hoofd, durven zich niet in suriname te vertonen
  je hebt ander weer die zelf het lef heeft om op de Rotterdamse tv die onzin te komen verkopen, dat is 3 weken geleden gebeurd . ze vertellen niet wat ze zelf hebben uitgespook in suriname, in de jaren 90 was er zelf eentje die op Centraal Station van Amsterdam iedere dag rond liep om in de stil staande treinen weg gegooiden kranten te verzamelen.alleen maar zoek naar nieuws uit Suriname, hoe ziek moet je niet zijn.

  hun ziekelijk gedrag heeft meer te maken met hun eigen belang, ze geven geen moer om een ander.
  wat er nu in de Surinaamse politiek gebeurd is puur eigen belang.

  Hun eigen beerput probeert Front dicht te houden.
  vandaar dat Sardjoe en Somo voor een week in Nederland kwamen om met hun slavenmeester te onder handelen.

  Nederland heeft een grote vinger in de Surinaamse politiek.

  Jammer voor het Surinaams volk dat ze niet weten dat ze gewoon belazerd zijn ze worden terug gebombadeerd naar de slaventijd met de onzichtbare ketens aan hun poten.


  Maak melding

 45. @51 NA MI.

  Beste Na MI, inderdaad IS de MC/NDP een strak…zeer strak geleide organisatie.Dat is ook mij allang duidelijk.

  De vraag is enkel op welke wijze die strakheid tot uiting komt.

  Ik twijfel in geen geval aan de goede bedoelingen van personen als Melvin Bouva, Jenny Simons en anderen binnen de partij.

  Ik ben op zich zelfs ingenomen met het feit dat de NPD de politiek op basis van etnische sentimenten doorbroken heeft.

  De vraag is enkel “hoe gaat de strakke leiding binnen MC/NDP om met de leden en de potentiële partners voor een te vormen coalitie”.

  Dat spel vraagt een slimme tactiek waarbij vertrouwen een dooslaggevende rol zal spelen.

  Ik vrees nu dat door inschattings- fouten en hautain van sommige personen men een grote kans heeft laten liggen.

  Is het verstandig van de voorzitter van de NDP zich zo nadrukkelijk aan te melden voor een positie waar toch omzichtig mee dient te worden omgegaan?

  Wat zijn zijn beweegredenen daaraan vast te houden ? Landsbelang of eigenbelang?
  Future will tell.
  Middels de VVV zal aangetoond worden of hij inderdaad zo breed gedragen wordt indien hij zich toch kandidaat stelt.

  Ik ben heel goed op de hoogte van het partijpramma van de NDP. Daadwerkelijke uitvoer blijft bij elke partij uiteraard afwachten.

  Laat ons nu maar rustig afwachten
  hoe het politiek landschap binnen SME zich verder voortbeweeg en hopen voor het land (de mensen) dat het uiteindelijk toch goed uitpakt voor Suriname (Dus de Surinamers).

  The OBSERVER


  Maak melding

 46. Pressnews

  pressnews
  Jij met je Theo Para rotzooi…AC wilde meer en vond MC aanbod niet genoeg, daarom gaat het niks meer en niks minder.
  Wat heeft AC nu…jaja SOMO als eerst aan tafel.
  Maar wie kent SOMO niet.
  Nu AC wil vice pres (een smerige deal)

  Hoe denken zij nu dit te realiseren.(kom en leg dit uit.)

  Men ziet duidelijk dat, dat ding in deze eigenbelang is (BEP)en BEP krijgt het zwaar te verduren…gewoon een levensgevaarlijke grap van BEP……….dit is dus 100% verdeel en heers.)
  Bij MC zaten zij al met het kontje in boter.
  Nu moeten zij(AC) bonjo gaan breken om te vreten.(en geloof mij het kost hen de tanden)

  Daarom en kom ons geen enkele rotzooi van die stommerik idioot Theo vertellen…die man is een zeer zware schurk….dat weet een ieder…dus als het op papier staat neem het richting WC om bekende troep ermee weg vegen

  En ik kan jouw haast nu al zeggen het wordt een kluif…..een behoorlijke bonjo voor AC.
  En Somo heeft geen enkele hoofd pijn en zit lekker binnen naar buiten te kijken.
  En wacht rustig wie komt om verder voordeel te pakken en het land te beroven en verkopen aan buitenlanders.
  Daarom kom niet met rotzooi….niemand is zo gek….en laat zich ook niet als ezel gebruiken


  Maak melding

 47. Beste Observer,

  MC/NDP is een democratische partij zoals elk ander in Suriname.

  Het enigste verschil met de oude politieke partijen (VHP en NPS) inclusief PL, is dat MC/NDP een nationaal progressieve partij is met een duidelijke ideologie, nl natievorming (kan alleen door middel van een vleugje nationalisme) dit mag natuurlijk niet van Nederland en zijn futubois in Suriname NPS en VHP.

  Komt nog bij dat nps natuurlijk een grondige hekel heeft aan (NDP) vergis je niet, bij deze gasten gaat het om de NDP, Bouterse misbruiken ze alleen als middel om NDP zoals vene zei met wortel en tak uit te roeien.

  Waarom NDP? omdat van alle etnische partijen in Suriname de nps het meest te lijden heeft gehad van de ndp opkomst, hun creoolse achterban heeft een nieuw huis.

  Ik kan hier nog dieper op ingaan, maar even goed voor nu.

  De leugens die nu verspreid worden over militair en slechte onderhandelingen en dergelijke moet je in het licht van bovenstaande zien.

  Leugens, destabilisatie.

  Er is een commissie binnen MC gemachtigd om onderhandelingen te voeren, Bouterse zat in geen van de commissies (3 totaal), verschillende leden zaten in die drie commissies, leden uit alle groeperingen (NDP, PALU, Nieuw Suriname en KTPI).

  Dus al die verhalen over militair gedrag enz. enz. zijn pertinente leugens. Er was al een akkoord met AC, ze zouden 5 ministeries krijgen en de VP positie. PL van somo en vhp van sardjoe zaten totaal buitenspel en dat moest voorkomen worden, deze gasten hebben misbruik gemaakt van de haat tussen allendy en brunsie, ze hebben allendy omgekocht, deze is op het laatste moment met additionele eisen komen opdraven wat onacceptabel was voor de ndp, dat was eigenlijk ook de bedoeling eisen stellen die ze nooit kunnen accepteren.

  Allendy heeft brunsie dus op een totaal verkeerde been geplaats.

  PL en vhp kunnen weer een rol van betekenis spelen, AC wordt zometeen weer uitgekots vooral door somo, want uiteindelijk heeft niemand respect voor je als je zo dom bent.

  AC (brunsie) is inmiddels wakker en gaan nu eisen stellen, dus het is inderdaad nog niet afgelopen.

  Ook ik twijfel in geen geval aan de goede bedoelingen van personen als Melvin Bouva, Jenny Simons en anderen binnen de partij, maar geloof me maar ook zij en anderen twijfelen niet aan de goede bedoelingen van Bouterse en MC leiderschap, anders waren ze allang opgestapt of hadden ze zich nooit aangesloten.

  Nogmaals niet iedereen in een partij hoe democratisch ook kan dezelfde rol vervullen.

  Neem nps, vhp, pl of ac, denk je dat iedereen het voor het zeggen heeft binnen die partijen?, tuurlijk niet. Dat wordt gewoon terzijde geschoven, ondanks de vijf leiders gewoon onder elkaar diep in de nacht een overeenkomst tekenen, zonder iemand in het bestuur of hun achterban te raadplegen.

  De enigste inschattingsfout die MC heeft gemaakt, is dat ze in de oprechtheid van AC zijn gaan geloven, vandaar dat de gesprekken met vhp en va werden afgebroken. Ze hebben de hyena’s van front onderschat, ze dachten niet dat deze gasten tot het uiterste zouden gaan om ac’ers om te kopen, ze gingen niet vanuit dat de ac’ers zo makkelijk omkoopbaar waren.

  MC wilde zaken goed en professioneel aanpakken, Suriname is daar blijkbaar nog niet aan toe. Ze hadden direkt posten moeten bespreken met wie dan ook tot een verdeling komen enz. enz. binnen 24 uur hadden we een coalitie. Het contract met het volk hadden ze direkt terzijde moeten schuiven, right man on right place, oops next time.


  Maak melding

 48. Hoe krijg je toch voor elkaar om met elkaar samen te gaan werken!!

  DOM, DOMMER, DOMST OF de domste?? De vorige kromme regeerders heeft ervoor gezord dat de kas leeg was!!! Dat is bekend!!! Bouterse heeft een zware taak na de verzieking was ook bekend! Bouterse heeft niets kunnen erven door de ex regeerders!!

  Nu met de zelfde currupte regeerders samen gaan werken???
  Bouta! waar wil je naar toe?? Neem je zich zelf in de maling of probeer je de burgers in de zeik te nemen??

  Heb eerder al gezegd!!! Verzuip in je eigen stront!!! AASGIER is beter!! die heeft nl maar 1 doel!!!………….. De verrader heeft zich nog een keer verraden!! Burgers wees op je hoede!!!


  Maak melding

 49. Geachte Watcher (reactie #4),

  Vandaar dat wij van de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya vanaf het begin er gewag van maakten. Dat deze “gesprekken” van de NF-ers en ‘zogenaamde’ voormalige NF-ers met de MEGA-Combinatie om te komen tot een regeerbare meerderheid, slechts ‘valkuil’ gesprekken waren. Slechts bedoeld ter misleiding van de gemeenschap. De ‘kiezer en haar keuze’ van 25 mei 2010 jongslede in het bijzonder. Omdat een ‘regeerbare meerderheid’ voor de MEGA-Combinatie onder leiding van Desire Delano Bouterse er sowieso en in principe NIET in zat.

  En zo is ook de verkiezingsuitslag d.m.v. ‘regelmatige fraude’ in diverse districten en met medewerking van het buitenland (Nederland) ‘vooraf’ geregisseerd geworden.

  Vandaar dat dhr. Paul Somohardjo (P.L./V.A.) en dhr. Ramdiem Sarjoe (V.H.P./NF) in het geheim heen en weer reisden Paramaribo richting Nederland. Mede vanwege de “V.V.V.-problematiek”, die nu voor een toekomstige Nieuw Front -Regering kan gaan ontstaan. Door de kandidaatstelling van een MEGA-Vice-President en Desire Delano Bouterse als kandidaat President van Suriname. Die ‘boven’ een Nieuw Front-Regering kan komen te staan. Dit volgens de uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2010 jongslede.

  http://www.youtube.com/watch?v=AU1oXlmjZjM

  Vandaar ook dat het namelijk in de bedoeling van deze NF-ers lag, om d.m.v. ‘schijngesprekken’ de grote MEGA-Achterban ‘scherp’ uit proberen te spelen tegen haar eigen partijcombinatie. En tijd daarvoor te winnen de MEGA-Combinatie ernstig proberen te weerhouden, om Desi Bouterse in de V.V.V. als President te kandidateren. Om vervolgens in de media de ‘schuldvraag’ bij het mislukken van die gesprekken, ten slotte te droppen bij de MEGA-Combinatie zelf. Alsof het haar schuld zou zijn, dat de onderhandelingen mislukt waren.

  En in die opzet is de Nieuw Front-combinatie o.l.v. drs. Ronald Venetiaan en dhr. Ramdiem Sardjoe onder supervisie van het buitenland (Nederland), tot nu toe onvoldoende in geslaagd. Omdat ook de MEGA-Combinatie hier kennelijk vroeg van op de hoogte was wat er speelde.

  (Weet dat ‘na’ de intentie verklaring van de MEGA-Combinatie en de A-Combinatie, deze laatste na een uitgelekt ‘geheim gesprek’ met de Nieuw Front-combinatie terug kwam en vervolgens haar eis verzwaarde met ‘zeven ministeries en het Vice-Presidentsschap’, voor slechts zeven zetels).

  Vandaar dat de MEGA-Combinatie vanaf het begin ‘behoedzaam’ de gesprekken aanging. Rekening houdende met niet alleen de ‘kiezerskeuze’, maar vooral ook met de ‘wensen’ van haar achterban: GEEN Somo, GEEN Brunswijk, GEEN Vene en GEEN Sardjoe ‘zichtbaar’ in een eventuele MEGA-Meerderheidsregering.

  Geen makkelijke opgave overigens van de MEGA-Achterban aan de MEGA-Onderhandelaars. Omdat de situatie voor de MEGA-Combinatie vooraf al precaire genoeg was. Toen bleek dat bij het tellen van slechts de ‘helft’ van de stemmen in de middag tot half in de avond Surinaamse tijd, het aantal behaalde zetels voor de MEGA-Combinatie (officieus 28) beknot werden tot 23. En daar bleef het de gehele dag door tot en met het sluiten van de stembussen ‘merkwaardig’ genoeg ‘ongewijzigd’ ook bij.

  Dit merkten ook de Surinaamse radiostations in Suriname en in Nederland (Sky Radio Suriname, Radio Mart en Radio Tamara in Amsterdam en Radio Standvaste in Rotterdam/Nederland). En de Nederlandse Televisie stations (N.O.S. en RTL- 4):

  “TUSSENSTAND: DE MEGA-COMBINATIE O.L.V. DESIRE DELANO BOUTERSE HEEFT MOMENTEEL DRIE EN TWINTIG (23) ZETELS BEHAALD, TERWIJL SLECHTS DE ‘HELFT’ VAN DE STEMMEN GETELD ZIJN.

  En nadat de MEGA-Combinatie op ‘meesterlijke wijze’ toch in staat bleek te zijn, om een betrouwbaar ogende ‘Intentie Verklaring’ met de A-Combinatie van Ronny Brunswijk te tekenen, wilde men zelfs zover gaan, om nog net ‘voor’ het bekrachtigen van de stembusuitslag, de MEGA-Combinatie nog tenminste twee (2) zetels afhandig te maken. Waardoor de MEGA-Combinatie op 21 zetels zou komen te staan. Rekeninghoudende met de wrijvingen binnen de A-Combinatie (3+4).

  Maar voornamelijk ook vanwege de ‘twijfelachtige betrouwbaarheid’ die bij de NF-combinatie t.a.v. de A-Combinatie intussen ontstaan was. Echter werd deze opzet onder druk van de MEGA-Achterban op het OKB voorkomen. Het bleef 23 zetels voor de MEGA-Combinatie en zeven (7) voor de A-Combinatie.

  En van de schrik bekomen realiseerde het NF zich toen, dat wat de MEGA-Combinatie met de A-Combinatie “schijnbaar” gelukt was, ook mogelijk zou kunnen zijn met de Volks Alliantie van Paul Somohardjo. De schrik bij de NF-combinatie en Nederland zat er nu echt in. Omdat men zich op een gegeven moment geen raad meer wist met de ‘echtheid’ van de situatie en hoe de MEGA-Combinatie o.l.v. Desire Delano Bouterse Bouterse anders dan ‘kwantitatief’ buiten het politiek machtscentrum van de Republiek Suriname te houden.

  Intussen had de MEGA-Combinatie de infiltratie poging van Paul Somohardjo van de Volks Alliantie in de gaten. ‘Somo on hold’, nog niets concreets afgesproken.

  En omdat De MEGA-Combinatie en de A-Combinatie ‘publiekelijk’ en in een vroeg stadium veel verder ‘doorgeschoten’ waren gezien hun ‘Intentie Verklaring’, dan wat het NF verwacht had, werd onder druk van al deze omstandigheden en de aan tijdgebondenheid van het OKB besloten, om de verkiezingen in de districten Sipaliwini en Brokopondo NIET meer ongeldig te verklaren. Ondanks de grove onregelmatigheden.

  En het zijn deze omstandigheden, die ook in het voordeel gewerkt hebben van de A-Combinatie t.a.v. ‘bindend verklaren’ van de verkiezingen van 25 mei 2010 jongslede door het OKB, wat heet:

  “GELDIG IN LANDSBELANG”.

  Maar het ‘merkwaardigste’ in deze hele situatie is, dat degene waarvan je het NIET zou willen verwachten, juist hij een ‘oprechte’ samenwerking met de MEGA-Combinatie wilde aangaan. Dit vanwege de enorme ‘indruk’ die de plannen van de MEGA-Combinatie op hem maakte. Vooral m.b.t. het uiteindelijk in ontwikkeling brengen van het binnenland van de Republiek Suriname. En dat is B.E.P. leider Ronny Brunswijk.

  Maar deze houding van B.E.P. leider Ronny Brunswijk, werkte echter bij zijn A-Combinatie partners en de NF-combinatie enorme woedend op. Want dat was bezijden de afspraak. En hierdoor is Ronny Brunswijk nu zowel binnen zijn eigen A-Combinatie als binnen de Nieuw Front-combinatie, een potentieel ‘gevaar’ geworden.

  Vandaar dat wij u in een eerdere reactie op Waterkant erop wezen, dat de Surinaamse Vrijheidsstrijder Bonni NIET ‘opzettelijk’ verraden was. Toen op een gegeven moment de Marron locatie genaamd Fort ‘TESIFII’ (Proef de Vrijheid), meer bekend onder de koloniale benaming Fort ‘BUKU’ (tot as vergaan), gelokaliseerd en vernietigd werd door het Nederlands koloniaalbestuur. Bonni werd toen vermoord en tenslotte door de koloniale overheid onthoofd (Memre Bonni-doro).

  Het moest slechts op verraad ‘lijken’. Dit volgens de tactieken van het Westerse model van ‘Verdeel en Heers’in een ‘Schijn Democratie’,

  die momenteel in ‘hoge verwachting’ is.

  http://www.youtube.com/watch?v=4Spy3Nd2D6w


  Maak melding

 50. Nou ja, als het zo moet gaan, dan maar.
  Weer een aantal jaren van stront etc, het land zakt steeds dieper weg, de zaak daar wordt leeggeroofd, door de buitenlandse ondernemers, en door de illegalen.
  Ga zo door jongens!!!!!

  Ferdinand Hossenbux


  Maak melding

 51. ‘als het kalf verdronken is, …’ > ze hadden dit voor de verkiezingen kunnen doen, als m.n. de persoonlijke ambities van pae anders waren uitgewerkt, hadden ze misschien meer zetels behaald.
  opa, met zijn ‘hoor fasti san yu abbi’ treft even veel blaam vwb de samenwerking, maar niet voor zijn ambitie weer president te zijn >> ‘god zij met ons suriname, …’.


  Maak melding

 52. “‘SPA mag ATM behouden’
  Monday 28 June
  PARAMARIBO – De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) mag het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) behouden. Deze belofte deed Ramdien Sardjoe, voorzitter van de VHP, zondagmorgen na de dankdienst in het partijcentrum De Olifant. Hiermede probeerde Sardjoe naar verluidt zowel de SPA als de vakbeweging gerust te stellen. Uit Mega Combinatie (MC)-kringen kwamen geluiden dat dit ministerie op zou houden te bestaan en ondergebracht worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De SPA en de totale vakbeweging waren naar verluidt hier faliekant tegen. De belangen van de arbeiders, als factor mens, zouden hierdoor verwaarloosd kunnen worden.”

  Ai baja, Sardjoe heeft spa al beloofd dat ze atm mogen behouden. ATM is dus van spa, ze waren ook falikant tegen dat atm zou worden samengevoegd. Een duidelijker voorbeeld van deze gasten hun primitieve gedachtengoed, meer heb je niet nodig. Het regeringsbeleid is nog niet af, maar spa mog gewoon hun eigen beleid gaan voeren op atm.


  Maak melding

 53. VENETIAAN, SARDJOE EN CONSORTEN, HET VOLK HEEFT JULLIE NIET GEKOZEN!!!!!!!!!!!!!!!!
  Hiermee wordt het weer duidelijk dat er totaal geen respect is voor de stem van het volk, door deze figuren. En hiermee vallen ze door de mand en wordt het nog eens benadrukt dat het altijd om eigen belang is gegaan en het volk mag in de stront zakken.


  Maak melding

 54. Het is in en in triest dat het binnen de SME politiek enkel en alleen draait om het tevreden stellen van partijen/groeperingen, en dat daarbij enkel geldt wie welke post krijgt.

  Nergens zien wij iets vermeld over partijprogramma’s of doelstellingen die men heeft.

  Ik denk dat ook te hoog gegrepen is om dat te verwachten van de huidige politici die nu weer een accoord sluiten.

  Ik heb zo het idee dat het erom gaat dat “wij als clubje” moeten zien dat wij op onze gewenste posten zitten, en dan gaan bekijken wat wij zullen doen de komende jaren..dus VISIELOOS te werk gaan en zeker geen langer termijn doelstellingen.

  Tja, misschien verwachten wij op dit moment teveel van onze politici.
  Feit blijft dat als de huidige club inderdaad weer aan de slag gaat er sprake zal zijn van 5 jaar chantabel politiek bedrijven, acties uitvoerend op basis van etniciteit ofwel het belang van de eigen aanhang voorop, dus heeft SME nog een lange weg te gaan op weg naar volwassenheid.

  Uit de club van 27 zetels zal er maar eentje een schijnbeweging hoeven te maken (-2 zetels) en de boel stort in elkaar.

  Anyhow, de geschiedenis moet kennelijk haar beloop hebben, maar
  hoe het ook moge lopen de invloed van de NDP(los van de heer DDB) is zondermeer positief op de bewustvorming en ontmanteling van politiek op etnische sentimenten.

  Dat zal de toekomst nog eens bevestigen.

  *** THE OBSERVER ***


  Maak melding

 55. Observer,
  Helemaal mee eens,jammer heel jammer dat vooral VHP en NPS,weer gaan samenwerken met de meest onbetrouwbare gluiperd,Somo.Dit heerschap heeft Front vlak voor de verkiezingen op een vernederende wijze de rug toegekeerd,Vene zei nog de deur staat ten alle tijden open,maar Somo wees dit onherroepelijk af en beweerde dat hij niet meer naar Front zou terugkeren,maar met anderen wilde samenwerken,want zo stelde hij,wij gaan voor 10 zetels en voor het presidentsschap.En zie nu hoe VHP/NPS zich als schoothondjes gedragen tov Somo.
  Maar ,Somo misbruikt deze 2 boevenpartijen als marionetten en sleept het AC lees Allendy daarin mee,Brunswijk die zit als een hoop ellende bij het ondertekenen van deze duivelse overeenkomst,zie foto.
  Neem dit aan:NPS zal bij de volgende verkiezingen niets meer en niets minder zijn dan historie.

  God behoede Suriname en de Surinamers.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.