Politiek Suriname heeft behoefte aan informateur

31

PARAMARIBO, 26 jun – De politieke omstandigheden vragen meer en meer om de instelling van een informateur. Dit zegt universiteitsdocent en politicus Maarten Schalkwijk. Het gesteggel tussen politici had voorkomen kunnen worden. Nu wordt het aftasten van regeeropties overgelaten aan politieke partijen. Dat kan alleen maar verkeerd uitpakken.

Dat is ook echt gebeurd. De Mega Combinatie, MC, van Desi Bouterse zit nu ineens zonder potentiële partner. Het eindeloos onderhandelen leidde nergens toe. Sinds de verkiezingen in mei zijn de perspectieven nooit zo troebel geweest. “Nu heb je een situatie dat men praat en onderhandelt met wie men wil. Dit is een aanfluiting voor de democratie”, zegt Schalkwijk tegenover Dagblad Suriname.

Met een informateur was het allemaal voorkomen. “Een informateur bepaalt wie met wie praat, waardoor er geen ruimte is voor allerlei steekspellen en jojo-achtig gedrag van onderhandelende politici”, aldus Schalkwijk. Wispelturigheid lijkt inderdaad troef te zijn geweest bij de onderhandelingen. In elk geval verwijten de partijen elkaar van het aanhouden van wisselende agenda’s.

Schalkwijk ziet de vertroebeling alleen maar verergeren. Dat zeker met het nieuwe machtsblok van A Combinatie en Volks Alliantie. “De blokvorming betekent dat er zwaardere eisen gesteld zullen worden aan MC of mogelijk het Nieuw Front. Onder deze omstandigheden zal MC de posities die zij aanvankelijk niet uit handen wilde geven, nu wel moeten afstaan.”


31 REACTIES

 1. Arrogantie en gebrek aan onderhandelings ervaring/tactiek zal nu het MC de das om doen. zit je danmoi9metje 23 zetels hoewel het inmiddesl een publiek geheim is dat er binnen MC (lees NDP) ontevredenheid heerst omtrent het doen en laten vaneen kleine (heersende) kliek.

  Ik vraag mij af hoe blij Melvin Bouva nu is met zijn stap naar de NDP, hoewel ik denk of vermoed dat hij best wel hoopvol en met goede bedoelingen die stap gemaakt heeft.

  De ware aard van een persoon zdie zo zoetjes aan niemand meer vertrouwd dan akele “bloedbroeders” gaat zijn tol eisen.

  Wijdenbosch en Alibux reeds aan een kant geschoven (opvallend stil).

  De vertrouwelingen Abrahams, en Linger die kun je echt niet opzadelen met het voeren vanonderhandelingen.

  Hoe naïef kan men niet zijn op doodleuk tegen AC te zeggen “Als je niet wilt,dan gaan wij naar VA”?

  Onderhandelen en tactieken zijn een kunde op zich, en dat is helaas niet aan de lui van het NDP besteed lijkt het wel.
  Wordt vervolgd.


  Maak melding

 2. Luister goed MC heeft het heel goed gedaan.
  De kaarten van die schurken liggen nu op tafel.
  Dus vals spel is nu moeilijk te spelen.


  Maak melding

 3. Ik begrijp niet dat Front gaat werken met Somo.
  Die onbetrouwbare hond.
  Hij wilde alleen werke met een regering met Bouta als President.
  Hij gaat Front lere met zijn chantage politiek.


  Maak melding

 4. Wij van NdP hebben nu een les gekrege in Democratie.
  Bouta was hebzuchtig en arrogant.
  Hij wilde en hij moest alles.
  President voor zichzelf.
  Vice President bij iemand die hij kon bang maken van zijn eigen partij.
  Voorzitter bij iemand die hij kon bang make van eigen partij.
  Nu rest nul.
  Ik had al gesegt we willen een jonge frisse leider voor NDP.
  Met Bouta gaat de partij kapot gaan.
  Wij moete vechte voor onse NDP.
  Bouta moet naar achtergrond of eruit.


  Maak melding

 5. Ach…onbetrouwbaar is onbetrouwbaar! Want als er een informateur komt…gaat men de informateur willen omkopen!

  Vriendjespolitie en eigenbelang spelen hoogtij bij AC/VA de rest is niet belangrijk. Want als het s’landsbelang belangrijk was voor ze hadden ze hun samenwerking niet binnen een paar uurtjes kunnen beklinken!
  Komt bij dat het volk duidelijk het front van 2005, AC,PL,NPS, VHP, SPA, DA’91 weggestemt heeft.

  En die leugenverhaaltjes van Brunswijk en Somo zijn helemaal niet geloofwaardig.
  Ik wacht gewoon de persconferentie van de MEGA af! want Brunswijk liegt gewoon!


  Maak melding

 6. Ik zeg Suriname heeft niet alleen een formateur nodig, maar ook een heel nieuw kiesstelsel. Dit kiesstelsel maakt dat schurken als Ronnie Brunswijk en Somohardjo zulke vieze spelletjes uithalen. En waar blijft de democratie? wat gebeurt er met de stem van het volk?? Macht heeft voorrang boven de wil van het volk


  Maak melding

 7. Beetje naief die stelling dat: “Een informateur bepaalt wie met wie praat, waardoor er geen ruimte is voor allerlei steekspellen en jojo-achtig gedrag van onderhandelende politici”,

  Immers ook bij een informateur staat het de partijen vrij om naast de gesprekken die door de informateur geregeld zijn met andere te overleggen en dat zouden ze dan ook beslist doen.
  Net als dit in NL gebeurt en net als in NL ligt de oorzaak bij politicie die voor een groot deel van de partijen net acceptable zijn: Wilders nog DDB worden gedragen door een grote publiek en beide maken ze de politiek tot een ongewenst circus van poppie jopie flap-uits.


  Maak melding

 8. Geachte heer van Schalkwijk,

  Ook bij ons heeft deze gedachte eerder gespeeld. Echter wijzigde deze zich spoedig. Doordat wij toch van mening waren dat gezien de Surinaamse etnische diversiteit, het in het kader van het bevorderen van de ‘saamhorigheid’ van etnische groeperingen onderling veel beter is, dat deze bevolkingsgroepen direct met mekaar in contact treden. Om te communiceren of te leren hoe met mekaar te communiceren. Om in de toekomst verder door een deur te kunnen in ‘Nationaal Belang’.

  Tevens leert men mekaar ook ‘direct’ beter kennen, door ‘eerste hand’ informatie van mekaar op te doen over wie de andere in principe is en waarom. En op dit stuk is de huidige president Ronald Venetiaan absoluut een slecht voorbeeld voor de samenleving. Voor onze jongeren in het bijzonder.

  Een ultiem vernegerde man, vastgeroest in zijn neokoloniale ballast, zich verzuipend in een poel van zelfvernietigend gedrag. Welke naar ons idee WEL een formateur nodig zou moeten hebben. Maar dit uitzonderlijk geval, belichaamd door deze persoon vanwege zijn extreme haatdragendheid, kan toch geen rede zijn om speciaal daarvoor in de Republiek Suriname voortaan traditioneel een informateur te benoemen?

  Derhalve lijkt in het kader van het Bewustwordingsproces een ‘directe’ aanpak van Srananmans onderling, ons momenteel de beste optie. Trouwens de politieke leiders van de MEGA-Combinatie Desire Delano Bouterse en zijn politieke rivaal Ronny Brunswijk van de A-Combinatie, hebben het recentelijk zelfs prachtig mogen demonstreren. En de belangrijkheid hiervan, wordt door u jammer genoeg angstvallig verzwegen. En ook die houding van u valt onder ‘vernegering’.

  http://www.youtube.com/watch?v=jV-X0FC5CrA

  Want het probleem bij deze onderhandelingen opgrond van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2010 jongslede, zit NIET zozeer bij sommige Surinaamse etnische groeperingen vanwege hun gebrek aan ‘bewustwording’ op velerlei gebieden. Maar vooral vanwege het ‘misbruik maken’ van vooral hoogopgeleide ‘derden’ in hun midden, zowel lokaal als internationaal. Die vanwege ‘neokoloniale beïnvloeding door hun opleiding en/of hun belangen, telkens weer proberen om verkiezingen in vele zogenaamde Derde Wereldlanden koetkekoet naar hun hand te zetten. De Republiek Suriname is daarvan absoluut GEEN uitzonderring op.

  En jammer dat ook u zich daaraan schuldig maakt. Door om de ‘macabere’ actuele politieke perikelen in de Republiek Suriname heen te draaien. En NIET durven tot de ‘essentie’ van het gebeuren te willen komen. Wat wij ook merken bij andere zogenoemde Surinaamse collega bestuurskundigen in uw midden zoals ene hr. Boldewijn en hr. Breeveld. Die het op de een of ander wijze NIET durven het beestje bij de naam te noemen. Doch i.p.v. daarvan ‘schijterig’ schuil te gaan achter een ‘neokoloniaal retoriek’. Kennelijk ook vanwege hun diepgeworteld neokoloniale achtergrond als gevolg van hun opleiding en/of hun politieke geaardheid.

  En zo wordt ook het Bewustwordingsproces jammer genoeg bewust of onbewust getraineerd. Doordat juist diegene waar de gemeenschap het in feite van zou moeten hebben, het laten afweten.

  http://www.youtube.com/watch?v=OcBVduflpcE

  Burgers die pretenderen Surinamers te zijn, maar die het Koninkrijk der Nederlanden nog steeds op ‘stiekeme wijze’ verafgoden boven het ‘Nationaal Surinaams Belang’. En daardoor ook werd Ir. George Hindori in 1975 in het openbaar ten onrechte gekruisigd, door zijn eigen politieke organisatie. Zonder ‘enig weerwoord’ van het overige deel uit zijn fractie, zijn politiek clubje of enige bestuurskundige uit ons midden.

  En wanneer men met deze doctorale gasten op intellectueel niveau hierover durft te debatteren, zijn zij het die geneigd zijn verwijten aan je adres te maken, omtrent de plek waar je ‘buiten’ Suriname woonachtig bent. Wat daar niets mee te maken heeft. Waar trouwens ook de god die zij verafgoden gehuisvest is. Terwijl het verraad van de Onafhankelijke Natie Suriname en de grootste ondermijning van het Bewustwordingsproces, juist van deze hoogopgeleide Surinamers uitgaat. Wat ook ‘Mentale Slavernij wordt genoemd.

  http://www.youtube.com/watch?v=cmbaz10poDU

  U stelt vol overtuiging, dat onder deze omstandigheden de MEGA-Combinatie de posities die zij aanvankelijk niet uit handen wilde geven, nu wel zal ‘moeten’ afstaan.”

  En dat is wat wij nou precies bedoelen met het ‘vanzelfsprekende’ in het simpel denkpatroon van sommige zogenoemde hoogopgeleiden. Die de gemeenschap publiekelijk graaag wensen te onderrichten, als voor hun geen enkele (politieke) risico’s aan verbonden zijn. Terwijl in eerste instantie’ ook ‘Gekke Henkie’ op deze wijze de was kan doen.

  Want heeft u er wel rekening mee gehouden, dat uw ‘droomwens’ wel eens anders zou kunnen uitpakken. Voornamelijk op langer termijn bekeken.

  http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM


  Maak melding

 9. Informateur is zeer zeker nodig.
  Bouta kan het niet oplossen. Hi wil alles voor zich houden ie egoist samen kan hij niets!!!

  Wat is deze Bouta toch een smiecht en een verrader!!!! De beloftes welke hij gedaan heeft, komt hij niet na!!!

  Goed dat Brunsie hem de weg heeft gewezen om niet samen te gaan werken.
  Parmessar zou de leiding krijgen. De VHP stemmers liep over naar Parmessar van Bouta!!

  Deze manis niet te vertrouwen!!1 Ik ben nl ook inestonken in het vertrouwen van deze sloerie!!
  Bouta verzuip in je eigen stront!!!


  Maak melding

 10. Vanwege de nieuwe situatie die is ontstaan denk ik zelf dat Suriname absoluut geen democratische staat meer is.

  De oude politiek gebruikt alle middelen om de wil van een groot deel van het volk te negeren, om zo aan de macht te blijven.

  De huidige coup van het NF + VA + AC is een gewiekste samenzwering tegen de MC.
  Dit zou ook onder de noemer van moderne dictatuur geplaatst kunnen worden !
  En als we het toch over dictatuur hebben, maakt het mij niet uit of deze in Suriname door het NF, of door de bevelhebber van het Nationaal Leger wordt uitgevoerd !

  Suriname is terug bij af dankzij de oude politiek !


  Maak melding

 11. #5.
  Is een rekenwonder die hoogstpersoonlijk van baasje de moordenaar rekenles heeft gekregen.

  “Komt bij dat het volk duidelijk het front van 2005, AC,PL,NPS, VHP, SPA, DA’91 weggestemt heeft.”
  51-23-1=27

  Bovenstaand is een zeer krappe meerderheid, wel een meerderheid. En mijn wiskundeleraar had en heeft het bij het rechte eind.
  Zevenentwintig is nog altijd meer dan drieëntwintig. Noh! tog?


  Maak melding

 12. DD Bouterse voor president van suriname en DRS.R. Parmessar vice president.Op naar de VVV. Als zij daar gekozen worden , gaat de MC dan zwaar politiek bedrijven en dan zien hoe dat zal uit-pakken. Dus mensen geen enkele redenen om somber te zijn, Bijf geloof hebben dan komt alles terecht. Op-geven kennen wij niet. Als zij kunnen omkopen, moeten wij dat ook kunnen.Dus wees gerust de strijd is pas begonnen. Wij zijn zeker niet van plan het makkelijk te maken voor die lieden.

  Nomaals Bouterse voor president, het gaat wel lukken samen met Drs. R. Parmessar voor Vice President.


  Maak melding

 13. If it don’t fit don’t force it.

  de karakter van de binnenlandse bewoners is een dat niet te begrijpen is.als je met achter gestelde mensen te doen heb,zal je je mening veelal moeten herhalen/aanpassen. want ze begrijpen het toch niet.

  het zijn dit soort dingen dat ik niet kan begrijpen van mijn soortgenoten.maar ja de tijd is volgens mij nog niet rijp genoeg,om de dingen te kunnen begrijpen.

  dat somo deze mensen zo ver konden krijgen om zijn eigen doel te kunnen bereiken is een raadsel.zie hier de achterlijkheid bij deze mensen.ik hoop dat deze tot wijsheid komt en zich gaan heroriënteren over de dom genomen stappen.zo een schone kans krijgen ze nooit meer.

  het nieuw front wil tot elke prijs regeermacht,om de belangen van den haag te kunnen behartigen.

  de heer/vice president sardjoe en somo dna voorzitter zijn naar nederland geweest om hun opdracht te halen,om de domme negers als venetiaan en de a combinatie te misbruiken
  oen de fu sari.

  men had zoveel te kletsen over bouterse en de mega combinatie,maar wat zien wij nu gebeuren.zie nu de judas houding van venetiaan,sardjoe,somohardjo en arnold kruisland.

  dilip sardjoe van de bvd meld zich ook bij de groep van vice president.
  a sori kaba.
  welke vhp-ers had het over black power?
  en wat nu.


  Maak melding

 14. Hoe kunnen dingen toch raar lopen in Suriname. Samen heeft NF VA en AC dan 27 zetels in het parlement. Lang leve de chantage politiek van Somo. Waar heeft somo het over, ‘slands belang. sortoe KA. Eigen belang bedoelt hij. De gehoopte verandering zal er voorlopig dus niet komen in Suriname. Dus Lange leve de achterbakse vriendjes politiek.


  Maak melding

 15. Beste vrienden,

  Aangezien niemand wil samenwerken met
  de democratisch gekozen overwinnaarpartij:
  Mega Combinatie,
  zal het Surinaamse volk OPNIEUW
  Democratisch moeten Stemmen op
  – 1. De Presidentskandidaat en
  – 2. De Partijencombinatie,
  die het nieuwe kabinet moeten vormen!
  De democratisch gekozen president stel
  zijn kabinet samen door middel van
  de democratisch gekozen partijencombinatie!

  De partijen moeten het Stembesluit van
  het Surinaamse volk respecteren,
  anders zijn deze partijen
  op grond van de Surinaamse wet
  GEEN VOLKSPARTIJEN !

  Groeten,
  Jurgen R. Brul


  Maak melding

 16. Beste vrienden,

  Aangezien niemand wilt samenwerken met
  de democratisch gekozen overwinnaarpartij:
  Mega Combinatie,
  zal het Surinaamse volk OPNIEUW
  Democratisch moeten Stemmen op
  – 1. De Presidentskandidaat en
  – 2. De Partijencombinatie,
  die het nieuwe kabinet moeten vormen!

  De democratisch gekozen president stel
  zijn kabinet samen door middel van
  de democratisch gekozen partijencombinatie!

  De partijen moeten het Stembesluit van
  het Surinaamse volk respecteren,
  anders zijn deze partijen
  op grond van de Surinaamse wet
  GEEN VOLKSPARTIJEN !

  Groeten,
  Jurgen R. Brul


  Maak melding

 17. @ 4: Wat heeft je tot inkeer gebracht? Wekenlang voor de verkiezingen was er bij jou geen BAAS boven BAAS. Nu opeens vallen de schellen van je ogen. Als alle aanhangers van de NDP er een dergelijke zienswijze op nahouden is de NDP nog onbetrouwbaarder dan ik al dacht. Maar goed, berouw komt na de zonde. Het zij je vergeven. En nou nooit meer over die omhooggevallen BAAS van je l….!


  Maak melding

 18. Bouterse (als ex-dictator) heeft geen onderhandelingstactieken in zijn aard. Hij zal altijd dingen willen opleggen en leeft nog een beetje nog steeds in het verleden. Brunswijk verschilt niet van Bouterse.

  Somo is net een vos. Hij wacht zijn kans af en slaat dan pas toe. Als het moet, doet hij een stapje terug om zijn kans weer af te wachten…


  Maak melding

 19. @ ONBEWUSTZIJNbeweging EBU akademiya.
  waar haal jij de arrogantie vandaan om andere te beschuldigen van dat zijn vernegerd zijn, iedereen is fout in jou wereld van denken behalve die dictator moordenaar en drugsveroodelde crimineel bouterse ebu jij ben een zieke neger die last heeft van een minderwaardigheidscomplex. jij moet jou demagogische waffel dichthouden waneer het over landbelang gaat ebu , het landsbelang is niet gediend bij een moordenaar als president laat dat duidelijk stomme neger dat jij ben EBE jij ben de zelfde soort neger die hun eigen broers en zuster hebben verkocht voor de slavernij , nu probeer jij mijn volk zand in de ogen te stooien met jou achterlijk onzin iedereen is fout in jou ogen behalve die massamoordenaar desi bouterse .


  Maak melding

 20. No informateur!

  Dit werkt niet in de Surinaamse politiek. De informateur wordt in Suriname belachelijk gemaakt en als jo-jo gebruikt, of pispaaltje.

  Wat werkt in Suriname is een twee-partijen stelsel. Daar moet aan gewerkt worden om de etnische politiek zoveel mogelijk in te dammen. We moeten ook direkt naar one man, one vote! Dat gedoe in Sipaliwini is uit de tijd van zalig mijn opa.


  Maak melding

 21. @Brantimaka #14

  Wat vreselijk arrogant en denigrerend zijn je opmerkingen over de “binnenland bewoners”. Typerende opmerking voor een NDP aanhanger.
  Schandalig, egocentrisch, racistisch, arrogant, en uitsters DOM!

  @zicoeder #23
  DDB heeft het volk wakkergeschud. Voor de verkiezingen geloofden ze in de droomwereld die hij hen voorhield. Nu hebben ze gezien wat en hoe hij werkelijk is. Let op mijn woorden. De NDP zal binnen korte tijd splitsen. Het is alleen te hopen dat de breuklijn tussen de militaire tak plus opportunisten enerzijds en de integere leden anderzijds gaat lopen. Anders voorzie ik dat er binnen een paar jaar niets overblijft van de NDP.
  Laten we hopen dat de recente ontwikelingen de democratie van SME versteken en dat de afgesplitste NDP in een echt politieke partij veranderd en niet weer rondom een stel oplichter en machtswellustelingen geschaard wordt.


  Maak melding

 22. Feiten:
  DDB zou als Pres een minderheidsregering kunnen samenstellen. Alleen zou deze zonder een goedgekeurde begroting niet kunnen regeren. Elke iniatief van MC zou door NF/VA/AC getorpedeerd worden in de DNA.
  Helaas voor de mensen die geloven dat MC nog regeermacht kan verwerven. Praat zaken niet recht die krom zijn.


  Maak melding

 23. dames en heren laten wij de dingens wel eerlijk bekijken.
  1)mc is de grootste partij maar heeft niet de meerderheid.
  2) iedere partij in suriname is vrij om te onderhandelen met wie ze willen de democratie is daar duidelijk in dus de mensen die het hier over verraad hebben en dat suriname geen democratie meer is die hebben duidelijk geen verstand van democratie .


  Maak melding

 24. Een Informateur in Suriname, zou natuurlijk het beste zijn.

  NDP heeft direkt na de verkiezingen als eerste partij ooit in Suriname twee onafhankelijke informateurs aangesteld, deze twee mannen werden nooit ontvangen door front.

  Het denken van de oude politiek (lees front) heeft nooit iets met landsbelang te maken, omdat ze etnisch zijn, is hun eerste prioriteit accomodatie, wie krijgt welke positie, niets meer niets minder.

  Zou je na elke verkiezing een informateur instellen, zouden deze partijen met zaken als ideologie, programma’s enz. enz. te maken krijgen. Aangezien deze etnische partijen nooit programma’s nodig hebben gehad omdat ze altijd verzekerd waren van een x aantal stemmen, wordt het dus een heikele zaak, waar ze dus nooit mee zullen instemmen.

  Om een informateur of formateur in te stellen, heeft dus met politieke cultuur te maken, vene politieke cultuur kennen we al.

  De oude politici en hun partijen zijn primitief en zullen nooit pottekijkers toestaan, er zijn teveel zaken die het daglicht niet zouden kunnen weerstaan.

  Waarom denkt men dat ze alles op alles zetten, zelfs omkoperij of een burgeroorlog zullen ze niet schuwen als ze maar weer aan de macht kunnen komen.


  Maak melding

 25. hahahahh ndp heeft twee informateurs aangesteld laat mij niet lachen.
  ik vraag mij soms af of sommigen hier denken dat wij met zijn allen op onze achtehoofd zijn gevallen , de ndp heeft ook voorgesteld om waarheidscommissie in te stellen met mensen die zij zelf kiezen. na mi de laaste zinnen van jou reaktie spreekt boekdelen je laat keer op keer zien hoe achterlijk en eigenwijs je in elkaar zit was het niet bouterse die te koste van alles aan de macht moest blijven, is het niet vene die zich aan de verkiezings belofte heeft gehouden NA MI je gedraag jou als kleinkind mi boi gedraag jou volwassen pas beter bij jou .iedereen is fout in jou ogen behalve bouterse de messias.


  Maak melding

 26. DU,je maakt anderen voor dom uit,maar lees je zelf wat jij typt?
  Niet iedere partij mag zomaar onderhandelen,dat is voorbehouden aan de winnar/grootste partij,je bent echt op je achter hoofd gevallen door je domme reaktie.
  In Nederland heeft de VVD de verkiezingen gewonnen en zijn ook de grootste geworden,het is alleen de VVD die beslist met wie er onderhandeld wordt,al hebben zij daar maanden voor nodig,lukt dat niet dan mag de op 1 na grootste het gaan proberen enkel en alleen maar als de VVD dat toelaat.
  Dus wat wil jij hier komen uitleggen?
  Maw, MegaC moest de teugels in handen hebben.Niet wat het addergebroed Somo heeft gedaan om stiekem een pact met AC en vooral de VHP te sluiten om zg de grootste te lijken.Als dat in Nederland zou gebeuren zou het onherroepelijk in de prullenmand verdwijnen.Of niet DU?
  Een inhoudelijke reaktie please.


  Maak melding

 27. daar gaan we weer watcher appels met peren vergeljken. de nederlandse situatie is niet te vergelijken met dat van suriname watcher kijk wat er met wilders nu gaat gebeuren bouterse mag onderhandelen met wie hij wil maar als hij niet uitkomt mogen de andere partijen een coalitie vormen ik hoop dat je tevreden bent met mijn antwoord .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.