‘Bouterse verspeelde MC-winst’ (Ingezonden)

21

Theo Para, schrijver van het boek ‘De schreeuw van Bastion Veere, om de rechtsorde in Suriname’, vindt ‘dat NDP-voorzitter Bouterse de verkiezingswinst van de Mega Combinatie heeft verspeeld’. De schrijver zei dit naar aanleiding van het definitief mislukken van de pogingen van MC een regeringspartner te vinden. ‘Het tekortschieten van Bouterse als MC leider was drievoudig. Op strategisch gebied maakte hij de fout van zelfoverschatting. Hij minachtte de kiezers van de potentiële partners door de volstrekt legitieme en evenwichtige eis de samenwerking ook in de verdeling van voorhoedeposities tot uitdrukking te brengen, te verwerpen. Wie in coalitiebesprekingen alle macht eist, krijgt vaak niets. In tactisch opzicht verspeelde de MC-leider het cement van samenwerking, namelijk betrouwbaarheid en geloofwaardigheid, door verdeel-en-heers politiek toe te passen en afspraken niet na te komen.

Maar het grootste tekort lag in psychologisch opzicht. De politieke biografie van Desi Bouterse demonstreert gebrek aan zelfinzicht, empathie en zelfcontrole, waardoor de MC een leider in het formatieproces had met een vertekend, grotesk sociaal zelfbeeld die zijn handelingen pretentieus, religieus uitlegde als die van ‘een onzichtbare hand’. Door een verantwoordelijke voor misdrijven tegen de menselijkheid en drugsveroordeelde als presidentskandidaat naar voren te schuiven was zowel nationaal als internationaal de morele component van de MC-winst in een keer verdampt. Niet de verkiezingswinst en het politieke program, maar het controversiële en gebrek aan maatschappelijk draagvlak van de MC-presidentskandidaat beheerste de publieke agenda.

Door psychologisch onvermogen zijn egobelangen te onderschikken aan de ambities van de combinatie en de nationale behoeften van Suriname heeft Bouterse de MC tot verliezer in de coalitieonderhandelingen gemaakt. Hij heeft zijn combinatie niet meer kunnen bieden dan een – inmiddels vervlogen – vijandenomhelzing en champagnetoast (‘Leve deze combinatie..Heu!’) om de pyrrusoverwinning van een intentieverklaring.’ Aldus Theo Para, die eraan toevoegde dat Suriname gewaarschuwd is. ‘Bouterse is een slecht verliezer’.


21 REACTIES

 1. Geachte redactie,

  Misschien mag het zo ‘lijken’ dat de MEGA-Combinatie haar ‘kwantitatieve’ winst verspeeld heeft. En natuurlijk zullen de a-nationale figuren binnen onze samenleving nu reeds hun feestje vieren. Maar het spel is nog lang niet afgelopen, totdat de laatste zet gespeeld is. En zo werkt dat bij elk spel.

  Maar duidelijk voor de kiezer is nu in elk geval, dat de MEGA-Combinatie GEEN verraad jegens haar gepleegd heeft n.a.v. de verkiezingsuitslag van 25 mei 2010 jongslede. Waardoor de MEGA-Combinatie haar ‘kwalitatieve’ winst gelukkig volledig heeft weten te behouden. En daar zijn wij van Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya haar zeer erkentelijk voor.

  Trots op het feit dat de MEGA-Combinatie haar ‘waardigheid’ en dat van de Surinaamse gemeenschap ‘op geen enkele wijze’ te grabbel gegooid heeft of enigszins te koop heeft aangeboden. En dat zegt veel over haar toekomstige ontwikkeling. Dit in tegenstelling tot anderen, die een schande genoemd kunnen worden voor in het bijzonder een deel van onze jongeren.

  http://www.youtube.com/watch?v=8RmfO4nLnMs

  Dat de kans groot was dat andere politieke partijen het wel in staat waren te doen, is lang reeds publiekgeheim. Echter geen man overboord. Omdat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. Omdat de kans groot was, dat de MEGA-Combinatie vroeg of laat alsnog in problemen zou kunnen geraken , ondanks haar kwantitatieve winst van 23 zetels.

  Dit gezien de houding die sommige politieke partijen die zich eerder als partner voordeden, recentelijk gedemonstreerd hebben. En je kan beter eerder met de neus op de feiten gedrukt worden dan later.

  In elk geval weet de kiezer nu helder en duidelijk, hoe de vork in de steel zit. En vroeg of laat zal de waarheid zich op gepaste wijze aan hen manifesteren, die menigeen zou kunnen doen verbazen. En daar kijken velen momenteel nu reeds naar uit.

  Vervolgens willen wij de MEGA-Combinatie alvast hartelijk bedanken voor haar enorme bijdrage aan het Bewustwordingsproces. In het bijzonder de Voorzitter van de Nationale Democratische Partij van Suriname als Voorzitter van de MEGA-Combinatie de heer Desire Delano Bouterse.

  Ten slotte nogmaals: Het ‘Paard’ hoort gespeeld te worden, volgens de wil van de kiezer. En omwille van vooral de stembusfraude welke ‘regelmatig’ gepleegd is geworden, tijdens deze verkiezingen van 25 mei 2010 jonglede.

  Sranan Sa Wini!

  http://www.youtube.com/watch?v=4Spy3Nd2D6w


  Maak melding

 2. Citaat: Aldus Theo Para, die eraan toevoegde dat Suriname gewaarschuwd is. ‘Bouterse is een slecht verliezer’.

  Maar de tijden zijn gelukkig veranderd. Degene die hij als vijand ziet zijn wijs, verstandig, daadkrachtig en in grote aantallen waar het moet terwijl zijn medestanders inmiddels uit seniele oude mannetjes en onervaren dwepers bestaat.

  Laten we wel zijn de afstand tussen de NDP en DDB is door dit circus van de militaire tak inmiddels enorm gegroeit. De echte NDP-ers zien inmiddels in dat zij DDB en zijn kliek zo snel mogelijk kwijt moeten raken willen zij ook maar enigsinds het voortbestaan van de NDP garanderen. DDB zal dan ook snel ontdekken dat de NDP niet langer uit uitsluitend trouwe stromannen bestaat en daar de breuk tussen hem en de goede NDP-ers snel verder openscheuren.

  Degene die als eerste getroffen gan worden zullen ongetwijfeld binnen de NDP zitten. DDB was nooit vies van broedermoord, figuurlijk nog letterlijk.


  Maak melding

 3. Kondreman, (Landgenoten,)

  Opo kondreman oen opo!
  (Landgenoten staat op!)
  Sranangron e kari oen.
  (De Surinaamse grond roept u.)
  Wans ope tata komopo
  (Waar de voorouders ook vandaan kwamen)
  Wi moe seti kondre boen.

  (Wij moeten het land opbouwen.)
  Stre de f’stre,
  (Strijd is er te voeren,)
  wi no sa frede.
  (wij zullen niet versagen.)
  Gado de wi Fesiman.
  (God is onze Leidsman.)
  Eri libi te na dede
  (Heel ons leven tot de dood)
  Wi sa feti gi Sranan.
  (Zullen wij strijden voor Suriname.)

  Tang Boeng,(Groeten,)
  Jurgen R. Brul


  Maak melding

 4. Heel mooi stuk, dit zegt alles over bouterse zijn grootgeidswaan die word ook gevoed door een zogenaamde geestelijkleiders in suriname.in een (partij) land der blinden is één oog (dictator) koning


  Maak melding

 5. Para, jij serpent,je hebt zeker geregeld om Sardjoe en Somo met je Nederlandse onruststokers te gaan overleggen.
  Maar juich niet te vroeg,MegaC komt terug en zal dan niemand nodig hebben om te regeren,je zal zeker een hap euro`s hebben toegeschoven gekregen van je stelende NPS en VHP.Para wil jij nu beweren dat AC en Va enige maatschappelijke draagvlak bezitten?Waarom stel je niet dat Somo het NF op een schandelijke wijze de rug had toegekeerd?En dat een samenwerking met deze heerschap voor knievallen zal zorgen van NPS EN VHP,ze zullen zijn voeten kussen en ook het AC zal zijn zwaard van damocles boven hun koppen gaan houden.Para jij moet je snater houden,want enige objoctieviteit bezit je niet,jij verspreid enkel maar haat.

  Klopt,Bouterse had zich nooit moeten opwerpen als Presidentskandidaat,er zijn in zijn Combinatie heel veel capabelen die deze job met verve hadden kunnen volbrengen.
  Santoki als president,zal Suriname maken tot een criminele staat,let vooral op de oostwestverbinding,daar zal de bandeloosheid erger worden,de criminelen die Brunswijk tijdens zijn 5 jaar gecrieeerd heeft zullen nu met niemand rekening gaan houden.
  Dit uivelse-pact die nu voor de 2x gesloten wordt,geven Somo en Brunswijk ontzettend veel macht,Santoki zal nu de marionet van die 2 worden.
  Effe jereh,was het niet Santoki die een geweldige baan had aangeboden gekregen van de Amerikanen?Ai mi boi,wist wel dat Santoki een leugenaar was,want anders zou hij het niet laten schieten om met deze 2 criminelen te gaan samenwerken.,enkel en alleen maar om het MegaC een hak te zetten.


  Maak melding

 6. Die Theo gebruik zijn verstand niet.
  Zo kan men FRONT bij elkaar houden om elkaar van alles en nog wat, als maar toe te spelen.
  Zonder dat de gemeenschap wat aan heeft.

  Moest MC dit soort rotzooi ook uithalen als FRONT.
  MC heeft niks anders te doen als hoe het al voor de verkiezing tot na de verkiezing is…ALS MEN MC aan de macht wil gebeurt het gewoon…..dan kunnen wij nu duidelijk zien wie en wie de schurken zijn.
  Nieuwe ronde nieuwe kansen,,,,zegt men.


  Maak melding

 7. No Theo!

  Ik had Theo niet nodig om mij dit te komen vertellen. Ieder weldenkend mens kon zelf invullen en inzien hoe Bouterse denkt en doet. Dictatoriaal!

  Dat er een scheur komt in de NDP is zeker. Maar dat Suriname bang moet zijn voor ene Bouterse is onverstandig. Zijn vleugels zijn gebroken en zijn bigi-mofo is verlamd.
  Partijgenoten zullen hem een voor een in de steek laten zodanig, dat er niet een meer over blijft om de Aasgieren bij zijn lichaam weg te jagen.

  Over 15 jaar loopt er in Suriname een gek rond die vraagt om een standbeeld voor Desi.
  Zo gek zijn we in Suriname nu eenmaal.


  Maak melding

 8. DDB had getoond dat hij helemaal geen verstand had van het onderhandelingsproces en erger nog geen leider was in het hele proces. Zijn kornuiten zijn in deze ook debet aan zijn bereikte resultaat.


  Maak melding

 9. Beste vrienden,

  Aangezien niemand wilt samenwerken met
  de democratisch gekozen overwinnaarpartij:
  Mega Combinatie,
  zal het Surinaamse volk OPNIEUW
  Democratisch moeten Stemmen op
  – 1. De Presidentskandidaat en
  – 2. De Partijencombinatie,
  die het nieuwe kabinet moeten vormen!

  De democratisch gekozen president stelt
  zijn kabinet samen door middel van
  de democratisch gekozen partijencombinatie!

  De partijen moeten het Stembesluit van
  het Surinaamse volk respecteren,
  anders zijn deze partijen
  op grond van de Surinaamse wet
  GEEN VOLKSPARTIJEN !

  Groeten,
  Jurgen R. Brul


  Maak melding

 10. theo para en rest van de kudde van pa vene,
  wil de politieke sfeer bederven om dit te betrekken in het december proces.puur vriendjes politiek.dit kan je alleen bij de domme fronters vinden.hun hele denkvermogen is gebaseerd op 8 decemder 1982.
  wat een toestand..

  de mega combinatie mag men niet met nieuw front vergelijken.daar onderhandelt men over de toekomst van land en volk,en niet over personen en plaatsen.

  binnen enkele minuten was alles geregeld met het nieuw front.is weer bewezen hoe deze mensen op basis van persoonlijkheid onderhandelt en niet in het belang van het volk.machtswellustelingen zijn deze idioten.daarom kan dit land nooit vooruit komen

  Oud politicus Morgoe (87) neemt het op voor Bouterse
  Sunday 27 June
  PARAMARIBO – Oud politicus Morgoe (87) vraagt zich af waar de grens van politiek Suriname zich nu heeft begeven. Morgoe stond ten tijde van Johan Pengel en Jules Sedney, bekend als een zeer kundige politicus. Hij kan zich niet voorstellen dat de hedendaagse, Creoolse, politici elkaar niet kunnen vinden.”Dit land behoort niemand toe. Geen Javaan, Hindostaan, Marron, Chinees of Creool. Ze zijn allemaal Surinamers. Waarom kunnen zij niet samenwerken? Desi Bouterse is niet een van de slechtste. Ik heb beroerdere mensen meegemaakt in mijn tijd. Ja, 1982, maar wij zijn weer 28 jaren verder. Surinamers zijn vergevinggezind. Wat Bouterse moest doen is gewoon zijn spijt betuigen naar de nabestaanden toe. Ook hij heeft vrienden verloren. Niemand staat daarbij stil. Ik wil geen namen noemen, maar ik weet wie en kan vertellen dat hij goede vrienden en zelfs een familielid heeft verloren in de jaren tachtig. Men had Bouterse echt een goede kans moeten geven,”aldus Morgoe.


  Maak melding

 11. Santhoki for president.

  De wolken hangen boven suriname.
  het net spreid zich.
  voor surinamers is de waarheid lief
  en de werkelijke waarheid zal boven water komen.
  gerchtigheid ligt voor ons.
  laten we samen die waarmaken.

  op naar de VVV.

  pas dan zien we hoe eerlijk Surinamers zijn.

  een heel mooie groet aaan alle surinamers die welkenkend zijn arm en rijk, aan alle academici die waardigheid willen behouden en zich nooit wil verenigen met onrecht.

  suriname zal zegevieren.

  daarom is het een ongeschreven regel.

  beledig nooit surinamers.
  je krijgt het op je bord terug.

  en ze zetten je betaalt.

  prachtig.

  Papo


  Maak melding

 12. ach ja die brantimaka weet niet meer wat hij moet lullen daarom siteer hij de uitspraken van een oude man van 86 sorry hoor met alle respect maar wat jij schrijft op nummer 15 is KUL, noem de namen van de politicus die beroerden waren dan bouterse , bouterse heeft zijn eigen strijdmakker horb laten vermoorden dus waar lul jij over dat ook bouterse vrienden heeft verloren bouterse was peetvader van één van daal zijn kinderen toch heeft hij daal op beestachtige wijze vermoord, denk maar aan haakmat die op het nippertje is gevlucht bouterse is onbetrouwbaar psychopaat, moet jij aan bouterse vertellen dat hij zijn welgemene spijt had moeten aanbieden aan de hele surinaamse bevolking ik vind dit een raar opmerking van jou. bratimaka heb jij wel van de omgekeerde wereld gehoord wat jij hier doet noem ik de omgekeerde wereld jij legt de schuld van de mislukking van bouterse zijn klote revolutie bij anderen dat vind ik nonsens, bouterse zijn eigenwijsheid en zijn autoritair gedrag is het probleem die man lijd aan grootheidswaanzin snap dat nou een keer brantimaka en blijf niet aldoor deze man door dik en dun te steunen bouterse is een rat. wat voor kans moet je hem nog geven hoeveel regeringen heeft deze man naar huis gestuurd met bosje wilde het ook niet lukken . bouterse moet bij zijn zelf te raden gaan hij denkt dat hij de massia is maar hij gewoon een ordinaire schoft.


  Maak melding

 13. @ brantimaka ,
  jij weet niet wat een kudde is ik zal proberen jou dat uit te leggen opvallende kenmerken van een kudde is hun eigewijsheid iedereen ziet dat het bv blauw is een kudde niet die zegt dat het paars is , een kudde kijkt nooit in de spiegel ze geven altijd de schuld van hun valen aan anderen, kudde volgen hun leider blindelings op .Een kudde is groep gemeenschapelijke levende zoogdierendie zich veiliger voelen binnen een groep mensen die kudde vormen vertonen kunnen zich alleen in een groep ontplooien en als zo een groep uitelkaar valt hebben ze meestal geen poot om op te staan en dat kan je duidelijk zien aan de ndp en zijn volgers als bouterse vandaag of morgen weg komt vallen zal je zien wat er met de ndp zal gebeuren de LPF is daar een heel goed voorbeeld van fortuin was de man na zijn dood is die hele partij in rook opgegaan pvv is ook zo een beweging.


  Maak melding

 14. DU,je geeft een perfecte beeld van jezelf,jij bent hier de kuddedier je volgt je rovers blindelings,al bestempelde je ze als criminelen,Somo en Brunswijk.
  Dus wie is hier nu die kuddedier?
  Heb het vaak opgemerkt bij je ,jij hebt echt de klokken horen luiden maar je weet totaal niet waar de klepel hangt,alles wat jij zelf bent,denk je in je onwetendheid dat anderen je evenbeeld zijn.
  Je hebt het steeds over masaamoordenaar Bouterse,maar heb het internet afgestruind om te zoeken als Suriname ooit een massamoordenaar heeft voortgebracht,maar ben het nergens tegen gekomen noch de Naam D.D.Bouterse,wel dat hij verantwoordelijk is voor de coup,maar nergens staat er dat hij een massamoordenaar is.Over kuddedieren gesproken uch uch uch,arme malloot DU.


  Maak melding

 15. @ watcher .
  1)jij hebt op het internet gekenen of suriname een massamoordenaar heeft voorgebracht.
  2)ik hebt de klokken horen luiden maar ik weet niet waar de klepel hangt.
  nu komt mijn antwoord op jou dom geklets ik zegt het nogmaal ndp-ers zijn kudde dieren en dom .
  Een massamoordenaar is iemand die (persoonlijk) veel mensen heeft vermoordt of dit laat doen door medeplichtigen.meestal gebeurt dit in een oorlogsituatie waar mensen die hiertoe geneigd zijn hun kans te grijpen. dictators als stalin,mao.en hitler gaven opdracht voor massamoord. de reden dat iemand massamoord pleegt zijn meestal
  1) politieke tegenstanders uit de weg te ruimen, vaak bij staatsgrepen.
  2)idelogische tegenstanders opruimen,bijvoorbeld comunisten versus kapitalisten, etnische redenen.er zij nog andere redenen voor massamoord maar ik hou het bij deze .nu komt watcher bouterse heeft opdracht gegeven en hij was erbij en hij heeft de politieke verantwoordelijkheid op zich genomen van afslachting in fort zeelandia, en zijn prive leger is verantwoordelijk voor de massaslachting te moi wana dus bouterse is een massamoordenaar je mag het bekijken hoe je wil maar dat is een vast staande feit WATCHER. ik hoor graag wat jou reaktie hierop is watcher .


  Maak melding

 16. Het is weer gebleken hoe Surinamers inelkaar zitten,Maar ik snap het dit heeft met zelfrespect temaken daar moeten wij nog aan werken waar is nu die grotemond wat zal het nu zijn laten we ophouden met dit gedrag naar elkaar toe willen we dit gedrag ook aan onze na komers overdragen A U B denken jullie tog na!!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.