Wrevel binnen partij Surinaamse vicepresident

17

PARAMARIBO, 22 jun – Binnen de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, heerst wrevel over standpunten van partijvoorzitter en vicepresident Ramdien Sardjoe. Met name het besluit steekt om het overleg te staken de Mega Combinatie. Bestuurslid Radjkoemar Randjietsingh vindt de wrevel onterecht.

Van arrogantie of persoonlijk belang is geen sprake. De VHP doet geen nattevingerwerk. “Niemand kan van de VHP verwachten zinvolle beslissingen te nemen na slechts aftastende gesprekken”, zegt Randjietsingh tegenover de Ware Tijd. Bovendien liepen de wederzijdse uitgangspunten danig uiteen. Binnen de partij zijn er krachten die het anders zien.

De onderhandelingen moesten doorgaan. Dat meent onder meer voorzitter Anand Ramdjielal van de kern Livorno. Hij vindt dat de partij niet is afgewezen. Er zijn acht parlementszetels behaald. Dat is ruim de helft van wat het Nieuw Front wist binnen te halen. “Het heeft met fatsoen te maken dat je uit respect voor de uitspraak van het volk, ingaat op een uitnodiging voor een oriëntatiegesprek”, stelt Ramdjielal.

Randjietsingh vindt de critici voor hun beurt praten. Oriëntatiegesprekken waren er wel. Die leverden genoeg stof op voor conclusies. Al gauw bleken standpunten van de andere partij onaanvaardbaar. Zo stond het presidentschap niet ter discussie. “Hoe kan je zinvol praten over het vormen van een regering als je niet mag mee beslissen over het profiel van de president”, aldus Randjietsingh.


17 REACTIES

 1. Enigste oordeel die ik over V H P hebt, is dat ze te of radicaal etnisch zijn.. en dat er ook nooit een eenheid in die party gaat zijn. Foute boel dus. ze doen hun uiterste best om als een fatsoenlijke party naar buiten uit te stralen, maar achter de schermen is het alles behalve rustig. ik verspel binnen korte termijn dat de V H P. uit een valt.

  W. Limburg


  Maak melding

 2. Alles gaat gewoon door met de AC, jammer dan voor de VHP. Zij zoeken het onderling maar uit, maar de winnaar beslist of zij wil praten over de presidentschap of niet.

  Deze keer moet er zeker nieuwe rechters benoemd worden door de nieuwe regering, om partijdige uitspraken te voorkomen. Vanzelfsprekend zal veel verzet komen vanuit het front, maar deze keer moet men de benoeming van de nieuwe rechters keihart doorzetten.


  Maak melding

 3. Die man heeft dom weg gelijk als NPS niet wil dan moet NPS het zelf maar bekijken.

  Het gaat om een land en niet doen alsof het FRONT is…. dan is het gewoon domme hebzucht.
  En als verliezer mag jij niet eisen maar onderhandelen.

  De een heeft 23 jij 8 dan kan jij dom weg niet eisen maar gewoon ONDERHANDELEN…en kijken dat je op iets vredig uitkomt…maar eisen…..dan zeg ik dan yu law kaba………..DOMKOPPERIJ.

  Maar het komt ervan wanneer men etnische gaat stemmen zie nu AC…door etnische stemmen een hele hap VHP ook…en dat gaat nu juiste wringen.


  Maak melding

 4. Ze doen maar binnen vhp.

  De vhp is net als de nps een partij die in de huidige Surinaamse constellatie geen bestaansrecht heeft.

  De vhp’ers die samen met alle andere Surinamers ongeacht etnische afkomst aan de ontwikkeling van Suriname willen werken, zijn welkom bij de MC, de enige echte nationale partij in Suriname.

  Momenteel zitten als het goed is meer hindostanen bij MC dan bij vhp, en dan nog eisen durven stellen.

  Over 5 jaar zullen we als het goed is ook van deze fossielen verlost zijn.


  Maak melding

 5. Egotripperij is iets voor pubers en niet meer voor een man als Sardjoe met zo’n leeftijd . Gaat u lekker met pensioen, ga genieten van je oude dagen en maak het de volgende generatie niet moeilijker dan ze het al zullen krijgen, want straks ben je er niet meer en dan zitten zij met de gebakken peren en dat weet je heel goed Mijnheer Sardjoe !
  Het land is niet van u, maar van het totale surinaamse volk, die op 25 mei een keuze gemaakt heeft op democratische wijze.
  Was dat met geweld geweest, dan had u dat ook niet goed gevonden. Houd u wel van dit land, houd u wel van dit volk vraag ik me af ?! Ik denk van niet !


  Maak melding

 6. Meneer Ramdien Sardjoe heeft zijn familie al in Nederland gedropt. Dus de 75 jarige Sardjoe heeft in Suriname niets te verliezen. Meneer Radjietsingh is ook over zijn houdbaarheidsdatum heen. Een wijs en verstandig oude Sardjoe zou dus al jaren geleden de fakkel hebben moeten doorgeven aan de jongere generatie. 55 jaar geleden was meneer Sardjoe 20 jaar oud en dat zijn dus de jaren 1950. De wereld is sindsdien behoorlijk veranderd. Een verjonging van de VHP zou Suriname en vooral de Hindustanen zeer welkom zijn. 40% van het zichzelf noemende volk heeft gekozen en gaat 60% van de meerderheid van het echte volk de les voorlezen. VHP heeft een leiding nodig die zeer verrot en crimineel is. Wil je met je opponenten willen en kunnen praten dan moet je wel op hetzelfde denk en werkniveau kunnen functioneren. Electoraal gewin en macht zijn gekomen uit de loop van het rokende machinepistool. Kijk om je heen en zie hoe dat werkt. Als de VHP zijn/haar achterban niet in de steek wil laten, dan zal verjonging moeten plaats vinden en Normen, Waarden en Fatsoen even opzij worden gezet. Dit laatste geldt als de rest ook fatsoen heeft. Dus de VHP moet nog meer crimineler, rotter en gemener worden en dat kan alleen met de jonge huidige generatie met de Surinaamse mentaliteit. De huidige jongeren hebben de juiste competenties en vaardigheden. Zij zullen niet met katapult schieten.


  Maak melding

 7. @ 2 hallo Theo, doe je nog aan veevoer en biodiesel (Megaprojecten van MC)om Surinamers ermee te voeden? Waarom niet een UNIEKE Suriname met Meneer Bouterse als KEIZER. Op dit moment hebben we op onze blauwe planeet geen echte Keizerrijk. Ik vind jou een geschikt kandidaat voor een Ministerspost in de nieuwe regering. Moet je hiervoor de paarse paspoort opgeven? Beste Theo, keihard schrijf je met een “d” en niet met een “t”. Let je volgende keer even erop. En Theo, oude rechters vervang je door nieuwe om je eigen belang te laten behartigen. Jij bent toch gekke Henkie niet en je kent Suriname en de Surinamers toch wel!


  Maak melding

 8. Ach ja, die gasten zoeken naar een manier om die todoprasoro partijtjes NPS, DA en SPA spoorslags in de steek te laten. Zij moeten onderhand ook doorhebben dat regeren o zo lekker is.

  Dat pricipieel verhaal dat Bouta draagvlak mist maar wel over zitvlak beschikt is maar een afleidingsmaneurvre.


  Maak melding

 9. Geachte redactie,

  Nog enkele weken en het zal zover zijn. De Republiek Suriname zal geschiedenis schrijven. Dat zij op 25 mei 2010 uiteindelijk heeft mogen kiezen voor een strijdbare en kwalitatieve president. Die NIET door het buitenland aan haar opgelegd is geworden, maar door haar zelf gekozen werd d.m.v. relatief eerlijke Algemene en Geheime Verkiezingen. De ‘Dag des Oordeels’ nadert gestadig.

  Want te lang was het volk van Suriname voorgelogen over voornamelijk deze specifieke leider Desire Delano Bouterse. Te lang werd een volk vernederd, waarbij zelfs drugs op de Surinaamse vlag werd neergelegd voor het oog van de wereld. Burgers werden in het buitenland op beschamende wijze neergehaald onder het mom van drugscontrole, waarbij zelfs een zwangere vrouw haar ongeboren kind kwijtraakte.

  Desire Delano Bouterse, leider van de MEGA-Combinatie wordt de volgende president van de Republiek Suriname. Zo is het besloten. Omdat het heel verhaal rondom deze ene persoon door een groot deel van de Surinaamse gemeenschap uiteindelijk achterhaald is geworden. Het bleek een grove leugen te zijn geweest. En al die vernederingen van een volk slechts ter behartigen van het buitenlandsbelang waren NIET nodig geweest, indien het gezond verstand de boventoon had gevoerd. En iemand zal nu het gelag moeten betalen.

  Maar daardoor komt het Koninkrijk der Nederland met een dilemma te zitten. Even als de Nieuw Front-combinatie o.l.v. drs. Ronald Venetiaan.

  Beiden hebben een mensenleven aan gewijd, om deze charismatische politieke leider van de Republiek Suriname Desire Delano Bouterse met zijn politieke organisatie de Nationale Democratische Partij van Suriname ‘kapot’ te krijgen. En geen middel werd onbenut gelaten. Zelfs een zogenaamde burgeroorlog moest worden ontketend, om hem Bouterse en zijn partij een stevige les te leren. Dit ten koste van militaire- en burgerslachtoffers. Waarbij de vernietiging van de infrastructuur van het land de moeite werd geacht.

  Het kon hen totaal niets schelen. Ze hadden toch de mediamacht in handen, die het gebeuren een fikse draai kon geven. Surinamers echter trapten op gegeven moment daar NIET meer in. En daar zit juist de kater bij sommigen, wat nu te doen en hoe verder.

  Want het was deze zelfde partner van de MEGA-Combinatie die gemanipuleerd werd, om mee te werken aan de vernietigende plannen. En die nu tot hun verbazing samen door een deur met zijn ‘zogenaamde’ aartsrivaal durft te lopen. En toen werd het doorlopende buikloop, gevolgd door hevige migraine en maagpijnen, die zich bij velen van hen onophoudelijk begonnen voor te doen.

  Want de bal werd op 25 mei 2010 terug gekaatst. Omdat iemand een natie jaren lang vreselijk had voorgelogen. En daardoor dient die ‘iemand’ hoe dan ook voor gestraft worden, evenredig aan de wandaad. Een pijnlijke episode, terwijl het verhaal al die tijd inderdaad twee kanten had.

  EN WIJ ALS VOLK LATEN OP ZULKS EEN BESCHAMENDE EN ZELFS VERNEDERENDE WIJZE, NIET ONGESTRAF MEER MET ONS SOLLEN!

  http://www.youtube.com/watch?v=kv9VUHJdPDQ

  Maar voor de Nieuw Front-combinatie o.l.v. Ronald Venetiaan en haar trawanten, is de kous nog lang niet af. En de situatie op het Surinaams politiek schaakbord ziet er voor hen momenteel niet bepaald vrolijk uit. Juist omdat de MEGA-Combinatie o.l.v. Desire Delano Bouterse nu aan zet is:

  De situatie bij dit eindspel wil, dat indien het ‘Paard’ van de MEGA-Combinatie (vasthouden aan de presidentskandidatuur van Desi Bouterse) gestationeerd wordt op grijpafstand tussen de Dame en de Koning, er sowieso een lucratieve situatie ontstaat. Waar menig schakers zich naar verheugen. De Nieuw Front-Combinatie zal dan voor de keuze komen te staan, om een van beiden schaakstukken op te offeren. De Dame of de Koning (schaak). En met dit dilemma zit de Nieuw Front-combinatie momenteel. Wat zal het worden:

  Mocht het de Koning worden, dan is het spel sowieso ‘direct’ afgelopen en wordt Desire Delano Bouterse ‘officieus’ de nieuwe President van de Republiek Suriname. En zal de huidige President Ronald Venetiaan hem Desire Delano Bouterse het ambtskleed moeten omdoen. Absoluut NIET leuk voor Venetiaan. Want die gaat dan in bijzijn van het volk en de wereld als het ware door de grond van het Surinaams Parlementsgebouw.

  Echter als hij dat zou weigeren, zou dat indruisen tegen de Democratie. En zal de geschiedenis hem Venetiaan alsnog veroordelen als een president, die een Surinaamse democratische traditie verkracht had.

  En mocht de Nieuw Front-combinatie echter kiezen voor het opofferen van de Dame, dan is het spel ‘niet direct’ afgelopen. De Dame is het machtigste schaakstuk op het schaakbord, ter bescherming van de Koning.

  Vandaar ook het offensief van de Nieuw Front-combinatie om de MEGA-Combinatie te weerhouden haar ‘Paard’ te spelen. Wat ook de oorzaak is van de ‘stilte’ rondom de huidige president Ronald Venetiaan. Die eerder beweerde zijn politieke rivaal Desire Delano Bouterse met wortel en tak te zullen uitroeien.

  En bij de vraag welke zet de MEGA-Combinatie uiteindelijk zal spelen, is waar menigeen lokaal, regionaal als internationaal benieuwd naar uitkijken.

  En het feit dat Ronald Venetiaan zijn afkondiging uit de Surinaamse politiek heeft heroverwogen, maakt de situatie voor hem Venetiaan beslist NIET eenvoudiger op.

  Het ‘Paard’ hoort gespeeld te worden.

  http://www.youtube.com/watch?v=HdHWAuQRG7E&feature=fvw


  Maak melding

 10. Jij moet je eerst afvragen hoe oud is die mannen ( opa‘s zelfs overgrootvaders)…..richting 80 jaar….Gaan jullie het nu begrijpen VHP/NPS wij leven in een andere wereld…HET IS ECHT GEEN JAREN ’60’70’80 of’90 het is nu 2010.

  Deze mensen(opa’s) zijn duidelijk richting dood gaan echt richting bejaarden de pijp uitgaan ….er zit dan ook duidelijk geen toekomst meer in deze mensen….gaan jullie het verstand gebruiken of niet.
  Jaag ze weg of breng de oudjes richting Asiana.


  Maak melding

 11. he boi, je moet je aan A.C. komen. Niet zijdelings de A.C. beschuldigen van etnisch stemmen, terwijl het ideologisch (en geografisch) geweest is in de meest achtergestelde, waar men met bloed de terugtocht naar democratie betaald heeft.
  verder juig ik het feit toe dat er een samenwerking bestaat om de coalitie te vormen. Want wie wint mag aanzitten.


  Maak melding

 12. Pardesi
  JIJ BENT EEN GRAPJAS…..Hoe denk jij dat de wereld uitziet anno 2010….zie Bagdad zie Afgaan….mensen gaan eraan…daarom maak geen domme achterlijke grappen.

  Zie top man van leger USA hij moet binnenkort op het matje.

  Maak geen domme grappen die man(sarasara) is gewoon oud wil jij het daarop houden.
  Want Segebaai gedoe auto kopen huis kopen 110 kilo coca zijn geen grappen waarmee VHP moet gaan lopen spotten.

  Er zit al een Tjander Pokai daar binnen. moeten wij echt niet bij hebben hoor.


  Maak melding

 13. De arrogantie smakt er van af in de reactie van Ranjietsingh. Er waren genoeg andere en belangrijkere onderwerpen om over te praten voor VHP en MC, maar nee, plotseling gaat de VHP principieel doen over het presidentschap. 14 Jaar lang heeft men een NPS-president geduld en genoegen genomen met de post van VP. Laat even alle nationale onderwerpen van landsbelang, zoals stabiliteit, plannen voor vooruitgang, monetaire zaken, werkgelegenheid etc. Zelfs over de positie van en over garanties voor zijn eigen groep heeft Sardjoe niet eens gesproken. MC reikte VHP de hand zoals NPS dat nooit gedaan heeft in 14 jaar. Maar nee, het enige wat voor Sardjoe belangrijk is is mooie posten voor hem en zijn dochter. Zijn achterban en ook de rest van de natie kon hem gestolen worden. Hij zal nooit het charisma hebben van een Lachmon en nooit uitstijgen boven zijn koelie-krabbenmentaliteit.


  Maak melding

 14. ik kan mij nog herinneren dat de LPF een grote overwinnning haalde in nederland, nu is er helemaal niets meer over van de LPF.suriname zal altijd blijven bestaan ook na bouterse en zijn volgers. veel landen in de wereld hebben ook hun misleiders gehad afrika , midden , zuid amerika ook zij hebben zeer brute dictators gekend als je naar al deze landen kijkt is er geen één die welvaard heeft gekend onder hun dictator dus het is een illusie op te denken dat bouterse welvaard zal brengen in suriname ik noem het hoop tegen beter weten in.sommigen hier doen zich nu voor als de zogenaamde beschermer van de democratie het is toch belachelijk om hier te vertellen hoe de democratie zou moeten werken terwijl hij de grootste schender van de democratie in suriname aanbid laat mij niet lachen, lees a.u.b die flauwekul op nummer 10 ik vraag mij soms af hoe groot de gat is in zijn duim want van het zuigen uit je duim krijg je zuigsmoel EBU.ze weten nu allemaal hoe de democratie werkt maar als het om bouterse gaat dan gelden er ineens andere regels die ze zelf verzinnen stelletje idioten.


  Maak melding

 15. @13 Huppeldepup, ik ben geen grappenmaker, maak door middel van grappen mijn inzichten wereldkundig. Vandaan staat op http://www.rnw.nl/suriname (Nederland Radio Wereldomroep) een lezenwaardig artikel over Somo. En hier een korte reactie:
  Somohardjo heeft zijn familie reeds gedropt in Nederland en die maken dankbaar gebruik van de Nederlandse uitkering- en subsidie circuit (zou Geert Wilders toch gelijk hebben?). Deze man heeft dus niets te verliezen in Suriname. Zijn gezin en familie zitten lekker in Nederland. Hij spreekt over landsbelang van een land waarmee hij geen enkele binding heeft. Hij is over de 65 jaar en dit is zijn laatste kans( voor zijn onherroepelijke naderende dood) om vice-president van Suriname te worden. Mocht de toekomstige President van Suriname iets overkomen (ongeluk, natuurlijke terminale ziekte, gevangenis of met opzet opgeruimd) dan is Somohardjo straks President van Suriname. Dus Somohardjo steunt niet in eigen belang maar in Landsbelang. Maak de kat maar wijs. Bovendien ziet Somohardjo de toetreding van VHP en/of NF (VHP+NPS) als bedreiging voor zijn eigen verborgen agenda. VHP (alleen) en/of VHP+NPS zouden samen in het landsbelang met MC kunnen/moeten samenwerken. Samen komen zij dan op 23+14 = 37 zetels in DNA. Somohardjo mag ook in deze regeringssamenstelling zijn steun blijven verlenen in landsbelang. Alleen nu in de oppositie banken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.