Somohardjo hecht aan vicepresidentschap Suriname

33

PARAMARIBO, 4 jun – Veiligstelling van het vicepresidentschap is de Volks Alliantie, VA, heilig. Dit stelt VA-leider Paul Somohardjo. Het ambt komt de alliantie toe. Met minder wordt geen genoegen genomen. Afspraak is afspraak.

De post is immers toegezegd tijdens het overleg met Mega Comabinatie. “We kunnen nu geen genoegen met minder”, zegt Somohardjo. Hij gaf Desi Bouterse, leider van de Mega Combinatie, het standpunt ook te kennen. De twee hadden een ‘vruchtbaar gesprek’ in het kielzog van het akkoord tussen Mega Combinatie en A Combinatie. VA is nog steeds bereid deel te nemen in een coalitie.

Maar dan moeten de plooien eerst glad gestreken worden. Somohardjo legt een uiteindelijk besluit in handen van zijn partijstructuren. Die moeten de voor- en nadelen overwegen. “We willen niet ten koste van alles meedoen” aldus Somohardjo. Het presidentschap staat niet ter discussie. Zowel VA als A Combinatie erkent dat die post de Mega Combinatie toekomt. Bouterse is de meest waarschijnlijke kandidaat.


33 REACTIES

 1. wat gebeurd er met somo? hij denkt nogsteeds dat het dezelfde periode van front is no?hij begint alweer te eisen,somo denkt dat hij hier de baas is,mek a gwe dan.hebzuchtig ding dat hij is.ik eis dit ,ik eis dit,tenminste dit,zo schreeuwde hij ook voor vene toch? oe dres ing ,laat hij wakker worden,hij heeft gevaald toch wil hij niet toegeven,somo blijft dwingen tot zijn laatste adem,inikwiti .


  Maak melding

 2. Tjè potie,

  De oude Somo wil als laatste wens toch wel dat hij ooit de titel Vice President van de republiek SME voor zijn naam zien staan?

  Hoe zielig kan een mens niet zijn zeg! Kan hij het land niet anders dienen dan enkel in die hoedanigheid? Sowieso hebben niet velen een hoge pet van hem op.

  Gewoon niet zo met zichzelf bezig zijn zou hem sieren, maar dat is volgens mij teveel gevraagd van deze man.
  Vice President wezen en dan sterven Somo?

  Als de 3 combinaties samen
  werkendan hebbebn wij MC 33, AC (7) en VA (6) zeteles.

  Op basis daarvan (en AC is gegroeid en VA NIET) dan zou je verwachtendat AC vor vice gaat.

  Hoewel, met het kromme stelsel van van SME kan AC met veel minder stemmen toch 7 zetels halen in het land, terwijl DOE met een absoluut aantal van 11.000 stemmen meer stemmen heeft dan AC, en 1 zetel haalt.

  Dus hoogste tijd op om dit kiesstelsel onder de loep te nemen. . . . mag men verwachten.

  **Alle wijsheid aan de SURINAMERS**


  Maak melding

 3. Ondenkbaar!

  Somo toch! Zeg gewoon dat je niet meer mee doet dan hoef je niet zo te kruipen. Je weet dat het ondenkbaar is dat je VP wordt. Hou dat ene procent schaamtegevoel dat je nog over hebt bij je. Nu ben je echt aan het bedelen.


  Maak melding

 4. Dit heb ik gelezen en werkelijk de waarheid moet gezegd worden:

  Het volk krijgt de leider die het verdient.

  DE WAARDIGHEID VAN HET PRESIDENTSCHAP

  door: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Tijdens zijn bezoek aan Ghana hield president Barrack Obama de Afrikanen voor niet te kiezen ‘voor sterke mannen, maar voor sterke instituties’. Met ex-dictator Bouterse als presidentskandidaat kiest de Mega Combinatie (lees NDP) voor devaluatie van het instituut president ten gunste van een individu dat hunkert naar straffeloosheid, rancune en zelfverheerlijking. Het is buigen voor het narcisme van een leider die het contact met de politieke werkelijkheid kwijt is, ten koste van de nationale belangen. Elke weldenkende politieke leider zou terugtreden en zijn eigen persoonlijke justitiële sores niet als belemmering laten fungeren voor zijn partij en partijencombinatie. De hoofdverdachte van de decembermoorden, een misdrijf tegen de menselijkheid, tot president van de republiek Suriname maken is een klap in het gezicht van de nabestaanden, een affront van de onafhankelijke rechtspraak en de nationale identiteit. De Slager van Bastion Veere als president van de republiek markeert een constitutionele crisis, een enorme spanning tussen de uitvoerende en rechterlijke macht. Toen Bouterse in OCER verklaarde politiek verantwoordelijk te zijn voor de decembermoorden, trachtte hij zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de ogen van de jonge boutanen weg te poetsen. Maar nu hij president wil worden snijdt hij zichzelf met de erkenning van de politieke verantwoordelijkheid voor massamoord in de vingers. Mr. G. Spong betoogde al dat een benoeming van de ex-dictator tot president zich niet verdraagt met artikel 92 van de Grondwet van de Republiek Suriname. En het laatste waarop land en volk zitten te wachten is een onconstitutioneel presidentschap, de Nationale Assemblee zou zichzelf een brevet van onvermogen geven als zij daarmee akkoord zou gaan. Bovendien is Bouterse in Nederland tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege drugscriminaliteit. Hij kan het land niet uit zonder gearresteerd te worden. In het NRC Handelsblad van 27 mei j.l. betoogde bovengenoemde jurist, onder andere zich baserend op het VN verdovende middelen verdrag, dat ook ‘president Bouterse’ in het buitenland gearresteerd kan worden en aan Nederland uitgeleverd kan worden. Als voorbeelden van beperkte immuniteit van staatshoofden wees hij naar de veroordelingen van de Panamese ex-dictator Noriega in de Verenigde Staten en Frankrijk en het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof uitgevaardigd tegen de Soedanese president A–Bashir. De NDP stelt zich in de coalitiebesprekingen als een sekte op die de serviliteit jegens de eigen leider een belangrijkere drijfveer vindt dan een breed gedragen regering van nationale samenwerking en vooruitgang. Zij stelt aan de potentiele partners de absurde eis niet over invulling van het presidentschap te mogen praten. Dit terwijl volgens de Grondwet de president de uitvoerende macht is. De potentiële partners mogen zich slechts onderwerpen, de dictatoriale geest lijkt nog springlevend. Een partij die vindt dat zij het presidentschap, zonder tegenspraak, invult denkt sectarisch, niet nationaal. Niet een partij, maar de door de bevolking gekozen volksvertegenwoordigende lichamen, DNA of VVV, kiezen de president van de republiek. Volksvertegenwoordigers zijn gekozen om naar eer en geweten de voor Suriname en zijn bevolking beste keuzen te maken. Zij mogen hun geweten niet verkwanselen voor het ministerssalaris of een ander opportunistisch persoonlijk voordeel. Daarom maakt de NDP zowel ten opzichte van haar partners binnen de Mega Combinatie als ten opzichte van andere partners zich schuldig aan politieke koehandel. Waarom mogen andere niet meepraten over het profiel van de presidentskandidaat? Omdat de NDP-leider weet dat voor de overgrote meerderheid van de bevolking een massamoordenaar onacceptabel is als president. Bouterse heeft nog geen 18000 stemmen weten te halen. De meeste Mega Combinatie kiezers stemden niet disciplinair op hun lijsttrekker in Paramaribo maar op andere kandidaten. Om die reden ook vertrouwt de ex-dictator geen van zijn partijgenoten het presidentschap toe, het trauma met president Wijdenbosch die zijn eigen weg ging ligt hem als man van rancune nog vers in het geheugen. De ex-dictator tracht daarom via politieke manipulatie en misleiding als kandidaat van een kleine groep kiezers toch de president te worden. Alle Surinamers, zowel binnen als buiten de Mega Combinatie, moeten de waardigheid van het presidentschap van de republiek stellen boven de persoonlijke belangen van een individu. Suriname verdient een breed gedragen, onkreukbare president die de bevolking verenigt en niet verdeelt en die de waardigheid van land en volk internationaal kan verpersoonlijken. Surinamers zijn te assertief om een president van nationale schande te accepteren.

  2-6-2010


  Maak melding

 5. Somo, president kan je niet worden, (ondanks je 10 zetels in je dromen) maar vicepresident moet niet moeilijk zijn denk je.
  Je bent al VIES, dus dat is makkelijk te realiseren.


  Maak melding

 6. President D.D.B.het is reeds begonnen.Chantage politiek.Afspraak is afspraak.“We kunnen nu geen genoegen met minder”, zegt Somohardjo.Het ambt komt de alliantie toe.Een goede advies van jou aanhang is:”Je wordt bedankt voor jou samenwerking, Pae”.Laat hem maar in de oppositie plaats nemen.Daar wordt hij uitgekots en met de nek aangekeken door zijn vroegere partners.De Volks Alliancie gaat u halverwege de rit verrassen.Een gewaarschuwd met telt voor twee.Laat hij zijn plooien in de oppositie banken gaan gladstrijken.Een Pae verliest zijn veren maar nooit zijn streken.”GOD ZIJ MET DE MC ZIJN LEIDERS EN DE SURINAMERS”


  Maak melding

 7. Geachte redactie,

  Ten aanzien van de reactie van vertrekkend Parlementsvoorzitter Paul Somohardjo op de gesprekken met de MEGA-Combinatie, om te komen tot een regeerbare meerderheid, het volgende:

  Je als organisatie bij voorbaat ‘hechten’, anders dan ‘streven naar’ een bepaald resultaat tijdens ‘aanloop gesprekken’. Terwijl deze gesprekken nota bene nog gaande zijn en dat afspraken derhalve nog niet ‘bindend’ verklaard kunnen worden. Lijkt ons naïef van de Volks Alliantie o.l.v. Paul Somohardjo dat niet te hebben geweten.

  Buitendien beschikt de Volks Alliantie ‘officieus’ over slechts zes zetels (6), in vergelijking met de A-Combinatie die officieus over zeven zetels (7) beschikt. Terwijl de MEGA-Combinatie officieus drie en twintig zetels (23).

  Vandaar dat wij hieruit voorlopig durven te concluderen, dat de Volks Alliantie o.l.v. hun voorzitter Paul Somohardjo, geheel onvoorbereid en met een verkeerde houding, zelfs onprofessioneel deze zo belangrijke gesprekken is ingegaan.

  Omdat bij ‘onderhandelingen’ het normaal wel gebruikelijk is, dat elke onderhandelaar ergens naar hoort te streven. Maar je bij voorbaat reeds ‘hechten’ aan een bepaald resultaat welke helemaal nog niet in zicht kan zijn geweest, ook gezien de beschikbare zetels waar de Volks Alliantie officieus over beschikt, duidt naar ons idee vooral ook op ‘zelfoverschatting’ of over-moedigheid van zulks een onderhandelaar of organisatie.

  Vandaar ook onze voorlopige complimenten aan het adres van de A-Combinatie. Die tot nu toe ondanks een moeilijke start toch nog kans gezien heeft, om een doorstart te kunnen maken. Rekening houdende dat het om een ‘intentie’ verklaring gaat, welke de A-Combinatie jongslede tekende met de MEGA-Combinatie o.l.v. Desire Delano Bouterse. M.a.w. ‘niets’ in zulks een situatie is tactisch bekeken ‘officieel’. Terwijl zelfs de ‘officiële’ verkiezingsuitslag nog op zich doet wachten.

  De Volks Alliantie o.l.v. Paul Somohardjo heeft zich dus t.a.v. het gewicht van deze onderhandelingen en de situatie waarin deze zich afspeelt, waarschijnlijk ernstig verkeken. En nogmaals; je tijdens welke onderhandelingen dan ook bij voorbaat ‘hechten’ aan een bepaald resultaat, kan nimmer een goed uitgangspositie geweest zijn. Sowieso bereidt je je op deze wijze in feite voor op ‘teleurstelling’.

  Trouwens, als onderhandelaar mag je je ‘tot een bepaalde hoogte’ wel ‘hechten’ aan een bepaald streven of doel. Echter, tenzij je ook in staat bent je je daarvan te kunnen ‘onthechten’. Vooral als dat streven of doel niet meer haalbaar lijkt. ‘Flexibiliteit’ is daarom bij elke onderhandeling een belangrijk vereiste.

  Maar veelal zijn het mensen met ‘diepe liefdes- of haat gevoelens’ jegens een ander, die moeite hebben met ‘onthechting’. Terwijl ‘onthechting’ in het kader van het ‘Bewustwordingsproces’, de essentie vormt van ‘(persoonlijke) groei’.

  Des ondanks zijn wij zeer verheugd, dat in het kader van dit ‘Proces van Bewustwording’ de A-Combinatie het tenminste begrepen heeft.

  http://www.youtube.com/watch?v=IJdqSIqalE4&feature=related


  Maak melding

 8. De surnaamse kiezer heeft gekozen:
  2 jaar geleden was het ‘somo for president’. De samateriaan, de hongerige maag kon gratis een warme maaltijd halen, en dat gebeurde ook. ‘AC goes for 10’was de verkiezingsleuze van somo. Blijkbaar valt het mee met de hongerige magen in Paramaribo.
  En het Parlement van Suriname??. Daar zal ik het maar niet over hebben.
  ‘Somo for VP’ bravo, kiezer van Suriname. Somo gaat het kabinet leiden, het wordt lijden, niet aleen voor de hongerige maag. Ach, ik ben te pessimistisch, we hebben nog de president, de RobinHood van de volks wijken, Bouta. Vergeet ik iemand?? ‘Ai mi boi’ Brunswijk, het volk heeft gekozen.
  De voorzittershamer in handen van een andere veroordeelde drugsdealer. O ja, we kijken vooruit.
  Brunswijk, parlementslid en zoals het hem betaamt, ook de ex-commando maar vooral de bodyguard van parlementsvoorzitter somo.
  de 3 musketeers, zij zullen even het varkentje wassen. En de 4e musketeer, ‘bosje’ heeft het druk, heeft zijn zijn handen vol, als informant vertelt hij de bevolking dat de hoofdmusketeer het druk heeft. Hij werkt 24/7 om de contouren vast te leggen voor ‘de grote slag’.

  De surinaamse kiezer heeft gekozen.

  De aversie van de gewone man tegen de NF, de franse zonnekoning, moest afgezet worden door de Musketeers.

  De surinaamse kiezer heeft gekozen en gaat over tot de orde van de dag.
  De internationale ondernemers, de multinationals, staan te dringen bij Robinhood, niet om een graantje mee te pikken, nee hoe kom je daar nou bij, de internationale ondernemer is geen chinees of canadees, hij of zij gaat Robinhood met de zegen van het IMF, Obama en EU, huizen bouwen, plantages aanleggen, industrien ontwikkelen. Bouta, de Obama van de nieuwe surinaamse kiezer???!!!!

  kiezer, wanneer wordt u wakker, wat is er nodig om u de echt wakker te schudden. Heeft de NF u zodanig murf geslagen dat uw kritische blik niet meer in staat is het kaf van het koren te scheiden.
  De hand van een kind is snel gevuld en dat kunstje, dat flikt Robinhood wel.
  de surinaamse kiezer heeft gekozen.


  Maak melding

 9. DDB zal de gelegenheid waarschijnlijk aangrijpen om Somo een lesje te leren.

  Mooi want dan breekt de hel los. Narcistische criminelen reageren furieus op een dergelijke oorlogsverklaring.


  Maak melding

 10. vhp, wake up: denk erom: er zijn nu nog twee opties : 1. vhp doet mee met mc en eist dat somo naar huis of naar de bak gaat of 2. ze dienen een motie in om 8/51 = 16 % van het land (noordwestmidden suriname) af te splitsen. anders is er geen toekomst meer in suriname voor de achterban van de vhp, de bvd mensen kopen zich wel overal doorheen.


  Maak melding

 11. Deze Pae denkt echt dat hij met Venetiaan te doen heeft. Deze Pae begint al te chanteren? Laat hij dan maar rustig in de oppositiebanken gaan zitten. Pae moet ver uit het machtscentrum blijven. Bij DDB zal hij van een koude kermis thuiskomen!


  Maak melding

 12. Als je daar bij Grun Djari, het domein van de NPS staat en je ziet mensen schreeuwen en schelden om hun 75 srd , geld die ze beloofd was om voor de NPS te stemmen dan breekt je hart.
  Het is echt een schande dat mensen zo zijn misbruikt, den poti sma den mofina wan,ai mi gado mi sranan.

  Oke alle gekheid op een stokje, het is wreed om mensen zo te belazeren.


  Maak melding

 13. Vijf jaren in de oppositie is een lange periode voor een leider die in de 6o is.
  In die 5 jaren kan je weinig voor jouw mensen betekenen. Vandaar dat het wijs is van Somo, om toch in het nieuw te vormen kabinet te stappen, van MC/AC/.

  De oude politiek probeerd nog uit alle macht een openning te vinden om toch weer aan de macht te komen. Zo heeft zij de gedachte geopperd om in de vvv stemmen te kopen van de rr en dr zetel houders.

  Het gesprek van somo met de vp moet in dat licht te worden bezien. Nu wordt er echt politiek spel gespeeld op hoog niveau, om de Magacombinatie te dwingen het vicepresidentschap volgens afspraak te geven aan de VA.

  Aangezien niemand het eeuwig leven bezit zal bij deze oude leiders, het veel meer geld verdienen niet het allerbelangrijkste zijn waar zij naar streven.

  Ik bent er van overtuigt dat zij echt suriname willen ontwikkelen tot een top-land in de wereld. In ieder geval wil men daar de basis voor leggen. Nu hebben onze leider met eigen ogen gezien hoeveel goud in de surinaamse grond zit, zie de hoeveelheden GOUD die IMGOLD WEGHAALD UIT ONZE BODEM.

  Nu zijn wij bewust hoe rijk wij als volk eigenlijk zijn. Welk bedrijf zou weg blijven als die goed zouw kunnen verdienen aan het surinaams goud bvb. Als iemand dat denk dan is die echt dom. Voor macht en geld staat iedereen in de rij om graantje mee te pikken. En als het moet, dan wordt zelf oorlog om de rijkdommen gevoerd. De iraakse olie die vloeid bvb, rijkelijk naar Amerika en Europa. Dus, Sadam wilde niet verkopen, daardoor kwam er oorlog, omdat olie van strategisch belang is voor de heersers in de wereld. Sadam HOESEIN werd dus op-gehangen om zijn eigen belangrijke olie bronnen.

  Maar vanzelfsprekend gaan zij een andere verhaal vertellen, zij zijn toch meesters in het manupileren van de massa, is maar dat u het weet hoe de zaken in werkelijkheid zijn.
  Wanneer een land diamanten/ goud / olie / hout /grote landbouw gronden / grote vis gronden in zee/ andere delfstoffen zoals uranium /cobalt /ijzer-erst/ enz enz zijn wij dan arm ? Nee, maar wij moeten leiders hebben die goed kunnen organiseren en de bevolking de handen uit de mouwen laten steken. Geen tijd meer voor grappen-makers maar voor echt leiders die zelf naar het goud gaan graven door de bedrijven op te zetten. HET KAN NIET SNEL GENOEG GAAN.

  Vergeet niet; njan man no lobi njan man.
  Het surinaamse volk gaat nu zelf eten door eigen ontwikkeling ter hand te nemen.Een andere keus is er niet. STEUN ONZE NIEUWE LEIDERS IN HET BELANG VAN SURINAME.

  Als Wilders aan de macht komt krijgt suriname 0 euro van nederland aan ontwikkelingshulp. Wij moeten het zelf gaan doen aub.


  Maak melding

 14. “Somohardjo hecht aan vicepresidentschap Suriname”

  Ik zou hem maar direct VP maken, die functie stelt toch geen hol voor. Liever VP dan voorzitter van de DNA.


  Maak melding

 15. We kunnen nu geen genoegen met minder”, zegt Somohardjo. Hij gaf Desi Bouterse, leider van de Mega Combinatie, het standpunt ook te kennen. De twee hadden een ‘vruchtbaar gesprek’ in het kielzog van het akkoord tussen Mega Combinatie en A Combinatie. VA is nog steeds bereid deel te nemen in een coalitie.

  http://www.youtube.com/watch?v=NODmgbq0gYM


  Maak melding

 16. De beste regering voor Suriname moet bestaan uit een coalitie van het Front, de volksaliantie en de A-combinatie met desnoods Paul Somohardjo als vice president en de president uit het Front.


  Maak melding

 17. Goed zo Paé
  Ga maar beginne met Sjanteere.
  Maar wij bij NDP trappen daar niet in.
  Wij hebben jullie soort niet nodig.
  Wij hebben die meerderheid in Parlement.
  Maar ook in de Verigde Volks Vergadering.
  Als je niet wil dan sjodemieter terug naar Front.
  Misschien dat zij zo laag zijn om je terug te nemen.


  Maak melding

 18. alfa

  Ga door God gegeven bovenkamer van je gebruiken…en neem nooit zomaar verhalen van een poot(boeler) over.
  Dit soort dingen zijn om recht en wet te gebruiken om te misbruiken wanneer het hen zint.
  DAAROM BLIJF NIET DOM DOEN ALS ANDEREN die gewoon dom zijn.
  DIT ONTHOUDEN….RECHT EN WET KAN MEN NIET TOEPASSEN ALS EEN STOK ACHTER DE DEUR….snap jij !!!jij bent toch geen ezel.


  Maak melding

 19. in regeer periode van front waren alle ministeries die onder beheer waren van pl een troep.
  javaanse personeels deden alsof zij de hoogste mensen waren binnen suriname.
  waarom vechten javanen altijd voor positie? terwijl ze niet geschikt zij voor de positie’s die zij graag willen bekleden


  Maak melding

 20. Voor waarachtige Surinamers moet definitief de tijd zijn aangebroken dat wij het gedweep met rassn ver achter ons laten wanneer het gaat om het bemensen van cruciale posities.

  Wij moeten kiezen voor de beste Surinamers met ballen/competenties om invulling te geven aan deze of gene functie.


  Maak melding

 21. Mocht hij dan toch vice-president worden, dan vestigt Suriname een nieuw wereldrecord: ‘Slechtste vice-president van de hele wereld’.


  Maak melding

 22. Mocht hij dan toch vice-president worden, dan vestigt Suriname een nieuw wereldrecord: ‘Slechtste vice-president van de hele wereld’.

  Kav

  En als iemand van de Abop VP wordt hoe ga je dat noemen dan??? Hetzelfde neem ik aan!!!!


  Maak melding

 23. Ik zou zeggen neen. dat is verraad. Geen volks alliantie en ook geen AC, want dan blijft niks over van suriname. Alle die domein gronden worden toegewezen aan alle javanen en wie weet socialezaken ook voor de javanen dan zitten mischien al die javanen met een uitkering thuis.. Dan heb je nog een grotere probleem met de boslandcreolen, die krijgen vrijespel met roven, verkrachtigen, moorden, kraken etc.etc. Zeer slecht voor Suriname.


  Maak melding

 24. hai o god,

  deze pae denk dat hij echte lucky luck is ,je weet toch van de strip boek.
  Bas laat hij maar op de oppositie bank gaan zitten .

  potie pae lassie


  Maak melding

 25. Ik bent een nederlander van surinaamse afkomst,
  wanneer alleen maar ruzie over een post als vp.
  Als hij dat wil geeft hem de kans,als hij de kans niet benut dan kan je wat aan doen.
  We praten alleen maar negatieve dingen.
  Hoe lang bestaat al dat gedoe met de regering,
  Niemand is volmaakt,nobody is perfect.
  Geeft hem de kans voor en bepaalde tijd,als hij gevald heeft dan kun je wat zeggen.
  Daarom Suriname blijft tot de dag vandaag hetzelfde,ik ben thans 42 jaar.
  Ik hoop dat Bouta en Somo van zijn zijn fouten realiseerd.
  Bouta als President en Somo als VP.

  Groetjes Dolly.


  Maak melding

 26. @ dolly parton.
  als wilders of wie dan ook een puinhoop van nederland maakt ben ik echt benieuwd of jij ze een tweede kans geeft, niet alle surinamers zijn op hun achterhoofd gevallen dolly als jij dat maar weet .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.