MC houdt presidentschap Suriname onbespreekbaar

15

PARAMARIBO, 1 jun – Het presidentschap is, met uitsluiting van elk ander, het domein van de Mega Combinatie. Dit wordt steevast alle politieke partijen te kennen gegeven bij de besprekingen over een mogelijke coalitie. De Volks Alliantie van Paul Somohardjo is direct akkoord gegaan. Ook de Bep lijkt open te staan. Maar er spelen andere bezwaren.

MC wil alleen met Bep samenwerken, niet met partner Abop van Ronnie Brunswijk. “Maar we vormen een alliantie, dus is het moeilijk apart onze weg te gaan”, zegt Bep-leider Caprino Allendy. MC stelt de scheiding principieel voor samenwerken. Dit plaatst Bep voor een dilemma. Tragische bijkomstigheid is dat juist Brunswijk uitgesproken voorstander is van Desi Bouterse als president.

Geen andere politieke leider van enig gewicht is op dit stuk zo ronduit. Abop is goed voor maar liefst drie zetels. Bep beraadt zich op de te maken keus. Mee regeren is bittere noodzaak om de achterban in het binnenland van nut te kunnen blijven. Aan de andere kant is het stuk slaan van A Combinatie gelijk aan het einde van deze politieke alliantie. MC komt met Bep en Volks Alliantie op drie en dertig parlementszetels.

Dat is net niet genoeg voor verkiezing van de president in het parlement. Met Abop erbij zou het zes en dertig zijn. De politieke partij Doe wordt met zijn ene zetel een aantrekkelijke partner. De vraag is of Doe zo ver te krijgen is. Doe-leider Carl Breeveld is uitgesproken voorstander van een president zonder bevlekt verleden. Dat is MC ook te kennen gegeven bij de besprekingen. Of MC zou een andere kandidaat naar voren moeten schuiven.


15 REACTIES

 1. kondreman luister goed het zou de meest logische denkbeeld zijn dat bouta president word
  want we hebben gezien er is geen ander idioot in deze wereld die het kan beamen. kijk maar naar de wereld de westerse wereld wil de dienst uitmakem maar die tijd is voor bij.we leven in de 21 ste eeuw dus denk verder .Wie is holland om te vertellen dat haar staatshoofd niet naar sur zal komen .sry Maae we willen geen barbaarse koliniwsator zien. laat vene zijn huis en erf verkopen en zijn vriendin beatrix uitnodigen,sry maar niet wij . wijnnodigen geen dieren en mensen deulen uit . op zijn hollands gezegd SCHRIK NIET VAL DOOD OKE


  Maak melding

 2. DOE niet DOEN!

  DOE hou je aan je afspraak. Geen bevlekte president. Denk aan de 12000 kiezers die je dan telleurstelt als je dat toelaat. Dat zullen er de volgende verkiezinge dan maar 12 zijn.


  Maak melding

 3. Als Ronnie Brunswijk zichzelf nooit heeft uitgesloten als presidentskandidaat, zou het wel heel raar zijn als uiterekend hij bezwaar zou maken tegen DDB als President(kandidaat)

  Beide heren zijn in de jaren 80 enorm bevlekt, dus uitsluiten van DDB als predsidentskandidaat zou nooit in het koppie van Brunswijk komen.

  Grappig is wel dat DDB principiële bezwaren heeft tegen samenwerking met Briunswijk,maar omgekeerd zou Brunswijk haast DDB willen omhelsen.
  Wiens brood men kaneten diesn taal men zal spreken.

  Wijdenbosch is ook bijgedraaid vanuit zijn DNP2000 en terug gekeerd naar de moeder partij.

  Als hij maar weet dat DDB NOOIT zal vergeten welke stap hij en Alibux ooit hebben gedaan.

  Anyhow, wantrouwen binnen de club zal er immer heersen.
  Men weet waartoe een ieder in staat is.
  Ook van mogelijke regeerpartners

  **** OEN WAKA NANGA KONI ****


  Maak melding

 4. Geachte redactie,

  ‘GEEN VOLK KAN TOT VOLLE WASDOM KOMEN, DAT ERFELIJK MET EEN MINDERWAARDIGHEIDSGEVOEL BELAST BLIJFT.”

  Woorden van Cornelis Gerard Anton de Kom, uitgesproken tijdens zijn woelig leven van 1898-1945. Anton de Kom stierf in een Duits concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog van 1940-1945. Maar wie was Anton de Kom? Geboren in koloniaal Suriname en gestorven vanwege zijn hardnekkig verzet tegen koloniale onderdrukking en uitbuiting in zijn geboorte land Suriname als in het Koninkrijk der Nederlanden?

  http://www.youtube.com/watch?v=9KN8PvEMx2c

  De Onafhankelijke Republiek Suriname, welke op 25 november 1975 uiteindelijk onafhankelijk werd van het Koninkrijk der Nederlanden, staat momenteel voor een cruciaal moment in haar woelige geschiedenis.

  Op 25 mei 2010 namelijk werden Algemene en Geheime Verkiezingen gehouden. Waarbij de MEGA-Combinatie o.l.v. haar charismatische leider Desire Delano Bouterse de verkiezingen won. Een langdurig proces welke haar oozaak voornamelijk vond in 1980. Toen opstandige Surinaamse militairen o.l.v. de toenmalig sergant Desire Delano Bouterse d.m.v. een staatsgreep de staatsmacht van de Republiek Suriname naar zich toetrokken.

  Achteraf bleek weliswaar in het diepste geheim, dat ook voor het Koninkrijk der Nederlanden een adviserende rol was weggelegd.

  http://www.waterkant.net/suriname/newspictures/index.php?showimage=90

  Desire Delano Bouterse werd geboren op 13 oktober 1945, enkele maanden na het overlijden van Vrijheidsstrijder Anton de Kom. Derhalve wordt hij Bouterse ook gezien als de vaandeldrager van de Surinaamse vrijheidsstrijd voor waarachtige zelfstandigheid, ontwikkeling en welvaart voor de onafhankelijke natie Suriname. Een besluit welke het volk van Suriname ook over duidelijk etaleerde op 25 mei 2010 tijdens de Algemene en Geheime Verkiezingen in dat Zuid-Amerikaans land.

  En de vraag die momenteel veelal gesteld wordt door delen van de Surinaamse gemeenschap is dan ook, in hoeverre Desire Delano Bouterse als onbetwiste leider van de MEGA-Combinatie en voorzitter van de grootste Nationale Democratische Partij van Suriname, ‘woord’ dient te houden. En de meningen spreken voor zich.

  http://www.youtube.com/watch?v=YzyIGu7tW-c

  IN ELK DEMOCRATISCH LAND WAAR OOK TER WERELD, INCLUSIEF DIE IN DE WESTERSE LANDEN, IS HET DE MEERDERHEID VAN HET VOLK, DIE DE BEPALENDE FACTOR SPEELT BIJ DE KEUZE VAN EEN PRESIDENT.

  DEZE GRONDWETSBEPALING GELDT ONGETWIJFELD OOK VOOR DE REPUBLIEK SURINAME.

  Maar bovenal blijft dit een feit voor elke waarachtige onafhankelijke natie ter wereld, want:

  ‘WAARACHTIGHEID’ BEGINT BIJ JEZELF.

  http://www.youtube.com/watch?v=hQwifgTxNTw&feature=related


  Maak melding

 5. @ EBU AKA DEMIYA,
  geen volk kan tot vole wasdom komen, dat erfelijk belast met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft.
  dit geld voor jou en de minderheid die voor bouterse hebben gekozen jullie zijn allemaal belast met een minderwaardigheidgevoel,EBU jij ben nog erger belast met een minderwaardigheidgevoel.


  Maak melding

 6. het is weer lachen ,Koers gaat om hoog ?? lekker voor Nederlanders.
  Chinezen gaan weg ,geen eten voor surinamers??

  Mooi zo ,daarop heb ik al lang gewacht weer
  armoede zal weer misbruik gemaakt worden.

  Stemmers van Bouta jullie gaan binnen kort janken ??jullie verpesten het leven van de andere die slimmer en verder dan zijn neus zien .

  Doekoe 1 euro 10 SRD


  Maak melding

 7. ME_neer @du-tje , wat jij doet , wordt in Olland ” PROJECTIE ” genoemd
  Is het soms een poging van jou, om de buitenwereld een signaal te geven dat jij met erfelijke complexen is/bent belast ,jou persoon een minderwaardigheidsgevoel geeft en hopende een enorme indruk te hebben gemaakt op de willoze-buitenwereld ??
  ” VAN HATE GEFELICITEERD ”
  Het is jouw MEGAGANTISCH GELUKT !!!!
  Eindelijk heb je het geopenbaard,”OPGELUCHT”?
  Wij NDP-ers zijn eerlijk
  Als jij gelijk hebt , dan krijg je het ook van ons , bij deze ,aub!!!!
  Wij geven altijd de koning des konings
  en de keizer des keizers
  KONTANT EN NIET OP AFBETALING
  Abun ting no de
  Kabinet musu seti
  Hoor wie komt daar………………..
  NIEUWE ORDE —–ORDE BARU
  NEKS NO FOUT


  Maak melding

 8. Geachte heer Hoost (reactie #7),

  Het belast zijn met een ‘minderwaardigheidscomplex’ zal hoe dan ook z’n oorzaak hebben.

  Echter er van af proberen te komen is voor elk volk in principe een kunst op zich. Een uitdaging en zelfs een langdurige strijd van vasthoudendheid in ‘vertrouwen in eigen kunnen’.

  Maar bovenal een strijd van langdurig verzet tegen al krachten, die menen jou in die positie te kunnen blijven houden, slechts vanwege eigen politiek en/of economisch gewin.

  Op 25 mei 2010 jl. heeft het volk van de Republiek Suriname massaal en boven al democratisch gekozen voor een ‘ander’ belang, vanwege een ‘andere’ realiteit. Namelijk voor haar ‘eigen’ belang vanuit haar ‘eigen’ realiteit. Een realiteit die ook wij behoren te respecteren. Ook u.

  De nieuw gekozen president van de Republiek Suriname in 2010 zal ongetwijfeld de voorzitter van de Nationale Democratische Partij van Suriname worden. Een strijdbare en charismatische persoonlijkheid, die tevens de onbetwiste leider is van de MEGA-Combinatie, de heer Desire Delano Bouterse.

  Een mens die uitdrukkelijk getoond heeft zelfs zijn leven te willen geven, vanwege zijn onvoorwaardelijke liefde voor zijn land Suriname en haar bevolking.

  http://www.youtube.com/watch?v=uos76E_ozgM&feature=related

  Het volk van de Republiek Suriname laat zich ditmaal geen knollen voor citroen verkopen en houdt zich ongetwijfeld vast aan een ‘waarachtig’ democratisch verloop van de eerder gehouden verkiezingen van 25 mei 2010 jl. En wij allen horen dat te respecteren. Hoe sommigen ook over moge denken.

  En zo als Nelson Rolihlahla Mandela de eerste waarachtige en democratisch gekozen president van Zuid-Afrika dat eens verwoorde:

  “IN HET LEVEN VAN IEDERE NATIE KOMT EEN TIJD,DAT ER SLECHTS MAAR TWEE ALTERNATIEVEN ZIJN.” OVERGAVE OF VRIJHEID!

  http://www.youtube.com/watch?v=Jx3MZHla3GA


  Maak melding

 9. Een persoon die steeds anderen open beschuldigt van dit of van dat zit op overtredingen die hij/zij gepleegd heeft tegen diegenen die hij/zij beschuldigt.
  Deze persoon, u doet dit allang. Het is hinderlijk en past niet bij ons ideaal beeld van een Natie Vader.

  Rond de 142.000 stemmers hebben niet voor deze persoon gestemd maar voor hun partij leiders. Rond de 95.000 mensen hebben hun kruisjes geplaatst voor de MC. Zie duidelijk het verschil. De persoon ambieert het Presidentschap. Wie niet ? Hij heeft ook het recht zegt men. Dus we moeten hem respecteren. Maar als hij ons en de rechtsstaat niet wil respecteren, als hij nooit als een nette Surinamer verschijnt in de rechtszaal te Boxel, waar een diepe wond van deze samenleving behandeld wordt, hoe kunnen we dan stellen dat ‘deze President’ om ons mensen hier geeft ? Bovendien, deze persoon heeft nog geen vlieguren gemaakt, als President. Eerlijke mensen hebben rechten ! Welke opleiding en ervaring heeft ie daar voor genoten…. Deze persoon schreeuwt nu van de daken dat hij bepaalt wie President gaat worden en de economie begint al te schudden- wacht maar hoe het staat met de dollar koers en de prijzen van levensmiddelen over een week. Duidelijk dat het hele land toch weer bang is geworden. Restimulatie van het verleden. Ondervinding wordt weer de beste leermeester en wij raken weer achter met al de komende djoegoe djoegoe ….


  Maak melding

 10. Nu de verkiezing achter de rug is en het volk gesproken heeft moet de volkswil hoe dan ook gerespecteerd worden. Op grond van de verkiezingsuitslag moet er een coalitie uit de gelederen van de MC en het NF worden gevormd. Dan is er een tweederde meerderheid van 37 zetels in de DNA. De president en vice president kunnen rechtsstreeks gekozen worden. De gang naar de VVV is niet aan de orde. Dit betekent wel dat in het belang van land en volk Bouta en Vene van het politieke toneel moeten verdwijnen. Daarbij moet opgemerkt worden dat aan de verdiensten van NF onder leiding van Vene niet voorbij gegaan mag worden. Want dankzij het gevoerde economisch beleid van NF staat Suriname zowel nationaal als internationaal positief aangeschreven. Volgens Standard and Poor is Suriname op weg naar een AA rating en voorspelt het een groei 5% van het BNP in 2010. Echter hebben de mensen aan de onderkant van de samenleving nauwelijks geprofiteerd van met name de verhoogde inkomsten uit de mijnbouwsector. De neergang van NF en het vermeende ongenoegen c.q. protest vindt hierin zijn oorzaak. Een regering onder Bouta moet zich nog bewijzen hoe de karige monetaire reserve aan te wenden voor de maandelijkse ambtenarensalarissen. Lees uitvoering FISO. Een ander prangende vraag is hoe een regering onder Bouta al die mooie beloften -om het electoraat zand in de ogen te strooien- gaat financieren. De burgers worden bewust onvolledig geinfomeerd en van wezenlijke informatie onthouden. Geen enkele politiekepartij vermeld nauwgezet in hun verkiezingsprogramma hoe het voorgenomen beleid gefinancierd zal worden. Daarom vallen de beloften onder de categorie ongeloofwaardig c.q.’demagogie van de bovenste plank’. Dat even terzijde.
  In al die euforie denkt men niet aan het feit dat als Bouta eventueel president wordt Suriname als jonge democratische rechtstaat wereldwijd een fikse flater slaat. Ik ben al diverse keren benaderd voor uitleg. Als de overwinningroest uitgeraast is dan zal hopelijk in de hoofden van de burgers de werkelijkheid aan het licht komen: dat Bouta puur zijn eigen belang nastreeft en lak heeft aan de ontwikkeling land en volk. Ik refereer aan het feit dat hij als gekozen parlementarier nooit in de DNA is opgekomen voor de belangen van het electoraat. Poppenkast, zo typeerde hij het hoogste Staatsorgaan De Nationale Assemblee van de replubleik Suriname. Indien hij aan de macht komt als president, dan zal hij met beide handen de kans grijpen om zich te wreken en het decemberproces frusteren. Suriname kent helaas geen immuniteitswet dus is niemand onschendbaar. Wellicht zal hij net als Belusconie proberen deze alsnog door het strot van de NDA te duwen. De wraak is zoet, macht ook. Ik voorspel dat Suriname onzekere tijden tegemoet gaat en zullen Bouta en Vene in beeld blijven. Tang boeng

  Demo


  Maak melding

 11. De Minderheid van de Surinamers die voor Bouterse hebben gekozen?Zie jij dat zo DU?Hoe kan dat nou?Heeft Bouterse en het MegaC. de verkiezingen niet met klinkende cijfers gewonnen?Ohw dan moet ik het ff gaan natrekken hoor,het kan zijn dat ik niet begrijpend kan lezen, oei oei oei.

  Melvin Bouva For Pres.


  Maak melding

 12. @ EBU
  die knollen hebbe jullie al gekocht zie wie jou land mag vertegenwoordigen in het buitenland iemand die meerdere malen heeft laten zien dat hij niets van kan bakken dan maar alleen achteruitgang dus ik weet niet waar jullie het vandaan halen dat bouterse deze keer het wel goed gaan doen zijn verleden spreekt dat tegen EBU en daar hoor ik jou nooit wat van zege alleen maar in elkaar gedraaide lulkoek verhaal die nergens op slaan .in mijn optiek zijn de mensen die hun leven hebben geven voor de terug keer van de democratie in suriname echte vrijheidsrijders en niet de man die te koste van alles aan de macht moest blijven EBU hier zie je het verschil in benadering van de echte feiten en realiteit, ik zal jou nog voorbeeld geven van dogmatisch manier van redeneren jij haald bewust mandella erbij terwijl jij weet dat jij mandella te kort doet om hem in adem te noemen met een massamoordenar en drugs veroordeelde jij ben geestelijk ziek EBU je spoort niet .minderwaardig ding dat jij ben.


  Maak melding

 13. GEEN VOLK KAN TOT VOLLE WASDOM KOMEN, DAT ERFELIJK MET EEN MINDERWAARDIGHEIDSGEVOEL BELAST BLIJFT.”

  Maar eduard buitenman er zijn bepaalde volkeren die altijd wasdom zullen blijven en met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft.

  Kijk maar naar je eigen soort buitenman!!!!


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.