Surinaamse kiezer doof voor negatieve boodschap

33

PARAMARIBO, 29 mei – De Surinaamse kiezer heeft meer dan ooit zijn voorkeuren aangegeven. Dit zegt universiteitsdocent bestuurskunde Hans Breeveld. Mensen hebben geen boodschap aan een negatieve benadering. Het Nieuw Front heeft het nog het meest geweten.

Het steeds hameren op wat anderen allemaal fout deden, werd fataal. “Mensen willen weten waar ze naar toe gaan. Daar heeft het Nieuw Front onvoldoende op ingespeeld. Het was meer tegen dan voor”, zegt Breeveld. De eigen prestaties bleven onderbelicht. Alle passie ging naar het verleden van de ander. Wat onder vooral de jonge kiezers speelt, kreeg al helemaal geen aandacht.

Dit duidt op een regelrecht gebrek aan realiteitszin. “Jongeren hebben een andere realiteit. Als je in een huis woont met drie gezinnen, als je oudere broer geen werk kan vinden, dan is dat je realiteit”, aldus Breeveld. Slogans als Moro é doro (er komt nog meer, red.), krijgen dan een andere betekenis. Politici zouden moeten leren meer aan te slaan bij de bron.


33 REACTIES

 1. De uitslag van de laatst gehouden verkiezingen hebben aangetoond, dat het nw Front het contact met het volk totaal heeft verloren. Toch hebben we van die demente leiders die maar niet willen geloven, dat ze zijn afgestraft voor het gevoerd beleid.


  Maak melding

 2. Dat krijg je ervan,steeds dat monotome GELUL over 8 december kwam ons jongeren onderhand al de strot uit!

  En donderen jullie nu maar gauw op NPS-ers met jullie ouwe sok aap Venetiaan,wij de Surinaamse jongeren hebben jullie ouwe bokken uitgekotst!Oud eten smaakt bedorven en smerig trouwens!!!
  Stelletje fossiele kadavers,ik ben blij dat jullie OPHOEPELEN!!!!


  Maak melding

 3. Vooralsnog lijkt de grootste verliezer,NPS, hier niets van te hebben geleerd: de voorzitter heeft uit pure onsportiviteit niets meer van zich laten horen, niet eens een felicitatie naar MC kon er vanaf. Dhr Coblijn toont zich een hypocriet door nu ineens het kiesstelsel aan te vallen, die NF in 15 jaar regeermacht had kunnen wijzigen. Mw Wijdenbosch praat op een neerbuigende en verwijtende wijze over MC en Bouta alsof de NPS 40 i.p.v. 4 zetels heeft verkregen. Hiermee toont de NPS aan uit schijn-democraten te bestaan die nog steeds geen respect weten op te brengen voor de volkswil. Indien NPS streeft naar nul zetels in 2015, moet zij op deze voet blijven doorgaan…


  Maak melding

 4. NPS is een bron vol kretologie.
  Maar wat men ook deed, hen erop te wijzen stop dat dom gedoe.
  Juist dat grepen zij aan als voor doorgaan…dom blijven doen.
  Pai-pai van de kiezer zal de NPS wijs moeten maken of niet.
  Dus dan zeg ik NPS ren uit FRONT want nu zit jij diep in Stront …en dit is letterkijk.
  Ren naar de bekende weg dat parallel loopt aan de voorzijde van Grundjari
  Ren richting: west…. dus recht voor uit de poorten van Grundjari…ik zeg je niet meer.


  Maak melding

 5. Mik din kon mik din kon unu e wagti din ik Ronald en Rodgers en nog een paar anderen hoor! zitten nu hier kip lekker ondro wan amandra bon.
  E luku suma e go nanga suma e kon.

  JIJ WEET WIJ HEBBEN ONS OUDE DAG GOED BESTEED

  Dat was ons belang…wat landsbelang.. onze ouwe jongens belang stond altijd voorop.

  ONS TAAK WAS OM ALS BEJAARDEN AAN ONZE EIGEN TOEKOMST TE WERKEN….wat landsbelang.

  MIK DIN KON.


  Maak melding

 6. de n p s-sers leren het nooit,weet u waarom, komt door de bejaarden binnen hun gelederen met hun hede wojo/viswijf mentaliteit.

  dit is duidelijk gebleken op dit net,dat geen van de n p s-sers denkt positief.jammer maar dit is de zoveelste waarschuwingen aan het adres van de verslaafden en begrijpen dit toch weer niet.

  deze zijn niet fatbaar voor veranderingen.
  wan agu etan wan agu.


  Maak melding

 7. Het steeds hameren op wat anderen allemaal fout deden, werd fataal. “Mensen willen weten waar ze naar toe gaan. Daar heeft het Nieuw Front onvoldoende op ingespeeld. Het was meer tegen dan voor”, zegt Breeveld.

  http://www.youtube.com/watch?v=6ljIrOVmSwM

  Alle passie ging naar het verleden van de ander. Wat onder vooral de jonge kiezers speelt, kreeg al helemaal geen aandacht.
  Dit duidt op een regelrecht gebrek aan realiteitszin. “Jongeren hebben een andere realiteit. Als je in een huis woont met drie gezinnen, als je oudere broer geen werk kan vinden, dan is dat je realiteit”, aldus Breeveld. Slogans als Moro é doro (er komt nog meer, red.), krijgen dan een andere betekenis. Politici zouden moeten leren meer aan te slaan bij de bron.


  Maak melding

 8. meneer breeveld met alle respect maar ik vind u uitleg onzin.de tijd zal ons leren of deze keuze de goede is, ik zelf denkt van niet iedereen is nu in euforie gisteren waren het beloftes morgen moeten ze waar gemaakt worden.


  Maak melding

 9. Beste DU (# 9),

  idd zal de tijd leren of het volk de juiste keuze heeft gemaakt, MC zal zich moeten bewijzen. De essentie van democratie is echter dat je JUIST de keuze aan het volk overlaat en respecteert waarvoor zij hebben gekozen.

  Indien je de uitleg van Breeveld onzin vindt, ben je tevens 1 van die personen die een stukje realiteitszin mist! Begrijp me goed ook ik vindt dat Bouta berecht moet worden voor 8 december (de realiteitszin gebood evenwel een waarheidscommissie, gelet op het groot aantal burgers in de maatschappij die een berechting van Bouta niet zouden pikken, maar dat is een andere discussie). Echter, belerende en rancuneuze praatjes over ’80 zorgen er niet voor dat jongeren kwalitatief onderwijs, een baan en dak boven hun hoofd hebben!!!!!!!!!!!!!!

  Had de NF in de afgelopen decennia deze basisbehoeften van jongeren gedepolitiseerd en met meer voortvarendheid gerealiseerd, plus een respectvolle i.p.v. autoritaire houding naar het volk tentoongesteld,dan had zij de opmars van MC en Bouta al lang en breed kunnen stuiten.

  Maar helaas hoogmoed….


  Maak melding

 10. Kan mij vinden in Breevelds uitleg. De NDP heeft zeker de boot gemist door steeds na te laten met juiste cijfers terug te slaan.

  Maar Breeveld gaat wel voorbij aan één aspect. Nml dat de wijze waarop de NDP propaganda voerde in het voordeel is van een oppositie partij ( gegeven de SME politiek waarin de DNA een niet functionerend orgaan is).
  Immers in SME zit een opositie in praktijk op de bank en heoft weinig te doen. Ze kan dan propaganda voeren door de regerende partij met allerlei zaken aan te vallen. Het maakt daarbij weinig uit of het grove leugens of andere interpretaties zijn. Gevolg is dat de oppositie altijd een groot voordeel heeft omdat het moeilijk is je steeds weer te moeten verdedigen tegen allerlei onzin. Lees het forum maar na op de vele reacties die blijkgeven van hetzij ongeschooldheid danwel een leugenachtige aard.

  Nee Breeveld had in zijn artikel aandacht moeten besteden aan de noodzaak van partijprogramma’s, meetbare doelen en een verkiezingsdebat. Juist in dat laatste heeft de NDP getoont uit opportunistische overwegingen weer eens niet aan haar democratische verplichtingen te willen voldoen.
  Democratie vereist o.a. goede debatten. Het geschreeuw in OCER en het weigeren mee te doen aan het verkiezingsdebat door de NDP zijn ernstige signalen dat zij de democratie en daarmee de keizer niet serieus wensen te nemen.

  Gelukkig heeft dit gedrag ze slechts een kleine winst opgeleverd en hebben ze politiek alle behalve een meerderheid. De burgers in SME zijn echt niet zo dom als de NDP vaak denkt. Ze hebben slechts gescoord door het grote aantal onervaren kiezers dat hun wanprestatie en tories nog niet kon doorzien. Maar dat is wel het publiek dat ze binnen 2 jaar zal afrekenen op hun gedrag. 2012 zal een warm jaar worden als de NDP regeringsmacht verwerft.


  Maak melding

 11. @ pinto en rest van de kudde.
  dit zegt heel veel over de jongeren en hun ouders ze hebben geen moraal.iemand zegt dat de nps niets heeft geleerd ik vraag mij wat de ndp heeft geleerd als ik lees dat alibux en een andere schurk de onderhandeling leiden voor een nieuwe regering dan is dat een teken wat er komen gaat jullie willen niet achteruit kijken maar ik hoop dat jullie de zelfde kritische houding zullen hebben als er een regering komt onder leiding van surinaams grootste massamoordenaar dan hoop niet dat jullie de beloftes die zijn gemaakt anders gaan uitleggen.


  Maak melding

 12. Geachte redactie,

  “Politici zouden moeten leren meer aan te slaan bij de ‘BRON’.” zegt universiteitsdocent bestuurskunde Hans Breeveld van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

  In het kader van het Bewustwordingsproces, zouden wij hier wat dieper op in willen gaan. Omdat wij van mening zijn, dat de heer Breeveld hier slechts de situatie ‘bij of tijdens’ verkiezingen benadrukt. Maar wat vooral ook benadrukt dient te worden n.a.v. wat de heer Hans Breeveld stelt, er NIET SLECHTS ‘bij of tijdens’ verkiezingen deze BRON geraadpleegd dient moeten worden. Maar vooral ook ‘voor’ als ’tijdens’ het aantreden een ‘nieuwe regeerperiode’ van een politieke partij of combinatie.

  ELKE REGERING OF TOEKOMSTIGE REGERING, HOORT BIJ HET MAKEN VAN HAAR TOEKOMST PLANNEN VOOR EEN NATIE, ‘VOORAF’ ALS ‘TIJDENS’ HAAR REGEERPERIODE REKENING TE HOUDEN, MET WAT DE ‘BRON’ ZEGT OVER DE ‘HUIDIGE PRAKTIJK SITUATIE’ IN RELATIE TOT DE TOEKOMST VAN EEN LAND EN HAAR BEVOLKING. EN NIET SLECHTS ‘TIJDENS’ VERKIEZINGEN ALLEEN.

  VERZUIM DAARVAN KAN SLECHTS GETUIGEN VAN POLITIEKE NAIVITEIT OF ZELFS VAN MINACHTING VAN HET ELECTORAAT. WAARVOOR MEN UITEINDELIJK HARD GESTRAFT KAN WORDEN.

  Omdat de ‘BRON’ bepalend is voor wat ‘direct’ leeft onder de massa. En dat informatie hieruit ‘mede’ als ‘essentieel uitgangspunt’ kan worden meegenomen, bij het maken van welke ambitieuze plannen dan ook. Dit als richtingwijzer ‘tijdens’ de huidige koers in relatie tot het toekomstig traject. ‘Flexibiliteit’ zal derhalve een vereiste van elke politici, partij of combinatie moeten zijn. Maar bovenal van elke (nationale) politieke leider.

  Omdat gemaakte politieke plannen, afspraken of convenanten, die soms door ‘omstandigheden van de tijd’ intussen achterhaald zouden zijn geworden, eventueel voortijdig overboord gegooid kunnen worden. En flexibiliteit is bij vooral conservatieve (vasthoudende) politici of politieke leiders beslist GEEN sterk eigenschap.

  Maar ook progressieve regeringen neigen zich op dit stuk weleens vast te lopen en zich nodeloos te vergalopperen. Waarvan men de schuld bij verkiezingsnederlagen, in de schoenen van het electoraat neigt te schuiven. Terwijl de politieke realiteit totaal anders ligt.

  http://www.youtube.com/watch?v=xoMnHYe9uOM

  Derhalve zou het van naïviteit of zelfs van minachtend en arrogant getuigen, om aan de ‘directe’ verlangens (elementaire behoeften) van het electoraat voorbij te gaan. En de BRON zoals de heer Hans Breeveld op doelde, kan heilzaam werk verrichten. Tussentijdse prognoses blijven derhalve een vereiste, die niet slechts aan vooraanstaande individuen of externe bureaus dienen te worden overgelaten.

  Eerder hadden wij ook de heer André Telting van de Centrale Bank van Suriname hierover bekritiseerd t.a.v. zijn recente uitspraken over ‘zijn’ criteria omtrent armoede. “Wie er wel of niet over durft te praten”. En manipulatieve politieke uitspraken tijdens verkiezingen vooral van vooraanstaande personen, kunnen juist averechts werken. Wat veelal ook de oorzaak is van stembusfraude.

  Omdat juist door dit soort propagandistische uitspraken te doen, regerende politieke partijen verkiezingen hoe dan ook zouden willen proberen te manipuleren. Vooral ook om door dit valse uitspraken, een verkiezingsoverwinning te kunnen rechtvaardigen. Wat NIET altijd succesvol werkt.

  http://www.waterkant.net/suriname/2010/05/05/suriname-moet-wennen-aan-toezicht-op-verkiezingen

  Maar laat hopen dat er voor huidige als toekomstige regeringen, lessen hieruit geleerd worden.

  http://www.youtube.com/watch?v=2WitWsF3D98&feature=related


  Maak melding

 13. Realiteit!

  Hans Breeveld heeft het m.i. goed gezien en gezegd. Een groot gedeelte van de kiezers had geen oog of oor voor andere partijen.
  Voor en in het stemhokje twijfelde niemand.
  Alsof men in trance was ging men het hokje in en stemde MC. Dat is de realiteit!
  Puur om de negatieve houding van zittende ministers naar de leiding van MC toe af te straffen.

  We hebben het lang en breed gehad over zwevende kiezers, ook ik! Het blijkt nu dat Suriname helemaal geen zwevende kiezers kent.
  PartijPropaganda heeft dus geen enkele zin.

  Wat wel in de gaten moet worden gehouden is de weg die er nu gekozen wordt en de hoop die bij sommige MC stemmers al jaren leeft.
  Vooruitgang, verbetering, werkgelegenheid, veiligheid, corruptiebestreiding, contracten Goud en Bouxietwinning herzien, eigen mijnen zoals Theo vaak beloofd heeft en vooral DE ECHTE BELOFTES NAKOMEN. Eerlijkheid en transparantie.

  Veel MCjeugd denkt dat de overwinning binnen is en dat alles in een keer gaat veranderen. Mis! Het komt niet vanzelf, je moet er voor gaan werken! En daar ligt de telleurstelling op de loer en bestaat de kans dat ze gaan muiten. Ze hebben klakkeloos gestemd op verbetering en verandering maar als die niet komt, dan hebben ze geen hoop meer en de kans bestat dat ze nooit meer naar de stembus gaan.
  Ik let op alles wat jullie doen!


  Maak melding

 14. Er is een Tijd van komen en een Tijd van gaan
  helaas tien jaar te laat anders was Suri. nu
  tien jaar verder vooruit. En nog steeds gelo-
  ven die oude zakken dat het komt;enkel door de fouten die ze gemaakt hebben, NEEN NEEN NEEN,jullie zijn te oud,het volk wil jullie niet eens als parlementslid meer zien jullie zijn
  niet opbouwend maar fabrekend,kolonialistisch
  en bekrompen “OPROTTEN” is het juiste woord.
  Het afgelopen regeer periode heeft Suri.een
  regering gehad die zich constant heeft bezig
  gehouden met NUTTELOZE zaken. Slechts een man
  is druk bezig geweest met zichzelf en dat was
  de man die had gedacht zijn chantage politiek
  voort te zetten om PRESIDENT van Suri. te
  worden. Verder heeft Mv wijdenbosch zich nu beklaagd over het kiesstelsel terwijl ze 15 jaren de regeermacht hadden. En nu effe serieus, het IAM gold contract moet worden herzien, het goud is Surinaams goud en geen Vene goud of Rusland goud “Startpunt”.


  Maak melding

 15. DU moet denk ik politieke scholing gaan volgen, de Suri politieke geschiedenis gaan overzien. NPS is de allergrootste oorzaak van Surinames ondergang.


  Maak melding

 16. @ de aanhangers van massamoordenaar.
  het is moeilijk te begrijpen dat inwoners van een land die zo hebben geleden onder bouterse in grote getalen voor deze snoevende crimineel hebben gestemd.Een van de achtergronden is dat suriname een land is met betrekkelijk jonge bevolking.De gemiddelde leefttijd is er op dit moment 28 jaar. veel stemmers hebben de ellende van bouta niet persoonlijk meegemaakt en zijn gevallen voor zijn belofte dat hij iedereen rijk gaat maken. als bouterse ooit president word,dan zal suriname daarmee niet zijn gediend . dit staat in het friesch dagblad.de surinamers die op bouta hebben gestemd zijn schaamteloos.


  Maak melding

 17. Geachte heer Breeveld ik vindt jou uitleg PRIMA,de tijd heeft ons al geleerd en de keus is al gemaakt.Ik denk samen met de SURINAAMSE SAMENLEVING dat de beloften zullen worden waargemaakt!!HUP BOUTA HUP JE LAAT HET VOLK TOCH NIET IN Z’N HEMPIE STAAN??
  <<<<<<<>>>>>>>


  Maak melding

 18. Zij die het hebben over massamoordernaar moeten de geschiedenis van de koloniale over
  heerser eens natrekken, want het zijn juist die soort mensen met die sakkavasie,die onder
  kruipersmentaliteit die Suri.niet vooruit willen zien komen.Nou Suri.heeft 15 jaren onder geleden de zakken zijn goed gevuld en nu OPROTTEN die hap.GEEN RUIMTE MEER VOOR DEMENTE verstoorders.


  Maak melding

 19. @ nena ,
  daarom wil ik niet met de aanhangers van bouterse in discussie gaan omdat zij een zeer kromme manier hebben van beredeneren.
  het is niet het volk dat berecht maar de rechters zo gaat dat in iedere rechtsstaat nena. jij vind dat front niet meer terug mag komen op de reden die opnoem ik vind het zelfde over bouterse maar mij redenen zijn de grove menserechten schending plunderen van onze staatsbank vermoorden van zijn tegen standers onderdruking van mijn bevoking het laten devalueren van onze sterke gulden genocide gepleegd als jij zo iemand als jou president wil hebben dan weet ik genoeg hoe jullie in het leven staan.mij mening is dat de (mensen)die op bouterse hebben gestemd de spoor kwijt zijn.


  Maak melding

 20. Aan de “Critici” Ik lees telkens weer waar het fout gegaan is bv.de NF zou steeds gehamerd hebben op het verleden en bla bla, de jeugd die klakkeloos zou hebben gestemd en dan een neus die waarschijnlijk een neus heeft voor politiek en een nieuwe wind niet ziet waaien in Suri. en de nieuwe regering tot 2012 een kans geeft, dan de ander die de jeugd ziet muiten. WEL WEL,vergeet niet dat de jeugd van tegenwoordig flexibel is, niet van de koloniale tijd is, weet dat die niet met sinterlaas te doen hebben,leeft in de 21ste eeuw waar lopen een sport is geworden.
  Dus die jeugd is er bewust van dat die puin hoop die de vorige regering heeft achterge laten eerst opgeruimd dan wel gerectificeerd
  moet worden voordat het echte grote werk aan
  gepakt wordt en dat heeft tijd nodig want het is gigantisch veel voor een land met zo’n kleine bevolking. GUN ZE DE RUIMTE en wees niet jaloers want de eerst komende 20 jaar hebben zij het voor het zeggen dan staat Suri.op zichzelf met een verenigd volk en bestaan de nps en de vhp er niet meer.
  Velen van jullie zullen het niet meemaken… jammer.


  Maak melding

 21. alee surinamers echte en ook echte suris luister goed ik vind du super zielig

  hij weet en beseft niet wat hij doet en kan want als je weet hoe doe ex kolonisator denkt en doet (ik ben blij en heb ervaring gehad)schaf alle regels af en maak regels in het belang van mijn land\9suriname)en jaag letterlijk al die andere beesten weg
  lang leve mijn repubiek reden waarom ik wil surinamer worden omdat ik die nationaliteit nooit heb gehad. reden waarom toen suriname onafhankelijk werd in 1975 zat ik in nederland te studeren dus ik was en bleef nederlander
  ik ben de eerste geweest die daarna naar mijn vaderland ben geweest om mijn land op te bouwen. jammer genoeg heeft mijn familie mij terug laten komen in nederland. toch heb ik het in 1982 nog een geprobeerd maar helaas in 1985 ben ik ook terug gekomen naar nederland met tranen in mijn ogen .ik kon ook die ellende niet zien maar maar
  je zoekt ook welvaart. maar hier is het nog erger dan de tweede wereld oorlog. men heeft geen respect voor ons.wij zijn 2 de rangs burger in nederland.laat die man die denkt dat hij het beter weet zijn smoelwerk openmaken dan kan ik hem antwoord geven. dus dank zij ons (in nederland)hebben die surinamers het gered darom zeg ik scheld ze niet uit
  wij kunnen er niks aan doen. ik bedoel die surinamers die in nederland wonen
  we hebben ze ook nodig om ons vaderland op te bouwen
  . die mentaliteit verndert wel . kijk naar trinidad/. vroeger waren ze ook zo als surinamers
  maar de tijd heeft ze geleerd dat het hun vaderland is. Zo moet en zal men ook moeten denken.ontwikkel je land en bouw een waardege natie op,
  want wij zijn en blijven surinamers. Vergeet een belangrijk aspect niet want mijn kinderen en jou kinderen zullen met elkaar ergens en ooit moeten trouwen en een waardiege natie en volk moeten vormen.zij zullen en zijn ook surinamers word wakker

  nogmaalsWORD WAKKER
  EN DENK AAN JE VADERLAND NIEMAND IS GROOT OF KLEIN. SAMEN MOETEM EN ZULLEN WIJ EN ZIJ DAAR WONEN. DAT IS DE REALITEIT EN NIET ANDERS. DENK NA MY YR GOD BLESS YOU EN YR NATION.VAARWEL VOOR EEN WELVAREND SURINAME.


  Maak melding

 22. De tijd is aangebroken om definitief een einde te maken aan de jaren lange wanbeleid van corruptie en vriendjespolitiek. We kijken nu niet meer om, maar vooruit. Prioriteiten zijn werken aan de infrastructuur, goede gezondheidszorg en gezonde justitieel apparaat. Ga aan de slag MEGA. God zei met Suriname.

  Puk


  Maak melding

 23. Die gasten van het Nieuw Front hebben het Suriname volk bedrogen.Ook hun grote leba, de opruier Ronald Hooghart, de man van de zeven ongelukken, kon ze niet naar een overwinning leiden.Hij heeft ze juist laten lijden door zijn valse beloften.Kruizig Ronald Hooghart, kruizig hem,kruizig hem.Hooghart is een pathalogische leugenaar die altijd aan zijn eigen voordeeltjes denkt.Die man is een valse nicht.


  Maak melding

 24. @DU

  Jij redeneert eveneens bekrompen en weet kennelijk ook niet goed te lezen, daarom mijn laatste opmerkingen aan jouw adres:

  Geenszins heb ik aangegeven dat burgers het recht in eigen handen moeten nemen, je begrijpt duidelijk niet wat een waarheidscommissie inhoudt en in welke situaties het – ook in een rechtsstaat – gebruikelijk is een dergelijke c’sie i.p.v. een rechtszaak in te zetten.

  Geenszins heb ik aangegeven Bouta als president te willen. Evenmin wil ik Venetiaan aan de macht, omdat hij zich een schaamteloze hypocriet en oppertunist heeft getoond door, terwijl hij Bouta negatief bejegende, wel met Brunsi te werken en Somo zijn gang te laten gaan. Vene heeft daarnaast nog steeds niet geleerd – en jij kennelijk ook niet, DU – dat hij de volkswil (democratie) dient te respecteren en niet enkel zijn eigen wil(autoritair regime).

  Het respecteren van de volkswil slaat niet alleen op de verkiezingsuitslag, MAAR VOORAL op het uitvoeren van de opdrachten die het volk je gegeven heeft om te doen in een bepaalde regeerperiode. Gebeurtenissen uit het verleden, nemen dus niet weg dat je gehoor dient te geven aan de opdrachten die je vandaag de dag hebt gekregen!! Indien je dat niet (behoorlijk) doet, heeft het volk het democratische recht jouw (of je nu NF of MC bent) naar huis te sturen en te zetten wie zij wil. Ook is het niet ongewoon in een democratische rechtsstaat dat politieke partijen die in het verleden hebben gefaald en lering hieruit hebben getrokken wederom aan de macht komen.

  Indien je niet kunt verkroppen, DU, dat een democratische rechtsstaat op deze manier werkt, raad ik je aan in een autoritaire staat als Saoedi Arabië of Noord Korea te gaan zitten kniezen.

  Tot die tijd verwijs ik je naar het commentaar van # 19


  Maak melding

 25. @Nena

  Je posting klopt van geen enkele kant.

  De NDP heeft DDB als eerste op de lijst gezet. Daarmee geven zij aan dat ze zijn verleden wensen te negeren. Impliciet betekend dit dat zij ook niet over de minder erge misdaden van andere politicie moeten en mogen zeuren.
  Jij zegt dat jij DDB niet als prsident wilt, maar het gaat hier over de NDP en niet over jouw individuele visie. Overigens vreemd dat alle NDP-ers steeds zeggen DDB niet te willen/hoeven maar dat ze hem wel op nr 1 plaatsen. Lijkt mij op z’n minst hypokriet en geeft blijk van een groot veschil tussen wat NDP-ers zeggen en wat zij doen. Politiek iets wat volstrekt not-done is.

  Verder maak je een opmerking in de sfeer van het politiek mandaat dat de stemmers hebben gegeven. Ja het klopt de stemmer geven de politicus het mandaat om dat uit te voeren wat hij tijdens de verkiezingen heeft beloofd aan het volk. Maar dan rijzen er bij mij gelijk twee vraagtekens:
  – De NDP-ers en vooral hun politicie geven er steeds blijkvan A te beloven en B te doen. Zoals ik al aangaf in de politiek is zo iets volstrekt “not-done”.
  – DDB heeft in de DNA een jaar verstek laten gaan en DDB en de rest van de top hebben een historie van incompetentie, graaien, etc.

  Voor iedereen met enig oog voor de feiten is de conclusie duidelijk. De NDP is pas geloofwaardig als zij drastisch schoonschip maakt. Maakt mij niet uit of ze de oude politie er uitsmijten of dat ze een advies functie geven. Maar als die figuren weer een functie met beslissingsmacht bekleden zal ieder wel denkend mens minstens de wenkbrouwen fronsen. Ze hebben te vaak en te zeer getoond de toebedeelde macht ernstig te misbruiken voor eigen belangen ipv voor de belangen van het volk.

  Het misbruik van het ambt is nooit zo groot geweest als onder NDP bewind. Gestraft voor dit handelen zijn ze nooit o.a. omdat ze zo slim waren om er voor te zorgen dat de overheidsadministratie één grote puinhoop was zodat “schuldig zonder enige twijfel” onbewijsbaar was.
  Geluk bij een ongeluk is dat dit in de huidige situatie veel moeilijker is geworden. Het zal mij dan ook niet verbazen als binnen 6 maanden de eerste goed gedocumenteerde schandalen te voorschijn komen. En dan niet door een driftkikker die met een lege CD in de DNA staat te zwaaien.


  Maak melding

 26. @ nena,
  volgens mij weten jullie zelf niet wat jullie willen, de man die velen van jullie aanbidden heeft laten zien hoe het aan toe gaat in en autorataire staat dus je hoef mij niet te verwijzen naar het buitenland in de jaren 80 was er ook zo een regime in suriname, nena jou reaktie zit vol met tegenstrijdigheid niet alleen politieke partijen moeten leren uit hun verleden trekken ook medogenloos moordenaars en dictator, de aanhangers van bouterse moeten de laaste zijn die het over rechtsstaat democratie en de wil van het volk hebben dus nena hou a.u.b op met jou betoog.


  Maak melding

 27. Ook aan Neus een laatste commentaar,

  leer heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel goed lezen (zie ook #10) want JIJ bent degene die kant noch wal raakt. Kritiek op NF wil niet automatisch zeggen dat ik MC wil en NDPer ben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  En wanneer DU aan mij over Bouta opmerkt ‘…als jij zo iemand als jouw president wilt hebben…’ dan is het logisch dat ik mijn individuele visie daaromtrent geef. Dit is toch nog altijd een forum om je eigen mening te ventileren???

  Mijn betoog gaat over het respecteren van democratische processen ONGEACHT wie aan de macht is (lees alinea 4 van # 26 desnoods met een vergrootglas). Dit staat LOS van mijn persoonlijke mening over NDP en Bouta, daar kan ik ook net als jij en DU de hele dag oeverloos over staan schelden, maar daar heb ik niet voor gekozen!!!


  Maak melding

 28. @ pinto ik ga niet mij prive zaken hier op het net zetten maar dit wil ik jou wel mee geven ik woon meer als 30 jaren in nerderland ik heb nog nooit één dag een uitkering ontvangen en daar ben trots op ik heb altijd gewerkt en dat doe nog steeds met veel plezier. over (notiore) gesproken jij ben altijd de gene die anderen wil pakken op hun schrijffouten maar als we het over een notoir leugenaar hebben dan ben jij en bouterse van de zelfde houd gesneden jullie liegen alsof het gedrukt staat dat kunnen jullie als geen anderen.@ nena laten wij maar over ophouden ik heb eerder gezegt dat de bouterse aanhangers een vraag stellen en als je die beantwoord veranderen ze de vraag.als wij praten over de democratie en respect dan moet bouterse gaan schuilen nena in suriname alleen kom je ezels tegen die zich zelf meerdere malen aan de zelfde steen stoten dat is een bezondere ras heel bizonder die alleen in suriname en onder de surinamers in nederland voorkomt.nena misschien moet jij zelf gaan lezen wat jij schrijft want jij begrijpt jou zelf niet meer maar dat is niet vreemd hoor komt vaak voor bij de aanhangers van MC ze waaien met alle winden mee .


  Maak melding

 29. de beroepsleugenaar neus is alweer bezig met hallucinerende verhaaltjes.

  Ik had je al eerder verteld dat je een schaamteloze schurft bent.

  “Het zal mij dan ook niet verbazen als binnen 6 maanden de eerste goed gedocumenteerde schandalen te voorschijn komen.”

  Dat klopt precies, MC moet inderdaad de DSB jaarverslagen van de afgelopen vier jaar publiceren, ze moeten ook alle grondroof, de zgn stabiliteit, onze monetaire voorraad, de drugs diefstal onderzoeken enz. enz. Dan zullen we merken wat een schandalen zich de afgelopen 10 jaar hebben voorgedaan.

  Democratische processen is een neus en du natuurlijk wereldvreemd, bij hun gaat het om MC uit het machtscentrum houden, al zou dat moeten gebeuren door verkiezingsfraude, omkoping, diefstal, uitstel van verkiezingen, ingrepen door het buitenland, obstructie enz. enz. het zou geoorloofd zijn.

  Waarom denk je dat een neus het heeft over MC regering van twee jaar, deze labiele gast heeft liever dat front obstructie pleegt of hooghart op straat zien gaan, zodat het regeren bemoeilijkt wordt.

  Nogmaals bij deze gasten gaat het niet om de ontwikkeling of welzijn van Suriname, deze Surneds mogen ons gestolen worden, oeps nu moet ik voorzichtig zijn voor ik van DAS te horen ktijg dat ik SURNEDS haat en wil uitsluiten, who cares.


  Maak melding

 30. ach ja sahied, weet je soms vraag ik mij af wat ik aan moet met reaktie zoals de jouwe ik zal jou verhaal omdraien weet jij hoeveel geboren surinamers terug gaan naar hun land om te helpen opbouwen en terug keren omdat zij keihard worden gediscrmineerd in hun eigen land. sahied één advies aan jou als je repect voor jou zelf hebt kan niemand jou klein krijgen dan voel je jou ook niet als een tweede rangs burger als je respect voor jou zelf hebt . sahied ga een kijkje nemen wie zich zorgen maakt over de aids kinderen in suriname dan lul jij anders. mijn generatie en dat van mij ouders hebben een redelijk welvarend land van suriname gemaakt na de jaren 80 is alles kapot gemaakt door onze eigen (surinamers) als je voor de jaren 80 naar de ziekenhuis ging zag alles netjes en schoon uit en dat geld voor meer zaken in suriname een aantal ongeschoolde militairen dachten er anders over met hun klote revo nu zitten wij met de gebakken peren dat mag ik niet zeggen in de ogen van een stelletje landveraders.sommige surinamers verkopen hun eigen ziel of moeder voor macht ze werken samen met hun aards vijand voor macht dat is de suriname van heden het zal nog slechter worden let maar op mijn woorden.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.