Potentiële Surinaamse coalitiepartners tasten af

20

PARAMARIBO, 30 mei – De Mega Combinatie heeft ook apart overleg gevoerd met A Combinatie en de Volks Alliantie. “Een vruchtbaar gesprek”, zegt Ronnie Brunswijk van A Combinatie. Evenals bij het overleg met Nieuw Front, zijn de mogelijkheden afgetast voor samenwerking. Het overleg met de Volks Alliantie moet hetzelfde opleveren.

Achteraf had niemand een concreet beeld. Brunswijk hoopt op een goede afloop. Zijn combinatie kan zeven parlementszetels inbrengen. “We moeten afwachten. We willen wel zo snel mogelijk tot een besluit komen”, zegt Jules Wijdenbosch van Mega Combinatie. Het overleg met de drie moet meer licht werpen op de perspectieven. Zoals de kaarten nu liggen, is partnerschap de enige uitweg.

Mega Combinatie heeft weliswaar verreweg de meeste zetels in de Verenigde Volks Vergadering, VVV. Daar kan de president met het grootste gemak gekozen worden. Het probleem is te komen tot een VVV. Daar zijn eerst presidentsverkiezingen voor nodig in het parlement. Die zijn niet te realiseren zonder meerderheid. Mega Combinatie heeft slechts drieëntwintig zetels. Het parlement telt er een en vijftig.


20 REACTIES

 1. de mega combinatie is de winnaar van de verkiezing dus automatisch heeft deze de functie mee gekregen als informateur.en dit zit venetiaan dwars.

  deze man is in staat om de meest gekste dingen te doen.hiermee moet de mega combinatie alert zijn.

  ik kan alvast met de volle 100% zekerheid zeggen dat deze man zijn tijd heeft gehad.en dat hij nu gewoon moet opstappen.wat hij nu probeer te doen is anderen mee slepen in zijn laatste stuiptrekgerij.

  venetiaan je kan doen wat je wil maar jouw wil krijgt je niet.kan je dit nog niet inzien.en kan alvast vaarwel zeggen tegen jou presidentsschap.


  Maak melding

 2. Geachte redactie (herstel schrijven),

  Bij deze formele gesprekken op initiatief van de MEGA-Combinatie, blijkt vooral de Nieuw Front-combinatie o.l.v. haar ‘haatdragende’ voorzitter politicus Rinaldo Venetiaan, slechts ter misleiding van haar achterban hier politiek een ‘voorschot’ te willen ‘scoren’:

  “We hebben het geprobeerd maar u ziet het, hun voorzitter Desi Bouterse wou uiteindelijk niet samenwerken. Omdat wij niet akkoord gingen met zijn kandidatuur voor het presidentschap.”

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Ronald_Venetiaan.jpg/387px-Ronald_Venetiaan.jpg

  Echter zal onwetendheid hen wederom parten spelen. Niet anders als het jongetje dat ergens in de bosjes met zijn cellulaire een “onschuldige” opname maakte. Hoe hij met zijn vriendjes “vieze dingen” deed met een buurmeisje. Eigenlijk bedoeld als grapje. Het filmpje plaatsten zij vervolgens doodleuk op Youtube. De volgende dag echter worden zij thuis opgehaald en door hun ouders aan de kinderpolitie overgedragen op verdenking van ‘verkrachting’. De ouders en vooral de jongetjes waren stom verbaast.

  http://www.waterkant.net/suriname/2010/05/15/surinaamse-president-brunswijk-wel-bouterse-niet

  De huidige president van Suriname Rinaldo Venetiaan, is in feite zeer naïef en neokoloniaal in zijn opportunisme. Zonder zich waarschijnlijk ook voldoende van bewust te zijn. Want de stelling die hier voor ons ligt, is niet ‘slechts’ een ‘eenvoudige’ vergelijking tussen Desire Delano Bouterse en Ronny Brunwijk vanwege ‘partij politiek gewin’. Doch veel en veel meer dan dat. Namelijk gaat het hier eveneens over de reële overeenkomsten en/of verschillen tussen Ronny Brunswijk en Rinaldo Venetiaan zelf.

  M.b.t. Desire Delano Bouterse komen wij vanwege het gemak voor de lezer en met alle respect voor partijen straks weer op terug. Echter kunnen wij u geruststellen, dat Ronny Brunswijk en Rinaldo Venetiaan zeer zeker uit het zelfde hout gesneden zijn.

  http://www.youtube.com/watch?v=hscmWvtnxkg&feature=related

  Het verschil zit ‘m echter in de karakteristieken van deze beide Afrikaanse-Surinamers Ronny Brunswijk en Rinaldo Venetiaan. Welk een gevolg is van de loop van een geschiedenis van meer dan 400 jaar Afrikaanse Holocaust oftewel Slavernij. Waarbij tijdens de te werkstelling van de slaven op de Surinaamse plantages, een deel van de slaven vanwege de onmenselijk behandeling die zij moesten ondergaan, voor de vrijheid kozen in het woeste binnenland van Suriname. De broers Brunswijk en Venetiaan werden let wel WEDEROM van mekaar gescheiden. Eerder was dat in Afrika reeds ‘onvrijwillig’ gebeurd.

  Want terwijl families in Afrika d.m.v. slavenhalers eerder reeds op gruwelijke wijze uit mekaar gerukt werden, om via de diverse slavenforten aan de Westkust van Afrika (de bekendsten zijn Fort Elmina en Cape Coast Castle) aan diverse slavenhandelaren overal ter wereld ‘verspreid verkocht’ te worden; gebeurde dat bij aankomst in de slaven koloniën waaronder Suriname NOGMAALS. En pas dan wist de Afrikaan tot welke eigenaar hij of zij (tijdelijk) behoorde als slaaf.

  http://www.youtube.com/watch?v=CsdosE10EjU&feature=related

  Tenslotte was het WEDEROM de broer Brunswijk die in ‘vrijheid’ het woeste binnenland van Suriname zijn nieuwe thuis maakte, zonder noemenswaardige koloniale bemoeienissen van buitenaf, Marron genaamd. Echter verstoken van allerhande moderne elementaire mensenrechten, w.o. gezond drinkwater, goede gezondheidszorg en vooral van gedegen onderwijs. Terwijl de andere broer Venetiaan, zich in de stad en plantages in ‘onvrijheid’ staande moest zien te houden in het racistisch bolwerk van brute plantage – en slaveneigenaren onder supervisie van het buitenland. Echter voorheen zonder en door de jaren heen gelijkmatig voorzien van de hier boven vermeld elementaire mensenrechten. Waarbij ‘onderwijs’ de spil vormde tot de verdere‘vernegering’ van vooral nazaten van deze laatste. Slechts in het belang van hun Europese meesters. De scheuring tussen de beide broers was praktisch als mentaal (psychisch) ‘bijna’ compleet geworden.

  http://www.youtube.com/watch?v=JvGvxhhBgH0&feature=fvsr

  M.a.w.: De ene broer Rinaldo Venetiaan werd gezien zijn VOLLEDIGE OVERGAVE’ aan het ‘racistisch’ Westers georiënteerd onderwijssysteem, mede als gevolg van zijn woonachtige locatie de ‘stad en/of plantage’ als bolwerk van het kolonialisme, en vervolgens zijn jaren lange studie in het ‘racistisch’ buitenland, een ‘opmerkelijk’ andere persoonlijkheid in z’n ‘zijn’ en omgekeerd. Dit in relatie tot zijn andere broer Ronny Brunwijk. Gezien diens traditioneel oraal onderwijsverleden (semi-Afrikaans en non-Westers).

  HET ‘ONTNEGERINGSPROCES’ VAN ‘MENTALE SLAVERNIJ’ NAAR ‘MENTALE BEVRIJDING’ ZAL HEEL VEEL TIJD VERGEN.

  En u van het hierboven vermelde bewust te hebben gemaakt, nu de vergelijking tussen de beide broers Brunswijk en Venetiaan t.o.v. hun andere broer Desire Delano Bouterse. Waarbij de laatste Desire Bouterse, zijn ‘bewustwording’ van de Geschiedenis van Suriname door de jaren heen dusdanig opschroefde, dat deze mentaal (psychisch) de andere broers intussen ver achter zich liet. Mede vanwege zijn internationale oriëntatie met als doel, om zijn geboorte land Suriname en haar bevolking uiteindelijk de nodige ontwikkeling en welvaart te brengen.

  Hij Desire Delano Bouterse uit Suriname blijkt op haast ‘wonderbaarlijke’ wijze, zeer goed op de hoogte te zijn geworden van de mentale gebreken van zijn broers. Hijzelf heeft zich nagenoeg kunnen ‘onthechten’ van het mentaal proces tot vernegering van Afrikaan tot slaaf. Een mensonterend proces van meer dan 400 jaar. Welke nu nog dagelijks merkbaar is in onze samenleving. En dit ondanks dat ook hij Bouterse eerder, ook de beïnvloeding door het racistisch koloniaal Westerssysteem ‘intensief’ had ondergaan. Zowel in het buitenland als in Suriname zelf. Zijn dromen echter over zijn geboorteland Suriname blijken intussen niet uit de lucht te zijn gegrepen. Wat mede de oorzaak van is, dat hij Bouterse door zijn broers moeizaam begrepen kan worden. Dit in tegenstelling tot grote delen van de Surinaamse gemeenschap zowel lokaal, politiek regionaal als internationaal. Hij Bouterse heeft tevens zichtbaar bewezen, ontwikkeling in de Republiek Suriname te kunnen stimuleren en te realiseren.

  http://www.youtube.com/watch#!v=XK80LiNMQYQ&feature=related

  Niet merkwaardig dat van deze broers, Desire Delano Bouterse de ‘enige’ is geweest die de moeite genomen heeft, om het land van zijn voorouders, van afkomst en waar het allemaal eens begonnen was ‘Afrika’ te bezoeken. Alwaar hij uit respect voor zijn oorspronkelijke geschiedenis vooral, met een Surinaamse delegatie de toenmalige slavenforten Cape Coast Castle en Fort Elmina in Ghana aan de Westkust van Afrika aandeed.

  http://www.youtube.com/watch?v=QHf7cK2RfC8&feature=related

  Vandaar ook dat hij Desire Delano Bouterse geboren op 13 oktober 1945 in de Republiek Suriname, enkele maanden na het overlijden van Vrijheidsstrijder Cornelis Gerard Anton de Kom (1898-1945, momenteel een wezenlijk verschil aan het uitmaken is in zijn geboorte land Suriname. Hij is voorzitter van de grootste nationale partij aldaar, de Nationale Democratie Partij van Suriname. Dit in tegenstelling tot zijn broers, die zich politiek moeizaam staande weten te houden.

  Dit geweten te hebben, doet ons tenslotte herinneren aan het Bijbels verhaal van Jozef, zoon van Jacob. Die door zijn broers verafgunst werd, omdat hun vader Jacob meer van hem Jozef scheen te houden, dan van hen.

  (Zie ook Genesis 37-50 uit het Oude testament).

  Zij wisten niet beter.

  http://www.youtube.com/watch?v=VbBvt_nOtd0


  Maak melding

 3. Wat zijn de mogelijkheden voor de vorming van een nieuwe regering, als wij letten op de verschillende visies van de verschillende partijen op bestuurlijk vlak.

  De MC —-NATIONALISTISCHE VISIE.
  VHP —-CONSERVATIEF, RECHTSE.
  AC —-BEP LINKS, PROGRESSIEFE.
  VA —-OPPORTUNISTISCHE.

  Het blijf een democratie, dus er moet geconcureed worden tussen de verschillende politieke partijen. Hierbij zal de VA het onderspit moeten delven, omdat de KTPI en de MC kan gaan groeien bij de volgende verkiezing.

  Nu moet een samenwerking gaan plaats vinden tussen de MC/VHP/AC samen goed voor 38 zetels. Voldoende om de grondwet te wijzigen
  zodat er een goede rechtspraak mogelijk kan zijn in suriname. Want waarom moet een hogerberoep procedure tegen verlenging voor-arrest langer duren dan de opgelegde staf.

  Om terug te komen op de verschillende visies van de politieke-partijen, kan gesteld worden dat de VHP zich het meeste moet gaan aanpassen aan de nieuwe situatie van nationalistisch progressief beleid.

  De productie en zelf-voorziening gaat boven de import en consumptie economie.
  De vraag is, of de VHP zich kan omvormen en aanpassen om de productie economie te gaan stimuleren.
  Ook sociaal-maatschappelijk zal er meer dan de VHP lief is geinversteerd worden in onderwijs en woningbouw. Kunnen deze partijen een formule bedenken, om ondanks de vele inversteringen de monetaire-reserve stabiel of groeiende te houden.

  De formule is voor mij: het toepassen van twee systemem. Namelijk het kapitalische en het socialistische systeem. De cubaanse artsen en de studenten die in cuba studeren is een voorbeeld hoe te werken met socialistische landen. Suriname moet proberen veel meer voordeel uit zulke samen-werkings verbanden te halen.

  De MC zal de surinaamse Export gaan stimuleren net als in europa en de USA door subsidie te geven aan met name landbouw bedrijven. Hierdoor krijgen de productie bedrijven de kans om zich sneller te ontwikkelen om later de concurentie aan te gaan op de wereldmarkt.

  De VHP zal op den duur ook tevreden zijn gelet op de te verwachte economische-groei
  bij gevoerd economisch-beleid,waardoor de import ook gaat toe-nemen. Misschien moet de VHP uit het front stappen!!!


  Maak melding

 4. Nu moet een samenwerking gaan plaats vinden tussen de MC/VHP/AC samen goed voor 38 zetels. Voldoende om de grondwet te wijzigen.
  -Theo- je slaat de spijker op zijn kop.Dit is de beste samenstelling waar er geen chantage politiek uit kan voortvloeien.Het electoraat heeft,gezien de aantal zetels en winst, voor deze constructie gekozen.Ik hoop dat de Mega combinatie dit ook door heeft.AC is ook de betrouwbaarste Combinatie gebleken, gezien de afgelopen regeer periode.Als het contract met het VOLK wordt nageleeft zal deze Coalitie in 2015 met veeeeel meer zetels aan de macht blijven.Vene en consorten is een gepasseerd station.Op naar het volgend station.Suriname voorwaarts en gooi alle achteruitkijk spiegels aan diggelen.GOD ZIJ MET DE SURINAMERS EN HUN NIEUWE LEIDERS…..


  Maak melding

 5. @ teo en brantimaka EBU wat zijn jullie een stelletje onbetrouwbare brandnetels toen het ging over het te laat inschrijfen van brunswijk en zijn partij hadden jullie een grote waffel nu zijn het geen domme marrons nu is brunswijk geen bankrover of verkrachter meer.


  Maak melding

 6. Vooruitgang!

  Desi, Brunsi, Somo en Bosje onderhandelen om een regering te vormen die vooruitgang van land en volk moet bewerkstelligen.

  Dus de vier Daltons in streepjestruitjes hebben het voor het zeggen in een land dat zich een Rechtsstaat wil noemen.
  Hoe is het zo ver gekomen? Wilde Westen?

  En men schaamt zich niet om de demissionaire regering schurken en bandieten te noemen?

  Je krijgt als volk wat je stemt en wat je verdient ook. Jammer voor de ellende die de andere 60% van de bevolking gedwongen moet gaan meemaken. Hier komt geen moer van terecht!


  Maak melding

 7. “Desi, Brunsi, Somo en Bosje onderhandelen om een regering te vormen die vooruitgang van land en volk moet bewerkstelligen.”

  DAS loop je niet een beetje op zaken vooruit, ik heb nogsteeds begrepen dat het aftastende gesprekken zijn die gevoerd worden, en zoals het in een echte democratie hoort te gaan, worden die gesprekken gevoerd met alle partijen die zeteld hebben behaald, ook met andere maatschappelijke groeperingen zullen gesprekken gevoerd worden.

  Trouwens was het niet vene, brunsie en somo balesar, gilds etc. die het de afelopen tien jaar in Suriname voor het zeggen hadden, een land die zich rechtstaat wil noemen, oeps het waren niet vier maar zes daltons in streeptjes truitjes.

  Laten we aub objectief blijven en geen moraalridders gaan spelen.

  Trouwens MC, A-combinatie en VA hebben samen meer dan 60%, de vorige front regering had dit percentage niet.


  Maak melding

 8. @ de aanhangers van massamoordenaar bouterse ,
  gooi jou oude schoen niet weg voordat jij nieuwe hebt. ik de tijd van moreel verval was het die oude station die weer open moest om het beetje repect en moraal dat overgebleven was overeind te houden vergeten jullie dat niet dankzij vene zijn wij als land niet helemaal af gegleden naar anargie .


  Maak melding

 9. Hoe is het mogelijk dat integere Surinamers met een goede opleiding, goede competenties en een frisse kijk, geen deel uitmaken van de kopstukken die op dit moment een coalitie in Suriname proberen te vormen? Een lange zin, maar think about it.


  Maak melding

 10. Venetiaan en zijn regeerploeg marcheerden naar de overwinning dacht Ronald Hooghart, terwijl deze onnozele gast de onheilspellende berichten van de verkieziezingspols naar het rijk der fabelenen verwees.Ze leden een verpletterende nederlaag.De NPS is op sterven na dood, en de VHP is aan het doodbloeden.Het Nieuw Front kreeg zoveel steun van Nederlandse politici die dagelijks te horen waren op de Surinaamse radio.Niets heeft kunnen helpen.Het kolonialisme heeft wederom een nederlaag geleden.


  Maak melding

 11. het zijn de zelfde mensen die door brantikama werden uitgemaakt voor praktisch denkende mensen hoe zit het nou brantimaka??brunswijk zou dommer zijn dan zeep ik weet nog hoe denigrerend de opmerkingen waren van de aanhangers van bouterse richting brunswijk en zijn achterban nu hebben de aanhangers van bouterse alles netjse ingeslikt ze zijn net de bladeren aan de boom ze waaien met alle winden mee als ze maar voordeel uit kunnen trekken ze hebben geen principe.


  Maak melding

 12. MC/VHP/CA is voor mij de juiste combinatie omdat VHP de twee gewezen vechtbazen uit elkaar kan houden en veel regeer ervaring heeft. VHP moet uit NF-combinatie.
  En nu praten we alleen maar over surinamers en geen andere benamingen meer gebruiken. Goede opleiding is zeker onmisbaar, maar er zitten ook boeven ertussen dus pasop. Ik zou niet verder meer praten maar gelijk regeer programma opstellen: ontwikkeld het volk, weg met de armoede, bekijk de mogelijkheden van de grondstoffen nauwkeurig en handel ernaar zodat er zoveel mogelijk half- fabrikaten geproduceert wordt. Zichtbare meetprodukten totstand brengen.
  Succes mijn Surinamers ga ervoor.
  Olrac


  Maak melding

 13. Kabinet-formatie : Mega – Bep – Doe
  Conform verkiezingsuitslag, ” de wil van het
  Surinaamse volk “!!!
  Voldoende politiek- draagvlak en
  brede daadkracht !!!

  @ me-neer du
  Het bedrijven van slavernij , het militair binnenvallen van derde-wereldlanden ,het nog in bezit hebben van kolonie’s (anno 2010)en het huisvesten van rascisten in de tweede-kamer, staat gelijk aan FASCISME !!!!!
  Bovengenoemde feiten, kan maar in principe enkel op een manier vertaald worden ;” Het indruizen tegen onze rechtsgevoelens”!!!!!!!
  Wat is voor jou moreel-verval??
  Wat verstaat je onder MORAAL ?????

  Me-neer du
  Dinki bun na torie
  bika , na fasi fa yu denki
  no bevorderend gi yu
  Opo yu jeje , no saka yu kra

  Ting no de , wroko lai
  Kabinet musu seti kon

  STREE DE FU STREE
  WI NO SA FREDE
  SURINAME VOORWAARTS
  VOORWAARTS NAAR HET GELUK/OVERWINNING
  HET VADERLAND OF DE DOOD


  Maak melding

 14. De december moorden zijn een onderdeel van de geschiedenis van Suriname.Maar ik denk dat de slachtoffers ook om gevraagd hebben.Had men zich niet ingelaten met subversieve activiteiten, was er niets gebeurd.


  Maak melding

 15. NaMI,

  Onderhandelen is het woord dat ik gebruikt heb dus ben ik niet voorbarig want er is nog geen regering gevormd.

  Brunsi en Somo heb ik nooit een plaats in de regering gegund en Gilds en Balesar heb ik zelf veroordeeld en die hebben hun straf uitgezeten. In ieder geval een deel ervan.
  Ik heb me altijd tegen hen verzet.

  Je kan het toch met me eens zijn als ik geen boeven, moordenaars, verkrachters en corruptelingen in de regering van ons land wens? Ik maak geen uitzondering, jij wel!
  Ook al is hij de leider van de grootste partij, zijn volgelingen moeten hem ook veroordelen in plaats van vereren.

  In een democratie zal het volk kiezen en dat is ook in Suriname gebeurd. 40% van de bevolking zet etische waarden en normen aan een kant, wie ben ik om dat tegen te houden?

  De tijd zal ons leren hoe goed of fout dit is.


  Maak melding

 16. @ teoootje,
  het in jou ogen een grote massa maar wel met een heeeeeeeeel klein beetje verstand ze hebben de IQ van een pindadop . @ nummer 14 ik versta onder moreel verval
  1) dat er moordenaars en criminelen de hoogste baan in het land bekleden.
  2)dat de jongeren in suriname moordenaars drugscrminelen zien als hun voorbeeld
  3)de mensen die met gevaar voor hun leven ervoor hebben gezorgd dat er democratie is in suriname die worden afgedaan en die beesten criminelen die de democratie op zeer grove manier hebben geschonden die worden beloond dit noem ik moreel verval en daar verschil ik hemels breed met de aanhangers van die massamoordenaar.


  Maak melding

 17. DAS jij bent niet consistent, ik weet eerlijk gezegd niet meer wat je wil of zegt, je bent de welbekende tu mofo gong.

  Jij wilt dus geen verkrachters, corruptelingen, boeven en moordenaars in de regering maar je had liever een front regering die MC kon uitsluiten, hoe hypocriet kan je niet zijn.

  Met moordenaars zal je Bouterse bedoelen, mijn vragen aan jou zijn;
  1. is het al bewezen dat Bouterse een moordenaar is?
  2. is hij al berecht?

  Als jou antwoord nee is op deze twee vragen, dan hoor je als zgn. democraat en vingertje wijzer daar niet meer naar te referen.

  Als jij je antwoord gaat formuleren, kom niet met iedereen weet of je hebt gehoord en dergelijk luchtledig gezwets, want in jou schrijven heb je het over een vaststaand feit (moordenaar) niet verdachte of wat dan ook.


  Maak melding

 18. ME_neer@du-tje
  Jouw MORAAL betekent het KOLONIALISME herhuisvesten in ons geliefd REPUBLIEK SURINAME
  Het MORAAL van het volk van REPUBLIEK SURINAME (sinds 1980) is DE-KOLONISATIE
  Inderdaad , wij verschillen duidelijk van mening , HEMELSBREED
  Jouw ondernomen acties , zowel in het verleden als in het heden(hier en nu ), gesponserd door je meester en mede het feit dat jullie geen ” RESPECT ” hebben en tonen voor de uitspraak van het” SURINAAMSE NATIE”
  kan niet anders worden vertaald als MOREEL VERVAL ( HERSTEL BETALING , wanneer geschiedt het???)

  STREE DE FU STREE
  WI NO SA FREDE
  REPUBLIEK SURINAME VOORWAARTS
  TELKENS ,VOORWAARTS RICHTING HET GELUK
  NIEUWE ORDE
  HET VADERLAND OF DE DOOD


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.