Ruim negentig Surinamers krijgen volkswoning

25

PARAMARIBO/TOUT LUI FAUT, 30 apr – Ruim negentig Surinamers krijgen een zogenaamde volkswoning op de voormalige plantage Tout Lui Faut. Bij lange niet wat de behoefte is. Maar net zoveel burgers zijn aan het eind van hun zoektocht. Die kan in menig geval wel decennialang lopen. President Ronald Venetiaan spreekt van nieuwe tijden.

Ooit bepaalden nepotisme en vriendjespolitiek wie een woning kreeg. “Ons beleid is dat zowel mensen in politieke organisaties als mensen die niet in zo’n organisatie zitten, aan hun trekken komen”, zegt Venetiaan. Mensen met erge nood worden het eerst geholpen. Wel wordt gelet op het financieel vermogen van aanvragers. Dat ondervond Sharon Baarn aan den lijve.

Baarn is administratief flink in de mangel genomen. Vorig jaar beviel ze van een drieling. Haar woningnood werd van de ene dag op de andere verveelvoudigd. “Ik moest mijn financiële toestand weergeven van zowel voor als na de bevalling”, aldus Baarn. Op Tout Lui Faut komen tweehonderd volkswoningen. De bouw wordt gefinancierd door China.


25 REACTIES

 1. Fijn om te zien dat het Surinaamse bewustzijn zzich ontwikkelt. Ik heb er jaren sceptisch over gedaan. We’ll frappant dat de Chinesen dit oppakken. Maar zij weten als geen ander dat creatief jatten mag. Ook op sociaal gebied. De beste volksvertegenwoordiging is die, die niet bang is om vrijheid, voorspoed en basis behoeftes te delen. Daarvoor hoef je geen dure consultants in te huren. Maar een goed luisterend oor en diep respect te hebben voor wat het is om zelf je leven vorm te geven. Wat heb je nodig om daaraan te kunnen voldoen. Een burger hoort op een gegeven moment volwassen te worden en daar hoort een vader (regering) bij die faciliteert en niet die vriendjes politiek tot standaard verheft.

  Ik zou zeggen creatief jatten; spieken is het nieuwe sociaal ontwikkelen. Meer doen en minder gewichtig.


  Maak melding

 2. Wat een simpele maar wel een effectieve politieke stunt om zeker te zijn van minimaal 90 voorkeurstemen voor NPS/VHP.In Nederland zou ik ook 200 tuinhuisjes kunnen kopen en deze huisjes neerzetten in een woongebied.Zie daar hoe goed ik ben.Dit noemt met hap-snap beleid. Er is geen structuur in het beleid.Vanaf het begin van hun regeerperiode had de regering ervoor moeten zorgen dat er om de 6 maanden 300 tot 400 goede ruime woningen worden opgeleverd.Dit zou indruk op mij maken.


  Maak melding

 3. Baarn is administratief flink in de mangel genomen. Vorig jaar beviel ze van een drieling. Haar woningnood werd van de ene dag op de andere verveelvoudigd. “Ik moest mijn financiële toestand weergeven van zowel voor als na de bevalling”, aldus Baarn. Op Tout Lui Faut komen tweehonderd volkswoningen. De bouw wordt gefinancierd door China.

  http://www.youtube.com/watch?v=v92_R0MxiuQ&feature=related

  Als de verkeerde politieke partijen aan de macht komen kun je zo weer een volksverhuizing verwachten krijgen richting Frans Gyuana, Curacao, Nederland en Amerikan. De bevolking van Suriname zijn toch niet zo gek om voor het wanbeleid van een ander te boeten die veroorzaakt worden door verkeerdepolitieke partijen.

  Want als het kalf verdronken dempt men de put. Maar wat men niet begrijpt is dat de kalf niet verdrinkt maar de benen neemt naar het buitenland voor een betere bestaan. Wat dat betreft kan Suriname leren uit de fouten van het verleden.


  Maak melding

 4. hollanders staan bekend om hun kritiek en zeikers mentalteit, maar de surinamers kunnen er ook wat van
  1)een uitspraak van de rechter in suriname
  2) gaat het om de afbouwen van huizen alles word gezien als een politiek stunt.
  waneer het gaat om twee prestige bruggen die suriname in grote schuld hebben gestort geven ze zoals gewoonlijk hun positieve draai aan .


  Maak melding

 5. In China mogen zij niet meer dan 1 kind hebben. In Suriname is er geen beperking.

  Investeren is goed misschien in hun ogen om straks goed misbruik van te maken, want dan heeft SME niets meer te vertellen. De Surinamers zijn straks ook de tweederangs burger.

  En inderdaad! de verkiezing is voor de deur.

  Wiep-Ding


  Maak melding

 6. Geachte Prik (reactie #2)

  Inderdaad. En daar zakt ook onze broek er van af.

  “Ons beleid is dat zowel mensen IN politieke organisaties als mensen die NIET in zo’n organisatie zitten, aan hun trekken komen”, zegt deze President Ronald Venetiaan van de Republiek Suriname.” Een president gekozen ‘door’ het volk ‘voor’ het volk.

  Feitelijk een president bedoeld voor ALLE Surinamers. Maar dit wat hij nu zegt, is toch te gek voor woorden?!Zelfs te gek om rond te laten lopen vinden wij!

  En betekent dit dan uiteindelijk, dat in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2010 a.s., burgers die NIET in politieke organisaties zitten, nu plotseling wel MOGEN of MOETEN gaan juichen? Opgrond van deze mededeling? Zodat deze burgers ‘uiteindelijk’ toch aan hun trekken kunnen komen?! Terwijl elke burger RECHT heeft op goed onderwijs, goede gezondheidszorg, gezonde drinkwater en vooral goede huisvesting?

  Feitelijk voor een land als Suriname, zelfs recht hebben op een stukje bouwgrond! Maar boven vermelde rechten, zijn ‘Elementaire Mensenrechten verankerd in het VN Verdrag voor de Rechten van de Mens. En daarmee kun je desondanks GEEN politiek mee gaan bedrijven. Vandaar dat mensen in vooral de zogenoemde derde wereldlanden, te vaak en ten onrechte vanwege dit soort politieke gedragingen van sommige politieke leiders met verouderde denkbeelden, onnodig te lang in een toestand van armoede en verpaupering terechtkomen. Omdat sommige politici zelfs NIET schromen, om deze ‘Elementaire Mensenrechten’ schaamteloos in te zetten voor politieke doeleinden. Slechts om kiezers gedwongen tot zich te ‘binden’. En dit is schaamteloos misbruik maken van de beperkte leefomstandigheden van vele burgers.

  http://www.youtube.com/watch?v=e2Os0coRDUc

  Want elke Surinamer heeft recht op een stuk grond, zowel voor goede huisvesting, voor zichzelf als gezin. In elk geval heeft een ieder recht op goede huisvesting, ongeacht politieke geaardheid, ras of geloofsovertuiging. En dat het al die tijd zo bizar aan toe ging was publieksgeheim. Maar dat deze man zo luchtig over doet, slaat alles. “Want het volk is toch dom”, redeneren sommigen van deze Fronters nu nog.

  Waarschijnlijk zelf beseft deze Venetiaan nu nog steeds niet echt goed, wat voor een misbruik hij en zijn partners (“mensen die op mij lijken”) geruime tijd gemaakt hebben van het recht van burgers. En dit klaarblijkelijk nog doen. Burgers die weigeren om publiekelijk politieke kleur te bekennen. Gezien de nadelen die zij hiervan in de praktijk ondervinden. Maar moesten zij daarvoor dan jaren voor gestraft worden?

  TIME HAS TO CHANGE FOR SURINAME!

  http://www.youtube.com/watch?v=gZLvSnr6s50&feature=related

  Woningzoekenden zouden zich bij een Onafhankelijk Overheid- of Particulierorgaan moeten kunnen inschrijven of laten registreren, waar zij een ‘code naam’ krijgen (nummer). Waarbij zij verplicht worden, om ‘naar waarheid’ op straffe van een ‘fikse boete’ hun ‘urgente’ woonsituatie op zulks een formulier kenbaar te maken. Zonder opgave tot welke politieke organisatie, geloofsovertuiging of ras zij behoren. Dit opgrond van zorgvuldige opgestelde criteria.

  En met goedkeuring van een Toewijzingscommissie, zou toewijzing van een woning en/of een stuk bouwperceel moeten plaatsvinden. Ook rekeninghoudende dat je van die burgers hebt, die nadat zij eigendomspapieren verkregen hebben vb. van Domeingrond, zij hals over kop overgaan tot verkoop in vreemde valuta. Zonder dat er zelfs enige consequenties aan verbonden zijn. En zo wast de politiek en burger haar handen in onschuld.

  Maar deze president zegt eigenlijk dood leuk: “Weet je wat. . . . hmmmmmmm. . . . ook “jullie” die NIET tot ONZE politieke partij behoren, mogen meedingen voor een woning. Leuk toch? Alsof deze burgers eerder geen Surinamers waren. En anno 2010 is en blijft dit een schande!

  Maar bovenal getuigt dit duidelijk van ‘politiek misbruik’ maken van de omstandigheden. Dit in de aanloop naar Algemene en Geheime verkiezingen in mei 2010 a.s.

  Disgrace!

  http://www.youtube.com/watch?v=Fs-6SKfh4fM


  Maak melding

 7. De regering zou zich diep moeten schamen om dit aan te kondigen?En vene met zijn toespraak lijkt alsof hij het heeft gedaan.Dit noemt men daad kracht als een ander het voor je kauwt.Schande , schande en nogmaals schande. Herrinner de deal met cambior of dez niet die richting opgaat waar Suriname straks gaat moeten zwijgen voor wat de chinezen wenst te doen in ons land.Wie weet wat deze in hun achter hoofd hebben.


  Maak melding

 8. hopelijk krijgen mensen die het land willen ontwikkelen zo een huisje. en niet die WAARDELOZE figuren uit het bos die maar een potje van maken overal waar je ze maar tegenkomt.


  Maak melding

 9. De woningen zijn met hulp van China gebouwd,
  Weg naar Southdrain met EU hulp gebouwd maar de twee bruggen zijn uit eigen middelen neer gezet.Ziedaar het verschil “GELOOF IN EIGEN KUNNEN”. Die bruggen die Suriname in grote schulden hebben gestort zijn overigens allang af betaald.Hoe dom moet je zijn om anderen steeds voor het (financiele)karretje te spannen.Deze regering heeft een bedel- mentaliteit en ze leren het noooooooit af.Wees nou een keertje trots op jezelf!!!!!Dombo……..


  Maak melding

 10. Beste Raj (reactie #11),

  Pijnlijk ervoeren wij uw reactie, nadat u vermelde hoe “waardeloos die mensen uit het bos” zouden zijn. Wij vroegen ons verbaast af welke criteria u in godsnaam daarvoor gehanteerd heeft.

  Derhalve willen wij zo vrij zijn u erop te wijzen, dat velen van die door u zogenoemde “waardeloze mensen uit het bos” tot onze vriendenkring en onze families behoren. En niet zomaar. Het zijn niet alleen nazaten van slaven die voor ‘hun’ persoonlijke vrijheid gevochten hebben. Maar tevens ook nazaten van strijders van het eerste uur, die voor de vrijheid van de Republiek Suriname en ‘al haar inwoners’ gestreden hebben. Het was een bizarre geschiedenis, welke internationaal te boek staat als ‘de ergste mensenrechten schendingen ooit gepleegd’ jegens een volk.

  http://www.youtube.com/watch?v=pfM4f7cWMkw&feature=related

  Maar hoe met die nazaten van o.a. Barron, Boni en Joliceur door sommigen vandaag wordt omgegaan; zelfs door die Surinamers die veelal hun politieke vrijheid mede dankzij de Marronage verkregen hebben; is een donkere bladzijde in menigeen z’n denken (mentale slavernij). Een gegeven die nimmer goed te praten valt. En hoe tenslotte de oude politiek vooral naar deze nazaten van vrijheidsstrijders heeft omgekeken, verdient beslist NIET onze waardering.

  Tevens willen wij u erop wijzen dat u hier van doen heeft met onze broers en zusters, die nimmer de bedoeling hadden, om hun wederhelft in Paramaribo onbekommerd achter te laten, overgeleverd aan brute slavenhalers en plantage houders. In tegendeel.

  Deze door u zogenoemde “waardeloze mensen uit het bos” zijn, nadat zij alle gevaren van het woeste oerwoud overwonnen hadden, teruggekeerd uit het oerwoud, om ten slotte ten strijde trekken tegen de restanten van het kolonialisme. Omdat zij niet alleen bewust waren van hun afkomst, maar bovenal vanwege het onrecht in de stad en op de plantages. Hierbij willen wij u herinneren aan de legendarische strijd van de Surinaamse Vrijheidsstrijder Boni.

  http://wapedia.mobi/nl/Marrons_van_Suriname

  Maar waar velen onder ons zich voor zouden moeten schamen is, dat zij de geschiedenis van deze “waardeloze mensen uit het bos” nauwelijks kennen. Een geschiedenis dat in feite de essentie vormt van Surinames vrijheidsstrijd. En de oorzaak hiervan ligt vooral aan ons neokoloniaal-onderwijssysteem, waarmee kinderen als volwassenen momenteel geestelijk vermoord worden. Een geschiedenis welke nauwelijks relateert aan de Surinaamse werkelijkheid. En kennelijk bent ook u daar het slachtoffer van geworden.

  http://www.youtube.com/watch?v=AuGdgZ844d4

  Derhalve willen wij uit voorzorg, opdat u niet nogmaals in de fout gaat, adviseren om zich spoedig ook in de geschiedenis van o.a. de Hindustaanse- en Javaanse Surinamers te gaan verdiepen. Vooral t.a.v. hun verzet tegen onderdrukking ten tijde het Nederlands kolonialisme in Suriname. Dan zult u hoogst waarschijnlijk er achter komen, dat ook die Surinaamse bevolkingsgroepen evenals de Marrons als alle andere Surinaamse groeperingen, het nodige respect verdienen.

  Dit alles in naam van o.a. Anton de Kom, Wim Bosch Verschuur, George Hindorie, Otto Huiswoud, Sophie Redmond, als ook Jumpa Rajgaroo, Mathura, Ramdjanee en Wongso. Dit in de hoop dat voortaan u tijdens uw negatieve emoties, enige voorzichtigheid zal mogen betrachten.

  . . . MISSCHIEN ZAL IK ER IN SLAGEN, IETS VAN DIE VERDEELDHEID UIT DE WEG TE RUIMEN, DIE DE ZWAKTE WAS DEZER GEKLEURDEN, MISCHIEN ZAL HET NIET GEHEEL ONMOGELIJK ZIJN . . .

  (Citaat uit het boek; ‘Wij Slaven van Suriname’, geschreven door Anton de Kom)

  http://www.youtube.com/watch?v=Jx3MZHla3GA&feature=fvw


  Maak melding

 11. de surinaamse regerings zal binnenkort verhongeren, want paisa uit blandah is op..logisch dat nu het richting ndp gaat, alleen een stabiliteit voor je bnp is niet genoeg om verder het land te regeren.Wat heeft venetiaan bereikt, veel te weinig. investeerders romen alle winsten op en het staatskas blijft leeg. surneds zijn de enigen die suriname financieel kunnen helpen met vooruitgang. kennis en macht en financiele middelen zijn aanwezig. de surinaamse regering is BANG voor deze groep, want dan wordt de surinamer WAKKER geschud..jammer voor suriname, wij surneds zullen ons geld lekker anders uitgeven, dat is toch wat de surinaamse regering wil?


  Maak melding

 12. een groot deel van de Surinamers hebben liever een stukje grond, al zetten ze een huis van prasara met een pinabladeren dak. de grond willen ze bewerken en er op planten wat geiten ,koeien,of kippen houden en hun brood mee verdienen. na een tijd kunnen ze zelf een beter huis bouwen. de grond is groot, kan de zoon of de dochter zelf een eigen huis bouwen als ze uit huis willen. een volkswoning kan je zo makkelijk de ramen scheef later staan en nooit zelf rechtzetten. de riolering verstopt maken. je kinderen en je kleinkinderen in het huis laten wonen tot je tachtigste. en dan later voor de camera klagen. “meneer, lanti zorg niet goed voor zijn mensen, dit huis is gewoon te klein. wij wonen met ons twaalfen hier. kijk die kleintjes slapen daar gewoon op de vloer”. ai mi boi.


  Maak melding

 13. Stelletje “gulle gevers”. 90 kippenhokken en dan nog verwachten dat er ook nog op u zal worden gestemd?

  Bosje gaf toentertijd twee gigantsche bruggen en moest er ook aan geloven.

  Die bekende bruggen met brood weet u nog wel?


  Maak melding

 14. twee bruggen en een toren hoge staatsschuld een lege staatsbank een economie die vernietigd is mooi beleid van bosje en niet vergeten lege winkels dat wil je weer in suriname hebben pinto ???? vergeet onze gulden niet die binnen de korste tijd zijn waarde heeft verloren dit allemaal gebeurd tijdens bouterse zijn moordadige regime die jij verdedigd alsof het om jou leven gaat.ik vind de reaktie van raj beneden pijl omdat ik vind dat hij een vieze vuile racist is a.u.b .


  Maak melding

 15. Beste Ray (reactie #20),

  Wij hoeven het niet altijd met mekaar eens te zijn. Maar dat wil niet zeggen, dat wij niet van mekaar hoeven te leren. Of meer nog, dat wij niet naar mekaar hoeven te luisteren.

  Wij geven slechts onze mening op zaken. En niet altijd zal dat evenredig zijn aan de mening van een ander. Maar alles wat wij doen of zeggen kan een verschil helpen uitmaken. Ook al denken sommigen er soms anders over. Maar daar moet jij je beslist niet door laten storen.

  http://www.youtube.com/watch?v=OKX_yqamb8Q

  Maar waar het omgaat, is dat je gebruik maakt van het ‘Recht op een Vrije Meningsuiting’. Opdat mens en politiek weten waar de schoen wringt. Wat er leeft in de maatschappij, door wat leeft in de ‘geesten’ van mensen. Dit in de hoop dat dit alles in de toekomst haar invloed zal mogen hebben, op zowel mens als op politieke processen die op dat moment spelen.

  Maar vooral in het belang van de toekomst van de huidige generatie en alle generaties na ons.

  Omdat die bewust of onbewust op ons rekeningen. En die moeten wij hoop blijven geven.

  http://www.youtube.com/watch?v=7vP5t6-AF-M&NR=1

  Tan bun nanga lobi.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.