Hoe in Suriname drie ministers weg te kijken

28

PARAMARIBO, 28 mrt – Suriname zit met een voor eigen doen uniek staatkundig probleem. De leiders van de regeerconstellatie spookt in het hoofd hoe af te komen van welgeteld drie ministers. De vraag ontsprong zowat gelijktijdig met de dissidente grillen van Paul Somohardjo. Het trio simpel wegkijken is sowieso het antwoord niet.

Somohardjo en zijn Pertjajah Luhur zijn ook niet bepaald hulpvaardig: “Als ze ons niet meer willen, moeten ze dat zeggen.” Dus mogen de drie ministers in kwestie rustig aanzitten. De rit uitzitten eigenlijk. Precies dit uitzitten is waar het ons spook om te doen is. Welk antwoord ook te bepeinzen valt, de overlevingsdrang zal het geheid verdringen. Met evenredige snelheid.

Somohardjo weet het. En de leiders van vooral het Nieuw Front weten het. Intussen roept de realiteit wel om een praktische uitkomst. De kranten staan haast bol van berichten over minstens dubieuze gronduitgiften. Pertjajah Luhur zou bepaald kwistig omgaan in het beheer over het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer. Slecht nieuws voor Somohardjo’s tegenstanders.

De critici binnen vooral het Nieuw Front dachten zowaar alles te hebben gehad. Somohardjo’s vertrek zou een punt zetten achter de schandalen op het ministerie. Nu dreigt ‘Somo’ aan de haal te gaan met het summum van pre-electorale traditie in Suriname. Het links en rechts uitdelen van grond is immers het uiterste lokmiddel van vertrekkende regimes.

Nu vernauwt het genot tot een enkele politieke partij. Hoe ga je daarmee om als coalitie, als coalitieleider en als president? Paul Somohardjo heeft onloochenbaar de handschoen toegeworpen. De wet bulkt niet bepaald van kantklare antwoorden. Hier en daar wordt gesuggereerd de ministers de tekeningsbevoegdheid te ontnemen. Uitzitten dus met de armen gekruist. Maar of Somo dat pikt? Dé vraag van de laatste vijf jaar.


28 REACTIES

 1. Dit hebben wij te danken aan 10 jaar rotzooi beleid van FRONT i.h.b Opa Ronald incl NPS.
  Te danken aan hebzucht en domheid zelfs achterlijkheid.

  Maar juist schreeuwen en bléren RECHT en WET.
  Maar nu na 10 jaar nooit iets behoorlijk voor land en volk gedaan.
  Geen enkele behoorlijke regel geen enkele behoorlijke wet waar de bevolking voelbaar iets aan heeft.

  Dit van Bosje is niet goed dat van Bosje is niet goed.

  Maar kijk vandaag aan de dag zij profiteren van alle wetten en regels van Bosje.
  (stel zeer slechte mensen)

  B.v. Twee termijnen aaneengesloten in regeermacht (regel) dan moet de staat(dus wij de bevolking) voor jouw verdere leven betalen dan mag jij gewoon in het land wandelen en geld voor 100% vangen alsof jij KONINGS kind bent……………IK ZEG DRAAI DIE WET met terug werkende de kracht terug….en laat al die dieven van FRONT gewoon gaan werken met de klauwen.

  Want als wij naar prestatie van FRONT moeten kijken van de afgelopen 10 jaar…dan is er bitter weinig uitgekomen…dan alleen maar anderen met wortel en tak vernietigen incl de bevolking.


  Maak melding

 2. Het is nog steeds de president die op dit moment het laatste woord heeft bij de gronduitgifte en niet de minister. Verder als een minister niet voldoet moet die worden bedankt! Maar daar hebben we een sterke leider voor nodig en dat is nu het probleem in Su!


  Maak melding

 3. Winnen en verliezen!

  Bij elk spel kan je winnen of verliezen. Je kan niet alletwee tegelijk. Alleen in het politieke spel kan dat. Je wint, je regeert, je verliest een partner met haar ministers en verliest en pasant ook het vertrouwen in hun handelen. Dan zit je met je armen gekruist.


  Maak melding

 4. het is heel simpel, de regering is eigenlijk gevallen en het kabinet is demissionair.
  als som niet mee doet met front zit somo dus niet meer in de regering, somo ministers moeten weg en de plekken opgevuld door waarnemende ministers.Vene weet dit of heeft geen kaas gegeten van staatskunde, of probeert het eigen sur, volk zand in de ogen te strooien.
  Typisch front dus.


  Maak melding

 5. Er moet gewoon een gedegen onderzoek naar de handel en wandel van de grond uitgifte gedaan worden. Eventueel een parlementaire enquete of zo.
  Er zijn immers regels en als blijkt dat er regelmatig grond is uitgegeven aan derde, zonder goede motivatie, terwijl daar al een beschikking voor anderen op rust dan zijn er zaken duidelijk.
  Evenzo, als blijkt dat de ontvangers van gronden in grote mate in een directe relatie tot politicie staan dan is duidelijk dat die bewuste politicie hun macht hebben misbruikt. Simpele alfabetische lijsten van de laatste jaren met de getaxeerde waarde van de van de grond en aan wie het uitgegeven is kunnen daarin al inzicht geven. De verwachting is immers dat hier heel prominent bepaalde namen op voor zullen komen.


  Maak melding

 6. De messen worden nu al geslepen

  Nu dreigt ‘Somo’ aan de haal te gaan met het summum van pre-electorale traditie in Suriname. Het links en rechts uitdelen van grond is immers het uiterste lokmiddel van vertrekkende regimes.


  Maak melding

 7. De NPS en VHP lenen zich ervoor dat de PL zich zo gedraagt. Hun zucht naar macht maakt dat er zulke toestanden zich voordoen, terwijl het helemaal niet zo hoefde te zijn. NPS en VHP geven de PL de macht om zich zo te gedragen. Bij elkaar klitten omwille van macht. Stel dat de VHP apart de verkiezingen inging, en de NPS ook, wat zou er dan gebeuren? Dan zou een ieder willen klitten.


  Maak melding

 8. Juist nu moet el vene en de zijnen de regering opdoeken..

  Hij vene moet de eer aan zich zelf houden en ook vertrekken..

  Het land niet verder vernietigen …


  Maak melding

 9. Geachte redactie,

  U zegt aan het eind van uw artikel m.b.t. de huidige ‘onacceptabele’ politieke situatie in de Republiek Suriname, waarin de regering van President Ronald Venetiaan de oorzaak van is: “Uitzitten dus met de armen gekruist. (m.a.w. tot na de verkiezingen van 25 mei 2010). Maar of Somo dat pikt? Dé vraag van de laatste vijf jaar.”

  Wel, laten wij u dit maar eens vertellen, dat het beslist NIET Somo/PL alleen is, die met de armen zogenaamd “gekruist” aan het uitzitten is. U bedoeld met ‘gekruist uitzitten’ kennelijk, dat er momenteel op grote schaal ‘geheimenlijk’ huisgehouden wordt met s’Landsfinanciën en s’Landseigendommen. Waaronder het haastig en ongecontroleerd, waarschijnlijk zelf op fraudeleuze wijze uitgeven van o.a. bouwpercelen.

  En zelfs demonstratief en ongestoord door een politieke partij (PL) t.b.v. ‘slechts’ diens eigen politieke achterban. Dit ter misleiding van kiezers in de aanloop naar de Algemene en Geheime verkiezingen op 25 mei 2010. Terwijl een president als het ware aan handen en voeten gebonden door de PL. Zelfs alsof zonder enige politieke potentie meer, het schouwspel van een afstand machteloos volgend. Terwijl de massa beschaamd toekijkt.

  http://www.youtube.com/watch?v=in0iit64Yvg&feature=related

  Maar ook de zogenaamde religieuze kerken in de Republiek Suriname, zitten haast het zelfde reeds geruime tijd ook te doen. En NIET slechts de afgelopen vijf jaar. En niemand die dat eens aan de kaak heeft proberen te stellen. Omdat dat kennelijk cultuur aan het worden is in de Republiek Suriname, waarbij telkens weer de andere kant wordt uitgekeken t.b.v. het ‘eigen belang’.

  Buitendien zit de Surinaamse gemeenschap en vooral die in de Republiek Suriname, reeds jaren opgescheept met een haatzaaiende president. Die jongslede zichtbaar zijn ontzag heeft getoond voor een goddeloze Paus in het Vaticaan te Rome. Een Paus die momenteel als medeverdachte wordt genoemd in en pedofilie affaire binnen zijn eigen Rooms-katholieke kerk.

  Wij echter hadden deze Paus eerder reeds aan de kaak gesteld, inzake het Pauselijk Besluit van 1454 m.b.t. de Afrikaanse Holocaust. En dat besluit is door deze Paus BEWUST nog steeds NIET ingetrokken. Waardoor ‘Slavernij’ zich mondiaal altijd weer ‘legitiem’ kan herhalen.

  http://sharia4belgium.webs.com/apps/blog/entries/show/3120863-paus-wist-van-kindermisbruik-en-gaf-onderdak-aan-de-pedofiele-priester

  In de Republiek Suriname daarentegen, hebben vooral de ‘Volle Evangelie Gemeenten’ het voortouw genomen, in het ‘misbruiken’ van het geloof ter ‘uitbuiting’ van de armlastigen in lichtgelovige delen van de Surinaamse gemeenschap aldaar. Een ontwikkeling waar ook wij onze bezorgdheid over wensen uit te spreken. Vooral m.b.t. ouders van jonge schoolgaande kinderen. Dit in relatie tot het actuele gebeuren binnen de Rooms-katholieke kerk. Welke pas vele jaren later nu aan het licht komt.

  In Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld en in vele overige Afrikaanse- en zelfs ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten van Amerika en Engeland, schijnt dit verschijnsel van ‘Religieuze Uitbuiting’ gebruikelijk te zijn geworden. Waarbij men zelfs gebruikt maakt van ‘eigenhandig’ geproduceerde Bijbels van o.a. de Amerikaanse Dominee O. Conners. Waar in zijn boek vermeld wordt en aan de kerkgangers vol overtuiging gepredikt wordt;

  “DAT IN HET NIEUWE TESTAMENT, JEZUS VAN NAZARETHE ‘WEL’ DE ‘HELE’ WET VOLBRACHT HEEFT”, . . .

  Maar voegt O. Conners in zijn ‘eigen’ boek slinks aan toe, een boek die hij zelfs wereldwijd ook in de Republiek Suriname en Afrika verspreid heeft,: “…behalve de Tiende Leer.”

  En op deze leugens wordt door sommigen religieuze voorgangers in o.a. de Republiek Suriname, waaronder ene voorganger Steve Meye nogsteeds rijkelijk en zelfs Stalinistisch voortgeborduurd. Dit ten nadele nogmaals van de armlastigen en t.g.v. de voorgangers en hun kerkgenootschappen zelf.

  http://www.korps-politie-suriname.com/nieuws/nieuwsbronnen%20nationaal/archief%20nieuwsbronnen%20nationaal/2007/2007-12-nieuwsbronnen/bisschop%20meye.jpg

  Hierbij worden kerkbezoekers uitdrukkelijk en vol overtuiging ‘slechts’ verwezen naar Maleagi 3:10 (De Tiende Leer) uit het Oude Testament. Voor het ruim doneren van een tiende deel van hun ‘bruto’ inkomsten. Die de kerk vervolgens ‘netto’ ontvangt(geheel belasting vrij).

  En bedoeld wordt 1/10 (een tiende deel) van ‘alle’ hun ‘bruto inkomsten’, inclusief overuren, erfenissen en/of giften van derden. Dit onder ‘bedreiging’ dat als zij dat weigeren, er in de kerk TEGEN deze “opstandige” kerkgangers gebeden zal worden voor ‘tegenspoed’ (vloek).

  En hier hoort een overheid in te grijpen vanwege ‘chantage’.

  Terwijl Bijbelse verzen uit Galaten 3 vers 10 en Galaten 5 vers 1 door deze voorgangers opzettelijk verzwegen wordt aan deze kerkgangers. Welke verzen tenslotte neerkomen op de woorden:

  “HOUD STAND EN LAAT U NIET WEDER EEN SLAVENJUK OPLEGGEN”.

  http://www.youtube.com/watch?v=jqmEE82ApUw

  En zij die vanwege hun Bewustwording weigeren, om zich aan deze vorm van ‘Religieuze Slavernij’ te onderwerpen, blijken in de praktijk onmiddellijk ten onrechte verketterd te worden als te zijn ‘dissidenten’. Terwijl zij jaren actief deelgenoot waren van hun kerkgenootschap.

  Vandaar de boodschap aan de Surinaamse kiezer op 25 mei 2010:

  “HOUD STAND EN LAAT U NIET WEDER EEN SLAVENJUK OPLEGGEN”
  (Galaten 3:10 en 5:1)

  http://www.youtube.com/watch?v=j06xLT7L9XE&feature=related

  Ten slotte alvast een vrolijk en ‘waarachtig’ Pasen toegewenst.


  Maak melding

 10. Strategische zet van Somo.

  De druk neemt toe op Somo hij heeft weinig keus. De samenwerking met het NF heeft hem niets opgeleverd. Somo wil koste wat kost de 10 zetels binnenhalen om zo met het NDP van Bouterse te kunnen regeren als die de verkiezingen winnen.


  Maak melding

 11. hahahahahahhaha,nu vallen ze SOMO aan,maar Brunswijk doet precies het zelfde,heel Marowijne is in zijn bezit,die oen noemt zichzelf ook Koning van Marowijne.
  Kies ding bongobieta VHP en NPS mooi,ze wilden toch kostte wan kost met deze 2 criminelen in zee,alleen maar om te kunnen roven. BaviaanVene en Chandri-KA weten dat:If Joe EH Ngang Nanga Dibri ,Joe Moes Foe Ab 1 Langa Vorkoe.
  Maar MegaBlok is comming op,die zullen grandioos de verkiezingen winnen Thank GOD.


  Maak melding

 12. Santhoki wordt president van Suriname.
  Zodat hij alle zaken op orde kan brengen.
  dat gedoe van Somo moet afgelopen zijn.

  Hij heeft 2 ministers de cel laten zien.
  De rest volgt na de verkeizing.

  dan wordt het voor Somo duidelijk met zijn Jong Tjien Fa.

  Jong Tjien Fa moet ook BOMA zien.!!!!.

  ik hoop alleen dat Sardjoe niet hebberig wordt omm President te worden.

  VHP moet nu al Santhoki als president naar voren schuiven.

  dan kunnen de mensen zien wat voor beleid ze voorstaan en kunnen ze meer stemmen naar binnen halen.

  Dit keer zal Front zonder Somo regeren.

  Somo moet zich voorbereiden om in de oppositie te gaan zitten.

  hij heeft de hokjes politiek teruggebracht en daar houden de surinamers niet van.

  apen die kaas zitten te verdelen.

  Weg met Somo.

  hij merkt het wel met de stembusgang.

  Papo


  Maak melding

 13. PL Somohardjo is geen papa Iding Soemita ja,
  hij is geboren in Suriname,hij ken Surinaamse
  de politiek heel heel goed,terwijl papa Iding
  was 60 jaren lang gedomineerd door NPS en VHP
  dat kan niet,dat toch niet,moet een keer af-
  gelopen zijn.De bevolking willen verandering
  en andere beleid zien. Tukuh Tahuh Di Campur
  Campur, Ayok Bersatuh Mbangun Percayah Luhur.


  Maak melding

 14. ik heb gezeg | 29-3-2010 07:19:30
  Mw.zweevel die de zaak aan de coesewijne straat behandeld,
  de drugs bende van john noordwijk en perry ze verkopen illegaal onder het mon van eten en verhandelen daar hun drugs.
  zetten die vrouw onder druk dat ze hun €50.000 moet betalen terwijl deze weduwe jonge kinderen heeft geen baan en ze lopen een ieder inclusief kanhai te vertellen dat het terrein van hun is.
  maarja kanhai behandeld ook de zaak van de grote drugs baron bouterse dus…..
  het maakt ze ook niet uit ze worden geleerd hoe ze een moeder in haar kinderen in de fik te steken wanneer ze slapen.
  coesewijne straat no 5 zorg&hoop tegen over het vliegveld.


  Maak melding

 15. Het uitdelen van grond was sinds na de onafhankelijkheid een feit. Het maakt niet uit welke surinamer president, minister, van welke partij dan ook word. Grond of een baan bij de overheid, was altijd de belofte om voor een partij te stemmen. Of het nou Somo, Bouta, Boschje, Vene, Aron of wie dan ook, grond word altijd uitgedeeld onder de loyale stemmers. Dus of je een Chinees,bosland bewoner,indiaan,javaan,hindoestaan, een neger….wat maakt dat uit….nu vandaag of morgen is altijd een issue….


  Maak melding

 16. Neus,

  De simpele lijst die je voorstelt is DE wijze waarop de profiteurs bekend gemaakt worden. Afpakken van onterecht verkregen gronden is dan de volgende stap. Het hoeft niet moeilijk te zijn om te achterhalen wie gronden door connecties heeft verkregen.
  Dit is een strafbaar feit dus zal er ook als zodanig gestraft moeten worden.


  Maak melding

 17. Ai jongoe, loekoe den man dies sa ei poer wierie tap a beleid dies!
  Wie van jullie gaat de stoute schoenen aantrekken, naar Su vertrekken, je paspoort inleveren en een maagdelijke politieke partij beginnen. Niemand van jullie heeft de guts nog de vaderlandsliefde om ook maar een poot uit te steken. Soso grappenmakerij! We tek oen sreef serioesoe noh. A noh djaso oen kon lever commentaar. Teh oen kon poer swetie na sranang dan oen kan kaka oen borsoe.


  Maak melding

 18. In principe is het front gebost en maakt tjekre geen deel meer uit van het beleid.

  Je moet wel een ruggraat hebben om aan te blijven en ballen om de aftocht te blazen.


  Maak melding

 19. hallo mensen in een cultuur als dat van suriname moeten we het ook ervaren en hieruit lering trekken ,en dat hebben wij al jaren meegemaak ,en er is geen andere politieke partij die het niet weet hoe het moet ,maar het zijn de geld wolven die ze daar zetten en die het volk dupeerd ,en niet de president . Kijk ook naar de goeie dingen die hij heeft bereikd voor suriname daar moeten wij trots op zijn .Er zijn ook dingen die minder goed zijn gegaan maar kom op mensen wees een beetje realistich onze president heeft zijn best gedaan om van een bankrooet suriname weer iets te maken voor dat hij het opgeft .Maar als een echte blakka mang zou ik ook willen zeggen dat de enige persoon die effe keihard kanzijn en die het wel aan kan als de beste president van suriname en de no 1 opvolger is het dan ook niemand anders dan CHANDRIKAPERSAD SANTOKI> Hij zal die koelies ook leren dat niet alleen geld belangrijk is maar ook werken voor het land en niet alleen achter de politieke partijen schuilen .En met deze koelies bedoel ik die corupte politieke leiders en vertegenwoordiger.

  Ik zeg go for SANTOKI.

  Atangso


  Maak melding

 20. Geachte heer Marcel (reactie #9),

  Inderdaad hoort iemand in Suriname toch tegen deze beschamende en onacceptabele constitutionele gang van zaken binnen de Front regering op te kunnen treden? Want daarvoor kiest een volk toch zijn President en Regering bij Algemene en Geheime Verkiezingen?

  Maar wat nu verrassend en ONOMSTOTELIJK is komen vast te staan, is dat deze regering aan de vooravond van de verkiezingen van 25 mei 2010 a.s., enorm voor schut wordt gezet door haar eigen partner/PL. Maar meer nog;

  DEZE FRONT REGERING WORDT MOMENTEEL DOOR HAAR EIGEN FRONT PARTNER ZELFS ERNSTIG GELYCHT. DIT TEN OVERSTAANDE VAN HET SURINAAMS VOLK, DE REGIO EN DE WERELD. ZOWEL VOOR HAAR ARROGANTIE EN MINACHTING, ALS VOOR HAAR POLITIEKE ONWETENDHEID. WAT TEVENS EEN HELDER BEWIJS IS VAN HAAR ‘INCOMPETENTIE’.

  Want was dit niet haar eigen keus geweest, met in het voortouw de NPS en de VHP? Om samen een regering te vormen, die SLECHTS gericht was TEGEN de Nationale Democratische Partij o.l.v. Desire Delano Bouterse? Of was men niet mans genoeg om te kunnen inzien, dat met zulks een instelling, dit in de politiek nimmer goed kan werken? Was de haat van VENE zo groot of waren allen doodgewoon ‘blind’ van haat en hebzucht geworden, door de onwetendheid van één man.

  http://www.youtube.com/watch?v=5Q-owh9pkSc

  En met zulks een kortzichtige instelling, kun je helaas NIMMER een ‘potentiële’ regering vormen. Tenzij je een gedegen ‘Beleidsvisie’ hebt, geleid door ‘capabele’ manschappen. En als wij ene Ronald Kruisland van de NPS goed beluisterd hebben, die jongslede nog zei, dat ‘eventuele’ samenwerking met de NDP na 25 mei 2010 slechts kort-stondig kan zijn. Dan is dit absoluut een indicatie, dat het Front nogsteeds GEEN toekomst visie heeft voor de Republiek Suriname. Maar zelfs NIETS geleerd, begrijpt of nogsteeds begrepen heeft, van wat zich momenteel politiek met zich aan het afspelen is.

  M.a.w.: Kunnen deze Fronters wel een land als Suriname wel regeren en hoe! En hoe groot is hun obsessie tegen de Nationale Democratische Partij van Desire Delano Bouterse. Maar boven al: Zal deze ziekelijk obsessie van deze oude politici, in hun resterende levensjaren nog kunnen wegebben. Of zullen deze Fronters hun gehele leven nog meer haat blijven produceren, ten overstaande van in het bijzonder onze jongeren? Kan toch NIMMER hun bedoeling zijn als levensdoelstelling?

  http://www.youtube.com/watch?v=gLRpyPKzY-E

  Want gezien de onbegrijpelijke constitutionele politieke situatie van nu, blijkt overduidelijk dat deze Front Regering o.l.v. President Ronald Venetiaan, absoluut NIETS had bij haar aantreden in 2005.

  INFEITE HAD DEZE FRONT REGERING BIJ HAAR AANTREDEN IN 2005 NIETS, DAN SLECHTS ‘IETS’ TEGEN DESIRE BOUTERSE EN DE NDP.

  EN DAT KAN TOCH ‘NIMMER’ EEN GEZONDE POLITIEKE INSTELLING ZIJN, VOOR HET REGEREN VAN ZO’N MOOI LAND MET ZULKS EEN SCHITTERDE DIVERSITEIT? EEN LAND DAT NOTA BENE TOT HET 17DE RIJKSTE LAND VAN DE WERELD BEHOORT?

  Maar nogmaals, de NDP moest hoe dan ook uit het machtscentrum gehouden worden, in opdracht van het buitenland. En meer had deze Front Regering o.l.v. Ronald Venetiaan het volk kennelijk niet te bieden. En een haatdragend mens als deze Surinaamse president, kan nu slechts haat en vernedering oogsten. Opgrond van wat hij en zijn regering, door hun manier van denken zelf gezaaid hadden. Met als basis uitgangspunt, de ‘gespleten geestesgesteldheid’ van haar president zelf, als huidig Regeringsleider.

  http://www.youtube.com/watch?v=jqmEE82ApUw

  Maar er is ook een andere reden waarom deze Front regering het niet aandurft, om deze Somohardjo/PL en zijn minister tot orde te roepen, door hun te ontslaan. Namelijk, omdat men niet alleen weet hoe incapabel deze man zelf in mekaar zit, maar buitendien: TORI KAN TAKI. EN ALAMAN INI A FRONT DU OGRI. Van NPS, VHP t/m de ABOP.

  Dus schaamteloos uitzitten, lijkt hun kennelijk de beste optie.

  Dus dat.


  Maak melding

 21. Als Somos partij PL de grote winnaar wordt op de komende verkiezingen op 25 mei moet nog blijken de nieuwe grond eigenaren zul je in ieder geval nu niet horen klagen.


  Maak melding

 22. Iemand moet aan mij komen vertellen hoe deze drie ministers zich bij de raad van ministers gaan- of moeten gedragen?

  De heren zijn grandioos in verlegenheid gebracht en moeten als zij tenminste zelfrespekt hebben uit eigener beweging opstappen.

  Of hebbem wij hier van doen met schaamteloze individuen?


  Maak melding

 23. Geachte Pinto (reactie# 25),

  De kans is groot, dat deze drie ministers van de PL pas in April of Mei a.s. ontslagen worden. Dus nog net VOOR de verkiezingen van 25 mei 2010.

  Dit opdat Vene en zijn overige Front- partners, op de valreep nog enkele stemmen kunnen winnende. Door de indruk bij hun achterban te kunnen wekken, dat het Front toch nog BALLEN heeft. Terwijl het eerder allemaal ‘keurig’ volgens scenario met de PL was afgesproken.

  En de PL kan tevens voor ‘slachtoffer’ spelen. En misschien zelfs nog enige kepoti-stemmem verwachten van haar achterban.

  Dus een WIN-WIN situatie.

  Echter allemaal kiezersbedrog.

  En Fronters blij natuurlijk en de PL’ers blij. Maar blij met een ‘dode mus’ het bos ingestuurd.

  Want niemand heeft er dan meer wat aan.

  Of een enkele blinde kiezer misschien toch wel.

  Ach ja, je weet het nooit met deze Fronters.

  http://www.youtube.com/watch?v=9xTxCosxi3U&feature=related


  Maak melding

 24. “Iemand moet aan mij komen vertellen hoe deze drie ministers zich bij de raad van ministers gaan- of moeten gedragen?”

  Ze komen gewoon niet opdagen onder het mom van lopende afspraken en geen haan die ernaar kraait, dit is Suriname, mi boi.

  Onder normale omstandigheden en in elke gezonde democratie, had vene zijn regering moeten ontbinden, ze waren dan demissionair tot de verkiezingen en had hij op die manier de PL ministers kunnen vragen hun functies neer te leggen, andere ministers hadden gewoon tijdelijk waargenomen zoals dat nu in Nederland is gebeurd.

  Als vene nu een van de ministers probeerd te ontslaan zou dat op gegronde redenen moeten gebeuren, hij zou niet de verdenking moeten hebben dat dit misbruik van zijn bevoegdheid is, anders kunnen die ministers gewoon naar de rechter stappen en dan wordt het lachen een minister die de president aanklaagt voor machtsmisbruik.

  Momenteel is het gewoon “nobody move, nobody get hurt”


  Maak melding

 25. @ pinto en a ka demiya.
  vertel de lezers hoe bouterse dat deed in het geval van alibux hij heeft de staat voor 500000 dollar opgelicht,vergeet niet minister dwarka panday van defentie hij deed het met minderjarige indiaanse meisjes weet jij dat nog ? vergeet robby dragman niet van handel en industrie dit zijn even een paar namen van de coruptelingen onder bouterse en bosje hun regeer periode.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.