Sharmila Mansaram niet terug in parlement Suriname

45

PARAMARIBO, 22 mrt – Sharmila Mansaram komt niet terug als parlementariër. Dit meldt Dagblad Suriname. Haar politieke partij, VHP, besloot Mansaram niet meer te kandideren. De flamboyante politica is niet de enige die moet wijken voor het ‘groter belang.’

Ook parlementariër en voormalig vicepresident Jules Ajodhia mag ophouden. “‘In naam van verjonging en vernieuwing in de partij”, zegt Ajodhia zelf. Hij maakt plaats voor Chandikrapersad Santokhi, de huidige minister van Justitie & Politie. Santokhi wordt lijsttrekker in Wanica. Geen eenvoudige taak in een district waar de VHP-aanhang zienderogen slinkt. Santokhi moet weer inspireren.

Sharmila Mansaram ging lange tijd door als het gezicht van de verjonging. Haar verbale gedrevenheid leidde vaker tot botsingen met parlementsvoorzitter Paul Somohardjo. Mansaram zorgde ooit voor een stevige controverse door een rok omhoog te houden in het parlement. De rok zou oppositieparlementariër Kenneth Moenne passen. Die had kort tevoren haar privé leven besproken op de radio.


45 REACTIES

 1. chandikrapersad santokhi maakt een redelijk kans om gekozen te worden.wat gebeurd er dan met de ouwe bok kruisland van de n.p.s.wordt hij de schaduw kandidaat van santokhi.

  dit moet men zien als een van de hokje van de v.h.p.raar en toch waar in deze tijd.


  Maak melding

 2. “Sharmila Mansaram niet terug in parlement Suriname”

  Ach komop, ze had er nooit in mogen zitten, deze mevrouw zal herinnerd worden als een viswijf die met haar ondergoed in het hoogste college van het land heeft zitten zwaaien, we zullen je in ieder geval NIET missen.


  Maak melding

 3. Mila is bezweken onder de emotionele uitingsvormen(haat en rancune prediken,verdeeldheid onder het volk in het leven roepen en instant houden).

  Het netwerk en de jongeren die de NDP, nu Mega Combinatie steunen vinden het verstandig dat mila uit de vicieuse cirkel stapt, waarin mila almaar probeerde, probeerde en probeerde de symbiose 8 dec ’82,nu al zoveel jaar een verdoezelde rechtsgang,met aannames om het Surinaams-volk verdeeld te houden en vooral om te heersen, stapt.


  Maak melding

 4. Niet ethische mila, is een front coctail mix realiteit,die ondanks haar dapperheid, er vlijtig aan heeft meegewerkt om angst = chantage en verdeeldheid het Surinaams-volk in het hoofd te prenten,8 dec’82 niet in het juist perspectief te plaatsen en 3×4 regeringsjaren front,vlak voor de verkiezingen deze tragische gebeurtenis dec’82,als verschijnsel voor het”front zwendel en bedrog voor de verkiezing nationaal karakter” inzetten.

  Het netwerk en de jongeren die de NDP, nu Mega Combinatie steunen,VINDEN dat mila niet constructief is geweest voor het totale volk.

  Handig is, dat het netwerk en de jongeren die de NDP, nu Mega Combinatie steunen nu het inzicht hebben dat volksleiders negatieve weerstanden die geestelijke armoede van een volk in de hand werken, moeten afzwakken,in plaats van die te versterken.


  Maak melding

 5. interesant vindt ik de argumenten van sommigen hier op dit net, de een mag geen zitting nemen in het parlement omdat zij zich zou gedragen als een (vis wijf)een andere mag alle rechten in suriname vertrappen moorden het parlement naar huis sturen zo iemand mag in de ogen van een aantal loslopende figuren hier op dit net wel zitting nemen in het parlement, gelukkig is hij nu eruit getrapt die schurk.


  Maak melding

 6. Dat ze inziet dat de grijze partij geen vrouwen, vernieuwers en jongeren duldt en zich aansluit bij een partij die jongeren de kans geeft. Zij durfde wel haar mond open te doen. En ze ziet er best goed uit.


  Maak melding

 7. Ha, ha, haaaaaa!!!!!!
  Toch een beetje happy of niet soms? Somo tjoong tjoong????

  Chandrika laat ze een beetje (hosty)persad eten!! en geen (santokh)genoegen nemen.

  Santokhi gaat geen haan(Atjodhia)laten kraaien noch Sharpima Mansaram laten kachelen!!!

  Die rok van Sharpima ging inderdaad te ver omhoog!!! de bedoeling was die somo tjoong tjoong te vergassen. somo, je hebt nogsteeds de gelegenheid om op te rotten. Neem zich zelf niet in de maling. Wij zouden echt iets aan jou hebben wanneer je die pinda ging planten voor ons en die Kopila of kodokoe ging roken(warang). neem de goede voorbeelden van die twee personen die vertrekken en wordt eens een keer wijs en laat het zien dat je niet laf bent. Goed voorbeeld doet volgen dacht ik.

  Wiep-Deng


  Maak melding

 8. Geachte redactie,

  De politieke organisatie in de Republiek Suriname de VHP, voorheen de Verenigde Hindustaanse Partij, is een verouderde politieke organisatie, die altijd al slechts een politieke-visie in de Republiek Suriname op na heeft gehouden, welke gebaseerd is op ‘overleven in den vreemde’. Dit vanwege een ‘overheersingsangst’ door andere bevolkingsgroepen, die de partij haar achterban vanaf haar ontstaan inboezemde (Racisme). Zelfs nadat deze partij tijdens de Surinaamse Revolutie o.l.v. Desire Delano Bouterse als het ware gedwongen werd, om samen te gaan werken in wat wij nu het Front noemen.

  Met als gevolg dat dit ‘samengaan’ met die andere etnische politieke partijen binnen het Front, die volgens de partijleiding juist op “overheersing” uitwaren, de jongeren binnen deze partij en vooral progressieve intellectuelen en vrouwen, sceptisch maakten tegen over de verouderde visie van hun partijleiding. En dat sceptische begin nu zelfs serieus wortels binnen deze partij te schieten.

  Het begon in feite tijdens de Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname in november 1975 o.l.v. de NPS-er voormalig Premier Henk Arron. Ondersteund door de voormalige Gouverneur en vervolgens Eerste President van de Republiek Suriname dhr. Dr. Johan Ferrier. Dit toen ene VHP Parlementslid Ir. George Dewinderpersad Hindori als enige VHP-er, stelling nam tegen zijn voorzitter mr. Jaggernath Lachmon. Een historische trauma (blunder), die de VHP nimmer te boven kwam. En in de Geschiedenis van de Republiek Suriname en Nederland, eeuwig gegrift zal staan.

  http://www.youtube.com/watch?v=QmQ2ZNyz3x0

  Lachmon als leider van de VHP was namelijk radicaal fel tegen de Onafhankelijkheid van Suriname in 1975, uit angst voor ‘overheersing’ door andere bevolkingsgroepen. Terwijl George Hindori als enige VHP-er een andere progressieve gedachte daaromtrent op na hield. Deze door het ‘Nationaal Belang’ boven het ‘etnisch partij belang’ te stellen. George Hindori koos op het ultieme moment voor de Onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 en werd een Nationale Held.

  Een houding echter die de VHP hem Hindori nimmer in dank afman. Hij moest toen direct de partij verlaten. Vandaar dat nergens in de Republiek Suriname ene stand- of borstbeeld op initiatief van de VHP voor hem Hindori opgericht werd. Wel werd hij in 2005 door de Republiek Suriname postuum gehuldigd. Echter ook NIET op initiatief van zijn voormalige partijgenoten of zijn politieke organisatie de VHP.

  http://www.rtsuriname.org/huldiging-gdhindori.pdf

  Dit hier boven vermelde in relatie tot VHP vernieuwers van deze tijd, waaronder Parlementariër mevrouw Sharmila Mansaram, geeft aan dat de VHP leiding nog steeds in een oude roest verkeert. Ondanks dat zij haar partij waarschuwde voor ene Somohardjo van de politieke organisatie Pertaya Luhur. Die als het “Paard van Troje” het Front voor een grootdeel ‘afroomde’ en vervolgens vernederend achterliet. Dit voor een volgende afroompoging na de verkiezingen van 25 mei 2010.

  http://www.youtube.com/watch?v=HQU9WJKmsc4

  Maar wat mevrouw Sharmila Mansaramhet te zeggen had, was in elk geval niet altijd voor een ieder even leuk om aan te horen. En hoe zij dat deed om haar woorden kracht bij te zetten. Maar als de klassieke mannelijk partijleiding je als (Hindustaanse-Surinaamse) vrouw NIET serieus durft te nemen (vrouwen onderdrukking). Zelfs ook al zou blijken dat je een intellectuele vrouw bent of als je tot de jongeren of vernieuwers zou behoren. Dit vanuit oude culture gebruiken binnen de Hindustaanse culturele samenleving. Wil dat nog niet zeggen, dat zij niet bruikbaar is op een andere positie binnen de Surinaamse gemeenschap voor land en volk.

  Wij als Bewustzijnsbeweging hopen, dat haar NIET het zelfde lot beschoren wordt, als dat van Ir. George Hindori. Omdat door het ‘politiek geklungel’ van de afgelopen jaren, reeds teveel hoogopgeleid Surinaams kader verloren is gegaan (vb. door vertrek naar het buitenland). Zelfs politici die de Republiek Suriname in 1975 naar politieke onafhankelijkheid leidden, werden niet bespaard. Als ook zij die momenteel op progressieve wijze streven naar vrijheid en economische ontwikkeling voor hun land.

  Vandaar dat de Republiek Suriname vandaag de dag daadwerkelijk en dringend aan veranderingen toe is. Maar niet alleen dat. Ook daadkrachtig leiderschap is een dwingende vereiste. Vooral ook gezien het feit, hoe buitenlandse multinationals nu hun vizier scherp op Surinames natuurlijke rijkdommen gericht hebben.

  http://www.youtube.com/watch?v=sZwB-M7aZ6E&feature=related


  Maak melding

 9. Dit is ook een teken dat ze er niet meer in geloven. Met deze moeve moet je proberen om nog stemmen van de jongeren te trekken. Stond Santokie ook op de lijst van de vernieuwers in de VHP. De bom barst op 25 mei. Wie gaat met de NDP samenwerken om de regering te vormen. Kan ook een combinatie van NF en NDP worden. Wie houd wie voor de gek.


  Maak melding

 10. Dat mevr sharmila niet meer mag, vind ik wel erg, wat is de surinaamse staat allergisch voor jongeren, wat ze niet had moeten doen is namelijk het geval van het rok, daar is ze tot de grond gefaald ze had liever haar zelve kunnen zijn, dit is een duidelijke uiting dat ze niet kan omgaan met kritiek.
  Surinamers wordt wakker het komt weer een beleid zo oud als de oudtjes die daar straks gaan zitten dus kiest bewust, want anders komen er strakjes alleen krotjes in su, we kunnen geen perceel kopen laat staan huis bouwen..


  Maak melding

 11. Netwerk: je schrijft slecht en onduidelijk Nederlands. Als jullie dan toch met zoveel zijn bij de NDP, dan zou er iemand bij mogen zitten die kan lezen en schrijven. Met name de laatste zin loopt helemaal scheef en klopt grammaticaal van geen kant. Terug naar de lagere school dus en pas dan weer praatjes gaan verkopen over de revo.


  Maak melding

 12. Sharmila Mansaram komt niet terug als parlementariër.Who the hell is that…..Mansaram zorgde ooit voor een stevige controverse door een rok omhoog te houden in het parlement.Haar verbale gedrevenheid, men bedoelt die verbale viswijf….


  Maak melding

 13. Goed nieuws en met gedeelde vreugde ontvangen. Helaas zijn er nog steeds teveel van onze respectabele ouderen in de top van de VHP te vinden. Op tijd een stapje terug zetten ligt niet in onze aard. De heer Santokhi is een goede keus en hopelijk zal hij de hoog gespannen verwachtingen waar maken. Hij kan tot een boegbeeld uitgroeien, daar hij de vaardigheden en competenties bezit om op niveau goed tegenspel te bieden aan de rest van DNA. Hij bezit, figuurlijk gesproken, ballen en vingers aan de trekker. Hij is een echte Hindustaanse Surinamer en daar bedoel ik mee dat hij, indien nodig, de mentaliteit van de andere etnische groepering kan aannemen en ook terugvallen op normen en waarden vanuit zijn culturele achtergrond. Maar zoals Mahatma Ghandi handelde is niet meer praktisch toepasbaar. De Hindustaan heeft ook maar 2 wangen en op beide wangen is reeds gemept en geschopt. Wij hebben geen wangen meer over om het aan te bieden waarop iedereen kan meppen. Wij komen van de contractarbeiders in lemen hutten tot zelfbewuste Surinamers die daadwerkelijk nu echt gaan eisen en meedoen in de Surinaamse maatschappij. Uitgaande van de volkstelling van 2004 zou bij etnisch stemmen de Hindustaan theoretisch circa 14 DNA zetels moeten scoren (27,4% keer 51 zetels). VHP heeft er nu 7 en dat is compleet onvoldoende. Er is dus een grondige analyse nodig, hoe dit komt en wat er gedaan kan worden. Gefeliciteerd en heel veel sterkte. Jay Hind.


  Maak melding

 14. Vogeltjes, die (te) vroeg fluiten zijn nou eenmaal voor de poes.

  De populaire mina willen uithangen is 1. Dit is wel de keerzijde van die medaille.


  Maak melding

 15. Gewoon een domme achterlijke domoor, ik weet echt niet wat men met zulke mensen in lands bestuur zoekt…lawlaw pokai…kletsen als hel.


  Maak melding

 16. no.9,Neen neus dan ben je zeker niet goed,ja Brunswijk moet ook het veld ruimen,hij wordt internationaal gezocht voor drugscriminaltiteit en ook voor moord in Pokigron.
  hahahahah you got it.

  Eindelijk pleurt die Sharmila op,een raciste pur sang.


  Maak melding

 17. wat ik erg vindt is,dat er nog steeds oude gasten in het parlement komen…suriname ga voor verjonging.Vene gaat al weg.Bouterse Somo,Wijdenbosch Kruisland Sardjoe en andere oudere kerels,laten we eerlijk zijn geef de jongeren een kans.wat ik ook niet begrijp Jules Wijdenbosch weer als President,zoniet Bouterse,ow mijn god wat gebeurd er nou in hemelsnaam daar in suriname.Hoe kan dat nou,zo een mooi heerlijk en prachtig land gaat naar de klote,door wie ja kom door al deze oude zakken.
  Weg met ze.We moeten al dit soort gasten niet meer.


  Maak melding

 18. Geachte ‘Het Netwerk’ (reactie #4),

  Inderdaad kunnen wij ons vinden in uw reactie. Maar moet dan alleen deze mevrouw voor verantwoording geroepen worden? En inderdaad is zij zelf verantwoordelijk voor haar gedrag. Maar laten wij rekening mee houden, dat deze mevrouw onderdeel vormt van een verouderde politieke organisatie. Die niet schroomde om ‘bij haar ontstaan’ aan de massa duidelijk te maken, dat het een ‘Hindustaanse politieke organisatie’ was (Verenigde Hindustaanse Partij) o.l.v. ene mr. Jaggernath Lachmon. En dat is NIET veranderd.

  Wel is de benaming ‘Hindustaan’ van de een op de andere dag door haar partij leiding vervangen voor ‘Hervorming’. Maar dat is ook de enige ‘hervorming’ geweest, zelfs vele jaren na de dood van haar goeroe
  mr. Lachmon. Racistisch is de partij echter tot op heden gebleven. Wat ook de oorzaak was, dat grote delen van Hindustaanse, Javaanse en Chinese Surinamers voor de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, het land hals over kop verlieten.

  Vooral vanwege de racistische leuzen die vooral deze partij de VHP en de partij van Somoharjo/PL toen hanteerden, om mensen aan te moedigen het land te verlaten. Om zodoende de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 te kunnen ondermijnen. Ook Somoharjo/PL reisde met hun mee. Velen stierven echter in Nederland vanwege de kou, heimwee, misleiding en kiezersbedrog.

  http://www.youtube.com/watch?v=kETKl6VQUtQ

  En voor zulks een partijcultuur heeft deze mevrouw Sharmila Mansaram zich intussen laten lenen. Terwijl wij ervan overtuigt zijn, dat zij ‘BINNEN EEN ANDERE POLITIEKE CULTUUR’ veel en veel beter tot haar recht zou kunnen komen. Zonder angst voor “overheersing”, vrouwen onderdrukking of ‘omhooggetrokken rokken’ om je woorden kracht bij te kunnen zetten. Eenheid in verscheidenheid.

  Maar deze oude politieke partijen nu verenigd in het Front, hadden zich toen ernstig verkeken op de kracht van de Surinamer en doen dat kennelijk nogsteeds. Racisme, verdeeldheid en “mensen die op mij lijken”, zijn hun stokpaardjes. Dit ter misleiding van kiezers om op hun partij te stemmen tijdens verkiezingen. Terwijl deze zelfde verouderde politieke partijen, hun kiezers in 1975 schromelijk misleidden, nationaal verraad pleegden en deze kiezers in Nederland zelfs de dood in joegen.

  http://www.youtube.com/watch?v=tPiuW2qENEw&feature=related

  Maar mensen maken nu eenmaal keuzen, die voor hen zelf niet altijd even gunstig uitvallen. Want als je kiest deel te worden van een racistische partij, dan hoor je je ook te onderwerpen aan die partijcultuur. En het was deze partij de VHP, die samen met de PL van Somohardjo, TEGEN de onafhankelijkheid van Suriname waren in 1975. En als gevolg daarvan ook de vele branden stichtten. Om dit proces naar zelfstandigheid van Suriname radicaal te kunnen ondermijnen.

  En inderdaad, deze mevrouw wist waar zij deel van werd. Maar dat maakt niet, dat zij binnen een ‘gezonde’ partij cultuur niet gerehabiliteerd kan worden in het belang van land en volk. Slechts het racisme horen zij achter zich te laten. Maar zouden zij dat kunnen opbrengen. Lijkt ons nog NIET waarschijnlijk. Want ze leven waarschijnlijk nogsteeds in het stenentijdperk van kastenstelsels. Waarbij de mening van vrouwen en jongeren, ondergeschikt ‘behoren’ te zijn aan dat van mannen.

  En velen hoe hoog zij ook opgeleid zijn, hebben zich intussen daaraan aangepast of hebben zich in berust. Dit als deel van hun ‘zijn’. Vooral vanwege hun angst voor veranderingen (het onbekende).

  Maar ‘Bewustwording’ is een langdurig en geduldig proces, op weg naar ‘Persoonlijke Bevrijding’.

  http://www.youtube.com/watch?v=AuGdgZ844d4


  Maak melding

 19. @mi taki #21
  Je hebt blijkbaar zelf niet door hoe dom je bent. Dus moet je wel ongelovelijk dom zijn.

  Van mij mogen ze Bruns direct oppakken, maar DDB die verdient eigelijk de kogel omdat hij als militair deze daden heeft gepleegd.
  Nu ben ik niet rancuneus dus als hij daar de voorkeur aangeeft mag het van mij ook levenslang worden.


  Maak melding

 20. @ nummer 21, mi taki
  jou reaktie op nummer 21 laat zien hoe onwetend en vooringenomen jullie zijn.
  ook brunswijk mag voor mij het veld ruimen niemand neemt het hier zo op voor brunswijk zoals jullie dat doen voor een maasamoordenaar .@ mi taki ik vindt jou reaktie kinderachtig en meestal dom.


  Maak melding

 21. sharmila is dus niet zo schaamtevol als haar naam doet vermoeden en blijkbaar was kenneth niet zo abuis toen hij de ‘optilbaarheid’van haar rokken publiekelijk besprak.
  wat in mijn optiek zeker is, is haar hindu-fascistische inborst, die type die ook m.k.gandhi indertijd doodschoot.


  Maak melding

 22. Chandikrapersad Santokhi,er zijn/huizen 2 vervelende insecten op dit forum die op iedereen kritiek hebben.dit is een forum waar iedereen zijn mening mag uiten.Kunt u ze niet laten verdelgen?B.v.d.


  Maak melding

 23. aiboi aiboi dan heb jij weer een Neus en Du maar, echt gewoon rommel puinhoop deze twee gasten.
  Nooit komt er iets behoorlijk uit die twee dan domheid zelfs achterlijkheid.
  Die Sharmila is gewoon een viswijf weet dit.


  Maak melding

 24. 17 Jay Hind Landbouwer,VHP is geen Natiobnale
  Partij,is Verenigde Hindoestaanse Partij vroe
  ger en tot heden,kijk naar de kandidaten op-
  stelling alleen Hindoestanen en kijk naar zijn Ministerie idem,NPS zitten nr.2 of nr.3
  of 4 op de kandidaten lijst,zo werk je toch
  niet samen met je collega’s.Tukuh tahu di cam-
  pur campur,ayuk bersartuh mbangun percayah
  luhur.


  Maak melding

 25. eduard buitenman jou eenmansbeweging buitenbewustzijnsbeweging eboi a ka de in yu ede. Word je niet moe van jezelf.
  Steeds dat geouwehoer over de vhp of over de khamitische, afrikaanse holocaust.
  Vraag me af waarom deze khamiet afride in nederland woont????

  Wel buitenman de grootste racistische partij van de republiek suriname is wel de NPS.

  Maar als je ogen ergens in je achterwerk zit zie je dat niet, maar is immers algemeen bekend dat het bij khamieten/afride een speling van de natuur is. kijk maar naar alle afrikaanse khamitische landen.


  Maak melding

 26. Hahhahahahaha die DU(mmy) en zijn holmaat neus,hebben het lef iedereen dom te noemen,ai baja, hebben jullie niet door dat jullie het over jezelf hebben?
  Ga maar je hersenpan uit diepen,wat men bedoelt,jullie hebben het alleen maar over Bouterse en nooit over die nog gorige RAT Brunswijk,daarom zullen jullie nooit geloofwaardig overkomen stelletje DOMBO`s bij elkaar.
  Deze 2 eikels kunnen het niet hebben als ze merken dat er mensen zijn die meer in hun mars hebben dan hun ooit zullen hebben,gaan ze gelijk over op anderen voor dom uit te maken,lik nah ding pai skoro gie oenoe,kunnen wij er wat aan doen dat jullie vastgeroest zitten in jullie haat?


  Maak melding

 27. Voor onze “Surinaamse regering in ballingschap in Nederland”, en alle andere inhoudsloze reactoren en met name de EBU, het volgende: Heeft Jaggernath Lachmon achteraf geen groot gelijk gehad?


  Maak melding

 28. Tekortkoming!

  Veel parlementsleden in Suriname hebben een tekortkoming of een gemis, zoals ons wijlen Harold Bram zou zeggen.
  Ze missen de omgangsvorm die beschaafd kan worden genoemd of grenst aan ethise normen en waarden.
  Sharmila tilt haar rok omhoog, Somo vecht met Brunswijk in het parlement en Vene weet zijn plek niet, terwijl Bouterse doodgewoon wegblijft. Schaamteloos!
  Een goede cursus “parlementarier zijn” is in Suriname zeker nodig. Ik wil de cursus zelfs belangeloos, zonder tjoekoe helemaal gratis geven aan alle toekomstige parlementariers.
  Misschien helpt dat.


  Maak melding

 29. @ a ka demiya en mi taki.
  De aanhagers van bouterse hebben afstand gedaan van hun waardigheid daardoor is de onderdanigheid toe genomen en dat leid tot slavenhouding.het is voor normaal denkende mensen niet te bevatten dat alles wat bouterse heeft gedaan in mijn land met mijn landgenoten hij toch word aanbeden, sommigen doen zich hier voor als hoogopgeleid of hooggeschoold en schrijven dagelijks de meest bekrompen reaktie op dit net.het is toch niet normaal om moordenaars en uitlokkers van gruwelmoorden te zien als de verlosser van jou land, de domheid druipt er van af bij die gasten.


  Maak melding

 30. @rgs10 nr. 30;
  Volgens mij is het in Suriname de algemeen gebruikte communicatie-taal het Nederlands. Als je nu het volgende “Tukuh tahu di cam-
  pur campur,ayuk bersartuh mbangun percayah
  luhur.” zegt in een Javaans dialect dan begrijp ik je misschien verkeerd. Ik vat het woordje “luhur” op als “de hoer” en in een breder context “Pertjajah luhur” als Partij van de Hoer. Dus graag normaal communiceren.
  Helaas is het Javaanse deel van de Surinaamse bevolking zo ingesteld dat zij zeer etnisch stemmen. Een Javaan stemt op een Javaan. Dat is heel jammer want op deze manier zetten de Javanen zich in de toekomst buitenspel. Somo is geboren in 1942 en is dus nu bijna 68 jaar oud. Wedden en alles inzetten op alleen zo’n oude man is niet verstandig. De Javanen moeten ook meedoen met het opbouwen van de Surinaamse natie, in eenheid en diversiteit. Zowel Suriname als de Javanen zullen ook nadat Somo het tijdelijke met het eeuwige zal hebben verwisseld, blijven bestaan. Dus Javaan wordt Surinamer en blijf niet etnisch stemmen. Pitjel, makan & luhur?


  Maak melding

 31. @ mi taki,
  ik heb nog een toevoeging voor jou.
  het ergste is waneer je dom bent en het zelf niet door hebt, jij leg een verband die jij niet kan staven dat is dom. je hebt over ongeloofwaardig en je neemt het op voor de meest ongeloofwaardige figuur in suriname de man die liegt over alles zijn laaste leugen is dat hij haat en rancune met vrede beantwoord als je het over vrede hebt dan verschijn je in de rechtzaal en je verteld eerlijk wat er op 8 dec is gebeurd anders ben jij een grote leugenaar die niet te vertrouwen is .


  Maak melding

 32. Wat jammer dat mevr.S.Mansaram niet terug komt, ze was moedig en vel als het op aan komt, voor mij en vele surinamers moeten wij meer van dit soort hebben in het parlement, maar ik hoop dat ze als minister terug mag komen, mevr.S. MANSARAM HARTELIJK BEDANKT! WIJ VONDEN U HEEL GOED, EN WIJ ZULLEN U NIET VERGETEN.


  Maak melding

 33. De grootste verdienste van ‘Mila’ is dat ze met Brunswijk een buitenechtelijke relatie begon. Hij tevreden, zij tevreden. Dat zegt genoeg over het niveau van deze vrouw.


  Maak melding

 34. Niveau.
  gehalte ,klasse, kaliber stand.
  een parlementarier die haar rok omhoog trekt heeft in de ogen van de bouterse aanhagers geen niveau.
  De man die op de podium iedereen bedreigd, en mijn volk heeft onderdrukt vernederd voor drugs is veroordeeld en verdacht word voor massamoord hij heeft in de ogen van zijn aanhangers wel niveau rara hoe kan dat? sterker nog hij is een jaar niet op zjn werk verschenen als parlementarier en lekker zijn salaris opgestreken. het zou de aanhagers van bouters sieren als zei één keer een kritische noot laten horen over die massamoordenaar bouterse .


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.