Burger mag overheid Suriname rekenschap vragen

9

PARAMARIBO, 2 feb – Burgers moeten de gelegenheid krijgen de overheid ter verantwoording te roepen. Dit zegt minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie & Politie. Elke daad moet op een of andere manier te toetsen zijn. Voor de betreffende voorzieningen moet de overheid zelf zorgen.

Pas dan kan sprake zijn van goed bestuur. Dat geldt zeker het justitieel apparaat. “Met zoveel gezag en macht om in te grijpen in de levenssfeer van de burger moet er gelegenheid zijn klachten te deponeren”, zegt Santokhi. Daarom begint zijn ministerie een speciaal bureau. Dat zal dienen als aanspreekpunt, maar ook als doorgeefluik. Als ambtenaren over de schreef gaan, is correctie nodig.

Alleen zo kunnen democratie en rechtsstaat gedijen. “We willen de rechtsbescherming en het democratisch recht van burgers waarborgen om de overheid ter verantwoording te roepen”, aldus Santokhi. Door de jaren heen is er vanuit de samenleving zelf ook meer druk uitgeoefend. Steeds meer mensen durven justitieel optreden aan de kaak te stellen. “Elke klacht moet beantwoord worden.”


9 REACTIES

 1. Kerkleiders: Goudwinning moet stoppen…
  By admin on January 18, 2010

  Verschillende leiders en leden van kerkelijke organisaties zijn gisteren op Wereld Religie Dag bijeengekomen, om samen met wetenschappers een standpunt in te nemen hoe het Surinaamse milieu te redden. De schade aan de natuur door goudwinning werd door meerdere kerkleiders als voorbeeld aangehaald. Zij hebben de milieuvervuiling zelf kunnen aanschouwen tijdens hun bezoeken aan het binnenland.Monseigneur Wim de Bekker en Dominee Loswijk zeggen dat er niets van het binnenland overblijft als de situatie niet verandert. Volgens de monseigneur weet men niet om te gaan met de natuur en vernietigen we het als dieven. Hij nam Haiti als voorbeeld. De aardbeving is volgens hem een ander verhaal, maar de extreme armoede waar dat land onder gebukt gaat is een gevolg van het wegkappen van het bos.

  Schriftelijk standpunt
  De viering van de 24ste Wereld Religie Dag in Unique werd afgesloten met het opstellen van een verklaring, die zal worden aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken. De verschillende religieuze organisaties vonden het noodzakelijk hun standpunt omtrent milieuvervuiling schriftelijk vast te leggen. Zeker daar het Rapport van de Club van Rome in 1964, Agenda 21 van 1992 en de recente wereldconferentie in Kopenhagen in 2009, er niet toe hebben bijgedragen dat hun bezorgdheid over milieuvraagstukken is verminderd. Het is volgens de geestelijken tijd dat zij zich nog meer inzetten voor behoud van het natuur. Wijlen Nico Waagmeester, die de afgelopen jaren actief betrokken was bij de activiteiten rond Wereld Religie Dag, schreef in zijn milieukrant in de Ware Tijd veel over aspecten die de religieuze leiders zorgen baart. Dat religie zich met milieu bezighoudt is dus niet nieuw.

  Volgens de Bekker weten Surinamers echt wel hoe het hoort. ‘Over de grens weten we ons voorbeeldig te gedragen en aan de regels te houden. In eigen land zouden we gemotiveerd moeten worden dat ook te doen. Beleid zou daarop moeten inspelen.’
  Tijdens de bijeenkomst is uitvoerig gediscussieerd. Verschillende deelnemers uit het publiek hebben aangeven dat ze hopen dat het niet voor niets is geweest. Waar ze zich in de toekomst geen zorgen over hoeven te maken, is educatie over petflessen, omdat het Directoraat Jeugdzaken daar vanaf het kleuteronderwijs voorlichting over zal geven.-.

  Ray


  Maak melding

 2. “Burgers moeten de gelegenheid krijgen om de overheid ter verantwoording te roepen”. Heel goed gezegd, alleen zou Santhoki, dat aan zijn baas en partijvoorzitter moeten zeggen. Op dezelfde dag dat Santhoki dit zegt, wordt Sardjoe gebeld door een journalist, die vragen had over een bepaald onderwerp. En op het moment, dat deze journalist zichzelf aankondigde, werd aan hem medegedeeld: Meneer, ik groet u.


  Maak melding

 3. Goed zo Santokhi, als de NF partners slim zijn, schuiven ze jou en van Ravenzwaai naar voren als respectievelijk president/vice president kandidaat. En dat dan ruim voor de verkiezingen.
  Ik hoop dat de partij leiders instaat zijn om het landsbelang voorop te stellen in plaats van enge partij belangen.
  Ik durf te wedden dat uit polls zal blijken dat NF dan met tenminste 10 zetels groeit.


  Maak melding

 4. Het is verkiezings tijd. Dat breng met zich mee dat alles wat een bewinds-man ten brede brengt, in die zetting moet worden bekeken. Maar natuurlijk ben ik het mee eens dat in een democratie de instituten versterkt dienen te worden om de democratie te dragen. Maar dat moet niet alleen bij de politie of justitie het geval zijn maar bij alle overheids instanties, dan pas is er sprake van een waarachtige democratie. Bijv; als door overheid op-treden de totale bevolking zwaar is benadeeld. Stelt u zich voor dat ik als burger de staat zwaar financieel zou benadelen, wat zou het gevolg zijn. zeker politie optreden en een veroordeling door de rechter. Maar als een regering de burgers die zij vertegewoordigen zwaar financieel benadelen blijven zij daar zitten net of er niets aan de hand is en gaan over tot de orde van de dag. In mijn beleving is dat geen democratie. Komt een regering tot de conclusie dat zij in een belangrijke zaak gefaald heeft die zwaar nadelig is voor de totale maatschappij, dan dienen zij miets zij democratische fatsoen hebben, direct af te treden. Treden zij niet af, dan hebben zij elke geloofwadigheid verloren. Bijv Wijdenbosch was wel afgetreden toen de schijn van de verkoop van staatsolie zich manifesteerde. Santokhi is een lid van deze regering, dus hij is ook mede-verantwoordelijk voor het verlies van vele miljarden us dollar van onze natuurlijke hulpbronnen, maar hij treed niet af. Gelet op deze hierboven gegeven feiten en omstandigheden en gezien het voornemen van de regerings-leden om nog meer uitverkoop te houden van onze natuurlijke-rijkdommen.Verzoek ik hem en de regering van suriname om direct af-te-treden. Ik vind namelijk dat ik als burger zwaar benadeeld bent door uw roekeloze optreden, een regering voor suriname onwaardig. Dus als u en de regering niet aftreed roep ik namens alle surinamers die zich benadeeld voelen op een straf-klacht tegen u en uw regering in te dienen wegens grove nalatigheid van de regering waadoor de staat suriname miljarden moest derven. Deze zaak kan niet zomaar overwaaien omdat het de crux is voor de ontwikkeling van de hele natie uit de armoede.


  Maak melding

 5. Minister heeft 1000 procent gelijk.

  Recht en wet in Suriname.

  Kijk op CNN wat in mexico is gebeurd.
  Een groepje jongeren vermoord vanwege de drugs oorlog.
  De politie stond erbij verklaarden getuigen maar konden niets of wilden niets doen.

  De nabestaanden van de slachtoffers en ooggetuigen,spreken over corruptie bij poltie in mexico.

  Geen recht en wet?

  Dat willen het netwerk en de jongeren die de NDP steunen niet,vooral NU niet meer.

  Dus minister GO FOR IT!


  Maak melding

 6. Biza update voorbereidingen verkiezingen
  2nd februari 2010 · Geen reacties

  Minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken (m), zijn directeur Ajai Moensi en voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, gisteren tijdens een persconferentie waar een update is gegeven over de voorbereidingen van de verkiezingen van 25 mei aanstaande…. Hassankhan zegt dat de Staat tijd noch moeite heeft gespaard om de stembusgang zonder fouten te laten verlopen. Op de persconferentie is data vrijgegeven. Zo zullen 40.000 personen voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen, uit een kiezers bestand van 322.625 personen. In 2005 was dit aantal 333.000. Hassankhan heeft aangegeven dat van de 68.000 onbestelde kaarten van de verkiezingen van 2005, 4.348 gevallen nog niet zijn opgelost. Het Centraal Bureau Burgerzaken heeft 160.000 nieuwe identiteitskaarten vanaf 2005 laten aanmaken. Voor de aanstaande stembusgang zijn er 580 stembureaus geprojecteerd, waarin 6000 personen zullen werken. Van Dijk-Silos heeft benadrukt dat het OKB streng zal letten op de wijze waarop politieke partijen campagne zullen voeren. Uitscheldpartijen en racistische uitspraken zullen daarom in de gaten worden gehouden.-. Bron DWT


  Maak melding

 7. Deze man is niet te vertrouwen.
  Hoe wil hij mij dan iets wijs maken.
  Men zit journalisten te bedreigen, niemand hoort nog iets over Khan, Segebai en de 90 kilo van A-TEAM.

  Men krijgt toch het gevoel, als jij daar zo komen jij je zelve in lelijke problemen zal stoppen.

  Ik zeg niet vertrouwen……jij komt vroeg of laat diep in de problemen.


  Maak melding

 8. Een offshore olieplatform vlakbij Sachalin in West-Siberië. (Foto AFP)

  Machtsspel om 260 miljard dollar
  Shell botst met Russische overheid over milieuvergunning
  Gepubliceerd: 19 september 2006 00:00 | Gewijzigd: 19 september 2006 14:40
  Energieconcern Shell is door de Russische overheid gedwongen een van ’s werelds grootste olie- en gasprojecten stil te leggen. Achter deze beslissing gaat een machtsspel schuil. Inzet: een uiteindelijke opbrengst van 260 miljard dollar.
  Door onze redacteur Marcel aan de Brugh
  Rotterdam, 19 sept. Zo doet Rusland zaken. Het intrekken van de milieuvergunning voor Sachalin II, een van de grootste olie- en gasprojecten ter wereld, is een poging om meer greep te krijgen op de rijke energiebronnen van het land. Hetzelfde gebeurt in andere olierijke landen als Venezuela. Want met de huidige hoge olieprijzen staat energie gelijk aan heel veel geld. Dus macht. En dat is wat president Poetin van Rusland nastreeft.

  Na de renationalisatie van de Russische private olieconcerns Yukos en Sibneft, die respectievelijk in handen kwamen van de staatsbedrijven Rosneft en Gazprom, richt de Russische staat zijn pijlen nu op de buitenlandse bedrijven. Onder andere het Brits-Nederlandse olieconcern Shell, dat een meerderheidsbelang heeft in Sachalin II. De vraag is of de internationale zakenwereld zich hierdoor niet tegen Rusland keert, terwijl het land juist staat te springen om buitenlandse investeringen.

  Het contract voor Sachalin II werd getekend in 1994, toen Rusland in een financiële crisis verkeerde en verlegen zat om geld. Daardoor konden de deelnemers in het olie- en gasproject, naast Shell de Japanse bedrijven Mitsui en Mitsubishi, een gunstige overeenkomst sluiten die is opgezet volgens een zogeheten production sharing agreement (PSA). Daarbij mogen de deelnemers eerst de ontwikkelingskosten terugverdienen, plus eenzesde van het geïnvesteerde kapitaal. Eerst schatte Shell de ontwikkelingskosten voor het project tot 2014 op 10 miljard dollar, maar dat bedrag werd een jaar geleden verdubbeld. Oorzaak waren onder meer de hoge prijzen voor het staal waarmee de pijpleidingen worden gelegd, en ongunstige valutakoersen. De aankondiging betekende voor Rusland dat het, volgens het contract, langer moet wachten totdat het geld krijgt uit het project. De opbrengst ervan wordt geschat op 260 miljard dollar.

  De aankondiging kwam om nog een andere reden op een ongunstig tijdstip. Shell en Gazprom waren een paar weken eerder een ruil overeengekomen. Gazprom zou een aandeel van 25 procent krijgen in Sachalin II, en Shell zou in ruil daarvoor een aandeel van 50 procent krijgen in het grote Zapoljarnoje-gasveld, eveneens in West-Siberië. Toen bekend werd dat de Sachalin II veel duurder zou uitvallen dan geraamd, wilde Gazprom de inhoud van de overeenkomst herzien. Dat conflict is voor zover bekend nog steeds niet opgelost.

  Volgens de uitvoerder van Sachalin II, de Sachalin Energy Investment Company (SEIC), heeft de Russische staat geen geldige redenen om het contract uit 1994 ongeldig te verklaren – een zet die eerder dit jaar werd voorgesteld door de Russische minister voor Natuurlijke Grondstoffen. De PSA is rechtsgeldig, aldus SEIC. Hetzelfde geldt voor de overeenkomst die Shell heeft met Gazprom. Dat de milieuvergunning voor Sachalin II nu is ingetrokken is volgens analisten pure blufpoker. Rusland probeert de deelnemers in het project dwars te zitten, en de druk op te voeren om de Russische staat – lees Gazprom – onder gunstige voorwaarden toe te laten tot het project. De vraag is of Rusland zich hiermee niet in zijn eigen voet schiet. Door het vertragen van het project lopen de kosten alleen maar verder op en zal Rusland – zolang het vasthoudt aan de PSA – nóg langer moeten wachten op zijn geld.

  Naast Shell ondervindt ook het Franse olieconcern Total problemen in Rusland. Volgens het ministerie voor Natuurlijke Grondstoffen heeft het bedrijf de licenties voor het Siberische Kharjaga-veld geschonden, en wordt het daarvoor voor de rechter gedaagd.

  Problemen doen zich verder voor bij Sachalin I, een project dat wordt geleid door het Amerikaanse olieconcern Exxon Mobil. Het bedrijf wil het opgepompte gas in vloeibare vorm verschepen naar onder meer Japan, maar Gazprom wil dat verhinderen en beroept zich daarbij op zijn monopolie op de gasexport, waarvoor Rusland vorig jaar een speciale wet heeft opgesteld. Exxon Mobil zou van de Russische autoriteiten ook te horen hebben gekregen dat het nieuw ontdekte velden in de buurt van Sachalin I niet zomaar in productie mag nemen. De overheid wil de velden per opbod verkopen. Exxon Mobil heeft gereageerd met de dreiging dat het project in West-Siberië „internationaal zichtbaar is en dient als een indicator voor het succes of falen van andere potentiële grote buitenlandse investeringen”. Rusland wil zijn bankensector en nutsbedrijven openstellen voor buitenlandse investeringen.

  Het Sachalin II-project, dat voor Shell van groot economisch belang is, heeft al meer vertraging opgelopen. De werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd nadat ’s werelds grootste organisatie voor natuurbehoud, de World Conservation Union, zijn zorgen had geuit over het effect van de geplande leidingen op de met uitsterven bedreigde grijze walvis. SEIC besloot vorig jaar de leidingen in zee om te leggen.

  Shell heeft altijd volgehouden dat de winning van olie en gas bij Sachalin II eind dit jaar zal beginnen. Nu de milieuvergunning is ingetrokken, en het werk weer stilligt, is het de vraag of die deadline wordt gehaald.

  Het private Russische olieconcern Yukos krijgt in 2004 een belastingclaim opgelegd van 27,5 miljard dollar. Het failliete bedrijf komt in handen van staatsbedrijf Rosneft. Eigenaar Michail Chodorkovski van Yukos wordt in de gevangenis gezet.

  In Rusland wordt begin 2005 een wet van kracht die verbiedt dat buitenlandse en Russische offshore-bedrijven nog kunnen bieden bij de veiling van Russische grondstoffen. Alleen bedrijven die voor 51 procent in Russische handen zijn kunnen bieden.

  Het Britse olieconcern BP krijgt in april 2005 een extra belastingaanslag van 1 miljard dollar.

  De Russische staat neemt in juni 2005 een meerderheidsbelang in ’s werelds grootste gasbedrijf Gazprom.

  Gazprom neemt in september 2005 het private Russische olieconcern Sibneft over.

  Gazprom krijgt in juni 2006 een monopolie op alle gasexport vanuit Rusland.

  De milieuvergunning voor Sachalin II, een van de grootste olie- en gasprojecten ter wereld, wordt ingetrokken door het Russische ministerie voor Natuurlijke Grondstoffen.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.