Suriname Voorwaarts!

40

Door Usha Marhé – In plaats van steeds te klagen dat ze geen kans krijgen in de politieke arena, zouden Surinaamse jongeren zelf een partij moeten oprichten, met bijvoorbeeld een naam als Suriname Voorwaarts!

De Surinaamse bevolking bestaat volgens de statistieken voor zestig procent uit mensen tot dertig jaar. De jonge mens in Suriname voelt zich vooral Surinamer. Daarnaast is hij/zij zich ook wel bewust van alle andere aspecten die deel uitmaken van zijn/haar identiteit: hij/zij kan creools, hindostaans, chinees, javaans, indiaans, libanees, boslandcreools, moksiwatra, boeroe of van andere afkomst zijn, man of vrouw zijn, laag geschoold of hoog geschoold zijn, enzovoorts. Maar het overheersende en bindende gevoel is vooral: Surinamer.

Daarom zijn op etnische basis gestoelde partijen en etnisch stemmen voor de jonge Surinaamse mens passé. Dat hij/zij zich vaak toch bij zo’n partij aansluit of etnisch stemt, is omdat er weinig alternatieven zijn. De partijen die zeggen wel vanuit het overkoepelende belang van Surinamerschap te opereren, hebben een verdacht of verouderd luchtje om zich heen hangen.

De jonge en dynamische Surinaamse mens is nieuwsgierig naar andere Surinamers, in zowel Suriname als daarbuiten. Hij/zij heeft via internet contact met de internationale wereld, met familie en vrienden die thuis en overzee wonen. Hij/zij is zich bewust van het internationale imago van het land. Het is dan ook niet gek, dat je de jonge Surinaamse mens vaak hoort zeggen, met de aanstaande verkiezingen in zicht: ‘Als Brunswijk, Bouterse of Somohardjo president wordt, dan wil ik weg uit Suriname, want dan is dit land verloren.’ Vanwege de achtergrond van deze drie heren voorziet de jonge Surinamer wederom een grote terugval van de normen en waarden en de economie, en vreest verdere beschadiging van het imago van het land en haar bewoners.

Om de machtstructuren van een land te veranderen, is het noodzakelijk om onderdeel te worden van die structuren. Ze zijn op structurele basis immers alleen van binnenuit te veranderen. Pogingen tot gedwongen verandering en pogingen van buiten leiden vaak tot onherstelbare ellende, zoals de militaire periode in Suriname heeft laten zien.

Helaas klaagt de jonge Surinaamse mens te veel over de oude politiek en doet er zelf nog te weinig aan om dat te veranderen. Zij is zich niet bewust van haar ‘macht door aantal’. Zij bundelt zich niet, waardoor ze geen machtsfactor is en geen veranderingen kan bewerkstelligen.

Stel dat alle Surinaamse jonge mensen tussen 18 en 30 jaar zich samenbundelen in een nieuwe partij? Een partij volgens het principe ‘leading by example’, goed voorbeeld doet goed volgen. Een modern opgezette partij, met transparante structuren, een transparante ledenlijst, transparante inkomsten. Geleid door mensen die door de partij worden gekozen op basis van hun programma en capaciteiten, in plaats van hun naam, etnische achtergrond, klasse of ego. Een partij die zoveel kennis en kunde in zich herbergt, dat zij een ‘Masterplan Ontwikkeling Suriname’ ontwikkelt, dat doorrekent en aan de gemeenschap voorlegt.

Een Masterplan waarin de opbrengst van de ontginning van grondstoffen het hele land ten goede komt. Waarin sectoren als landbouw, veeteelt en visserij kunnen bloeien en groeien. Waarin de sociaaleconomische ontwikkeling aandacht krijgt. Waarin import wordt verminderd en de eigen productie en export wordt verhoogd. Waarin zonne-energie wordt bekeken als bron van energie en water als exportmiddel. Waarin de kennis en kunde van Surinamers overzee ruimte krijgt. Kortom: een partij die bruist van energie, die de Surinaamse bevolking een droom geeft om samen, stap voor stap, te kunnen realiseren.

Suriname is rijk aan grondstoffen, maar arm aan politici die de ontwikkeling van dé Surinaamse zaak boven het vullen van hun eigen zak stellen. Oudere politici maken niet graag plaats voor de jonge mens, soms uit angst voor wat er komen gaat, soms omdat ze liever comfortabel blijven zitten in de machtstructuren waar ze veel voordeel van hebben. Maar we weten intussen allemaal dat stilstaand water een broeinest is voor ziektekiemen. En: de jonge Surinaamse mens is op dit moment in de geschiedenis van het land dé belangrijkste grondstof van Suriname.

De politici die het Suriname van vandaag hebben gecreëerd, met al haar mogelijkheden, hebben in de koloniale periode vaak moeten knokken voor zelfbestuur en acceptatie, voor het Surinamerschap en veel andere dingen die nu zo gewoon lijken. Een deel van de oudere politici heeft met enorme inspanning een deel van het puin van de militaire periode en de postmilitaire periode geruimd. Zij hebben in de broko pernasi die Suriname was geworden, wederom een bepaalde stabiliteit gecreëerd, die nog zeer fragiel is, maar waarop Suriname verder kan groeien.

Anno 2010 is er een ander soort mens nodig, om de kar verder te trekken. De jonge mens van vandaag durft verder te denken, zij durft te dromen over de volgende stap, na het kolonialisme, na de militaire dictatuur, ver weg van corruptie.

Het is tijd dat Suriname als een sfinx uit haar eigen as herrijst. Suriname heeft behoefte aan haar eigen versie van ‘I have a dream’. Het is aan de jonge Surinaamse mens om die droom te dromen en om te zetten in daden. Daar droom ik van. En ik weet dat het ooit werkelijkheid zal worden.

www.ushamarhe.nl


40 REACTIES

 1. Ik kies lever voor een vertrouwt leider die in het verleden bewezen heeft, op te zijn gekomen voor de belangen van het volk. Desi Delano Bouterse de leider die gestreden heeft, voor behoud van onze grondstoffen en tegen uitbuiten van ons volk kan men niet laten vallen. Gelukkig voor de heer Bouterse de wereld is veranderd ten gunste van zijn zienswijze en politiek. Als het Front zelf het goud uit de grond had gehaald was suriname nu een echt welvarend land geworden. Stelt u zich voor 3x de totale ontwikkelingshulp van nederland aan SME is nu al aan IM-GOLD weg-gegeven. Dus daarom moet de heer bouterse terug komen, om te garanderen dat onze rijkdommen aan grondstoffen zoveel mogelijk door ons worden ontgonnen en wij daarvan gaan profiteren als volk. En voor degen die wilt vertrekken als de heer bouterse aan de macht komt, die mag op-rotten, daaaag.


  Maak melding

 2. Eigenlijk heb ik niets toe te voegen aan Usha Marhé’s zienswijze.Volkomen mee eens. Je merkt aan haar betoog heel duidelijk dat zij qua ontwikkeling en achtergrond zeker niet de eerste de beste is.

  Hoe schrijnend en ondermaats is het gehalte van het commentaar van “Theo”.
  Een wereldwijd gezochte crimineel die mede verantwoordelijk is voor de teloorgang van recht/orde, democratie en ontwikkeling, moet volgens deze nitwit wederom van stal worden gehaald om het met veel moeite en offers opgebouwde, wederom te vernietigen.

  Laten wij allen die het goed menen met dit land, vertrouwen op het gezond verstand en vooral het geheugen binnen het Surinaamse electoraat op 25 mei a.s.

  Moge de Almachtige ons land behoeden voor een terugkeer naar zeer donkere tijden.


  Maak melding

 3. @ teo,
  ik kies liever voor vertrouwd leider die in het verleden bewezen heeft,op te komen voor de belangen van het volk. zo een domme opmerking kan alleen maar uit de kamp van bouterse komen.verstandige mensen met een beetje algemene kennis kunnen nooit zo een oer domme opmerking maken .iemand die met behulp van het buitenland zijn land naar de sodemiter heeft geholpen verdient het niet om hem meneer te noemen daarom is bouterse in mijn ogen een laffe hond,wat heeft bouterse gedaan met suralco en billington toen hij aan de macht was vertel ons dat hij heeft ze geen strobreed in de weg gelegd als hij dat had gedaan kon hij die bruggen niet afbetalen zoek op het internet hoe die twee bruggen bataald zijn .teo weet jij wat er gaat gebeuren als iedereen mag oprotten uit suriname dan ga jij en die oer domme aanhangers van bouterse bauxiet en goud vreten . yu kaw


  Maak melding

 4. Had tot nu toe erg veel waardering voor jou pennevruchten vanaf jou Suriname periode. Helaas kom ik nu tot de ontdekking dat jij alweer de zoveelste overzeese landgenoot ben die lijdt aan het Bouterse syndroom. een syndroom die velen van jullie is aangepraat door Nederland, want dan alleen kunnen jullie doorgaan voor een succesvolle allochtoon. Waarom kom je er niet openlijk voor uit, dat je de Surinaamse jeugd wil waarschuwen om niet op Bouterse te stemmen. Jou stelling dat de Surinaamse jeugd kenbaar heeft gemaakt het land te verlaten bij winst van Bouterse, is een lachertje en volkomen in strijdt met de waarheid. Nationaal en internationaal weet een ieder dat de grootste aanhang van Bouterse onder de jeugd is. Met deze stelling heb je jezelf niet alleen belachelijk gemaakt, maar heb je vooral ook jou ware gezicht laten zien. Gelukkig hebben Surinamers voor 90% kenbaar gemaakt via opiniepeilingen, geen boodschap te hebben aan al die overzeese Surinaamse uitslovers die Surinamers vooral willen waarschuwen voor Bouterse.


  Maak melding

 5. wat is dat ‘de heer bouterse’ geleuter?? ben je helemaal gek? als je weet wat die man voor staat, wat een ellende hij en zn bende ons land heeft gebracht… moord, terreur, een tot dan toe in suriname ongekende sfeer van angst ellende en armoede.. ik wil hier verder niet over in detail treden, maar alle weldenkende sranangmans en oemas weten heel goed waarover ik het heb. en nu we misschien een klein beetje uit het moeras zijn zitten idioten a là Theo bezig over ‘de heer bouterse’, ik word hier ziek van! het is hier niet de plaats om een volldege analyse van de surinaamse politiek te geven maar de aanhang van de MC bestaat uit zij die naief zijn, opportunisties, dwalend, moedeloos, of gewoon nog te jong om zich bepaalde dingen persoonlijk te herinneren.om een lang verhaal kort te maken; Usha baby,kiss me, ik hoor, lees, je graag.


  Maak melding

 6. die dame is niet van bewust,dat zij ook bezig is de jongeren van buiten af te dirigeren.

  bij deze wil ik aan die dame een voorstel doen,ga terug naar suriname.en de nationaliteit van dat land aanvragen.en een jongeren politieke partij op te richten.en met de aanstaande verkiezing meedoen.dit klink beter in de oren.


  Maak melding

 7. Voor Theo en medestanders,

  Een groot Surinamer, Albert Helman(Lou Lichtveld) heeft ooit terecht gezegd:
  ER BESTAAN VANDAAG DE DAG, MEDICIJNEN VOOR ALLES; ECHTER “DONG NO HABI DRESIE”.

  Waarschijnlijk heb je gelet op jouw lage iq, geen flauw idee wie Albert Helman was.


  Maak melding

 8. Dit stuk is uit het hart gegrepen. Eindelijk iemand die zegt waar het om gaat. Het is toch treurig dat jonge Surinamers, die regelmatig het land uit gaan zoals Melvin Bouva. Die dus weten wat er in de wereld te koop is, zich aansluiten bij een partij waar de leider door interpol gezocht wordt voor drughandel en ook nog terechtstaat voor massamoord.@ Theo ik weet niet welke kranten je leest en waar je uit opmaakt dat de wereld nu anders denk over leiders als Bouterse. Een land als Zimbawe al ook vol zijn met grondstoffen. Was een van de rijkere landen in Afrika wat is er van over, nu de wereld het niet ziet zitten met zo een leider die zijn bevolking vermoord en onderdrukt. Jammer voor Surinamers dat er lui zijn die liever een onbekende avontuur aangaan met DE NDP en weten uit het verleden dat ze er niets van gebakken hebben. Vergeten zijn de rijen voor de winkels waar je suiker met schlpzand kon kopen, en de angst, avondklok en wantrouwen onder de mensen die in het land heerste. Jammer dat het voor sommigen eerst zien dan geloven is. Ik ben het met Usha Marree eens. Jonge Surinamers hadden er goed aan gedaan, zich in een eigen partij te bundelen en de verkiezing in te gaan. Dan hadden ze een betere onderhandelingspositie daarna. Nu zullen ze ondersneeuwen in systemen die al jaren bestaan en hebben bewezen dat ze het niet kunnen. Lieden met enge jaren vijtig gedachte waar het nodig is een vijand beeld te creeren om je zelf politiek staande te houden. En wat dat betreft is Bouterse de grootste paranoide politicus. Maar goed vele hebben gedacht dat zij wel hun dromen via deze man voor elkaar zouden krijgen. Navertellen kunnen ze het niet. Ze rusten in naamloze graven of verwaarloosde kerkhoven van Suriname. Het enige alternatief voor Suriname is een prtij van jonge Surinamers met Visie en blik vooruit anders is het land gedoemd terug te gaan naar het bek en nek tijdperk.


  Maak melding

 9. Beste Usha,

  Ik heb het stuk gelezen. Het is een goed gedachte gang, maar de participatie van de zgn. business klasse is ook belangrijk zonder “politieke” achterliggende gedachte. Ik zeg dit omdat je dan een samenwerking gaat moeten opbouwen, dit is een kant van de medaille. De andere kant is dat de “oude” politiek wel een degelijk hand heeft in de zgn. business klasse.

  Ik constateer ook dat, de oude politiek dit allang door heeft en probeerd te infiltreren in de gedachte gang van de jongeren en dat is te merken aan de attitude van de sommige Jeugd Parlemetariers. Zij vertonen niet het vooruitstrevend gedacht maar juist de gedachte van de oudere vertalen, door diens beinvloeding. Wat ik wel heel jammer vind voor de jongeren. Dit is de wel bekende “PAPER LION” gedachte. Te veel bureaucratie en weinig tot geen actie.

  Dus de jongeren moeten eerst bewust worden, wat nog niet helemaal het geval is. Ze denken nog steeds aan het puur enge eigen belang. De leiderschap waarover jij het hebt (leading by example) missen we heel erg.


  Maak melding

 10. @Theo

  Als je posting niet zo’n onbeschoft grote leugen was en zo’n idiote verheerlijking van de grootste mislukkeling en het zwartste schaap van SME had ik er misschien nog hard om kunnen lachen.

  Denk je nu werkelijk dat er nog normale mensen zijn die jouw postings ook maar enigsinds serieus nemen?


  Maak melding

 11. Het netwerk en de jongeren die de idealen van de Nationale Democratische Partij een warm hart toedragen motiveren waarom toch NU de NDP:

  Door het integratie proces wat de NDP,nu Megacombina heeft/moeten doorstaan,zijn het netwerk en de jongeren die de NDP steunen gemotiveerd geraakt om de partij zijn huidige waardensysteem op en na 25 mei 2010 opnieuw te beoordelen en de partij zijn eigen ethische code te ontwerpen en te doen gelden.

  Uwer allen voorgeschreven waarschuwingen (een daad)ervarenn het netwerk en de jongeren die de NDP (megacombinisten)als heilzaaam,maar baseren uwer waarschuwingen niet op een autonome ethische beslissing.

  Prediken van rncune en haat decenia’s lang is niet ethisch,want het volk is etnisch verdeeld.

  Nu 30 jaar haatzaaien zonder wet en recht.

  Het netwerk en de jongeren die de NDP,nu Megacombinatie steunen willen niet meer thuis horen in het rijtje van onbewuste gehoorzaamheid van een volk aan autoriteiten.

  Tragedies zoals verdeel en heers teweeg gebracht door een volk(mensen) die zich comformeerden de front autoriteiten die het volk afhankelijk wilden en willen houden,geen veranderingen wensen(blijven vasthouden aan wortel en tak theorie),of anderen willen vernietigen.

  In de 10 jaar heeft front geen volwassen code ontwikkeld,geen gevoel voor het volk gehad(ben jij NDP, groot of klein je bent buitengesloten).

  Front heeft daarmee getoont geen oog te hebben voor de opvattingen van het volk.

  Front is niet zorgvuldig en objectief geweest.

  Dag usha.


  Maak melding

 12. De Surinaamse jongeren hebben geen blablabla nodig van iemand zoals Usha,ze weten inmiddels al,dat ze daar geen ene sikkepit aan hebben,bblablablabla uit Nederland is lekker makkelijk.Ik zou zeggen Usha houd je bezig met de Nederlandse politiek en stay away from d Surinaamse,men heeft niets aan het gezeik van jouw.
  Idd ga terug naar Suriname als je het o zo goed “meent”,met de jongeren.
  Maar 1 ding is zeker de jongeren hebben het licht gezien en gaan kiezen voor veranderingen nl,Het MegaBlok.
  Weer 1 van de SurNeds.:De Beste Stuurlui Staan Aan Wal.,die denken alle wijsheid in pacht hebben,


  Maak melding

 13. Wat jammer is dat geen van de reacties, die zo vel het besluit van jongeren om de gevestigde partijen te steunen, in gaat op de argumenten die Usha heeft aangedragen om haar stelling namen te staven. Verder is het typerend dat er vanuit NDP hoek zo vel wordt gereageerd terwijl Usha het heeft over de gevestigde partijen. Wat is er mis met een blok van jonge surinamers versus de oude kliek. We willen toch nieuw politiek. Bosje en Bouta, Vene en Sardjoe gaan richting 70 of zijn dat al gepasseerd. Mensen uit een andere tijd. Dus vertel me in hemelsnaam wat er is aan een blok van jonge politici. Als je echt begaan bent met Suriname kun je daar niet tegen zijn. Of zie ikiets over het hoofd.


  Maak melding

 14. Voor de duidelijkheid

  Het netwerk en de jongeren die de idealen van de NDP, nu Megacombinatie een warm hart toedragen verwerpen niet wat Uscha denkt en opschrijft.

  Terwijl front bezig is met haat en rancune te prediken werken het netwerk en de jongeren die de NDP(megacombinisten) aan het van de hand doen van willekeurige,irrelevante,destructieve waarden.

  Bijv.
  als MC ook daadwerkelijk mag mee beslissen in beleid,niet in persoonlijke conflicten is dat ook voor vhp-ers,pl-ers,ac-er.
  Toen en nu is het dat je wordt afgemaakt als je MC bent.

  Bankimoon van de VN moet dit voor het volk bekijken, áls volksleiders een gedeelte van een volk om zijn politieke voorkeur mag buitensluiten.
  Anders wordt het volk bang gemaakt dat de wereld bij winst van de MC gaat zorgen dat wereld kinderen,Surinamers de vernietiging in zullen laten gaan.

  Welke vader of moeder doet dat bewust.Wat een angstige boodschappen voor jong en oud in Suriname.

  Rest straks nog de machetten ter hand te nemen.

  Voor dat dat het geval is kunnen de jeugd parlementariërs dit iternationaal aan de wereldraad voorleggen,want dan kunnen de destructieve lande direct aangeklaagd worden.

  Dus front gelul van wereld uitsluiting bij winst is echt gelul.

  Het netwerk en de jongeren die de NDP,Megacombinatie steunen vinden daarom deze geliefkoosde opvattingen,(8 dec,etc zonder wet en recht na 30 jaar,dan alleen maar verdelen, heersen en oprakelen tijdens verkiezing),niet meer vanzelfsprekend van de ene op de andere generatie worden doorgegeven zonder de situaties in een juist perspectief te hebben geplaatst.

  Je kweekt en maakt een inschikkelijk volk,mensen,kinderen.

  Usha nu mag iederéén een pistool met vergunning aanvragen,om die eerste oogst van gecomformeerde kinderen toen,nu grote onhebbelijke boeven dood te schieten, als ze zonder hart komen halen waar z denken recht op te hebben.

  Jou inspiratie is laat ,want rancune zaai en we oogsten ook rancune.Behalve jij in het veilige economisch stabiele Holland.


  Maak melding

 15. @ het netwerk ,
  hahahaa je bent zeker vervroeg vrijgelaten of je komt undercover online met een andere nickname want al due reaktie van de aanhangers van bouterse verschillen niet van elkaar allemaal even dom en dogmatisch lees a.u.b de reaktie van mi taki , het netwerk brantimaka en teo. als ze in ocer zijn luisteren zij met open smoel naar die massamoordenaar bouterse, de jongeren die voor de ndp kiezen zijn jongeren die niet weten wat deze laffe hond bouterse heeft gedaan met hun land het is een grote schande dat er surinamers zijn die propaganda maken voor een man die nooit naat het volk heeft geluisterd het is grote leugen om hier te beweren dat bouterse naar het volk luisterd als hij dat had gedaan was er nooit een binnenlandse oorlog geweest de grootste deel van het volk moest niets meer van militaire onderdrukking en vernedering van een stelletje snot-apen in een militaire pak zonder enige scholing oudere mensen werden vernederd beledigd . bouterse is maar met 1 ding bezig zijn eigen hagje redden hij misbruikt de jongeren, als hij eenmaal aan de macht is dan zullen jullie heel veel spijt hebben kijk maar wat hij met zijn strijd makkers van het eerste uur heeft gedaan roy horp tolud fernandes , haakmat moest suriname uit vluchten voor zijn leven bosje heeft hij beledigd en vernederd bouterse is en blijft een onbetrouwbare laffe BEEST.


  Maak melding

 16. Mi taki
  Wie heeft jullie in de 80er jaren door de ellende heen geholpen. Dankzij SuriNederlanders zijn we Biafra beelden uit Suriname bespaard gebleven. Want als het aan Bouterse en consorten had gelegen, hadden ze jullie gewoon laten uithongeren voor hun, mislukte idealen.


  Maak melding

 17. ik vind de aanhangers van bouterse en van de ndp laffe HONDEN ze gaan iedere inhoudelijk discussie die op feiten en waarheid zijn gebaseerd uit de weg dat geeft hun zwakte en onwetenheid aan.het enige wat deze gasten kunnen doen is vanuit hun verkeerde aanname en veronderstelling prietpraat hier schrijven, neem bijvoorbeeld de reaktie op nummer 15 deze mislukkeling graaf een kuil voor een andere, en tuimeld vervolgens er zelf in dan ben je echt dom. praat hier niet over internationale organisatie waneer deze organisatie hun oordeel geven over de militaire dictatuur in suriname ben jij de eerste die dat in twijfel zal trekken ik geeft jou een paar voorbeelden toen bouterse uit het parlement is getrapt zijn jullie helemaal naar afrika geweest om daar jou gelijk te halen wat niet gelukt is weet jij dat nog? de veroordeeling van suriname door de Inter-amerikaans hof voor de mensenrechten voor massaslachting te moiwana door bouterse.jij hebt over bang maken het is niet het front dat het volk bang maakt, maar het verleden van bouterse maakt mensen met verstand bang wat deze man in tien jaren tijd in suriname heeft gedaan overteft alles een ware schrikbewind waar niemand zijn leven veilig was,jij hebt het over wereld kinderen ben jij vergeten hoe onze kinderen zijn afgeslacht in het binnenland door het leger van bouterse, bouterse kan aan zijn eigen kind geen goed voorbeeld geven hoe wil hij dat doen met onze jeugd HET NETWERK je moet jou diep schamen voor die onzin wat jij hier uitkraait.het is niet de wereld dat suriname uitsluit maar dat gedrag van bouterse, in het verleden hebben wij dat kunnen zien hij dood zonder enige vorm proces 16 tegenstanders van hem in koele bloede en durf nog op de tv te verklaren dat onze landegenoten vrijheidstrijders op de vlucht zijn doodgeschoten dat heeft hem in een isolement gebracht, zijn verleden en zij heden verschillen niet van elkaar hij en zijn kamaraden hebben nooit openlijk afstand genomen van de meest verschrikkelijke periode in onze republiek suriname dat geeft deze BEESTEN hun karakter aan ze zijn koelbloedige moordenaar recidivisten.


  Maak melding

 18. U heeft enigszin wel gelijk mevrouw Marhe.
  Er is een frisse wind nodig en dat creer je door een lage en hoge druk gebied.
  Jammer genoeg is dat in Parbo niet het geval.
  Zoals ik al eerder zei, nog even wachten tot de oude garde voor eeuwig aan het rusten is.
  Plus minus 20 , 30 jaar.
  Leuk stukje.
  Tot ziens en succes.


  Maak melding

 19. “Helaas klaagt de jonge Surinaamse mens te veel over de oude politiek en doet er zelf nog te weinig aan om dat te veranderen. Zij is zich niet bewust van haar ‘macht door aantal’. Zij bundelt zich niet, waardoor ze geen machtsfactor is en geen veranderingen kan bewerkstelligen.”

  Met bovenste tekst heb je gelijk en ik sta 100 % achter deze woorden.

  Mensen als nr 13 staan zelf aan wal hier in Nederland in plaats dat ze gaan participeren met de jongeren daar. Want met zo’n geleuter komt deze persoon niet volwassen over. Het is maar te hopen dat hij/zij met deze instelling niet van de wal in de sloot geraakt.


  Maak melding

 20. Het ligt iet aan jullie om mij te zeggen dat ik terug moet.Ik leg de mensen in Sur.niets uit hoe of wat te doen,het zijn jullie,omhooggevallen SurNeds die hier niets te vertellen hebben,maar willen wel je snater tegen Sur.opentrekken.
  Hier in Nederland hebben jullie niets in de pap te brokkelen,daarom gaan jullie hersenen niet verder dan steeds maar weer de Suri`s koeterwals proberen te vertellen.
  Ik zal nooit van de wal in de slootgeraken jij of ben je er misschien al in AHE?
  Terug naar Ghana kan ik niet want daar liggen niet mijn voorouders hun roots,ik kan 2 kanten op India of Indonesie.
  Als men hier p dit forum precies typt hoe de dingen zijn,wordt er van alles naar je hoofd geslingerd,een typische Surinaamse mentaliteit.


  Maak melding

 21. No.18,wij mijn gehele familie was en zal nooit afhankelijk zijn van hulpgoeren,thank God.
  Weer zo een typisch SurNed mentaliteit,je familie helpen en er over opscheppen.
  Niet de gehele Surinaamse bevolking is afhankelijk van goederen uit Nederland,gelukkig niet,en al zou het zo zijn is niet iets om er steeds over op te scheppen.
  Hahahhahaah ik ben hier geboren en getogen,heb en mijn ouders nooit van de staat geleefd,weer GELUKKIG maar.
  Als men tegen jullie Front(ale) regering is,nemen sommigen gelijk aan dat het Suri`s zijn,waarom?Ik denk eerder dat de Suri`s heel weinig op jullie stom gezwets reageren.
  Nemen jullie een voorbeeld aan de Tuken,Marokkanen en Antillianen die hun familie helpen en er nooit over zeuren,ze zullen nooit denken dat ze geheel Turkije ,Marokko of de Antillen zitten te sponseren pfffff,daarom pas ik om in het gezelschap van SurNeds te verkeren.


  Maak melding

 22. Je kan sowieso niets uitleggen want je hebt het vermogen niet. Het enige wat je kan is fitten op Nederlanders van Surinaamse afkomst die wel iets zinnigs te melden hebben. Lees jouw reactie(s) maar eens terug dan zal je zien hoe onvolwassen en bekrompem je overkomt.

  En de Surneds die jij altijd beschrijft zitten hoogstwaarschijnljk in jouw eigen wereldje waar je in verkeert, dus weet je helaas niet beter.
  Daaaaaag!

  Trouwens maak je om mij geen zorgen nr22, ik zit goed!


  Maak melding

 23. hahahahahaa hij is hier geboren en getogen dat zou je niet zeggen,wees blij dat jou familie niet afhankelijk waren van de pakketen uit nederland,niet omdat jij hier geboren en getogen bent moeten onze landgenoten terug de ellende in dat vind ik een rot streek van jou me taki, hou op over turkije, marokko en antillen die klagen net zo goed over hun landgenoten in hun thuisland als wij het is algemeen beeld dat een aantal mensen in die thuislanden denken dat je hier geld op straat vind, wij zijn ook zelf schuldig daar aan.maar ik ben blij dat ik niet de enige bent die jou door hebt nummer 24, dus jij hebt het vermogen niet hahahahaahaha ai sweti de .


  Maak melding

 24. haqhahhaahahhahaahahaa DU zit je jezelf nu uit te lachen??
  Ik heb meer vermogen dan jij en AHE bijelkaar, voor me 23 jaar jong,hahahahaha.Zoals ik een keer had gelezen DU was je daar in de jaren 80,je hebt zoveel”ideeen”hoe het beter kon/kan,waarom ben je dan gevlucht?En nu durf je wel ongezien je muil open te trekken,lekker makkelijk zeg,jij onderkruipsel.Zeik maar een end weg hahahahaha zet toch geen zoden aan de dijk pffff.
  Dat bedoel ik nou,als je de dingen precies zegt hoe ze zijn krijg je van alles naar je hoofd geslingerd hahahahhaaha.
  Ik blijf erbij SurNeds ,althans de meesten,zijn OPSCHEPPERS,je helpt of je helpt niet,ga er niet prat op en zeker niet als je je eigen familie helpt.
  DU alweer lieg je tot je openbarst,Turken en Marokkanen zitten hun familie in Nederland niet te smeken om geld het zit niet in hun aard ,zij die hier wonen en het beter hebben,helpen zonder gemor hun geliefde familieleden zonder dat ze steeds maar bij tij en ontij het voor hun voeten te gooien.
  En neen AHE ik verkeer niet in het gezelschap van SurNeds,reden waarom,ik schaam me dood als ze mee zitten te lullen met de bakra`s die ze achteraf zo verafschuwen.
  Maar ik kap ermee jullie te antwoorden.
  I Dont Need A Fight ,To Prove I’am Right.


  Maak melding

 25. Jij hier boven bent do en achterlijk. Mist het vermogen tot een inhoudelijk debat. Je stoit met algemeenheden, die nergens op gebaseerd zijn. Ik heb het tegen nr 27. Wat weet je van de reactie van turken en Marokkanen ten aanzien van hun familie. Daar zijn genoeg artikelen over geschreven. En dat Du in e 80er jaren is gevlucht. Hij is niet de enige, gelukkig anders waren en niet 15 doden te betreuren door de hand van je heer en meester. Maar tientallen. Je kunt lullen wat je wilt, maar zolang Suriname niet inziet dat de sleutel van zijn ontwikkeling bij de Surinamers buiten Suriname ligt, is het land tot mislukken gedoemt, Welke regering er ook zit. Jullie hebben het geprobeerd maar missen het vermogen, tot een grotere visie die verder reikt tot de dag van morgen. Zelfs jou heer en meester heeft dit erkent, dus wat kom jij hier zieken. Ga maar in je mandje liggen mi taki. We komen de puin wel voor jullie ruimen.


  Maak melding

 26. hahahahahahahahha,wally is zo dom te denken dat ik in Suriname woon?hahahahah ai boi,nu kan men echt merken hoe zo een domme SurNed over zijn eigen volk denkt,wat voor puin ga je ruimen in Suriname baja en waarmee,jullie zijn gevlucht uit PUUR economische redenen,je hebt geen eens de hersenen om normaal te reageren hihihi.
  Ik weet alles en dan ook alles van vooral de Turken en van de Marokkanen ik weet waarover ik typ.
  Qua familie hulp kunnen jij en anderen gaan leren bij ze.
  Maar wally je typt net zoals DU,alleen maar banaba Ned. hahahahah zal me niet verbazen als jullie 1 en dezelfde uilskuiken zijn.


  Maak melding

 27. Mi Taki,

  Nou dan heb ik ook een laatste! Zo gemakkelijk kom je er niet van af. 🙂
  Respect is de basis. Ook elkaars mening. Waar ik geen respect voor heb is het hokjes gezeik van jou.

  Typisch dat ik op dit forum geen reacties lees van jouw zogehate Surneds die te koop lopen met het feit dat ze familie ondersteunen. In reacties wordt dat onderwerp wel vaak aangehaald om een bepaalde periode in de Surinaamse geschiedenis te belichten. De periode, lang voordat jij een “kikkervisje” was laat staan geboren. Laat iedereen in hun waarde zolang de mening goed is beargumenteerd. Dat kan ik van jouw reacties niet zeggen.

  Degene die altijd maar zit te fitten op een bepaalde groep. Die het vertikt, of niet eens de moeite neemt om zijn denbeelden goed te beargumenteren, maar ongecontroleerd van alles en nog wat roept. Die mensen in een groepje Front of MC stopt, zonder dat daar aanleiding voor is. En laten we niet gek doen, we zitten hier niet in de tweede kamer maar tja…..dit alles is toch een grote zwakte hoor. Daar ga je met je geweldige vermogens.

  Toch wens ik je succes.
  Je moet wel aan jezelf gaan werken. Vooral om sterk over te komen in een discussie door jouw standpunt eerst goed te overwegen en van goede argumentatie te voorzien. Anders zal je altijd de wind van voren krijgen.


  Maak melding

 28. Waarom,mag de 1 wel alles neertypen en de andere niet?
  Ik discusseer niet op een forum,ik geef enkel maar mijn mening,mag dat ff?Jullie mogen wel op mij reageren ,maar ik niet op jullie?Dan hoe dan?
  Als die zeiksnor DU op anderen reageert lees ik je niet AHE,hoezo dat?
  Of vind je dat DU met goede argumentaties reageert?Wel neen die zit vastgeroest in de jaren 80.
  Mijn motto is en blijft verbeter de wereld,maar begin bij jezelf AHE ,het lijkt erop dat je je steeds voelt aangesproken.


  Maak melding

 29. Omdat je dom bent mi taki. Door je slechte scholing verander je helemaal de wending van de topic en die is, moeten een eigen blok vormen. Nee jij haalt je baad en consorten erbij.Oude bestofte boekoe boekeo brede, die niemand lust. 25 mei is de dag van de waarheid. Zullen we zien wie het laatst lacht. Bij de vorige verkiezingen was je baas ook als succes voorspeld. Met al zijn zetels beland hij gewoon weer in de oppositie. Geen verstandige partij zal hem aan een presidentschap helpen. Want dan kunnen we het licht uit doen in switie sranan. Ai na mi taki.


  Maak melding

 30. ach val maar over mijn type fouten. Just a slip of the finger. Maar jij maakt slips van de hersenen omdat je dom bent. is makkelijk dan inhoudelijk te reageren. Je kunt lullen wat je wilt, maar je mist diepgang voor een gedegen, inhoudelijke discussie. Je hoort vast bij de domme massa waar je meester uit denkt te putten. Wilders heeft ook veel aanhang. Net als je baas. Joe kang taki sa yu wani, ma mi koni moro yu.


  Maak melding

 31. De discussie is alweer heel persoonlijk geworden.
  Maar even een aantal zaken recht zetten.
  1. Ik heb niets met Du te maken noch met Front, NDP of wie dan ook. Wat Du wel doet (behalve dat hij te vaak Bouterse erbij haalt) is dat hij zijn mening probeert te beargumenteren, of je er mee eens bent of niet.

  2. Je zeurt maar over typfouten van anderen hier op dit forum. Mi taki, als je zo door gaat vul ik een halve pagina met koeterwaals en slecht Nederlands uit jouw reacties. Ik heb geen tijd om ze op te zoeken maar op een vrije druilerige middag zou ik dat wel willen doen. Gelukkig kun je mij op dat punt niet aanvallen. Verbeter de wereld en begin dus bij jezelf.

  Mijn vermoedens zijn inmiddels bevestigd. Je bent gewoon een grote kleuter. En ik denk dat jouw gedrag op een ander forum beter tot zijn recht zal komen.
  Ga je gal maar nu spugen maar ik ben nu klaar met je!


  Maak melding

 32. Mi taki,
  Kan ik even niet laten.
  Onderstaand een voorbeeld uit jouw recente reactie nr 31.

  Ik discusseer niet op een forum.

  Kap ermee om anderen op typfouten te wijzen want dat is niet interessant. De mening is belangrijker. Zo maak je jezelf belachelijk.

  Misschien is het handig voor jou om (weer)een nieuwe nickname te kiezen om op dit forum verder te gaan.

  Oke Groetjes.


  Maak melding

 33. mi taki het is abrakadabra en niet akrakadabra. lijkt me geen type fout, gewoon gebrek aan kennis.

  Hoop dat de jongeren die jij zo vurig verdedigd meer in hun mars hebben dan jij. Ik betwijfel dit, anders waren ze een eigen beweging begonnen, om de broodnodige verandering in politiek Suriname teweeg te brengen. In plaatst van zich aan te sluiten bij organisaties die al jaren bewijzen het land niet op*adequate wijze om te vormen tot een moderne samenleving, waar *innovatie voorop staat. Wie kan daar tegen zijn. Ik niet.
  * adequate = juiste ( dan hoef je niet te gaan googlen)
  * Innovatie = vernieuwing


  Maak melding

 34. Het lijkt hier wel de mi taki, wally en AHE show. Die hebben de meeste reacties en het gaat eigenlijk nergens over. Ik denk dat we weer back to the topic moeten.

  Zoals ik in mijn eerste reactie al had laten blijken ben ik het helemaal eens met de schrijfster.
  Vanuit de Surinaamse jongeren mag er iets meer progressie geboekt worden in de politieke samenwerking. Ze hebben de macht maar zijn zich er niet van bewust. Ze laten zich teveel leiden en misbruiken door diverse politieke partijen. Ik zie ze wel in staat om voor echte veranderingen te zorgen. Ook weiger ik om een paar jongeren wiens mening ik niet deel model te laten staan voor alle Surinaamse jongeren. De jongeren in SME zijn slim genoeg en moeten zich nu gaan loswringen van de jarenlange indoctrinatie waar ze mee te maken hebben.
  Ik heb nergens kunnen lezen dat de jongeren het louter tegen de NDP moeten opnemen. Als je een systeem wil veranderen betreft het niet een specifieke politieke partij.


  Maak melding

 35. Ik heb het stuk gelezen en hier en daar wat opmerkingen doorgenomen. Ieder zijn of haar mening. Ik wil ook mijn opmerking plaatsen. Somohardjo en Brunswijk zijn figuren waarvan ik zeg: helemaal geen tijd insteken. Deze zijn helemaal niet gekwalificeerd in het parlement te participeren (ook een groot deel van onze parlementsleden). Een functie als president en vice president zal totale anarchie betekenen. Surinamers, bespaar ons die ellende. Ten aanzien van Bouterse is het probleem heel groot. Los van het feit dat hij niet gekwalificeerd is voor die functie, is eer meer dat speelt. Gezien zijn verleden moet hij nu op NU op de achtergrond treden en zijn functie binnen de partij overdragen aan andere kandidaten. Hij moet gewoon respect tonen voor land en volk. Zolang er geen uitspraak is in de decembermoorden, zou het hem sieren op de achtergrond te blijven. Ik vrees namelijk dat als er een boycot komt van Amerika en de westerse landen, Suriname terug naar de afgrond gaat. Dit probleem moet het surinaamsvolk echt niet onderschatten.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.