Werkgroep wil volwaardige Hindoestaanse mandirs

20

De gemeente Den Haag moet met grond over de brug komen zodat de Hindoestaanse gemeenschap mandirs kan bouwen. Dat bepleit Rajesh Ramnewash, woordvoerder van de Haagse werkgroep ‘Mandirs in Den Haag’. Hij haakt daarmee in op een wens van ruim 60.000 Haagse Hindoestanen. De mandir is de belangrijkste culturele ontmoetingsplaats waar Hindoestanen volgens eigen rituelen bijvoorbeeld kunnen trouwen of kinderen laten dopen.

Tot nu toe zijn zij in Den Haag aangewezen op verbouwde benedenparterres, garages of commerciële feestzalen. Ramnewash: ‘De Hindoestanen willen en kunnen op eigen kracht volwaardige mandirs bouwen. We vragen alleen een vrij stuk grond met een vergunning om te mogen bouwen. De gemeente kent ons verzoek al lange tijd maar komt niet tot een beslissing. Langs tramlijn 11 nabij de Loosduinseweg ligt een gebied dat volop in ontwikkeling is en waar veel Hindoestanen werken en wonen. Dat zou zich uitstekend lenen voor de komst van een Haagse mandir.’

Hindoestanen vinden het belangrijk om de doop (moeran) of huwelijksplechtigheid in een mandir te houden. Nu zijn de ruimtes klein en spreken vaak niet tot de verbeelding. Gemeenten als Amsterdam en Wijchen (Gelderland) hebben prachtige nieuwe mandirs. Ook de Zoetermeerse gemeente verleent alle medewerking aan de komst van eentje. Ramnewash denkt een Haagse mandir de stad een enorme impuls kan geven omdat deze bezoekers uit het hele land en ook uit de omliggende landen kan aantrekken.

Roeth Chotkan, secretaris van Sanatan Dharm Dew Mandir aan de Gaslaan in Den Haag, heeft al acht jaar tekeningen voor een vrijstaande Mandir klaar liggen. Ook Kamal Ramkalup, bestuursadviseur van de Asan Mandir aan de Regentesselaan heeft de ervaring dat hij niet mag bouwen op een geschikte plek. Bron: www.hindustani.nl.

20 REACTIES

 1. Fatsoenlijk!

  Een fatsoenlijke ruimte om religieuze en culturele activiteiten te houden heeft iedereen nodig. Een Mandir is zo onschuldig als een pas geboren baby en kan passende ontmoetingen herbergen die dat niveau verdienen.
  Ergens weggestopt in een garage is niet wat onze hoofdstelijke Hindustanen verdienen en in gedachte hebben bij de activiteiten die bij een Mandir horen.

  Gemeente den Haag mag trots zijn op de inbreng van deze groep medebewoners in de Haagse gemeenschap en ze ook als zodanig behandelen. Veel succes!


  Maak melding

 2. Anderzijds krijgen de turken/marokkanen wel vergunning voor hun moskee.

  De Hindoes in Den Haag moeten even vrijpostig als hun worden.

  Misschien lukt het dan wel.


  Maak melding

 3. hallo mensen
  eerst moete er binnen de HINDOEgemeenschap wel een soort eenheid soemmat gecereerd worden tussen de aryas en de sanatans
  anders wordt er geruzie Daar schiet niemand mee op kijk maar naar de hindoeradiostations
  wij hebbeb alleen geen degelijke zender ook via internet ik hoop dat de hindoeraad zich niet zo overmoedig opstelt succes TROUWENS ALS GASLAAN NIET LUKT IS YPENBURG OOK EEN OPTIE gr rosita


  Maak melding

 4. Spoorzoeken; Het Hindoeïsme.
  Het Hindoeïsme kent niet een allesomvattend boek met regels en wetten waar een mens aangehouden is. De een noemt zijn god ‘Rama’, de ander ‘een blauw jongetje’ en weer een ander voelt zich zélf god en meent dat hij het eeuwige leven heeft. Toch kunnen we hen allen ‘Hindoe’ noemen. De ‘Hindoe’ overtuiging loopt uiteen van zeer vroom tot agnostisch. Een agnost ontkent het bestaan van God. ‘Het’ hindoeïsme bestaat, maar heeft een pluriform wereldbeeld. Het is een verzamelnaam waarmee tal van heel uiteenlopende, soms zelfs tegenstrijdige vormen van religies worden aangeduid, die allemaal hun oorsprong hebben in India. Sommige ‘hindoes’ geloven in Krishna, de god die waakt over de kwaliteit van het bestaan, anderen in Shiva, de heer van de dood, weer anderen in Devi, de moedergodin of Boeddha die het over de mens als lijdend voorwerp heeft. Tot het hindoeïsme behoren dus monotheïsten, polytheïsten, pantheïsten, en atheïsten. Horen zij allemaal tot een en dezelfde religie? De uiteenlopende godsdiensten die tot het hindoeïsme worden gerekend, baseren zich allemaal op de Veda’s, de vier geschriften in het Sanskriet die zijn ontstaan aan het einde van het tweede millennium voor Christus. Het zijn de oudste religieuze geschriften ter wereld die nog steeds worden gebruikt. Maar het woord ‘Hindoe’ komt er niet in voor, evenmin als in de honderden andere ‘heilige’ boeken die tot de hindoeïstische traditie behoren. Het woord ‘Hindoe’ is relatief jong: het werd pas in de middeleeuwen geïntroduceerd, toen de Perzen de Indus overstaken, de rivier die vanuit de Himalaya door het huidige Pakistan naar de Arabische Zee loopt. Het land aan de overkant van de Indus noemden de Perzen ‘Hindustan’ en al zijn inwoners ‘Hindoe’. Aanvankelijk was: ‘Hindoe’ dus een geografisch geijkte term. Indiërs zelf noemen hun land ‘Bharat’ of ‘het rijk van Bharata’: deze mythische keizer was in het tweede millennium voor Christus de eerste die het gehele Indiase subcontinent onder zijn gezag verenigde. De Britten namen de term ‘Hindoe’ in de negentiende eeuw over van de Perzen om een naam te geven aan de hun onbekende Indische volksreligies. Iedereen die geen moslim of christen was, noemden ze ‘Hindoe’. Pas later werd het boeddhisme en het jaïnisme (een kleine, maar invloedrijke Indiase religie) toegevoegd aan het hindoeïsme. Het woord ‘Hindoe’ kreeg een soort kwantum definitie, die niet zei wat een Hindoe nu precies was, maar alleen wat hij niet was. Pas vanaf eind negentiende eeuw zijn de Hindoestanen zelf de term ‘Hindoe’ gaan gebruiken. Het hindoeïsme kreeg wereldwijde bekendheid door de toespraak van swami Vivekananda (1863-1902), een van de grote hervormers van het hindoeïsme, tijdens de wereldtentoonstelling van Chicago in 1893. Het was de eerste officiële gelegenheid in het Westen waarbij deze religie werd gepresenteerd door een wijze uit India. Vierentachtig procent van de Indiase bevolking, dat 1,2 miljard zielen telt, is Hindoe. ‘Hindoe’ noemen, daarvoor is de term te algemeen en mogelijk voor sommigen nietszeggend. Het hindoeïsme heeft geen stichter, geen spirituele autoriteit en geen religieuze hiërarchie: hindoes kennen geen geestelijke leider die alles bepaalt. De meeste Hindoestanen zullen zich tot de Sanatana Dharma (‘Eeuwige Wet’) rekenen. Dit is de naam van het klassieke hindoeïsme, waartoe ongeveer driekwart van de hindoes behoort. Deze hoofdstroming is heel pluriform, maar heeft devotie als belangrijkste kenmerk: de Sanatana Dharma is het hindoeïsme van de vele goden, rituelen en kleurrijke feesten. In 1875 heeft de Arya Samaj (‘Vereniging van Nobelen’) zich daarvan afgescheiden. Deze religieusmaatschappelijke hervormingsbeweging is minder gericht op het vereren van beelden en wijst het kastenstelsel af. Het richt zich meer op logische wijsheid en onthechting. De Arya Samaj heeft een belangrijke rol gespeeld bij de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Eén op de vijf Nederlandse hindoes behoort tot deze tak van het hindoeïsme. Maar wat hebben al die hindoes nu met elkaar gemeen? Wat alle hindoes bindt, is de overtuiging dat het aardse bestaan wel belangrijk maar niet essentieel is. Er is een hogere werkelijkheid, waaruit de mens is voortgekomen en waarnaar hij streeft terug te keren. We kunnen ons losmaken van de aardse beslommeringen en opgaan in die hogere levensvorm door de dharma, morele wet die de grondwaarden voor het menselijk gedrag voorschrijft. De dharma vormt de kern van het hindoeïsme. Ook van het Boeddhisme.

  De Hindoestanen.
  Een Hindoestaan is dus iemand die Hindoe, Moslim, Christen, Sikh, Boeddhist of ongelovig kan zijn. Nog altijd is het reguliere Hindoeïsme sterk gebonden aan zijn geografie. ‘Moeder India’ is het heilige land waar het hindoeïsme en het boeddhisme zijn ontstaan en waar het zijn vervulling vindt. Het hindoeïsme is zozeer met India en zijn cultuur verweven, dat een onderscheid tussen beide bijna onmogelijk is. Met meer dan een miljard aanhangers is het hindoeïsme in omvang de derde religie ter wereld, na het Christendom en de Islam, maar de overgrote meerderheid van de Hindoes woont in India. Als je het Boeddhisme meerekent is ‘het Hindoeïsme’ opeens heel omvangrijk. De Dalai Lama rekent het Boeddhisme tot een Hindoeïstische religie. De religie heeft zich niet door zending of missie over de wereld verspreid, maar door de diaspora, de emigratie van Indiërs over de wereld. Thans bestaan er wel Hindoe en Boeddhistische zending en missie organisaties. Vooral in Azië. De Hindoes in Nederland zijn grotendeels van Hindoestaanse (Surinaams-Indiase) origine.-Varma R-


  Maak melding

 5. Echte Hindoes!
  Dat zijn mensen die geen vlees, vis enz. eten en als vegetariers beschouwd kunnen worden. Straks gaat men de Tjamars ook tot de hindoe-gemeenschap rekenen. Dan is een madir meteen geen mandir meer, als de laatst genoemden daar rituelen gaan uitvoeren. Trouwens het is geen geloof Hindoeïsme, dus mensen geloof maar in mij en ik zal jullie hiernamaals beter belonen. Wie het meeste geld op mijn konto overmaakt zal bij wedergeboorte zoveel mogelijk beloond worden.

  Rajendar(05-12-2009)


  Maak melding

 6. Spoorzoeken; Het Hindoeïsme(II)
  De Bhagavad Gita is een van de vele heilig boeken van de Hindoes. De hindoes kennen vele heilige boeken. De hindoes zelf maken onderscheid in het grote aantal geschriften uit de oudheid. Zij spreken over shruti en smriti. De shruti-geschriften zijn de goddelijke. Door de wijzen uit de oertijd is de openbaring ontvangen en na lange mondelinge overlevering opgetekend. De smriti zijn de geschriften van latere datum, meer menselijk van karakter. Het is een gezaghebbende traditie van heilige herinnering, maar ook van heilige aanvulling. De traditieteksten bieden leringen en voeren praktijken in, die in de vroegste boeken onbekend zijn.

  De oudste geschriften van de hindoes zijn de Veda’s. Zij bevatten de openbaring van het goddelijke wezen. Er worden geen verhalen over een land of een volk in verteld. Het is de eeuwige waarheid, ze zijn tijdloos in spreuken, voorschriften en gezangen. Ook de Upanishads behoren tot de shruti. Ook die bestaan uit meerdere boeken. Zij vormen deels een commentaar op de Veda’s en formuleren waarheden over de werkelijkheid die de grondslag vormen voor het hindoe-denken tot op heden.

  Er zijn binnen het geheel van heilige boeken twee epische werken met grote invloed. De Ramayana en de Mahabharata en deze behoren tot de smriti, de verklarende en aanvullende traditie. De oorsprong van de boeken ligt in de eeuwen voor Christus, maar er is een proces van aanvulling geweest gedurende lange tijd.
  De Mahabharata is beroemd. Het is een van de grootste dichtwerken uit de wereldliteratuur. Het bestaat uit ongeveer 220.000 regels. Het biedt het spannende verhaal over de noodlottige broederstrijd van Pandava’s en Kaurava’s. De laatsten hebben aan de eersten de troon ontroofd. In een langdurige oorlog heroveren de Pandava’s hun rijk, maar de Bharatdynastie, waartoe beide groepen behoren, is dan bijna tot niets teruggebracht. De Bhagavad Gita is een onderdeel van dit grote epos. Het heeft zich echter daarvan verzelfstandigd en is zo een eigen heilig boek geworden.
  De Bhagavad-Gita of ‘Het Hemelse Lied’ is een verhaal in het zesde boek uit het achttien boeken tellende Mahabharata, een van de grootste heldendichten uit het oude India. Het heeft een uiterlijke en een innerlijke betekenis. Uiterlijk zien we Arjuna en Krishna in slagorde staan voor een strijd om land en familierechten. Deze speelt zich af op de vlakte van de Kuru’s, of Kurukshetra, tussen twee vijandige legers, de Pandava’s en de Kuru’s. Veel mensen hebben moeite met deze krijgshaftige achtergrond en met het feit dat Krishna Arjuna aanmoedigt te vechten. Maar overal om ons heen zien we conflictsituaties, terwijl we in onszelf worstelen met te nemen beslissingen en tegenstrijdige verlangens. Oorlog illustreert op fysiek gebied deze voortdurende worsteling van dualiteit in het leven om door strijd en standvastigheid harmonie te bereiken. Gandhi beantwoordde kritiek dat de Gita oorlog zou rechtvaardigen door te zeggen: ‘Baseer eenvoudig uw leven op de Gita, oprecht en consequent, en kijk zelf of u het doden of zelfs maar het pijn doen van anderen verenigbaar vindt met de leringen erin.’Gandhi zelf herleidde zijn strijd voor een onafhankelijk India terug tot de Gita.Mogelijk rechtvaardigt de Gita dus wel een rechtvaardige strijd.
  De Gita is een dialoog tussen God en mens. Dat maakt het begrijpelijk dat de hindoes er hoog van opgeven. Een klein deel van de hindoes neemt de Veda’s als standaard waaraan alles wordt beoordeeld. Voor hen blijft de Gita niet minder dan de Veda’s. Maar het merendeel ontvangt elke nieuwe ontwikkeling in de historie als een aanvullende verrijking. De dialoog in de Mahabhrata(Gita) tussen Krishna(God) en de mens Arjuna is voor hindoes een belangrijke bron voor spiritueel leven en visie op de wereld.
  Dat de Gita zo’n dialoog is, kan elke lezer simpel vaststellen. De Bhagavad Gita laat zich misschien het beste vergelijken met de oosterse wijsheidsliteratuur. Zo is ook de Gita dus grotendeels een dialoog. Het gaat om Krishna (een menswording van de hindoegod Vishnu) en Arjuna. Aan het begin en het einde komen nog wel enkele andere sprekers aan bod, zoals Dhritarashtra en Sanjaya, maar dat valt weg bij de twee genoemde hoofdpersonen. Het geheel is een verhandeling over een aantal fundamentele menselijke vragen: wat is onze menselijke plicht, wie zijn wij als mensen als het gaat om lichaam, ziel en geest, hoe moeten wij ons opstellen tegenover voor- en tegenspoed, wie is God? Het vraagt wel enig inlevingsvermogen om de antwoorden van Krishna aan Arjuna te volgen, maar wie dat doet zal merken, dat hier op een hoog (dan wel diep, het is maar hoe je het bekijkt) nivo onderwijs gegeven wordt over het leven van de mens. Het overstijgt de locale situatie van India, lang geleden. Er is wel een historische kern, maar de thema’s zijn universeel. De vorm is die van de Vader-zoon of Koning-onderdaan. Varma R


  Maak melding

 7. nr 5 je kraamt alleen maar onzin.
  Teveel daroe op? We zijn allemaal mensen en hebben dezelfde kleur bloed en moeten elke dag naar het schijthuis.
  Neger , koellie , jampanesie we zijn mensen.
  Er is een mandir in wychen die ik persoonlijk best wel een leuke ontmoetings plaats vindt en waar er regelmatig activiteiten worden georganiseerd.
  Nr 3 ik ben het deels met u eens. Als er geen eenheid is bij mijn hindu broeders en zusters dan is het idd moelijk om zaken te realiseren. Er is geen eenheid en meestal zijn de bekende hindu organisaties bevlekt met vriendjes politiek.
  Om terug te komen op het verhaal, begrijp mij niet verkeerd wat ik nu ga schrijven.
  Het is op dit moment in polariserend Nederland geen plek om dit soort gebouwen neer te zetten. De gemiddelde Nler ziet dit tegenwoordig als een aanval op hun directe omgeving.
  Zie ook minaretten verbod. PVV zal dit , durf ik 50euro om te wedden dit soort acties dmv sancties proberen te stoppen. Wat dachten jullie van hun achterban?
  Ik ken het verschil tussen een hindoestaan en een moslim. Maar tegenwoordig is alles wat zwart haar heeft een moslim in de ogen van de gemiddelde NLer/ blanke.
  Dit is het feit op dit moment en niks anders.
  Ik hoop voor jullie gemeenschap dat het gaat lukken. Mijn afro broeders hebben het zelfde. Het winti geloof heeft in NL het zelfde euvel omdat de blandken het zien als voodoo.Zover ik heb gehoord gaat een groot deel van de Hindu jeugd in de grote steden nauwelijks naar een mandir.
  Factoren zat om te verbeteren en over na te denken.
  POWER TO THE PEOPLE


  Maak melding

 8. Spoorzoeken; Het Hindoeïsme(III)
  Er is de afgelopen honderd jaar veel gebeurd; toch hebben we nog niet het punt bereikt waarop het geestelijk erfgoed van de mensheid geheel is geïntegreerd in een veelzijdige dogmaloze religie-wetenschap-filosofie. Zo denken Hindoegeleerden over natuur en milieu. Nog steeds ontmoeten we eilanden van benaderingen tot de waarheid, waarvan de bewoners weigeren in te zien dat al die benaderingen behoren bij hetzelfde ecosysteem van gedachten. Ecologie leert dat alle organismen met elkaar en hun milieu in relatie staan. Zou dus ecologie niet de eerste wetenschap moeten zijn die zich realiseert dat ook alle systemen van denken met elkaar in relatie staan en dat alle wijsgerige, religieuze en wetenschappelijke benaderingswijzen samen het wereldomvattende ecosysteem van denken, kennis en intuïtie vormen? De mensheid oefent, ten gevolge van haar fysieke inwerking op haar omgeving, de meeste invloed uit op het milieu. Maar is ons gedrag niet gebaseerd op onze manier van denken, onze kennis en op de mate waarin we intuïtief kunnen waarnemen wat het goede, het ware en het schone is?
  Laten we eens een aantal van de fundamentele uitgangspunten van de Hindoeïstische natuurfilosofie onder de loep nemen en deze vervolgens in verband brengen met enkele van de grondstellingen van het theosofische en niet-westerse denken zoals die worden gepresenteerd in de Vishnu Purana en proberen een theorie te formuleren die universeler is en meer bevredigend voor de kritische wetenschappelijke geest. Ecologie is een wetenschap die zich bezighoudt met de onderlinge relaties tussen organismen en hun milieu, inclusief de invloed die de mens op het milieu heeft. Als een wetenschap in de strikte zin van het woord, bestudeert zij alleen de feiten die door de zintuigen en de instrumenten die daar uitbreiding aan geven kunnen worden waargenomen. Maar zodra het om verklarende theorieën gaat, begint de menselijke factor een rol te spelen, namelijk de activiteit van het denken. Het denken is echter begrensd door onze culturele, religieuze, filosofische, psychologische en emotionele achtergrond. Niettemin werkt het denken langs dezelfde lijnen als de natuur – dat kan niet anders. Hoe zouden we de werking van de natuur kunnen verklaren indien dit niet binnen het begripsvermogen van het denken zou liggen? Aldus is elke verklaring per definitie antropomorf, dat wil zeggen, afhankelijk van hoe het menselijk denkvermogen werkt. Ons denken is een aspect dat niet te scheiden is van de natuur, een instrument waardoor de natuur zichzelf kan begrijpen.
  Theosofisch gezien is het denkvermogen als beginsel opgevat een aspect van het oneindige en doordringt het de hele kosmos. Het hogere aspect ervan kent geen deling of afgescheidenheid, maar de lagere zijde schept de illusie van eindigheid, van afgescheidenheid, van u en ik als van elkaar onafhankelijke wezens. Het denken is het eerste aspect dat ontwaakt na een periode van kosmische slaap, wanneer het eerste kosmische verlangen tot ontwaken wederom opkomt. Aldus bestond het denken al voordat enig ding of schepsel vorm kreeg. Het menselijk denken is van dezelfde aard. Wanneer we ons denken helder maken door illusies en de daaruit voortvloeiende handelingen uit de weg te ruimen, zullen we de natuur zien zoals ze werkelijk is, in haar oneindigheid, zonder belemmeringen, zonder beperkingen.-Varma R-


  Maak melding

 9. Hallo Brodder, nr.7.

  Ik zou graag willen weten wat de verschillen zijn tussen een hindoestaan en een moslim. Ik ben hindoestaan en moslim. Wat is het verschil tussen de ene helft en de andere helft van mezelf???

  Dus Wilders wou de Antillen op Marktplaats zetten omdat de zwarten daar op moslims lijken???

  Het zijn niet de schuld van de moslims dat er neergekeken wordt op zwarte, allochtonen. Natuurlijk heb je ook klote moslims, maar in elke bevolkingsgroep heb je dat.

  Rascisme en fascisme bestond al voor 911. Is mischien sindsdien alleen maar versterkt. Mogen we dan door een paar gekke, idioten geen gebedshuizen meer gaan bouwen. Dan kunnen we voetbalwedstijden ook afschaffen want die paar hooligans verpesten het ook vaak voor de honderduizenden goede supporters.

  Het verbieden van het bouwen van kerken, moskeen, mandirs, synagoge’s, tempels etc..etc.. waar een toren gewoon erbij hoort, is naar mijn mening puur rascisme en fascisme en druist in tegen de grondwet en rechten van de mensheid. Waar dit ook ter wereld plaats mag vinden.


  Maak melding

 10. “Ik ken het verschil tussen een hindoestaan en een moslim.”

  Wat er in bovenstaande zin staat. klopt niet.
  Er moet staan: Ik ken het verschil tussen een hindu en een moslim.


  Maak melding

 11. Een bekende zegswijze luidt, ” te nengre finie bung ding wani keka na ini bakra maksing”. Het wordt alsmaar spannender in het hoge noorden. Wanneer al die minderheden hun wil kunnen doordrukken zal het Hollandse hek van de dam zijn. Ba suku, ba finie ba chari.


  Maak melding

 12. Ik denk dat hindoes geen behoefte hebben aan een opzichtige gebouw immers bijna alle hindoes hebben thuis een altaartje.
  Hindoes hebben zich geruisloos aangepast in dit land. Hindoes dragen het geloof in hun hart en niet op hun lippen of optisch.


  Maak melding

 13. Varma,

  Kunt u aub niet kort en krachtig zijn. Het zullen wel mooie woorden zijn maar als ik zo’n lange artikel ziet lees ik bijna nooit.

  Het is niet persoonlijk tegen jou bedoelt maar in het algemeen.


  Maak melding

 14. Spoorzoeken; Het Hindoeïsme(IV)
  De Hindoeïstische filosofie over de structuur van de kosmos zijn erg uitgebreid en ingewikkeld, en ontwikkeling van een intuïtie daaromtrent gaat vooraf aan het volledige begrip ervan. Dit systeem onderkent vele klassen van wezens naast de mineralen, planten, dieren en mensen, sommige lager geëvolueerd dan mineralen, andere veel hoger dan de mens. Alles leeft, is een uitdrukking van bewustzijn, inclusief de atomen, moleculen, mineralen, krachten en energieën. De niet-levende natuur is eveneens geen inhoudsloos begrip, evenals afgescheidenheid, dat is. Alles kan alleen bestaan in relatie tot alle andere dingen. In de hindoese purana’s worden zulke klassen van voor gangbare waarneming onzichtbare wezens aangeduid met termen als rakshasa’s, gandharva’s, vairaja’s, etc. Men beschouwt onzichtbare werelden als even werkelijk en belangrijk als onze zichtbare wereld, bekend onder de term loka’s en tala’s(een indeling van het Universum): een fysische indeling in de respectievelijk geestelijke en materiële polen van iedere wereld. De Hindoeïstische filosofie kent aan de aarde een bijzondere plaats in de kosmos. Op de laagste loka-tala bevindt zich onze zichtbare aardbol met zijn diverse natuurrijken. De andere loka’s en tala’s zijn voor gangbare waarneming onzichtbaar, buitenaards en samengesteld uit levende wezens die te etherisch zijn om door onze ogen te kunnen worden waargenomen. De Vishnu Purana (Boek III, hfdst. vii) zegt:
  Dit uitdijend heelal, dat is samengesteld uit zeven zones, met zijn zeven onderaardse regionen, en zeven bollen. . . wemelt overal van levende wezens, groot of klein, met kleinere en de kleinste, en grotere en de grootste; zodat er zelfs geen achtste van een duim is waarin ze niet overvloedig aanwezig zijn.
  Al deze werelden zijn weerspiegeld in de menselijke constitutie op atomair en moleculair niveau, omdat we zijn opgebouwd uit hetzelfde materiaal als het heelal. Loka’s en tala’s, dus het Universum begrijpen is hetzelfde als de structuur van de natuur begrijpen, ons eigen innerlijk wezen op micro niveau, onze toekomst wat betreft onze innerlijke evolutie, onze verbondenheid met de universele natuur, en onze verantwoordelijkheid binnen het universele ecosysteem.
  Omdat de loka’s en tala’s, het totaal aan Universele schepping niet alleen onze omgeving uitmaken, maar door analogie corresponderen met onze innerlijke toestand, corresponderen menselijke aspecten met een kosmische dimensie. Dit corresponderen, is de sleutel tot de onderlinge verbondenheid en wederzijdse invloed die de organismen van alle werelden op elkaar hebben en tot de mogelijkheid van communicatie. Het loka-aspect van onze Universum kan worden beschouwd als de verblijfplaats van onder andere de mens,de aarde,die hoewel ze zich in de laagste loka bevinden, zich bewegen op de opwaartse, spirituele boog van een evolutiecyclus.-Varma R-


  Maak melding

 15. Varma,

  Prachtig,
  Laat de kraaiers die geen Dharm hebben maar kraaien.
  Mano to Dew, Na Mano to pathar.
  Ik ben trots op mijn Sanatana Dharma De Eeuwige Wet
  Je ben als Hindoe geboren “Sanatenie”
  Daarna zijn menigen overgelopen.

  Jay Ho

  Bhais ke agi been badjaji


  Maak melding

 16. […] Ramnewash, voorzitter van de werkgroep, reageerde verheugd op dit nieuws. Hij gaf vorige week aan dat de gemeente Den Haag met grond over de brug moet komen zodat de Hindoestaanse gemeenschap […]


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.