Opvang slecht bij huiselijk geweld in Suriname

6

PARAMARIBO, 17 nov – De crisisopvang bij huiselijk geweld ontwikkelt zich slechts gebrekkig. Dit stelt Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, in Suriname de voornaamste speler in de aanpak van huiselijk geweld. Door de jaren heen is vooral huisvesting een constante hobbel gebleken.

Gebrek aan huisvesting is vaak acuut bij een aanzienlijk deel van de slachtoffers. Daar kan maar moeizaam op worden ingespeeld. Opvanghuizen ontbreken. Volgens Stop geweld moet de overheid daarom ten minste bijdragen aan de opzet van een opvanghuis. Om te voorkomen dat slachtoffers niet doorstromen, moet een behoorlijk zorgprotocol worden ontwikkeld.

Daar horen goede afspraken bij, omdat anders de opvang zelf in het gedrang komt. Stop Geweld wil ook een behoorlijke begeleiding van plegers zelf. Die is nog nauwelijks van de grond gekomen. Pleger en slachtoffer zijn vaak bereid nog met elkaar door te gaan. Om dit mogelijk te helpen maken, is aanpassing van de wetgeving nodig. De rol van de justitie is hoe dan ook onontbeerlijk.

6 REACTIES

 1. Spijtig genoeg is het handig dat huiselijk geweld onderverdeeld/onderscheiden wordt in
  twee categorieén:

  De doelgroep die zich nog wijs kan maken dat het besluit dat ze hebben genomen om anderen te manipuleren,want dat is mishandelen,weer kunnen herzien.

  En de doelgroep die dat te aangepast is in het manipuleren,mishandelen van anderen,dat professionele hulp nodig is om zijn natuurlijk kind terug te kunnen vinden en weer te kunnen lachen,liefhebben en enthiousiast te kunnen zijn.
  Bij deze doelgroep heeft de persoon die aan het mishandelen is,als volwassene een innerlijk kind, dat een niet te verzadigen behoefte aan goedkeuring heeft en in zijn sociale gedrag,authentieteit plaats gemaakt heeft voor,onhandigheid (mishandelen van anderen),waarover de persoon voortdurend zijn spijt betuigd.


  Maak melding

 2. 1.Een mooie accomodatie met alle voorzieningen,om te registreren,therapieën te verzorgen,studie dagen voor professionals te organiseren,voor alle diciplines die met dit onderwerp te maken hebben.

  2.elke politie post een coördinator huiselijk geweld.
  overkoepelend orgaan van coördinaten van de poltie die belast zijn met huiselijk geweld.

  3.Goede algemene wet bijzondere ziekte kosten.
  Wie gaat de therapeuten betalen die de mensen weer moet laten inzien ,hoe het zijn gedrag weer zelf kan regelen.Slachtoffer moet ook mondiger worden.

  Gaat hij middels de azv de therapeut kunnen betalen,om zijn eigen lot weer te kunnen bepalen?

  Zijn er genoeg krachten in Suriname,om die zoveel mensen die pai,pai hebben gehad,inzicht te geven om zich te ontdoen van patronen(slaan van anderen),die hen verhinderen in het hier en nu te leven.
  (het is anders dan normaal, dat een ander een ander slaat)en vaak vlak voor kinderen.

  Je kan ze in de gevangenis stoppen,uiteindelijk zal een overheid moeten trachten deze mensen te leren,de eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen gevoelens en handelen op zich te nemen.

  Dus ministerie van onderwijs,sociale zaken,volksgezondheid,justitie,zorgverzekeraars moeten om de tafel.

  Uiteindelijk heb je een goede uitgebanlanceerde ziekte kosten wet die van tafel moet gaan komen.
  Sa front doe, mie gado.
  4. opvanghuizen voor kinderen,om ze tijdelijk uit de situatie te halen. En liefs in de buurt mooie ruzie rust huis of ruzie time out huizen voor de vader, moeder,zoon, dochter die elkaar mishandelen in een huis.

  5.Maatschappelijk werk in alle buurten, in mooie gebouwen.


  Maak melding

 3. Het netwerk en de jongeren die de NDP steunen,willen dit met u delen;

  Uiteindelijk neemt de mens zelf een beslissing.

  En het onderwijs moet mensen dan ook leren zelf ethische/autonome beslissingen te nemen.

  Verandering effectief, begint bij de kleintjes,die dan jeugd worden en even later ook grote mensen.

  Boeken,boeken,boeken.

  Je sie fong fong na oso da na skoro ook neks no de (de goed gevulde) nagelaten,zo ontstaat de miskenning,de behoefte bij het kind aan goedkeuring.

  je weet niet hoe het voelt,denkt en wat voor besluit hij neemt voor later als het groot is.

  Als hij/zij groot is dan ……….


  Maak melding

 4. Waardoor wordt huiselijk geweld veroorzaakt?
  Huiselijk geweld is een erg complex vraagstuk. Na veel onderzoek is internationaal het idee losgelaten dat er één verklarende theorie over de oorzaken van huiselijk geweld bestaat. Wel kunnen specifieke aspecten van het verschijnsel worden benoemd die richtinggevend zijn voor de beleidsontwikkeling.
  – Huiselijk geweld is, behalve een van de omvangrijkste geweldsvormen in onze
  samenleving, een hardnekkig probleem omdat het zich kenmerkt door intergenerationele overdracht: mensen die in hun jeugd slachtoffer zijn geweest van dit geweld lopen een groter risico in hun latere leven weer slachtoffer of zelf dader van huiselijk geweld te worden.
  Met huiselijk geweld wordt daarbij bedoeld ‘geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd’. Het woord huiselijk verwijst dus niet naar de plaats van het geweld (het kan zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden), maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Verder wordt uitgegaan van de meest ruime interpretatie van het begrip
  geweld, dus niet alleen fysiek maar ook psychisch. Door de privacy en de intimiteit waarin het gebeurt, beleven
  slachtoffers het veelal als individueel probleem. Loyaliteitsconflicten en emotionele
  en fysieke afhankelijkheid verhinderen slachtoffers om met de problemen naar
  buiten te komen en hulp te zoeken. De recidive van het geweld is hierdoor groot;
  huiselijk geweld is meestal geen incident maar komt bij herhaling voor.
  – Bij huiselijk geweld spelen vaak machtsverschillen tussen pleger en slachtoffer een rol.
  Bovendien zijn deze machtsverschillen vaak gendergebonden en ligt er een houding
  van mannelijke dominantie aan ten grondslag. Maar ook dat hoeft niet altijd zo te zijn. Bestrijding van geweld in huiselijke
  kring kan dan ook niet los worden gezien van maatschappelijke structuren en
  culturele normen die dit gedrag representeren en legitimeren.
  Huiselijk geweld moet bij de bron worden aangepakt; alle activiteiten moeten erop
  gericht zijn het geweld en de agressie te verminderen of nog liever, te stoppen. Dat moet op gezinsniveau gebeuren. Er is nodig een goede hulpverlenings- en veiligheidsketen. Het is voor een mogelijke verdere cohesieverbetering van het gezin belangrijk om zeer beperkt te zijn met strafrechtelijke interventie. De verantwoordelijkheid van de Staat daarbij is te stimuleren, randvoorwaarden te scheppen, en waar nodig belemmeringen weg te nemen.
  Het realiseren van de doelstelling vereist niet alleen een goede samenhang tussen de
  verschillende activiteiten in de keten, maar ook dat alle partijen in de keten de
  instrumenten krijgen aangereikt, waarmee zij kunnen bijdragen aan het realiseren van
  de doelstelling. -Varma R-


  Maak melding

 5. @ nummer 2
  waneer ga jij in terapie mi boi want je hebt het echt nodig hoor,weet jij wat verstandig is om te laten onderzoeken? wat de invloed is van een wrede dictator op een samenlening wat gebeurd met een samenleving die s’morgens opstaat en te horen krijgt dat er 16 van hun landgenoten door hun eigen landgenoten zijn afgeslacht in het fort zeelandia een binnenlandse oorlog die heel diepe sporen heeft achtergelaten in suriname duizenden landgenoten die hun land moesten uitvluchten vrouwen en kinderen die op zeer brute wijze zijn afgeslacht in het binenland moi wana,bouterse liet toen zien dat je met geweld intimidatie onderdrukking vernedering alles bereikt,dat kan nooit goed zijn voor een samenlevig ik ben geen deskundige op dit gebied maar logisch denken kan ik wel. kijk maar hoe de meest vredelievende binnenlandse jongeren nu ontspoort zijn ze stelen roven maar niemand denk eraan om naar de achtergrond van deze jongens, kinderen te kijken. het netwerk alias de jongeren reageer hier op als je kan ????


  Maak melding

 6. Rond 50% van huiselijk geweld kan worden teruggedrongen door de verkoop van alcohol te beperken door:
  1 Verkooptijden van alcohol te beperken, it is toch zat dat je drank kunt kopen en drinken vanaf 7 uur des ochtends tot ver na middernacht.
  2 Verkoop alleen aan volwassenen en niet aan kinderen
  3 Geen verkoop van drank op de dag dat salarissen worden uitbetaald.
  4 winkeliers die niet mee willen werken gewoon platbranden, einde probleem

  Ik heb geen probleem met een paar sociale borrels maar de Surinaamse manier gaat te
  ver. Niet alleen huiselijk geweld wordt mee opgelost maar ook, betere school prestaties, ziektenverlof


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.