Presentatie Biografie Anton de Kom

16

Anton de Kom was vrijheidsstrijder, verzetsheld, vakbondsman, activist, schrijver en banneling. In de Amsterdamse Bijlmermeer staat zijn standbeeld, maar over het leven van De Kom is nog steeds weinig bekend. Alice Boots en Rob Woortman hebben na uitgebreid onderzoek in archieven en gesprekken met de nazaten van De Kom zijn levensverhaal gereconstrueerd. Hun nieuwe boek wordt op zondag 1 november 2009 gepresenteerd bij de Vereniging Ons Suriname in Amsterdam.

In ‘Anton de Kom – Biografie‘ vertellen de schrijvers over zijn jeugd in Paramaribo, zijn vertrek naar Nederland en over Wij Slaven van Suriname, het boek dat hij schreef als aanklacht tegen het Nederlandse kolonialisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog belandde De Kom in het verzet en hij zou uiteindelijk overlijden in een Duits concentratiekamp. De Koms gedachtegoed over Suriname en slavernij zijn nog steeds actueel en ook dat verhaal wordt nu verteld in deze boeiende biografie.

De presentatie begint om 15:00u met een inleiding door historicus Chris van der Heijden en een presentatie van Michiel van Kempen die als letterkundige zal spreken over Anton de Kom. Daarna wordt het eerste exemplaar aan Judith de Kom, de dochter van Anton de Kom die zich haar leven lang heeft ingezet voor de nagedachtenis van haar vader, overhandigd. Schrijver en journalist Anil Ramdas zal de auteurs Alice Boots en Rob Woortman interviewen en de twee zullen signeren.

Vereniging Ons Suriname
Zeeburgerdijk 19-a
1093 SK Amsterdam
Aanvang: 15.00 uur – Gratis entree

16 REACTIES

 1. Geachte heer Woortman en mevrouw Boots,

  Alvast gefeliciteerd en met dank voor uw uitnodiging. Blij te mogen vernemen, dat de presentatie van uw boek omtrent onze held Cornelis Gerard Anton de Kom (1898-1945) uiteindelijk zal mogen plaatsvinden.

  Wij hopen dat uw inzet publiekelijk zal bijdragen, aan het verkrijgen van meer inzicht in de Surinaamse Vrijheidsstrijd in het algemeen. Tevens dat deze de bijdrage van Surinamers aan de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden, vooral voor onwetenden, nog meer zal mogen benadrukken.

  Vervolgens rekenen wij erop, dat bij dit boek NIET wederom valselijk met de verkregen informatie omtrent Anton de Kom en de Geschiedenis van Suriname is omgegaan. Een gegeven die wij in de loop der jaren telkens weer constateerden, als het ging om de bijdragen van Surinamers aan de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden.

  Hierbij verwijzen wij u naar het in 2006 onthuld ’illegaal naakt beeld’ van Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost, waarbij tot ieders verbazing op alle fronten op gemeentelijk niveau ‘bewust’ valselijk geopereerd is geworden, ter manipulatie en/of ter bagatelliseren van de geschiedkundige bijdrage van Surinamers. En met een letterkundige als ‘Michiel van Kempen als spreker op deze dag, maakt dat de kwestie NIET geruster op. Dit gezien zijn eerdere denigrerende houding op de grote Surinaamse volksdichter en schrijver Robin Ravales ‘DOBRU’ (1935-1983).

  Ook onze gerespecteerde bewustzijnsstrijder, schrijver en Masusa-uitgever dhr. Ludwich van mulier moest het vervolgens gemeen ontgelden. M.a.w. deze Nederlandse letterkundige is voor menigeen absoluut GEEN zuivere koffie.

  http://www.youtube.com/watch?v=KXz-Jxt7Jp4&feature=related

  Tenslotte een fijne historische dag toegewenst in de hoop, dat strijders zoals Cornelis Gerard Anton de Kom de rechtmatige plaats in de geschiedenis krijgen, die hun telkens weer ten onrechte onthouden is. Wij hopen dat het hier anders dan in 2006 zal mogen verlopen.

  Trouwens, is het ook de bedoeling, dat wij op deze dag ons exemplaar van dit boek in ontvangst mogen nemen, zoals wij eerder bij de begingesprekken met u afgesproken hadden?

  http://www.youtube.com/watch?v=iEMXaTktUfA

  Namensde Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya


  Maak melding

 2. sommige mensen verwarren bewust het woord vrijheidsstrijd met machtsstrijd.
  een vrijheidstrijder vecht tegen de onderdrukking van zijn volk of tegen onderdrukking,en machtsstijd gaat meer om meer macht te hebben sommigen mensen worden machtsdronken en die willen ten koste van alles macht behouden dus in mijn optiek is er een wezenlijk verschil tussen machtsstrijd en vrijheidsstrijd


  Maak melding

 3. Nieuwsgierig naar het boek en ik koop het gewoon.

  Itt tot EBU ben ik van mening dat mensen gewoon voor hun inzet betaald moeten worden en als ik het niet eens ben met het boek of een ander stuk dan lever ik inhoudelijke kritiek. Holle rethoriek van een klaplopende nonvaleur daar is niemand bij gebaat.


  Maak melding

 4. Geachte EBU-Akademiya,

  Hierbij een citaat van Van Kempen over Anton de Kom:

  “Ik realiseer me dat een aantal van de bijdragen uit A. de Kom ‘Zijn Strijd en Ideeën’ weliswaar niet vulgair, maar toch wel vormeloos en chaotisch is, maar dat zij hun waarde ontlenen aan het zicht dat zij geven op de geschiedenis van mensen. Ik realiseer me dat ‘Wij Slaven van Suriname’ een samengaan is van realiteit en verbeelding, let wel: niet in de betekenis van fantasie. Ik realiseer me dat de anti-cultuur, de anti-beschaving, De Kom in het concentratiekamp en ter dood heeft gebracht, dat het zonder verbeeldingskracht nooit zal lukken met Suriname, maar ook hoezeer Steiner gelijk heeft dat anderzijds een teveel aan verbeeldingskracht, een teveel aan fictie [p. 97].”

  Er is veel meer bewijs, dat van Kempen zeer laatdunkend over Anton de Kom denkt. Zijn stijl is zo laf, dat hij de denigrerende bevindingen vaak voor rekening van derden plaatst en er dan niet helemaal eens of oneens mee is.

  Zo laat hij Theo Parra De Kom de hemel in prijzen en dan is hij het verderop in de tekst niet eens met Theo Para en Henry Does. Hij haalt Sjef Last aan, laat Waller het beweren, dat ‘Wij Slaven van Suriname’ niet geschreven is door Anton de Kom. Laat derden beweren dat de Kom wel dit was en niet dat. Hij is een verzamelaar, die niet inhoudelijk kan samenvatten, omdat hij geen inzicht heeft en rijgt dus alles aan elkaar tot de lezer moe en draaierig wordt. Eindeloze teksten met name dropping.

  Kortom; de literaire ‘strandjutter’ en verzamelaar Van Kempen veegt allerlei onsamenhangend materiaal bij elkaar over De Kom en wekt de indruk deskundig te zijn. De familie De Kom in de persoon van Judith de Kom, heeft zeer fout en schandelijk veel materiaal van De Kom regelrecht in handen gebracht van de overheid, type plagiators als Van Kempen en gesubsidieerde uitgevers, die ‘Wij Slaven van Suriname’ hebben uitgegeven met de gecensureerde passages. Terwijl Anton de Kom strijd heeft gevoerd tegen de Koloniale status-quo.

  Wat had er dan moeten gebeuren? Heel simpel:

  1. Zijn boeken, geschriften en nalatenschap behoren in Suriname opgeborgen te worden.

  2. Socialistische uitgeverijen (personen) moeten zijn boeken uitgeven. Natuurlijk mag daarnaast elke gek verder doen wat hij wil.

  3. Alle rotzooi die over De Kom beweerd wordt, alle verkeerde kunst, alle valkuilen en greppels, om diegenen die hem willen louteren, op verkeerde paden te doen belanden en te doen struikelen, moet gezuiverd worden.

  4. Wetenschappelijk onderzoek moet worden uitgevoerd naar alle verdwenen materiaal; hoe, door wie en waarom nu het laatste materiaal boven tafel is gekomen. Men schreef: “het materiaal is opgedoken”. De Duitsers hebben ook materiaal. Vanuit socialistische hoek moet ook het gedachtegoed van De Kom in een eerlijke context worden geplaatst. Zijn antikoloniale analyses en centrale antikoloniale boodschap moet duidelijk zijn. Ook moet duidelijk geschreven worden door grapjassen als Van Kempen, dat zij het oneens zijn met alle leugens over De Kom, Sjef Last etc.

  5. Er moeten opdrachten aan Surinamers gegeven worden (betaald werk), om Anton de Kom genuanceerd neer te zetten en te beschrijven in de geschiedenis. Met als doel zowel in Nederland als in Suriname een gelijkluidend oordeel te hebben over datgene, wat wij eren in Anton de Kom. Zijn strijdvaardigheid, politieke en literaire voorbeeldrol.

  Wij Surinamers gaan ook niet “dieken” in de Nederlandse geschiedenis, of Rembrandt of Van Gogh wel onderbroeken droegen. Of niet aan een of andere ziekte leden. Of Piet Hein zijn geroofde buit eerlijk verdeelde onder de Nederlanders. Of Hooft of Vondel van enig niveau waren. Dat is geen Surinaamse aangelegenheid.

  Van Kempen kent geen Arowaks en weet niet wat een Ka-oso is, maar is zogenaamd ‘Suriname deskundige’. En tracht vervolgens over het ‘niveau’ van onze cultuur te willen oordelen. Bah..!!

  Wij doen hier niet aan mee.

  groet,


  Maak melding

 5. Anton de kom is geen wetenschapper begrijp niet waarom zijn naam verbonden is aan een universiteit?
  Waarom niet gewoon universiteit paramaribo.


  Maak melding

 6. “De term Gestapo is ons door de politie in de mond gelegd, maar het gedrag van de politie nodigt ons uit de term vaker te gebruiken”, zegt Eduard Buitenman, van het comité Een waardig monument voor Anton de Kom.

  Buitenman is door de rechtbank van Amsterdam op het matje geroepen. Hij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 220 euro, omdat hij in maart van dit jaar een ambtenaar in functie beledigde door hem voor Gestapo uit te maken.

  Buitenman kwam net van een vergadering en liep met andere leden van het comité naar het metrostation Amsterdam Bijlmer. Hij zag dat de politie bezig was met een grootscheepse controle, waarbij vele mensen gefouilleerd en ondervraagd werden. Volgens Buitenman werden voornamelijk zwarte mensen doelwit van de politieactie en hij besloot foto’s te nemen.

  Sranantongo
  Mensen die naar binnen wilden gaan waarschuwde hij, volgens hemzelf, in het Sranantongo met ‘I’m go stampu’, je moet gaan stempelen. Ook probeerde hij herhaaldelijk de politie aan te spreken over de volgens hem discriminerende manier waarmee de politie bezig was.

  Op een gegeven moment werd hij in de boeien geslagen en afgevoerd. De aanklacht luidde ‘belediging van een ambtenaar in openbare functie’. Op 5 december was de uitspraak: schuldig, maar een voorwaardelijk boete.

  De kans is groot dat Buitenman de boete ooit zal moeten betalen want hij vindt dat de politie bij dit soort controles termen als Gestapo over zichzelf afroept. De boetedreiging schrikt hem niet af: “Ik laat me niet muilkorven”, aldus Eduard Buitenman.

  Buitenman kondigt aan in hoger beroep te gaan.

  Meer over: Buitenman, fouilleren, Gestapo, politie, stampu

  Reacties:

  E. Buitenman, 28-12-2007 – Nederland

  Geachte heer Jan. M , Wij van het comite ‘Een Waardig Standbeeld van Anton de Kom’, zullen alles in het werk stellen, om elke politieagent die ‘gestapo-achtig gedrag’ vertoont, op het matje te roepen. En willen zij niet luisteren, dan zullen wij hen dagvaarden. Wij volwassenen, hebben soms enorm veel last van sommigen van deze racistische agenten, voornamelijk de mensen in Amsterdam-Zuidoost. Maar van onze schoolgaande jongeren, moeten zij beslist afblijven! En mocht blijken dat deze zelfde racistische agenten, zich wederom op jou schoolplein begeven, probeer dan samen met je medestudenten met filmcameras aan de slag te gaan en probeer ze heterdaad op de film te pakken. Probeer ons dan vervolgens die film op te sturen en wij zullen hen voor het gerecht proberen te slepen, vanwege ’terrorisme’ jegens onze jongeren. Ik hoop dat je ons advies ter harte zult nemen en stuur dit bericht door naar al je vriendjes en vriendinnen van school. Ons email adres is: ‘Waardigstandbeeldadek@gmail.com’. Voor de rest wenzen wij jou en je collegas heel veel sterkte en vooral alle succes toe met je keuze om je school succesvol af te ronden. Laat je vooral niet misleiden door ‘racisme’ of door racisten, en het maakt niet uit als dat soms agenten zijn of politici. Maar blijf vertrouwen in jezelf scheppen! Hou er wel rekening mee, dat niet elke politieagent een racist hoeft te zijn. En sommige agenten zijn inderdaad ‘schijterige meelopers’, die het niet durven hun racistisch collegas terecht te wijzen. Weet ook dat de politie een belangrijke en moeilijke verantwoordelijkheid heeft in onze samenleving. Ze zijn haast onmisbaar ten opzichte van onze veiligheid. Maar ook wij als burgers hebben een taak en dat is om te helpen het de politie zo makkelijk mogelijk te maken waar het maar kan. Maar ook waakzaam te zijn en te blijven t.a.v. ‘foute politieagenten’, die onze veiligheid meer bedreigen dan dat ze die beschermen. En tegen dit soort verraders, behoren wij als gezonddenkende burgers, op te treden! Wees een dappere strijder onder de mensen, gebruik je camera effectief als wapen en nagel dat beestje!! Strijdvaardige groeten, namens het comite Waardig Standbeeld van Anton de Kom,

  ——————————————————————————–

  Jan M, 14-12-2007 – Nederland

  Beste meneer Buitenman, Ik ben 16 jaar, zit in de 4e van het vmbo op de middelbare school. Daarvoor deed ik HAVO/VWO. Sins ik op het Media College Amsterdam zit zie ik dagelijks politie om de school rijden, dagelijks arresteren ze criminelen jongeren die in portiekjes zitten, gellukig maakt het de politie niets uit of het regent of niet. Laatst kwam de politie voor een lekker kopje thee naar het Media College Amsterdam voordat ze vertrokken werden alle kluisjes doorzocht en iedereen werd gefouilleerd. Tot verbazing werden er geen wapens gevonden onder de jongeren. Ongeveer 2 maanden geleden ( 31-10-07 ) kwamen de agenten (8 stuks) weer effe gedag zeggen. Er stonden namelijk 5 donkere jongen en een blanke jongen in een portiekje van de school. Met spoed werden de 5 jongen om legitimatie gevraagd. De blanke jongen bleef staan maar werd net als de rest gevraagd te vertrekken. De hele school stond inmiddels te kijken naar hoe de politie zijn werk deed. De politie vertrok en iedereen ging uit protest in de portiekjes staan. En ja de politie kwam terug en weer vroegen ze alleen de donkere jongens om ID zelfs een donkere vriend van me die er net aan kwam lopen de blanke jongens werden verzoekt weg te gaan of anders werden zij gearesteerd. Toen ik vroeg wat de aanleiding was werd er heel makkelijk geandwoord dat dat vertrouwlijk was of dat zij geen reden hoeven te hebben om zomaar je ID te vragen. Iedereen werd een beetje opstandig en begon te schelden. En ik werd opgepakt samen met nog een vriend van me die geen ID bij zich had. Ik heb nu een aantekening op me strafblad en 28 uur taakstraf dat is namelijk de minimale straf die je voor het beledegen van een ambtenaar in functie kan krijgen. 2 maanden verder ben ik toch blij met dit hele gebeuren, ik heb veel geleerd over rechtvaardigheid,ik heb nu een advocaat en ik heb vele mensen veel werk bezorgd.

  ——————————————————————————–

  E. Buitenman, 08-12-2007 – Nederland

  Geachte redactie, Nauwelijks bekomen van een merkwaardige uitspraak van de Politie Rechter te Amsterdam op 5 december 2007 jongslede, lag er wederom een Transactievoorstel van de Bijlmerpolitie bij ons op de stoep. Hierbij ging het om het op dezelfde dag in bezit hebben van een ‘zeer gevaarlijk objec’ zegt politie Brigadier van Politie dhr. A.D.C Hendriksen van het Wijkteam Ganzenhoef. Ik, heer E. Buitenman van het Comite ‘Een Waardg Standbeeld van Anton de Kom’, had mij op die bewuste dag van 19 maart 2007, niet alleen schuldig gemaakt aan het’ beledigen van een ambtenaar in functie’, maar was tevens ook in het bezit van een ‘zeer gevaarlijk wapen’, namelijk:: – Categorie omschrijving: wapens/munitie/springstof (3043173). – Object: mes (zak). – Land: Nederland. – Omschrijving strafbaar feit: Op of aan de weg voorwerp, dat als steek-wapen te gebruiken is, aanwezig hebben. Voor de duidelijkheid betreft het hier een ‘pennemesje’, welke aan mijn sleutelhangertje verbonden was, ter grote van ongeveer 10 cm met aan zich mesje, een mini-flessenopener en een kurkentrekkertje. En op grond van het bepaalde in artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering, werd dit object voor brigadier Hendriksen ook aanleiding hiervan zaak te maken. Boete: 130.00 euro. Zaaknummer politie: 5191466 Parketnr: 13 / 722838-07 Op grond hiervan menen wij dat wij van het comite, brigadier Hendriksen kennelijk wederom bij de Politie-rechter zullen tegenkomen, omdat wij ook deze boete niet van plan zijn te betalen. Verzet u tegen elke ‘ gestapo- achtige’ gedrag van welke agent dan ook ! Namens het Comite’ Een Waardig Standbeeld van Anton de Kom’,

  E. Buitenman


  Maak melding

 7. Geachte EBU-Akademiya,

  Ik zag dat mijn reactie reeds geplaatst was op Waterkant.

  Wil nog vermelden, dat mijn artikel een reactie is op de aanwezigheid van Van Kempen in een panel bij de presentatie van het boek over Anton de Kom.

  Het is ook een reactie op een radio-optreden van de schrijvers die het boek aankondigden en tevens aangaven, dat De Kom een “avonturier” was en toevallig in aanraking kwam met antikolonialen in Nederland.

  De Anton de Kom discussie is voor iedereen. Maar Anton de Kom is primair een in Suriname geboren Surinamer uit Surinaamse ouders en heeft zich onderscheiden als held in de context van de Surinaamse geschiedenis.

  Al schrijven 1000 Japanners over De Kom, ze schrijven over een bijzondere Surinamer. Zijn motivatie om zich in te zetten tegen het fascisme en Nazisme is ingegeven door zijn socialistische ideologie van “proletariërs aller landen verenigt u”. Vanuit de Surinaamse optiek; Che guevarra heeft zich ‘eerst’ tijdens de Cubaanse Revolutie onderscheiden en is toen’ op basis van dezelfde ideologie in andere landen gaan strijden tegen onderdrukking.

  Al schrijven 1000 Afrikanen en Bolivianen over Che Guevarra, hij blijft een Cubaanse held. Precies op dit punt zie ik de verwarring onder Surinamers, die denken dat Anton de Kom half Surinaams was en half Nederlands. Die verwarring wordt (onbewust) gevoed door de dochter van De Kom, die een Nederlandse moeder had.

  Ook als verzetstrijder in Nederland blijft de Koms prestatie een prestatie van een volbloed verbannen Surinamer en Nederlands ingezetene. Men kan onmogelijk De Koms daden eren, zonder zijn politieke motivatie als verbannen Surinamer in acht te nemen.

  Ik hoorde de schrijvers zeggen in het radioprogramma, dat Surinamers De Kom ‘claimen’. Goede genade dacht ik. Moeten we Antony Nesty anders zien als hij met een Nederlandse trouwt en naar Nederland verhuist? Dat doet toch niets af of voegt toch niets toe aan zijn internationaal zwemrecord? Ook al wordt hij in Nederland bokskampioen dan nog is het nogsteeds dezelfde Nesty die bokskampioen is geworden in Nederland.

  En die “Trots op Nederland” vervuiling, is nu ook in de Surinaamse geschiedschrijving beland.

  Groet,


  Maak melding

 8. ‘Motie CDA Amsterdam Zuidoost’ de datum:

  20 Februari 2007 omtrent; ‘Politiek Compot’ omstreden illegaal vernegerd naakt object
  Vrijheidsstrijder Cornelis Gerard Anton de Kom(1898-1945)op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost.

  Vergadering in de Raadszaal van de Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 februari 2007 betreffende het i-Nova Onderzoeksrapport omtrent het illegaal ‘vernegerd’ naakt Standbeeld van Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost.

  (SDR200207 Cult/5)

  ———————————————

  Aanwezig:

  De raadsleden: A.J. Alcántara, PvdA; M.D. Arnhem, PvdA; P.A. Bals, PvdA; A. Bhola, PvdA; H.W. de Boer, CDA; L. Burgers, PvdA; A.A. Carr, PvdA; M.A. Dalgliesh, PvdA; E.J.W. Doest, PvdA; W. Eckhardt-Angna, PvdA; E.J. Hartog, SP; B.E. Koenen-Wilson, PvdA; H.D.M. Lalji, PvdA; Y.I. Lont-Eersel, CU; E. Meyer, VVD; A.L. Miedema, VVD; W. Mos, LZO; E. Muller, GL; A.A. Osei, PvdA; L.N. Parsan, PvdA; A. Saranjam, SP; M. Schaaf, Groep Schaaf; K.R.K. Stena, PvdA; M. Tiggelaven, VVD; J.L.M. Walgering, GL; M.H.G.M. van de Wiel, LZO.

  Voorzitter: A. Bhola

  Griffier: G.P. Both

  Het Dagelijks Bestuur: E.M. Sweet, PvdA; E. Verdonk, PvdA; J. Kehla Wirnkar, PvdA (tot 22.00 uur); H.M. Verzijl, PvdA; P.J.M. Litjens, VVD.

  Afwezig: H.B. Boldewijn, PvdA, A.L. Miedema, VVD; E. Owusu Sekyere, PvdA.

  Voorzitter,

  Wij zijn geen kunstraad, maar een stadsdeelraad.

  Wij zitten hier niet voor de esthetiek, maar voor de politiek.

  Wij beoordelen niet de voordracht, maar de opdracht.

  En met de opdracht, althans de procedure wie de opdracht zou krijgen, is er mis gegaan:

  1) Zowel het kiezen via stembiljetten als internstemming was niet waterdicht.

  2) Er was geen sprake van monitoring.

  3) Een jurylid schrijft drie dagen voor het besluit op 14 januari 2005 een brief waarin hij zegt dat het beeld “ongepast en hoogst onacceptabel” is.

  4) De directeur van Artoteek/CBK legt de jury n.a.v. deze brief drie mogelijkheden voor: 1) jurylid stemt mee. 2) jurylid wordt van stemrecht onthouden. 3) jurylid wordt als jurylid bedankt.

  5) Drie weken later, op 7 februari, schrijft deze jurylid een brief waarin hij te kennen geeft zich met onmiddellijke ingang terug te treden uit de jury en de WAdK.

  6) Het mandaat van de Werkgroep Kunst& Vernieuwing was onduidelijk.

  7) Er was sprake van een onduidelijke verdeling van taken en bevoegdheden.

  8) Op een ‘cruciaal punt’ heeft de procedure tekort geschoten, namelijk fase 4, er vindt geen terugkoppeling plaats aan de politiek.

  9) Er is “abusievelijk besloten” het verslag ter kennisgeving aan het Dagelijks Bestuur aan te bieden.

  10)”Per abuis” wordt een voornoemd besluit niet opgenomen op de actielijst en derhalve ook niet bij het dagelijks Bestuur geagendeerd.

  Het Onderzoeksbureau (i-Nova) trekt dan de volgende conclusie:

  “Mede gezien de gevoeligheid van het proces van totstandkoming van het Anton de Kommonument is deze gang van zaken als niet zorgvuldig aan te merken. Daarbij gaat het om de procescoördinatie en degenen in de ambtelijke organisatie, die de procescoördinator hadden moeten begeleiden vanuit hun ambtelijke leidinggevende of politieke rol.”

  Maar nu het volgende:

  Op bladzijde 28 van het Onderzoeksrapport (i-Nova) staat onder “Fase 7, de beoordeling van de ontwerpen en de selectie van het “winnend ontwerp”, het volgende:

  “Het beeld zelf moet mensen ‘overtuigen’ en niet de reputatie van de kunstenaar.”

  Op bladzijde 30 echter staat onder De Jurering – stap 1; het bekijken van de ontwerpen:

  “De jury start met het bekijken van de ontwerpen en eindigt met de formele stemming. Omdat het beeld van Jikke van Loon NIET tentoongesteld is in het CEC-gebouw, egint het ochtendprogramma in haar atelier in Gameren” (en nu komt het!). Ik citeer nu uit een memo van de directeur Artoteek/CBK:

  ” Alleen op die manier kan dit ontwerp – in grootte, zeggingskracht, textuur e.d. -‘volwaardig’ vergeleken worden met andere ontwerpen die te zien zijn in het CEC-gebouw.”

  Ik leg de nadruk op “alleen op die manier” en “volwaardig”.

  Hieruit is de conclusie te trekken dat bezoekers van het C.E.C. NIET in staat waren om het beeld van Jikke van Loon ‘volwaardig’ te vergelijken met de andere ontwerpen, want alleen op visuele wijze (per video) was het ontwerp van Jikke van Loon in grootte, zeggingskracht, textuur e.d. vergelijkingsmateriaal met de overige ontwerpen.

  BELEDIGING IMPLICEERT OPZET (STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING VAN ONEIGENLIJK SYMBOOLGEBRUIK/HOGE RAAD 30 SEPTEMBER 2003, NJ 2004, 189, r.ov. 3.6 en 3.7).

  BEWEZENVERKLARING VAN HET DELICT, DAT VOLTOOID IS OP HET MOMENT VAN OPENBAARMAKING VAN DE UITING (HET ILLEGAAL NAAKT BEELD VAN ANTON DE KOM IN AMSTERDAM ZUIDOOST), VEREIST VOORTS DAT DE OPZET OM EEN BEPAALDE GROEP WEGENS HET EEN EN ANDER TE BELEDIGEN, OP DE OPENBAARMAKING GERICHT IS. (Dr. Caspar van Woensel).

  Nood redactie betreffende het omstreden i-Nova Onderzoeksrapport 2004:

  In Tabel-1 van het i-Nova Onderzoeksrapport ‘Een Waardig Standbeeld op een Waardige plek’, zie ‘Schematische weergave definitieve keuze Jury’, Bron: Flap met puntenwaardering juryleden aan de hand van de stemrondes, 14 januari 2004/ blz. 32, blijkt – kennelijk niet opzettelijk – een incorrect weergave van de flap met punten-waardering juryleden in het tabel te zijn “ingeslopen”. Namelijk op het punt van “het aantal keren eerste voorkeur”: Dit betreft bij de kunstenaar Henk Visser (2 m/z 1) en bij de kunstenaar Erwin de Vries (1 m/z 2).

  Bij de puntenwaardering van de kunstenaar Erwin de Vries namelijk, hebben de juryleden de heer Antoine de Kom (zoon van Anton de Kom ) en E. Buitenman (Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya), beiden reeds bij de eerste stemronde als ‘eerste voorkeur’ hun stem uitgebracht op het beeldontwerp van de kunstenaar Erwin de Vries.

  Bijlagen:

  http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BD2966&u_ljn=BD2966

  http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?details=true&datum_tussen_tm=4-4-2008&rechtsgebieddisplay=Bestuur&instantietype=Rechtbanken&instantie=&searchtype=ljn&ljn=BC8137&u_ljn=BC8137

  http://www.youtube.com/watch?v=4q7JTWbu5WQ&feature=PlayList&p=3164A43AE5107A37&playnext=1&playnext_from=PL&index=40

  (Deze video in het kader van de verbanning van Anton de Kom uit de toenmalige Nederlandse kolonie Suriname in 1933).

  “RETI E WAKA NANGA EYGI KRAKTI, LEY ABI YEPI FANOWDU”

  (De waarheid wint altijd op eigen kracht, de leugen heeft een medeplichtige nodig)


  Maak melding

 9. @ nummer 6 .
  jou antwoord kan je makelijk op het internet vinden, ik zeg verder niets want straks heb ik het weer gedaan ik wil wel dit kwijt zwarten mensen misleiden hun eigen mensen door steeds weer het verleden aan te halen als het aan deze mislukkelingen ligt staat er in de geschiedenis boeken van suriname dat bouterse een grote leider was met inzicht integer een echte staats man die geen vlieg kwaad doet die zijn land heeft opgebouwd en alleen maar heeft gemoord omdat hij werd aangevallen het is toch gek voor woorden wat deze idioten allemaal hier schrijven, veel van deze FIGUREN zijn mislukt hier in nederland door hun eigen schuld dan geven ze de blanken of de nederlandse gemeenschap in het geheel de schuld van hun mislukking en hun eigen frustratie. pak een vliegtuig en rot dan maar op ga naar suriname .


  Maak melding

 10. TREK ZELF UW CONCLUSIE INZAKE HET ‘POLITIEK COMPLOT’ T.A.V. HET ILLEGAAL VERNEGERD NAAKT BEELD VAN DE VRIJHEIDSSTRIJDER ANTON DE KOM OP HET ANTON DE KOMPLEIN IN AMSTERDAM ZUIDOOST, WELKE TIJDENS DE ‘LOPENDE’ BEZWAARPROCEDURE EN ONDANKS DE HEVIGE PROTESTEN VAN BURGERS DES ONDANKS ONTHULD WERD OP 24 ARIL 2006.

  -2005: In januari 2005, kort na de jury uitslag omtrent het omstreden beeld van Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost, verschijnt er in een gerenommeerd dagblad ‘Het Parool’ een interview met de winnares van het zogenaamd winnend ontwerp van Anton de Kom Jikke van Loon getiteld; ‘BOOM WORDT BEELD’ van de journaliste Marianna Duff. Hierin vertelt de kunstenares heel opvallende aan het eind van haar interview met de krant tijdens haar ervaring in de Republiek Suriname en met tropisch hout letterlijk; “Verantwoord tropisch hout hoor, want IK heb niet gekapt.” Vervolgens: “De boom lag al. Hij was NIET geschikt voor commerciële doeleinden. Ik kon hem ZO meenemen”. NB. Het honorarium voor een kunstenaar per ontwerp was vastgesteld op €. 7.500,= .

  -2006: Bewezen fraude d.m.v. het i-Nova Onderzoeksrapport december 2006, waarbij bewezen stemmingfraude gepleegd werd ten gunste van het winnend ontwerp van de kunstenares Jikke van Loon en op het ultieme moment uitsluiten van de Werkgroep Monument voor Anton de Kom als ‘Bewoners Vertegenwoordigende Commissie’.

  -2007: Motie CDA Amsterdam Zuidoost op 20 Februari 2007 in de Raadszaal van Amsterdam Zuidoost gelegen aan de Anton de Komplein 150 omtrent; het omstreden illegaal vernegerd naakt beeld van de Vrijheidsstrijder Anton de Kom:

  En met de opdracht, althans de procedure wie de opdracht zou krijgen, is er mis gegaan:

  1) Zowel het kiezen via stembiljetten als “internetstemming” was niet waterdicht.

  2) Er was geen sprake van monitoring.

  3) Een jurylid schrijft drie dagen voor het besluit op 14 januari 2005 een brief waarin hij zegt dat het beeld “ongepast en hoogst onacceptabel” is

  4) De directeur van Artoteek/CBK legt de jury n.a.v. deze brief drie mogelijkheden voor: 1) jurylid stemt mee, 2) jurylid wordt van stemrecht onthouden. 3) jurylid wordt als jurylid bedankt,

  5) Drie weken later, op 7 februari, schrijft deze jurylid een brief waarin hij te kennen geeft zich met onmiddellijke ingang terug te treden uit de jury en de WAdK.

  6) Het mandaat van de Werkgroep Kunst& Vernieuwing was onduidelijk.

  7) Er was sprake van een onduidelijke verdeling van taken en bevoegdheden.

  8) Op een “cruciaal punt” heeft de procedure tekort geschoten, namelijk fase 4, er vindt geen terugkoppeling plaats aan de politiek.

  9) Er is “abusievelijk besloten” het verslag ter kennisgeving aan het Dagelijks bestuur aan te bieden

  10) “Per abuis” wordt een voornoemd besluit niet opgenomen op de actielijst en derhalve ook niet bij het dagelijks Bestuur geagendeerd.

  Hieruit is de conclusie te trekken dat bezoekers van het C.E.C. NIET in staat waren om het beeld van Jikke van Loon volwaardig te vergelijken met de andere ontwerpen, want alleen op visuele wijze was het ontwerp van Jikke van Loon in grootte, zeggingskracht, textuur e.d. vergelijkingsmateriaal met de overige ontwerpen.

  -2008: Een bekend rechtbankjournalist dhr. P. Meershoek van de gerenommeerde krant ‘Het Parool’ schrijft in zijn artikel van woensdag 20 februari 2008 pag.15 onder de kop; ‘SURINAMERS IS NIETS GEVRAAGD’: Het Standbeeld van de Surinaamse held Anton de Kom op het Anton de Komplein in Zuidoost blijkt NOOIT te zijn getoetst op een negatief ontvangst door bijvoorbeeld de Surinaamse gemeenschap.

  -2008: Rechterlijke Uitspraak Meervoudige Kamer van Amsterdam d.d. 25 maart 2008/Reg.Nr. AWB 06/5832 WW44, waarbij de Amsterdamse Rechter het besluit van 21 maart 2006 vernietigde, welke geleid had tot het verlenen van een reguliere bouwvergunning aan het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Sector Maatschappelijk Ontwikkeling, voor het plaatsen van een standbeeld op de trap aan het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost.

  -2008: Rechterlijke Uitspraak Meervoudige Strafkamer van Amsterdam d.d. 02 juni 2008/Parketnr. 13/452262-06, waarbij de Amsterdamse Rechter ‘vrijspraak’ eiste van een bezwaarder opgrond van Artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht (Sr): Verdachte was op 9 september 2006 – tijdens het festival in Amsterdam Zuidoost ‘Dag van 1000 culturen’ – met een aantal anderen een betoging aan het voeren tegen het illegaal vernegerd naakt standbeeld van Anton de Kom, dat zich op voornoemd plein bevindt. Verdachte en zijn medebetogers deelden flyers en pamfletten uit. Tevens had verdachte borden bij zich waarop verschillende leuzen te lezen waren. De Rechtbank achtte – evenals de Officier van Justitie en de Raadsman – het te laste gelegde NIET bewezen en zelfs een beknotting van het ‘Recht op Vrije Meningsuiting. Volgens de stukken van de Rechtbank was de stadsdeelvoorzitter mevrouw Elvira Sweet direct hierbij betrokken.

  -2008: Quickscan aangaande de bevoegdheden van de ‘Werkgroep Kunst en Vernieuwing (WKV) en de Werkgroep Monument voor Anton de Kom (WAdK), inzake het op 24 April 2006 tijdens de ‘Bezwaar Procedure’ onthuld illegaal vernegerd naakt beeld van Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost, werd met ‘juridische druk’ afgedwongen. Hierbij bleek:

  – dat de Werkgroep Kunst en Vernieuwing haar juridische bevoegdheden schromelijk te buiten was gegaan en zelfs opzettelijk had verlegd.

  – dat deze nieuwe gegevens in het oorspronkelijk i-Nova Onderzoeksrapport opgenomen werden, waarbij dit oorspronkelijk rapport tegelijkertijd op diverse onderdelen gematigd werd gecorrigeerd (herschreven) en haar originaliteit hierdoor inhoudelijk verkracht werd (Dit gebeurde na de behandeling van het Onderzoeksrapport in de Raadvergadering van 20 februari 2007).

  -2009 tot heden: De juridische strijd inzake; het verwijderen van het omstreden object van de Vrijheidsstrijder Cornelis Gerard Anton de Kom (1898-1945) op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost is nog gaande.

  “A NO INI WAN AFRIKAN BEN DE WAN “NENGRE”

  (Memre Kunta Kinte “ROOTS”)

  http://www.youtube.com/watch?v=okK_UL7cLe0


  Maak melding

 11. DU,who the hell are you om mensen terug testuren,,dat Nederland van je blanke baas is ok,maar jij en voor jij moet je snaterkoker dicht houden om mensen terug te sturen,jij bent onder valse voorwendselen hier in Nederland,want als ik het goed begrijp ben je na de coup hier heen gekomen,dus terug naar je hokkie jij.
  Je hebt het weer over zwarten,wat ben jij dan?Een in gloor gedoken zwarte soms.
  Uilskuiken DU,weet jij dat het de blanken waren en zijn die misdaden en of terrorisme hebben uitgevonden,sinds mensen heugenis is misdaad ontstaan door de blanken,de Indianen en zwarten leefden gelukkig samen,tot dat de blanken hen ontdekten de rest weet je wel wat ze met je voorouders geflikt hebben.Ga je geschiedenis maar goed lezen domoor.
  Ai baja jij zit constant in het verleden,mag men dan niet over het slavernij verleden hebben?Pfffffffffffff,ai baja DU,blijf maar de blanken hun gat maar likken,als Wilders aan de macht komt zal je zijn voeten likken waktie no.


  Maak melding

 12. Geachte heer Van Mulier (reactie #8),

  Met verbazing hebben wij van het Comité ‘Een Waardig Standbeeld van Anton de Kom’ kennis genomen van uw reactie m.b.t. het interview, welke de schrijvers van het boek over Anton de Kom recentelijk in een radioprogramma afgegeven hebben. Dit alsof de kwestie rondom de woekerpolissen de gemeenschap niet voldoende geschaad hebben.

  Dat de ‘letterkundige oorlog’ tegen en de ‘geschiedkundige vervalsing’ van de verworvenheden van Anton de Kom zovele jaren na zijn dood nog in volle gang zijn, is een voldongen feit. Een gegeven die feitelijk aangeeft, wat voor een impact deze persoon gehad moet hebben op de koloniale krachten ten tijde het kolonialisme en kennelijk nu nog heeft op de nazaten van slavenhouders.

  http://www.youtube.com/watch?v=x1L8y-MX3pg&feature=related

  Echter blijven wij strijden in de stellige overtuiging, dat geen ‘leugen’ een lang leven beschoren is. En dat wij ons ooit in de gelukkige omstandigheden zullen bevinden, om de geschiedenis van Suriname zelf te herschrijven.

  Een Surinaams spreekwoord luidt:

  “Leti e waka nanga eygi krakti, ley abi yepi fanowdu” (De waarheid wint altijd op eigen kracht, de leugen heeft een medeplichtige nodig)

  WIJ ZULLEN OVERWINNEN!

  Tan bun, waka bun.

  http://www.youtube.com/watch?v=sGFv9fQxR4c


  Maak melding

 13. ‘RADIO INTERVIEUW SCHRIJVERS BIOGRAFIE ANTON DE KOM.’

  Audio fragment: ‘Wie was Anton de Kom?’

  Datum: zondag 18-10-2009/Programma: “Met het oog op morgen.”

  http://weblogs.nos.nl/methetoogopmorgen/2009/10/18/zondag-adam-eva-volgens-crumb/

  (Ps. wachten tot dat het ‘downloaden’ 100% bereikt is.)

  “GEEN VOLK KAN TOT VOLLE WASDOM KOMEN, DAT ERFELIJK MET EEN MINDERWAARDIGHEIDSGEVOEL BELAST BLIJFT.”

  (Citaat: Cornelis Gerard Anton de Kom van 1898-1945/Vrijheidsstrijder van Suriname)

  Bijlage: http://www.youtube.com/watch?v=Suw_CQ3zfTY&feature=related


  Maak melding

 14. Geachte mevrouw Boots en de heer Woortman,

  Hierbij delen wij U tot onze spijt mede, dat wij n.a.v. de presentatie van uw biografie over Anton de Kom op zondag 1 november a.s. in de Vereniging Ons Suriname, niet op uw uitnodiging zullen ingaan.

  Tevens, dat wij uw voornemens om deze biografie ‘persoonlijk’ aan ons te overhandigen, verder niet op prijsstellen.

  In spoed overleg is de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya tot dit besluit gekomen, n.a.v. uw radio interview op Stadradio FM Amsterdam op 18 oktober jongslede in het programma ‘Met het oog op Morgen’, waarin het imago van onze held Anton de Kom absoluut geen goed wordt gedaan.

  Mochten wij na de biografie gelezen te hebben tot andere gedachten zijn komen, dan zullen wij u dat spoedig berichten.


  Maak melding

 15. Geachte leden en sympathisanten van het comité;
  ‘Een Waardig Standbeeld van Anton de Kom’,

  Inmiddels is er in Nederland een zogenoemd “Biografie” over Anton de Kom op de markt verschenen. Dit nadat de Bewustzijnsbeweging EBU-Akademiya op 27 december 2007 op de site van Amsterdam melding van maakte, dat twee universiteitsstudenten het zelfde van plan waren te doen. S.v.p. zie bijlage:

  http://amsterdam.blog.nl/dappermarkt-smeltkroes/2006/04/25/surinamers_woedend_over_beeld_naakte_held

  Haastig ging men toen in Nederland als gevolg van deze melding aan de slag; “we moeten ze vroegtijdig voor zijn” was het motto.

  En vijfjaar na dato waren deze personen onder supervisie van hun toegefelijke subsidiegever ambitieus bezig geweest, de wereld rond te reizen opzoek naar allerhande informatie. Alsof hun leven ervan af hing. Slechts om de eerder genoemde universiteitsstudenten ‘een hak te kunnen zetten’.

  En zelfs langdurig eerder “zoekgeraakte” historische documenten over Anton de Kom, verschenen plots weer aan de oppervlakte, om hen tegemoet te komen in hun nobel streven. Want evenals de ontwerper van het in 2006 illegaal onthuld object van Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost, hadden ook deze schrijvers de historische Anton de Kom nimmer gekend.

  Maar uiteindelijk was het zover en de presentatie van ‘hun’ biografie zou een feit zijn. En de ‘overwinning’ van hun “strijd” kon op 1 november 2009 in het typisch ‘Vereniging Ons Suriname’ gebouw beklonken worden.

  http://www.waterkant.net/suriname/2009/10/19/presentatie-biografie-anton-de-kom/

  Echter in hun onwetendheid en door hun houding van afgunst, hadden deze zogenoemde schrijvers het NIET in de gaten, dat zij hierdoor aan de gemeenschap het bewijs leverden, onder andere omtrent hun ‘geaardheid’. Maar bovenal omtrent de intenties welke sommige invloedrijken nog steeds opnahouden t.a.v. de persoon, Vrijheidsstrijder en Politiek Activist Anton de Kom. De Kom die geboren was in Suriname in 1898 en gestorven was in Nederland in 1945 tijdens De Tweede Wereldoorlog, in het verzet tegen de Duitse bezettingsmacht van Adolf Hitler (1940-1945).

  Cornelis Gerard Anton de Kom stierf in een Duitsconcentratiekamp evenals de bekende Annelies Marie (Anne) Frank (1929-1945).

  http://www.youtube.com/watch?v=LHPt8y7xOqE

  “WANT GEEN VOLK KAN TOT VOLLE WASDOM KOMEN,
  DAT ERFELIJK MET EEN MINDERWAARDIGHEIDSGEVOEL
  BELAST BLIJFT” (Citaat van Anton de Kom uit zijn wereldberoemd boek “Wij Slaven van Suriname”).

  http://www.youtube.com/watch?v=C-6ulzbKWHw&feature=related


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.