Partnerschap met EU kans ondernemend Suriname

14

PARAMARIBO, 9 okt – De partnerschapsovereenkomst met de EU, EPA, is een extra kans op ontwikkeling. Dit stelt coalitieleider Otmar Rodgers. Het wegvallen van tariefmuren aan beide zijden is geen bedreiging. Integendeel openen zich nieuwe perspectieven.

De export krijgt een boost door het tariefvrij binnenkomen op Europese markten. De echte uitdaging is eerder thuis. Meer dan ooit dringt de behoefte aan eenheid en samenwerken. “Overheid, bedrijfsleven en anderen zullen moeten komen tot versterking van de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven”, zegt Rodgers. Het is de manier om optimaal te profiteren van de geboden kansen.

De EPA is een overeenkomst die de EU per regio sluit met voormalige kolonies. Suriname zit in de Caribische EPA-groep. Volgens Rodgers dreigt isolatie als de overeenkomst niet getekend wordt. Weliswaar zijn er wat nadelen. “Maar daar moet over gesproken worden. Punt is dat Suriname meegaat met de economische realiteit”, aldus Rodgers.

14 REACTIES

 1. Meneer Rodgers,

  Er wordt nog niets getekend! Ik wil eerst weten wat de zin “welliswaar zijn er wat nadelen” voor Suriname betekend. Zolang ik dat niet weet, tekent u niets!
  De afgelopen tijd hebben we te veel domme afspraken ondertekend dus wil ik als kind van Suriname eerst weten wat u nu tekent.

  Ik ben te bereiken aan de waterkant.


  Maak melding

 2. Daar gaan we weer.
  De EU dreigt met isolatie als Suriname niet tekent?
  Nou, dan moet Suriname vooral niet tekenen!

  Dreigen is uit de tijd en zo kolonialistisch.
  Vraag me af of Suriname de EU ook kan dreigen als Suriname niet haar zin krijgt.
  Om wat voor overeenkomst gaat het dan? Of mag de Surinamers dit niet weten? Is het soms een overeenkomst die ons afhankelijk maakt?

  We leven in een El Dorado en laten ons niet meer chanteren. We buigen voor niemand meer!
  Wij nemen nu zelf, onze beslissingen.

  Dat het Westen, nog steeds denkt, dat ze op deze koloniale en arrogante manier kunnen doorgaan met het opleggen van dreigementen, om hun zit te krijgen…
  Die vlieger gaat niet meer op!


  Maak melding

 3. Een extra kans op ontwikkeling? Misschien wel, maar daar ben ik nog niet zo zeker van. Waar ik wel zeker van ben is dat diverse landen dit verdrag onder druk hebben getekend.

  De Europese Unie had er nl mee gedreigd hogere tarieven te heffen op de import uit die landen, als er voor eind 2007 geen akkoord was. De onderhandelingen werden uiteindelijk afgerond in Barbados, pas enkele dagen voor het einde van het jaar. Als die deadline gemist werd zou dat een ramp betekenen voor de Cariben. Hun producten zouden in de EU aankijken tegen invoerbelasting tot dertig procent. De Caribische landen tilden bijzonder zwaar aan dat dreigement, maar konden niet anders dan een confrontatie vermijden.

  Uit een recent onderzoek blijkt dat de Europese landen bij de EPA’s meer te winnen hebben dan de ACP-landen. Als de EPA’s worden doorgevoerd zoals de EU het wil, zou de export van de 27 EU-landen naar het ACP-gebied tegen 2035 met 29,4 miljard dollar zijn gestegen en die van de 77 ACP-landen naar Europa met slechts 22 miljard dollar

  Om handel te kunnen drijven, moet je ook nog iets competitief hebben om te kunnen verkopen. Dat is meestal niet het geval bij de (EPA)landen. Die verkopen meestal slechts grondstoffen waarvan de prijs wordt bepaald in het buitenland. De politieke onderdrukking van het koloniale tijdperk heeft dus plaats gemaakt voor een meer subtiele vorm, de economische onderdrukking. De EPA’s zijn de laatste bewijzen van die economische onderdrukking.

  Wellicht moeten we hier niet te zwaar aan tillen en uitgaan van wat het beste voor Suriname is.

  Dus de heer Rodgers bedoelt te zeggen dat het de realiteit is om slachtoffer te zijn van de economische onderdrukking!


  Maak melding

 4. Huichelaar is weer bezig hoor.
  Ik geloof niks van deze man hij heeft een hoop boodschappen…en nog erbij zijn taak niet…wat voor dom beleid is dit.
  Iederen krijgt de kans iets te roepen als POKAI….jaja dat is FRONT.


  Maak melding

 5. het is maar hoe je iets leest of uit wil leggen, sommige mensen hier zijn meester om de dingens zo uit te leggen alsof alle relatie dat je met europa aangaat nadelig is, ik vind dat pure onzin.


  Maak melding

 6. Suriname in beweging.
  De Surinaamse samenleving is in ontwikkeling dus in beweging. De 21ste eeuw gaat nergens onopgemerkt voorbij, ook niet in Suriname. Er wordt door ’s Lands bestuur vooruitgekeken maar nog niet voldoende nog vindt ‘s Lands volk. Ook Suriname bouwt aan een zekere toekomst. De Surinaamse arbeider kent haar ambities op het gebied van arbeid en inkomen. Suriname vaart redelijk als het gaat om brandstofprijzen, voedselprijzen en
  democratisering. Dit in vergelijking met talrijke andere ontwikkelingslanden. Een van de standpunten die je in Suriname maar ook hier op(aan de) Waterkant hoort is dat eerlijke internationale handel veelal kan bijdragen aan armoedebestrijding, elders, maar ook in Suriname. AHE heeft met een getallenanalyse een goede uitleg gegeven. Andere meningen zijn ook goed verwoord. Internationale handel mag in de ogen van vele Surinamers geen verlengstuk zijn van ontwikkelingssamenwerking.
  Het aandeel van fair trade in de totale wereldeconomie is erg laag en daardoor blijven de verschillen tussen arm en rijk groeien, ondanks ontwikkelingssamenwerking. Suriname heeft al langer gepleit voor een einde van de hoge tariefmuren en het afschaffen van oneerlijke landbouwsubsidies binnen de EU. De onstabiele en
  oneerlijke mondiale voedselmarkt wordt in stand gehouden door de Westerse vraag naar grondstoffen.(ref.DAS in eerdere reactie)
  De vraag naar olie en andere grondstoffen leidt tot afname van het landbouwareaal en gaat ten kosten van de oerbossen. Ook is er gevaar voor milieuschade groot.
  Klimaatbeleid en ontwikkelingsbeleid zijn thans ook aandachtspunten van het kabinet Venetiaan geworden.
  Er is ook bedrijvigheid alom in Suriname waarbij een sterke Aziatische speler in de naam van China haast trendsetter is geworden. Een Chinese multinational heeft enkele zeer belangrijke wegen geasfalteerd terwijl er door groeiende bedrijvigheid energieschaarste dreigt.
  Suriname exporteert al geruime tijd ook bananen naar Europa.Er wordt gedacht aan capaciteitsvergroting. Suriname denkt ook na over de staat van haar technisch onderwijs. De signalen wijzen er op dat er een opwaardering gaande is in het onderwijs naar de jongeren toe. Zij moeten over voldoende kwalificaties beschikken om zich in de toekomst op de techniek gerichte arbeidsmarkt staande te houden.
  De overheid in Suriname heeft al een aardige vuist gemaakt door te wijzen op burgerinitiatieven waar het zaken als milieu behelst.De plastieken Softdrink flessen gaan na gebruik nu naar China.De diverse districten moeten veel taken zelf gaan uitvoeren. Een model dat verder gaat dan bij de Nederlandse gemeenten.
  De Surinaamse overheid spant zich al geruime tijd in voor een betaalbare gezondheidszorg.
  De activiteiten in Suriname vinden plaats op verschillende niveaus – lokaal, regionaal en nationaal.(Varma R)


  Maak melding

 7. Het verdiend aanbeveling om de voorwaarden die de EU stelt heel goed te belichten.Als dit positief voor Suriname blijkt te zijn,voorzie ik geen problemen voor Suriname in de toekomst.
  Het gaat erom dat Suriname economisch omhoog mee kan liften.
  Het ondertekenen van zo’n overeenkomst dient dan ten goede te komen van Toerisme-Infrastructuur,onderwijs,volksgezondheid, veiligheid en werkgelegenheid.
  Verder denk ik,en dat is mijn mening,dat wij de begrippen als kolonialisme of neo-kolonialisme in deze context als irrelevant moeten beschouwen.De EU is krachtig maar de Surinaamse regering probeert mee te komen,mee te draaien,uit te komen en is er zelf bij…bij het nemen van besluiten en onderhandelingen.
  Ik geef minister Rodgers het voordeel van de twijfel.


  Maak melding

 8. Elk land ter wereld onderhoudt bilaterale betrekkingen met het buitenland. Dat Suriname meer importeert dan exporteert heeft te maken met het feit dat de Surinamers (nog) niet geleerd hebben hun eigen broek op te houden. Ze hebben hun eigen economie destijds naar de kl…. geholpen. Suriname mag nu zonder invoerrechten te betalen zijn goederen exporteren, maar het addertje onder het gras is, dat dat omgekeerd ook geldt. AHE heeft natuurlijk gelijk, maar ik denk dat Suriname zichzelf uit de markt prijst als men het ACP-verdag niet ondertekent. Ondanks de kleine lettertjes…


  Maak melding

 9. Hoe rijk is Afrika?

  Afrika is heel rijk
  Is bovenal bewezen
  Staat financieel te kijk
  Al wordt het veel geprezen

  Alle dieren komen er voor
  Alle grondstoffen vooral
  Van goud, koper, diamant tot Ivoor
  En vele planten, bergen en dal

  De bevoogding is een feit
  De bevolking is de klos
  En het westen graaft zich rijk
  Onder de grond en in het bos

  Wee de uitvoer van alles stopt
  En de rijkdom aldaar blijft
  Raakt het westen in een strop
  Dat hen gedwee tot oorlog drijft

  De economische onderdrukking vloekt
  En het westen lacht zich krom
  Wie de boosdoeners niet zoekt
  Vindt de Afrikaners allemaal dom

  Het zal je toch mooi geschieden
  In het continent waarin je leeft
  Dat het westen je komt gebieden
  Dat je al je rijkdommen weggeeft

  Daarom zal men in de Cariben
  Met gebalde handen tot een vuist
  Deze onderdrukking moeten verbieden
  Tot de rijkdom naar hen verhuist

  Maar verdeeld zoals we zijn
  Zal hetzelfde ons geschieden
  Want de kans is heel erg klein
  Dat we alle import gaan verbieden


  Maak melding

 10. De negatieve reacties geven aan dat velen niet door hebben dat globalisering een onomkeerbaar proces is. De EPA’s zijn onderdeel van dit proces. Laten wij dit als een uitdaging zien en ons richten op verbetering van productiemethoden in Suriname en zodoende de concurrentie aangaan met andere landen. Het denken in termen van politieke- en economische onderdrukking is achterhaald en leidt tot isolement. Het gevolg hiervan hebben wij ondermeer in de jaren tachtig ervaren toen de Surinaamse economie in een deplorabele staat verkeerde terwijl sommigen zich verrijkten.


  Maak melding

 11. Dit is een speciale reactie voor de geachte forumleden PC (11) en Srananmang (8), die van mening zijn dat teksten als politieke en economische onderdrukking niet meer van deze tijd zijn. Of zoals verwoord door forumlid PC (11) “Het denken in termen van politieke- en economische onderdrukking is achterhaald en leidt tot isolement. Het gevolg hiervan hebben wij ondermeer in de jaren tachtig ervaren”.

  Ik hoopte dat forumleden mijn woorden niet verkeerd zouden opvatten, maar helaas is dat toch gebeurd.

  Om te beginnen: in de jaren tachtig hadden we duidelijk een totaal andere situatie. Er waren zgn regeerders die met hun rebelse gedachten deze woorden en teksten hebben misbruikt en daar helemaal in doordraaiden.
  Ze gingen er naar acteren en het gevolg daarvan is ons allen bekend.

  Dit is een totaal andere situatie. Hier wordt niet, refererend naar het koloniale tijdperk alles uit Europa bij voorbaat afgekeurd. Dat vind ik een oppervlakkige gedachte. SME heeft zich al vaker in de nesten gewerkt door ondoordacht te werk te gaan bij het afsluiten van contracten. Laten we alert blijven en de zaken niet ontkennen. De kleinere naties worden nog steeds onder druk gezet. Ze zijn maar een kleine pion in het grote spel. Het woord onderdrukking staat in het woordenboek en heeft een betekenis. Volgens mij is de betekenis in dit geval van toepassing. Het is gewoon zaak om op de juiste manier er mee om te gaan in het belang van de natie. Ojee, nu kom ik niet te “EBU achtig” over toch, hahahaha. Toch respect!

  Natuurlijke grondtsoffen en andere rijkdommen stellen niets voor als je niet de juiste wegen bewandelt en de juiste politiekvoering er op los laat. Niet alleen focussen op kansen maar ook de gevaren.
  Dat is de enige boodschap.

  Sranangmang geeft ook in zijn reactie aan, dat Suriname economisch ook omhoog moet kunnen meeliften. Helemaal mee eens. PC geeft aan dat het tijd is voor globalisering, ook helemaal mee eens en niets mis mee.

  Zie onderstaande tekst uit de één na laatste alinea van mijn reactie (3).
  Deze tekst geeft de kern van mijn mening duidelijk weer, en hoe ik hierover denk.

  “Wellicht moeten we hier niet te zwaar aan tillen en uitgaan van wat het beste voor Suriname is”.

  PS. DAS, Mooi gedicht. Een beetje protest en beetje de afspiegeling van de werkelijkheid.
  Volgens mij geef je ook aan dat Suriname de economische kansen weloverwogen moet aanpakken, en tegelijkertijd realistisch moet blijven. Dat zijn volgens mij ook de woorden van dhr Rodgers.


  Maak melding

 12. Varma&AHE, ik doe m’n best om protesterend te
  stimuleren in de hoop dat iemand in de nabije
  omgeving van de overheid dit forum bezoekt.
  Natuurlijk zijn er veel forumleden die dat op hun eigen manier doen. Maar de wijze waarop jullie twee het doen staat me erg aan, daarom lees ik ze ook helemaal. Dat kan ik niet beloven bij reacties van sommige forumleden. Dat gaat me soms te ver.

  Klagen op de overheid doe ik ook om ze wat te prikkelen want ik weet niet of ik het beter zou kunnen. In ieder geval staat SME op dit moment economisch verder dan een paar jaar geleden. Er zit soms iets tegen maar de realiteit zegt dat er ook wat van de grond komt. Wat ik ook fijn vindt is dat er enkele forumleden zijn die ook vooruitgang zien en niet alleen maar negatieve beschouwingen op dit forum plaatsen. Het gaat jullie en natuurlijk ook Suriname, goed.
  Trouwens, bij het dichten heb ik van Varma afgekeken.


  Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.