Werkvergunning nodig voor stage in Suriname

28

PARAMARIBO, 28 aug – Buitenlanders die stage willen lopen in Suriname, moeten voortaan een werkvergunning aanvragen. Volgens minister Joyce Amarello-Williams van Arbeid Technologische Ontwikkeling & Milieu, ATM, komt de maatregel niet vroeg genoeg.

De stroom stagiairs, voornamelijk uit Nederland en België, vormt in zekere zin een bedreiging voor lokale krachten. Ook studenten hebben steeds meer moeite een stageplek te vinden. Naar schatting komen minimaal zesduizend stagiairs per jaar binnen. “We moeten onze mensen kunnen beschermen”, zegt Amarello-Williams. Vergunningen moeten de administratie en dus ook het overzicht verbeteren.

Tot nog toe is er weinig zicht op de aantallen buitenlandse stagiairs en hun activiteiten. Doorgaans is hun verblijf de verantwoordelijkheid van een bemiddelingsbureau. De meeste stagiairs werken bij ngo’s, bedrijven en particuliere instellingen. Amarello-Williams wil dat de bemiddelingsbureaus de werkvergunning aanvragen. Volgens het voorlopig prijskaartje kost een vergunning tweehonderd Surinaamse gulden (ongeveer vijftig euro).

28 REACTIES

  1. Flauwe maatregel: een stage is geen arbeidsovereenkomst. De stelling dat surinaamse studenten geen stageplek kunnen vinden is niet middels onderzoek aangetoond. Dit is een loze kreet van het Ministerie van Arbeid. Op deze wijze wil men geld in het laadje brengen door 50 euro per vergunning te vragen. Slechte zaak.


    Maak melding

  2. Geachte redactie,

    En natuurlijk is het te waarderen, dat de Surinaamse overheid uiteindelijk toch nog geluisterd heeft naar de bezwaren van Surinaamse stagiaires, die moeizaam een stagiaire plek in Suriname konden vinden, vanwege de enorme stroom van buitenlandse stagiaires in Suriname.

    Buitenlandse stagiaires waaraan een land als Suriname met nog geen 500.000 inwoners met een kleine en kwetsbare economie, nauwelijks kan voldoen aan de accommodatie van haar eigen studerenden. Laat staan aan minimaal 6000 werkplekken voor buitenlandse studenten per jaar uit rijke Westerse landen.

    Maar wat ons zeer verbaast is het prijskaartje van € 50,- (200 Surinaamse gulden) per werkvergunning, met als doel de ‘dreiging voor lokale krachten weg te nemen’: “We moeten onze mensen (onze studerenden) kunnen beschermen”, zegt Minister Joyce Amarello-Williams van ATM.

    Wij krijgen de indruk, dat bij de prijsberekening hieromtrent, sprake is geweest van ‘natte vingerwerk’. Of is hier economisch en/of commercieel bekeken, sprake van ‘incompetentie’.

    Omdat bij de aanvraag van een vergunning, de buitenlandse klant gebruik maakt van personeel (arbeidskrachten/kosten) en bedrijfsruimte (accommodatie). Tevens maken deze buitenlandse stagiaires gebruik van de infrastructuur van het land, waaronder geasfalteerde wegen en de mogelijkheid tot gebruikmaking van stromendwater, elektriciteit, gezondheidszorg enz.

    Indien een ‘prijsberekening’ omtrent een werkvergunning voor geïnteresseerde rijke lui kinderen voor Suriname, neer komt op een eenmalige € 50 euro per persoon. En het ministerie er vanuit gaat, dat met deze € 50,= een ‘dreiging’ voor de eigen studerenden wordt weggenomen. Dan geloven wij, dat een “hoogopgeleide” ambtenaar op dit ministerie absoluut in de verkeerde functie zit, van economie geen kaas gegeten heeft of in zijn functie NIET in het belang van het ministerie wenst te handelen, de Republiek Suriname in het bijzonder.

    Of iemand heeft hier van zijn werk een ‘bijbaantje’ gemaakt.


    Maak melding

  3. Mevrouw Joyoce,
    Het is waar dat de Surinaamse studenten een stage plek moeten krijgen. Vergeet niet wat het allemaal voor de economie betekent als zesduizend buitenlanders voor langere tijd met hun euro’s komen, dat is een. Twee de meer waarde die deze studenten meenemen uit de over ontwikkelde landen, op kennis gebied.
    Maak het de studenten niet onnodig moeilijk, of willen jullie een mogelijkheid crieren on de jonge mensen af te persen. Met al dit soort zogenaamde regels werken jullie alleen maar corruptie in de hand.
    Denken jullie goed erover na. Geen ondoordachte beslissingen nemen. De studenten kunnen ook naar andere landen hoor.
    Wat jullie wel moeten doen is ervoor zorgdragen dat de vreemdelingen hun veiligheid gewaarborg is en proberen nog meer binnen te krijgen ter verreiking van onze mooie samenleving.


    Maak melding

  4. Ik snap het niet van de surinaamse minister het is toch een goede ontwikkeling voor suriname dit moet u koesteren maar nee U gaat een blok voor zetten,d.w.z dat het land op een hoger niveau geplaats moet worden ,maar nee men gaan hoge eisen stellen dat het de bevolking niet ten goede kom,er gaat dan zoveel kennis en netwerken verdwijnen. Ik denk dat U erder de vergunning kan verhogen i.p.v het ingewikkelder gaat maken voor de buitenlanders,misschien moet de regering daarmee rekening gaat houden voor de inkomsten die ze nu gaan mislopen en de bevolking achtergesteld wordt,want het zijn weer baantjes en het bestandrecht van de bevolking die weer wordt weg gehaald,want geen stagiaris in suriname is ook geen valuta,kennis en ontwikkeling die verdwijnt denk eerst goed overna voordat er beslissingen worden genomen het is toch een aardig inkomsten bron voor de mensen die daarmee gemoeid zijn.We leven in het jaar 2009 en geen jaar 1000 kom up bestuurders van het land,het is toch gek voor worden het lijkt mijn een goed idee dat er verandering in het jaar 2010 kom het zal de surinaamse bevolking goed doen en vooruitgang brengen.Waarom wordt er ook geen wissel werking op dit gebied uitgevoerd en zou ook ten goede komen voor de surinaamse studenten en kennis uitbreiding en netwerken vergroten.Surinamers wordt wakker en laat dit niet doorgaan, want er is geen toekomst en perstektief hierin. ik hoop meer reactie hier omtrent te krijgen a.u.b.


    Maak melding

  5. 6000….Maar waarmee is Front bezig waar moeten al deze mensen stage lopen dan.
    Of zijn het goedkope arbeidskrachten op vakantie.

    Ik weet echt niet wat en zo al te bestuderen valt.

    Volgens mij zijn deze mensen helemaal met iets anders bezig dan wij denken.

    Ik weet een ding die FRONT zoekt zelf onze KATIBO voor ons op….STAGE..?..mi boi.

    HET ZAL ERVAN KOMEN !!!!!!!!!!!


    Maak melding

  6. Naar mijn mening kan de toestroom van buitenlandse stagiaires op andere wijze ingedamd worden, dan een betaling te doen om een zogenaamde werkvergunning te verkrijgen.
    In deze gaat het bovendien om een leer/werk situatie waar de stagiaire in feite niets mee verdient.

    Het tegendeel zou juist moeten zijn, dat stagiaires in feite vergoed zouden moeten worden omdat die op verschillende terreinen hun krachten geven en een verrijking of een welkome aanvulling zijn op maatschappelijk terrein.

    Van de andere kant beredeneerd spendeert de stagiaire ook al zijn studiebeurs in Suriname tijdens de stageperiode, wat de economie zeker ten goede komt.

    De redenatie van de minister berust niet zozeer op feit dat buitenlandse stagiaires een gevaar vormen, maar is slechts een kwestie van vraag en aanbod, dus thans een verkapte manier om ‘slands kas extra te gaan spekken.

    Niet uitgesloten moet worden dat er iets anders aan de hand is en ontevredenheid bij de eigen bevolking bestaat,dat mogelijk met een bewuste achterstelling van onze eigen mensen te maken zou kunnen hebben, maar daar zouden in het algemeen gepaste gedragsregels als voorwaarden voor werkgevers /stagegevers moeten gelden. Een taak die m.i voor de minister lijkt te zijn weggelegd,

    Wat mij betreft zouden werkgevers verplicht kunnen worden bij hun aannnamebeleid een verplichte quota toe te passen en voorrang te geven aan de eigen Surinaamse stagiair. Ik ben voorts van mening dat een dergelijke werkvergunning voor de buitenlandse stagiair op z’n minst door de werkgever zelf betaald zou kunnen worden.


    Maak melding

  7. Een zeer goede stap. In Nederland komen wij Surinamers ook niet zomaar binnen voor een stage. Er moet een restrictief toelatingsbeleid gevoerd worden zodat de Surinaamse studenten zich kunnen ontwikkelen en verzekerd zijn van een baan.


    Maak melding

  8. Laat de sme se student in nederland stage lopen..

    Ned. ambasade moet gewoon visa verstrekken en de suri leerlingen moeten gewoon stage lopen..verder geen gedoe.

    Er moet een één op één beleid gevoerd worden.dus elk neder. statiaire in surbo één in neder.


    Maak melding

  9. Su moet blij dat er zoveel europese stagiaires naar Su willen gaan en zo ook heel veel kennis meebrengen!!!!Kennis die Su heel goed kan gebruiken, denk daar eens over na mevr. Wiliams!!!!!!!!!!


    Maak melding

  10. Op zich is het goed dat de stages geruguleerd worden. Niets op tegen. Het prijskaartje is weliswaar erg hoog als ik kijk naar de hoeveelheid werk die aan het verstrekken van zo’n vergunning hangt. Normaal is immers dat het bedrag van de leges slechts bedoeld is om de admninistratieve kosten te dekken.

    De voordelen van een goede regulering zouden zich dan op de volgende punten moeten richten.
    – de stage plaats mag niet regulier werk in SME verdringen.
    – de stage plaats moet bedoeld zijn om werkervaring op te doen, dwz er moet begeleiding zijn door iemand met meer kennis en ervaring dan de stagair(e).
    – de stage door buitenlanders mag niet te kosten van de stage behoefte van SME studenten gaan

    Vaak zijn stage plaatsen reguliere arbeids plaatsen die op die wijze goedkoop opgevuld worden. Zo iets kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
    Ook worden er wel stage plaatsen aangeboden om langsdie weg de ontbrekende kennis binnen te halen. Op het eerste gezicht lijkt dit een win-win-situatie want de stagair(e) kan oevenen en het bedrijf verwerft kennis. Toch is dit niet de bedoeling de stagair(e) heeft gewoon recht op een volwaardige stage waar deskundigen hem/haar ondersteunen en niet omgekeerd.

    En mbt de reactie van EBU. Die begrijpt er weer eens helemaal niets van. 😆


    Maak melding

  11. Ik draai een stageburau: http://www.suristage.com, ik bemiddel GRATIS voor Surinaamse studenten. Tot op heden heb ik 0,0 aanmeldingen gehad.

    Het zijn loze kreten, een stageplaats zoeken is moeilijk. Ook voor een Nederlandse student, maar ook voor een Surinaamse student. Niet elk bedrijf / instelling zit te wachten op een stagiaire. Ik moet soms één student aan 10 verschillende bedrijven aanbieden.

    De overheid is knettergek! Knettergek!

    Het gaat niet om 6.000 stagiaires, het gaat slechts om 1.000 stagiaires dit jaar, door de veranderde regelgeving m.b.t. het visumbeleid. (op mijn website staat nog steeds 6.000 stagiaires, maar dit cijfer klopt niet meer)

    De terugval is al extreem, meer dan 50%. Er wordt vergeten dat vele mensen dagelijks in Suriname leven van stagiaires:
    “Horeca, taxi-chauffeurs, huisbazen, touroperators etc. etc.”

    Het is totaal van de pot gerukt dat er inderdaad zonder een onderbouwd onderzoek actie wordt genomen.

    Gemidddeld brengt een stagiaire 4.500 euro het land binnen. De meeste stagiaires brengen 2 tot 3 toeristen het land binnen, die de stagiaire komen opzoeken.

    Liever gaan de stagiaires naar Curacao, daar hoor je tenminste niemand klagen, en staan ze met open armen op toeristen te wachten.

    Gestoord is dit, van de pot gerukt, belachelijk!


    Maak melding

  12. Een goed begin, maar het kan veel beter.

    Zo zou de €50,- best kunnen worden verhoogd naar € 250,- en deze inkomsten direct in het onderwijs investeren.(obv 6000 pers = € 1.500.000,-)

    Er moet een quotum aan buitenlandse stagiaires worden ingesteld om de plekken van de Surinaamse studenten te beschermen.

    Voor elke buitenlandse student moet ook een stageplek van 6 mnd in Nederland/Belgie worden bedongen voor Surinaamse studenten.

    Verder moet er veel meer op kwaliteit worden geselecteerd want een groot deel van de huidige groep brengt totaal geen kennis in. Het zijn simpele boerentrutjes die even een half jaartje verwend willen worden. Gemiddeld minimaal een 8 voor de kernvakken.

    Op de zorg draait de economie niet; dus er moeten meer economie, techniek, natuurkunde, commerciele, etc, etc studenten komen ipv verpleegstertjes.


    Maak melding

  13. Ik snap het bezwaar van een antal mensen hier niet. heeft u wel eens geprobeerd om als Surinaamse student in Nederland stage te lopen of er te gaan studeren. Niet normaal wat je daarvoor moet doen. Het is praktisch onmogelijk voor de gemiddelde surinamer.
    En daarbij lees ik dat de studenten uit Ned daar komen met knowhow. Hou toch eens op met dat gezeur. De gemiddelde stagiaire gaat daarheen om de soepele regels, het klimaat en de matige controle op het werk dat ze afleveren. De uitzonderingen daargelaten hoor. Er zijn wel genoeg gemotiveerde en hardwerkenden maar die worden ondergesneeuwd door degene die er gaan om flink wat lol te hebben. Ik ben van mening dat je als land in ontwikkeling eerst moet denken aan het opbouwen van kennis bij je eigen bevolking alvorens je denkt dat je anderen iets kan gaan bijbrengen die daarna toch weer weg zijn met de kennis die jij hebt overgedragen.
    Dus mensen hou op met steeds als tegen argement de kennis op te geven. Want het zijn studenten,en voor zover ik weet zijn dat dag nog steeds lerende jonge mensen. dus over welke kennis hebben we het hier?. En daarbij, wie toets of hetgeen ze overdragen ook daadwerkelijk juist is?.
    Ik heb meerdere malen mogen zien dat verslagen van stagiaires gingen over methodieken en technieken die niet eens bekend zijn in Suriname noch in het veld werden toegepast.
    Ik vind het persoonlijk niet meer dan redelijk dat er iets wordt teruggevraagd, al is het maar om nu ook eens exacte cijfers te hebben en die te gebruiken om te zorgen voor verbetering van hetgeen we aanbieden aan stagiaires m.b.t. kennis, begeleiding, stageplekken en evenredige verdeling tussen Ned en Sur stagiaires.


    Maak melding

  14. De Nl stagiares brengen inderdaad mi veel kennis en attitude naar sur. Hopelijk bljven er een paar om er te werken, maart dat gebeurt nu niet. De Nl studenten zorgen inderdaad voor stagnatie van sr. studenten
    omdat ze 1) voorrang krijgen boven de sr. studenten
    2) ze ook een voorrangsbehandeling krijgen, dwz ze mogen meer ( zien en doen) dan sr. stundenten.
    Als je zelf geen student kan je niet hierover praten dus aub niet zomaar in de lucht lullen op deze forum. Ik was zelf in de jaren begin 90 student aan de ADEK. toen zag ze nauwelijks tot geen bakra’s op straat en zelfs toen hadden we last van de voorkeursbehandeling van de enkele nl stagiare. Het leidde toen al toen maanden op de wachtlijst staan voor de sr student. Ik kan voorstellen dat het nu helemaal uit de pan loopt voor de sr student.
    Hier in Nl hoor je de verhalen van de stagiares zelf. dat ze zich zelf schuldig voelen en zelfs onprettig voelen tov de sr student van de voorkeursbehandeling die ze krijgen. DIT ZIJN FEITEN!! Ik heb menig stagiare hierover horen praten, dus is het een feit!!!!
    DE registratie is altijd goed om de losbandigheid te teugelen. tevens moet een land toch weten wie en wat erin komt en eruit gaat. het moet geen geldklopperij worden en pest de stagiares niet. Bijkomende voordeel van de stagiares is dat het toerisme bevordert want regelmatig komen ouders en fam van de stagiares langs zij het om hun kinderen te zien of later gewoon op vakantie na al de prachtige verhalen van de kinderen gehoord te hebben.
    Dus reguleer maar hou het leuk voor de stagiares zowel de sr als de nl studenten en voor de sur econ.


    Maak melding

  15. de mensen die spreken van Katibo en de maatregel van de minister bekritiseren door haar persoonlijk aan te vallen zijn mensen die gewoon de realiteit uit het oog verliezen. welke Surinaamse stagairs komen in Nederland aan de bak? Wie kan het dure visum betalen? Ook de Arubaanse regering heeft dergelijke maatregelen genomen om de eigen jeugd te beschermen. Soms denk ik dat de Surinamer Nederlandser is dan de Nederlanders zelf en daardoor niet zien hoe het kolonialisme nog steeds doorgaat en hoe alles nog steeds gedikteerd wordt door Blanken….over Katibo gesproken.

    Wie kritiek levert moet dat doen zonder de minister uit te schelden want zij is niet persoonlijk bezig maar slechts bezig haar JOB te doen.


    Maak melding

  16. Ministertje toch!
    Zo goed geschoold maar dit is dom bedacht.
    Registreer via een goed administratiesysteem alle buitenlandse stagelopers. Vraag aan het stageplaats verlenend bedrijf om een kleine bijdrage voor administratiekosten. Klaar!
    Suriname heeft deze stagiaires nodig om o.a. de Surinaamse werknmemers andere inzichten te bieden op allerlei gebied. Surinaamse studenten in Nederland zijn ook vrij om een stageplaats in Suriname aan te vragen. Maar dat doet niemand of een enkeling, want men kijkt neer op een stageplaats bij een Surinaamse baas in Suriname.

    Als stagebegeleider verdiep je je in deze situatie en dan kom je tot de ondekking dat de minister verkeerd is geinformeerd. De stageplaatsen van de Surinaamse student in SME worden niet bedreigd. Larrie!!
    En als je in Nederland als Surinaamse student geen stageplaats kan vinden dan heb je nog niet het recht om een Nederlandse student een stageplaats in SME te beletten.
    Wees juist blij hiermee want dan vallen er meer stageplaatsen open in NL. Studenten moeten juist voor elkaar opkomen en elkaar steunen in plaats van blokkades in de weg leggen.

    De minister doet goed om dit plan in de prullenbak te gooien of totaal te vernietigen.


    Maak melding

  17. Dit stuk is als ingezonden geplaatst in het dagblad Times of Suriname van 01 sept 2009

    Naar aanleiding van het artikel ,verschenen in uw veel gelezen dagblad “Times of Suriname”, op vrijdag 28 augustus 2009, met als onderwerp : ‘ Stagiairs worden vergunningplichtig’ wil ik gaarne op reageren:

    Uitgaande van het aantal stagiaires dat in het artikel vermeld wordt, wil ik graag een berekening voor u maken wat er aan deze groep verdiend wordt als land.
    Visum aanvraag 60,–
    Ticket ± 850,–
    Mkv 100,–

    Jaarbasis maandbasis
    Prijzen zijn in Euro’s

    Visumaanvraag 6500 x 60 E 390.000,– 32.500,–
    Tickets (uitgaande SLM 35% van 6500 x 850 E) 1.933.750,– 161.145,83
    MKV (uitgaande 50% van 6500 x 100 E) 325.000,– 27.083,33

    Totaal 2.648.750,– 220.729,16

    De bovenstaande berekening geeft aan wat de staat Suriname op jaar- en maandbasis verdient, aan deze studenten tot en met de luchthaven .
    Wie zijn de andere verdieners:
    1. Taxi’s van en naar de luchthaven
    2. verhuurders van huizen en/of kamers
    3. hotels (de familie van de studenten die op bezoek komt)
    4.fietsenverhuurders
    5.Touroperators
    6.supermarkten
    7.het uitgaansleven (discotheken,terrassen, restaurants etc)
    8. Taxibedrijven
    9 .binnenlandse vluchten
    10.het belverkeer
    11. stagebemiddelingsbureau
    12. sociale instellingen (extra personeel ) en nog veel meer op te noemen.
    Deze mondjes worden allemaal ook gevoed, waardoor de druk op de staat enigszins wordt verlicht..
    De stagiair duikt niet onder in Suriname, zoek ook geen goud en vertrekt na de stage(± 3maanden) weer naar zijn/haar geboorteland.
    Hoe zit het met de arbeiders van de Bauxietmaatschappijen en de grote goudbedrijven in Suriname, hebben zij een arbeidsovereenkomst met de mensen die daar werken of hebben zij een overeenkomst met een contractor, die weer met een andere contractor een overeenkomst heeft, hebben deze arbeiders wel een goede oude dag , zullen zij pensioen krijgen van deze grote maatschappijen, of zijn het gewoon moderne slaven, die een slechte oude dag te wachten staat.. Helaas zullen deze arbeiders er allemaal laat achterkomen. Wat doet de staat hieraan ,hoe worden zij door de staat beschermd.
    Verder nog de braziliaanse ‘stagiaires’ (stagelopen in het nachtelijk leven) watvoor positieve bijdrage leveren zij voor de staat Suriname, deze groep betekent alleen verlies en achteruitgang voor het land. Het goud wordt letterlijk weggeroofd, wordt er nog iets gedaan ??.
    De chinezen die de hele markt frustreren met allerlei lage kwaliteitsproducten,wanneer worden zij aan banden gelegd. Langzaam maar zeker dreigen zij de monopolie in Suriname over te nemen, hoe wordt de markt en de surinaamse ondernemers dan beschermd .
    Weet de staat niet dat er een oneerlijke concurentie bestaat als het gaat om leningen die aan de chinezen worden verstrekt. Deze groep kan op basis van 1% rente per jaar een lening krijgen bij de chinese organisatie. Blijkbaar is de Chinese Ambassade hierbij ook betrokken. Door deze manier van bankieren, brengen zij hun eigen systeem in het land, is dit geen oneerlijke concurentie t.o.v de surinaamse handelaren, boeren en het overig volk, die tegen 7% en meer moeten lenen,vanwaar komen de chinezen met deze gelden vandaan ???.
    Als een surinaamse burger bijv. bij het pensioenfonds van Staatsolie geld leent voor 10%, moet hij de staat Suriname alvast ,eenmalig 6% van het bedrag betalen aan belasting , aan wie betalen de chinezen die 6% ??.
    Als de chinezen besluiten om rijst te gaan planten, dan zullen alle nickeriaanse boeren over 5 jaar in dienst zijn bij deze chinezen. Hoogstwaarschijnlijk zijn wij over 10 jaar of korter nog allemaal in dienst bij de chinese handelaren inclusief onze eigen handelaren.
    De Belgische- en Nederlandse stagiaires komen niet alleen in Suriname stage lopen, maar trekken door de gehele wereld rond.Het zou zeker goed zijn om je eens goed te laten informeren over het fenomeen stagiaires die stage in Suriname komen lopen, watvoor mogelijkheden deze landen te bieden hebben voor hun studenten ,dan kunnen wij onze keuken beter beoordelen en de nodige maatregelen treffen. De stagiaires zijn niet verplicht om hun stage in Suriname te lopen, de wereld staat open.
    Verder weet ik bijna zeker dat er op jaarbasis ± 600- 900 studenten het land binnenkomen en geen 6000 – 8000, dus regering het huiswerk moet beter gemaakt worden.
    De staat zou er beter aan doen om het visumbeleid te versoepelen. Jammer genoeg kan er niet meer gesproken worden over het bevorderen van toerisme maar meer van afbreken van toerisme . Wat doen wij met de afgestudeerde studenten van het Toerisme stream, is er nog hoop voor deze groep ???.


    Maak melding

  18. INDERDAAD HEEFT DE REGERING GEEN VERSTAND VAN STAGIAIRES.

    GEWOON EEN NODELOOS ONDERWERP OP TAFEL WERPEN, OMDAT ZIJ DE STRIJD AL HEBBEN VERLOREN, ZOEKEN ZIJ NU NAAR SLACHTOFFERS,
    T J E P O T I E !! W E L T H U I S!


    Maak melding

  19. wat de meeste surinamers mischien niet weten en vooral de surinaamse studenten is dat :
    Suriname het eerste was die met een visumbeleid kwam aandansen en geen NL.
    Dat het vandaag de dag moeilijk is geworden,kunnen wij NL geen schuld geven, wij moeten eerst kijken wat wij fout hebben gedaan, en dan blaffen.

    Veelal zoeken de scholen de stages voor studenten in Suriname, was het zo dat het een groot probleem was had het ministerie van Onderwijs dit probleem al jaren terug aangepakt.

    Jammer met deze achterlijke regering!!!


    Maak melding

  20. Ik zie het probleem niet, omdat het met een beetje goede wil op te lossen is.
    Kijk, wat is het probleem precies?
    Buitenlandse stagiares overspoelen Suriname.
    Waarom? Omdat ze veel geld uit te geven hebben. Zie de berekeningen van anderen op dit Forum, waarbij Pa Lanti als grote overwinnaar uit de bus komt.
    Gevolg: surinaamse studenden vinden geen stageplek.
    Oplossing: gebruik de extra inkomsten van buitenlandse stagiares om extra stageplaatsen voor Surinaamse studenten te creeren. Je moet de stroom buitenlandse stagiaires niet stoppen maar juist aan verdienen. Dit noemen ze met een mmoie term herverdeling van inkomsten

    Als i


    Maak melding

  21. 200 surinaamse gulden? Ik wist niet eens dat we terug waren overgstapt naar de gulden. Elke dag iets nieuws. Ik vind t ergste voor ons als oud kolonie van nederland dat we zo moeten vechten voor een studievisum en dan zijn er afrikan en turken die gewoon t land binnenlopen en hier zonder enige moeite in nederland mogen blijven.


    Maak melding

  22. Deze regering probeert alles te doen om de toeristenstroom onaangenaam te maken, wat weten zij van economie en geld verdienen, ze weten alleen maar geld stelen, vandaar dat ze iets proberen te doen om in hun eigen vinger te snijden, stelletje achterlijke wezens!

    Rumbel


    Maak melding

  23. Er komen duizenden Chinezen binnen. Geen strobreed wordt ze in de weg gelegd. Duizenden Brazilianen komen illegaal binnen; geen strobreed wordt ze in de weg gelegd. De stagiares uit Nederland hebben pech dat ze de Nederlandse nationaliteit hebben. Alles wat uit Nederland komt mag in Suriname dienen als melkkoe. Zie visa-gelden, hoge vliegtarieven, enz,enz. Denk ook aan het positieve spin-off effect dat deze groep stagiares met zich meebrengt. Maar ja, als je niet verder kijkt dan je neus lang is………..


    Maak melding

  24. Ik ben het eens. waarom een neppe aanval op stagiaires. het zijn jongeren die genoeg geld in het Surinaamse laatje brengen. Laten we dat niet ontkennen en als ze wegblijven dan is dat weer zoveel valuta minder. Deze studenten vinden heus wel een andere stageplek hoor. No kor ie srefie, dat ze suriname hard nodig hebben. ze studeren heus wel af hoor. zaak is gebruik deze stages om meer gedaan te krijgenn en verstevig de positie van surinaamse stagiaires door dit als onderhandelings uitgangspunt te bebruiken. Of zijn de heren en dames weer te kortzichtig.
    wake up man/vrouw, en hou op met interressant doen hoor mini-ster.


    Maak melding

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.